VIZANTIJA - HRONOLOGIJAq

Click here to load reader

 • date post

  05-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  162
 • download

  14

Embed Size (px)

Transcript of VIZANTIJA - HRONOLOGIJAq

VIZANTIJA

(

306-1453 god.)

OLOR

(vladar Istoka,Nikomedija) & period TETRARHIJE 286 Avgust (vladar Zapada,Mediolanum pa Ravena) Karuzije se proglaava za vladara Britanije 287 Maksimijan poraava Franke 289 Dioklecijan poraava Sarmate 290 Maksimijan priznaje Karuzija kao vladara Britanije 291 Maksimijan naseljava Franke u Galiji; Novana reforma 293 (Sirmijum) & (Trier) su Cezari Alekcije ubija Karuzija i zauzima njegovo mesto 296 Persijanci poraavaju Galerija a Konstancije ubija Alekcija 297 zaustavljena je persijska invazija; Galerije progoni hriane 301 Dioklecijanov edikt o cenama EDICTUM DE PRETIIS 303-04 Dioklecijan i Galerije su izdali 4 edikta protiv hriana 305 abdikacija Dioklecijana i Maksimijana; postaje Avgust a za Cezare imenuje & KONSTANTIN 306 postaje Cezar nakon smti oca Konstancija u Jorku;pretorijanci u Rimu proglaavaju (sina ex AvgustaMaksimijana) za imperatora postaje Avgust;Sever je ubijen; (Diokl. savladar) se vraa na carski presto; Galerija proglaava za Avgusta; postaje Avgust Konstantin ubija Maksimina Dazu, poraava Germane i odlazi u Britaniju umire Galerije bitka kod Crvene Stene(Mulvijskog mosta) Konstantin poraava i ubija Maksencija Milanski edikt; Licinije poraava i ubija Maksimijana kod Hadrijanopolja; Konstanti je napao Panoniju i porazio Licinija Konstantinov slavoluk u Rimu u ast pobede kod Mulvijskog mosta Konstantinovi sinovi Krisp i Konstancije & Licinijev sin Licinijan postali su Cezari Konstantin porazio Sarmate i Gote (Skadar)

284-305

307

308 310 311 312 313 314 315 317 322 324

u bitkama kod i Konstantin je definitivno pobedio Licinija i pogubio ga 324-37 Konstantin Veliki je jedini vladar 325 Euzebije izdaje ''Crkvenu istoriju''

I Vaseljenski Sabor godine u Nikeji. Osueni su arijanci i ustanovljen je Simvol vere. Uenje aleksandrijskog prezvitera Arija se temeljilo na monoteistikim shvatanjima i samim tim on je odbacio mogunost jednakosti izmeu Oca i Sina i osporavao je Hristu boanstvo.

326 330 337 340 343 350 351 353 353 357 359 359 360 361 361-363 381

Konstantin pogubljuje sina Krispa Konstantinopolj(Carigrad) postaje prestonica Tri Konstantinova sina: , su priznati kao Avgusti Konstans poraava i ubija brata Konstantina II sabor u Serdiki-Serdika na granici ist. i zap. Carstva ,

Magnecije se u Galiji proglaava za imperatora, poraava Konstansa i ulazi u Rim Konstancije poraava Magnecija kod Mursije Magnecije se ubija Julijan Apostata se eni Konstancijevom sestrom i odlazi u Galiju i na Rajnu Julijan poraava Alemane kod Strazbura rat sa Persijom; sabori u Sirmijumu i Riminiju Julijan Apostata postaje Cezar Konstancije umire u Aziji tj. grad Mopsukrena u Kilikiji imperator II Vaseljenski Sabor u Carigradu. Osueno je arijansko uenje i konano utvren Simvol vere. Potvrene su sve prethodne stavke sabora u Nikeji.

