Vuurwerk- enquête 2020 - TV Valkenburg

of 13 /13
Vuurwerk- enquête 2020 Resultaten

Embed Size (px)

Transcript of Vuurwerk- enquête 2020 - TV Valkenburg

Page 1: Vuurwerk- enquête 2020 - TV Valkenburg

Vuurwerk- enquête 2020 Resultaten

Page 2: Vuurwerk- enquête 2020 - TV Valkenburg

Vuurwerk in Valkenburg aan de GeulWat is uw leeftijd?

Bev. Opbouw Responses Aantal

20 jaar of jonger 16% 4% 61

21- 29 jaar 9% 9% 126

30 - 39 jaar 9% 12% 194

40 - 49 jaar 11% 16% 255

50 - 59 jaar 17% 19% 301

60 jaar of ouder 38% 40% 621

100% 100% 1558

20 jaar ofjonger

21- 29 jaar 30 - 39 jaar 40 - 49 jaar 50 - 59 jaar 60 jaar ofouder

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Wat is uw leeftijd?

Bev. Opbouw

Responses

Page 3: Vuurwerk- enquête 2020 - TV Valkenburg

Vuurwerk in Valkenburg aan de GeulAantal respondenten per kern

Aantal respondenten

Berg en Terblijt 249

Houthem-St. Gerlach 59

Schin op Geul 104

Sibbe 64

Valkenburg 926

Walem 4

Niet ingevuld 163

1569

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Aantal respondenten per kern

Aantal respondenten

Page 4: Vuurwerk- enquête 2020 - TV Valkenburg

Vuurwerk in Valkenburg aan de Geul

3 / 12

15.76% 244

84.24% 1,304

Q3 Steekt u zelf vuurwerk af?Answered: 1,548 Skipped: 21

TOTAL 1,548

Ja

Nee

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Ja

Nee

Page 5: Vuurwerk- enquête 2020 - TV Valkenburg

Vuurwerk in Valkenburg aan de Geul

4 / 12

39.67% 616

25.24% 392

34.06% 529

1.03% 16

Q4 Heeft u afgelopen jaar tijdens de jaarwisseling overlast van vuurwerkervaren?

Answered: 1,553 Skipped: 16

TOTAL 1,553

Ja

Engizins

Nee

Geen mening

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Ja

Engizins

Nee

Geen mening

Page 6: Vuurwerk- enquête 2020 - TV Valkenburg

Vuurwerk in Valkenburg aan de Geul

5 / 12

68.39% 688

80.32% 808

76.44% 769

25.05% 252

6.56% 66

0.89% 9

61.93% 623

Q5 Welke overlast heeft u ervaren? (meerdere antwoorden mogelijk)Answered: 1,006 Skipped: 563

Total Respondents: 1,006

Afval enrommel op...

Afsteken vanvuurwerk bui...

Geluidsoverlast

Gevaarlijkesituaties

Schade

Lichamelijkletsel

Effect opgedrag...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Afval en rommel op straat

Afsteken van vuurwerk buiten toegestane tijden

Geluidsoverlast

Gevaarlijke situaties

Schade

Lichamelijk letsel

Effect op gedrag huisdieren

Page 7: Vuurwerk- enquête 2020 - TV Valkenburg

Vuurwerk in Valkenburg aan de Geul

6 / 12

63.32% 977

13.42% 207

23.27% 359

Q6 Indien er een centrale vuurwerkshow wordt georganiseerd, komt dit inde plaats van het individueel afsteken van vuurwerk. Bent u het hiermee

eens?Answered: 1,543 Skipped: 26

TOTAL 1,543

Ja

Misschien

Nee

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Ja

Misschien

Nee

Page 8: Vuurwerk- enquête 2020 - TV Valkenburg

Vuurwerk in Valkenburg aan de Geul

7 / 12

25.03% 388

32.90% 510

38.00% 589

4.06% 63

Q7 Zou u een centrale vuurwerkshow in Valkenburg aan de Geulbezoeken tijdens oud en nieuw als de gemeente deze organiseert?

