Voorburgse Courant week36

of 24 /24
STERK STAALTJE OPEL. IS WEER IN NEDERLAN D! € 2.000 NU BIJ MOTORHUIS € 2.000 EXTRA INRUILWAARDE + € 500 GRATIS BRANDSTOF + € 250 GRATIS ACCESSOIRES Thuiszorg nodig? Bel dan (070) 338 85 93 of kijk op www.particura.nl. www.voorburgsecourant.nl Donderdag 3 september 2015 CORRECT TRAKTEERT 100 JAAR ROTTERDAM ZIE CORRECT ADVERTENTIE IN DEZE KRANT Historische vondst Oosteinde VOORBURG - Een jaar lang woont Vincent Derksen met zijn gezin nu aan het Oos- teinde in Voorburg. Tijd om de schuur met nog wat spullen van de vorige be- woners, eens onder handen te nemen. Flink uitmesten en veel weggooien. Ook die planken tegen de achter- wand. En dan draait hij een stukje hout om! Vincent (45), werkzaam als projectmanager bij Ziggo, heeft de tegenwoordigheid van geest om de delen hout eerst om te draaien voordat ze ‘verdwijnen’. Op een stuk van een meter lengte, zo’n 25 centimeter breed en drie centimeter dik komt hij een in het oog springende tekst tegen: ‘H. Berssenbrugge. Portretfotograaf. Telefoon 1538. Atelier geopend 10-5 uur. Zondags gesloten’. “Aan de hand van die vier cijfers van het telefoon- nummer wist ik dat het oud moest zijn. De buurman meende dat het van voor de oorlog was. Toen ben ik gaan zoeken op internet en kwam er achter dat Berssenbrugge een heel beroemde fotograaf was. Ik heb toen het een en ander op Facebook geplaatst en daar kwamen heel wat re- acties op. Die van Henk was het meest concreet”, vertelt Vincent. Met Henk doelt hij op Henk Knoester, gemeenteraads- lid voor GroenLinks en zelf fanatiek fotograaf, afgestu- deerd aan de fotovakschool in Den Haag. Knoester ‘her- kende’ meteen de histori- sche waarde van de vreem- de vondst die Vincent in zijn schuur had gedaan. Lees verder op pagina 5 Hoekweg: feestje voor fietser VOORBURG - Wethouder Na- dine Stemerdink opende gisteren de nieuwe fiets- straat temidden van de be- woners van de Hoekweg. De opening vond om 15.00 uur plaats bij café De Concke- laer. De Voorburgse Hoekweg is een belangrijke schakel in de doorgaande regionale fietsroute tussen Rotterdam en Den Haag. Om dit deel van de fietsroute comforta- bel, veilig en aantrekkelijk te maken voor fietsers, heeft de gemeente de Hoekweg omgevormd tot fietsstraat. Dat betekent, dat fietsers hier hoofdgebruiker zijn van de rijbaan en auto’s ‘te gast’ zijn. De fietsroute moet een goed alternatief bieden, zodat mensen de auto laten staan en per fiets gaan rei- zen. Bij het ontwerpen heeft de gemeente dankbaar gebruik gemaakt van de ideeën en suggesties van de bewo- ners. De weg heeft een an- dere inrichting gekregen met nieuwe bestrating; de rijbaan is van asfalt met zo- geheten ‘streetprint’. De par- keerstrook is verhoogd en heeft nu gemarkeerde par- keervakken. De straat heeft ook nieuwe lichtmasten ge- kregen. Om te voorkomen dat boomwortels bestrating en asfalt omhoog drukken, is bij de bomen een speci- ale constructie toegepast. Om bromfietsverkeer uit de Hoekweg te weren is de bebording aangepast en zijn vier verkeersdrempels aangelegd. Ook afdeling Handhaving controleert op overtreding van het brom- fietsverbod. Aannemings- bedrijf Meeuwisse heeft het karwei uitgevoerd. Pannenkoeken eten in de Oranjehoek! VOORBURG - Pannenkoeken eten bij Woej in Oranjehoek, prima idee! De Ouderensoos in Oranjehoek biedt veel zo- als een zangkoor, film en spelletjesmiddag. Op zondag 13 septemberkunnen oude- ren hier onbeperkt pannen- koeken eten. U betaalt 7,50 euro voor een volledig ver- zorgde dag. Vanaf 11.00 uur staat de koffie klaar. Aan- melden tussen 9.00 en 12.00 uur, Oranje Nassaustraat 1: tel. 070-3863113. Piet Klaarhamer in Swaensteyn VOORBURG - Van zaterdag 12 september tot en met zondag 25 oktober is in museum Swaensteyn de bijzondere tentoonstelling ‘Piet Klaar- hamer, leermeester van Ger- rit Rietveld’ te zien. De pre- sentatie is een initiatief van de Stichting Open Monu- mentendag Leidschendam- Voorburg en het museum. De tentoonstelling toont de artistieke ontwikkeling van Klaarhamer als meubelont- werper. In Museum Swae- nsteyn staan bijzondere bruiklenen van de familie. Winkelcentrum Leidsenhage nam afgelopen zondag min of meer afscheid van de zomer met de optredens van Bas Paardekoper en The Clarks. Prima muziek, fijn sfeertje, superfeestje! Voeg daarbij de openlucht-showroom van Amerikaanse klassiekers en het zal duidelijk zijn dat het publiek het prima naar de zin had. Het feestje vormde ook het startsignaal voor een ‘nieuw’ Leidsenhage. In de ochtend van woensdag 2 september startte de sloop van de binnenzijde van het kantoorgebouw en de winkels aan de Kornoelje. Dit is de volgende fysieke mijlpaal in de vernieuwing van Leidsenhage. Er wordt ook asbest verwijderd en afgevoerd. Vooraf is een inventarisatie gedaan door een gespecialiseerd bedrijf zodat de sloopwerkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. Dit met het oog op de gezondheid van zowel de werklieden als de bezoekers en omwonenden van Leidsenhage. Er wordt alles aan gedaan om het winkelcentrum aantrekkelijk en begaanbaar te houden. Foto: Peter van Zetten Leidsenhage sluit zomer af met een superfeestje! CULTUREEL ZOMERFESTIVAL Cultureel Zomerfestival is een groot en zonovergoten succes op de Julianabaan. 17 » HAICO HERBERT VAN WILHELMUS ‘Spelers moeten er alles uitha- len voor een beter resultaat in de competitie.’ 19 » Asielcentrum aangeboden door eigenaar L’DAM-VOORBURG - De eige- naar meldt dat de COA op zijn verzoek heeft onder- zocht of het centrum ge- schikt is voor de opvang van asielzoekers. Bart van den Berg: “Wij hebben de gron- den aan het COA aangebo- den.” Van den Berg is direc- teur van Leeuwenpoort b.v. en Schakenbosch b.v., sinds kort de eigenaren van land- goed Schakenbosch, het stuk grond in het noorden van Leidschendam waar zoveel om te doen is nu het COA de gemeente heeft ge- vraagd er voor vijf jaar een opvang voor 800 mensen te mogen vestigen. Volgens Van den Berg is er “iets gelekt” via de gemeen- teraad of vanuit het raadhuis. En dat zorgt nu voor alle ne- gatieve publiciteit. Veel kan hij niet kwijt, zegt hij. Waar is dat zijn bedrijf de grond onlangs heeft gekocht. Hij omschrijft zichzelf als ‘pro- jectmanager’ en zijn bedrijf als ‘ontwikkelaar’. Ooit was de Robert Fleurystichting annex Schakenbosch actief op het terrein. Door nieuw- bouw in de zuidoost- en noordwest hoek kwamen de oude paviljoens op het mid- denterrein leeg te staan. Dat was 2010. Stichting Beheer Zorgvastgoed (SBZ) maakte plannen voor woningbouw. Lees verder op pagina 4 Bart van den Berg, de nieuwe eigenaar van landgoed Schakenbosch, houdt zich verre van de discussie over de komst van een asielzoekerscentrum. “Ik wil me niet mengen in de discussie tussen het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, de gemeente en buurtbewoners.” Centen naar de huisbaas! KLIK & WIN ACTIE Naar Film by the Sea met overnachting Ga snel naar: deweekkrant.nl/actie

Embed Size (px)

description

Voorburgse Courant

Transcript of Voorburgse Courant week36

 • STERK STAALTJEOPEL.

  ISWEERINNED

  ERLAND!

  2.000

  NU BIJ MOTORHUIS 2.000 EXTRA INRUILWAARDE+ 500 GRATIS BRANDSTOF+ 250 GRATIS ACCESSOIRES

  Thuiszorg nodig?

  Bel dan(070) 338 85 93

  of kijk opwww.particura.nl.

  www.voorburgsecourant.nlDonderdag 3 september 2015

  CORRECTTRAKTEERT

  100 JAARROTTERDAMZIE CORRECT ADVERTENTIE

  IN DEZE KRANT

  Historische vondst OosteindeVOOrburg - Een jaar lang woont Vincent Derksen met zijn gezin nu aan het Oos-teinde in Voorburg. Tijd om de schuur met nog wat spullen van de vorige be-woners, eens onder handen te nemen. Flink uitmesten en veel weggooien. Ook die planken tegen de achter-wand. En dan draait hij een stukje hout om!Vincent (45), werkzaam als projectmanager bij Ziggo, heeft de tegenwoordigheid van geest om de delen hout eerst om te draaien voordat ze verdwijnen. Op een stuk

  van een meter lengte, zon 25 centimeter breed en drie centimeter dik komt hij een in het oog springende tekst tegen: H. Berssenbrugge. Portretfotograaf. Telefoon 1538. Atelier geopend 10-5 uur. Zondags gesloten.Aan de hand van die vier cijfers van het telefoon-nummer wist ik dat het oud moest zijn. De buurman meende dat het van voor de oorlog was. Toen ben ik gaan zoeken op internet en kwam er achter dat Berssenbrugge een heel beroemde fotograaf was. Ik heb toen het een en

  ander op Facebook geplaatst en daar kwamen heel wat re-acties op. Die van Henk was het meest concreet, vertelt Vincent.Met Henk doelt hij op Henk Knoester, gemeenteraads-lid voor GroenLinks en zelf fanatiek fotograaf, afgestu-deerd aan de fotovakschool in Den Haag. Knoester her-kende meteen de histori-sche waarde van de vreem-de vondst die Vincent in zijn schuur had gedaan. Lees verder op pagina 5

  Hoekweg: feestje voor fietserVoorburg - Wethouder Na-dine Stemerdink opende gisteren de nieuwe fiets-straat temidden van de be-woners van de Hoekweg. De opening vond om 15.00 uur plaats bij caf De Concke-laer.De Voorburgse Hoekweg is een belangrijke schakel in de doorgaande regionale fietsroute tussen Rotterdam en Den Haag. Om dit deel van de fietsroute comforta-bel, veilig en aantrekkelijk te maken voor fietsers, heeft de gemeente de Hoekweg omgevormd tot fietsstraat.

  Dat betekent, dat fietsers hier hoofdgebruiker zijn van de rijbaan en autos te gast zijn. De fietsroute moet een goed alternatief bieden, zodat mensen de auto laten staan en per fiets gaan rei-zen.Bij het ontwerpen heeft de gemeente dankbaar gebruik gemaakt van de ideen en suggesties van de bewo-ners. De weg heeft een an-dere inrichting gekregen met nieuwe bestrating; de rijbaan is van asfalt met zo-geheten streetprint. De par-keerstrook is verhoogd en

  heeft nu gemarkeerde par-keervakken. De straat heeft ook nieuwe lichtmasten ge-kregen. Om te voorkomen dat boomwortels bestrating en asfalt omhoog drukken, is bij de bomen een speci-ale constructie toegepast. Om bromfietsverkeer uit de Hoekweg te weren is de bebording aangepast en zijn vier verkeersdrempels aangelegd. Ook afdeling Handhaving controleert op overtreding van het brom-fietsverbod. Aannemings-bedrijf Meeuwisse heeft het karwei uitgevoerd.

  Pannenkoeken eten in de Oranjehoek!Voorburg - Pannenkoeken eten bij Woej in Oranjehoek, prima idee! De Ouderensoos in Oranjehoek biedt veel zo-als een zangkoor, film en

  spelletjesmiddag. Op zondag 13 septemberkunnen oude-ren hier onbeperkt pannen-koeken eten. U betaalt 7,50 euro voor een volledig ver-

  zorgde dag. Vanaf 11.00 uur staat de koffie klaar. Aan-melden tussen 9.00 en 12.00 uur, Oranje Nassaustraat 1: tel. 070-3863113.

  Piet Klaarhamer in SwaensteynVoorburg - Van zaterdag 12 september tot en met zondag 25 oktober is in museum Swaensteyn de bijzondere tentoonstelling Piet Klaar-hamer, leermeester van Ger-rit Rietveld te zien. De pre-sentatie is een initiatief van de Stichting Open Monu-mentendag Leidschendam-Voorburg en het museum. De tentoonstelling toont de artistieke ontwikkeling van Klaarhamer als meubelont-werper. In Museum Swae-nsteyn staan bijzondere bruiklenen van de familie.

  Winkelcentrum Leidsenhage nam afgelopen zondag min of meer afscheid van de zomer met de optredens van Bas Paardekoper en The Clarks. Prima muziek, fi jn sfeertje, superfeestje! Voeg daarbij de openlucht-showroom van Amerikaanse klassiekers en het zal duidelijk zijn dat het publiek het prima naar de zin had.Het feestje vormde ook het startsignaal voor een nieuw Leidsenhage. In de ochtend van woensdag 2 september startte de sloop van de binnenzijde van het kantoorgebouw

  en de winkels aan de Kornoelje. Dit is de volgende fysieke mijlpaal in de vernieuwing van Leidsenhage. Er wordt ook asbest verwijderd en afgevoerd. Vooraf is een inventarisatie gedaan door een gespecialiseerd bedrijf zodat de sloopwerkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. Dit met het oog op de gezondheid van zowel de werklieden als de bezoekers en omwonenden van Leidsenhage. Er wordt alles aan gedaan om het winkelcentrum aantrekkelijk en begaanbaar te houden. Foto: Peter van Zetten

  Leidsenhage sluit zomeraf met een superfeestje!

