Vuurwerk in Hoorn 2014

of 6 /6
1580 Asian Budget Selection 2.0 80 shots (20+20+20+20) 99 , 95 199, - 50% KORTING! NIEUW! 1843 Cyberspace Rockets 36 stuks 49 , 95 89, 95 1851 Eén meter vuurwerk 29, 95 19 , 95 NIEUW! 4 X 500 GRAM! 2 KILO KRUIT! BESTELLIJST 2014 Voorverkoop geldt alleen indien u vóór kerst bestelt en betaalt. Minimum te besteden bedrag is 20,-. Indien een artikel niet leverbaar is, wordt er een vervangend artikel geleverd. Verkoop en afhalen bestellingen geschiedt uitsluitend volgens plaatselijke politieveror- deringen. Minimale leeftijd voor het afhalen van vuurwerk is 16 jaar. Tijdens de voorverkoop zijn cat. 1 artikelen zoals sterretjes, grondbloemen, blinkies en knetterballen verkrijgbaar. Losse verkoop op 29, 30 en 31 december 2014. Zet- en drukfouten voorbehouden. P. Plu Art.nr Omschrijving Verp. Aant. Prijs Totaal PAG 2 VUURWERK VOOR DE KINDEREN 1 1152 B2B 7-Klapper p/doos 1,50 2 1156 B2B Knetterballen p/pak 1,50 3 1401 Twister Crackling p/pak 2,69 4 1158 B2B Blinkies p/doos 2,99 5 1652 Supersterren p/doos 2,50 PAG 3 VUURWERK VOOR DE KINDEREN 6 1849 B2B Kids Mix NEW! p/ass 9,95 7 1149 Knetterlint 70 cm. 3 st. NEW! p/doos 1,99 8 1803 B2B Jeugdpakket p/ass 3,95 9 1850 B2B Jeugdpuntzak p/ass 8,95 10 1260 Magical Tubes NEW! p/stuk 4,95 PAG 3 VOOR UW VEILIGHEID 11 1730 Aansteeklont 20 cm. p/stuk 0,25 12 1734 Aansteeklont 75 cm. p/stuk 1,50 13 1740 Lighting Torch 4 st. p/pak 1,95 14 1922 Vuurwerkbril Junior p/stuk 1,99 15 1923 Vuurwerkbril Senior p/stuk 1,99 16 1924 Vuurwerkgrip p/stuk 7,25 PAG 4 PRO-LINE PROFESSIONAL CAKES 17 5009 Pro-line Mini 6 st. p/pak 7,95 18 5018 Raiders p/stuk 3,95 19 5059 Happy Pyramid 2 st. p/pak 4,95 20 5014 The Whistling 3 p/pak 6,95 21 5050 Corpus NEW! p/stuk 9,95 22 5021 Blazing Thunder p/stuk 15,95 23 5064 Arch Fountain p/stuk 16,95 24 5285 Chain Reaction 3-in-1 p/set 69,95 25 5227 Screaming Battery p/stuk 51,95 26 5315 Select 1.5 p/stuk 159,- 27 5293 Triple Layer p/stuk 69,95 PAG 5 PRO-LINE PROFESSIONAL CAKES 28 5027 Howling Ghost p/stuk 16,95 29 5063 El Teide on Fire NEW! p/stuk 19,95 30 5038 Finland by Night p/stuk 25,95 31 5244 Light ‘m Fight ‘m p/stuk 39,95 32 5248 2 Hearts p/stuk 44,95 33 5680 Bright Colour RocketsNEW! p/ass 10,95 34 5655 Sky Bound Rockets p/ass 29,95 35 5605 Magical Rockets p/ass 59,95 PAG 6 PRO-LINE PROFESSIONAL ASSORTIMENTEN 36 5560 New Starter p/ass 22,95 37 5580 Overdose p/ass 44,95 38 5810 Red Star NEW! p/ass 79,95 39 5515 Yellow Star NEW! p/ass 54,95 40 5905 Titanium Star p/ass 124,95 41 5950 Iridium Star p/ass 155,- PAG 7 PRO-LINE GT - GIANT TUBE SERIES 42 5233 Xenon GT NEW! p/stuk 24,95 43 5237 Tiptronic GT NEW! p/stuk 29,95 44 5228 Gearbox GT p/stuk 37,95 45 5234 Kickdown GT p/stuk 45,95 46 5236 Performance GT p/stuk 47,95 47 5239 Horsepower GT NEW! p/stuk 49,95 48 5330 Turbocharger GT NEW! p/ass 179,- Nummer.................................................... Naam........................................................ Adres........................................................ Postcode................................................... Woonplaats.............................................. Telefoon.................................................... Email......................................................... .................................................................. TOTAAL KOLOM 1 TOTAAL KOLOM 3 SUBTOTAAL KOLOM 1 + 2 P. AANBIEDINGEN VOORVERKOOP ZONDER GRATIS VUURWERK 1 84 1403 Grondbloemen p/doos 1 85 1002 Kanonslagen p/slof 1 86 1256 Romeinse kaarsen p/pak 1 87 1594 Asian Thunder Silver & Red p/doos 1 88 1552 Saturn Missile NEW! p/stuk 1 89 1843 Cyberspace Rockets NEW! p/ass 49,95 1 90 1851 Één meter vuurwerk NEW! p/ass 19,95 1 91 1580 Asian Budget Selection 2.0 p/stuk 99,95 11 92 1077 Celebration XXL p/rol 39,95 3 93 1410 Jumping Jacks p/pak 1,95 9 94 1865 Excellent Budget Blue NEW! p/ass 49,95 9 95 1867 Excellent Budget OrangeNEW! p/ass 99,95 10 96 1591 Asian Thunder Bulkpack p/doos 27,95 10 97 1582 Happy p/stuk 19,95 10 98 1595 Asian Thundercake 25 sh. p/stuk 13,95 10 99 1596 Asian Thundercake 100 sh. p/stuk 49,95 PAG 8 DIVERS VUURWERK 49 1388 Silver Thunder p/ass 3,95 50 1844 The Bag p/ass 6,75 51 1818 Thunderpack p/ass 6,95 52 1348 Dream Rocket NEW! p/stuk 8,95 53 1831 New Spider NEW! p/ass 9,95 54 1829 Big Spider NEW! p/ass 13,95 55 1833 Premium Pack p/ass 16,95 56 1839 My Style Rockets p/ass 25,95 57 1841 Countdown p/ass 29,95 PAG 9 EXCELLENT FIREWORKS ASSORTIMENTEN 58 1869 Excellent Yellow NEW! p/ass 24,95 59 1861 Excellent 6 p/ass 34,95 60 1862 Excellent 5 p/ass 44,95 61 1863 Excellent 4 p/ass 56,50 62 1864 Excellent 3 p/ass 67,95 PAG 10 ASIAN BUDGET LINE 63 1570 Whistling Four p/pak 5,95 64 1593 Asian Thunder p/set 6,50 65 1581 Palm Invasion p/stuk 9,95 66 1585 Burnout p/stuk 24,95 67 1586 Safety Zone p/stuk 29,95 68 1588 Asian Budget B p/stuk 39,95 PAG 11 KNALVUURWERK 69 1804 Lady Cracker p/doos 0,99 70 1011 Ratelband p/stuk 1,10 71 1009 Solo Thunder p/doos 3,50 72 1006 Thunderstrike NEW! p/doos 3,95 73 1391 Thunder Rockets NEW! p/ass 6,95 74 1001 Bazooka NEW! p/doos 5,95 75 1008 Big Spanish Cracker p/doos 4,95 76 1041 Ratelband p/stuk 5,75 77 1819 Banger Bag p/ass 14,95 78 1062 Mega Celebration XL p/rol 25,95 TOTAAL KOLOM 1 + 2 (bedrag voor gratis vuurwerk ) TOTAAL TE BETALEN PAG 2 GRATIS VUURWERK TIJDENS VOORVERKOOP 79 5066 Tube on Fire fontein t.w.v. 9,95 GRATIS bij besteding van van 35,- tot 70,- 80 5032 Imagine 20 shots t.w.v. 19,50 GRATIS bij besteding van 70,- tot 110,- 81 5181 Steer Wrestling 100 shots t.w.v. 39,95 GRATIS bij besteding van 110,- tot 175,- 82 5223 Magnificent Magnolia 42 shots t.w.v. 57,50 GRATIS bij besteding van 175,- tot 250,- 83 5247 Multi Colour lines 81 shots t.w.v. 63,95 GRATIS bij besteding vanaf 250,- 90 91 89 1002 Kanon- slagen 100 stuks 1, 80 1552 Saturn Missile 200 shots 11, 95 NIEUW! 88 85 1594 Asian Silver and Red thunderbox 24 stuks 13, 95 VALUE PACK! 24 STUKS! 200 SHOTS! 87 1256 Romeinse kaars 10 shots, 10 stuks 2, 50 86 1403 Grond- bloemen 32 stuks 2, 50 84 TOTAAL KOLOM 2 AANBIEDINGEN VOORVERKOOP , OP=OP! BESTEL ONLINE EN ONTVANG GRATIS VUURWERK 36 PIJLEN!

