Vuorovaikutus ja kommunikaatio

of 30 /30
Vuorovaikutus ja kommunikaatio Verkkoluento 25.10.2016 Anne Vuorenpää ja Minni Haveri

Embed Size (px)

Transcript of Vuorovaikutus ja kommunikaatio

Page 1: Vuorovaikutus ja kommunikaatio

Vuorovaikutus ja kommunikaatio

Verkkoluento 25.10.2016Anne Vuorenpää ja

Minni Haveri

Page 2: Vuorovaikutus ja kommunikaatio

SisältöVuorovaikutusKommunikointiKommunikointikeinot ja

apuvälineetVuorovaikutuksen harjoitteluTulkkipalveluKeskustelua

Page 3: Vuorovaikutus ja kommunikaatio

Vuorovaikutuksessa on aina kaksi tai useampia osallistujia, joille on tärkeää löytää yhteinen viestimiskeino.Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät Suomessa, Kristiina Huuhtanen (toim)

Page 4: Vuorovaikutus ja kommunikaatio

Riittävän onnistuneessa viestinnässä on olennaista, että käytetään sellaista yhteistä keinoa, jota molemmat osapuolet ymmärtävät ja osaavat käyttää.

Page 5: Vuorovaikutus ja kommunikaatio

Kommunikointi? vastavuoroista toimintaa yhteinen asia sisältää tiedostettuja ja

tiedostomattomia viestejä

Page 6: Vuorovaikutus ja kommunikaatio

Oikeus kommunikaatioon kuuluu kaikille

Kuvalähde: www.papunet.net, Elina Vanninen, kommunikoida

Page 7: Vuorovaikutus ja kommunikaatio

Kieltäytyä, pyytää, ilmaista tunteita, valita, osallistua,

tulla ymmärretyksi ja ymmärtää muita

Page 8: Vuorovaikutus ja kommunikaatio

Kommunikointikeinot ovat aina yksilöllisiä. Yksi keino toimii yhdellä, toinen toisella, kolmas yhdistelee.

Page 9: Vuorovaikutus ja kommunikaatio

Eleet ja olemuskieliIlmeetEleetKehon asennotTunteetÄäntelyÄänensävytToiminta

Page 10: Vuorovaikutus ja kommunikaatio

Aistit vuorovaikutuksessa

Antaa tietoa ympäristöstä, tulevasta tapahtumasta tai toiminnasta

Haju, näkö, kuulo, tunto..Kehon pikaviestit

Page 11: Vuorovaikutus ja kommunikaatio

Esinekommunikointi

Esineet voivat toimivat: SignaaleinaToimintojen jäsentäjänä

Page 12: Vuorovaikutus ja kommunikaatio

Käytetään todellista esinettä, pienoismalli tai osa esineestä, mielleyhtymää vastaava esinettä tai abstrakti esinettä

Kuvalähde: www.papaunet.net, Daavid Varner (kaukosäädin), Hannele Kotila/STAL ry (hammasharja)

Page 13: Vuorovaikutus ja kommunikaatio

Kuvakommunikaatio

PCS, Pictot, WLS, Nilbild, Clipart, Mullberry, Sclera, valokuvat, piirrokset, viittomakuvat…

Kuvalähde: www.papunet.net, ElinaVanninen, Sclera npo (www.sclera.be) , Elina Kupari

Page 14: Vuorovaikutus ja kommunikaatio

Kuvat toimivatvälineenä ilmaisuuntukevat uusien asioiden ja

käsitteiden ymmärtämistä jäsentää itsenäistä toimintaa

toimien ajattelun tukenatukena myös puheen ja viittomien

rinnalla sekä niiden opettelussa

Page 15: Vuorovaikutus ja kommunikaatio

Kuvia voidaan käyttää Sarjoina tai yksittäin Kalenterissa Kehyksissä ja taskuissa Seinällä muistin tukena Toimintatauluina Reissuvihossa Kansiossa Kommunikaatiopassissa jne..

Page 16: Vuorovaikutus ja kommunikaatio

Kuvalähde: www.papunet.net, Elina Vanninen, Annakaisa Ojanen, Sclera npo (www.sclera.be)

Page 17: Vuorovaikutus ja kommunikaatio

Nopea pikakuvapiirtäminen

Voidaan käyttää erityisesti ennalta suunnittelemattomiin keskustelutilanteisiin, joissa ei ole muita keinoja käytettävissä.

Tilanteiden kuvaamisessa ns. sosiaaliset tarinat.Kuvalähde: www.papunet.net, Elina Vanninen

Page 18: Vuorovaikutus ja kommunikaatio

Kuvalähde: Minni Haveri

Page 19: Vuorovaikutus ja kommunikaatio

Muita menetelmiä?KirjoitusAakkostauluKäteen kirjoitus eli antikvaBliss

?

Page 20: Vuorovaikutus ja kommunikaatio

TukiviittomatTuetaan samanaikaista puhetta tai

ääntelyäViitotaan avainsanatLisäksi käytetään elekieltä,

osoittelua, ääntä ym.Yksilölliset viittomat

Page 21: Vuorovaikutus ja kommunikaatio

Viittomat voivat kuvatatoimintaaliikettämuotoakokoa

(kaivaa lapiolla, pallo, matala-korkea, kuusipuu, hyppiä)

Page 22: Vuorovaikutus ja kommunikaatio

Kun kohtaat puhevammaisen ihmisen, muista:

Olla läsnäOlla kärsivällinen ja odottaaReagoida ja vastataMukauttaa ilmaisuasiTarkistaa, että tulkintasi on oikea

ja oma viestisi on ymmärrettyOhjeet perustuvat LOVIT-muistisääntöön.