  CULTUREELZOMERFESTIVALCultureel Zomerfestival is een groot en zonovergoten succes op de Julianabaan.

  17

  HAICO HERBERTVAN WILHELMUSSpelers moeten er alles uitha-len voor een beter resultaat in de competitie.

  19Asielcentrum aangeboden door eigenaar

  LDAM-VOORBURG - De eige-naar meldt dat de COA op zijn verzoek heeft onder-zocht of het centrum ge-schikt is voor de opvang van asielzoekers. Bart van den Berg: Wij hebben de gron-den aan het COA aangebo-den. Van den Berg is direc-teur van Leeuwenpoort b.v. en Schakenbosch b.v., sinds kort de eigenaren van land-goed Schakenbosch, het stuk grond in het noorden van Leidschendam waar zoveel om te doen is nu het COA de gemeente heeft ge-vraagd er voor vijf jaar een opvang voor 800 mensen te mogen vestigen.Volgens Van den Berg is er

  iets gelekt via de gemeen-teraad of vanuit het raadhuis. En dat zorgt nu voor alle ne-gatieve publiciteit. Veel kan hij niet kwijt, zegt hij. Waar is dat zijn bedrijf de grond onlangs heeft gekocht. Hij omschrijft zichzelf als pro-jectmanager en zijn bedrijf als ontwikkelaar. Ooit was de Robert Fleurystichting annex Schakenbosch actief op het terrein. Door nieuw-bouw in de zuidoost- en noordwest hoek kwamen de oude paviljoens op het mid-denterrein leeg te staan. Dat was 2010. Stichting Beheer Zorgvastgoed (SBZ) maakte plannen voor woningbouw.Lees verder op pagina 4

  Bart van den Berg, de nieuwe eigenaar van landgoed Schakenbosch, houdt zich verre van de discussie over de komst van een asielzoekerscentrum. Ik wil me niet mengen in de discussie tussen het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, de gemeente en buurtbewoners.

  Centen naarde huisbaas!

  KLIK & WIN ACTIE

  Naar Film by the Sea met overnachtingGa snel naar:deweekkrant.nl/actie

  KLIK & WIN ACTIE

  Ga snel naar:deweekkrant.nl/actie

 • Roomschnitzels &Euroburgers8 stuks samen 6,98 Schnitzelsvan het scharrelvarken 4 halen 3 BETALENDe enige in de regio als gecertificeerde producent en scharrelslager.

  Alleen maar 3 sterren *** producten van de dierenbescherming!Arbouw scharrelvlees.www.arbouwscharrelvlees.nl

  Deze weekvoordelig

  Het lekkerste gecertificeerdescharrelvlees van de regio!

  VISSPEC IAL ITE I TEN

  Grootveld

  Koningin Julianalaan 267A 2273 JG Voorburg - Tel. 070 387 27 91

  www.grootveld-vis.nlwww.facebook.com/VisspecialiteitenGrootveld

  Gebakken schol3 voor 5,00

  Haring per stuk 2,15 4 voor 7,50

  Mosselen per kg 4,95 2 kg 9,00

  Tot ziens bij Scholtes

  www.scholtes-gildeslager.nl

  Schoolstraat 55Rijswijk070 - 395 23 95

  Pr. Constantijn Promenade 10Rijswijk070 - 779 98 23

  Alphons Diepenbrockhof 65Kijkduin070 - 325 19 34

  Geldig van 3 september t/m 9 september

  WeekaanbiedingWeekaanbiedingOmasgehaktballenOuderwets lekker gekruid

  4 HALEN 3 BETALEN

  Salsicciada ParmaVerse worst gevuld, op Italiaanse wijze.

  4 HALEN 3 BETALEN

  Vrijdag en zaterdagFijne vleeswaren Botermalse biefstukUit eigen mesterij

  Leverkaas 100 gram 1,25Ei Prei salade100 gram 1,50Carpaccio fi let 100 gram 1,98 4 HALEN 3 BETALEN

  Maaltijd van de week Zuurkool met casslerribAlleen opwarmen

  Per 500 gram 5,98

  SlagerijVoorburg

  7.99

  8.99

  5.00

  Kipsat27 stokjes Nu voor

  Shaslicks9 stuks Nu voor

  BBQ biefstuk4 stuks Nu voor

  www.slagerijvoorburg.nl

  Wij bezorgen thuis!Ook in de avond!

  Mgr. van Steelaan 219 Voorburg(naast de Aldi) tel. 070 3607892

  Smeenk zonwering bestaat inmiddels ruim 52 jaar!Wie jarig is trakteert... en dat betekent voor u extra

  voordeel op alle typen buitenzonwering!

  Bel vandaag nog voor een vrijblijvende offerte070 386 65 58 of vul het formulier in op onze

  vernieuwde website: www.smeenkzonwering.nl

  OwerCare is op zoek naar nieuwe collegasvoor zowel de thuiszorg als voor onze zorgvillas.

  Verzorgende IG(Niveau 3)

  Verpleegkundige(niveau 4 of 5)

  Wat verwachtenwij van onzemedewerkers?Wij verwachten dat zij passie hebben voor de zorg, bereidzijn ook avond- weekenddiensten te werken, goed gemoti-veerd zijn en liefde voor het vak hebben. Verder vragen wijdat je een verklaring omtrent gedrag kan overleggen.FunctieomschrijvingJe verricht verplegende, verzorgende en begeleidende taken,waarbij je zorg draagt voor de continuiteit hiervan. Boven-dien verricht je verpleegtechnische handelingen waarvoor jebekwaamheid is afgegeven. Dat vraagt om inlevingsvermo-gen en probleemoplossend vermogen. Bovendien moet jekunnen incasseren.Functie-eisen: DiplomaVerzorgende IG (Niveau 3) of Verpleegkundige(niveau 4 of 5).

  Ervaring in de (thuis)zorg is een pr. Flexibel ingesteld. Goede communicatieve vaardigheden. Zelfstandig kunnen werken. Probleemoplossend en signalerend vermogen. In het bezit van eigen vervoer is een pr. In het bezit zijn van een geldig VOG of deze direct aan kanvragen.

  AanbodWij bieden een goed salaris (conform CAO) en goede (secun-daire) arbeidsvoorwaarden.Denk jij in het profiel te passen? Mail dan direct je CV enmotivatie naar [email protected]

  Voor meer info:www.owercare.nl079 - 329 10 40

  www.voorburgsecourant.nl - www.leidschendammer.nl Voorburgse Courant/Leidschendammer donderdag 3 september 2015 2

  Showroom Prinsegracht 144-148a, Den HaagTel. 070-3893872 - Fax 070-3893844www.keukeninbouwspecialist.nl

  Donderdag koopavond openALLES MET voLLEdigE gARANTiE

  Inbouwapparatuur veel aanbiedingen op onze fornuizen,

  combimagnetrons, ovens, gas en inductie kookplaten, vaatwassers, koelkasten & vrieskasten, Amerikaanse koelkasten. Alles uit voorraad en gratis bezorgd!!!

  Korting tot 70%

  partij showapparaten van diverse merken nu in de

  opruiming met

  EXtra KortInG!!!

  U ontvangt direct de hoogstecontantprijs voor sieraden, heelof kapot, munten, goudbaren,tandengoud, zilver, guldens,rijksdaalders, bestek, zilverenschalen, broodmanden,diamant, briljant en horloges:Cartier, Rolex, Breitling, Omega,Jaeger LeCoultre, Patek Philippe,Panerai, I.W.C. enz.

  Verzilver uw

  GOUD!

  Potma EdelmetaalPapestraat 28 2513 AW Den Haag

  Tel. 070 - 36 36 666Di. t/m za. 11.00 17.00 uurwww.potma-edelmetaal.nl

  AL 25 JAAR EEN VERTROUWD ADRES

  Verkoop het nu Ik wil uw goudper gram(basis jngo

  ud)

  Zilverprijs 475,- per kilo

  32,-

  Brouwersgracht 5 - Den Haag - Donderdag koopavondTel. 070 - 389 73 01 - www.zwennesdenhaag.nl

  DONDERDAG OM 3 UUR IN HUIS

  GROTE PARTIJSHOWAPPARATENHET NIEUWSTE VAN ALLE MERKEN

  MIELEAEG Electrolux Atag Bauknecht

  Boretti LG Candy Siemens ETNA Sharp Indesit Liebherr Pelgrim Beko Whirlpool Vestfrost Zanussi Samsung

  Panasonic ScancoolKoel- en vrieskasten, combinatiekasten, Amerikaanse koelkasten

  met ijsblokjesautomaat, vrieskisten, wasautomaten, drogers, vaatwassers, fornuizen, magnetrons, kookplaten, afzuigkappen en stofzuigers kunnen wij u aanbieden met meer dan aantrek-kelijke kortingen tot 60%, doordat deze uit de verpakking zijn

  maar met de volledige garantie en GRATIS thuisbezorgd. Dit kan natuurlijk alleen maar bij:

 • www.voorburgsecourant.nl - www.leidschendammer.nl Voorburgse Courant/Leidschendammer donderdag 3 september 2015 3

  De Blaasbalgen zoekt ledenLeiDschenDam - Feestkapel De Blaasbalgen op zoek naar jou! De welbekende Leid-schendamse sfeermakers van Feestkapel De Blaasbal-gen zijn op zoek naar nieu-we muzikanten. Door het vertrekken van sommige leden zijn een aantal instru-menten vrij gekomen en is er weer ruimte voor jong en fris bloed in de club. Feestkapel De Blaasbalgen, onderdeel van Muziekver-eniging Stompcity Music, is in het bezit van eigen ar-rangementen, kleding, mu-ziekinstrumenten en zelfs een eigen touringcar. Speel jij trompet, trombone of sou-safoon en ben je toe aan een nieuwe uitdaging, dan zijn wij op zoek naar jou!

  Feestkapel De Blaasbalgen repeteert iedere dinsdag-avond van 19.30 tot 22.00 uur in muziekcentrum De Vrolijke Noot aan de Oost-

  vlietweg 19 te Leidschen-dam. Kom gerust eens bin-nenlopen, de koffie staat klaar. Meer informatie: www.deblaasbalgen.nl,

  De optredens van De Blaasbalgen zorgen voor publiek en muzikanten altijd voor dolle pret.

  PvdA: Leidsenhage is ok!LeiDschenDam - PvdA is blij met positieve reacties op herontwikkeling Leidsen-hage. Het concept-bestem-mingsplan Leidsenhage heeft 6 weken ter inzage gelegen. PvdA-fractievoorzitter Mar-jan van Giezen: Er ligt er nu een gedegen voorstel voor de herontwikkeling van Leidsenhage, waarmee de toekomst van dit winkelcen-trum zeker wordt gesteld. En waarover alle fracties in de gemeenteraad zich positief hebben uitgelaten. Dit onder-streept voor ons het belang van Leidsenhage voor onze gemeente. Maar het gaat bij Leidsenhage natuurlijk niet alleen om de ondernemers.

  Ook de omwonenden zijn betrokken. Zij hebben ook een aantal zienswijzen inge-diend waarin zij hun zorgen hebben meegeven. Zorgen met name vanwege de toe-name van het autoverkeer, en de effecten op geluid en luchtkwaliteit. Marjan van Giezen: De PvdA heeft de wethouder opgeroepen deze effecten te compenseren met aanvullende maatregelen. Het nieuwe Leidsenhage ook goed ingepast zijn in de buurt. Als er sprake is van toename van geluidhinder, dan moeten we die toename via maatregelen als geluids-arm asfalt, beplanting, ver-keerscirculatie etc, zoveel mogelijk wegnemen.

  KORT nieUWs

  Ongewenst in Leidschendam en nederlandLeiDschenDam - Een 48-jarige Leidschendam-mer riep op maandag 31 augustus omstreeks 01.15 uur de hulp van de po-litie in om een medebe-woner uit huis te krijgen. De 43-jarige vriend, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, zou regelmatig de identiteits-gegevens van de 48-jarige hoofdbewoner van de Burgemeester Velthuij-senlaan verstrekken. Omdat dit problemen op-leverde voor de 48-jarige besloot hij zijn 43-jarige medebewoner het huis uit te zetten. Daarvoor riep hij de hulp in van de politie. Agenten stelden vast dat de 43-jarige als ongewenst vreemdeling in Nederland te boek stond. De man werd overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. De 43-jarige wordt uitgezet naar zijn geboorteland.

  motorrijderLeiDschenDam Een 36-jarige motorrijder uit Noordwijkerhout is op zondag 30 augustus omstreeks 17.00 uur in de Vliettunnel van de N14 gewond geraakt bij aanrij-ding. De man botste door onbekende oorzaak tegen de auto van een 53-jarige Voorburgse, waarna hij ten val kwam. De motor-rijder werd naar een ziekenhuis vervoerd.

  Nieuw: Kindermuseumnacht Hofwijck!Ook dit jaar doet Huygensmuseum Hofwijck in Voorburg mee aan de Haagse Museumnacht. Nieuw is de deelname van Hofwijck aan de Kindermuseumnacht. Voor kinderen is er een speciaal ontworpen speurtocht over de buitenplaats. Kinderen kunnen voelen, zien en beleven hoe het was in de Gouden Eeuw. Voor volwassenen is er de wereldpremire van Huygens: feit & fictie, trivia & gossip. Laat je verrassen op Hofwijck en bezoek de Museumnacht of de Kindermuseumnacht op 5 september.

  VOORBURg - Het thema van de Haagse Museumnacht is Open en bloot. Ook Constan-tijn en Christiaan Huygens geven zich die avond figuur-lijk bloot. Leer de andere kant kennen van de Heren Huygens tijdens de rondlei-ding Huygens feit & fictie, trivia & gossip. Zo leuk en (on)betrouwbaar was een rondleiding nog nooit! Maar er is meer. Krijg kippenvel

  bij de live uitgevoerde luit-muziek en de ontroerende gedichten van Constantijn Huygens in de Pronkzaal. En drink tenslotte een drankje op de buitenplaats die feestelijk wordt verlicht door vuren.Voor Kinderen is er de Kin-dermuseumnacht. Wil je

  weten, voelen, beleven en zien hoe het in de Gouden Eeuw was? Kom dan naar Huygensmuseum Hofwijck. Je ontdekt er dat je soms twee keer moet kijken om iets echt te zien. Hoe? Dat merk je snel genoeg! Een ding is zeker, je maakt kennis met twee echte zeventiende-

  eeuwse helden: Constantijn en Christiaan Huygens en gaat met een verrassing naar huis. Ontmoet deze mannen thuis op Hofwijck!