Embed Size (px)

description

De folder inclusief bestellijst voor vuurwerk 2014

Transcript of Vuurwerk in Hoorn 2014

Page 1: Vuurwerk in Hoorn 2014

1580 Asian Budget Selection 2.080 shots (20+20+20+20) 99,95

199,-

50% KORTING!

NIEUW!

1843 CyberspaceRockets 36 stuks 49,95

89,95

1851Eén meter vuurwerk

29,95

19,95

NIEUW!

4 X 500 GRAM!2 KILO KRUIT!

besTe

LLIj

sT

20

14

Voo

rver

koop

gel

dt a

lleen

indi

en u

vóó

r ke

rst

best

elt

en b

etaa

lt. M

inim

um t

e be

sted

en b

edra

g is

20,

-. In

dien

een

art

ikel

nie

t le

verb

aar

is, w

ordt

er

een

verv

ange

nd a

rtik

el g

elev

erd.

Ver

koop

en

afha

len

best

ellin

gen

gesc

hied

t ui

tslu

iten

d vo

lgen

s pl

aats

elijk

e po

litie

vero

r-de

ring

en. M

inim

ale

leef

tijd

voo

r he

t af

hale

n va

n vu

urw

erk

is 1

6 ja

ar. T

ijden

s de

voo

rver

koop

zijn

cat

. 1 a

rtik

elen

zoa

ls s

terr

etje

s, g

rond

bloe

men

, blin

kies

en

knet

terb

alle

n ve

rkri

jgba

ar. L

osse

ver

koop

op

29, 3

0 en

31

dece

mbe

r 20

14. Z

et-

en d

rukf

oute

n vo

orbe

houd

en.P. Plu Art.nr Omschrijving Verp. Aant. Prijs Totaal

PA

G 2

VUURWERK VOOR DE KINDEREN

1 1152 B2B 7-Klapper p/doos 1,50

2 1156 B2B Knetterballen p/pak 1,50

3 1401 Twister Crackling p/pak 2,69

4 1158 B2B Blinkies p/doos 2,99

5 1652 Supersterren p/doos 2,50

PA

G 3

VUURWERK VOOR DE KINDEREN

6 1849 B2B Kids Mix NEW! p/ass 9,95

7 1149 Knetterlint 70 cm. 3 st. NEW! p/doos 1,99

8 1803 B2B Jeugdpakket p/ass 3,95

9 1850 B2B Jeugdpuntzak p/ass 8,95

10 1260 Magical Tubes NEW! p/stuk 4,95

PA

G 3

VOOR UW VEILIGHEID

11 1730 Aansteeklont 20 cm. p/stuk 0,25

12 1734 Aansteeklont 75 cm. p/stuk 1,50

13 1740 Lighting Torch 4 st. p/pak 1,95

14 1922 Vuurwerkbril Junior p/stuk 1,99

15 1923 Vuurwerkbril Senior p/stuk 1,99

16 1924 Vuurwerkgrip p/stuk 7,25

PA

G 4

PRO-LINE PROFESSIONAL CAKES

17 5009 Pro-line Mini 6 st. p/pak 7,95

18 5018 Raiders p/stuk 3,95

19 5059 Happy Pyramid 2 st. p/pak 4,95

20 5014 The Whistling 3 p/pak 6,95

21 5050 Corpus NEW! p/stuk 9,95

22 5021 Blazing Thunder p/stuk 15,95

23 5064 Arch Fountain p/stuk 16,95

24 5285 Chain Reaction 3-in-1 p/set 69,95

25 5227 Screaming Battery p/stuk 51,95

26 5315 Select 1.5 p/stuk 159,-

27 5293 Triple Layer p/stuk 69,95

PA

G 5

PRO-LINE PROFESSIONAL CAKES

28 5027 Howling Ghost p/stuk 16,95

29 5063 El Teide on Fire NEW! p/stuk 19,95

30 5038 Finland by Night p/stuk 25,95

31 5244 Light ‘m Fight ‘m p/stuk 39,95

32 5248 2 Hearts p/stuk 44,95

33 5680 Bright Colour Rockets NEW! p/ass 10,95

34 5655 Sky Bound Rockets p/ass 29,95

35 5605 Magical Rockets p/ass 59,95

PA

G 6

PRO-LINE PROFESSIONAL ASSORTIMENTEN

36 5560 New Starter p/ass 22,95

37 5580 Overdose p/ass 44,95

38 5810 Red Star NEW! p/ass 79,95

39 5515 Yellow Star NEW! p/ass 54,95

40 5905 Titanium Star p/ass 124,95

41 5950 Iridium Star p/ass 155,-

PA

G 7

PRO-LINE GT - GIANT TUBE SERIES

42 5233 Xenon GT NEW! p/stuk 24,95

43 5237 Tiptronic GT NEW! p/stuk 29,95

44 5228 Gearbox GT p/stuk 37,95

45 5234 Kickdown GT p/stuk 45,95

46 5236 Performance GT p/stuk 47,95

47 5239 Horsepower GT NEW! p/stuk 49,95

48 5330 Turbocharger GT NEW! p/ass 179,-

Nummer....................................................

Naam........................................................

Adres........................................................

Postcode...................................................

Woonplaats..............................................

Telefoon....................................................

Email.........................................................

..................................................................

