Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

of 39 /39
C U N O S T I N T E N U M A R U L O L O S I T O A R E 5 7 D I N L U M E A L A R G A " D I R E G R E D A C T I O N A I A P R O F . U N I V . 1 . S I M l O N E I C U M e 2 2 0 a O I I 1 C : 3 2 . B U C U R E S T I I D E V I N T I L A M I H A I L E S C U C o n f e r e n f i a r U n i v e r s i t a t e B u e u r e s t i . . t r i I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 H I P T , r i l : 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 ) 7 . I l i l t i 6 1 % 1 . 1 . 4 1 4 1 1 1 1 1 1 0 r e i i I I I I I N A l l i I I l i l i r t e 4 A i r , # , 0 1 1 1 1 ° . 1 1 1 1 1 ' 4 1 1 1 1 1 1 P I 1 1 % 1

description

Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

Transcript of Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

Page 1: Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

7/17/2019 Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

http://slidepdf.com/reader/full/vintila-mihailescu-bucurestii-schita-geografica 1/36

C U N O S T I N T E

N U M A R U L

O L O S I T O A R E

5 7

D I N L U M E A L A R G A "

D I R E G R E D A C T I O N A I A

P R O F . U N I V .

1 . S I M l O N E I C U

M e

2 2 0 a

O

I I 1

C : 3 2 .

B U C U R E S T I I

D E

V I N T I L A M I H A I L E S C U

C o n f e r e n f i a r

U n i v e r s i t a t e B u e u r e s t i

E D I T U R A C A R T E A R O M

A N E A S C A " B U C U R E S T I

P r e f u l L e i 8

.

.

g 2 )

t r i

I

1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1

H I P T ,

r i l

: 4 1 1 1

1 1 1 1 1 1 0 1 ) 7 .

I l i l t i

6 1 % 1 .

1 . 4 1 4 1 1 1 1 1 1 0 r e i i I I I I I N A l l i

I

I

l i l i r t e 4 A i r , # , 0 1 1 1 1 °

. 1 1 1 1 1 ' 4 1 1 1 1 1 1 P

I

1

1 % 4 1

www.dacoromanica.ro

Page 2: Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

7/17/2019 Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

http://slidepdf.com/reader/full/vintila-mihailescu-bucurestii-schita-geografica 2/36

C U N O S T I N T E F O L O S I T O A R E

= 8

l e i n u m a r u l ; c e l e l a l t e 5 l e i

S e p i a A .

J U N T A P E N T R U T O T I .

N r .

1 . C u m e r a o m u l p r i m i t i v d e 1 . S I -

/ S I O N E S C U . *

2 . V i a f a o m u l u i p r i m i t i v d e

E . S t -

I 1 1 0 0 E S C U .

4 . A l b i n e l e d o 1 .

T .

A .

A .

R X D X R / o .

1 3 1 . D I R X u

. F u r n i c i l e d e

9 . V i a f a P l a n t e l o r d e I . S I M I O N E S C U

1 0 - 1 1 P a s t e u r d e C V l o T A 3

1 3 . T e l e f o n i a f S r a f i r d e T o . L A L E S C U .

1 4 . P o r u m b e i i m e s a g e r l d e

V . 8 A . .

D O V E A N U .

1 5 P l a n e t a M a r t e d e I O N P A § A .

1 6 . D e l a O m e r l a E i n s t e i n d e G E N E R A L

S c . P A N A I T E S C U

1 7 . C u m v e d e m d e D R . I . G L I v A N .

1 8 . R a z e l e X . d e A L . C I 3 M A N .

1 9 . O m u l d e l a C u c u t e n i d e 1 . S i -

M I O N E S C I T .

2 0 . P r o t o z o a r e l e d o 1 . L o p e r .

2 1 . F u l g e r u l

$ i

t r a s n e t u l d e C . O .

B R X

D E T E A N U

2 2 . N e b u l o a s e l e g a z o a s e d e M . E .

H E R O V A N U .

B a c t e r i i l e

8 .

f o l o s i t o a r e d e 1 . P O P U

G 1 A I P E A N I J

2 4 . S c r i s o r i c e r e s t i ( M e t e o r i t e ) d e I .

S I M I O N E S C U

D i n i s t o r i c u l

5 .

e l e c t r i c i t a t i i d e O r e n

C . I O N E S C U

2 6 .

2 7

M e r c u r $ 1 V e n u s d e C . N E 0 0 1 , .

R e u m a t i s m $ 1 a r t e r i o s c l e r o s a d e

D n . M .

C A I I X N E S C U .

2 8 . O a m e n i d e i n i t i a t i v e d e A P O S T O L

D . C U L E A

2 9 H e n r i F o r d d e I N G N . G A N E A

3 0

3 1 .

M u s c a d e I 6 1 6 4 4 1 4 3 A s u .

C l u p e r c i l e d o I . P O P U C A M P E A N U .

S e n a B .

S F A T U R I

N r .

1 . I n g r i j i r e a p S s S r i l o r d e

P R O F . C .

M O T A * .

2 . D e s p r e

t o v a r S $ i i

d e P R E O T C .

D R O N

N r .

3 2 . C i f r e l e d o G . M . L X z . Z 0 E s c u .

3 3 . A n i m a t e d e d e m u l t d e 1 . S 1 1 1 1 0 -

N E S C U

1 . 6 m u r i r e a

4 .

p o t o p u l u i d e 1 . S I M I O ,

N E S C U

3 5 D i n v i a t a o a m e n l l o r i n t r e p r i n -

z a t o r i d o A P O S T O L D . C U L E A .

d e A R T U R

6 S o c i e t a t e a n a t i u n i l o r

C i O R O V E I .

3 7 . F i c a t u l $ 1 b o a l e l e l u l d e D R . M .

8 8 E l e c t r o c h i m i a $ 1 e l e c t r o l i z a d e N .

N B O T E Z

3 9 N o t i u n i d e e l e c t r i c i t a t e

d e I N G .

C A S E T T I .

9 0 . M . B e r t h e l o t d e C l r I T M . Z A P A N

4 1 , l z v o a r e a c t u a l e d e e n e r g i e d e

H S E v E R I N

4 2 G o e t h e c a n a t u r a l i s t d e P R O F . 1 .

S I N I I O N E S C U

4 3 . V i a t a ' n m u l l ' d e I . S I M I O N E S C U . *

4 4 P r i n c i p i i d e b i o l o g i c + d e 1 . S a n e -

N E S C U

4 5 - 4 6 . F a u n a M a r l ' N e g r e d e M e u s e ,

A L 8 1 C X 0 : 4 6 0 u S .

4 7 . V i t a m i n e l e d e D R N . ( . 1 . 4 v R I L E s c u

4 9 . P e t r o l u l d e 1 . S I M I O N E S C U

,

5 0 .

o b o l a n i $ 1 $ o a r e c i d e P R O F . R A D U

V L I D E S C U .

5 t . V i a f a l a E c u a t o r d e I . S I M I O N E S C U

5 2 . V i a f a l a t r o p i c e d e I . S I M I O N E S C U

5 3 . E . R o u x d o P R O P . D R G . I i i l s i m m s e u "

5 4 C u t r e m u r e l e d e I . S I M I O N E S C U

5 5 . C u m b i r u e v i a t a d o D e . V A S I L E

Z A I I A R E S C U

5 6 . P l a n t e c a r n i v o r e d e I . P o p o C A M -

P E A N I L .

P E N T R U G O S P O D A R I .

N r .

7 . M o r c o v u l

$ 1 a l t e l e g u m e d e P .

H o Z I A D E

8 S i f i l i s u l - 1 3 - n R . ,

G

1 1 E O R G I I 1 U .

.

1 0 V o t u l o b $ t e s o d e A .

- ° H O V E L

.

, ,

r

P .

f ' ' r `

C . , -

- , -

. .

.

.

. - . ,

1 ,

%

e .

.

.

.

,

-

, -

.

C i e X N E S C O

.

- -

Page 3: Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

7/17/2019 Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

http://slidepdf.com/reader/full/vintila-mihailescu-bucurestii-schita-geografica 3/36

S E R I A C .

N o . 5 7

C U N O S T I N T E F O L O S I T O A R E

D I N L U M E A L A R G A

B U C U R E $ T 1 1

S C H I T A G E O G R A F I C A

D E

V I N T I L A M I H A I L E S C U

C O N F E R E N T I A R U N I V E R S I T A R

E D I T L I R A . C A R T E A R O M A N E A S C A ' , 1 3 L I C U R E F I

Page 4: Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

7/17/2019 Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

http://slidepdf.com/reader/full/vintila-mihailescu-bucurestii-schita-geografica 4/36

A L T E C A R T U L I I D I N

C U N O $ T I N T E F O L O S I T O A R E

R e l a t i v e l a R o m a n i a :

D A V I D M . M u n t i i A p u s e n i

S I M I O N E S C U I . B u c o v i n a

N A S T A S E G . B a s a r a b i a

B R A T E S C U C . D o b r o g e a

S I M I O N E S C U I . M o l d o v a

V O R N I C U G . M a r a m u r e s

L U P E A N U - M E L I N A . B l a j u l

L E P S I I . M a r e a N e a g r a

I Z V E R N I C E A N U D . B a n a t u l

C A M B E R G . T a r a Z a r a n d u l u i

T O D I C A G . T a r a H a t e g u l u i

O R G H I D A N N . T a r a B a r s e i

Page 5: Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

7/17/2019 Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

http://slidepdf.com/reader/full/vintila-mihailescu-bucurestii-schita-geografica 5/36

4 - 1 3 , f

1 .

w

d e a z i ,

a § i f o r m a r e a l u l .

P e o n u n d e a i

u r e $ t i , i m p r e s i a n u - i

f a v o r a b i l a

e i i n t r e o r a s e l e m o -

d e r n e $ i a c e a s t a , m , d i n c a u z a a s p e c t u l u i

t a r a n e s c a l m a h a l a l e l o r p e r i f e r i c e .

I n t e a d e v a r ,

d i n s o s e a u a p i e t r u i t a s a u d i n d r u m u l l a r g $ i m a r -

g i n i t d e s a n t u r i c u p o d e t e , s e d e s p r i n d , l a d i s -

t a n t e

a p r o a p e

e g a l e ,

s t r a z i

s e c u n d a r e

f o a r t e

d r e p t e , l i p s i t e i n s a d e t r o t u a r e $ i d e p a v a j , n e -

c a n a l i z a t e , p r a f o a s e p e t i m p d e s e c e t a , c u m l a s -

t i n e v e r z u i $ i n o r o a e i n e p o c i l e p l o i o a s e . I n l u n -

g u l f o r s e i n s i r a c a s e l e m a r u n t e , a d e s e o r i c u

p r i s p a $ i s t a l p i c a i n s a t e l e v e c i n e , n u m e r o a s e

c a r c i u m i

l a r g i l o c u r i v i r a n e p e s t e c a r e s e i n -

c r u c i s e a z a d r u m u r i d e c a r u t a

s i

p o t e c i .

A p o i ,

d i s d e d i m i n e a t a d e o b i c e i , s o s e l e l e c e p a ' t r u n d

i n o r a s , s u n t p l i n e d e c a r e l e $ i c o t i g e l e , a u t o -

m o b i l e l e $ i a u t o c a m i o a n e l e i n c a r c a t e d e p a e ,

l e m n e , z a r z a v a t u r i , p a s a r i , l a p t e , u n t c u c a r e s a t e l e

d i n s p r e A r g e $ , S a b a r , C o l e n t i n a , M o s t i s t e a

$ i

c h i a r c e n t r e m a i d e p a r t a t e , c o n t r i b u e l a a p r o -

v i z i o n a r e a C a p i t a l e i . C o n v o a e l e t a r a n e s t i t i n u n e -

o r i m a i m u l t i c h i l o m e t r i i m p i e d i c a n d s c u r g e r e a

v e h i c u l e l o r m a i g r a b i t e .

I n t e l e g i a s t f e l d e c e a p r o a p e i n t r e a g a p e r i f e r i e ,

c h i a r c a n d e a e s t e f o r m a t a d i n m u n c i t o r i n e c a l i -

f i c a t i , f u n c t i o n a r i i n f e r i o r i $ i n e g u s t o r i d e p r o -

d u s e a g r i c o l e , p a s t r e a z a a s p e c t u l d e t a r a $ i d e c e

e a s e a d a o g a m e r e u c u n o u i c a r t i e r e d e c a s e

t a r a n e s t i s a u s e m i - o r a s e n e s t i .

,

$ i .

W i t 4

Page 6: Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

7/17/2019 Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

http://slidepdf.com/reader/full/vintila-mihailescu-bucurestii-schita-geografica 6/36

4

3 6

S ' a c a u t a t t o t d e a u n a $ i s e c a u t a m a i a l e s a -

c t u n a , s ä s e p u n s o b a r i e r a a c e s t e i e x t i n d e r i

e x a g e r a t e , p r i p i t e

p r o l e t a r e a o r a s u l u i i n l u n -

g u l d r u m u r i l o r p r i n c i p a l e s a u f o a r t e a p r o a p e

d e e l e . M a s u r i l e h o t a r i t e n ' a u f o s t i n s a n i c i ° d a t a

s t r i c t $ i p r e t u t i n d e n i a p l i c a t e . D e a i c i c a r a c t e r u l

d u b l u a l a c t u a l e i p e r i f e r i i : p e d e o p a r t e p a n z a

s a t e l o r i n g l o b a t e i n o r a $ s i a m a h a l a l e l o r c u a s -

p e c t d e s a t p e d e a l t a , i m p l a n t a t e i n t r e e l e , c a r t i e -

r e l e d e l o c u i n t e e f t i n e ( C l u c e r , F i l a r e t , R . M . S . ,

S f - t a V i n e r i , C a l a r a s i e t c . ) s a u p a r c u r i d e v i l e

( F i l i p e s c u ,

B o n a p a r t e , T u d o r a c h e ,

P o r u m b a r u ,

D e l a v r a n c e a , D o m e n i i l o r , F e r d i n a n d , S f .

E l e f -

t e r i e , P i e p t a n a r i e t c . ) .

D e p a r t e d e a f i i n t a l n i t e n u m a i i n a c t u a l a p e -

r i f e r i e , m o $ t e n i r e a s i

i n f l u e n t e l e r u r a l e , s e p o t

u r m a r i , c h i a r a z i ' , O i t a i n c e n t r u l o r a s u l u i , t o c -

m a i d i n c a u z a i u t e l e i c u c a r e a u i n a i n t a t , d e

l a c e n t r u s p r e m a r g i n e , c l a d i r i l e m a r i m o d e r n e .

I n t e a d e v a r , a f o s t c u n e p u t i n t a c a l u c r a r i l e e d i l i -

t a r e s a s e t i n a i n p a s c u i n v a z i a d e c o n s t r u c t i i

n o u i : c a n a l i z a r e a , l u m i n a r e a , p a v a r e a n ' a u p u t u t

f i

a s t f e l t o t d e a u n a i n a r m o n i e c u n o i l e f a t a d e

s i c u d i m e n s i u n i l e c a s e l o r d e r a p o r t . D e a s e -

m e n e a , i n t r e

c a r t i e r e r e f a c u t e s a u r i d i c a t e c u

t o t u l d i n n o u , a u r a m a s , i n m u l t e p a r t i , g r u p e

m a i i n t i n s e s a u m a i . r e s t r a n s e d e c a s e c u g r a d i n i t e

$ i

c u r t i c a p e v r e m u r i . B a c h i a r s e p a s t r e a z a

p a n g a z i o n s ' a u d a r a m a t d e p u t i n a v r e m e , v e c h i

c a s e c u p r i s p a s i p a r m a c l a c , i n a p r e c i a b i l a a p r o -

n i e r e d e t a r g u l c e n t r a l ( e x . b u l . D a c i a c o l t c u

D o r o b a n t i , s t r . V i c t o r E m a n u e l c o l t c u b u l . L a s -

c a r C a t a r g i u , M o s i l o r c o l t c u b u l . C a r o l , s t r .

