Vyhledávání odborných informací

Click here to load reader

 • date post

  21-Feb-2017
 • Category

  Education

 • view

  986
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Vyhledávání odborných informací

Elektronick informan zdroje

Vyhledvn odbornch informacstedn knihovna FF MUhttp://knihovna.phil.muni.cz

15. a 18. bezna 2016

Co ns ek

Zdroje informac aneb Co kde hledat?

Voln dostupn zdroje vs. licencovan zdroje

Obecn zsady vyhledvn

Vyhledvn v rznch typech elektronickch zdroj - Portl EIZ MU - sluby pro organizaci a vyhledvn EIZ MU: EBSCO Discovery Service, Full Text Finder- pklady multioborovch databz - pklady databz pro konkrtn obor- voln dostupn EIZ

2

Zdroje informacElektronick informan zdroje - informan zdroje, kter jsou uchovvny v elektronick podob a jsou dostupn v prosted potaovch st nebo prostednictvm jinch technologi distribuce digitlnch dat (nap. na discch CD-ROM, DVD). [definice dle TDKIV]

Li se tmatikou, typem, rozhranm vtinou vak vechny nabzej podobn monosti a zpsoby vyhledvn: prohlen listovn, rejstky, indexy; vyhledvn jednoduch vyhledvn, pokroil vyhledvn

3

Co kde hledat

Voln dostupn zdroje na internetu vs. licencovan informan zdroje

Odborn (profesionln) licencovan informan zdroje

nejastji databze lnk, e-knih atp.

jistota kvality informac (odborn recenzovan zdroje, vznamn nakladatel)

pidan hodnota od informanch specialist (anotace, klov slova)

lep vyhledvac monosti pesnj vsledky vyhledvn

snaha producent databz o pvtiv uivatelsk rozhran (GUI), intuitivn vyhledvn, personalizovan funkce pro pohodlnj prci se zdroji (osobn konta, peklady, alerty (avza), tagovn, sdlen, generovn citac atd.)

monost vyut EIZ v rmci instituce (MU), jinak drah pstup

nadstavbov funkce k EIZ soubn vyhledvn ve vce zdrojch, nalezen plnho textu v jin databzi

monost vyut pomoci referennch knihovnk (informan vzdlvn, individuln konzultace)

6

Voln dostupn zdroje na internetu

mnoho kvalitnch, ale i mnoho nedvryhodnch informac poteba ovovat, posuzovat, hodnotit (kdo text publikoval, kdy, kde, jazyk, reference, citovan literatura, aktualizace apod.)

Mono vyut nap.:Google Scholar prohledvn vdeckch informac (vdeck lnky, technick zprvy)

Digitln knihovny a oteven archivy - vtinou vytven univerzitami, nrodnmi knihovnami; pln texty diplomovch adisertanch prac, publikan innost vyuujcch (nap. https://www.openaire.eu/ ).

Odborn asopisy s otevenm pstupem (Open Access)Oborov portly aj.

7

Obecn zsady vyhledvn

8

Opertory a zstupn znakypro tvorbu reernho dotazubooleovsk (logick) opertory - definuj vazby mezi vyhledvacmi vrazy (zen/rozen dotazu)AND (+ nebo &) souasn vskyt obou vyhledvacch termn, zuuje dotaz nap.: education AND childrenOR alespo jeden z vyhledvacch termn, roziuje dotaz nap.: education OR learning NOT vyluuje dokumenty obsahujc zadan termn nap.: education AND children NOT adultSloitj dotazy: children AND (education OR learning OR teaching)proximitn opertory (distann, vzdlenostn, pozin opertory) - uruj vzjemnou vzdlenost a poad vyhledvacch vraz NEAR ur. vzdlenost vraz od sebe nezvisle na poad (poet slov, vtinou do 10) ADJ (adjacent) sousedc vrazy, nezvisle na poad WITHPozn. Opertory se mohou v rznch databzch liit, mete se setkat nap. s opertory %n (= sslem), !n (Aleph); WITHIN, BEFORE, AFTER, FOLLOWED BY; v nkterch databzch je uopertor vzdlenost vraz nastavena a nemete si ji volit. frze - etzec slov, kter se vbibliografickm zznamu i textu dokumentu mus vyskytovat vpesnm tvaru a poad vedle sebetruncation * krcen na slovn koen (psycholog*)wild cards ? * zstupn znaky (filo?ofie)

9

Postup vlastnho vyhledvn

prava vyhledvacho dotazu

Mlo vsledk?rozite dotaz => pouijte nadazen pojmy, synonymavhodn je opertor OR a zstupn znaky (*)vyhnte se frzmneomezujte vyhledvn (asov, full text)nahldnte do npovdy, FAQ

Pli mnoho vsledk?nepouvejte pli obecn pojmyvhodn je opertor AND nebojte se frzpouijte pokroil vyhledvn (klov slova, abstrakty)

11

Elektronick informan zdroje MU

Pstup pes:

portl EIZ MU http://ezdroje.muni.cz web knihovny http://knihovna.phil.muni.cz Katalogy a databze Elektronick informan zdroje (pm vyhledvn pes EDS nebo prolink na Portl EIZ)

Infozdroje.cz http://www.infozdroje.cz - portl spravovan distributorem odbornch EIZ - f. Albertina icome Praha; zobrazen zdroj dle IP adresy PC, dle instituc R, obor; +nvody, pomckyvzdlen pstup pro studenty a vyuujc MU pes OpenVPN, proxy

12

Sluby portlu EIZ MUseznam databz MUzdroje podle oboraktuality a info o zkuebnch pstupechnastaven vzdlenho pstupupstup na EBSCO Discovery Service

EBSCO Discovery Servicehttp://discovery.muni.cznstroj pro integraci EIZ;umouje jednm dotazem souasn prohledvat rzn databze dostupn pro MU a knihovn katalog Aleph,pro pstup k plnm zdrojm je nutn bt pipojen do celouniverzitn potaov st MU (potae na MU nebo vzdlen pstup),umouje vytvet Seznam dostupnch asopis a knih na MU.

