Visie en praktijk in KHLim - KHLeuven

download Visie en praktijk in KHLim - KHLeuven

of 47

 • date post

  04-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  60
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Visie en praktijk in KHLim - KHLeuven. Evalueren ondersteunen. Aanpak van k waliteitsborging. Decretale context. Onderwijskundige context. Rol van toetsing: - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Visie en praktijk in KHLim - KHLeuven

Visie en praktijk in KHLim - KHLeuvenEvalueren ondersteunenTiming: 15 min inleiding5 min per stelling15 per praktijkvoorbeeld15 min vragen1Aanpak van kwaliteitsborging2Decretale context3Rol van toetsing:Toetsen is sturend voor zowel het leerproces en de ontwikkeling van studenten als voor de optimalisatie van de kwaliteit van het onderwijs. (Joosten ten Brinke, 2011)Onderwijskundige contextAls de student tevreden is, is de kwaliteit van de toetsing in orde.Stelling 1

Wat is kwaliteit?Lies: Veel criteria voorhandenCriteria op verschillende niveaus Er moet een keuze worden gemaakt vanuit het toetsbeleid Zeer veel criteria voorhandenHeel wat onderzoek naar gedaan: Karin Gerritsen-van Leeuwenkamp Onze conclusie = geen nieuw kader maar focus op bevordering en borging van een aantal criteria

6ToetssysteemToetssysteemToetsToetsprogramma

ToetssysteemToetsModaliteiten kiezenOntwikkelenAfnemenBeoordelenTerugkoppelenToetsprogramma

7De verantwoordelijkheid van de kwaliteit van de toets ligt bij de lector/ docent.Stelling 28ValiditeitBetrouwbaarheidTransparantieToetssysteemToetsModaliteiten kiezenOntwikkelenAfnemenBeoordelenTerugkoppelenToetsprogramma Toetssysteem: kwaliteitsbewakingPDCA9PDCA

Pdca- pacd- 10ValiditeitBetrouwbaarheidTransparantieToetssysteemToetsModaliteiten kiezenOntwikkelenAfnemenBeoordelenHet resultaat van de beoordeling is onafhankelijk van de beoordelaar. TerugkoppelenToetsprogramma Toetssysteem - P11ValiditeitBetrouwbaarheidTransparantieToetssysteemToetsModaliteiten kiezenOntwikkelenAfnemenBeoordelenAntwoordmodel beoordelingscriteria afspraken TerugkoppelenToetsprogramma Toetssysteem - D12ValiditeitBetrouwbaarheidTransparantieToetssysteemToetsModaliteiten kiezenOntwikkelenAfnemenBeoordelenAnalyse resultaten, bevraging studenten, zelf- en peerscreeningTerugkoppelenToetsprogramma Toetssysteem - C13ValiditeitBetrouwbaarheidTransparantieToetssysteemToetsModaliteiten kiezenOntwikkelen Afnemen Beoordelen Workshops afstemming scores, doorlichting scoreprocedureTerugkoppelenToetsprogramma Toetssysteem - A14Toetscommissies nemen de C uit de PDCA voor hun rekening.Een kwaliteitsvolle toetspraktijk begint bij kwaliteitsvolle beoordelingsinstrumenten. Stelling 3Praktijk van kwaliteitsborging16Toetsplanontwikkeling OOF ToetskofferCoachingstraject OOF ToetskofferBeoordelingscriteria OOF Bachelortoets

Praktijkvoorbeelden

ValiditeitBetrouwbaarheidTransparantieToetssysteemToetsModaliteiten kiezenOntwikkelenAfnemen BeoordelenTerugkoppelenToetsprogramma KaderPraktijk 1 toetsplanontwikkeling18ValiditeitBetrouwbaarheidTransparantieToetssysteemToetsModaliteiten kiezenOntwikkelenAfnemen BeoordelenTerugkoppelenToetsprogramma KaderPraktijk 2 coachingstraject19ValiditeitBetrouwbaarheidTransparantieToetssysteemToetsModaliteiten kiezenOntwikkelenAfnemen BeoordelenTerugkoppelenToetsprogramma KaderPraktijk 3 beoordelingscriteria20Praktijk 1 Toetsplanontwikkeling21

OOF ToetskofferOprichten van toetscommissies Voeren kwaliteitsbevordering- en borging van toetsing uit met behulp van een toetskoffer met instrumenten en methodiekenValiditeitBetrouwbaarheidTransparantieToetssysteemToetsModaliteiten kiezenOntwikkelenAfnemen BeoordelenTerugkoppelenToetsprogramma KaderToetsplanontwikkeling23Van toetsmatrix naar toetsplanToetsmatrixToetsplanBeschrijving huidige situatie inzake toetsingOpleidingsniveauInventarisatie van huidige toetsvormenKoppeling aan beoordelaars, tijdstip van afname, doel, feedback, etc.

