VTC Mobile TV Game interactive Controller_Duc.Vo

Click here to load reader

 • date post

  18-Oct-2014
 • Category

  Business

 • view

  1.326
 • download

  4

Embed Size (px)

description

a Mobile TV Game Interactive presentation

Transcript of VTC Mobile TV Game interactive Controller_Duc.Vo

DCH V TV GAME TNG TC A MN HNH VTC TV INTER-PLAYING GAME

V T c | Duc.Vo@vtc.vn | 094.313.5656

M hnh dch v TV game inter-player

M hnh phi hp trin khai

X hi ha dch v trn goTV-Play

Kt ni Fch hp k thut thanh ton

Chc nng mn hnh TV inter-game

B cc lnh thao tc Game Controller

M hnh dch v TV game inter-player

Game servers

eBank servers

Graphic servers

Inter-Player servers

Inter-Game on TV

Inter-Game on Web/PC

Inter-Player on Mobile

Inter-Game on Tablet

M hnh phi hp cng CP, Game Owner

1.Cung cp game, format 2.Tch hp thanh ton Tch hp TV Game ln WEB/PC goTV/goPlay

3.Book sng, vn hnh Playout/CG server

4.Pht sng TV Game

5a.Play Inter-Game trn Mobile/Tablet

7.i sot thanh ton 6.Tr thng, CSKH

GOTV-GOPLAY GO.VN - EBANK

TT NCPT - KNH VTCxyz

TV INTER - GAME PLAYER

GAME SERVER CONTENT PROVIDER

5b.Play Inter-Game trn WEB/PC 5c.JSON Data API command/content stream

TV INTER-GAME SERVER - MOBILE

X hi ha dch v Game trn goTV-goPlay

CP/Game Dev cung cp game v tham gia chui gi tr dch v mang li

VTC cung cp cho CP/Game Dev cc ti liu API k thut, template game mu, knh thanh ton, biu mu hp ng, quy trnh vn

hnh phi hp cung cp khai thc dch v

Cc CP xy dng game, phi hp VTC tch hp thanh ton, giao tip Game server v Mobile inter-game client (Pad controller), phi

hp cung cp content ingame v kim duyt content khi chy game

Kt ni tch hp k thut thanh ton

VTC h tr CP pht trin v cung cp cc game tng tc ph hp chun mn hnh v b tr ni dung game tng tc trn TV

VTC cung cp ti liu v phi hp CP kt ni/ghi log billing cho ngi chi game ng nhp v chi tr bng ti khon eBank Vcoin trong TV Game

VTC cung cp ti liu API v h tr kt ni Game server vi TV inter-game server qua JSON data stream trao i cc command/content xut pht t TV inter-game client trn mobile/tabblet/WebPC

VTC h tr CP trin khai game ln sng TV, WebPC trn goTV, trn tablet/mobile.

VTC v CP ghi log v nh k i sot thanh ton

Chc nng mn hnh TV inter-game client

Mn hnh danh sch game/chng trnh

Mn hnh chi tit playing hoc hng dn m t 1 game trn mn hnh TV

Cc mn hnh/khu vc cu hnh: ng nhp, thng tin ngi chi (tn/nickname, avatar, s d Vcoin, im s tch ly)

Cc mn hnh/ khu vc iu khin thao tc: iu hng, la chn p n (ABCD, 1..12), nhp ni dung yu cu, nhp ni dung chat/

bnh lun, t ca Vcoin,

Pht trin bng HTML5, chy trn web, android, iOS

Mn hnh TV inter-game client St penalty Euro 2012

CaothuGame

S im: 2368

S Vcoin: 2500

Vcoin t: 100000

A B C D E1 3 5 7 92 4 6 8

Nhp ni dung yu cu Nhp Bnh lun Nhp ni dung chat

TV Game tng tc trc tip

CaothuGame

S im: 2368

S Vcoin: 2500

Vcoin t: 100000

A B C D E1 3 5 7 92 4 6 8

Nhp ni dung yu cu Nhp Bnh lun Nhp ni dung chat

Chng trnh Game Pht Thi gian

Th ngy

Knh

St penalty Euro 2012 20H-21H Tt c VTC3 Thp nh tranh ti 14H-15H 2,4,6,

CN VTC3

Bi ht theo yu cu 06H-24H Tt c iTV Nh v ch nh 18H-20H 3,5,7 VTC1

S may mi ngy 21H30-22H

Tt c

Bo v b bin 00H-06H Tt c iTV

B cc lnh thao tc Game Controller

Lnh iu hng, chn v tr (X,Y)

Thng tin h s (profile): avatar, nickname, im Lnh chi: chn p n (ABCDE hoc 1..12) v s Vcoin t, con

s la chn (X s, loto, )

Data text yu cu: Ni dung yu cu, ni dung bnh lun, chat,

Thng tin phn hi mi lt lnh data truyn/thao tc thnh cng hay cha thnh cng

Cc m hnh game ph hp TV game TV inter-game do ph thuc yu t mng nn ch ph hp loi hnh

game thao tc chi theo lt Turn based, nhiu ngi chi cng tham gia c;

Cc game c th trin khai: Social - Bnh lun/Chat: mng XH nh GO.VN, Facebook, t ca/D on: thp nh tranh ti, ua nga, ua xe, trn u

bng, x s/loto, vng quay may mn, iTV: m nhc theo yu cu, kt hp chat/avatar V tr mn hnh TV: st bng penalty, bn tu, C Loa thnh, Lt

bc tranh on ch , Quiz: thn ng t vit, ai l triu ph, ui hnh bt ch, Vote: bnh chn misteen, ca s, hoa hu,

Social Chat/Bnh lun

Social Chat/Bnh lun

t ca ua nga, ua xe, trn u

1 2 3

t ca ua nga, ua xe, trn u

Loto Con s may mn

St penalty Bn tu

Tr li cu hi Quiz Bnh chn Vote

Tr li cu hi Quiz Bnh chn Vote

D on tnh duyn qua tn

Wanna to cooperate with us? V T c 094.313.5656 Duc.vo@vtc.vn 07 floor, VTC bldg, 18 Tam Trinh, HN