$ t i r b e i - V o d a , s t r . B e r t h e l o t , P o p a - T a t u , s t r . D r .

D a v i l a e t c . ) S e g a s e s c a p o i l o c u r i . v i r a n e i n t i n s e

t a c t n a i a c o l o u n d e n u t o - a i

a s t e p t a ( i n l a t u r a

p i s t i l B r h t l a n u , i n l u n g u l b u l . E l i s a b e t a d i n c o l o

s i .

Page 7: Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

7/17/2019 Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

http://slidepdf.com/reader/full/vintila-mihailescu-bucurestii-schita-geografica 7/36

3 7

d e C i s m i g i u e t c . ) , c u r t i m a r l i n t e r i o a r e , g r a d i n i

c u a s p e c t d e

p a r c ,

a r b o r i r i s i p i t i i n n u t r i a ' r

m a r e n u n u m a i i n l u n g u l b u l e v a r d e l o r s i a l u n o r

s t r a z i , d a r s i i n m a i t o a t e c u r t i l e p a n s i n i m e d i a t a

a p r o p i e r e a p i e t i i c e n t r a l e . A c e a s t a v e g e t a t i e I n c a

a b u n d e n t a , c a r e s e a d a o g a , i n c h i p f e r i c i t ,

l a

a c e e a a f r u m o a s e l o r p a r c u r i s i g r a d i n i p u b l i c e

( C i s m i g i u , P a r c u l C a r o l , g r a d i n a B o t a n i c a ,

I -

c o a n e i , s o s e a u a K i s e l e f e t c . ) , f a c e c a o r a s u l n o -

s t r u , d e s i s o c o t i t i n t r e m a r i l e c e n t r e d e p o p u -

l a t i e u r b a n a , s ä a i b a , p r i v i t d e s u s s a u j u d e c a t

d u p a f o t o g r a f i i l e d i n a e r o p l a n , u n a s p e c t d e

i n t i n s a g r a d i n a , a d i c a o i n f a t i s a r e c u t o t u l d e o s e -

b i t a d e a m a r i l o r m u n i c i p i i o c c i d e n t a l e , m a s s e

u r i a s e d e c l a d i r i i n a l t e a l b e , c e n u s i i s a u n e g r i -

c i o a s e , i n t r e c a r i , g r a d i n e l e a p a r c a o a z e i n

p u s t i u .

P f p .

A m f i i n s a d e p a r t e d e a d e v a r d a c a a m p u n e

e s c l u s i v p e s e a m a i n f l u e n t i i

s i

m o s t e n i r e i t ä -

r a n e s t i , n e r e g u l a r i t a t i l e d i n r e t e a u a d e d r u m u r i ,

c o n t r a s t e l e d e i n a l t i m e a c l a d i r i l o r , a b u n d e n t a

v e g e t a t i e i , i n t i n d e r e a , n u m a r u l s i s i t u a r e a l o c u -

r i l o r v i r a n e d i n o r a s .

I n t r ' a d e v a r , c e l p u t i n i n m a s u r a e g a l a , s u n t

r a s p u n z a t o r i d e a c e s t e

c a r a c t e r e o r i e n t a l e

a l e

C a p i t a l e i ,

b o e r i i , d o m n i t o r i i , m a n a s t i r i l e d e p e

v r e m u r i c a s i b o e r i i n o t c r e s c u t i i n t r a d i t i a

B u c u r e s t i l o A r . D e p r i n s i s ä t r a i a s c a i n l a r g i n c o n -

j u r a t i d e c e t e l e t i g a n i l o r r o b i i a r , m a i t a r z i u , d e

n u m e r o a s e s l u g i . a c e s t i a s i - a u r e z e r v a t , i n o r a s u l

d e s c a u n , c u r t i s i g r a d i n i i n t i n s e i n a u n t r u l c a r o r a ,

c a s a . o n c a t d e b o e r e a s c a , a r f i f o s t s i l o c u i n t e l e l

s l u g i l o r , o c u p a u p r e a p u t i n l o c f a t a d e o g r a d a s i

m a i a l e s d e g r a d i n a c u p o m i r o d i t o r i , u n e o r i u n

p e t i c d e v i e s a u c h i a r p a r c u r i c u a r b o r i d e p a -

d u r e ( f r a s i n , a r t a r i , s t e j a r i , u l m i , p l o p i ) .

5

'

-

,

Page 8: Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

7/17/2019 Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

http://slidepdf.com/reader/full/vintila-mihailescu-bucurestii-schita-geografica 8/36

6

3 8

I n t e u n p l a n a l B u c u r e s t i u l u i d i n 1 8 5 3 ( v . f i g .

1 ) , s e v e d e c e a m a i m a r e p a r t e a o r a s u l u i s i

a n u m e c e a a m a h a l a l e l o r d e o d i h n a c u p r i n s e

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

o r a m o n a

V i n t i l i M i h A i l e s c u , 1 9 3 4

R e p r o d u c e r e a o p r i t A

F i g . 1 . B u c u r e § t i i l a j u m a t a t e a s e c o l u l u i t r e c u t . S e v e d e i n

m i j l o c , T a r g u l c a r e a v e a c l a d i r i m a i s t r a n s e , a p o i , m a i i n

a f a r a , m a h a l a l e l e d e o d i h n a , f o r m a t e , l a a c e a e p o c a , d i n

c u r t i m a r l , i n t i n s e l o c u r i v i r a n e , p a r c u r i d e c o p a c i s i c a s e

c e l e m a i m u l t e , m i c i s i r a s f i r a t e ; l a m a r g i n e i n f i n e , m a -

h a l a l e , s a t $ i c a s e r i s i p i t e i n t r e v i i § i l i v e z i d e p o m i ( p a r t e a

p t i n c t a t a ) . D e o b s e r v a t e x i s t e n t a , a p r o a p e s e p a r a t a , a B u -

c u r e s t i l o r d i n s t a n g a ( a d e v a r a t u l o r a l )

' a

c e l o r d i n

d r e a p t a D a m b o v i t e i ( m a i m u l t i n g r a m a d i r e d e c a s e r u r a l e ) .

$ i

1 .

7 A 2 .

F * 4 ' A

3

5 .

c . ;

i e l 0 e Z i a ° 1 : 4 0 o

Page 9: Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

7/17/2019 Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

http://slidepdf.com/reader/full/vintila-mihailescu-bucurestii-schita-geografica 9/36

3 9

7

I n t r e t a r g ( c e n t r u l p a n g i n s t r a z i l e C . A . R o s e t t i ,

R a d u - V o d a , C a m p i n e a n u , S f i n t i i A p o s t o l i , M a n t u -

l e a s a , M i r c e a - V o d a ) s i $ o s e l e l e B a s a r a b , B o n a -

p a r t e , S t e f a n c e l M a r e , M i h a i - B r a v u l e t c . o c u p a t e

d e g r a d i n i

c u r t i m a r i i n d u n t r u l c a r o r a c a s e l e

m a r u n t e d e t a r a s a u c e l e m a i m a r i , b o e r e $ t i , s e

p i e r d e a u a p r o a p e c u t o t u l .

D a r c h i a r a z i n e

p u t e m f a c e o i d e e d e I n t i n d e r e a a c e s t o r c u r t i

b o e r e s t i , d u p d l o c a l p e c a r e i t o c u p d A c a d e m i a

R o m a n s c u n o i l e - i c l a d i r i § i c u c u r t e a c a r e m a i

p a s t r e a z a $ i r u l o d a i l o r d e s l u g i ; s a u d u p d e d i -

f i c i u l § i c u r t e a M u z a u l u i C o m u n a l s a u i n f i n e ,

d u p d f o a r t e m u l t e l o c u i n t e b o e r e s t i c u p a r c u r i ,

c u p r i n s e i n t r e A t e n e u

b u l .

L a s c a r - C a t a r g i u .

F o t o g r a f i i d i n a v i o n n e a r a t a d e s t u l d e c l a r i n -

t i n d e r e a , r e s p e c t a b i l a I n c a , a s p a t i i l o r n e c l a d i t e

d i n a c e s t e c a r t i e r e .

D e a l t f e l a c e a s t a m o $ t e n i r e a t r e c u t u l u i b o e -

r e s c

t a r a n e s c s e t r a d u c e I n c a d e s t u l d e c l a r

i n d a t e l e u l t i m e i s t a t i s t i c i ( 1 9 3 0 ) : d i n s u p r a f a t a

i n t r e a g a a o r a w l u i ( 7 . 0 0 0 h a . ) , a p r o a p e 4 . 0 0 0

h a .

( a d i c a 6 7 , 5 0 0 / 0 )

s u n t o c u p a t e d e c u r t i

g r a d i n i p a r t i c u l a r e . S u p r a f a t a c l a d i t a

e n u m a i

d e 6 5 8 , 8 h a . ( 1 1 , 3 0 0 / o ) .

I n t r e t a r a n u l s a u s e m i - t a r g o v a t u l I n c a n e a d a p -

t a t l a c e r i n t e l e o r a p l u i , m a i d i n l i p s a d e m i j l o a c e ,

m a i d i n t r a d i t i e b o e r u l c u a p u c a t u r i d e l a t i -

f u n d i a r , n e g u s t o r u l , l e g a t d e a r t e r e l e c e l e m a i f r e c -

v e n t a t e , a f o s t , c h i a r i n v r e m e a m a i d a n e l o r c e n -

t r a l e u n d e t a b a r a u c a r e l e c u m a r f u r i , a p r o a p e s i n -

g u r u l a g e n t c a r e a c o n t r i b u i t l a i n d e s i r e a c l A d i -

r i l o r , i n g u s t a r e a s p a t i i l o r l i b e r e

$ i

l a s u d a r e a

c e n t r e l o r d e a g l o m e r a r e

I n l u n g u l c a l l M o d i l o r ( p e v r e m u r i p o d u l T a r -

g u l u i d i n A f a r d ) , a u f o s t l e g a t e a s t f e l , T a r g u l

D i n a u n t r u ( S f . G h e o r g h e ) , T a r g u l C u c u l u i ( s t r .

L a z a r - B a z a c a ) , T a r g u l d i n M a r a , m u t a t d e p e

$ i

$ i

$ i

$ i

$ i

°

$ i

l o c a l s .

Page 10: Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

7/17/2019 Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

http://slidepdf.com/reader/full/vintila-mihailescu-bucurestii-schita-geografica 10/36

8

4 0

l a b i s e r i c a O l a r i , l a O b o r u l d e v i t e

$ i d e a i c i

i n t a r g u l M o $ i l o r d e a z i ; a p o i m a h a l a u a A r -

m e n e a s c a ( a f a r a d i n o r a $ p e v r e m e a l u i M a t e i

B a s a r a b ) , m a h a l a l e l e - s a t d e l a T i r c h i l e $ t i ( D i -

c h i n ) , D e l e a e t c .

I n c e n t r u l o r a s u l u i , v e c h i l e h a n u r i d e p e s t r a -

z i l e L i p s c a n i $ i C a r o l , a u i n s e m n a t , i n t r e c u t ,

c e l m a i i n a i n t a t t i p d e f o l o s i r e e c o n o m i c s a

s p a t i u l u i d i n T a r g . O d a t a i n s a c u e p o c a m o -

d e r n s c a r e , p e n t r u B u c u r e $ t i , i n c e p e a b i a d u p a

1 8 6 0 , s e a d a o g a l a n e v o i l e c o m e r t u l u i b r e s l e l o r

d e m e s e r i a s i , c e r i n t e l e p i e t i i f i n a n c i a r e ( b a n c i l e ) ,

a l e A d m i n i s t r a t i e i ( c l a d i r i c e n t r a l e )

i a r , l a p e -

r i f e r i e , c e l e a l e i n d u s t r i e i $ i n e g o t u l u i d e e n - g r o s

( f a b r i c i , a n t r e p o z i t e , g a r i ) . A s t f e l i n d e s i r e a c l a -

d i r i l o r r e t e l e i d e s t r a z i s e a c c e l e r e a z a $ i s e

g e n e r a l i z e a z a . I n f i n e c r e s t e r e a n e o b i $ n u i t d e r e -

p e d e a p o p u l a t i e i c o n t r i b u e $ i e a , i n l a r g a m a -

s u r a , l a p r e c i p i t a r e a r i t m u l u i d e t r a n s f o r m a r e a

o r a s u l u i ( c . 1 2 0 . 0 0 0 l o c u i t o r i i n 1 8 6 0 ; 2 8 0 . 0 0 0

i n 1 9 0 0 ; 3 4 1 . 0 0 0 , i n 1 9 1 2 ; p e s t e 6 0 0 . 0 0 0 i n

1 9 3 0 ) .

B u c u r e $ t i i d e a z i s u n t d e c i r e z u l t a t u l a c t i u n e i ,

a d e s e o r i d i v e r g e n t e , a t r e i f a c t o r i p r i n c i p a l i ; t i t -

r a n i i c a r i , m a i n u m e r o s i d e c a t i n

t r e c u t , s e

a $ e a z a

a z i l a m a r g i n e l e C a p i t a l e i ; b o e r i i p u -

t e r n i c i a d e s e o r i , c a p r i c i o s i a l t a d a t a , d a r a z i c o n -

s i d e r a b i l s c a z u t i i n i n f l u e n t a f o r n e g u s t o r i i

c a r e a u r e p r e z e n t a t t o t d e a u n a n e c e s i t a t e a e c o n o -

m i s i r e i $ i d e c i a o r g a n i z a r i i s p a t i u l u i i n v e d e r e a

c o n c e n t r a r i i , t r a n s f o r m a r i i r e d i s t r i b u i r i i b u n u -

r i l o r . C r e s t e r e a c o n s i d e r a b i l a a i n f l u e n t e i a c e s -

t o r a d i n u r m a , a l a t u r i d e c o n s e c i n t e l e f i r e s t i a l e

e x a g e r a t u l u i c e n t r a l i s m p o l i t i c , a d m i n i s t r a t i v $ i

c u l t u r a l , f a c r e a l i z a b i l a o p o l i t i c a e d i l i t a r a i n

s p i r i t u l u r b a n i s m u l u i m o d e r n . M a i m u l t p a r e

j u s t i f i c a t a t e a m a c a a c e a s t a c l o d * d e m o d e r d

$ i

$ i

$ i

$ i

$ i

Page 11: Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

7/17/2019 Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

http://slidepdf.com/reader/full/vintila-mihailescu-bucurestii-schita-geografica 11/36

4 1

n i z a r e s a n u m e a r g a A r e a d e p a r t e $ i a s t f e l s a s e

i n l a t u r e

c e e a c e e r a b u n i n B u c u r e s t i i d e a l t s

d a t a : a b u n d e n t a

u n i f o r m a r a s p a n d i r e a s p a -

t i l l e r v e r z i . E d e d a t o r i a n u m e r o s i l o r o a m e n i d e

c u l t u r a

$ i

a v e c h i l o r b u c u r e s t e n i

c a , p r i n t r ' o

p a r t i c i p a r e a c t i v a l a b i n e i n t e n t i o n a t e l e i n c e r c a r i

d e s i s t e m a t i z a r e , s ä p a s t r e z e o r a s u l u i

n o s t r u i ,

i m p a c a n d u t i l u l c u p l a c u t u l , c a t m a i m u l t d i n

f a r m e c u l g r a d i n e l o r

$ i

c u r t i l o r

v e c h i u l u i t a r g

o r i e n t a l . C a t p r i v e s t e p e c e i c a r e n u m a i p o t

s c o a t e c a p u l i n l u m e p e n t r u c a o r a s u l f o r n u

s e a m a n a I n c a n i c i c u P a r i s u l , n i c i c u B e r l i n u l

s a u p e n t r u c a a u i m p r e s i a c a e l n u s e t r a n s f o r m s

a t a t d e r e p e d e c a t l e - a r f i d o r i n f a , a c e s t i a s a

r e f l e c t e z e a s u p r a s c h i m b a r i l o r r e a l i z a t e i n u l t i m i i

7 0 a n i .