  InformatieVolwassenen kunnen voor-afgaand en tijdens de Muse-umnacht op Hofwijck kaar-

  ten kopen voor de Haagse Museumnacht. De tickets geven toegang tot alle deel-nemende musea. Volwas-senen betalen 15 euro per kaart. Bij een volwassen-museumkaart ontvang je, indien gewenst, maximaal vier kindermuseumnacht-tickets gratis.

  De Kindermuseumnacht is van 16:00 uur tot 20:00 uur. De Museumnacht voor volwassenen start om 20:00 uur en duurt tot 01:00 uur. De Museumnachtbus en de Kindermuseumnachtbus komen dit jaar langs Hof-wijck. Zie voor meer infor-matie: www.museumnacht-denhaag.nl

  Over HofwijckHofwijck is n van de be-langrijkste monumenten uit onze Gouden Eeuw. De buitenplaats is in 1641 ont-worpen en gesticht door Constantijn Huygens zelf. De tuin heeft een uniek ontwerp in de vorm van het menselijk lichaam. In de presentatie De Gouden Eeuw van Constantijn staan het leven en werk van Con-stantijn Huygens centraal. Op de zolderverdieping Christiaan onder de Sterren is er aandacht voor de we-reldberoemde wetenschap-per Christiaan Huygens. Bekijk de Gouden Eeuw door de ogen van Constan-tijn en Christiaan: Ontmoet Constantijn en Christiaan Thuis! Naast een museum is Hofwijck ook een bijzondere locatie voor een huwelijk, vergadering, diner of bijeen-komst. Zie voor meer infor-matie www.hofwijck.nl of volg Hofwijck op via www.facebook.com/huygensmu-seumhofwijck of www.twit-ter.com/museumhofwijck.

  Geboeid luisteren de kinderen naar de mooie verhalen die over Hofwijck haar bewoners de ronde doen. Een ontmoeting met Constantijn en Christiaan wordt niet uitgesloten. Foto: Charles Groeneveld

  Ouderen gaan op digitaalVOORBURg - Wethouder Na-dine Stemerdink opent vrij-dag 4 september om 11.00 uur in de bibliotheek in Voorburg samen met direc-teur Harm Smit van biblio-theek Leidschendam-Voor-burg de eerste pop-up store van de campagne Allemaal Digitaal.De pop-up store is een in-formatiepunt voor digitale trainingen voor ouderen en is n van de acties die bureau Ooievaarspas de ko-mende periode uitvoert. In deze pop-up store krijgen ouderen uitleg en worden enthousiast gemaakt voor het plezier, de voordelen, het nut en de noodzaak van digitalisering. In de pop-up stores zijn vrijwilligers aan-

  wezig met een tablet om te helpen. Bureau Ooievaars-pas wil samen met alle part-ners, intermediairs, man-telzorgers en vrijwilligers stimuleren dat alle ouderen digitaal worden. Inmiddels hebben al achttien ouderen- en welzijnsorganisaties aan-gegeven de digitalisering-van ouderen als ambitie op te nemen binnen hun eigen organisatie en hier actief een bijdrage aan te leveren. Zij ondertekenden net als de gemeentes Den Haag en Leidschendam-Voorburg af-gelopen juni het convenant. Tijdens de opening van de pop-up store sluit Stichting Woej zich door het zetten van een handtekening ook aan bij dit convenant.

  Auto vernieldLeiDschenDam- Vanda-len hebben op zaterdag 29 augustus tussen 01.00 en 06.30 uur de auto van een 35-jarige Leidschendam-mer vernield. De man had zijn voertuig s nachts op de Gravin Juliana van Stol-berglaan geparkeerd. Toen hij s ochtends bij zijn auto terugkwam zag hij dat de banden waren lekgestoken, de beide buitenspiegels eraf waren geschopt, een zijruit met een baksteen was inge-gooid en de beide portieren waren gedeukt. De politie stelt een onderzoek in. Bent u getuige geweest, heeft u informatie over de dader(s)? Neem contact op met de re-cherche: tel. 0900-8844 of anoniem tel. 0800-7000.

  contactgegevens redactiePrins Hendrikkade 16a, Postbus 19803000 BZ RotterdamT (070) 307 84 71e [email protected], i www.voorburgsecourant.nl enwww.leidschendammer.nlTwitter: @VoorburgseCFacebook: http://www.facebook.com/LeidschendammerVoorburgseCourant

  contactgegevens media-adviesen advertentieverkoopInformatie over de advertentiemogelijk-heden (088) 013 99 85. Of via [email protected]

  commercieel DirecteurBas [email protected]

  eindredactie Voorburgse courant/LeidschendammerT (070) 307 84 [email protected]

  chef regioredactieAnnemieke [email protected]

  Bezorgklachteni www.leidschendammer.nl/serviceverspreidklachtenT (0900) 424 57 26

  Familieberichtene [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan viawww.familieberichtenonline.nl

  Rubrieksadvertentiese [email protected] (0900) 674 38 36

  DrukWegener Nieuwsdruk

  algemene voorwaarden en overigeinformatiei www.wegenermedia.nl

  Voorburgse courant/Leidschendammeris een uitgave van Wegener media BV.Aangeboden kopij kan zowel wordengeplaatst in de gedrukte als digitaleuitgaven van Wegener Media BV.

  Wegener Media BV

  COLOFON

 • ADVERTORIAL

  Ook u bent vast wel eens uw sleu-tels kwijt, of mobiele telefoon. U heeft geen idee waar ze zijn, maar toch maakt u zich er geen zorgen over.

  Twijfelt u wel aan uw ge-heugen of is er sprake van (beginnende) dementie? En.. ..wilt u weten welke vormen van hulp, ondersteuning en zorg er in de regio Haaglanden beschikbaar zijn als er sprake is van dementie? ..heeft u een vraag? ..of wilt u gewoon eens vrijblijvend kennis maken met een bepaalde vorm van zorg en/of ondersteuning?

  Kom dan in de maand sep-tember naar 1 van de activi-teiten die georganiseerd wor-den in de regio Haaglanden in het kader van de Regionale Campagne rondom Wereld Alzheimer Dag (21 septem-ber). U kunt deze maand ver-schillende activiteiten, open dagen en informatiemarkten bezoeken in de ontmoetings-centra dementie, Alzheimer Cafs en VVT-instellingen.

  Kijk voor het activiteiten- programma op:www.geheugensteunpunt.nl.

  De activiteiten zijn gericht op mensen met geheugen-problemen of dementie, partners, familieleden, hulp-verleners en andere gen-teresseerden in Den Haag,

  Wassenaar, Leidschendam- Voorburg, Rijswijk en Zoetermeer.

  Het doel van de campagne is u te informeren over de zorg- en ondersteuningsmogelijk-heden die er zijn in de regio

  Haaglanden voor mensen met geheugenproblemen en hun naasten. De campagne wordt geor-ganiseerd door het Netwerk Dementie regio Haaglanden en Alzheimer Nederland af-deling Haaglanden.

  Meer weten over ondersteuning bij geheugenproblemen?

  Henk: Ik kan gewoon nog meedoen. Ontneem mij die kans niet

  Meer informatie: www.geheugensteunpunt.nl

  In het weekend van 19 en 20 september wordt alweer de 10e editie van de Vlietdagen georganiseerd. Dit evenement wordt aangesterkt op zaterdag 19 september door een geweldig scala aan restaurants uit Leidschendam, Voorburg en Rijswijk. Zij slaan de handen inn en serveren een zeven gangen diner op hoogstaand niveau, onder de titel de culinaire burgtussen Leidschendam, Voorburg en Rijswijk. Varende op de Vliet, komt u langs zeven gastronomische restaurant waar u allen geniet van smaakmakende gerechten die vloeiend in elkaar overlopen. U start uw rondvaart bij de Sluis in Leidschendam en gaat vervolgens langs de keukens van Restaurant Bij Erik, Brasserie NL, Brasserie de Koepel, Central Park by Ron Blauw, Restaurant Villa la Ruche, Restaurant Savarin en Restaurant Niven. De keukens zijn allen gesitueerd bij een brug langs uw route. Voor 45,- verschaft u zichzelf toegang tot dit gastronomische hoogtepunt, wat plaatsvindt op de Vliet. De toegangskaarten zijn te verkrijgen bij de deelnemende restaurants, het Gemeentehuis Leidschendam-Voorburg en bij de receptie van Hotel Savarin. Deze entreekaarten zijn exclusief het gebruik van een vaartuig. Mocht u zelf niet in het bezit van een vaartuig, dan kunt u een entreekaart inclusief een plek op de rondvaartboot kopen bij de Ooievaart 65,- per persoon. Bestel in dat geval uw kaarten via www.ooievaart.nl. Tevens is het mogelijk om een vaartuig te huren bij de Ooievaart. (prijs op aanvraag) Zet zaterdag 19 september 2015 vast in uw agenda en bestel uw entreekaart voor 45,- exclusief vaartuig of voor 65,- inclusief een plaats op de Ooievaart.

  Heel graag tot dan!

  Bij ErikSluisplein 9 Leidschendam 070-3010451 Brasserie NL Neherpark 5 Leidschendam 070-3208550 Brasserie de Koepel Oosteinde 1 Voorburg 070-3693572 Central Park by Ron Blauw Oosteinde 14 Voorburg 070-3872081 Villa la Ruche Prinses Mariannelaan 71 Voorburg 070-3860110 Restaurant Savarin Laan van Hoornwijck 29 Rijswijk 070-3072050 Restaurant NIVEN Delftweg 58-A Rijswijk 070-3077970 De Ooievaart Bierkade 18 B Den Haag 070-4451869 Gemeente Leidschendam-Voorburg Kon. Wilhelminalaan 2 Leidschendam 14 070

  www.voorburgsecourant.nl - www.leidschendammer.nl Voorburgse Courant/Leidschendammer donderdag 3 september 2015 4

  Janmaat bij Forum Sport

  De Janmaat Sports Academy verbindt zich voor twee jaar aan Forum Sport. Martijn de Zoete, trainer van de C1-junioren van Forum Sport, maar ook werkzaam bij de Janmaat Sports Academy, opperde het idee vorig seizoen. En Forum Sport bleek hierin graag mee te gaan.

  Door Nico Mos

  Voorburg - Janmaat Sports Academy gaat de cordina-tie, begeleiding en training

  van de recreatieve E- en F-junioren op zich nemen. Robin Janmaat, broer van profvoetballer Darryl, die alleen bij de opening acte de prsence gaf: We gaan op maandag techniektraining geven, op woensdag partij-vormen en huiswerkbegelei-ding. Ik denk dat iedereen bij deze aanpak voordeel heeft. Spelers worden beter en de club krijgt meer aan-was. Daarnaast kunnen spe-lers van andere clubs - uiter-aard wel tegen betaling - op zondag op sportpark t Loo deze trainingen natuurlijk ook krijgen. Het mag duide-lijk zijn dat Forum Sport als amateurvereniging hiermee

  een professionele aanpak aan de jeugd kan bieden.Broer Darryl: Ik kom even mijn gezicht laten zien bij de opening. Dit is geen onbe-kend terrein voor me, want ik ben ooit begonnen als voetballer bij TONEGIDO, maar verkaste al na n sei-zoen naar de jeugd van Fey-enoord. Dit initiatief is wel uniek en enigszins vergelijk-baar hoe er bij een Betaald Voetbal Organisatie gewerkt wordt. Trainingen en huis-werkbegeleiding, Janmaat Sports Academy biedt een totaal pakket, aldus de Leidschendamse profvoet-baller, die tegenwoordig bij New Castle speelt.

  De presentatie van de Janmaat Sports Academy werd door ouders en vrijwilligers van Forum Sport bijgewoond. Foto: Nico MosKunstcolleges in Hofwijck

  Ldam-Voorburg - Ook dit najaar vindt op Kasteel Duivenvoorde en Huy-gensmuseum Hofwijck weer een reeks colleges van HOVO (Hoger Onder-wijs Voor Ouderen) plaats. In samenwerking met de Universiteit Leiden zijn vier boeiende colleges door interessante sprekers samengesteld. Kasteel Duivenvoorde en Huygensmuseum Hof-wijck presenteren samen de HOVO-reeks Het Hollandse portret. In vier spannende colleges wordt de portretkunst door de eeuwen heen door interes-

  sante sprekers belicht. Zo is er aandacht voor de portretten van de families die Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten acht eeuwen lang in eigendom hadden. Ook is er een college door kunstenaar Urban Larsson over ge-schilderde portretten. Hij spreekt over zijn werk en schetst het ontstaan van een portret. Constantijn Huygens, eigenaar en bouwheer van Hofwijck in Voor-burg, liet zichzelf en zijn familie veelvuldig en op heel verschillende wijze portretteren. Wat wilde

  hij hiermee uitstralen? Dit wordt ontraadseld in het derde college. In het laatste college tot slot staan zelfportretten van zeventiende-eeuwse kun-stenaars centraal. De col-leges (23 en 29 september, 7 en 14 oktober) vinden op vier woensdagen plaats van 10:00 uur tot 12:00 uur in Kasteel Duiven-voorde en Huygensmu-seum Hofwijck (inloop met koffie vanaf 9.30 uur). De hoorcolleges hebben het karakter van lezingen. Voor de colleges aanmel-den kan via website www.onderwijs.leidenuniv.nl.