Page 23: Vuorovaikutus ja kommunikaatio

Kommunikoinnin apuvälineet

Kommunikaatiotaulut ja kansiotKommunikaatiolaitteet

(puhelaitteet ja näppäimistöt)Tietokoneet ja tabletitPuhelimet jne.

Page 24: Vuorovaikutus ja kommunikaatio

Kuvalähde: Minni Haveri

Page 25: Vuorovaikutus ja kommunikaatio

Kuinka vuorovaikutusta voi harjoitella Voimauttava vuorovaikutus on kehityksellinen toimintamalli.

Siinä käytetään varhaisen vuorovaikutuksen keinoja vaikeasti kehitysvammaisten tai autismin kirjon henkilöiden kanssa kommunikointiin.

Vuorovaikutuksessa ihminen oppii kommunikoinnin perustan (nauttimaan yhdessäolosta ja olemaan lähellä muita ihmisiä)

suuntaamaan huomionsa toiseen ihmiseen ja olemaan läsnä keskittymään ja olemaan tarkkaavainen toimimaan yhdessä, vuorottelemaan eli ottamaan ja antamaan

vuoroja käyttämään ja ymmärtämään: katsekontaktia, ilmeitä, fyysistä

kontaktia, olemuskieltä ja muuta sanatonta viestintää, ääntelyä, sanoja ja puhetta merkityksellisesti,tunneilmaisua. Nind & Hewett 1994, 2001, 2005): www.papunet.net

Page 26: Vuorovaikutus ja kommunikaatio

OIVA-vuorovaikutusmallin tavoitteena on vahvistaa vuorovaikutusta yhteisöissä, joissa elää puhevammaisia ihmisiä.

Työskentelyn tavoitteena on oppia yhä osaavammiksi vuorovaikutuskumppaneiksi yhteisön puhevammaisille jäsenille ja löytää sellaisia vuorovaikutustapoja, jotka edistävät puhevammaisen ihmisen aloitteellisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia.

Lisätietoa OIVA-vuorovaikutusmallista (Tikoteekki) Näkömonivammaisen lapsen tekemät vuorovaikutusaloitteet ovat usein hyvin hienovaraisia,ja niiden huomaaminen edellyttää herkkyyttä lähi-ihmisiltä. Lapsen

vuorovaikutustaidot voivat kehitttyä ainoastaan kokemuksista, joissa hänen aloitteensa huomataan ja niihin vastataan. www.papunet.net

Page 27: Vuorovaikutus ja kommunikaatio

Vuorovaikutusharjoituksia teatterin keinoin. Teatteri keinoilla voidaan luoda yhteistä ymmärrystä lähiyhteisön kanssa

Teatterin erilaisin menetelmin tuetaan henkilökohtaista kokemusta, ilmaisua ja ymmärrystä.

https://www.youtube.com/watch?v=qwy9-c_TgEE

Kehitysvammaisten Tukiliitto ja Teatteri Telakka ovat kehittäneet ryhmämuotoista toimintaa. http://www.kvtl.fi/media/Julkaisut/Oppaat/kvtl_Teatterista_voimaa.pdf

MAHTI –sopeutumisvalmennus perheille projekti (Ray 2016)Tarkoitettu lapsille perheineen, joilla on kommunikoinnin haasteita

Page 28: Vuorovaikutus ja kommunikaatio

Puhevammaisten tulkkipalvelu

Palvelu päätöksen saa Kelasta. Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksessa (Vatu-keskus) Palvelua voi hakea puhevammainen henkilö itse tai hänen edustajansa.

Tulkkina on koulutettu puhevammaisten tulkki. Tulkki tilataanhttp://www.kela.fi/kelan-valityskeskus

Tilauksen voi tehdä: tekstiviestillä, sähköpostilla, puhelimella, etätulkkauslaitteella, tekstipuhelimella, Kuvayhteyden avulla, 3G-puhelimella, kirjeellä

Page 29: Vuorovaikutus ja kommunikaatio

Kuka voi saada puhevammaisten tulkkipalvelua

Oikeus lakisääteiseen tulkkauspalveluun on henkilöllä, joka kykenee ilmaisemaan omaa tahtoaa tulkkauksen avulla ja jolla on käytössään toimiva kommunikointikeino.

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu edistää puhevammaisen henkilön mahdollisuuksia osallistua, välittää tietoa sekä olla kanssakäymisissä toisten ihmisten kanssa. www.papunet.net

Page 30: Vuorovaikutus ja kommunikaatio

Missä puhevammaisten tulkkipalvelua voi käyttää?

Harrastuksissa joissa ollaan muiden ihmisten kanssa

Asioinnissa esim. Kelassa, pankissa, sosiaalitoimessa

Kurssilla, koulutuksissa Työssä ja opiskelussa Sukujuhlissa Tiedonsaannissa ?