TOTAAL KOLOM 1

TOTAAL KOLOM 3

SUBTOTAAL KOLOM 1 + 2

P. AANBIEDINGEN VOORVERKOOP zONDER GRATIS VUURWERK

1 84 1403 Grondbloemen p/doos

1 85 1002 Kanonslagen p/slof

1 86 1256 Romeinse kaarsen p/pak

1 87 1594 Asian Thunder Silver & Red p/doos

1 88 1552 Saturn Missile NEW! p/stuk

1 89 1843 Cyberspace Rockets NEW! p/ass 49,95

1 90 1851 Één meter vuurwerk NEW! p/ass 19,95

1 91 1580 Asian Budget Selection 2.0 p/stuk 99,95

11 92 1077 Celebration XXL p/rol 39,95

3 93 1410 Jumping Jacks p/pak 1,95

9 94 1865 Excellent Budget Blue NEW! p/ass 49,95

9 95 1867 Excellent Budget Orange NEW! p/ass 99,95

10 96 1591 Asian Thunder Bulkpack p/doos 27,95

10 97 1582 Happy p/stuk 19,95

10 98 1595 Asian Thundercake 25 sh. p/stuk 13,95

10 99 1596 Asian Thundercake 100 sh. p/stuk 49,95

PA

G 8

DIVERS VUURWERK

49 1388 Silver Thunder p/ass 3,95

50 1844 The Bag p/ass 6,75

51 1818 Thunderpack p/ass 6,95

52 1348 Dream Rocket NEW! p/stuk 8,95

53 1831 New Spider NEW! p/ass 9,95

54 1829 Big Spider NEW! p/ass 13,95

55 1833 Premium Pack p/ass 16,95

56 1839 My Style Rockets p/ass 25,95

57 1841 Countdown p/ass 29,95

PA

G 9

EXCELLENT FIREWORKS ASSORTIMENTEN

58 1869 Excellent Yellow NEW! p/ass 24,95

59 1861 Excellent 6 p/ass 34,95

60 1862 Excellent 5 p/ass 44,95

61 1863 Excellent 4 p/ass 56,50

62 1864 Excellent 3 p/ass 67,95

PA

G 1

0

ASIAN BUDGET LINE

63 1570 Whistling Four p/pak 5,95

64 1593 Asian Thunder p/set 6,50

65 1581 Palm Invasion p/stuk 9,95

66 1585 Burnout p/stuk 24,95

67 1586 Safety zone p/stuk 29,95

68 1588 Asian Budget B p/stuk 39,95P

AG

11

KNALVUURWERK

69 1804 Lady Cracker p/doos 0,99

70 1011 Ratelband p/stuk 1,10

71 1009 Solo Thunder p/doos 3,50

72 1006 Thunderstrike NEW! p/doos 3,95

73 1391 Thunder Rockets NEW! p/ass 6,95

74 1001 Bazooka NEW! p/doos 5,95

75 1008 Big Spanish Cracker p/doos 4,95

76 1041 Ratelband p/stuk 5,75

77 1819 Banger Bag p/ass 14,95

78 1062 Mega Celebration XL p/rol 25,95

TOTAAL KOLOM 1 + 2 (bedrag voor gratis vuurwerk)

TOTAAL TE BETALEN