  Eigenaar van Schakenbosch: dan maar langer wachtenVervolg van pagina 1LEidScHEndam - Stichting Be-heer Zorgvastgoed maakte plannen met partners voor de bouw van 200 tot 300 woningen. Er lag zelfs al een akkoord met de gemeente. De plannen werden echter nooit uitgevoerd omdat de gemeente voorrang gaf aan het project Duivenvoorde-corridor (DVC). Ruim een jaar geleden sig-naleerde SBZ dat men van de grond af wilde. Waarop Leeuwenpoort en Volker-Wessels toehapten. Van den Berg stelt dat er nu gesprek-

  ken met de gemeente gaande zijn over de ontwikkeling van het gebied. Die ontwik-keling zal op termijn plaats-vinden, aldus Van den Berg. In de tussentijd wordt de grond niet gebruikt. In de leegstaande paviljoens zit nu leegstandsbeheer (HOD). Er is sprake van een mini-male exploitatie.Nu de nood rond de asiel-zoekers zo hoog gestegen is, hebben de grondeigenaren hun bezit aangeboden bij het COA, verklaart Van den Berg. Over de termijn van vijf jaar valt hij niet. Dan

  duurt de ontwikkeling maar een jaartje langer. Over de nu lopende emotionele en afwijzende geen azc in mijn achtertuin - discus-sies zegt hij: Het is van fundamenteel belang hoe je die discussie voert. Leeu-wenpoort b.v., met als motto ontwikkeling historisch erfgoed, is vrijwel niet te traceren. Ook telefonisch niet. Het bedrijf maakt deel uit van een kerstboom aan b.v.s met Hofima b.v. als bin-dende, overkoepelende fac-tor. Eigenaar is Ton Meijer, oud-topman van MAB.

 • www.voorburgsecourant.nl - www.leidschendammer.nl Voorburgse Courant/Leidschendammer donderdag 3 september 2015 5

  Historische vondst in Voorburgse schuurVervolg van pagina 1Henri Berssenbrugge (1893-1959) geldt als n van de groten uit de geschiedenis van de Nederlandse fotografie. Hij was destijds wereldberoemd. Vincent: Mijn ideaalbeeld is dat wij een foto vinden van de Zeestraat met het bord op de gevel. Dan hang ik die foto met het bord in de hal van ons huis. Gewoon als aardigheidje. Het bord hoort bij dit huis. Het gaat hoe dan ook niet bij het oud vuil. Alleen als er iemand een super bod doet voor de plank met opschrift wil Vincent overwegen het van de hand te doen, zo laat hij glimlachend weten.

  Door Carel Goselink

  Voorburg - Het Vincent en Henk Knoester gingen ge-zamenlijk op speurtocht en kwam tot de volgende be-vindingen. Het huis van de Derksens is ongeveer 100

  jaar oud. Vincent kocht het van de tweede bewoner, me-vrouw Franken, weduwe van Robert Franken, kunst-schilder.

  TilburgRobert was de zoon van Jo-annes Franken, ook kunst-schilder. Nu wil het geval dat Henri Berssenbrugge en Joannes Franken vrienden van elkaar waren. Ze ont-moetten elkaar in Tilburg nadat Berssenbrugge daar in

  1901 kwam wonen. Hoe ze in contact kwamen is onbe-kend. Hoe diep hun vriend-schap ging ook.

  ZeestraatHet verhaal gaat dat het duo samen in het Duitse Kln schilderijen voor een kerk gemaakt hebben. Bers-senbrugge had tussen 1916 en 1942 een woning annex atelier in de Zeestraat te Den Haag. Het door Vincent gevonden bord hing waar-

  schijnlijk op de gevel van het pand in de Zeestraat. Berssenbrugge moest daar weg van de Duitse bezetter.

  VoorburgHoe het gevelbord uitein-delijk in Voorburg te huize Franken terecht is gekomen, zoeken Vincent en Henk nu uit. Daarbij worden ook his-torische archieven in Den Haag en Tilburg en diverse musea betrokken. Het wordt nog een flinke speurtocht.

  Vincent Derksen toont trots het bord van H. Berssenbrugge dat hij in zijn schuur heeft gevonden. Achter het bord zit een verhaal.

  Inloopavond Voorburg - Tussen de trein-stations Laan van Nieuw Oost-Indi en Mariahoeve komen aan de Voorburgse kant langs de spoorlijn geluidsschermen. De wo-ningen langs dit traject ondervinden hinder van het spoorweglawaai. Uit onderzoek is gebleken dat voor de 238 woningen aan de Nicolaas Beetslaan en Herman Heyermanshof rail-dempers in combinatie met een geluidsscherm een ef-fectieve oplossing zijn. Dat geldt ook voor het meren-deel van 36 flatwoningen aan de Populierendreef. En-kele woningen op de hogere etages krijgen aanvullende gevelisolatie. Woensdag 9 september is er een inloop-avond over de geluidsscher-men. Er zijn dan fotos te zien, genomen vanuit de woonomgeving, waarop het geluidsscherm is weergege-ven. De inloopavond vindt tussen 19.30 en 21.00 uur plaats in wijkcentrum De Groene Loper, Van Royen-straat 2, Voorburg. Mede-werkers van de gemeente, ProRail en het begeleidende adviesbureau zijn aanwezig om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Wat betreft vormgeving is gekozen voor een gesloten scherm tot 1 meter boven de rails, met begroeiing aan de bewonerszijde, met daar-boven een transparant deel. Bij de Nicolaas Beetslaan en Herman Heyermanshof reikt het scherm tot 3 meter boven het spoor en bij de Po-pulierendreef is dat 4 meter.

  Verontrust, verontwaardigd n verrastLeidschendam - De VVD is het gesprek met omwonen-den en ondernemers aan-gegaan over de mogelijke komst van een asielzoekers-centrum naar het terrein van Schakenbosch. De frac-tie van de VVD bezocht met hen het terrein van Scha-kenbosch, luisterde en sprak met hen over wat leefde.Verontrust, verontwaar-digd en verrast was deze groep inwoners, die over-vallen werd door het bericht van twee weken geleden dat het College al weken plezierige gesprekken voert met het COA over een AZC op het terrein van Scha-kenbosch. Verrast door de berichten in de media, ver-ontwaardigd over het gebrek aan communicatie door de gemeente en verontrust over wat dit voor hen gaat beteke-nen, aldus de VVD.Fractievoorzitter Astrid van Eekelen: Ook de VVD is overvallen over dit bericht en wij kunnen ons de zor-gen, vragen en twijfels van deze grote groep inwoners goed voorstellen. Vele vra-gen leven. Is het terrein wel geschikt voor de opvang van 800 asielzoekers? De huidige gebouwen zijn totaal onge-schikt. De inwoners zijn ge-start met een huis-aan-huis actie en hebben zich gemeld om hun geluid te laten ho-ren op de commissieverga-dering van 8 september aan-staande. De VVD steunt hen hier in.

 • MODEL - E-BIKE ACCU ACTIERADIUS VERSNELLING VAN VOOR KORTING

  Matra Vogue E-Bike vouw 24 VOLT 40 Kms Geen/ Vouwfiets 799,- 499,-

  Cross E-city Torrek S7 24 VOLT 60 Kms 7 x Shimano 1299,- 699,-

  Cross E-Trendy City N3 36 VOLT 80 Kms 3 x Shimano 1899,- 899,-

  Cross E-Trekking Wave 36 VOLT 70 Kms 24 x Shimano 1499,- 899,-

  Cross E-Trendy Trekking N7 36 VOLT 80 Kms 7 x Shimano 1999,- 949,-

  Cross E-Trendy City N7 36 VOLT 80 Kms 7 x Shimano 2299,- 1199,-

  Cross E-Trendy Nuvinci 36 VOLT 120 Kms Halfauto./Middenmotor 2995,- 1699,-

  ! 330000,,--

  ! 660000,,--

  ! 11000000,,--

  ! 660000,,--

  ! 11005500,,--

  ! 11110000,,--

  ! 11229966,,--

  Summer Super Sales - Alle E-Bikes - Kortingen tot 60%

  15.000 FIETSEN DIRECT VAN FABRIKANT NAAR U ALS KLANT

  E-BIKE SHOPS in ROTTERDAM - APELDOORN - WAALRE

  WAALWIJK - DRUNEN - DE BILT - RIJSWIJK - HOOFDDORP

  Voor ADRESSEN en TIJDEN kijk op website WWW.MATRABIKE .NL

  Topmerk

  E-Bikes met

  hoogste

  testresultaat

  ANWB

  150820/35

  Prijzenondervoorbehoudenzolangdevoorraadstrekt

  Ruime keuze

  uit tientallen merken

  en modellen

  voor hem

  en haar

  goed te combineren meteen gezin, studie of baan.Voor herintreders of men-sen die een carrireswitchwillen maken is dit een

  bijzondere kans!

  Meer informatie: bezoekwww.nbz.nl of bel met073- 612 40 61.

  InformatieInformatie-Informatie-avond!avond!Maandag 7 sept. start presentatie 19.30 uurZwembad Kerkpolder, Kerkpolderweg 1, DelftOpen voor alle genteresseerden.

  Start beroepsopleidingen: 9 oktober 2015

  Meer info: www.nbz.nlTel. 073-612 40 61 Mail. [email protected]

  Parttime opleiding! Goed tecombineren met gezin, baan of studie

  Volg de opleiding totVolg de opleiding totVolg de opleiding totVolg de opleiding totVolg de opleiding totZwemonderwijzer(es)Zwemonderwijzer(es)Zwemonderwijzer(es)Zwemonderwijzer(es)Zwemonderwijzer(es)in Delft of Den HaagZwemonderwijzer(es)Zwemonderwijzer(es)in Delft of Den Haagin Delft of Den Haag

  Delft-s-Gravenhage - Het wer-ken in een zwembad isveelzijdig door de afwisse-lende activiteiten in de ac-commodatie en door hetwerken met mensen. Voordegenen die genteres-seerd zijn om te gaan wer-ken in een zwembad envan hun hobby hun beroepwillen maken is er een in-formatieavond over de be-roepsopleiding.

  Tijdens deze avond wordt eruitgebreid informatie gege-ven over de verschillendeberoepen en opleidingen dieer in het zwembad zijn. Daar-naast is er gelegenheid omkennis te maken met hetopleidingsinstituut en haardocenten die de opleidingverzorgen en vragen te stel-len. De presentatie start opmaandag 7 september om19.30 uur en vindt plaats inzwembad Kerkpolder, Kerk-polderweg 1 te Delft. Inschrij-ven voor deze avond is nietnodig. Iedereen is welkom.

  Met parttime opleiding snelaan de slagOm deel te mogen nemenaan deze opleidingen moet jeminimaal 16 jaar oud zijn enredelijk goed kunnen zwem-men. Op vrijdag 9 oktoberstart de opleiding tot zwem-onderwijzer. In juni 2016 ishet afsluitende examen. Te-vens wordt er bij voldoendebelangstelling in Den Haageen extra avondopleidinggeorganiseerd. Met dezeopleiding kan je snel aan deslag in het zwembad. Deopleidingen zijn parttime dus

  Informatieavond Beroepsopleiding totZwemonderwijzer(es) op 7 september

  Verkeershinder A12 UtrechtsebaanTussen Zuid-Hollandlaan/Benoordenhoutseweg (S101)

  en Prins Clausplein. Weekendafsluitingen.

  Tussen Zuid-Hollandlaan/Benoordenhoutseweg (S101) en Prins Clausplein (uit).

  Vrijdag 4 sept 23.00 uur tot en met maandag 7 sept 05.00 uur

  Kijk voor meer informatie opwww.vanAnaarBeter.nlof scan de QR-code hiernaast met uw smartphone.

  Tussen Prins Clausplein en Zuid-Hollandlaan/Benoordenhoutseweg (S101) (in). Vrijdag 25 sept 23.00 uur tot en met maandag 28 sept 05.00 uur

  1

  2

  = afsluiting

  2Centraal Station

  3Bezuidenhout

  4 Voorburg

  A4

  A12

  N14

  S101

  S100

  S100

  S104

  S200

  S105

  S108

  DEN H AA GVOORBURG

  LEIDSCHENDAM

  SCHEVENINGEN

  K N O O P P U N T

  PRINS CLAUSPLEIN

  Delft/Rotterdam

  Gouda/U

  trecht

  Amsterdam

  1

  2

  Meer informatie: www.vanAnaarBeter.nl, Twitter: @vanAnaarBeter of bel 0800-8002. Download gratis de vanAnaarBeter-app. Kijk op www.vanAnaarBeter.nl/app

  Specialist in het aanmeten vaneen nieuw kunstgebit

  Ook voor:- Opvullen van uw huidige

  prothese- Reparaties- Kunstgebit op implantaten- Advies en controle

  Koningin Julianalaan 216,2274 JP VoorburgTram 2 / bus 23 halte Mgr. van Steelaan (voor de deur)

  Tel: 070-3691661www.kunstgebit-voorburg.nl

  Vanaf heden hebben wij een implantoloog in de praktijk werken. Geen verwijzing meer nodig voor een klikgebit, consult, implantologie en vervaardigen van de prothese. Alles kan nu onder 1 dak.

  Vergoedingdoorzorg-

  verzekeraars

  www.voorburgsecourant.nl - www.leidschendammer.nl Voorburgse Courant/Leidschendammer donderdag 3 september 2015 6

  De eerste thuiswedstrijd is a.s.zaterdag 5 september om 14.30 uur

  en wel tegen Argon 1.

  De pupil van de week isLiam Visser uit de E7.

  Voor het seizoen 2015 - 2016 wordthet weer een goede samenwerkingtussen de Voorburgsche Courant

  en Forum Sport.De bal sponsor is: DJ Billy The Kit

  Het voetbalseizoenbegint weer!

 • Gewoon het beste fi tnesscentrum van Voorburg!

  SPECTACULAIRE AANBIEDIG!

  WELKOMST AANBIEDINGHALFJAARKAART:

  25,83PER MAAND

  ALS JE ECHT WILT FITNESSEN! Bij ons geen jaar contracten!

  KOM VOOR EEN

  GRATIS PROEFLES!

  Volop gratis

  parkeergelegenheid.

  Schrijf je nu in op

  www.knetemann.nl

  Kijk voor meer informatie opwww.kappersakademie.nl of bel 0900-8620

  N inschrijven voor dag- of avondopleiding in DEN HAAGRIJSWIJK.

