VYVOJOVE TENDENCE NONFIKCNIHO FILMU

Click here to load reader

 • date post

  16-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

description

lecture notes |in Czech| visual art, text sculpture

Transcript of VYVOJOVE TENDENCE NONFIKCNIHO FILMU

 • VVOJOV TENDENCE NON-FIKNHO FILMU

 • DLEN FILMU NA PRE-KINEMATOGRAFII, KINEMATOGRAFII A POST-KINEMATOGRAFII

  v anglick literatue (parakinematografie)

  standard tv, video (50., 60. lta)

  kinematografie nen tvoena jen tm, co se to, ale tak ekonomickmi, kulturnmi, socilnmi aspekty, kter definuj to,

  jak v danm obdob na film nahlme

  (kulturn pod mluvme o filmu, i kdy probhla digitalizace)

  Cawick

  D. N. Rodowick mluv o souasn pozici filmu jako o filmu ve svm virtulnm vku | teoretik

  Werner Nekes - nmeck filma experimentlnho filmu a videoartu

  - archiv a sbra prekinematografickch metod

  - v pol. 80. let srie dokument pro nmeckou televizi MEDIA MAGICA, kter se zaobraj prekinematografickmi

  principy

  Lumirov umonili vnmn filmu vce osobm zarz (to byl ten zsadn moment)

  do jak mry nstup kinematografie bratr Lumir a definice, jakm zpsobem se pohybujeme v danm

  prostoru (zmna uzpsoben hledit u to nen do ochozu jako v divadle, ovlivnilo uspodn lavic ve

  tdch a dal sociokulturn aspekty)

  princip doznvn zrakovho vjemu .::.

  john hershell definoval

  jen 1/10 vteiny

 • kinematografie vs. opseografie (Peter Weibel)

  opseografie pstup, kdy ve vsledku nm syntza obrazu poodhaluje vc, ne je nae

  zkuenost s vidn

 • Nol Caroll pohybliv obraz

 • vce ne o filmu jako o matrii hovome o systmu

  pohybliv obraz mechanick a elektronick rovina syntetick (eletkronick obraz, televize, video) a anlytick nen prost sp jenom jeden, psychologick a nen to jedno? |||||||||||||||||||||||||||||\\\\||||||||||||||||| vodtko pro pochopen novch mdi promuje se systm archivace (video, tv...) mdium se stv pamt; mdium je ta pam, se kterou spoleensky nakldme

 • post-kinematografie (v nmeckm prosted hlavn termn, navzauje na postmodernismus.... apropriace... USA fotografka Cindy Sherman 1972 srie fotografi / pracuje se zkuenost, se zvnitnlou obraznost filmu / Film Still fotoska / autoportrty kanada Janet Cardif petven systmu film/kino petven vztahu do instalace (Bienalle 2001) FOUND FOOTAGE | u post-kinematografie apropriace Douglas Gordon 24h Psycho ..::..::..::..::. ..::..::..::..::. ..::..::..::..::. ..::..::..::..::. ..::..::..::..::. ..::..::..::..::. Hackenshmidt avantgarda prost viz ihk (Clement Greenberg: Avantgarda a k) Hans Richter rozlioval absolutn film od kinematografie Jonas Mekas (dajn) Film Cutlure, Filmmakers Coop, Anthology film archive Paul Adams Sitney: Visionary Film dlen na prvn, druhou a tet filmovou avantgardu prvn: djitm je Evropa (do konce 2. sv. vlky) nkdy zmiovn konec filmem Hanse Richtera Sny na prodej (1944-1947) vytvelo jej nkolik autor vedle sebe

 • druh: exilov umn (americk avantgarda); po 2. sv. vlce (do 1955, kdy zaal vychzet Film Culture) Deren/Hackensmidt odpoledn osidla Kenneth Anger Scorpio rising Marie Menken Sitney zavedl kategorii trans-film (filmy tranzu) : deren, anger, james braughton .zptomnn snovho vytren, ctme, e autor toho filmu je njakm zpsobem spjat s mylenkovm poselstvm filmu (asto hl. role viz Maya Deren) tet obdob nkdy nazvno odbdobm undergroundu, usa 60. let pol. 70. let se s tim poji queer kinematografie, subkulturn pstupy zauvan Sitneyho termn strukturln film EXPANDED CINEMA A NSTUP VIDEOARTU . neprogramov hnut (dn manifest ap.) jak v evrop tak v americe jin produkn zzem jde o vyvzn filmu zklasickho vztahu film-kino | pracuje se s mylenkou penosu projeknho pltna do veejnho prostoru, pracuje se s aktivizac divk film u teba v rmci tchto akc nen ptomen, jde o performance (viz Blaiek PAF) vanderbeek, john cage... v USA umleck stipendia a podpory projekt! (v tto oblasti jsou pln jin prenze ne v Evrop)

 • povauje se k oznaen i dnes, vyboujc z rmce, ale ve se k tomu obdob 70., 80. let GENE YOUNGBLOOD: Expanded cinema (adil tam i hologramy, videoprojekce...) ili historick vznam a pak rozen vznam Vbec prvn abstraktn filmy nedochovan filmy italskch futurist u prvn avantgardy je otzka dochovn film oehav nalezen Mechanickho baletu Fernanda Legera

  v rmci toho futurismu lo o prce Brunno Curra & Arnaldi Ginna kte, podle dochovanch text, vytveli jedny z prvnch hand-made film

  sekvenn princip projekce maltzsk k

  teorie barevnho slyen (rusk skladatel Scriabin)

  absolutn film (zejmna v Nmecku, od potku 20. let, impuls nepochzel z filmov tvorby, ale zejmna z vtvarnho umn der Absolute film 3. kvtna 1925 veejn matine (v tehdejm Ufapalstu) na programu dla 5 autor: nmec Hans Richter, Viking Eggeling (tvoil v Nmecku s Richterem), Walter Rutman, Francouz Fernand Legr, Ren Clair

  spznn je zde patrn skrze dadaistick hnut a vztah Nmecka a Pae v t dob

  dobov koexistujc oblasti: ve Francii Andre Chamet cinema pure (ist film) zasnnost, impresionismus v nsl. dadaistickch filmech cinismus, nihilismus

  spznnost z hlediska obsahu a formy s nmeckm BAUHAUSEM (1919 ve vmaru zaloena tato kola)

 • pro pedstavitele absolutnho filmu zsadn pohyb v opozici vi statinosti malby i fotografie apod., to je ta novost, s kterou mohli pracovat spznnost se zvukem, s hudbou ada pejatch nzv z hudebn terminologie (rytmus, opus...)

  pedstavitel akustick avantgardy:

  Lszlo Moholy Nagy (te nd) - nebyl na tom matine, ale jeden z uitel bauhausu

  Walter Rutman Vkend (1930) zvukov obraz Berlna bhem jednoho vkendu

  Lichtspiel (1921) Walter Rutman, pak ty jeho Opusy (1920_3)

  prvn opus byl dokonce kolorovn (nedochoval se??)