I n t e a d e v a r a c e s t e s c h i m b a r i a u f o s t u i m i t o a r e

$ i d e s t u l d e r e p e z i , i n a s a f e l M e a t , p e s t e u r m e l e

t r e c u t u l u i , c a r e s e m a i p a s t r e a z a c u p a r t i l e l u i

r e l e d a r $ i c u c e l e b u n e , B u c u r e s t i i l a s s s ä s e

v a d a c a r a c t e r i s t i c e l e o r a s u l u i m a r e m o d e r n .

I n t r e a c e s t e t r a s a t u r i c a r a c t e r i s t i c e t r e b u e p u s s

i n p r i m a l i n i e , s p e c i a l i z a r e a c a r t i e r e l o r ( v . f i g . 2 ) :

1 . I n m i j l o c s e I n t i n d e T a r g u l C e n t r a l c u

s t r a z i l e - i s t r a m t e $ i , a d e s e o r i s t r a m b e , c u e d i -

f i c i i i n a l t e $ i m a s i v e a l a t u r i d e v e c h i m a g a z i n e

f o r m a t e n u m a i d i n p a r t e r s a u c e l m u l t d i n t r ' u n

e t a j . F i r m e i n a l t e a s c u n d I n c a , p e s t r a z i l e L i p -

s c a n i , B a r a t i e i , C a r o l e t c . a d e v a r a t e l e d i m e n s i u n i

a l e c l a d i r i l o r d e a c u m 5 0 - 1 0 0 a n i . P e a c e s t e

s t r a z i , d i n t r e c a r e u n e l e m a i p a s t r e a z a n u m e l e

f o s t e l o r b r e s l e ( B a c a n i , $ e l a r i , $ e p c a r i , B l a n a r i ,

L i p s c a n i , G a b r o v e n i , C a v a f i , C o v a c i e t c . ) , m a g a -

z i n e l e g e m d e i n g r a ' m a d i r e a m a r f u r i l o r d i n v i -

t r i n e , $ i , a d e s e o r i , d i n s t r a d a ( B a r a t i e a , V a c a r e s t i ,

B a z a c a e t c . ) .

9

$ i

$ i

1

: ; I

-

Page 12: Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

7/17/2019 Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

http://slidepdf.com/reader/full/vintila-mihailescu-bucurestii-schita-geografica 12/36

1 0

4 2

C u s a u f a r a l e g a t u r a c u t r e c u t u l , s e p o t d e -

o s e b i , i n t a r g u l c e n t r a l , s t r a z i $ i c a r t i e r e s p e c i a -

l i z a t e f i e i n a n u m i t e - m a r f u r i s a u a f a c e r i , f i e i n

a n u m i t e

A s t f e l , p e l o c u l f o s t u l u i P a l a t

D o m n e s c d i n s e c . X V I - X V I I I s i p e o p a r t e a l i -

v e z i i d o m n e s t i d e p e s t e D a m b o v i t a , s e i n t i n d :

H a l e l e C e n t r a l e i m p r e j m u i t e d e g h e r e t e l e n e g u s -

t o r i l o r d e a l i m e n t e , p i a t a z a r z a v a t u l u i , h a l a d e

p a s a r i , c e a d e p e s t e , s t r a d a b a c a n i l o r a n g r o s i s t i ,

G u r a p i e t i i c u v e c h i m a g a z i n e d e b r a s o v e n i i

s i c u p i t o r e a s c a B a z a c a . I n l e g a t u r a c u P i a t a -

M a r e , s i c h i a r l a n g a s i n g u r a r a m a s i t a d i n c l a -

d i r i l e C u r t i i D o m n e s t i d e a l t s d a t a ( b i s e r i c a

C u r t e a - v e c h e d i n s e c . X V I ) , s e a f l a P i a t a d e

F l o r i , a p o i , r a d i i n d d e a i c i , s t r a z i l e c u m a r f u r i

d e p r e t e f t i n s a u m i j l o c i u : s t r . C a r o l ( c o n f e c t i u n i ,

p a n z e t u r i , s t a m p i l e , m o b i l e ) , B a r a t i e a ( f i e r a r i e ,

a r a m u r i , b r a s o v e n i i , m a r u n t i s u r i ) , D e c e b a l ( d e -

p o z i t e d e e n - g r o s : p a n z e t u r i , p i e l a r i e , p a p e t a r i e ,

f u r n i t u r i d e c i s m a r i e ,

m o b i l e ) , V a c a r e s t i

e t c . ,

t o a t e m a i m u l t s p r e S u d u l s i E s t u l P i e t i i - M a r i .

C a t r e N o r d s e i n t i n d i n s c h i m b , s t r a z i l e c u m a g a -

z i n e d i n c e i n c e m a i p r e t e n t i o a s e : S m a r d a n ( a r -

t ,

t i c o l e t e h n i c e , e l e c t r i c e , m o d e , a r t i c o l e d e m e n a j ,

f u r n i t u r i ) , S e l a r i ( c o n f e c t i u n i ) , B l a n a r i ( b l a n u r i i ,

G a b r o v e n i ( a n g r o s i s t i d e f u r n i t u r i , m e r c e r i e , b l a -

n u r i ) , C o l t e i ( a r t i c o l e t e h n i c e , f i e r a r i e , c o n f e c -

t i u n i ) , D o a m n e i ( i d e m ) , L i p s c a n i

( c o n f e c t i u n i ,

s t o f e d e c a l i t a t e ) , I n f i n e b l o c u l b a n c i l o r m a r l s i

B u r s a d i n j u r u l B a n c i i N a t i o n a l e ( B a n c a R o m a -

n e a s c a . M a r m o r o s 7 B l a n c , d e S c o n t , d e C o m e r t

e t c . ) .

D i n a c e s t T a r g C e n t r a l p o r n e s c m a r i l e a r t e r e

a l e C a p i t a l e i , u n c l e d i n e l e s i r d e m a g a z i n e a -

p r o a p e f a r a i n t r e r u p e r e p a n a l a m a r g i n e a o r a ,

s u l u i :

C a l e a V i c t o r i e i , a d e v a r a t a a x a a B u c u r e s t i l o r ,

- ,

c a l i t a t i .

. .

Page 13: Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

7/17/2019 Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

http://slidepdf.com/reader/full/vintila-mihailescu-bucurestii-schita-geografica 13/36

4 3

1 1

e s t e c e a m a i i n s e m n a t a . E a p r e z i n t a a z i m u l t e

l a r g i r i $ i s t r a m t a r i d a t o r i t e s f o r t a r i l o r u r b a n i s t i c e

d i n u l t i m u l t i m p $ i e s t e m a r g i n i t a d e m a r i p a l a t e

L L J , .

r

i f ,

V . M i h . 1 9 3 4

F i g . 2 . B u e u r e g t i i d e a z i .

1 . T a r g u l C e n t r a l . 2 . Z o n a m a h a l a l e l o r d e o d i h n a c u l o -

c u i n t e i n d i v i d u a t e $ i b l o c u r i d e c a s e c o l e c t i v e . 3 . C a r t i e r e

p o p u l a r e $ i 4 . c a r t i e r e d e v i l e d i n z o n a v i l e l o r , f a b r i c e l o r

s i a n t r e p o z i t e l o r . 5 . G a d . 6 . S a t e ( c o m u n e s u b u r b a n e ) $ i

m a h a l a l e c u a s p e c t d e s a t . 7 . Z o n a m i l i t a r a . 8 . Z o n a a g r i -

c o l a , p a r t e a p i n i l a l i n i a

f o r t u r i l o r a d i c a p a n d u n d e s e

i n t i n d e t e r i t o r i u l m u n i c i p i u l u i

B u c u r e s t i ,

9 , C a m p u r i d e

a v i a t i e . 1 0 . P i e t e d e a p r o v i z i o n a r e l o c a l s ,

( 1 1 1 6 M I , U .

= .

Page 14: Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

7/17/2019 Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

http://slidepdf.com/reader/full/vintila-mihailescu-bucurestii-schita-geografica 14/36

1 2

4 4

f o a r t e d i f e r i t e c a s t i l ( C a s s a d e D e p u n e r i , P o $ t a ,

C e r c u l M i l i t a r , P a l a t u l T e l e f o a n e l o r , m o d e s t u l

T e a t r u N a t i o n a l , P a l a t u l R e g a l ; A t e n e u l R o m a n ,

M i n i s t e r u l F i n a n t e l o r , A c a d e m i a R o m a n s , M i n i s t .

I n d u s t r i e i s i C o m e r t u l u i , P r e z i d e n t i a C o n s i l i u l u i

d e m i n i s t r i e t c . )

s i d e c e l e m a i e l e g a n t e m a g a -

z i n e . I m p r e u n a c u p r e l u n g i r e a e i ( a g r e a b i l a S o s e a

K i s e l e f ) , c a l e a V i c t o r i e i a r a m a s c e l m a i c a u t a t l o c

d e p l i m b a r e p e j o s s a u i n a u t o m o b i l a l b u c u r e $ -

t e n i l o r d e $ i e s t e p u t e r n i c c o n c u r a t a , d u p a r a z b o i ,

p e b u l . E l i s a b e t a , c a r e , p e s t r i t i m p o d o b i t n o a p t e a

d e r e c l a m e l e l u m i n o a s e , a t r a g e p r i n m u l t i m e a

c i n e m a t o g r a f e l o r c e s e t i n l a n t d e l a C e r c u l M i l i t a r

( c l a d i r e i m p u n a t o a r e d a r g r e o a e c a s t i l ) p a n g a -

p r o a p e d e C i s m i g i u ( c e a m a i a r t i s t i c a s i f e r m e c a -

t o a r e g r a d i n g a B u c u r e s t i l o r ) . D e a l t f e l , p e b u l .

E l i s a b e t a s i p r e l u n g i r e a l u i , b u l . C a r o l , c a s e l e

d e r a p o r t s i c l a d i r i l e o f i c i a l e s a u d e i n t e r e s - c u l -

t u r a l , s e r i d i c a d i n c e i n c e m a i d e s e : a i c i s e g d -

s e s c p a l a t e l e m a r i l o r s o c i e t a t i p e t r o l i f e r e ( A s t r a

R o m a n s s i S t e a u a R o m a n s ) , M i n i s t e r u l A g r i c u l -

t u r e i s i D o m e n i i l o r , U n i v e r s i t a t e a ( I n c a n e t e r -

m i n a t a ) , l i b r a r i a C a r t e a R o m a n e a s c a , M i n i s t e r u l

L u c r a t i l o r P u b l i c e ; M i n i s t e r u l

J u s t i t i e i , a c e s t a

d i n u r m a n u p r e a d e p a r t e d e c e l e d o u a e d i -

f i c i i

a l e

s o c i e t a t i l o r c u l t u r a l e

L i g a C u l t u r a l a

s i

T i n e r i m e a R o m a n s d e p e b u l .

P r i n c i p e l e

M i r c e a )

e t c .

2 . A r t e r a c a r e v a a j u n g e c e a m a i m o d e r n s $ i v a

a t r a g e o b u n s p a r t e d i n v i a t a c o m e r c i a l a a C a p i -

t a l e i , v a f i i n s a n o u l b u l e v a r d B r a t i a n u , c e a m a i

l a r g a , c e a m a i l u m i n o a s a , d i n t r e t o a t e s t r a z i l e

o r a s u l u i . D e s c h i s d e c u r a n d , d u p a m a r l d i f i c u l -

f a t i , e l s e p r e l u n g e s t e d i n c o l o d e p i a t a R o m a n s

p r i n b u l . L a s c a r C a t a r g i u ( d u b l a a l e e d e t e i $ i d e

v i l e ) i a r i n S u d u l P i e t i i B r a t i a n u ( c u u n a d i n t r e

c e l e m a i m a r i s t a t u i ) , p r i n b u l . C o l t e i m e n i t s a

,

.

-

- - -

Page 15: Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

7/17/2019 Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

http://slidepdf.com/reader/full/vintila-mihailescu-bucurestii-schita-geografica 15/36

4 5

1 3

s p a r g a , a e r i s i n d s i s i s t e m a t i z a n d , v e c h i u l t a r g d e

l a S t . G h e o r g h e . M a r i c l a d i r i d e r a p o r t c u z e c i

d e a p a r t a m e n t e s i g a r s o n i e r e s ' a u r i d i c a t s i s e

r i d i c a m e r e u p e p o r t i u n e a n o u a s i c e a m a i l a r g a

a a c e s t u i b u l e v a r d a x i a l c a r e p r e l u n g e s t e t a r g u l

p a n s a p r o a p e d e p i a t a R o m a n s . N o i l e e d i f i c i i ,

r i d i c a t e i n e p o c a s t i l u l u i g e o m e t r i c i m p u n m a i

m u l t p r i n m a s i v i t a t e a , s i m p l i t a t e a s i c o n f o r t u l

f o r d e c a t p r i n n o u t a t e a u n e i a r h i t e c t u r i c a r e s p o -

r e s t e d o a r , c o l e c t i a d e s t i l u r i t r a n s p l a n t a t e , d u p a

v a n t u l m o d e i , p e t e r e n u l f i b e r a l B u c u r e s t i l o r

( B l o c u l d e l a n g a b i s e r i c a E n e i r a m a s a . , c u d i m e n -

s i u n i l e e i u r i a s e d i n s e c o l u l a l X V I I , o b i a t a

c l a d i r e u m i l a d a r c u a t a t m a i s i m p a t i c a , b l o c u l

S o c .

d e a s i g u r a r e e n g l e z a S u n , a p o i L i d o ,

C i c l o p , A s i g u r a r e a R o m a n e a s c a , W i l s o n ) . D a c a

c u r e n t u l c l a d i r i l o r g e o m e t r i c e n u v a

s l a b i ,

a t u n c i ,

i n p u t i n i a n i d e a i m i n a i n t e , C a p i t a l a v a f i d A r u i t a

c u u n b u l e v a r d a m e r i c a n , a s a p r e c u m b u l e v a r d u l

L a s c A r C a t a r g i u a a j u n s u n b u l e v a r d d e v i l e s i

c u m a t a t e a c a r t i e r e n o u i a u f o s t a c o p e r i t e d e a l t e

v i l e s t i l R o m a n e s c s a u d e c u r a n d , c u b i s t .

P e c a n d i n s a c a l e a V i c t o r i e i s i s t r a z i l e c a r e o

t a i e s a u o d u b l e a z a , a u c o n c e n t r a t c e a m a i m a r e

p a r t e d i n a c t u a l e l e e f o r t u r i d e o c c i d e n t a l i z a r e ,

c e l e l a l t e s t r a z i p r i n c i p a l e c a r e p o r n e s c d i n T a r -

g u l C e n t r a l , s u n t I n c a m u l t r a m a s e i n a p o i c u

t o a t e i n c e p u t u r i l e p r o m i t a t o a r e : c a l e a M o s i l o r

e s t e ,

i n c e a m a i m a r e p a r t e , s i r a p r o a p e

n e -

i n t r e c u t d e m a g a z i n e m a i m a r i s a u m a r u n t e c a r e

d e e d m a r f a v a r i a t a t a r a n i l o r ( m a i a l e s s p r e

O b o r ) , m e s e r i a s i l o r s i f u n c t i o n a r i l o r m i j l o c i i d i n

m a h a l a l e l e c e o m a r g i n e s c . A c e l a s l u c r u s e p o a t e

s p u n e d e c a l e a R a h o v e i s i d e c a l e a S e r b a n - V o d a

v e c h i a r t e r e f o a r t e c a u t a t e i n e p o c a d e i n f l o r i r e

a n e g o t u l u i c u C o n s t a n t i n o p o l u l

d e e l i t e V A -

c a r e s t i , D u d e s t i , C a l a r a s i , P l e v n e i s i , i n g e n e r a l ,

Page 16: Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

7/17/2019 Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

http://slidepdf.com/reader/full/vintila-mihailescu-bucurestii-schita-geografica 16/36

1 4

4 6

m a i a l e s , d e t o a t e $ o s e l e l e c a r e f a c l e g a t u r a c u

i n s u l e l e d e p o p u l a t i e d e a s a d i n s a t e l e s i t u a t e i n

S W , N W $ i E s t u l o r a $ u l u i .