  Erkende kappersopleidingen. Studiefinanciering mogelijk.

  www.voorburgsecourant.nl - www.leidschendammer.nl Voorburgse Courant/Leidschendammer donderdag 3 september 2015 7

  Open Monumentendag dit jaar op zaterdag 12 september - is d gelegenheid om te zien hoe bijzonder mooi en verschillend de monumenten in Leidschendam-Voorburg zijn. Zon dertig monumenten openen jaarlijks hun poorten, enkele gaan zelden open, en er zijn monumenten die dit jaar voor het eerst bezocht kunnen worden.

  Ldam-Voorburg - Het thema Kunst & Ambacht wordt er op diverse manieren be-licht, zoals ambachtelijk stucwerk, de wandbeschil-deringen, de tegeltableaus, glas-in-lood beglazing, houtsnijkunst en het goud en zilver. En enthousiaste vakmensen geven demon-straties, waarbij traditioneel ambachtelijk werk hand in hand gaan met moderne toepassingen. Voor het eerst of opnieuw geopend dit jaar zijn:

  Westeinde 140De prachtige gevel van dit huis maakt deel uit van vier identieke woningen in cha-letstijl. Fraaie elementen, zo-als een daklicht met glas-in-lood, zijn er te bewonderen. De bewoners laten oude fo-tos uit het gemeentearchief

  zien en geven informatie over het huis. Romanschrij-ver en dichter Aart van der Leeuw heeft hier de laatste zes jaar van zijn leven ge-woond. Irma van Schijndel draagt enkele keren voor uit zijn werk. Open vanaf 12.00 uur.

  Herenstraat 141-143Bezoekers kunnen een kijk-je nemen in de verstilde bin-nentuin waar de geluiden van de winkelstraat niet doordringen. Ook de bene-denverdieping is te bezichti-gen. De tradities en de tech-nieken van haken en breien herleven hier.

  Oosteinde 14Deze buitenplaats werd in 1751 gebouwd. In de 19e eeuw werd Vreugd en Rust uitgebreid met zijvleugels en aangepast in Empire stijl. In 1801 werd hier de latere staatsman Guillaume Groen van Prinsterer geboren. In 1961 werd de gemeente Voorburg de eigenaar van het pand waarna het in 1988 over ging in priv handen. Na een ingrijpende restau-ratie en verbouwing was Vreugd&Rust jarenlang het domein van Henk Savelberg, een van de laatste Neder-

  landse koks die de opkomst van de nouvelle cuisine nog hebben meegemaakt. Vorig jaar vertrok hij naar Thai-land. Neem eens een kijkje in dit bijzondere monument, want Vreugd&Rust nu als Central Park gexploiteerd opent gastvrij haar deuren.

  Delftsekade 30-31

  Dit monument gaat speciaal open voor deze Open Monu-mentendag. Het is een histo-risch kaaspakhuis, waarvan nog onderdelen te zien zijn: de prachtige voorgevel, het fraaie metselwerk en de be-waard gebleven elementen, die het gebruik als voorma-lig kaaspakhuis tonen, zijn zeker een bezoekje waard.

  Primeurs met Open Monumentendag

  Central Park (by Ron Blauw), voorheen en in de volksmond nog steeds Vreugd & Rust, is n van de vele monumenten die voor het publiek tijdens Open Monumentendag zijn te bezichtigen.

  nieuwe panden openen de deuren met monumendag voor het publiek

  Veursestraatweg 191De eigenaar, een kleinzoon van de heer J. Kranenburg (eerste eigenaar en tolgaarder aan de Vliet) hoopt dit jaar op veel bezoek, want er is een hoop te zien en te vertellen over dit historische huis. De bijzondere dakvorm, de decoraties in het metselwerk, het bewerkte houtwerk, de glas-in-loodraampjes naast de voordeur, de bovenlichten boven de ramen aan de voor- en de zijkant zijn een wandel- of fietstochtje zeker waard.

  Natuurlijke ondersteuning bij een vol gevoel in de maag

  De rol van de leverDe lever regelt wel 600 verschil-lende functies in ons lichaam. Daarmee is het n van de be-langrijkste organen in ons lijf. Zo regelt de lever onder andere de vet-, eiwit- en koolhydraat-stofwisseling, maakt het gal aan voor vetvertering, zorgt het voor de opslag van vitamines en breekt het lichaamsvreemde stoff en af. De lever vaart er wel

  ADVERTORIAL

  A.Vogel Boldocynara is verkrijgbaar bij drogist, apotheek en gezondheids-winkels. Adviesprijs 9,99

  bij als we gezond en niet te vet eten. Soms krijgen we echter wel eens te veel vet binnen. Dit kan zorgen voor een vol gevoel in de maag. De lever kan dan wel wat extra ondersteuning gebruiken.

  Natuurlijke ondersteuningDe natuur kan hierbij on-dersteuning bieden. A.Vogel Boldo cynara is een 100% natuur lijk middel dat de reini-gende werking van de lever ondersteunt1,2. Daarnaast on-dersteunt A.Vogel Boldocynara het functioneren van de maag bijvoorbeeld bij een opgeblazen gevoel na het eten4 is het goed voor de spijsvertering in maag en darmen3 en draagt bij aan de vertering van vetten1.

  Meer weten? Bel de A.Vogel gezondheidslijn 0900-2464646 of kijk op avogel.nl.

  1artisjok, 2mariadistel, 3zuurbes, varkensgras, 4paardenbloem

  Een opgeblazen gevoel na het eten? Net iets te vet gegeten? Vooral de lever, galblaas en maag kunnen dan wel wat extra ondersteuning gebrui-ken. Boldocynara van A.Vogel bevat een unieke combinatie van natuurlijk ingredinten, waaronder artisjok, mariadistel en paardenbloem. Het onder-steunt de reinigende werking van de lever1,2, het draagt bij aan de vertering van vetten1 en helpt bij een opgeblazen ge-voel in de maag na het eten4.

  Door gebruikers beoordeeld met een 9,3

  Draagt bij aan de vertering van vetten

 • 070-346 95 71

  Meer informatie? www.cuvo.nl of bel met 070-346 95 71

  Dag en nacht bereikbaar

  Wij zijn per direct op zoek naar:

  Zitmaxx Wonen is een jong dynamisch en snel groeiend bedrijf. Met meer dan 15000 m showroom is het een van de grootste

  meubelspeciaalzaken van Nederland.

  WONENZITMAXX

  Voor de afdeling verkoop zijn wij per direct op zoek naar een enthousiast persoon met een ondernemende, klantgerichte en representatieve

  persoonlijkheid. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het adviseren van de klanten.

  Genteresseerd?Stuur vandaag nog je CV en sollicitatiebrief (incl. pasfoto) naar

  [email protected]

  Als chauffeur ben je samen met je bijrijder het visitekaartje van Zitmaxx Wonen en verantwoordelijk voor het correct afleveren van onze meubelsbij de klanten thuis. Je beschikt over rijbewijs C1 met geldige code 95.

  Als Content specialist ben je samen met je team verantwoordelijk voor alle content op zitmaxx.nl. Je bent verantwoordelijk voor het accuraat en efficint opvoeren en bijhouden van onze producten in de systemen.

  Chauffeur / Bezorger

  Content specialist

  Verkoopadviseur

  Acquisitie naar aanleiding van de advertentie wordt niet op prijs gesteld

  D zorgverhuizer van de regioWij regelen de complete verhuizing!

  In- en uitpakservice Verhuisdirigentes ondersteunen

  bewoners en zorgpersoneel Handyman Inboedelopslag Woninginrichting en stoffering

  Wij komen graag langs om uwwensen te bespreken.Belt u ons voor een afspraak.

  T. 070 399 42 41 W. utsvandergeest.nl

  www.voorburgsecourant.nl - www.leidschendammer.nl Voorburgse Courant/Leidschendammer donderdag 3 september 2015 8

  Alweer 10e editie van De VlietdagenDe Vlietdagen is ht evenement in Leidschendam-Voorburg. Alweer voor de tiende keer kan iedereen op 19 en 20 september van dit waterevenement genieten. Er is veel te doen op en rond het water van de Vliet tussen Leidschendam en Voorburg. Daarnaast is de Vliet dit jaar open en kan iedereen met het eigen bootje op de Vliet varen.

  Wethouder Rozenberg (re-creatie & toerisme): De Vlietdagen worden n groot feest. Het ondernemersfonds Leidschendam Centrum, ondernemersfonds Histo-risch Voorburg, de Vlietzei-lers, scoutinggroepen uit Leidschendam en Voorburg en vele andere vrijwilligers zijn met veel enthousiasme aan de slag gegaan om van de Vlietdagen een groot suc-ces te maken. Samen hebben zij een prachtig programma gemaakt waar onze inwo-ners en bezoekers tijdens de Vlietdagen van kunnen ge-nieten. Het wordt een feest van ons allemaal!

  Jong en oudOp het programma staat onder meer een nautische markt, zeildemonstraties, een boerenstreekmarkt en diverse activiteiten voor de kinderen. Verspreid over Leidschendam en Voorburg liggen diverse schepen van de zeekadetten, de scouting en de Oude Glorie ter be-zichtiging.Ook is er op verschillende plekken muziek van on-der andere Wouter Kiers, Captain Midnight en het Hollands muziekfestival. Stichting Dans aan de Vliet verzorgt een spetterende dansvoorstelling. Daarnaast is n van de hoogtepunten dit jaar de culinaire armada aan de Vliet.

  AquabubbelsZowel in Leidschendam als in Voorburg liggen de aquabubbels weer klaar. En in Leidschendam organi-seert de scouting speciaal voor kinderen en jongeren een spelenkermis op het Damplein. Ga in 80 minuten de wereld rond en doe in elk werelddeel een of meerdere opdrachten. Er is een storm-baan, een luchtkussen en nog veel meer. In Voorburg is er een speciale vrijmarkt voor kinderen tot en met 12 jaar. In de kinderdisco bij

  Manhattan kan lekker wor-den gedanst.

  CulinairVijf toprestaurants uit Leid-chendam-Voorburg gaan samen met twee Rijswijkse toppers Savarin en Niven - de laatste goed voor n Michelinster - op zaterdag 19 september van 16.00 tot 22.00 uur een culinaire brug slaan tussen de twee ge-meenten. We hebben langs de Vliet echte toprestau-rants, zegt eigenaar Patrick van Zuiden van de Spa Ho-tel Savarin. Samen met restaurant Bij Erik, Brasserie NL, Brasse-rie De Koepel, Central Park, restaurant Villa La Ruche en NIVEN serveren zij de heer-lijkste gerechten aan passan-ten priv in hun eigen sloep of boot. Van de Sluis tot aan de Oversteek. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de restau-rants. Voor 45 euro krijg je een strippenkaart!

  VerbindingEr zijn diverse vervoersacti-viteiten die op unieke wijze ervoor zorgen dat beide stadskernen Leidschendam en Voorburg bezocht kun-nen worden, zowel via de weg als het water. Kijk voor het volledige programma op www.vlietdagen.nl.+

  Plaspoelhaven, alweer een plek om te genietenLeidschendam - Het college van burgemeester en wet-houders is akkoord met het ontwerp voor de Plaspoel-haven en de aanliggende openbare ruimte. In Leidschendam Centrum heeft al een groot deel van het openbaar gebied zijn definitieve inrichting gekre-gen. Denk aan de Damlaan, het Damplein, het Sluisge-bied en het merendeel van de woonstraten.Nu is het de beurt aan de omgeving van de nieuwe Plaspoelhaven. In het ont-werp staan de vergroting van de haven en het ont-

  werp voor de bruggen. Een prima plaats om met je boot of sloep aan te meren. Ook de speelplekken in het ge-bied staan aangegeven. In de voorfase hebben veel kinde-ren uit de wijk meegedacht over het ontwerp en de speeltoestellen. Nu het ont-werp is goedgekeurd, wordt een aannemer gezocht om het werk uit te voeren. In maart/april starten de daad-werkelijke werkzaamheden. De oplevering van de eerste fase staat gepland voor eind 2016. Dan kan iedereen ge-nieten van dit stukje nieuw Leidschendam Centrum.

  Nieuw stootrandje onder de Wijkerbrug. Terwijl een medewerker het werkponton op zijn plaats houdt, wordt met grote precisie een hardhouten balk (200 kg) onder de brug gehesen om daar later te worden gemonteerd net boven de water spiegel. De balk past op de millimeter. De houten balk heeft een levensduur van ongeveer 75 jaar! Foto: Peter van Zetten

  Nieuw stootrandje!

  Veel te doen bij LeeuwenberghLeidschendam - Veel acti-viteiten op Eerste Haagse Open op 5 en 6 september. Kijken naar topgolf, deelne-men golfclinics en bezoek aan het promodorp. Dat al-las is helmaal gratis! In het weekend van 5 en 6 septem-ber strijden 60 topamateur golfers uit heel Nederland om de eerste Leeuwenbergh Haags Open trofee. Ieder-een is van harte welkom om naar deze golfwedstrijd te komen kijken. De wedstrijd start zaterdag om 8.00 uur en duurt tot circa 18.00 uur. Op zondag start de wed-strijd om 9.00 uur waarna om 17.00 uur de feestelijke prijsuitreiking plaatsvindt.Onder begeleiding van vele vrijwilligers kunnen bezoe-kers door de baan lopen en tekst en uitleg krijgen over de wedstrijd. Ook zijn er golfleraren aanwezig die bezoekers op een speelse wijze de beginselen van golf bij kunnen brengen. Deze clinics vinden plaats tussen 14.00 en 16.00 uur. Het is niet alleen leuk voor volwassenen maar ook voor kinderen. Bezoekers die al kunnen golfen kunnen een masterclass volgen. Op het terrein rechts van het club-huis staat een promotiedorp waar bedrijven een stand hebben. Het promotiedorp is open vanaf vrijdag 15.00 uur en is tijdens het hoofd-toernooi open van 10.00 tot 19.00 uur. Het Haags Open is bij golfvereniging Leeu-wenbergh, Elzenlaan 31.