428 431

438 449

451

Nestorije izabran za carigradskog patrijarha III Vaseljenski Sabor u Efesu Na ovom saboru trijumfovali su predstavnici Aleksandrijske nad Antiohijskom patrijarijom. Tom prilikom je osuen kao jeretik Nestorije i njegovo uenje o devici Mariji kao Hristorodici, a ne Bogorodici. Nestorijansko uenje je polazilo od toga da se boanstvo ovaplotilo u Hristuoveku i da prema tome Marija nije nita drugo do Hristorodica. Codex Theodosianus Razbojniki Sabor u Efesu doveo je do trijumfa Monofizita. Arhimandrit Evtihije je nasledio doktrinu Kirila Aleksandrijskog pa je odbio da prihvati dve prirode Hristove, ljudsku i boansku, ve ih je ovaplotio u jednu boansku prirodu. IV Vaseljenski Sabor u Halkedonu obnavlja pravoslavlje. Monofizitstvo se osuuje kao jeres, ali to dovodi do verskog sukoba centralnih sa istonim oblastima carstva. Na ovom saboru je utvreno da Carigradska patrijarija zauzima drugo mesto u crkvenoj hijerarhiji odmah nakon Rima.

482

car Zenon,u sporazumu sa carigradskim patrijarhom Akakijem, objavio je tzv. Henotikon verski edikt o ujedinjenju

527-565 529

car Justinijan obajvljuje tzv. Justinijanov Kodeks zbirka vaeih carskih zakona iz vremana posle rimskog cara Hadrijana(98-117) car Justinijan zatvara Platonovu Akademiju u Atini Justinijan sa persijskim kraljem Hozrojem I Anuirvanom sklapa veiti mir buna Nika u Carigradu, kada su se deme ujedinile protiv centralne uprave, a ustanak je uguio Velizar, pokoljem na Hipodromu

532

533

534 535 540 553

Velizar osvaja kraljevinu Vandala Justinijanove Digeste zbirka spisa klasinih i rimskih pravnika Velizar odvodi u Carigrad,kao zarobljenika,vandalskog kralja Gelimera Velizar je osvojio Siciliju Napulj i Rim i Ravenu Hozroje upada u Siriju, razara Antiohiju i stie do mora V Vaseljenski Sabor u Carigradu odran je Na ovom saboru osuena su kao jeretika Tri poglavlja spisi nestorijanskog karaktera. Sukobi izmeu monofizita i diofizita meutim nisu obustavljeni i raskol je ostao sve do arapskih osvajanja. Monoergetizam je nauka po kojoj je Hrist imao dve prirode, ali samo jedno delovanje tj. . Iz monoergetizma nastao je Monotelitizam ili nauka o dve Hristove prirode, ali samo jednoj boanskoj volji tj. . sklopljen je ugovor o miru na 50 godina Langobardi su upali u Italiju i osvojili njen najvei deo - avarski hagan Bajan osvaja Sirmijum - Sloveni i Avari napadaju Solun

562 568 582 584

-

592-602

Avari zauzimaju Singidunum,Viminacijum i Avgustu - Sloveni i Avari napadaju Solun - juna panija je konano pripala Zap. Gotima vizantijska intervencija(rat) na Balkanu

614 619 626 oko 630 634 636

Sloveni zauzimaju Salonu Persijanci zauzeli Jerusalim car Iraklije se obavezao da plaa danak Avarima opsada Carigrada Persijanci,Avari,Sloveni i Bugari uz pristanak cara Iraklija Srbi i Hrvati se doseljavaju na Balkan Arabljani pod vostvom kalifa Omara upadaju u Vizantiju bitka na Jarmuku Arabljani porazili Vizantince i osvojili Siriju a prestonica Antiohije se predala bez borbe

638

Arabljani osvajaju Jerusalim Ektesis je carski ukaz izdat od strane patrijarha Sergija i cara Iraklija Verovanje se temeljilo na monotelitizmu, a za cilj je imao pomirenje izmeu razliitih dogmi monofizita i diofizita.