C a $ i o r a $ u l i n I n t r e g i m e a l u i , i n t r e p r i n d e r i l e

c o m e r c i a l e d i n I n t r e g T a r g u l C e n t r a l s e I n t i n d m a i

m u l t i n s u p r a f a t a , s p e c i a l i z a n d u - s e , d e c a t s e

g r u p e a z a a s o c i i n d u - s e $ i s u b o r d o n a n d u - s e , i n a d e -

v a r a t e u z i n e c o m e r c i a l e d e f e l u l e c o l r s i m i l a r e

d i n o r a $ e l e a p u s e n e . T o t u $ i n t i n d e r e a i n

s u -

p r a f a t a a T a r g u l u i C e n t r a l , n ' a I m p i e d i c a t i n -

d e s i r e a , d i n c e i n c e m a i m a r e , a c l a d i r i l o r

i n a l t a r e a f o r p r e t u t i n d e n i u n d e , i n u r m a d a r a m a -

r i l o r , s e r i d i c a n o u i c o n s t r u c t i i . I n t e a d e v a r , d e $ i

n u m a r u l c a s e l o r c u u n s i n g u r e t a j ( 6 3 - 7 2 0 / o )

I n c a d e p a s e s t e c u m u l t p e c e l e c u 2 - 8 c a t u r i ,

c e i c a r e u r m a r e s c e v o l u t i a B u c u r e $ t i l o r d e d u p a

r a z b o i , p o t s p u n e c a , p e i n c e t u l , c e n t r u l i s a s -

p e c t u l d e c e t a t e c o m e r c i a l a c h i a r d a c a g r u p a r e a

d i f e r i t e l o r r a m u r i n e g u s t o r e $ t i , n u m e r g e i n a -

c e l a $ p a s c u e d i f i c a r e a b l o c u r i l o r d e c a s e m o -

d e r n e . C u r t i l e o c u p d a s t f e l u n l o c d i n c e i n c e

m a i r e s t r a n s i a r l o c u r i l e v i r a n e a u d i s p a r u t a -

p r o a p e c u t o t u l i n m a i t o a t a p o r t i u n e a o r a $ u l u i

u n d e n u m a r u l i n t r e p r i n d e r i l o r c o m e r c i a l e a t i n g e

9 - 1 5 l a h a . A p r o x i m a t i v i n t r e s t r a z i l e R o m a n s ,

P o l o n a , M a n t u l e a s a , M i r c e a - V o d a , b u l . M a r a s e s t i ,

B a t e r i i l o r , b u l . E l i s a b e t a , B r e z o i a n u , L u t e r a n a ,

B e r t h e l o t , A l . L a h o v a r i , s e i n t i n d e a s t f e l p a r t e a

c e a m a i m a s i v a a o r a $ u l u i , s i n g u r a c a r e s e p o a t e

a p r o p i a m a i m u l t , d e s i n u i n t o a t e p a r t i l e e i , d e

c e t a t e a m a r i l o r ° r a s e a p u s e n e .

P e n t r u c a t o t e s a p r o p i e r e a e s t e f o a r t e r e l a t i v a ,

p e n t r u c a , i n a c e s t p o l i g o n I n c a s e m a i i n t a l n e s c ,

m a i a l e s s p r e m a r g i n e a l u i , c u r t i m a r l , g r a d i n i $ i

c a s e m a i m a r u n t e , p e n t r u c a f u n c t i u n e a l u i d e e a -

p e t e n i e , n e g o t u l , e s t e I n c a p u l v e r i z a t i n n u m e -

r o a s e i n t r e p r i n d e r i s p e c i a l i z a t e $ i f o a r t e p u t i n e

$ i

Page 17: Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

7/17/2019 Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

http://slidepdf.com/reader/full/vintila-mihailescu-bucurestii-schita-geografica 17/36

4 7 1 5

c o o r d o n a t e

i n s t a b i l i m e n t e c o m p l e x e ,

c r e d e m

m u l t m a i n e m e r i t s a p a s t r a m a c e s t u i c e n t r u b u -

c u r e s t e a n , n u m e l e d e T a r g f o l o s i t d e l o c u i t o r i i

s a i d e c a t p e c e l e i m p o r t a t e $ i p r e t e n t i o a s e d e

C e t a t e s a u B u r g , c u t o t u l n e l a l o c u l f o r $ i

n e p o t r i v i t e c u e v o l u t i a o r a $ u l u i n o s t r u .

I I . M a h a l , 1 1 ? d e o d i h n d . U n c o l o d e m a r g i n e l e

i n d i c a t e , s e i n t i n d e o p a r t e

a o r a $ u l u i a k a ,

t u i t a d i n s t r a z i t r a s e c u o a r e c a r e r a n d u i a l a d e $ i

n u l i p s e s c g h e m u r i l e d e s t r a z i s t r a m t e $ i

i n s

c a l c i t e m o s t e n i t e d i n t r e c u t ( m a h . A r m e n e a s c a ,

D i c h i u , D e l e a , D o b r o t e a s a , I z v o r e t c . ) . I n a c e a s t a

p a r t e a B u c u r e $ t i l o r , c e l e m a i m u l t e c a s e s u n t

n u m a i c u p a r t e r s a u u n e t a j , r a r c u m a i m u l t e .

C u r t i l e $ i g r a d i n e l e , I n c a m a r i c e l e , s u n t n e l i p s i t e .

D e a l t f l e s t e p a r t e a c e a m a i i n t i n s a a C a p i t a l e i

d e s f a $ u r a t a m a i m u l t p e c a m p u l l a r g d i n N E

i n t r e T a r g u l C e n t r a l $ i f o s t e l e $ o s e l e d e c e n t u r y

B a s a r a b ,

B o n a p a r t e , S t e f a n c e l M a r e , M i h a i

B r a v u l .

I n t r e m a h a l a l e l e d e o d i h n a s e c u p r i n d $ i c a r -

t i e r e l e b o e r e s t i p r e s a r a t e c u a d e v a r a t e p a l a t e i n

c u r t i m a r i f r u m o s I n g r i j i t e $ i g r u p a t e i n p r e a j m a

P a l a t u l u i R e g a l s a u i n l u n g u l c a i i V i c t o r i e i , ( S f .

I o n i c a M o l d o v e n i , B o t e a n u , D i o n i s i e , S f . V a s i l e

S f . N i c u l a e e t c . ) . p r e c u m $ i m a h a l a l e l e d e o d i h n a

a l e n e g u s t o r i l o r d i n c e n t r u

( L u c a c i , U d r i c a n i ,

S f . M i n a , N e g u s t o r i , J i g n i t a , S f . A p o s t o l i , A n t i m

e t c . ) $ i e l e c u m a i r a r e i n s a

c u r t i b o e r e $ t i

r a m a s e i n l u n g u l c a i i R a h o v e i s a u S e r b a n - V o c l a

d i n v r e m e a c a n d c e n t r u l d e g r a v i t a t e a l C a p i t a l e i

e r a s p r e S u d . D e d u p a r a z b o i i n s a , a c e a s t a p a r t e

a o r a $ u l u i i $ i p i e r d e t r e p t a t o r i g i n a l i t a t e a : i n

l o c u l m o d e s t e l o r c l a d i r i g o s p o d a r e $ t i c u g r a d i n g

$ i c u r t e , s e r i d i c a , p r e t u t i n d e n i , b l o c u r i l e d e c a s e

c u z e c i d e a p a r t a m e n t e s a u , i n c e l m a i f e r i c i t

c a z , a l e e l e d e v i l e c u 1 s a u 2 e t a j e . I n m a h a l a -

j

:

Page 18: Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

7/17/2019 Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

http://slidepdf.com/reader/full/vintila-mihailescu-bucurestii-schita-geografica 18/36

1 6

4 8

l e l e n e g u s t o r i l o r e v r e i d i n D u d e s t i , V a c a r e s t i ,

L u c a c i , u n d e l o c u i n t e l e c o l e c t i v e s u n t c u n o s c u t e

I n c a d i n s e c . t r e c u t , i n c e l e b o e r e s t i d i n j u r u l P a -

l a t u l u i R e g a l , i n l u n g u l s t r a z i l o r p r i n c i p a l e $ i i n

o c o l u l p i e t e l o r l o c a l e d e a p r o v i z i o n a r e ( M a t a c h e ,

T r a i a n F a g a d a u e t c . ) , a c e s t e b l o c u r i s e i n d e s e s c

d i n c e i n c e m a i m u l l ( e x . t i p i c b u l . D a c i a , i n

p a r t e a l u i c e a n o u n ) D e a l t f e l , c h i a r d u p a p l a n u l

d e s i s t e m a t i z a r e a l o r a s u l u i , a i c i t r e b u e , s a s e

r e a l i z e z e z o n a l o c u i n t e l o r c o l e c t i v e .

Z o n a v i l e l o r , f a b r i c e l o r $ 1 a n t r e p o z i t e l o r .

I n f i n e , d i n c o l o d e l i n i a f o s t e l o r s o s e l e d e c e n t u r g ,

s e i n t i n d e a t r e i a z o n a , a c e a s t a m u l t m a i c o i n -

p l e x a . E a s ' a d e s v o l t a t i n u l t i m i i 6 0 - 7 0 a n i , p e

l o c u r i l e o c u p a t e a l t a d a t a , d e i n t i n s e m a i d a n e $ i

g r a d i n i , d e b r a t e l e D a m b o v i t e i u l t e r i o r r e c t i f i -

c a t e , d e m l a s t i n e a c u m s e c a t e $ i , m a i a l e s , d e v i i

$ i p o m e t u r i . P r i n t r e a c e s t e v i i

$ i l o c u r i v i r a n e ,

e r a u r i s i p i t e i n n e r e g u l a c a s e m A r u n t e i n t r e r u p t e

d e h a n u r i c a r e s e p a s t r e a z a u n e l e , $ i a s t a z i ( e x .

h a n u l G a l b e n d i n b u l . B a n u M a n t a ) s a u c r a m e

$ i c o n a c e i n l u n g u l p u t i n e l o r d r u m u r i c a r e t a l a u

p r i n t r e p o d g o r i i . S p a t i i m a r l d e l o c f i b e r s e p a r a u

g r u p e l e d e c a s e c u a s p e c t d e s a t c a n d n u c o n s t i -

t u i a u c h i a r s a t e a d e v a r a t e : C r a n z a s i , C i u r e l , G r o -

z a v e s t i , C o t r o c e n i , L u p e s t i , S f . E l e f t e r i e , S e r b a n -

V o n e t c . M a i m u l t , d a c a n ' a r f i f o s t s i r u r i l e d e

c a s e c u m a i m a r l i n t r e r u p e r i d e p e c a l k 1 3 S e p -

t e m b r i e , R a h o v e i , M a g u r e l e , s ' a r f i p u t u t v o r b i ,

l a a c e a e p o c a , d e u n a l d o i l e a B u c u r e s t i , m a i m u l t

s e r i e d e s a t e d e c a t o r a $ , r i s i p i t e i n v i i l e d e p e

c A m p u l i n a l t d i n d r e a p t a D a m b o v i t e i $ i s e p a r a t

d e a d e v a r a t u l o r a s g r i n i n t i n s e l e g o l u r i d i n l u n c a

r a u l u i . A c e l a s l u c r u s e r e n e t a i n E s t u n d e v i i l e

d i n G u r a L u p u l u i ( c a l e a D u d e s t i ) d e s p a r t i a u d e

o r a $ s a t e l e b u l g a r e s t i I z v o r , V i t a n , C i o p l e a f a r

c e l e l a l t e v i i

$ i p o m e t u r i i n t i n s e p a n s

m a l u l

I I I .

' n

Page 19: Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

7/17/2019 Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

http://slidepdf.com/reader/full/vintila-mihailescu-bucurestii-schita-geografica 19/36

4 9

1 7

C o l e n t i n e i a s c u n d e a u r i s i p a d e c a s e s i c o n a c e d i n

l u n g u l a c t u a l e l o r s t r a z i H e l i a d e i n t r e v i i , Z i d u -

r i l o r , B a i c u l u i , F a n t a n i c a , V a t r a L u m i n o a s a e t c .

I n a c e a s t a r e g i u n e d e r i s i p i r e a l o c u i n t e l o r s i

d e m a h a l a l e - s a t , a u f o s t a s e z a t e m a r i l e f a b r i c i ,

a n t r e p o z i t e l e d e m a t e r i a l e s i m a r f u r i , c a z a r m e l e

g a r n i z o a n e i , g a r i l e c u a t e l i e r e l e s i m a g a z i n e l e f o r

s i p a r t e d i n s p i t a l e $ i c i m i t i r e . A s t f e l , f a r d s a - 1

p o a t a i n l a t u r a c u t o t u l , a f o s t m u l t a t e n u a t c a r a c -

t e r u l l a c u n a r a l p e r i f e r i e i . I n t e a d e v a r g a r i l e $ i

a p o i f a b r i c e l e s i a n t r e p o z i t e l e d i n j u r u l l o r , a u

a t r a s o p o p u l a t i e n u m e r o a s a f o r m a t s d i n t a r a n i i

c a m p i e i c e n t r a l e , d i n d e l e n i , O l t e n i , a p o i d i n

f o a r t e m u l t i A r d e l e n i , U n g u r i , A u s t r i e c i s i , p a n d

i n a i n t e d e r a z b o i , d i n p u t i n i E v r e i , n e g u s t o r i d e

m a r u n t i s u r i p e l a b a r i e r e . A u l u a t n a s t e r e i n a c e s t

f e l : c a r t i e r e l e d e m u n c i t o r i s i m i c i f u n c t i o n a i i d i n

j u r u l s i N W O r l i d e N o r d , c a r t i e r e c a r i , a d a o g a n -

d u - s e c u v r e m e a , a u i n g l o b a t s a t e l e

v e c i n e

( P r i n c e p e l e

C a r o l , G r i v i t a , C r a n g a s i , M i l i -

t a r i )

s i t i n d s a s e a p r o p i e d e C h i t i l a ( 1 0 k m .

d i n c e n t r u l o r a s u l u i ) ; c a r t i e r e l e d e a c e l a s

a s -

p e c t s i c o m p o z i t i e d i n p r e a j m a g a r i i F i l a r e t $ i a

f a b r i c e l o r a p r o p i a t e ; c e l e d i n j u r u l a t e l i e r e l o r

L e m a i t r e

$ i a

T a b a c a r i i l o r d i n

j o s u l D a m -

b o v i t e i ; i n f i n e c e l e d i n c o l t u l N E ( m a r i l e m o r i

s i s t e m a t i c e , c e l e m a i i m p o r t a n t e c a r a m i d a r i i , f a -

b r i c i d e s a p u n , t e s a t o r i i , r a f i n a r i i e t c . ) .