 • CEINTUURBAAN 111 ROTTERDAM 010-4.618.618 WWW.CORRECT.NL

  DAT KAN ALLEEN CORRECT IN ROTTERDAM

  599

  499*Prijzen en zetfouten voorbehouden

  Openingstijden: Maandag t/m zaterdag

  van 9.30-18.00 uur. Vrijdag van

  9.30-21.00 uur. Zondag van

  12.00 -17.00 uur.

  IEDERE ZONDAG OPEN VAN 12.00-17.00 UUR

  149

  149

  129 135

  2015 is voor Correct het 15de lustrum-jaar. Correct een oer-Rotterdams familiebedrijf van 75 jaar en wie jarig istrakteert. Wij trakteren in de maand september al onze klanten *bij aankopen van meer dan 200 euro per aankoop

  op een DVD-box van 100 jaar Rotterdam met 3 DVD's. Kom gezellig winkelen bij Correct Electronics aan deCeintuurbaan 111 te Rotterdam, 7 dagen per week open en gratis parkeren voor de deur.

  *GRATIS 3 DVD BOX

  CORRECT KOOPJESKELDER

  CORRECT WITGOED395

  449 199

  295

  SAMSUNG UE55HU82004K/ULTRA HD CURVEDSMART TV MET 3D 4K Ultra HD gebogenbeeldscherm dat zorgt vooreen geweldige kijkervaring. 1000 Hz Clear Motion

  Smart Control innovatieve afstandsbediening.

  140 cm beeldscherm 4 HDMI-poorten Afm.123.6 x 93.4 x 7.1cm Energieklasse B

  2699.-CORRECTPRIJSArt.nr.539212

  Ruud Timmermans

  Samsung 140 cm Curved TV

  SONY KDL-40R450CFULL HD LED TV Deze Sony TV beschiktover MotionFlow XR100 envia USB Play kunt u USB-apparaten aansluiten 2 x HDMI 1x scart 40 inch (102 cm)

  Energieklasse: A+ Afm.93 x 55 x 6,5 cm599.-CORRECTPRIJSArt.nr. 549098

  DE TOSHIBA SATELLITEC70D-B-313 NOTEBOOK 17,3 inch LED scherm, 4 GB intern geheugen, 750 GB harde schijf AMD E1 processor Bluetooth HDMI-Uitgang USB 3.0 Windows 8.1549.-CORRECTPRIJSArt.nr. 548666

  CSW CHRIS DE LUXEEETKAMER STOELIn lederlook met handgreepop de rugleuning. zithoogte 47 cm249.-CORRECTPRIJS PER STUK 119.95CORRECTPRIJS BIJ4 STUKS PER STUKArt.nr.503159 beige

  SHARP R961INW COMBIMAGNETRON METHETELUCHTOVENMet een oveninhoud van 40 liter en een keramischdraaiplateau met eendiameter van 36.2 cm.

  Tiptoetsbediening LCD display In zilver.Afm. 36.8x55x53.7 cm449.-CORRECTPRIJSArt.nr. 528521

  799

  HARMAN KARDON BDS-380 2.1 3D BLURAY SET 3D bluray, DVD, CD, FM-Radio/internet radio Airplay, Bluetooth met NFC WiFi, Ethernet en VTuner twee speakers en een actieve subwoofer.

  3x HDMI in 1x HDMIKOOPJESKELDERPRIJSArt.nr. 518412B 1199.-

  DENON AH-D400D HIFI HOOFD-TELEFOONMet 50mm drivers en eengentegreerde versterkervoor een fantastische sound299.-CORRECTPRIJSArt.nr. 494089

  KEF C7 19mm tweeter aangevuldmet een set grote 165 mmbass drivers Bi-wiring en bi-amping Belastbaarheid 200 Watt Afm.96.5x20.3x28.6 cm299.-CORRECTPRIJSPER STUKArt.nr. 361897

  TEAC 750 STREAMING STEREO SET TEAC NP-H750 netwerk-receiver AirPlay en internetradio, USB-aansluiting 40 watt Hoogwaardige CD-speler Klipsch Synergy B2 2-weg luidsprekers

  1295.-CORRECT SETPRIJS Art.nr. 524944

  *ALLEEN ZATERDAG 5 SEPTEMBER 2015VAN 17.00-18.00 UURArt.nr. 492266

  1599

  Clide Mahabier

  JBL STUDIO 270 3-weg systeem 20-200 Watt bij 8 Ohm PolyPlas-drivers CMMD Lite-tweeter HDI-Waveguide-hoorn Afm. 101 x 23.7 x 24.4 cm349.-CORRECTPRIJSPER STUKArt.nr. 518498

  Wim van Dalen

  John v. Assendelft

  99.95

  SONY SRSX33BBLUETOOTH 20 WATT SPEAKERVia NFC one-touchconnection 10 uur tegenieten van muziek op uwsmartphone, tablet of pc. 159.-CORRECTPRIJS Art.nr. 549144

  SANGEAN DPR36 DAB+ EN FM RADIO OLED display RDS-informatie USB aansluiting Opnemen van DAB+ en FM

  naar Micro SD kaart Oplaadbare Lithium-Ion accu Afm.5,6x10x2 cm189.-CORRECTPRIJS Art.nr. 501708 zwartArt.nr. 501709 rood

  Het laatste uurtje op zaterdag is bij Correct een super-uurtje. Op deCeintuurbaan 111 kunt u van 17.00 tot 18.00 uur iedere zaterdag profiterenvan een super-aanbieding. Voor deze aanbieding geldt geen telefonische

  reservering of bestelling mogelijk en op=op.

  899.-

  GRATIS 3 DVD BOX

  GRATIS 3 DVD BOX

  GRATIS 3 DVD BOX

  GRATIS 3 DVD BOX

  GRATIS 3 DVD BOX

  GRATIS 3 DVD BOX

  GRATIS 3 DVD BOX

  AEG LAVAMAT 76675FLWASMACHINE 7 kg 1600 TPM Invertermotor XXL Vulopening Energieklasse A+++

 • 24/7 bij je klanten onder de aandacht

  jouw bedrijf of aanbieding in de spotlight

  WIJHIERVANVoorburgse CourantLeidschendammer

  Voorburgse Courant en Leidschendammer staan midden in de samenleving en zijn 24 uur

  per dag betrokken

  www.voorburgsecourant.nl - www.leidschendammer.nl

  LezersactieOp de thee bij de koning!In het kader van de viering 200 jaar koninkrijk presen-teert het Nationaal Archief de tentoonstelling 24 uur met Willem - Koning van Nederland en Belgi. Een tentoonstelling over een dag in het leven van de eerste koning van ons land.

  Honderdduizenden Ko-ninklijke Besluiten onder-tekent workaholic Willem I. Stap de werkkamer van Willem I binnen en ontdek hoe hij de basis legt voor het huidige Nederland. Veel van zijn initiatie-ven zij tot op de dag van vandaag herkenbaar in ons landschap; kanalen, wegen en spoorwegen.

  Bewonder de topstukken uit het Nationaal Archief, zoals de eerste grondwet en de eerste troonrede. Per-soonlijke bezittingen van Willem I uit het Koninklijk Huisarchief, zoals zijn werkkostuum, schrijf-cassettes en persoonlijke aantekeningen, brengen je dichter bij koning Willem I dan ooit tevoren.

  Bij de tentoonstelling organiseert het Nationaal Archief een divers pro-gramma met lezingen, workshops en rondleidin-gen. Onder andere van Jeroen Koch, schrijver van

  de biografie van Willem I. Maar ook van Paul Rem, conservator op Paleis Het Loo, en culinair historicus Lizet Kruyff en mees-ter-banketbakker Cees Holtkamp. Voor meer in-formatie zie: www.gahetna.nl/agenda.

  Gratis thee/koffieKoning Willem I dronk elke dag om 16u met zijn vrouw en haar hofdames een kopje thee. Het enige moment op de dag dat hij niet werkte. Op vertoon van deze advertentie ontvangt u als lezer van De Posthoorn eenmalig gratis een kopje koffie of thee bij bezoek aan de tentoonstel-ling 24 uur met Willem. Deze actie is geldig tot en met 11 oktober 2015.

  OpeningstijdenDinsdag 10.00 21.00Woensdag t/m vrijdag10.00 17.00

  Zaterdag en zondag11.00 17.00De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met 17 juli 2016

  AdresNationaal Archief, Prins Willem-Alexanderhof 20, Den Haag direct naast CSQ-park garage Babylon oploopafstand

  Gratis thee/koffie

  Foto Jan Zweerts, Koninklijk Theeservies, Koninklijk Huisarchief

  Nationale Taptoe 201524 t/m 27 september | Ahoy Rotterdam

  Drums of liberation

  WWW.NATIONALETAPTOE.NL

  Naast alle orkesten van de Nederlandse Krijgsmacht, Douane Harmonie Nederland

  en het Nederlandse Politie Orkest zijn er onder meer optredens van:

  * Corps of Drums Royal Marines uit de UK* Quantico Marine Corps Band uit Amerika* The Representative Band of the Polish Borderguard uit Polen* The Delta Police Pipe Band uit Canada* Historische Tamboer- en Jachthoornkorpsen* Drumfanfare Exempel uit Empel

  Bijzondere act van de gelegenheidsinformatie the Firemens Favorites Jazzband.

  Voor liefhebbers van percussie: Cesar Zuiderwijk en Percossa.

  Bestel uw tic

  kets voor

  de beste plaa

  tsen!

  LezersactieEen avondje Holland Casino; spanningen ontspanning voor iedereenHolland Casino heeft 14 vestigingen waarvan de vestiging in Scheveningen het bekendste casino is. Een bijzondere locatie met een bijzondere dynamiek. Holland Casino Scheveningen heeft een heel moderne uitstraling, een nieuwe inrichting en een eigentijds design.

  Er is voor elke liefhebber iets te beleven. Net als in andere uitgaansgelegen-heden is er bijvoorbeeld een Smoke & Play, zijn er regelmatig optredens en thema- en feestavonden. Zo weten o.a. The Clarks de weg naar het podium in Holland Casino Schevenin-gen feilloos te vinden.

  In het eigentijdse restau-rant op de 1e etage dineren gasten van het casino met uitzicht op het Kurhaus of de speelzalen. De menu-kaart volgt de seizoenen en er wordt altijd gekozen voor ingredinten van hoogwaardige kwaliteit.

  De High Energy Zone op de 2e etage is een power up zone waar het draait om gamen en samen plezier maken. Elke vrijdag- en zaterdagavond draaien hier DJs en kan men deel-nemen aan relatief laag-drempelige spellen.

  De exclusieve Top Lounge op de bovenste verdieping van het casino is bij uitstek geschikt voor groepsont-vangsten, netwerkborrels en zakelijke bijeenkomsten. Binnen de traditionele spelen zijn Roulette, Black Jack, Punto Banco en Poker bekende spelen die niet weg te denken zijn uit het Scheveningse casino. Het uitganspunt van Holland Casino is en blijft echter om veilig en verantwoord spelen te spelen om zo spelen een spel te laten blijven. Holland Casino neemt hierin haar verant-woordelijkheid en is op dit gebied wereldwijd toon-aangevend in de casino-branche. Meerdere malen is Holland Casino uitgeroepen tot meeste verantwoordelijke

  casino-onderneming ter wereld. `

  Op het gebied van speel-automaten gaan de ont-wikkelingen razendsnel, voor het einde van het jaar staan dan ook meer dan 200 nieuwe machines in het automatenpark. Op de Mega Millions is het moge-lijk om met een druk op de knop miljonair te worden. En t/m oktober is zelfs een speciale auto-arena inge-richt waar de winnaar in de nieuwste Audi A1 naar buiten rijdt!

  Win een Audi A1

  www.voorburgsecourant.nl - www.leidschendammer.nl Voorburgse Courant/Leidschendammer donderdag 3 september 2015 10

 • Let op: niet alle Hoogvliet winkels zijn op zondag geopend! Kijk voor onze actueleopeningstijden opwww.hoogvliet.com/openingstijden.

  Ook online te bestellen in de Hoogvliet websuper. Max. 4 keer de aanbieding per klant.

  Acties zijn geldig van woensdag 2 t/m dinsdag 8 september 2015

  Hoogvliet,altijd de

  laagste prijs!Met meer dan 80 scherpe PrijsKrakers per week!

  Alleen geldig op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 september 2015

  WeekendKraker!WeekendMax

  imaa

  l4ke

  erde

  aanb

  ieding

  perk

  lant.

  Appelcake rond400 gram

  50%korting

  Per liter 3.66

  Stoney CreekAustralische wijnAlle soorten6 essen van 0.75 litervan: 32.94voor: 16.47

  RUIM 16 EUROKORTING!

  4 schalen

  Per kilo 6.25

  Gelderse schijf, cheeseburger,krokante gehaktstick, Italiaanse kotelettoof speklapje Bistro Bordeaux4 schalen van 400 gram13.96

  Alle combinatiesmogelk!

  1.99Per kilo 4.98

  zaterdag 12 september 2014van 10:00 tot 17:00u

  Openmonumentendag

  Hoofdsponsor

  en verder m.m.v. Lionsclub Voorburg PrinsesMarianne, IJssalon Fanielje, Extrabox,Lions Club Leidschendam Veur, Ivents & Zo,Rick van Koetsveld, Caminada Notarissen,Museum Swaensteyn,Bakker Vlinder (Middin)en De Ooievaart.

  www.omd-lv.nl

  Zie www.omd.nl voor het hele programma

  Demonstraties houtrestauratie door JessicaMelis

  Demonstraties Glas-In-Lood door Sandra van der Waart

  Tal vanmonumenten gratis geopend voor iedereen

  Diverse muzikale optredens

  Unieke tentoonstelling in museum Swaensteynvan het werk van Piet Klaarhamer, de leermeestervan Gerrit Rietveld

  Voorburgse Courant/Leidschendammer donderdag 3 september 2015 11

  Voorburg - Scouting Hu-bertus-Brandaan presen-teerde zich eind augustus tijdens de MKB Business Barbecue Leidschendam-Voorburg aan de lokale on-dernemers en bestuurders. Het jeugdwerk was als goed doel uitgekozen door het MKB Leidschendam-Voor-burg. De Scouts lieten zien dat er veel overeenkomsten zijn tussen Ondernemen en Scouting . Vanuit het motto Samen houden we de vaart erin stond naast netwerken, een aantal activiteiten op het programma. Bij Scouting draait alles om samenwerken, elkaar iets gunnen en het ontwikkelen van vaardigheden. Dezelfde skills die je als onderne-mer nodig hebt om tot grote prestaties te komen. Daarom stelden de Scouts de onder-nemers voor de uitdaging om te laten zien welk bedrijf of welk koppel het beste kan samenwerken: Kort-om, welk bedrijf kunnen wij tijdens de bijeenkomst Scouten als Topondernemer MKB Leidschendam-Voor-burg 2015! Voorafgaand aan het buffet konden ondernemerskop-pels hun vaardigheden tes-ten door samen een boom-stam door te zagen. Ook de wethouders Saskia Bruines en Nadine Stemerdink lieten

  zien dat zij de zaag scherp houden. Verder moest zo snel mogelijk een spijker in een houtblok en werd de slimheid van ondernemers getest met een kennisquiz over onze gemeente.