Beschrijving van de gewenste situatie inzake toetsingOpleidingsniveauSystematisch beschrijving van alle toetsenKoppeling aan de competenties, beoordelaars, tijdstip van afname, doel, feedback, etc.Greet24Ontwikkelen toetsplan in 4 stappenInventarisatie huidige toetsing bij docenten Opstellen toetsmatrix Onderwijskundige analyse Komen tot een toetsplan

Greet25Van toetsmatrix naar toetsplanVia onderwijskundig debat= medium om afstemming te bekomen tussen de toetspraktijk binnen de opleiding enerzijds en het competentieprofiel en de opleidingsvisie anderzijds

Greet26TOETSPLAN

Greet27ToetsplanHeuristiek

Richtinggevende vragen per essentieel aspectAspect van de organisatieAspect van relatie tussen toetsen en te verwerven competentiesAspect van toetsvormen kiezen, toekennen en spreidenAspect van het doel van de evaluatieAspect van de beoordelingTer ondersteuning van het onderwijskundig debatGreet28Toetsplan-verhaalResultaat van onderwijskundig debat

Schriftelijke weergave van keuzeoverwegingen

Hulpinstrument bij uitschrijven ZER

Greet29Praktijk 2 Coachingstraject30Praktijk 2 CoachingstrajectPraktijk 3 Beoordelingscriteria32123TijdInhoud, niveau, integratieEindtoets BachelorTeams van studenten(Onderzoeks-)projectAangeleverd door externen uit het vakgebiedBegeleid door docenten en externe opdrachtgevers Rapporteren conclusies/ productPaperPresentatie voor medestudenten, externen en docenten

Voorbeeld123TijdInhoud, niveau, integratieTOETSVORM ScriptieOveralltoetsProjectPortfolioStage(verslag)Eindtoets BachelorTeams van studenten teamgericht werken(Onderzoeks-)projectprojectmatig werken, informatieverwerving en -verwerkingAangeleverd door externen uit het vakgebiedoplossingsgericht werkenBegeleid door docenten en externe opdrachtgeverskritisch reflecteren Rapporteren conclusies/ product communiceren

VoorbeeldGenerieke competentiesEindtoetsing bachelorGevalideerde associatiebreed inzetbaarSet evaluatiecriteria kwaliteit: betrouwbaarheid/ transparantieMinimumcriteria concretisering van niveau 6Uitbreidingscriteria differentiatieSjabloon toetsinstrument

Instrument eindtoetsingFlexibel gebruik Selectie criteriaSemi- generieke criteriaBijkomende beroepsspecifieke criteriaAssessment designRating purpose(s)Rating form/ scaleProceduresRaterExpertisePerformance theoryBeliefsMoodAffectGoalsOrganizational contextNorm, valuesAccountabilityFeedback cultureResources (time, training,)Ratee performanceRater Information ProcessingPrivate judgementPublic decision makingScoreFeedbackModel of performance assessment process (adapted by M. Govaerts, 2011 from DeNisi, 1996)Ontwikkeling generieke criteriaEvaluatiecriteriaHolistischAnalytischIntutieve criteriaGlobale criteriaBrede criteriaSpecifieke criteriaGedetailleerde criteriaZorgenVerschillende interpretatie Contextspecificiteit Globaal oordeel moet mogelijk blijven 42Monitoring van het proces van probleemoplossenIdentificatie en analyse van het probleemOntwikkelen van de oplossingUitvoeren en evalueren van de oplossing

ZelfregulatieMeta-begripMetacognitieve planning

Vb oplossingsgericht werkenMonitoring van het proces van probleemoplossenIdentificatie en analyse van het probleemOntwikkelen van de oplossingUitvoeren en evalueren van de oplossing

ZelfregulatieMeta-begripMetacognitieve planning

Van criteria tot standaardenIdentificatie van het probleemZoeken, selecteren en organiseren van relevante informatieBreedte van gebruikte informatieVerantwoordingDetectie van betekenisvolle patronenBepalen van mogelijke problemenCorrect begrip van de inhoud/ correcte inschatting van de situatieAnalyse van de situatieRelevantie van de mogelijke problemen

Van criteria tot standaardenSet criteria/ standaardenVan set tot instrumentTest x 10Implementatie x 19

VerloopVragen en discussie47