S p a t i i l e l i b e r e d i n a c e s t e l o c u r i a u f a c u t p o -

s i b i l a t r a s a r e a d e p l a n u r i g e o m e t r i c e

s i ,

c e v a

m a i t a r z i u , c h i a r c r e e r e a d e c a r t i e r e s a l u b r e ( l o -

c u i n t e e f t i n e s t a n d a r d i z a t e ) ; d a r , m a i a l e s e p o c a

d e d u p a r a z b o i , a v a z u t e d i f i c a r e a , f u l g e r a t o r

d e g - r a b n i c a , a m a i d a n e l o r , g r a d i n e l o r , f o s t e l o r

g r o p i d e n i s i p a s t u p a t e , d i n t r e t e n t a c u l e l e o r a -

s u l u i i n n e i n c e t a t a c r e s t e r e . A f l u e n t a p o p u l a t i e i

a t r a s a d e c a p i t a l a u n u i s t a t c u t e r i t o r i u l d u b l a t

1 / 4

Page 20: Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

7/17/2019 Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

http://slidepdf.com/reader/full/vintila-mihailescu-bucurestii-schita-geografica 20/36

1 8

5 0

$ i d e c i c r i z a d e l o c u i n t e , e x p l i c a a c e a s t a n e o b i $ -

n u i t a c a m p a n i e d e c o n s t r u c t i i c u v i z i b i l e $ i l a r g i

e f e c t e $ i l a c e n t r u d a r m a i a l e s l a m a r g i n e . E p o c a

r i d i c a r i i p a r c u r i l o r d e v i l e s a u d e l o c u i n t e e f t i n e

n u s ' a t e r m i n a t ; d i n p o t r i v a e a s ' a a c c e n t u a t i n

u l t i m i i 4 a n i d i n n e v o i a d e a p u n e l a a d a p o s t

c a p i t a l u l a m e n i n t a t d e i n f l a t i e .

Z o n a v i l e l o r , f a b r i c e l o r $ i a n t r e p o z i t e l o r e s t e

d e c i d e c i n u p r e t u t i n d e n i c e a m a i n o u d p a r t e

a C a p i t a l e i ; t o t u s e a c o n t i n u a s ä p a s t r e z e c e v a

d i n c a r a c t e r u l o r a s e l o r o r i e n t a t e : c a s e l e t a r a n e s t i

f o a r t e f r e c v e n t e m a i a l e s i n S u d , m a r i s p a t i i

l i b e r e , u n e l e d i n e l e c u l t i v a t e s a u f o l o s i t e p e n t r u

c r e s t e r e a a n i m a l e l o r $ i a s o c i e a z a a s t f e l a s p e c t u l

r u r a l c u c e l e d o u a f o r m e d e a s e z a r e o r a s e n e a s c a

p r o p r i u z i s a : c a r t i e r e l e d e v i l e b o e r e s t i s a u m a i

m o d e s t e

c u g r a d i n i , s t r a z i l a r g i $ i c o n f o r t , l e -

g a t e d e c e n t r u p r i n t r a m v a e s a u l i n i i d e a u t o -

b u z e

c a r t i e r e l e d e f a b r i c i $ i a n t r e p o z i t e c u

a u r e o l a f o r d e l o c u i n t e e f t i n e s a u p o p u l a r e p e n -

t r u m u n c i t o r i $ i f u n c t i o n a r i i n f e r i o r i .

V e c h i u l u i s a u t a r g c e n t r a l a s t a z i c o n s i d e r a b i l

c r e s c u t $ i c o m p l i c a t $ i m a h a l a l e l o r s a l e d e o -

d i h n a , i n t i m p u l d i n u r m a s e r i o s a m e n i n t a t e d e

i n v a z i a b l o c u r i l o r d e l o c u i n t e c o l e c t i v e , B u c u r e s t i i

s ' a u a d a o g a t a s t f e l , i n u l t i m i i 7 0 a n i , c a r t i e r e d e

v i l e c a r e s ä d e s c o n g e s t i o n e z e c e n t r u l $ i o s e r i e d e

a n t r e p o z i t e $ i f a b r i c e c o n s a c r a t e m a i a l e s i n d u s -

t r i i l o r d e t r a n s f o r m a r e $ i r e p a r a t i i .

C a r t i e r e l e d e v i l e i n t e a d e v a r a u d e s c o n g e s -

t i o n a t , c e l p u t i n i n p a r t e , T a r g u l d i n m i j l o c u l

o r a s u l u i . S e v e d e a c e a s t a d i n n u m a r u l p r o p r i e -

t a r i l o r e v r e i c a r e $ i - a u c o n s t r u i t c a s e l a p e r i -

f e r i e o n s ' a u a s e z a t i n j u r u l p i e t e l o r d e a p r o v i -

z i o n a r e l o c a l e ; s e v e d e i n s a

$ i m a i b i n e d i n

s c h i m b a r i l e d e s i m e i

p o p u l a t i e i :

d u p e r e c e n s a -

m a r t i n i d i n 1 9 0 0 , c e l e m a i m a r l d e s i m i ' ( u n e o r i

$ i

-

'

c .

Page 21: Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

7/17/2019 Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

http://slidepdf.com/reader/full/vintila-mihailescu-bucurestii-schita-geografica 21/36

5 1

1 9

d e 2 0 0 - 4 0 0 l o c u i t o r i l a h a ) e r a u e s c l u s i v i n

c a r t i e r e l e c e n t r a l e ; d u p a r e c e n s a m a n t u l d i n 1 9 3 0

i n s a , n i c a e r i n u s ' a r g a s i i n T a r g , m a i m u l t d e

2 0 0 l o c u i t o r i l a h a . i a r s e r e m a r g i n e l e o r a s u l u i

( C a r a d e N o r d , F i l a r e t , m o a r a A s a n ) , a p a r i n s u l e

d e m a i r e i n g r a m a d i r e a p o p u l a t i e i ( 1 5 0 - 2 0 0 ,

l a h a . ) .

I n d u s t r i a , r e d u s a , i n a i n t e d e r a z b o i , i n

p r i -

m a l r a n d , l a m o r a r i t , c a r a m i d a r i e s i

r e p a r a t i i

m e t a l u r g i c e , s e p a s t r e a z a t o t a t a t d e m o d e s t y

s i

i m e d i a t d u p a r a z b o i

( c . 9 0 0 0 l u c r a t o r i s i

1 4 4 . 0 0 0 t o n e m a r f u r i i n

1 9 2 1 ) .

I n u l t i m i i 1 0

a n i i n s a , p r o g r e s u l a f o s t l a n i v e l u l c r e s t e d &

p r e c i p i t a t e a o r a s u l u i s i a p o p u l a t i e i : n u m a r u l

l u c r a t o r i l o r a t i n g e ( i n 1 9 3 0 ) a p r o a p e 3 0 . 0 0 0 i a r

c i f r a t o n a j u l u i d e p a s e s t e 8 0 0 . 0 0 0 a n u a l ; a p a r

a p o i n u m e r o a s e f a b r i c i s i a t e l i e r e n o u i , m a i a l e s

i n p e r i f e r i e a c u m a n a d e l u c r u e f t i n a ( i n N E 4

E s i S ) i a r c e l e v e c h i i s i m a r e s c n u m a r u l l u c r a -

t o r i l o r s i i n v e n t a r u l . N u m a r u l l u c r a t o r i l o r s p o -

r e s t e c e l m a i m u l t i n i n d u s t r i a i m b r a c a m i n t e i s i

t a b a c a r i e i p r e c u m s i i n c e a c h i m i c a s i t i p o g r a f i c a

T o n a j u l c e l m a i i n s e m n a t i t i n r e g i s t r e a z a i n s a i n -

d u s t r i a a l i m e n t a r y ( c u b r u t a r i i l e ) , s i c e a a m a -

t e r i a l e l o r d e c o n s t r u c t i e .

C u t o t s p o r u l t o t a l s i p e c a t e g o r i i , t o n a j u l

p e c a t e g o r i i

a l m a r f u r i l o r f a b r i c a t e i n B u n n ,

r e s t i t r a d e a z a t o t u s p a s t r a r e a i n d u s t r i e i l a n i -

v e l u l n e c e s i t a t i l o r i m e d i a t e a l e p i e t i i l o c a l e . D e

o m a r e i n d u s t r i e t e x t i l a , m e t a l u r g i c a s a u c h i m i c a

p u s h ' i n s l u j b a u n e i p i e t e d e d e s f a c e r e m a i i n -

t i n s e

c u f o a r t e p u t i n e e x c e p t i i

n u s e p o a t e

d e c i v o r b i , c a m p a n i e a f e b r i l a d e c o n s t r u c t i i $ i

c r e s t e r e a n u m a r u l u i c o n s u m a t o r i l o r r a m a n a n d

c a u z e l e p r i n c i p a l e a l e p r o g r e s u l u i i n d u s t r i i l o r d e

t r a n s f o r m a r e a b s o l u t n e c e s a r e u n u i c e n t r u u r b a n

d e i m p o r t a n t a B u c u r e s t i l o r . D e a s e m e n e a s p o r i -

Page 22: Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

7/17/2019 Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

http://slidepdf.com/reader/full/vintila-mihailescu-bucurestii-schita-geografica 22/36

2 0

5 2

r e a b i u r o c r a t i e i , i n g r a m a d i r e a p o p u l a t i e i s c o l a r e

( c . 2 0 . 0 0 0 s t u d e n t i ) p r e c u m s i p r i o r i t a t e a c u l -

t u r a l a a C a p i t a l e i , l a m u r e s c i n d e a j u n s , p r o g r e -

s u l i n d u s t r i e i t i p o g r a f i c e $ i a a n e x e l o r s a l e .

I V . Z o n a a g r i c o l a s a u a a p r o v i z i o n a r i i a p r o -

M a t e . C u z o n a

f a b r i c e l o r s i a n t r e p o z i -

t e l o r , s e t e r m i n g ; D r a w l p r o p r i u z i s ; e s t e l i m a

f o a r t e a n e v o i o a s a , d a c a n u i m p o s i b i l a , o s e p a r a -

t i e n e t

i n t r e o r a s s i z o n a r u r a l a c a r e u r m e a z a

i n a f a r . . I n t e a d e v a r s a t e l e v e c h i ( H e r a s t r a u ,

n e a s a ,

T e i ,

F u n d e n i

e t c . )

s a u n o u i

( M i l i t a r i ,

G r i v i t a , P r i n c i p e l e C a r o l , P r i n c i p e l e N i c u l a e ,

P r o g r e s u l e t c . )

s e l e a g a d e u l t i m e l e m a h a l a l e

c u a s p e c t r u r a l s a u d e c a r t i e r e l e d e v i l e ; o p a r t e

d i n f u n c t i o n a r i i

s i ,

m u n c i t o r i i c a r e l u c r e a z a i n

o r a s , t r a i e s c i n a c e s t e s a t e u n d e i s i a u g o s p o ,

d a l - l i l a ; a r a t u r i , g r a d i n i d e z a r z a v a t , v i i s i l i v e z i

d e p o m i , f a n e a t a

s i p a s u n i c u v i t e ,

p o r c i

s i

p a s a r i i n l i b e r t a t e , p a t r u n d p r i n t r e c a r t i e r e l e p e -

r i f e r i c e s e p a r a n d u - l e

s i

i n a i n t a n d , d i n s p r e S E

d e p i l d a , p a l l i d i n m a r g i n e a m a h a l a l e l o r d e 0 4

d i h n a ; i n j u r u l o r a s u l u i i n f i n e , m a i a p r o a p e

l u n g u l c a i i P i s c u l u i s a u p e c a m p u l V a c a r e s t i l o r )

s a u m a i d e p a r t e ( l a B a n e a s a , l a O t o p e n i o n

C h i t i l a , l a S n a g o v ) , u n i i b u c u r e s t e n i a u i n c e p u t

s a - s i c o n s t r u i a s c a f e r m e s a u n u m a i c a s e d e o r

d i h n a ( c o n a c e s a u c o t a j e , d u p a u n t e r m e n b a r b a r

c e c a u t a s a s e i n c e t a t e n e a s c a . ) . I n a . c e l a s t i m p ,

f e r m e l e d e p o m i , d e f l o r i , d e p a s a r i , d e v i t e , d e

l a p t e , a u s p o r i t c o n s i d e r a b i l p a n a l a o d i s t a n t a d e

c e l p u t i n 2 0 - 3 0 k m . d e l a o r a s . S e p o a t e v o r b i

a s t f e l d e o z o n a a g r i c o l a a p r o p i a t a c a r e , i n g l o b a n d

c o m u n e l e s u b u r b a n e , f e r m e l e i c o n a c e l e , f o r m e a z a

o l a r g a a u r e o l a i n j u r u l B u c u r e s t i l o r . F a r a s a

f i e c u t o t u l s t r a i n s d e t r e c u t u l p a r t i i c e n t r a l e a

c a m p i e i , a c e a s t a r e g i u n e n i s e i n f a l i s e a z a c a o

c o m p l e t a r e f i r e a s c a o r c a r e i o r g a n i z a r i r a t i o n a l e

v i l e l o r ,

B A -

.

( i n

Page 23: Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

7/17/2019 Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

http://slidepdf.com/reader/full/vintila-mihailescu-bucurestii-schita-geografica 23/36

5 3

2 1

a s p a t i u l u i g e o g r a f i c i n A u n t r u l c a r u i a t r a i u t e $ i

s e d e s v o l t a u n o r a $ m a r e .

V . A p r o v i z i o n a r e a d e p a r t a t t i . C e i p e s t e 6 0 0 . 0 0 0

l o c u i t o r i

a i C a p i t a l e i ( d u i - A ' r e c e n s a m a n t u l d i n

1 9 3 0 ) p l u s c e l p u t i n 1 0 0 . 0 0 0 p o p u l a t i e f l o t a n t a ,

n i l s e p o t 1 n t r e t i n e i n s a n u m a i d i n l a p t e l e , u n t u l ,

p A s A r i l e

p e c a r e l e p r o c u r a s a t e l e s i m a -

h a l a l e l e d i n z o n a a g r i c o l a a p r o p i a t a , c i

p o n t -

p e a z a g r a n e l e B u g e a c u l u i , D e l i o r m a n u l u i ,

B A -

r a g a n u l u i , B u r n a s u l u i , O l t e n i e i , v i t e l e d i n N o r d u l

A r d e a l u l u i $ i a l M o l d o v e i , p A s a r i l e

t o a t e p r o -

d u s e l e d e f e r m a d i n c a m p i a T i s e i ,

l a p t e l e $ i

b r a n z e t u r i l e f e r m e l o r d i n j u r u l B r a $ o v u l u i , S i -

b i u l u i $ i S i g h i w a r e i , p e $ t e l e b a l t i l o r d i n j o s u l

D u n d r i i d e l a C a T a r a $ i l a V a l c o v , l e m n e l e d i n

m u n t i i A r g e $ u l u i , a i

B u z a u l u i $ i

d i n i n t r e a g a

S e c u i m e , p e t r o l u l $ i s a r e a S u b c a r p a t i l o r , m u n -

c i t o r i i s e r v i t o r i i d i n d e a l u r i l e O l t e n i e i $ i M u n -

t e n i e i $ i m a i a l e s p e c e i ' d i n i n t r e g A r d e a l u l . ( I n

t o a t e t i m p u r i l e a u f o s t n u m e r o $ i , d a r m a i a l e s

a c u m , s e n u m a r a c u z e c i l e d e m i i s e r v i t o r i i s i

s e r v i t o a r e l e v e n i t e d e p e s t e m u n t i ; e i d a u s t r a -

z i l o r

g r a d i n e l o r C a p i t a l e i , o c u l o a r e s p e c i a l s ,

i n t i m p u l s a r b a t o r i l o r ) .

I I . E v o l u t i a B u c u r e § t i l o r .