PA

G 2

GRATIS VUURWERK TIJDENS VOORVERKOOP

79 5066 Tube on Fire fontein t.w.v. 9,95

GRATIS bij besteding van van 35,- tot 70,-

80 5032 Imagine 20 shots t.w.v. 19,50

GRATIS bij besteding van 70,- tot 110,-

81 5181 Steer Wrestling 100 shots t.w.v. 39,95

GRATIS bij besteding van110,- tot 175,-

82 5223 Magnificent Magnolia 42 shots t.w.v. 57,50

GRATIS bij besteding van175,- tot 250,-

83 5247 Multi Colour lines 81 shots t.w.v. 63,95

GRATIS bij besteding vanaf250,-

90

9189

1002Kanon- slagen100 stuks

1,801552Saturn Missile200 shots

11,95

NIEUW!

8885

1594 Asian Silver and Red thunderbox24 stuks

13,95

VALUe PACK!24 sTUKs!

200 sHOTs!

87

1256 Romeinse kaars 10 shots, 10 stuks

2,50861403 Grond- bloemen 32 stuks

2,5084

TOTAAL KOLOM 2

AANbIeDINGeN VOORVeRKOOP, OP=OP!

besTeL ONLINe eN ONTVANG GRATIs VUURWeRK

36 PIjLeN!

Page 2: Vuurwerk in Hoorn 2014

GRATIs VUURWeRKGRATIS ARTIKELEN ZIJN ALLEEN GELDIG TIJDENS DE VOORVERKOOP, GRATIS VUURWERK GELDT NIET OP AANBIEDINGEN.

2 3

1730 Aansteeklont 20 cm.

0,251922/1923 Vuurwerkbril Junior/senior. Per stuk

1,991734 Aansteeklont 75 cm.

1,50GRATIs bij besteding van 175,- tot 250,-

5223 Magnificent Magnolia 57,50t.w.v.

VOOR UW VeILIGHeID!

2,691401 Twister Crackling 20 stuks

5181 Steer Wrestling

t.w.v. 39,95GRATIs bij besteding van 110,- tot 175,-

1924 Vuurwerkgrip

7,25

1,501152 B2B 7-Klapper 5 stuks

1652 Supersterren 70 cm., 4 stuks

2,50

VUURWeRK VOOR De KINDeReN!

1740 Lighting Torch 4 stuks

1,952,95

1260 Magical Tubes 100 shots

4,95 3,951803 Jeugdpakket

5032 Imagine

t.w.v. 19,50GRATIs bij besteding van 70,- tot 110,-

5066 Tube on Fire

t.w.v. 9,95GRATIs bij besteding van 35,- tot 70,-

1,50

1156 B2B Knetterballen 8 stuks

1158 B2B Blinkies 24 stuks

2,99

VUURT 100LICHTKOGeLs AF!CAT.1 365 DAGeN

PeR jAAR LeGAAL!

AANsTeeKFAKKeL

ALs besTe GeTesT!ZeT UW VUURWeRK

sTeVIG VAsT!

CAT.1 365 DAGeN

PeR jAAR LeGAAL!

CAT.1 365 DAGeN

PeR jAAR LeGAAL!

CAT.1 365 DAGeN

PeR jAAR LeGAAL! CAT.1 365 DAGeN

PeR jAAR LeGAAL!

NIEUW!