  KanowedstrijdDe locatie, Restaurant Gina in Leidsenhage, bleek ook ideaal voor het organise-ren van een kanowedstrijd tussen zes teams van de Waterscouts. Elk kanoteam vertegenwoordigde een hoofdsponsor: Sligro, Uni-bail Rodamco, Geelkerken Linskens Advocaten, Hua-wei, Wittebrug Autogroep en Het Krantje. Unibail Ro-damco en daarna Huawei bleken de snelsten. De on-

  dernemers die op het win-nende team hadden ingezet, kregen een leuke attentie.Tenslotte is ondernemen ook durven gokken. De Scou-tingvrijwilligers verkoch-ten dan ook loten, waarmee mooie prijzen waren te win-nen. Na de trekking van de loterij werd de opbrengst van de avond bekendge-maakt. Met dank aan het MKB Leidschendam-Voor-burg, de Vlietsteden On-dernemers Club en de Leid-schendamse Business Club en alle ondernemers kregen de Scouts een cheque van 1.500 euro overhandigd. Al met al een geslaagde avond voor alle partijen. Meer in-formatie: www.hubertus-brandaan.nl.

  Samen houden we echt de vaart erin

  Scouting Hubertus-Brandaan kreeg de gelegenheid zich te presenteren aan het MKB van Leidschendam-Voorburg.

 • Restauratie van Perzische tapijten

  Sieto en Irene Wolters hebben jarenlange ervaring in het ambachtelijk restaureren van oude tapijten.

  Versleten randen en franjes, scheuren en zelfs kale plekken kunnen vaak prachtig gerestaureerd worden. De levensduur van uw kostbare tapijt kan zo met jaren verlengd worden.

  Ook voor reiniging van alle soorten handgeknoopte tapijten kunt u bij Perez terecht.

  Maak vandaag nog een afspraak voor een prijsopgave!

  Schoolstraat 462251 BK Voorschoten

  Telefoon 071 561 3609www.perezvoorschoten.nl

  Mail:[email protected]

  Repa

  rere

  n

  en re

  inig

  en va

  n ta

  pijte

  n

  VOOR

  VOOR

  VOOR

  NA

  NA

  NA

  www.voorburgsecourant.nl - www.leidschendammer.nl Voorburgse Courant/Leidschendammer donderdag 3 september 2015 12

 • Ja, stuur mij de gratis brochure

  Adres

  Postcode / Plaats

  Telefoon

  Email

  Dhr Mevr

  1509.1-Wegener huis aan huisStuur de coupon zonder postzegel naarStella Fietsen, antwoordnummer 725, 8070WB Nunspeet

  GRATISDe grootste en beste e-bike specialistvan Nederland

  Stella is gekozen door de ANWB als de besteElektrische Fiets tot 2000,-. Plus magazineE-bike test heeft ons met 5 sterren gekozen alsgroepswinnaar. Geen wonder, want we makengebruik van de beste materialen, zoals AXA sloten,schakelsysteem van Shimano, kettingkasten vanHesling, Schwalbe banden en de elektronica vanSamsung. Bovendien heeft een Stella de sterkstemotor met een actieradius tot wel 110 KM! Wilt u eenelegante, stoere, hippe, klassieke of een tijdloze Stella,of n met een lage instap?

  Op onze nieuwe website stellaetsen.nl ziet u zeallemaal.

  Maak een proefrit in Nunspeet of in uweigen straat

  Op ons hoofdkantoor in Nunspeet bent u van hartewelkom om onze geweldige e-bikes te testen. Maarwe komen ook graag naar u toe met een van onze 45mobiele teams. Dat doen we omdat we ervan overtuigdzijn dat u geen betere kunt vinden. En al helemaal nietvoor een betere prijs. We zijn niet voor niets het snelst

  groeiende merk in Nederland. Bel 0341 - 25 22 66voor een vrijblijvende proefrit (zonder enige kosten). Ofvraag eerst de brochure aan per telefoon of met de bon.Op stellaetsen.nl vindt u alle informatie.

  Kortom: ja, u bent gewoon vijf keer beter uit met Stella

  Ja, superblij met Stella!

  999,-E-bikestijdelijk al v.a.1539,-

  Ja, vijf keer beter uitmet Stella!

  Nieuwe showroom: Oosteinderweg 90 in Nunspeetma-vr 8:30-17:30 za 9:00-17:00

  welja

  35%korting!

  nu tot

  Actie geldig t/m zat

  19 september a.s.

  AllegraNIEUW

  Arturo StepsVicenza NeroLimited edition

  NIEUW

  DEBESTE

  ELEKTRISCHE

  FIETS

  TOT 2.000,-

  ANWBKAMPIOE

  N

  E-BIKE TEST

  Mei 2015

  Inruil ookmogelijk**

  tot 5 jaar garantie

  5 dagen levertijd

  gratis demo en service bij u thuis

  laagste prijsgarantie

  Nederlands kwaliteitsproduct

  *

  *Garantie

  oplocatie

  inNed

  erlan

  d,excl.W

  adde

  neiland

  en.B

  ijnormaalgeb

  ruiken

  onde

  rhou

  dop

  accu

  enmotorpakket

  twee

  jaarg

  arantie

  .Prijsw

  ijziging

  en,druke

  nzetfo

  uten

  voorbe

  houd

  en.

  **Inruilm

  ogelijkop

  geselec

  teerde

  mod

  ellen

  ,vraag

  naar

  devoorwaarden

  .

  Een greep uit ons assortimentEen greep uit ons assortiment

 • Zitbank PalladiumStof 799,-Rundleder 999,-

  Designbank EtoileStof 1599,- (inclusief verstelbare hoofdsteunen)Rundleder 1899,- (inclusief verstelbare hoofdsteunen)

  100 kleurmogelijkheden

  Hoekbank LauraStof 875,-Kunstleder 875,-

  100 kleurmogelijkheden

  Design bank Frederique IStof 475,- Rundleder 875,-

  Fauteuil CoosStof 195,-Rundleder 195,-

  130 kleurmogelijkheden

  Relax U-hoekbank Coco met bekerhoudersStof 1.895,- (inclusief verstelbare hoofdsteunen + relaxsysteem)Rundleder 2.459,- (inclusief verstelbare hoofdsteunen + relaxsysteem)

  ZITTEN

  RELAXEN

  LIGGEN

  130 kleurmogelijkheden

  130 kleurmogelijkheden

  Fauteuil Stafford-OzzyStof 296,- Stof Bloem 399,-

  U-hoekbank MichelinZoals afgebeeld 1132,-inclusief kussensLeverbaar in 200 kleuren

  Sta-op RelaxfauteuilIn stof 599,-In Rundleder 799,-

  Sta-op RelaxfauteuilIn stof 599,-In Rundleder 799,-

  VOLLEDIGELEKTRISCH

  !

  Chestereld CharlestonStof 897,-Kunstleder 897,-

  200 kleurmogelijkheden

  Oorfauteuil ElizabethStof 229,- 100 kleur

  mogelijkheden

  Keuze uit

  meer dan

  1.000 bank

  en

  Designbank MaximilianStof 399,- Kunstleder 439,-

  WONENZITMAXX WWW.ZITMAXX.NLDe grootste woonwinkel van Nederland

  Openingstijden:Ma t/m do: 10-18 uur, vrijdag: 10-21 uur, zaterdag: 10-17 uur en zondag: Altijd geslotenAdres:Stobbeweg 19-21, 2461 EX Ter Aar - Tel: 0172-609060 - Email: [email protected]

  U-hoekbank ChartwellStof 1790,-Kunstleder 1790,-

  200 kleurmogelijkheden

  Iron dressoirMassief hout 349,-

  UITVOORRAAD

  LEVERBAAR

  !

  U-hoekbank Joseph IStof 1589,-Kunstleder 1589,-

  100 kleurmogelijkheden

  Buffetkast Marbella 799,- met eiken

  Diverseopstellingen

  mogelijk!

  UITVOORRAAD

  LEVERBAAR

  !

  100 kleurmogelijkheden

  Zitbank PetraStof 275,- 100 kleur

  mogelijkheden

  opstellingen

  Zitbank Petra

  Freistil Rolf Benz 185Stof 2191,-Rundleder 3191-

  100 kleurmogelijkheden

  Oorfauteuil Elizabeth

  Stoel JohanStof 149,- Kunstleder 149,-

 • Ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen,voor particulier, bedrijf, overheid en instellingen.

  Zegwaartseweg 148, ZoetermeerTelefoon: (079) 331 01 [email protected]

  19 SEPTEMBER GRATIS SCHETSADVIESDAG

  Belangstellenden dienen zich van te voren op te geven, maak een afspraak tussen 09:00 - 16:00 uur.

  Lex van Wijk Hoveniers en Van Ree Groenspecialisten geven gratis schetsadvies.

  Tijdens een 45 minuten durend persoonlijk gesprek wordt op basis van Tuingeluk criteria een gratis schets gemaakt. Neem eventueel fotos, brochure en/of een plattegrond van uw tuin of woning mee.

  Meld u aan:Lex van Wijk (079) 331 01 40 of per mail: [email protected] Ree (015) 361 09 78 of per mail: [email protected]

  VAN 09:00 - 16:00 UUR

  Meld u snel

  aan want vol=vol!

  Nieuwkoopseweg 19A, PijnackerTelefoon: (015) 361 09 [email protected]

  www.voorburgsecourant.nl - www.leidschendammer.nl Voorburgse Courant/Leidschendammer donderdag 3 september 2015 15

  Krimkoor inKoningkerkVoorburg - Op dinsdag-avond 8 september komt het Krim(kamer)koor opnieuw naar de Koningkerk. Het Krimkoor draagt in haar concerten op fantastische wijze de cultuur van Oost-Europa uit met religieuze liederen van de Russisch Orthodoxe kerk en liederen uit de volkstraditie. Zo ook in het komende concert in Voorburg. Het concert be-gint om 20.00 uur en de toe-gang is gratis.In 2002 deed het koor mee aan het internationale ko-renfestival in Monster en won daar direct de eerste prijs. Sindsdien heeft het koor onder leiding van de bevlogen dirigent Igor Mi-chailevskiy haar naam ver-der weten uit te bouwen en diverse internationale con-certen gegeven, waarbij Ne-derland in de harten van de koorleden toch wel gestolen heeft. Als onderdeel van een tour-nee door Nederland bezoekt het Krimkoor opnieuw de Koningkerk in Voorburg. Het programma van dit con-cert is een weergave van het repertoire van het Krim-koor: voor de pauze brengt het koor met name religieu-ze liederen en na de pauze volgt een luchtiger reper-toire met volksliederen uit de cultuur van Rusland en

  Oekrane. Het programma wordt evt. aangevuld met samenzang in liederen uit Taiz.

  RommelmarktBlauwe TramLEIDSCHENDAM - Op zondag 13 september aanstaande van 10.00 tot 13.00 uur is er weer een crea-rommelmarkt bij wijkvereniging De Blau-we Tram aan de Oude Tram-baan 51 te Leidschendam. Er is natuurlijk van alles en nog wat te koop. Er zijn nog enkele tafels te huur. Na-tuurlijk is het ook een gezel-lig samenzijn onder het ge-not van heerlijk verse koffi e of thee. Meer informatie: tel. 070-3275317.

  Orgelconcertin Oude KerkVOORBURG - Heet u weer zin in een mooi orgelconcert? Op zaterdag 12 september om 16.00 uur in de Oude Kerk in Voorburg bent u aanhet juiste adres. Op deze zaterdagmiddag kunt u ge-nieten van een, voorlopig het laatste, concert in de serie van deze zomer. Jaap Zwart gaat op het Marianneorgel spelen. Als kerkorganist is hij verbonden aan de Grote of Andreaskerk in Hattem, Grote kerk in Harderwijk en Zuiderkerk in Zwolle. Ook

  is hij actief op de piano. Een veelzijdig musicus dus. Het programma is met veel en-thousiasme samengesteld met werken van o.a. Max Reger, Sigrid Karg-Elert, Jo-sef Renner jr., Cesar Franck en Jehan Alain. U ziet het wordt een mooi uur. U bent welkom om 16.00 uur en de toegangsprijs is 7 euro. Na afl oop van het concert kunt u napraten met elkaar en met de organist onder het genot van een glaasje.

  Oratoriumin Oude KerkVOORBURG - De Voorburgse Oratorium Vereniging treedt op tijdens Open Monumen-tendag op zaterdag 12 sep-tember in de Oude Kerk aan de Herenstraat. Dit optre-den vindt plaats van 13.30 tot 14.00 uur. De toegang is gratis.De VOV is een koor met een rijke historie van bijna 70 jaar. Samen met dirigent Rob Kaptein wordt gestreefd

  naar verdere muzikale groei en ontwikkeling, waarbij naast hard werken het ple-zier van het samen zingen voorop staat. Elk najaar ge-ven wij een concert, waarbij wij worden begeleid door een professioneel orkest en gefl ankeerd door professi-onele vocale solisten. Ons eerstvolgende concert vindt plaats op vrijdag 20 novem-ber aanstaande in de Ko-ningkerk in Voorburg. Tij-dens Open Monumentendag brengen wij highlights uit

  ons repertoire ten gehore, zoals een drietal koralen van Bruckner en Mendelssohn- Bartholdy, aldus Martha Rijkmans-Troost. Daarnaast krijgt men alvast een klein voorproefje van ons komen-de najaarsconcert met delen uit het Funeral Anthem for Queen Caroline van Han-del en de Nelson Mis van Haydn. Astrid de Koning verzorgt de begeleiding op het grote orgel van de Oude Kerk.