E s t e n a t u r a l c a o r a $ u l c e l m a i m a r e a l R o -

m a n i e i s A e x e r c i t e o i n f l u e n t a a t a t d e h o t a r i t o a r e

a s u p r a c u r e n t e l o r d e m a r f u r i

$ i d e p o p u l a f i e

d i n i n t r e a g a C a r a . C u m n e l a m u r i m I n s a , a c t u a l a

d e s v o l t a r e l a c a r e a u a j u n s B u c u r e $ t i i ? P e n t r u

a c e a s t a t r e b u e s a n e c o b o r i m p u f i n i n t r e c u t .

V e c h i u l t a r g a l B u c u r e $ t i l o r a f o s t p r o d u s u l

m i $ c a r i l o r d e p o p u l a t i e $ i a l a c t i v i t a t i i e c o n o -

m i c e d i n a u n t r u l u n u i c a d r u m u l t m a i r e s t r a n $

d e c a t c e l a c t u a l $ i a n u m e : c e l a l P r i n c i p a t u l u i

-

e t c , ,

s i

s i

e i i

s i

Page 24: Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

7/17/2019 Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

http://slidepdf.com/reader/full/vintila-mihailescu-bucurestii-schita-geografica 24/36

2 2

5 4

T a r i i - R o m a n e $ t i . P e n t r u a c e s t p r i n c i p a t ,

e l e r a

o r a s u l c e n t r a l , c a p i t a l s

p u n c t d e p a i d c a t r e

t i n u t u r i l e d u n a r e n e .

I n t e a d e v a r e r a f i r e s c c a a t a t c o n d i t i u n i l e l o -

c a l e c a t $ i c e l e a l e s p a t i u l u i g e o g r a f i c m a i i n -

d e p a r t a t s ä c l u e d l a a g l o m e r a r e a o r a s e n e a s c a d e

p e m a l u r i l e D a m b o v i t e i . M a i i n t t 2 i c o n d i t i u n i l e

l o c a l e : i n m i j l o c u l C a m p i e i R o m a n e , u n c o r i d o r

d e m a i m a r e u m i d i t a t e p r o v e n i t a $ i d i n p l o i d a r

m a i a l e s s t a n d i n l e g A t u r d c u a p e l e s t r a n s e a i c i i n

m a n u n c h i , a p r o v o c a t i n a i n t a r e a p a d u r i i p a n s l a

D u n a r e

i n t r e

d o t e d

i n t i n s e r e g i u n i d e s t e p s

( B u r n a s u l B a r a g a n u l ) . C o n d i t i u n i l e m a i f a -

v o r a b i l e d e a $ e z a r e $ i l e g e a c o m p e n s a t i e i a u

f A c u t c a a c e s t u i c o r i d o r c o r e s p u n d a o d e s i m e

d e p o p u l a t i e c a r e a c o n t r a s t a t , s e p a r e , t o t d e a u n a

c u a p r o a p e p u s t i u r i l e d i n t i n u t u r i l e v e c i n e d e s -

g o l i t e ( i n p r i m a j u m A t a t e a s e c o l u l u i t r e c u t , B A -

r a g a n u l I n c a a b e a n u m a r a 1 - 2 l o c u i t o r i l a k m . p .

f a t a d e p e s t e 3 3 d i n r e g i u n e a c e n t r a l s a C a m p i e i ) .

I n m a r g i n e a p a d u r e i

i n t r e d o u a s t e p e c a r e

a v e a s a s e p r e f a c a m a i t a r z i u i n c a m p u r i d e c e t -

r e a l e $ i i n c o n j u r a t i d e o p o p u l a t i e s a t e a s c a n u -

m e r o a s a m e r e u i n c r e $ t e r e p e c a l e d e i m i g r a r e

d i n s p r e d e a l u r i , B u c u r e $ t i i p u t e a u ; s A s e d e s v o l t e

a s t f e l a p r o v i z i o n a t i c u i n l e s n i r e d i n c a d r u l l o -

c a l i m e d i a t n u n u m a i c u a l i m e n t e , m a t e r i a l d e

c o n s t r u c t i e $ i c o m b u s t i b i l d a r c u b r a t e o m e -

n e s t i .

C o n d i t i u n i l e g e o g r a f i c e d e p a r t a t e $ i a p o i

c o n d i t i u n i l e e c o n o m i c e

p o l i t i c e , a u d e t e r m i n a t

i n s a n e m a s u r a t m a i m u t t d e c a t c e l e l o c a l e , a s c e n -

s i u n e a t a r g u l u i a $ e z a t l a c o n t a c t u l d i n t r e p a d u r e

$ i s t e p s , c a t r e m a r e l e o r a $ d e m a i t a r z i u . A c e s t e

c o n d i t i u n i s e d e o s e b e s c d e c e l e l a l t e e , p r i n c a -

r a c t e r u l f o r s c h i m b a t o r . E l e n e s i l e s c c h i a r s A

d e o s e b i m , i n v a r i e a t e a l o r , t r e i f a z e p r i n c i p a l e

. $ i

$ i

s ä - i

$ i

m a i

$ i

$ i

Page 25: Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

7/17/2019 Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

http://slidepdf.com/reader/full/vintila-mihailescu-bucurestii-schita-geografica 25/36

5 5 2 3

c a r e c o r e s p u n d t o t c u a t a t e a e p o c i d e d e s v o i l -

t a r e a o r a s u l u i n o s t r u .

I n p r i m a ( l a t h , c a r e d u r e a z a p a n g a p r o a p e d e

s f a r s i t u l s e c o l u l u i X V a t a t d r u m u r i l e d e i n t e r e , s

c o m e r c i a l , c a t s i e x p a n s i u n e a p o l i t i c s a p r i n C i p a -

t u l u i T a r i i - R o m a n e s t i , i n d r u m a u p o p u l a t i e a c a t r e

D u n a r e a d e j o s ( g u r a I a l o m i t e i , B r a i l a , C h i l i a ) $ i

M a r e . D r u m u r i l e m a r l a l e t a r i i c u s a t e v e c h i i n

l u n g u l f o r e r a u d r u m u l I a l o m i t e i , a l B u z a u l u i ,

a l S i r e t u l u i . I n a c e a s t a f a z a , B u c u r e s t i i e r a u u n

s a t a s e z a t l a n g a a p a D a m b o v i t e i , p r o b a b i l p e

m a l u l s t a n g m a i t w i t i n v e d e r e a l u n c i i l a r g i

m l a s t i n o a s e c e s e i n t i n d e a c a t r e S u d $ i c a t r e

V e s t s i

a n u m e ,

p o a t e , i n m a h a l a u a S f a n t u l u i

G h e o r g h e v e c h i .

F a z a I I - a . A p a r i t i e a 5 i a p o i g r a b n i c a i n a i n t a r e

a T u r c i l o r i n B a l c a n i , s c h i m b a I r m a f u n d a m e n t a l

s i t u a t t e a : d o m n i t o r i i ' r o m a n i o r g a n i z e a z a d r u m u l

c e l m a i d r e p t $ i c e l m a i o c r o t i t c a t r e

S u d

i a r n e g u s t o r i i i n c e p . s a - 1 f o l o s e a s c a p e n t r u l e g a -

t u r i l e f o r c u L e v a n t u l . P r i n s i n t r e B r a s o v u l c a r e

p a z e a l a t r e i t r e c a t o r i $ i v a d u l d e l a G i u r g i u ,

d r u m u l D a m b o v i t e i a c u m t r e c e p r i n p a d u r i

p e s t e l u n c i m l a s t i n o a s e c a r n i n d , d e

l a T a r g o -

v i s t e ,

i n l u n g u l c a m p u l u i d i n t r e

l a l o m i t a $ i

D a m b o v i t a , s p r e B u c u r e s t i . P e n t r u s u p r a v e g h e r e a

a c e s t u i d r u m c a r e p r o b a b i l t r e c e a . i n l u n g u l

s t r a z i i C o l t e a d e a z i s i

a p o i , p e l a n g a r t i o v i j i a

R a d u l u i - V o i l a

, s e c o n t i n u a p r i n

c a l e a S e r b a n -

V o d a

a p a r e , a l a t u r i d e s a t , o m i c a c e t a t u e p e

u n a d i n c o l i n e l e d i n l u n c a ( R a d u - V o i l a s a u M i -

h a i - V o d a ) .

S i t u a t i e a n o u a c r e i a t a d e T u r c i s e c o n s o l i d e a z a

p r i n c u c e r i r e a c e t a t i l o r $ i o r a s e l o r d e l a D u -

n a r e 5 i p r i n t r a n s f o r m a r e a M a n i N e g r e i n t e u n

l a c t u r c e s c . O r i e n t a r e a e c o n o m i c s $ i

p o l i t i c a

r a m a n e d e a c u m i n d r u m a t a c a t r e B a l c a n i i a r

'

_

s i

$ i

Page 26: Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

7/17/2019 Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

http://slidepdf.com/reader/full/vintila-mihailescu-bucurestii-schita-geografica 26/36

2 4

5 6

G i u r g i u v a f i s o c o t i t , p a p a s e r e 1 8 6 0 , d r e p t c e l

m a i i n s e m n a t l o c d e t r e c e r e

a n t r e p o z i t d e

m a r f u r i d e l a D u n a r e a d e j o s . V r e m e d e p e s t e p a t r u

s e c o l e , r e g i u n e a c e n t r a l s a C a m p i e i e c e a m a i c a u -

t a t a d e n e g u s t o r i , a r m a t e $ i d e t r i m i s i i p o l i t i c i

i a r , c a o c o n s e c i n t a a n o u e i s t a r i d e l u c r u r i , d e

c a t r e b o e r i m e , d o m n i t o r i $ i m a n a s t i r i c a r e i n c e p

a o c u p a $ i c o l o n i z a t e m e i n i c m o $ i i l e d i n j u r u l

p i t a l e i .

;

,

I n a c e s t t i m p , s a t u l , c u c e t a t e a l u i , s ' a p r e -

f a c u t i n t a r g p e r m a n e n t $ i a p o i , p r i n a $ e z a r e a

b o e r i m e i i n a u n t r u l

l u i ( s e c . X V I I X V I I I ) , i n

o r a $ . C r e s t e r e a s a f a r a i n t r e r u p e r e e s t e d e a c u m

a s i g u r a t a ,

a s a i n c a t o r i e n t a r e a e c o n o m i c s d i n

a d o u a j u m a t a t e a s e c o l u l u i X I X , o r i e n t a r e n e -

f a v o r a b i l a d e s v o l t a r i i u n u i o r a $ m a r e i n m i j l o c u l

C a m p i e i R o m a n e , n ' a m a i p u t u t a d u c a n i c i

o s c a d e r e .

F a z a 1 1 1 . I n t e a d e v a r i n a i n t e c a p r e f a c e r e a e -

c o n o m i c s a t a r i i n o a s t r e $ i a t a r i l o r v e c i n e s a

i n t e n s i f i c e c i r c u l a t i c a p e M a r e a N e a g r a $ i p e

D u n a r e , d e c i s a r e i n v i e z e d r u m u r i l e m a r l $ i p o r -

t u r i l e d e a c i , B u c u r e s t i i a j u n g

i n a t r e i a f a z a

a d e s v o l t a r i i f o r

c a p i t a l a P r I n c i p a t e l o r - U n i t e

$ i , m a i t a r z i u , a R o m a n i e i v e c h i . F a t s d e c i r c u l a -

t i e a i n t e r n a t i o n a l s $ i f a t a d e p r i n c i p a l e l e n o a s t r e

d i r e c t i i n o r m a l e d e e x p o r t ( p r i n C o n s t a n t a , B r a i l a

$ i G a l a t i ) , C a p i t a l a s e a f l a d e c i d i n n o u i n s i t u a t i a

g e o g r a f i c a i n c a r e s e a f l a p e v r e m u r i u m i l u l

s a t a l p a s t o r u l u i B u c u r : e s t e a d i c a i n t e u n p u n c t

e x c e n t r i c f a t s d e c i r e u l a t i a g e n e r a l a a p e r s o a n e -

l o r $ i a m a r f u r i l o r . A b a t e r e a , c u t o a t e a c e s t e a ,

a d r u m u r i l o r m a r i c a t r e e a , n e a p a r e a s t f e l c a o

a n o m a l i e e x p l i c a b i l a n u m a i p r i n c o p l e s i t o a r e a

i m p o r t a n t a p o l i t i c a p e c a r e o d o b a n d e $ t e o r a ,

s u l n o s t r u i n t a i l a 1 8 5 9 a d o u a o a r s , i n u r m a

U n i r e i r e c e n t e .

s a - i

V i i ,

$ 1

C a -

Page 27: Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

7/17/2019 Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

http://slidepdf.com/reader/full/vintila-mihailescu-bucurestii-schita-geografica 27/36

5 7

2 5

U r m a r i l e a c e s t u i f a c t o r p o l i t i c , m a i l p u t e r n i t

d e c a t n e a j u n s u r i l e l o c a l e ( c l i m a e x t r e m a , m l a $ -

t i n e )

d e c a t a n o m a l i e s p o z i t i e i g e o g r a f i c e ( e x -

c e n t r i c a $ 1 l a o p r e a m i c a d e p a r t a r e d e g r a n i t a

S t a t u l u i ) , s e p o t v e d e a d i n v a r i a t i e a

i n t i n d e r i i i n s u p r a f a t a $ i a n u m a r u l u i

c o m -

p o z i t i e i p o p u l a t i e i B u c u r e $ t i l o r i n c e l e t r e i f a z e

p r i n c i p a l e a l e d e s v o l t a r i i l o r .

N u s t i r r t n i m i c p r e c i s d e s p r e s a t u l B u c u r e s t i ;

n i c i m a c a r l o c a l i z a r e a

$ i v e c h i m e a l u i n u n e

s u n t s i g u r c u n o s c u t e . S t i l l y m a i d e g r a b a , d i n

s a p a t u r i , c a p e l o c u l o c u p a t a z i d e o r a s u l n o s t r u

s e & e a u m i c i a s e z a r i r u r a l e , I n c a d i n e p o c a

p r e i s t o r i c a . N u p u t e m f a c e t o t u $ n i c i o i p o t e z a

a s u p r a c o n t i n u i t a t i i d e p o p u l a r e a a c e s t e i

g i u n i .

I n f a z a a d e l l a a i n f l u e n t e i t u r c e s t i , e g r e u ,

d e f i x a t l i m i t e , c h i a r $ i n u m a i p e s e c o l e , $ i e s t e

g r e u a t a t d i n c a u z a a b s e n t e i s a u n e p r e c i z i u n e l

i z v o a r e l o r d e i n f o r m a t i e , c a t $ i d i n c a u z a s t r u c -

t u r e i f o a r t e n e e g a l e a o r a $ u l u i : i n m i j l o c s a m b u r i

d e c o n c e n t r a r e c u s t r a z i m a i t e m e i n i c c l a d i t e $ i

p r o p r i e t a t i d o m n e s t i , b o e r e s t i $ i m a n a s t i r e s t i p e

c a r e s e r i d i c a u , i n c u r t i m a r l c u g r a d i n i , c a s t l e

s t a p a n i l o r c o l i b e l e s l u g i l o r $ 1 r o b i l o r ; i a r m a i

d e p a r t e , p a n s l a m a r g i n e a o r a s u l u i p r o p r i u z i s ,

m a h a l a l e l e m a i m u l t t a r a n e s t i c u c a s e r e s f i r a t e

p r i n t r e g r a d i n i $ i l i v e z i s a u s e p a r a t e d e v a s t e

m a i d a n e ; $ i m a i d e p a r t e i n f i n e , s p r e m a r g i n e ,

o g o a r e , v i i , l i v e z i c u s a t e , m a h a l a l e

s a t s i

m a r e r i s i p a d e l o c u i n t e . I n c i t i r e a s c h i t e i a l a t u -

r a t e , v a t r e b u i s a s e t i n a s e a m s d e c i , d e r e a l i -

t a t e a c e l o r d o u a p a r t i a l e o r a s u l u i ( o r a s u l p r o -

p r i u z i s $ i a u r e o l a s a d e r i s i p i r e ) c a r e s e a n -

g r e n a u p r e a i n t i m p e n t r u c a s a p o a t a f i d e o s e -

b i t e . N u m a i ° d a t a c u a p a i i t i e a p l a n u r i l o r t o p o -

g r a f i c e ( p r i m u l , d i n 1 7 9 1 ) , e r e a l i z a b i l a a c e a s l a

s e p a r a t i e . ( v . f i g . 3 ) .

s i

i n f a t i s e r i i ,

s i

r e =

,

$ i

Page 28: Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

7/17/2019 Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

http://slidepdf.com/reader/full/vintila-mihailescu-bucurestii-schita-geografica 28/36

2 6

5 8

I n s e c o l u l X V I ( s e r e s f a r s i t u l l u i ) , o r a s u l p r o -

p r i u z i s , f o r m a t d i n C u r t e a D o m n e a s c a

d e s t u l

d e i n t i n s a

s i

t e m e i n i c c l a d i t a c u p a l a t u l

s i

b i s e r i c a

e i ,

c e l

p u t i n d e p e v r e m e a l u i

M i r -

c e a C i o b a n u l

d i n T a r g u l s i t u a t i m p r e j u r u l

S f a n t u l u i G h e o r g h e v e c h i

s i

d i n c a t e v a

m a -

V .