14

Full Text Finder- hledn plnch textSlubaFull text Finder slou kpropojen bibliografickch aabstraktovch databz splnmi texty lnk a knih dostupnch pro MU, online katalogem MU i webovmi slubami (Google Scholar).

Najdete pod ikonou: nebo

Multioborov databze MU(vbr)

Pklady: ProQuest CentralEBSCOSpringerLINK - SpringerScienceDirect - ElsevierWiley Online Library - JournalsJSTOR

16

Oborov databze MU(vbr)Pklady:

Literatura: Literature Online (angl., amer.); FranText (fran., dostupn pouze z pota v K FF MU)Vzdlvn: ERIC (bibliografick db.; free)Psychologie: ProQuest (Social Sciences - Psychology Journals)Knihovnictv: LISTA (abstraktov db.; v rmci EBSCO)Umn: Art Source, Oxford Art Online Hudba: Oxford Music Online;Film: Film & Television Literature Index with Full Text (EBSCO)Lkastv: Medline (Ovid); ProQuest Health and Medical Complete

17

E-knihy pro MU (vbr)Pklady:

EBSCO eBook Academic Collection pes130 tisc odbornch e-knih ze vech oborGALE e-books - encyklopedick knihy; vbr titul sociologie, vzdlvn, prva, obchoduWiley e-books - encyklopedie z oblasti medicny, psychologie, atd.dal elektronick knihy viz portl EIZ MU

18

Dal EIZ, voln dostupn,rzn typy

Elektronick katalogy knihovenSouborn katalog = knihovn katalog obsahujc sten nebo v plnosti zznamy dokument vce ne jedn knihovny nebo informan instituce. Zznamy obsahuj sigly knihoven, kter identifikuj vlastnka dokumentu. [definice dle TDKIV]SK - nrodn, mezinrodn, institucionln, oborov, pro urit typ dokument, nap. serilySouborn katalog R (CASLIN) http://skc.nkp.czSouborn katalog MU http://aleph.muni.cz - soust je i katalog K FF MUSKAT (Souborn katalog odborn literatury veejnch knihoven) - http://www.skat.cz

Elektronick katalog jedn knihovnyKatalog MZK http://aleph.mzk.cz nebo https://vufind.mzk.cz/ Online katalog Knihovny Jiho Mahena http://katalog.kjm.cz

20

Oborov brny, portly, rozcestnkyOborov brna = sluba v sovm prosted, uren pro zprostedkovn pstupu kvybranm online informanm zdrojm uritho oborovho nebo tematickho zamen [definice dle TDKIV]

Jednotn informan brna http://www.jib.cz - Oborov brna Knihovnictv a informan vda http://kiv.jib.cz/ - Oborov brna Umn a architektura (ART) http://art.jib.cz/ - Oborov brna Musica (MUS) http://mus.jib.cz/ - Oborov brna Technika (TECH) http://tech.jib.cz/

Zahranin subject gateways tvoeny v rmci instituc (univerzity, knihovny atd.)

21

Digitln knihovnyDigitln knihovna = spravovan sbrka informac spolu sodpovdajcmi slubami, piem informace jsou uloeny vdigitln podob a jsou dostupn prostednictvm st [W.Y.Arms, 2000] dal definice nap. v TDKIVPklady

Europeana http://www.europeana.euInternet Archive http://www.archive.orgCiteSeerx http://citeseerx.ist.psu.eduProject Gutenberg http://www.gutenberg.org

Manuscriptorium http://www.manuscriptorium.com Kramerius NK R http://kramerius.nkp.cz

Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) http://www.ndltd.orgDissonline (DNB) http://www.dissonline.de/index.htm

22Manuscriptorium - digitln dokumenty z oblasti historickch fondKramerius vzcn a ohroen dokumenty, monografie, 19. stol.

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Elektronick knihovna asopis) - krom informac o titulech asopis dostupnch pro zastnn instituce vrmci jejich zakoupench EIZ obsahuje i zznamy voln dostupnch asopis; tdn abecedn, dle obor + vyhledvnDOAJ adres asopis s otevenm pstupem (Open Access)

Vyhledvn e-asopis

23

Ve dn ocitovatCitan styl (ISO 690, APA, MLA)

Metody citovn

Vyut citan/bibliografick manaery

Dkuji za pozornost

Mgr. Eva Jandovjandova@phil.muni.cz

referenn sluby reference@phil.muni.czhttp://www.facebook.com/knihovnaffmu

stedn knihovna FF MUhttp://knihovna.phil.muni.cz

Nezapomete na dotaznk Dkujeme!

25