Answered: 1,550 Skipped: 19

TOTAL 1,550

Ja

Misschien

Nee

Weet niet

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Ja

Misschien

Nee

Weet niet

Page 9: Vuurwerk- enquête 2020 - TV Valkenburg

Vuurwerk in Valkenburg aan de Geul

8 / 12

48.65% 431

47.07% 417

56.66% 502

33.07% 293

Q8 Waarom zou u een vuurwerkshow tijdens oud en nieuwbezoeken? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Answered: 886 Skipped: 683

Total Respondents: 886

Ik vindvuurwerk bij...

Ik vindvuurwerk bij...

Ik voel meveiliger bij...

Ik vind Oud enNieuw een fe...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Ik vind vuurwerk bij centrale show mooi

Ik vind vuurwerk bij Oud en Nieuw passen

Ik voel me veiliger bij een centrale vuurwerkshow

Ik vind Oud en Nieuw een feest om samen te komen

Page 10: Vuurwerk- enquête 2020 - TV Valkenburg

Vuurwerk in Valkenburg aan de Geul

9 / 12

57.65% 339

20.58% 121

36.05% 212

47.11% 277

22.28% 131

6.46% 38

Q9 Waarom zou u niet een vuurwerkshow tijdens Oud en Nieuwbezoeken? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Answered: 588 Skipped: 981

Total Respondents: 588

Ik vier Oud enNieuw thuis ...

Ik vind eencentrale...

Ik ga tijdensOud en Nieuw...

Ik zoubelastinggel...

Ik steekliever zelf...

Ik ben bangvoor vuurwerk

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Ik vier Oud en Nieuw thuis of bij familie / vrienden

Ik vind een centrale vuurwerkshow te druk

Ik ga tijdens Oud en Nieuw liever niet de deur uit

Ik zou belastinggeld anders besteden

Ik steek liever zelf vuurwerk af

Ik ben bang voor vuurwerk

Page 11: Vuurwerk- enquête 2020 - TV Valkenburg

Vuurwerk in Valkenburg aan de Geul

10 / 12

49.58% 768

24.40% 378

26.02% 403

Q10 Bent u voorstander van een totaalverbod op het afsteken vanvuurwerk?

Answered: 1,549 Skipped: 20

TOTAL 1,549

Ja

Ja, maaralleen als d...

Nee

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Ja

Ja, maar alleen als de gemeente een vuurwerkshow organiseert

Nee

Page 12: Vuurwerk- enquête 2020 - TV Valkenburg

Vuurwerk in Valkenburg aan de Geul

11 / 12

91.38% 1,039

70.45% 801

70.54% 802

76.78% 873

41.69% 474

44.59% 507

Q11 Waarom bent u voorstander van een vuurwerkverbod? (Meerdereantwoorden mogelijk)

Answered: 1,137 Skipped: 432

Total Respondents: 1,137

Mensen endieren hebbe...

Beter voor hetmilieu

Minder rommelen afval op...

Vuurwerk isgevaarlijk

Vuurwerk isslecht voor ...

Vuurwerk iszonde van he...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Mensen en dieren hebben minder overlast

Beter voor het milieu

Minder rommel en afval op straat

Vuurwerk is gevaarlijk

Vuurwerk is slecht voor de gezondheid

Vuurwerk is zonde van het geld

Page 13: Vuurwerk- enquête 2020 - TV Valkenburg

Vuurwerk in Valkenburg aan de Geul

12 / 12

76.75% 307

47.00% 188

54.00% 216

41.50% 166

38.50% 154

Q12 Waarom bent u tegenstander van een vuurwerkverbod? (Meerdereantwoorden mogelijk)

Answered: 400 Skipped: 1,169

Total Respondents: 400

Vuurwerk hoortbij traditie

Mensen vindenhet leuk

Je kunt beterechte overla...

Verbod isinperking va...

Verbod islastig te...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Vuurwerk hoort bij traditie

Mensen vinden het leuk

Je kunt beter echte overlast aanpakken

Verbod is inperking van vrijheid

Verbod is lastig te handhaven