Violetta / Giulietta / isetta 07 / isotta eVo / Viola ... Violetta / Giulietta / isetta 07 / isotta

download Violetta / Giulietta / isetta 07 / isotta eVo / Viola ... Violetta / Giulietta / isetta 07 / isotta

of 40

 • date post

  11-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  4
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Violetta / Giulietta / isetta 07 / isotta eVo / Viola ... Violetta / Giulietta / isetta 07 / isotta

 • Testirano glede na : EN13240

  VARNOSTNE NORME O APARATIH - Upoštevanje varnostnih norm zahteva namestitev in uporabo naših izdelkov strogo glede na navodila, navedena v tem priročniku.

  Violetta / Giulietta / isetta 07 / isotta eVo / Viola / isotta Forno

  NAVODILA ZA NAMESTITEV, UPORABO IN VZDRŽEVANJE - SL

  SL – V IZOGIB POŠKODBAM NA APARATU, UPOŠTEVAJTE URNO OBREMENITEV Z GORIVOM, KOT JE NAVEDENA V TEM PRIROČNIKU.

 • Violetta / Giulietta / isetta 07 / isotta eVo / Viola / isotta Forno

  1195300 3

  ISOTTA FORNO

  PRED MONTAŽO OPRAVITE NASLEDNJE PREGLEDE

  DO NOT TILT THE STOVE

 • Violetta / Giulietta / isetta 07 / isotta eVo / Viola / isotta Forno

  4 1195300

  IZJAVA PROIZVAJALCA O SKLADNOSTI Zadeva: odsotnost azbesta in kadmija Izjavljamo, da so vse naše naprave izdelane iz materialov, ki ne vsebujejo delcev azbesta ali njegovih derivatov in da spajkalni material, uporabljen pri varjenju, ne vsebuje nobene oblike kadmija, kakor določajo referenčni predpisi.

  Zadeva: Uredba ES št. 1935/2004 Izjavljamo, da so materiali, iz katerih so izdelane naprave naše proizvodnje in ki so namenjeni za stik z živili, primerni za uporabo z živili, skladno z zgoraj navedeno Uredbo ES

  INFORMACIJA ZA UPORABNIKA O ODSTRANJEVANJU NAPRAV IZ ZASEBNIH GOSPODINJSTEV NA OZEMLJU EVROPSKE SKUPNOSTI

  Na podlagi 13. člena italijanske zakonske uredbe z dne 25. julija 2005, št. 151, »izvajanje direktiv 2011/65/ES in 2003/108/ES, ki se nanašata na uporabo nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, kot tudi na odstranjevanje odpadkov«. Znak prečrtanega smetnjaka, prikazan na aparatu ali na embalaži označuje, da je ob koncu življenjske dobe izdelka slednjega potrebno odstraniti z ločenim zbiranjem odpadkov. Ko postane aparat neuporaben, mora uporabnik tovrstni odpadek oddati na ustrezna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov, ali pa ga vrniti prodajalcu ob nakupu novega aparata enake vrste, in sicer z zamenjavo ena proti ena. Ustrezno ločeno zbiranje odpadkov z namenom nadaljnjega pošiljanja iztrošene opreme v recikliranje, predelavo ali odstranitev na okolju prijazen način pripomore k zmanjšanju nevarnosti morebitnih negativnih vplivov za okolje in za zdravje ter omogoča ponovno uporabo in/ali recikliranje materialov, iz katerih je naprava izdelana. Nepravilna odstranitev izdelka s strani uporabnika pomeni uveljavitev administrativnih sankcij, predvidenih z veljavnimi predpisi., kot je navedeno v it. zak, uredbi št. 22/1997 (50. in naslednji členi zak uredbe št. 22/1997).

  KAZALO 1. TEHNIČNI PODATKI .......................................................................................................................................................................5 2. SPLOŠNA OPOZORILA .................................................................................................................................................................5 3. PREDPISI ZA MONTAŽO ................................................................................................................................................................5 4. PROTIPOŽARNA ZAŠČITA ............................................................................................................................................................6

  4.1. HITRO UKREPANJE .......................................................................................................................................................................................6 5. TEHNIČNI OPIS ...............................................................................................................................................................................7 6. DIMNIK ............................................................................................................................................................................................7

  6.1. DIMNIŠKI ZAKLJUČEK ..................................................................................................................................................................................8 6.2. PRIKLOP V DIMNIK ........................................................................................................................................................................................8 6.3. PRIKLOP ODPRTEGA KAMINA ALI OGNJIŠČA V DIMNIŠKO CEV .............................................................................................................8

  7. DOVOD ZRAKA V PROSTOR NAMESTITVE MED GORENJEM ..................................................................................................8 8. DOVOLJENA IN NEDOVOLJENA GORIVA ...................................................................................................................................9 9. VŽIGANJE .......................................................................................................................................................................................9

  9.1. VŽIG z NIZKO EMISIJO ................................................................................................................................................................................10 10. NORMALNO DELOVANJE ...........................................................................................................................................................10

  10.1. UPORABA PEČICE (če je prisotna).............................................................................................................................................................. 11 10.2. DELOVANJE V PREHODNIH OBDOBJIH .................................................................................................................................................... 11

  11. VZDRŽEVANJE IN NEGA ............................................................................................................................................................. 11 11.1. ČIŠČENJE STEKLA ...................................................................................................................................................................................... 11 11.2. ČIŠČENJE PREDALA ZA PEPEL ................................................................................................................................................................. 11 11.3. ČIŠČENJE DIMNIKA ..................................................................................................................................................................................... 11 11.4. POLETNO MIROVANJE ...............................................................................................................................................................................12 11.5. MAJOLIKE (če je prisotna)............................................................................................................................................................................12 11.6. IZDELKI IZ LOJEVCA (če je prisotna) ..........................................................................................................................................................12 11.7. LAKIRANI IZDELKI (če je prisotna) ..............................................................................................................................................................12 11.8. EMAJLIRANI IZDELKI (če je prisotna)..........................................................................................................................................................12 11.9. KROMIRANI DELI (če je prisotna) ................................................................................................................................................................12 11.10. SREDIŠČNI DEL IN OBROČI iz sive litine (če je prisotna) ...........................................................................................................................12

  12. DOLOČITEV TOPLOTNE MOČI ...................................................................................................................................................12 13. GARANCIJSKI POGOJI ................................................................................................................................................................13 14. VODORAVEN ODVOD DIMA ZADAJ ..........................................................................................................................................20 15. POKONČEN ODVOD DIMA ZADAJ .............................................................................................................................................21 16. ODVOD DIMA ZGORAJ ................................................................................................................................................................22 17. MERE .............................................................................................................................................................................................23

 • Violetta / Giulietta / isetta 07 / isotta eVo / Viola / isotta Forno

  1195300 5

  1. TEHNIČNI PODATKI

  Definicija: glede na

  Sistem gradnje

  Nominalnomoč (uporabno)v kW

  Izkoristek v %

  Diameter cevi izpust dimnih plinov v mm

  Dimniško cev višina ≥ (m) - dimenzije min (mm)

  Podtlak pri nominalnem toplotnem izkoristku v Pa

  Urno poraboles v kg/h (les 20% vlažnosti)

  CO merjen pri 13% kisika v %

  Emisije izpušnih plinov v g/s - les

  Temperature izpušnih plinov v srednjem v °C - les

  Vstopna odprtina za zrak Ø v cm (minim površ