GRATIs bij besteding vanaf 250,-

5247 Multi Colour lines 63,95t.w.v.

1,992,50

3 4

7980

82

8381

5 8

11

1214 15

13 16

1,952,95

1410 Jumping Jacks 24 matjes

AANBIEDING93

10

1 2

1850 B2B Jeugdpuntzak

8,959,95

9

CAT.1 365 DAGeN

PeR jAAR LeGAAL!

GRATIS Vuurwerkbon*

t.w.v. € 5,00 bij aankoop van

December Kalender Kraslot bij Primera!

* Deze vuurwerkbon is te besteden op www.vuurwerkbon.nl. Kijk voor de actievoorwaarden op www.primera.nl/vuurwerkbon.

Wij zijn inleverpunt voor de Primera actie!

Om u een impressie van de effecten van het vuurwerk te geven staat bij elk artikel een intensiteitsmetertje. Met deze meter ziet u in welke mate een product knal- of siereffecten bevat. 9 SIER

INTeNsITeITsMeTeR

mooi prachtig subliem

Hoe hoger de pijl, hoe meer siereffect!

Hoe hoger de pijl, hoe meer knaleffect.

Kijk voor de daadwerkelijke uitwerking op www.bestelvuurwerk.nl

NIEUW! NIEUW!

CAT.1 365 DAGeN

PeR jAAR LeGAAL!

CAT.1 365 DAGeN PeR jAAR LeGAAL!7 1149 Knetterlint

70 cm. 3 stuks

1,991849 B2B Kids Mix

9,956

Page 3: Vuurwerk in Hoorn 2014

4

PRO-LINe PROFessIONAL VUURWeRK

5605 Magical Rockets 22 stuks

59,95 79,95

5655 Sky Bound 5 stuks

29,95 32,95

5

FLUITCONCeRTVAN 300 sHOTs!

10 MINUTeN

HeFTIGe CRACKLING!TOPKLAsse!ZWITseRse VULKAAN!

NIEUW!

5244 Light 'm Fight 'm 56 shots

39,95

51,955227 Screaming Battery 1000 shots

5315 SELECT 1.5 152 shots (72+40+40)

159,-

500

GRAMS

5063 El Teide on Fire Fontein

19,95

5248 2 Hearts 43 shots

44,9555,95

1 X AANsTeKeN!NIEUW!

NIEUW!

3 x 500 GRAMs

FLOWeRbeD!

1,5 KILOGRAM

KRUIT!

5027 Howling Ghost 300 shots

16,95

5050 Corpus 12 shots

9,95

3,955018 Raiders 19 shots

7,955009 Pro-Line Mini 6 stuks

5038 Finland by Night 19 shots

25,95 16,955064 Arch Fountain Fontein, 6 effecten

FONTeIN VAN 2 MINUTeN!

5021 Blazing Thunder19 shots

15,95

5285 Chain Reaction3 cakes, 75 shots (25+25+25)

69,95

79,95

17,95

69,955293 Triple Layer 68 shots

89,95

17

18

22

23

24

25

27

26

5059 Happy Piramid 2 stuks

4,955,95

19 5014 Whistling 3 3 x 25 shots

6,9520 21

28

29

323130

34 355680 Bright Colour Rockets 5 stuks

10,95

33

Page 4: Vuurwerk in Hoorn 2014

5233Xenon12 shots

24,95

5237Tiptronic12 shots

29,95

5228Gearbox20 shots

37,95

NIEUW! NIEUW!

PRO-LINE GT, elke pot gevuld tot wel 25 GRAM kruit per tube! Met spectaculaire kleuren en effecten in slechts één pot is GT dé gangmaker!

76

5560 New Starter 3 cakes

22,95

44,955580 Overdose Assortment 3 cakes

49,50

AssORTIMeNTeN VAN TOPKLAsse!!

sIeRPAKKeT À 12,5 KG!

sIeRPAKKeT À 7,5 KG!

124,955905 Titanium Star 14 items

5950 Iridium Star 11 items

155,-

PRO-LINe PROFessIONAL, COMPLeTe

5234Kickdown20 shots

45,95

5236

Performance20 shots

47,95

FANSHAPE!

NIEUW!

5239

Horsepower20 shots 49,95

NIEUW!

NIEUW!

5515 Yellow Star 10 items

54,95

5810 Red Star 13 items

79,95

36 37

42 43 44

474645

3938

40 41

AANRADER!