  Vogels in deeigen tuinLEIDSCHENDAM - Maandag 14 september om 20.00 uur verzorgt Floris de Boer, Haagse Vogelbescherming, voor Groei en Bloei, afdeling Leidschendam, een presen-tatie met als titel: Vogels in eigen tuin. Je ziet een vogel in je tuin en denkt: wat zou dat zijn? Heel groot, of juist opvallend klein of met een bijzondere kleur. Floris de Boer stelt 25 verschillende vliegende tuingasten aan u voor. Daarna volgt een quiz waarin uw kennis over alles wat veren heeft wordt getest en waarbij leuke prij-zen zijn te winnen. Na de pauze wordt aandacht be-steed aan wat u kunt doen om uw tuin nog aantrekke-lijker te maken voor vogels dat hij nu mogelijk al is. Wel-ke bloemen passen bij welke vogels? Met uw vragen kunt u terecht bij Floris. De pre-sentatie wordt gegeven in de aula van het Veurs Lyceum, Burg. Kolfschotenlaan 5. De toegang is gratis.

  Wat te doen in Ldam-Voorburg?

  Het concert van het Krim(kamer)koor vindt plaats in de Koningkerk op dinsdagavond 8 september en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. Na afl oop van het concert vindt een inzameling plaats en in de pauze kunt u CDs en souvenirs van het Krimkoor kopen. Voor de pauze brengt het koor met name religieuze liederen en na de pauze volgt een luchtiger repertoire met volksliederen uit de cultuur van Rusland en Oekrane.

  Krimkoor in Koningkerk

 • MAGISCHELEES- & LUISTERBOEKJESEen unieke 12-delige collectie met de meest legendarische avonturen

  Speciaal voor u hebben we de 12 beste verhalen vanDisney en Disney-Pixar nmalig samengebracht ineen unieke collectie. Luister naar de verhalen op cden lees mee met de rijk gellustreerde boekjes.De cds bevatten ook originele liedjesen stemmen uit de lms.

  Deze Lees- & Luisterboekjeshelpen uw kind op eenleuke manier met deovergang vanvoorlezen naar zelflezen. Leuk enleerzaam tegelijk.Nergens andersverkrijgbaar!

  BESTEL SNEL OPWEEKKRANT.NL/DISNEY

  Complete 40-delige set!

  VOOR OP

  VAKANTIE

  OF VOOR

  ONDERWEG!

  COMPLETESET

  49,95MET KORTINGSCODE39,95

 • Ruysdaelplein 43 | 2282 BJ Rijswijk | tel.: 070-390 4634Dinsdag t/m Vrijdag 9.00 - 17.00 uur, Zaterdag 11.00 - 17.00 uur en op afspraak.

  www.heida-interieurs.nl

  Dit vindt unergens anders!

  Een duivels dilemma of een hemelse oplossing? Geen van beide, wantdeze bank is in 5 maten leverbaar. Voeg daarbij de meer dan 100 stof-soorten en tientallen leeruitvoeringen en voil. Precies de combinatie diebij u past! En dat vindt u nergens anders.

  Heida Exclusieve Interieurs levert ook stoffering, behang en passendeverlichting. Kom kijken naar onze bijzondere collecties die we natuurlijkcompleet genstalleerd opleveren.

  Mooie meubelen eninnovatieve interieurs{

  Bank, 2-zits vanaf e 3.490,- 4-Zits vanaf e 4.530,- Zoals afgebeeld e 5.652,-

  Het resultaat van drie maanden aandacht en structuur: Eva slaapt voor het eerst een nacht door.

  Ben jij die zorgprofessional met een pedagogische opleiding en wil je kinderen met pittige gedragsproblemen een thuis bieden? Word Gezinshuisouder!

  Kom naar de informatieavond op dinsdag 8 september.Meld je aan op gezinshuisouder.nl

  WIJHIERVANVoorburgse CourantLeidschendammer Voorburgse Courant en

  Leidschendammermaken we samen!Voorburgse Courant en Leidschendammer staan midden in de samenleving en zijn 24 uur per dag betrokken

  www.voorburgsecourant.nlwww.leidschendammer.nl

  www.voorburgsecourant.nl - www.leidschendammer.nl Voorburgse Courant/Leidschendammer donderdag 3 september 2015 17

  De organisatie van het Cultureel Zomerfestival kon zich geen beter weer wensen! Het publiek liet zich door de culturele surprises aangenaam verrassen op de zonovergoten terrasjes. Beetje muziek, een versnapering, aanbiedingen van de winkeliers. Helemaal top!

  Wil je een portie cultuur? Dan krijg je ook cultuur geserveerd op de Julianabaan. Deze zangers bijvoorbeeld, zij wist haar publiek vanaf de eerste tot de laatste noot te boeien.

  Dat het korenwereldje in Leidschendam-Voorburg volop bloeit werd weer eens ten overvloede bewezen tijdens het Cultureel Zomerfestival. Voor een zeer dankbaar publiek!

  Heerlijk CultureelZomerfestival

  Lekker sfeertje tijdens het festival op de Julianabaan

  Tijdens het Cultureel Zomerfestival stond de Opblaaskerk weer op het plein. Lie ebbers van mooie orgelmuziek werden hier fl ink verwend. Twee bijbels werden verloot, ook de prachtige kinderbijbel van Kees de Kort. De kerk werd goed bezocht. Fotos: Peter van Zetten

 • Wat vindt uvan het onderwijsin Nederland?Doe mee aan hetNationale School Onderzoek

  Bereiden we onze kinderen op school

  nog wel goed genoeg voor op de

  steeds sneller veranderende wereld

  om ons heen? Wij zijn benieuwd hoe

  u hierover denkt.

  Samen met nog veertien andere

  kranten inventariseren we de komende

  weken hoe Nederland denkt over

  ons onderwijs. De uitkomsten van ons

  onderzoek leest u op 17 oktober in

  de zaterdageditie.

  Doe nu mee en maak kans op een

  Galaxy Tab3 Lite.

  Ga naar www.ad.nl/onderzoek

  Wat vindt uvan het onderwijsin Nederland?Doe mee aan hetNationale School Onderzoek

  Bereiden we onze kinderen op school

  nog wel goed genoeg voor op de

  steeds sneller veranderende wereld

  om ons heen? Wij zijn benieuwd hoe

  u hierover denkt.

  Samen met nog veertien andere

  kranten inventariseren we de komende

  weken hoe Nederland denkt over

  ons onderwijs. De uitkomsten van ons

  onderzoek leest u op 17 oktober in

  de zaterdageditie.

  Doe nu mee en maak kans op een

  Galaxy Tab3 Lite.

  Ga naar www.ad.nl/onderzoek

 • Wonen in een rijksmonument met een industrieel verleden? In Neherpark is het mogelijk. Het voormalige Neherlab, waar de PTT haar grootste ontdekkingen deed, herbergt nu een wereld aan wooncomfort met vele extras. Het Neherpark ligt in een rustige groene wijk op loopafstand van ov en winkelcentrum Leidsenhage.

  Slechts enkele appartementen te huur! - driekamerappartementen vanaf ca. 117 m2 - met complete Siematic-keuken en balkon of terras - gebruik van de Health Club: zwembad, sauna en fitness - restaurant met bewonerslounge (speciale kortingen voor bewoners)

  TE HUUR vanaf 1.212,- per maand

  www.hureninneherpark.nl

  Eigentijds wonen in industrieel erfgoed Neherpark, Leidschendam-Voorburg

  OPEN HUIS 10 sept

  ember

  van 17:00-18:30 uu

  r

  Ontvangst Neherpa

  rk 69

  (ingang St Paulusst

  raat)

  Kijk op www.vesteda.com voor ons volledige woningaanbod of bel 088-4561656

  the joinerMEUBEL & INTERIEURBOUW

  Maatwerk met oog voor details

  Werkplaats: Stompwijkseweg 33cLeidschendam

  Tel.: 070-3202799Open: di.-vr. 09.00-16.30 uur

  Zaterdag: op afspraak Nieuwe website: www.thejoiner.nl

  ERKEND STERKIN INSTALLATEUR

  Voordeliger kan niet!

  Remeha TZERRA 28C CW4

  *1195.-

  Indien gewenst, plaatsingbinnen 24 uur

  Eigen 24 uurs service dienst Ervaren servicemonteurs Onderhoudsabonnementen Vrijblijvend advies en

  prijsopgave

  Genoemde prijzen bij complete plaatsing, inclusief hulpmaterialen

  Nu metGRATIS iSENSETHERMOSTAAT!!! t.w.v. 120,-THERMOSTAAT!!!

  120,-THERMOSTAAT!!!

  120,-

  DE ALLERNIEUWSTE KWALITATIEF HOOGWAARDIGE HR-COMBI-KETEL

  J. van der Heijdenstraat 1 3281 NE NumansdorpLoodsstraat 14b 7553 ED HengeloTelefoon 088-1180800 www.hollandwarmte.nl

  inclusief BTW

  Nieuwe CV-ketel?Voordeliger kan niet

  !Voordeliger kan niet

  !Remeha

  1195.-*1195.-*NU MET 13 JAAR

  GARANTIE!(Vraag naar devoorwaarden).

  Nu ook hurenvanaf 26,50 per maand

  Ook s zomers is de OuderenOmbudsmaner voor u!

  0900 - 60 80 100 (lokaal tarief )www.ouderenombudsman.nl

  www.voorburgsecourant.nl - www.leidschendammer.nl Voorburgse Courant/Leidschendammer donderdag 3 september 2015 19

  Tijdens het seizoen op vakantie gaan was er vroeger niet bijHaico Herbert gaat zijn tweede jaar in als hoofdtrainer van Wilhelmus. Vorig seizoen eindigde de club op tweede plaats dus moet het beter. Wel stoort het Haico Herbert dat tijdens de nacompetitie spelers op vakantie gingen. Dat was in mijn voetbaltijd ondenkbaar, maar het hoort er tegenwoordig bij, want het is slechts voetbal.

  Door Nico Mos

  Voorburg - De gehele fi-nancile situatie van de club heeft mij niet geraakt, want ik wist natuurlijk wel van de hoed en de rand, maar de nieuwe spelers vroegen er wel naar. Ik heb er trou-wens totaal geen rekening mee gehouden dat wij naar de vierde klas zouden moe-ten. Die discussie is nooit aan de orde geweest, kwam Haico Herbert nog even kort terug op de financile peri-kelen van de club. We heb-ben lang meegedaan om het kampioenschap, maar we speelden tegen Delft en RK-DEO gelijk, dat winst had

  moeten opleveren. Ik kijk desondanks met een redelijk tevreden gevoel terug. Ech-ter n ding wil ik nog kwijt en dat is dat de spelers meer uit hun zelf zullen moeten halen. Ze moeten er gewoon alles uithalen om met het team een goed resultaat te (kunnen) behalen. Je zult,

  om prijzen te pakken, er iets voor moeten laten.

  Nieuw seizoenJe raakt Marclay Manu-ele en Yannick Augustinus kwijt aan Nootdorp. Is dat balen? Vooropgesteld ik had ze graag nog hier ge-had en ik weet zeker dat ze hier nog door hadden kun-nen groeien, maar het is nu eenmaal zo en ik gun hun het allerbeste. Ik hoop dat ze op een hogere niveau ( Noot-dorp speelt eerste klas, red.) zullen slagen. En dan over de klasse indeling: alle-maal weer dezelfde namen van clubs alleen is promo-vendus Hillegom de vreem-de eend in de bijt. Daarnaast verwacht ik toch ook weer veel van het onvoorspelbare

  ROAC79 en FC Lisse.

  NieuwkomersHeb je nog nieuwe spelers? Uiteraard een keeper: Xa-vier Gynea speelde op de Zuid Hollandse eilanden en Justin v.d. Kool ( Semper Altius). Daarnaast veel spe-lers voor in de breedte, 6 A-junioren doorgeschoven en Dennis v.d. Poel ( RKAVV), Adam Dogan (Haaglandia za), Jerrel Sharma Bashidhar (DSO), Bart de Bree (Velo) en

  Thomas Ruigrok (Gr. Wil-lem II VAC). Haico Herbert is bezig aan zijn laatste sei-zoen, maar meestal wordt er in de winterstop beslist om door te gaan of niet. Het

  kan bij Wilhelmus altijd nog beter en voor de continuteit is het beter een paar seizoen op je post te blijven, aldus de Wilhelmus man Haico Herbert.

  Wilhelmus-trainer Haico Herbert: De gehele financile situatie van de club heeft mij niet geraakt.

  SpelerS moeten alleS eruit halen om goed reSultaat te behalen

  Ik wil graag doorbekerenAls speler van TONEGIDO heb ik tweemaal de beker gewonnen en eenmaal de supercup dus ik weet hoe het is. Daarom zou ik met Wilhelmus graag ver willen komen in dit toernooi, want de media aandacht wordt intenser en de tegenstanders leuker. De tegenstanders zijn: Bolnes, RVVH 2 en Slikkerveer.

  Ashtanga YogaVoorburg - Vanaf zaterdag 12 september zullen er les-sen Ashtanga Yoga worden gegeven in Voorburg. In de sfeervolle ruimte van Par-tycentrum Dekkers Hoeve heeft yogadocent Elkie Jor-dans een mooie plek gevon-den om met haar lessen te beginnen. Ze worden elke zaterdag gegeven om 9.30 uur. Ze zijn voor iedereen geschikt, zowel beginners als gevorderde yogis.Ashtanga yoga is een klas-sieke yogasti