M i h . 1 9 3 1

F i g . 3 . C u m a u c r e s c u t B u c u r e s t i i .

1 . L o c u l C u r t i i D o i n n e t i 2 . L o c u l v e c h i u l u i t a r g d e l a S f .

G h e o r g h e . C i f r e l e a r a t A e p o c i l e d e i n t i n d e r e a l e o r a p l u i .

h a l a l e b o e r e s t i

( 1 3 a l a c e a n u ,

U d r i c a n i ,

S t e l e a ) ,

n u s e p u t e a i n t i n d e , i m p r e u n d c u a u r e o l a l u i d e

r i s i p i r e , m a i m u l t d e c a t p a n a ' n b u l e v a r d u l A -

c a d e m i e i d e a z i s i p a n d ' n l u n g u l s t r a z e i S c a u n e

-

Page 29: Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

7/17/2019 Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

http://slidepdf.com/reader/full/vintila-mihailescu-bucurestii-schita-geografica 29/36

5 9

2 7

( N . F i l i p e s c u ) s i b u l e v a r d u l D o m n i t e i . S p r e S u d ,

e l s e o p r i a l a D a m b o v i t a i a r c a t r e V e s t a b e a i n -

c e p u s e s a C o b o a r e p o v a r n i s u l c e s e l a s s s p r e

C i s m i g i u .

I n s e c o l u l X V I I , o r a s u l p r o p r i u z i s a j u n s e s e

p o a t e l i m i t e l e p e r i f e r i e i r i s i p i t e d i n s e c o l u l t r e -

c u t , i a r c u p r o p r i e a - i a u r e o l a d e i m p r a s t i e r e ,

p a n s a p r o x i m a t i v i n s t r a z i l e S c h i t u M a g u r e a n u ,

S t i r b e i - V o d a , C . A . R o s e t i , C a r a g e a l e , M i r c e a -

V o d a . I n a c e s t t i m p n e g u s t o r i i d e p e s t e m u n t i

i n c e p u s e r a s a f r e c v e n t e z e m a i d e s s i c h i a r s a s e

f i x e z e i n t a r g u l B u c u r e s t i l o r ( B a r a t i e a ) i a r c e i

d i n O r i e n t ( G r e c i , E v r e i , T u r d ) l u n g e s c t a r g u l

s p r e s u d i n a x a a c t u a l e i c a i S e r b a n - V o d a . I n

a c e a s t a p a r t e s e p a r e c a o r a s u l t r e c e a s t f e l , c u

p u t i n , p e s t e a p a D a m b o v i t e i . N u l i p s e s c n i c i n e -

g u s t o r i i d e t a i l c a r e , a l a t u r i d e b o e r i s i d e t a r a n i i

d e l a m a r g i n e , d a u a s e z a r i i u n c a r a c t e r r o m a n e s c

f a r a s a p o a t a b i r u i i n s a , i n c o n v e r t , i n f l u e n t a l e -

v a n t i n a .

S e c o l u l X V I I I e s t e h o t a r i t o r . M u t a r e a d e f i n i -

t i v e a c a p i t a l e i l a B u c u r e s t i s i i n f l u e n t a , i n c o n -

t i n u a c r e s t e r e , a G r e c i l o r $ i T u r c i l o r , a t r a g n u

n u m a i a c e s t e e l e m e n t e t r a n s d u n a r e n e l a c a r e s e

a d a o g a B u l g a r i , A l b a n e z i s i , d i n c e i n c e m a i

m u l t i , E v r e i s p a n i o l i , d a r s i u n m a i m a r e n u -

m a r d e b o e r i s i t a r a n i r o m a n i . O r a s u l a j u n g e a s t -

f e l , s p r e s f a r s i t u l s e c o l u l u i , l a e e l p u t i n 7 0 . 0 0 0

l o c u i t o r i , c e e a c e p r o v o a c a i n t i n d e r e a a s e z a r e i u r -

b a n e p r o p r i u z i s e d u p e c u m a r a t a d e a s d a t a

c u d e s t u l a p r e c i z i e p l a n u l t o p o g r a f i c d i n 1 7 9 1

d i n c o l o d e s t r a z i l e S c h i t u M a g u r e a n u , P o p a

T a t u , B u z e s t i , R o m a n s , T r a i a n . I n d r e a p t a D a m -

b o v i t e i , o r a s u l r a m a n e t o t u s I n c a ' f o r m a t d i n

m a h a l a l e - s a t d e s p a r t i t e i n t r e e l e g r i n l o c u r i v i -

r a n e s a u s p a t i i c u l t i v a t e . D i v a m a i b i n e d e j u -

m a t a t e s e c o l i n f i n e ( s p r e 1 8 5 0 ) , B u c u r e s t i i a -

p a n a

Page 30: Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

7/17/2019 Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

http://slidepdf.com/reader/full/vintila-mihailescu-bucurestii-schita-geografica 30/36

2 8

6 0

j u n g , e d r e p t , p a n a i n l i n i e a s o s e l e l o r d e c e n t u r a

B a s a r a b , B o n a p a r t e , S t e f a n - e e l - M a r e , M i h a i - B r a -

v u l i n s a p a s t r e a z a I n c a , l a p e r i f e r i e , p e o f o a r t e

i n t i n s a s u p r a f a t a , a c e l a s c a r a c t e r d e r i s i p i r e $ i

g r u p a r e l a c u n a r a .

S p r e S u d § i s p r e V e s t , e i

s t a g n e a z a s a u p r o g r e s e a z a f o a r t e I n c e t , f a p t c e

t r e b u e p u s i n l e g a t u r a ,

c e l

p u t i n p a r t i a l , c u

i n t i n s e l e s p a t i i u m e d e s a u m l a s t i n o a s e d i n l u n c a

D a m b o v i t e i .

U l t i m a f a z a ,

c e a a c t u a l a ,

c a r e i n c e p e d u p a

1 8 6 0 , a a d u s , d u p a c u m a m v a z u t i n p a r t e l a i n -

c e p u t u l a c e s t e i l u c r a r i :

1 .

U n i r e a o r a s u l u i , m u l t m a i i n t i n s . $ i , m a i

s t r a n s , d e p e s t a n g a ,

c u c e l d e p e d r e a p t a

D a m b o v i t e i p r i n a c o p e r i r e a l u n c e i ' a c e s t u i r a u ,

m a i i n t a i c u c a r t i e r e s a r a c e , a p o i , d u p a c a n a -

l i z a r e a d i n 1 8 8 0 , c u c l a d i r i d i n c e i n c e m a i

o c c i d e n t a l e ( p a n a l a v i l e l e d e d u p a r a z b o i ) .

2 . I n t i n d e r e a e x a g e r a t a i n l u n g u l t u t u l o r

d r u -

m u r i l o r m a r l , d a r m a i a l e s i n l u n g u l c a l f G r i m

v i t e i , M o s i l o r $ i R a h o v e i .

3 . C l a d i r e a l o c u r i l o r d i n t r e t e n t a c u l e , c e e a c e

a i m p u s s i a f a c u t r e a l i z a b i l a f i x a r e a e f e c t i v a

a u n u i s p a t i u d e i n t i n d e r e m a x i m a a o r a s u l u i

p r o p r i u z i s p e o s u p r a f a t a d e p e s t e 7 0 0 0 h a .

4 . S p o r i r e a p o p u l a t i e i p r i n m a r l ' s a l t u r i c a r e

c o r e s p u n d e p o z e i c e l o r d o u a u n i r i : 1 8 5 0 : 1 2 0 . 0 0 0

l o c u i t o r i ; 1 8 8 1 : p e s t e 2 0 0 . 0 0 0 ; 1 9 1 2 : 3 4 1 . 0 0 0 ;

1 9 3 0 : p e s t e 6 0 0 . 0 0 0 ( v . f i g . 4 ) .

5 . S c h i m b a r e a f u n d a m e n t a l s a c o m p o z i t i e i p o -

p u l a t i e i : i n l o c u l O r i e n t a l i l o r d i n c o m e r t s i i n -

d u s t r i e $ i i n l o c a l R o m a n i l o r , E v r e i i , g a l i t i e n i $ i

r u s i i n c o m e r t ( 4 3 . 0 0 0 i n 1 9 0 0 i a r a z i , c e l p u t i n

1 5 0 . 0 0 0 ) s i A u s t r i e c i

U n g u r i ' i n i n d u s t r i e c a

l u c r a t o r i .

F a r a i n d o i a l a n u m a r u l R o m a n i l o r e s t e I n c a ,

m a i m a r e d e c a t a l s t r a i n i l o r ; f u n c t i u n i l e p e c a n

_

s i

Page 31: Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

7/17/2019 Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

http://slidepdf.com/reader/full/vintila-mihailescu-bucurestii-schita-geografica 31/36

6 1

2 9

e i l e e x e r c i t a i n s a ( f u n c t i o n a r i , p r o f e s i o n i s t i l i -

b e r i , p r o f e s o r i , s c r i i t o r i , m u n c i t o r i , i n m a r e p a r t e

n e c a l i f i c a t i s i , m u l t m a i p u t i n i , n e g u s t o r i s i m e -

s e r i a s i ) , e i s u n t d i n c e i n c e m a i d e p a r t e d e a

h o t a r i i n v i a t a e c o n o m i c s a C a p i t a l e i . S e v e d e

a c e a s t a s i d i n l o c u r i l e i n c a r e e i s u n t a s e z a t

i n o r a l : m a t m u l t i n m a h a l a l e l e d e o d i h n a d i n j u -

r u l i n s t i t u t i i l o r a d m i n i s t r a t i v e , c u l t u r a l e s a u m i -

l i t a r e

s i

l a p e r i f e r i e ( c a r t i e r e l e d e v i l e s i c e l e

d i n j u r u l f a b r i c e l o r s i g a r i l o r ) . I n s c h i m b t o a t e

c a r t i e r e l e d i n s p a t e l e t a r g u l u i C e n t r a l , i c h i a r c e l e

l o c u i t e a c t i o n u n s f e r t d e v e a c d e u r m a s i i n e 4

1 8 1 0

6 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0

3 0 0 . 0 0 0

2 0 0 . 0 0 0

1 0 0 . 2 0 0

2 0

3 0 4 0 5 0 6 0

7 0

8 0 1 9 0 0

1 0

2 0 3 7

F i g . 4 . C u m a v a r i a l p o p u l a t i a g l o b a l a a B u e u r e q f i l o r i n -

t r e 1 8 1 0

1 9 3 0 ( d e c a n d a v e m d a t e m a i s i g u r e ) .

g u s t o r i l o r r o m a n i s a u g r e c i o n b u l g a r i r o m a ,

n i z a t i , c a d e p i l d a L u c a c i , S t e l e a e t c . s u n t a -

c u m a l o c u i t e a p r o a p e e s c l u s i v d e c a t r e E v r e i . A .

c e s t i a s t a p a n e s c ,

c a

p r o p r i e t a r i , n u n u m a i

i z

s p a t e l e T a r g u l u i c i i i n T a r g s i , m e r e u m a t

n u m e r o s i , b l o c u r i l e d e c a s e c o l e c t i v e

m a g a -

z i n e , c a r e s e r i d i c l t o t m a i m u l t e , d u p a c u m :

a m v a z u t ,

i n l u n g u l s t r a z i l o r p r i n c i p a l e

s i

i n

j u r u l p i e t e l o r d e a p r o v i z i o n a r e l o c a l e . D e a s e .

0

f i

s i

O P

I I I

1 1 1 1 1 1 1 1 1 = E l I m

M O M M I M I

Page 32: Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

7/17/2019 Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

http://slidepdf.com/reader/full/vintila-mihailescu-bucurestii-schita-geografica 32/36

3 0

6 2

m e n e a t o t e i a u r o l h o t a r i t o r i n c o m e r t u l d e e n -

g r o s

i n f i n a n t a r e a $ i

m a i r a r c h i a r i n

c o n d u c e r e a , f a b r i c e l o r d e l a p e r i f e r i e .

E s t e a s t f e l n e i n d o i o s c a r o s t u l

a v u t , p a n s

s p r e 1 8 6 0 , d e n e g u s t o r i i o r i e n t a l i

$ i r o m a n i ,

e s t e a s t a z i i m p l i n i t , i n c e a m a i m a r e m a s u r a d e

c a t r e E v r e i i v e n i t i , d u p a a c e a s t a d a t a , d i n G a -

l i t i a

$ i , i n u l t i m i i a n i , d i n R u s i a .

C o n c t u z i i .

1 .

R i d i c a t i p r i n

c o n c u r s u l V e r i c i t

R a s p a n d i r e a E v r e i l o r

i n B u c u r e s t i l a s f a r -

y i t u l

s t a t i s t i c s d e l a 4 1 a n 1 9 0 0 )

E v r e i i n r n a j o r i t a t e

V

N - 0 %

T a r p '

- 4 %

c e n t

a l

V . M i h . 1 9 2 4

F i g . 5 . R d s p a n d i r e a E v r e i l o r i n B u c u r e # 1 l a 1 9 0 0 ( d u p a

r e c e n s a m a n t u l d i n a c e l a n , u l t i m u l c a r e n e d a p o p u l a t i a

p e n a t i o n a l i t a t i

s t r a z i ) .

a l f a c t o r i l o r l o c a l i f a v o r a b i l i a l c e l o r e c o n o m i c i

s i p o l i t i c i a c e s t i a t e m p o r a l a b a t u t i , p r i n a c -

c i d e n t u l t u r c e s c , d e l a d i r e c t i a f o r n o r m a l a

B u c u r e $ t i i s e s p r i j i n a a z i p e d e s v o l t a r e a d e m o -

g r a f i c a ( d e s i m e d e 1 5 0 - 2 0 0 l o c u i t o r i l a k m . p .

$ i

s e c . X I X . ( D D u p A

? i .

0

2

3 k m .

A l o r A r a l 1 1 1 . 6 1 S E N I I I I : B L I M . . .

- ?

$ i

$ i

Page 33: Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

7/17/2019 Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

http://slidepdf.com/reader/full/vintila-mihailescu-bucurestii-schita-geografica 33/36

6 3

3 1

i n l u n c a A r g e $ - S a b a r ) $ i e c o n o m i c s a c a t n p i e i $ i

d e a l u r i l o r T a r i i - R o m a n e s t i s i

n e m A s u r a t m a i

m u l l p e i m p r e j u r a r e a c a e s t e c a p i t a l a u n u i

s t a t d e p e s t e 1 9 m i l i o a n e s u f l e t e c u p r i n c i p i i

a d m i n i s t r a t i v e c e n t r a l i z a t o a r e

u n e o r i c e l p u -

t i n

e x c e s i v e .