NIEUW!TURBOCHARGER CA. 3.0 KG!

5330Turbocharger6 X 20 SHOTS

179,-48

199,-

Page 5: Vuurwerk in Hoorn 2014

ART. 1833

1008

CAT. 2 NEM 150,3 gr.

Imported by GBV-WECO Vuurwerk B.V. Veenendaal, HollandManufactured by Pyromooi, China

1008

ASSORTIMENT • 16 JAAR EN OUDER • GESCHIKT VOOR PARTICULIER GEBRUIK • MAG UITSLUITEND WORDEN VERKOCHT ZOALS VERPAKT • ALLEEN VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS

1833_PremiumPack_Box.indd 1 10-07-14 15:16

8 9

3,954,50

1388 Silver Thunder 5 stuks

DIVeRs VUURWeRK

NIEUW!

eXCeLLeNT FIReWORKs, VOORDeLIGeR!

1861 Excellent 6 12 items

34,95

1869 Excellent Yellow 9 items

24,95

1863 Excellent 4 17 items

56,50

NIEUW!

1865 Excellent Budget Blue 8 items

AANBIEDING 49,95

79,95

36,50

NIEUW!

NIEUW!

ÉN sCHÍTTÉRÉND sIeRVUURWeRK!!

25,951839 My Style Rockets Pijlenassortiment

1829 Big Spider

13,95

6,75

1844 The bag 14 stuks

1833 Premium Pack

16,95

NIEUW!

1831 New Spider

9,95

1867 Excellent Budget Orange 11 items

AANBIEDING 99,95

159,95

1862 Excellent 5 14 items

44,95

1348 Dream Rocket

8,95

NIEUW!40 GRAMs

GOUDeN PALM!

PIjL OM VAN

Te DROMeN!

1818 Thunderpack

6,95

Art.nr. 1818

Inhoud:1401 - 1049 - 1005 - 1004

COMBINATIE VAN FONTEINEN EN ENKELSCHOTS BUIZEN CAT. 2,-0336-F2-27358-5017NEM 35 gram

52

51

56

58 59 60 61

53 54

55

49

50

1864 Excellent 3 16 items

67,95

62 94 951841 Countdown Pijlenassortiment

57

29,95

Page 6: Vuurwerk in Hoorn 2014

10 11

KNALVUURWeRK

1804 Lady Cracker 10 x 40 shots

0,99 1,99

GeKLeURD LONT

HARDe KNAL!

NIEUW!

UNIeK, MeT ROOD

bRANDeND LONT!

50% KORTING!

KNALLeNDe TOPPeR!

1596 Asian Thunder Cake 100 shots

AANBIEDING 49,95

AsIAN bUDGeT LINe

1582 Happy 140 shots

AANBIEDING 19,95

25,95

1591 Asian Thunder Bulkpack 50 stuks

AANBIEDING 27,95

1570 Whistling Four 4 x 16 shots. Set à 4 stuks.

5,951581 Palm Invasion 16 shots

9,9510,50

1585 Burnout 56 shots

24,9528,95

1588 Asian Budget B 81 shots

39,9544,95

29,95

1586 Safety zone 36 shots

33,95

1593 Asian Thunder Set à 10 stuks.

6,951391 Thunder Rockets 5 stuks

NIEUW!

sCHeLLe FLUIT,

KeIHARDe KNAL!

1009 Solo Thunder 20 stuks

3,50

De KNALLeR

VAN 2013/2014!

sUPeRGROTe KNALLeR!

6,50

56,95

MAXIMALe KNAL!

13,95

1595 Asian Thunder Cake 25 shots

AANBIEDING

63 64 65

66

67

1062 Mega Celebration XL Green flame fuse

25,9578

1077 Mega Celebration XXL Red flame fuse

AANBIEDING 39,95

44,95

92

96

68 99

9798

1001 Bazooka 16 stuks

5,9574

71

69

73

1006 Thunderstrike 20 stuks

72

sCHeLLe FLUIT, KeIHARDe KNAL! 3,95

TOPKNAL!

70 1011 Ratelband 100 shots

1,10

5,751041 Ratelband 500 shots76

77 1819 Banger Bag

14,95UNIeK, MeT GROeN

bRANDeND LONT!

1008 Big Spanish Cracker 30 stuks

4,9575