639/40 640 641 642 642/3 644 646 647 648

649 oko 650 654 655 656 658 659 663 670 oko 670 672 674-678 678

680 688/9 691/2

697

Arabljani pokoravaju vizantijsku Mesopotamiju - Arabljani upadaju u Jermeniju i zauzimaju tvravu Dvin - otpelo arabljansko osvajanje Egipta episkop aleksandijski Kir stupa u pregovore sa Arabljanima i preputa im Egipat vizantici naputaju Aleksndriju i odlaze na Rodos a u grad ulazi arabljanski vojskovoa Amar arabljanski namesnik Sirije Muavija konano osvaja Jermeniju vizantijski vojskovoa Manojlo osvaja Aleksandriju arabljanski vojskovoa Amar zauzima Aleksandriju Vizantija zauvek gubi Egipat arabljanski namesnik Sirije Muavija osvaja Cezareju carski ukaz Tipos osuuje se monotelitizam i uklanja se Ektesis iz kanona,poput Henotikona,zabranjivao je snagom carske vlasti svaku diskusiju o Hristovim prirodama arabljanska flota pod komandom Muavije osvaja Kipar sabor u Lateranu raspada se savez Proto-Bugara Arabljni zauzimaju Rodos,Kos i Hios a pustoe Krit pomorska bitka blizu june maloazijske obale u kojoj je arabljanska flota porazila vizantijsku ubistvo kalifa Otmana i nemiri u Arabljanskom carstvu od 656 do 661 g. traje sukob kalifa Muavije i kalifa Alije car Konstantin II Pogonat (641-668) je preselio vei broj Slovena u Malu Aziju kalif Muavija sklapa sa Vizantijom ugovor o miru i plaa danak kalif Muavija upada u Malu Aziju Arabljani osvajaju poluostrvo Kizik u blizini Carigrada Bugari,pod vostvom Asparuha,stiu do ua Dunava Arabljani zauzimaju Smirnu arabljanski pokuaji da osvoje Carigrad Arabljani definitivno odustaju od pokuaja da osvoje Carigrad i povlae se ali flotu je unitila bura kod pamfilijske obale a kopnena vojska je doivela veliki poraz u Maloj Aziji mir sa Vizantijom na 30 godina izbija vizantijsko-bugarski rat koji Vizantija gubi te Bugari prelaze Dunav i prodiru u oblast Varne car Justinijan II pokorio je Slovene oko Soluna i prebacio ih u Malu Aziju u temu Opsikija VI Vaseljenski Sabor u Carigradu. Ovo je svakako pored prvog i drugog najvaniji sabor za dalju istoriju Vizantije. Na njemu su odbaena monotelitistika i monofizitska shvatanja. Nakon toga u verovanju je preovladalo pravoslavlje ili nikejska doktrina Arabljani osvajaju Kartaginski egzarhat

705 713

717-718 726 726-740 730 740 746 747 750 751 752 754

762 763 772 773 783 786 787

bugaski han Tarvel pomae Justinijanu II da doe na vlast bugarski han Tarvel prodire do Carigrada i pustoi njegovu okolinu viz.car Filipik Vardan je zbaen i oslepljen neuspena arabljanska opsada Carigrada Ekloga cara Lava III izbor najvanijih vaeih odredbi privatnog i krivinog prava arabljanski upadi u Malu Aziju i zauzimnje Cezareje i Nikeje I Ikonoklastiki Sabor je odran Ovim saborom zvanino je poelo gonjenje pristalica ikona ili ikonofila i poeo je period ikonoklastike krize. bitka kod Akroniona car Lav III je porazio Arabljane car Konstantin V upada u severnu Siriju i zauzima Germanikeju pomorska bitka kod Kipra vizantijski strateg Kiviriota unitio arabljansku flotu dinastija Abasida je smenila dinastiju Omajada a prestonica je preseljena iz Damaska u Bagdad Langobardi osvajaju Ravenski egzarhat car Konstantin V zauzeo je dve vane arabljanske pogranine tvrave Teodosipolj & Melitinu II Ikonoklastiki Sabor u Hijereri i u palati Vlaherne. Ovaj sabor se proglasio vaseljenskim iako za to nije imao osnove. Na njemu su postavljene odrednici ikonoklastike doktrine i planovi za unitavanje pokreta ikonofila na vlast dolazi bugarski han Tele