2 . D a t o r i t a s i t u a t i e i s a l e p r i v i l e g i a t e i n S t a t ,

C a p i t a l a - o r a $ d e t a r a n i , b o e r i $ i t a r g o v e t i s t r a n $ i

p e l a n g a C u r t e a D o m n e a s c a a p u t u t e v o l u a

a s t f e l ,

l a r d i m p o r t a n t e i n t r e r u p e r i , c a t r e a $ e -

z a r e a u r b a n a d e a z i c a r e - $ i m a i p a s t r e a z a I n c a ,

i n b u n k ' p a r t e , a s p e c t u l e i d e c o m p l e x d e g r a d i n i

$ i a n t i i n t r e r u p t d e s t r a z i $ i c l a d i r i , i n g e n e r a l ,

n u p r e a i n a l t e . D e l a a c e s t c a r a c t e r v e c h i $ i o r i -

g i n a l a r f i n o r m a l d e c i s a p o r n e a s c a s i s t e m a t i z a -

r e a $ i m o d e r n i z a r e a C a p i t a l e i , n u d e l a p i l d a

m a r i l o r o r a s e a p u s e n e c a r e a u a v u t i a l t s o r i g i n e

$ i a l t A e v o l u t i e .

T o t u $ , c u d r e p t c u v a n t s e s p u n e : t i m p u r i l e s ' a u

s c h i m b a t ; o r a s u l r e s f i r a t a l d a t a i n t r e l i v e z i , v i i $ i

l o c u r i v i r a n e , s e p o t r i v e a c u f u n c f i u n e a d e t a r g

o r i e n t a l $ i r e s e d i n t a a u n u i v o e v o d $ i

a c u r t e -

n i l o r l u i . A z i , B u c u r e s t i i ; a p r o a p e s i - a u s c h i m b a t

f u n c t i u n e a : s u n t c a p i t a l a u n u i s t a t d e p e s t e 1 9

m i l i o a n e l o c u i t o r i , o m a r e p i a t a c o m e r c i a l a , u n

i m p o r t a n t a n t r e p o z i t d e m a r f u r i i n m a r g i n e a S u d -

e s t u l u i e u r o p e a n , u n c e n t r u i n d u s t r i a l

i n n e -

i n t r e r u p t a c r e s t e r e $ i e e l m a i i m p o r t a n t f o c a r

c u l t u r a l a l T a r i i . C o m p l e x i t a t e a 5 i i n t e n s i t a t e a

f u n c t i u n i l o r d e a z i n u s e m a i a c o r d a c u e v i -

d e n t a r i s i p a d e s p a t i u d i n t r e c u t . E d r e p t , i n s a

n u - i m a i p u t i n a d e v a r a t c a t o c m a i a c e s t t r e c u t

t r e b u e f o l o s i t p e n t r u a c r e e a u n o r a s s a n a t o s , u n

o r a $ c u m u l t e $ i u n i f o r m r i s i p i t e s p a t i i

v e r z i .

L u p t a p e n t r u r e a l i z a r e a a c e s t u i o r a $ v a f i g r e a ;

t o t u $ e a m e r i t s s ä f i e d u s a $ i d u s a c u h o t a r i r e

t o c m a i c o n t r a v e c h i l o r b u c u r e $ t e n i , c a r i f a t a d e

.

Page 34: Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

7/17/2019 Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

http://slidepdf.com/reader/full/vintila-mihailescu-bucurestii-schita-geografica 34/36

3 2

6 4

s p o r i r e a n e a s t e p t a t a a p r e f u l u i p a m a n t u l u i , p r e -

c u m $ i d i n a l t e m o t i v e , u n e l e b i n e c u v a n t a t e , n u

s e d a u i n a p o i d e l a s a c r i f i c a r e a f r u m o a s e l o r

c l a d i r i b o e r e $ t i $ i I n c a m a i f r u m o a s e l o r p a r c u r i ,

g r a d i n i $ i

c u r f i , i n l o c u i t e v e r t i g i n o s , m a i a l e s

i n u l t i m i i 3 - 4 a n i , c u s u f o c a n t e l e b l o c u r i ' d e

c a s e c o l e c t i v e . N u v a f i a d i c a v o r b a a t a t d e u n i

p l a n s e r i o s d e s i s t e m a t i z a r e

c a c i d e c u r a n d a

f o s t a p r o b a t u l t i m u l

c a t d e o v i r t u o a s a r e s -

p e c t a r e a a c e s t u i a c o n t r a t u t u l o r p r e s i u n i l o r

i s p i t e l o r .

a

$ i

Page 35: Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

7/17/2019 Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

http://slidepdf.com/reader/full/vintila-mihailescu-bucurestii-schita-geografica 35/36

C U N O F T I N T E F O L O S I T O A R E

N r .

1 6 . C r e s t e r e a p a s a r i l o r d e P R O F .

C .

M O T A 9

R a t a c i r i7 b o l s e v i s t e d e M m o r e

I .

M I H A I .

2 0 . R a s a d n i j a ¢ I p l a n t e l e d i n r a s e d

d e V . S A D O V E A N I I .

2 2 . M e s t e s u g u i v a p s i t u l u i c u b u r u e n i

d e

A R T . G I : M I . / V I : I .

2 3 . C u m o r b i m

d e D R .

G . G L X V A N .

2 4 . P a s t r a r e a c a m e l d e p o r t d e G .

t i 0 0 0 n o o l o .

2 5 . C a l u l d e p r o f . E .

U D R I S C H L

2 7 . C u m t r e b u e s a n e h r a n l m d e E .

S E V E R I N .

2 9 .

S O .

B e l l a d o D R . E M I L G H E O R G H I U .

L a m u r i r e a C o n s t i t u t i e l d o A R T U R

G o H O V E .

. 8 8 . M a m a $ 1 c o p i l u l d e P R O F . M . M A -

N I C A T I D E . *

3 6 . O m u l $ 1 s o c i e t a t e a d e A L . G I U G L E A .

8 7 . B u c a t a r l a s a t e n c i i

d e M A R I A G E N . :

D O R R E S C I I . *

d e z a h a r

8 . S t e e l e d e

C . . L i c r a -

T E A N I L

I n g r a s a r e a9 .

p a m a n t u l u i d e I . M .

D o r m u s c u .

4 0 . F r i g u r i d e b a l t a d e D o . T .

D U M I

T R E S C U .

N r .

4 1 . B a n u l d e A . G I U G L E A .

4 2 . S f a t u r i p r a c t i c e d e I N G . 1 A .

S C H O R R

4 3 . L a m u r i r e a C a l e n d a r u l u i d e A .

G I U O L E A

4 4 . C o n j u c t i v i t a g r a n u l o a s a d e

D R . I .

G L A

V A N

4 5 . B u r u e n i d e l e a c d e A .

V O L A N S C H 1 .

4 6 . S f a t u r i

C u l t u r e

c a s n i c e d e

t o m a t e l o r

' M I C A

d e I

R A L U C A .

I s v o R A N

7 .

4 8 . R e t e t e p e n t r u g o s p o d i n e d e

M A I C A R A L U C A .

4 9 . L i n g o a r e a d e D R .

I . D U M I T R E S C U .

5 0 . B l e n o r a g l a s a u s c u l a m e n t u l d o

D R . N . L O A N .

5 1 .

5 2 .

P r a c t i c e

A p a d e

a g r i c o l a

b a u t d e

d e A . S E J E N A R I L I .

D R .

I .

B I L T E A N U

5 3 . ' M o s u l e x a n t e m a t i c

D U M I T R E S C U .

d e T U D O R

S t . B o a l e l e a n i m a l e l o r d e I . P o r t e -

C A a P E A N U .

5 5 . L u c r a r i d i n p a n u s i l e d e p o r u m b

d e T I T U S G .

M I N E A .

5 6 . C a r t o f u l d e 1 . Y O P L I C I M P E A N U .

5 7 . C u m s a t r a i m d e

D R . F . G R U N F E L D

5 8 . L u c r a r i d i n p a e $ 1 s o r g d o

T o r o .

G . M I N E A .

S e r i a C . D I N L U M E A L A R G A .

N r .

8 . M u n f i l A p u s e n i d e M . D A V I D .

5 . B u c o v i n a d e I . S I M I O N E S C U .

6 . B a s a r a b i a d e G . N X S T A S E .

7 . D o b r o g e a d e C . B o k r o s c o .

1 0 . V i a t a I n a d a n c u l m a r l i o r d e C .

M O T A $ .

1 1 . - 1 2 . A . S a g u n a d e 1 .

L U P M .

1 3 C a t r e E v e r e s t d o P R O P . I . $ 1 M 1 0 , -

N E S C U .

R o m a n i l4 .

d e p e s t e N i s t r u d e

V

H A R E . *

1 5 . L i t u a n i a d e G .

N X S T A S E .

1 7 . C a m p i a T r a n s i l v a n i e l d e I . P o r e -

C A M P E A N U .

1 8 . M o l d o v a d e I . S I M I O N E S C U .

1 9 . R o m a n i i d i n U n g a r i a d e 1 . G E O D .

G E S C U

2 0 . J u d . T u r d a A r i e s d e 1 . M U R E V C A N I T .

2 1 . T a r a H a j e g u l u i d e G u y o n .

T O D I C A .

2 2 , S p i r u C . H a r e t d e I .

S I M I O N E S C U .

2 3 . D a n e m a r c a d e

M A G D A

D .

N i c e -

L A E S C U .

2 4 . N . M i l e s c u I n C h i n a d e I . S I M I O .

N E S C U .

N r .

2 7 . V a l e a J i u l u l

d i n A r d e a l d e P

H o s s u - L o N G I N .

2 8 . T a r a [ t a r s a l d e N . O R 0 1 1 1 D A N .

2 9 . V e c h i u l t i n u t a l S u c e v e i d e V .

8 0 . M a c e d o - R o m a n i l d e T A M E P A P A -

1 1 A 0 1 .

3 1 . R o m a n i i d i n B a n a t u l J u g o s l a v

d e P R . B I Z E R E A

3 2 .

C o a s t a d e A z u r d e 1 .

S I M I O N E S C U .

8 8 . E l v e t i a d e

T R A I A N

G .

Z A H A R I A .

8 1 . M a r a m u r e s u l d e

G I L V O R N I C U .

3 5 .

A u s t r i a d e

. S I M I O N E S C U .

3 6 . B e l g i a d e

T R A I A N G . Z A H A R I A .

3 7 . A f g a n i s t a n u l d e I . S I M I O N E S C U .

0 8 . A n a s t a s i a

a g u n a d e D R I . L o r e *

8 9 . B l a j u i d e

A L E X . L U P E A N U - M E L I N .

4 0 . M a r e a N e a g r a d o

D R . 1 L E P I .

4 1 . P e u r m e l e l u i R o b i n s o n C r u s o e

d e I .

S I M I O N E S C U .

4 2 . D i n N o r v e g i a d e I .

C O N E A .

4 3 . D i n v r e m e a l u i S t e f a n c e l M a r e

d e G E N . R .

H O S E ' r r l .

4 4 . J a p o n i a d e I . 8 n d r o r r E s c u .

.

D I U R E A .

Page 36: Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

7/17/2019 Vintila Mihailescu - Bucureştii Schiţă Geografică

http://slidepdf.com/reader/full/vintila-mihailescu-bucurestii-schita-geografica 36/36

C U N O S T I N T E F O L O S I T O A R E

N r .

7 8 .

G o v o r a 1 1 C a l i m S n e l t 1 d e I .

S I 1 1 1 0 -

N E S C U

4 9 . S e a r l e ' t o r n N e w - Y o r k u l u l

d e

P E T R U

C O M A R N E S C U

5 0

N i c o l e & B a l c e s c u

d e V . S A S S U

5 1

T a r a v N u r i l o r i m p l e t r i t e , E g i p t u l )

d e M I R C E A H E R O V A N U *

N r .

N r

G h . I . D a n i e l

d e G E N . R . P R O S E T T I ' .

5 3 .

A . O d o b e s c u

d e A L . T Z I O A R A - S A .

M U R C A $

5 4 .

B a n e f u l d o P R O P . D . I Z V E R N I C E A N U *

6 5 .

T a r a Z a r a n d u l u l d e 0 E

C A M B E R .

5 6 . l o r d a c h e G o l e s c u

d e N . B X N E s c t r

5 7 .

B u c u r e f t i l

d e V . M i n X a m s c u . *

5 S . T u r i s m u l

d e A U R E L P I T U

S e l l a D . T I I N T A

A P L I C A T A " .

N r .

I . F a b r i c a r e a

s 3 p u n u l u i d e A

S o m m e .

2 .

S .

M o t o r u l

I n d u s t r i a

D i e s e l d e

I N C .

C A S E T T I .

P a r f u m u l u l

d e E . S E .

T H R I L L

5 .

A e r u l l i c h i d d e I L I E M A T E r .

6

I n d u s t r i e A z o t u l u l

d o L . C A T O N .

7 9 . L o c o m o t i v e d e I N C ) . C A S E T T I .

V .R .- 10

1 1 .

A e r o p l a n u l

B a l o a n e $ 1

- 0

A N A S T A S I U

d i r i j a b i l e

d e C .

M I -

n X I L E S C U .

1 2 .

B e t o n u l

G e r i $ i

a r m a t d e

d e

I N C .

N .

° A R E A

1 3 . t r e n u r i

G . * I A D B E L

1 5 . A p a r a t d e R a d l o f o n l e

d e M i n . .

D R A L Z A P A N .

I A T I p a r u l d e V A U L T : R O M A N E S C U .

1 7 .

C e s e s c o a t e d i n c a r b u n i

d e C .

V . a n n o u o m v

l b .

I n d u s t r i e m a t e r i l l o r c o l o r a n t s

d e C . A . F L O R E A

1 9 . F o t o g r a f l a d e

C A P .

D R . : 1 1 Z A P A N

2 0 .

I n d u s t r i e z a h a r u l u i

d e G . 1 B A .

1 7 0 1 A N U .

9 1 . a s e

m o n t a j e d e r a d i o d e

C I p . D r t

M Z A P A N .

2 2 . C l n e m a t o g r a f i a d e C l p D R . M .

[ J A P A N

A u t o m o b l l u l3 . d o C I P I T . D E A V I A T I E

M

2 4 . F a b r i c a r e a s t i c l e l

d e G . A . F L O R E A

2 5

G a z e l e o t r a v i t o a r e

d e

C A P .

D R .

M

Z A P A N .

2 6 . I m p a e r e a p a s S r I l o r d e N . C . P I -

N 8 8 0 1 3 .

2 7 L e g a t u l

i n n o t u i

d o

c g r t i l o r d e 1 . C A P A I r A t k o *

2 8 . Y . E P U R E A N U

2 9 . S c o a t e r e a p e t e l o r d e V I C T O R I A A

V E L C U L E S C U * .

R A S P A N D I T I

C U N O S T I N T E F O L O S I T O A R E

E c e a m a i t r e b u i t o a r e b i b l i o t e c a . U n i c a p r i n v a -

r i e t a t e a c u p r i n s u l u i , p r i n e f t i n a t a t e , e s t e l a i n d a -

m a n a o r i c u i . S ' a d o v e d i t o a d e v a r a t a e n c i c l o p e d i e .

A d u c e f o l o a s e s p e c i a l i s t u l u i , d a n d u - i n o t i u n i d a r e

d i n a l t e d o m e n i i ; p r o c u r e c u n o s t i n t e f o l o s i t o a r e

4

5 2 .

.

.

P A N T A Z I .

-

.