voorstelling stadsarchief

19
Stadsarchief Diest Presentatie voor de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief vzw 8 juni 2013 Petra Vanhoutte

description

voorstelling van het stadsarchief ter gelegenheid van een bezoek van de Vrienden van het Stedelijk museum en archief aan het stadsarchief.

Transcript of voorstelling stadsarchief

Page 1: voorstelling stadsarchief

Stadsarchief Diest Presentatie voor de Vrienden van het Stedelijk Museum en Archief vzw8 juni 2013 Petra Vanhoutte

Page 2: voorstelling stadsarchief

Het stadsarchief

• 3 kilometer archief • 400 meter boeken, tijdschriften en foto’s • Oudste stuk: 1228• Collectie:

• Archief van de stad• Archief van parochies• Archief van verenigingen en privépersonen• Notarisakten • Documentaire collectie: boeken, tijdschriften, foto’s, knipsels,

affiches • Muziekcollectie

Page 3: voorstelling stadsarchief

Verleden: oud archief

• Preservatie en conservatie van het oud archief• Herverpakking• Aangepast klimaat in de depots • Digitalisering van stukken

• Fotocollectie• Akten burgerlijke stand

• Restauraties

Page 4: voorstelling stadsarchief
Page 5: voorstelling stadsarchief
Page 6: voorstelling stadsarchief
Page 7: voorstelling stadsarchief

Verleden: oud archief

• Werken aan een betere bekendmaking van het archief • Leeszaal• Website • Archievenoverzicht • Archiefbank Vlaanderen • Invoer fotocollectie in erfgoedplus.be

Page 8: voorstelling stadsarchief
Page 9: voorstelling stadsarchief
Page 10: voorstelling stadsarchief
Page 11: voorstelling stadsarchief
Page 12: voorstelling stadsarchief

Heden: papieren archief

Probleem: • Toevloed van archiefmateriaal van de

diensten • 200 dozen per jaar • 25 meter archief per jaar

• Knowhow rond archief is niet op elke dienst aanwezig

• Eenvormigheid is zoek • Niet transparant

Voorstelling stadsarchief – 8 juni 2013

Page 13: voorstelling stadsarchief

Extra archiefdepot

• Depot in de Zoutstraat voor het semi-statisch archief

Page 14: voorstelling stadsarchief

Heden: papieren archief

• Uitbouwen netwerk van spoc’s op de diensten • Deponeringsprocedure • Selectieprocedure

Voorstelling stadsarchief – 8 juni 2013

Page 15: voorstelling stadsarchief

Uitbouwen van een netwerk spoc’s op de diensten

• Archief-verantwoordelijken • Staan in voor de communicatie tussen

dienst en archief • Houden oogje in het zeil • Zijn verantwoordelijk voor de correcte

deponering van archief

Voorstelling stadsarchief – 8 juni 2013

Page 16: voorstelling stadsarchief

Deponeringsprocedure

Dienst geeft de intentie om te willen deponeren

Doorsturen deponeringslijst (met

nieuwe inschrijvingsnummer)

ARCHIEF

Invullen deponeringslijst +

standaardetiketten op de dozenDIENST

Aanvullen deponeringslijst met bewaartermijnen en

definitieve bestemmingARCHIEF

Goedkeuring bewaartermijnen

DIENST

Overbrenging naar archief

plaatsing volgens selectietermijn

TUD

Voorstelling stadsarchief – 8 juni 2013

Page 17: voorstelling stadsarchief

Selectieprocedure

• In opbouw • Te selecteren materiaal makkelijk

genereren via: • Rapportering uit deponeringslijsten• Plaatsing in de rekken • toekomst: systeem?

Voorstelling stadsarchief – 8 juni 2013

Page 18: voorstelling stadsarchief

Heden: digitaal archief

• Nood aan duidelijke structuren • Steeds meer mensen, taken en documenten • Leesbaarheid op langere termijn• Onveranderlijkheid van gegevens

Voorstelling stadsarchief – 8 juni 2013

Page 19: voorstelling stadsarchief

Toekomst

• Globaal systeem met deponeringslijsten en inventarislijsten

• Kwaliteitslabel culturele archiefinstelling (toegekend door de Vlaamse overheid)

• Digitaal depot?