VIHB cursus

Click here to load reader

 • date post

  05-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  455
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Alle informatie met betrekking tot uw VIHB nummer aanvraag, de opleiding en het examen.

Transcript of VIHB cursus

 • 1.

2. 3. 4. www.niwo.nl 5. 6. 7. U beschikt over voldoende financile middelen voor eencorrecte start en voortgang van de onderneming.Het kapitaal is vastgesteld op 18000. U toont dit aanmet een (opening-)balanseventueelaangevuld met een vermogensopstelling of jaarrekening(met de meest recente jaarcijfers). De balans of jaarrekening moetvoorzienzijn van een verklaring van eenRA- of AA-accountant. 8. U beschikt over het vakdiploma afvalstoffen.Als u vr 1 mei 2004 als inzamelaar, vervoerder, handelaar ofbemiddelaar van afvalstoffen stond ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, bent u vrijgesteldvan het vakdiploma afvalstoffen Let op: Is het bedrijf (wegtransport) in het bezit van een Eurovergunningen/of Communautaire vergunning dan is men vrijgesteld.U bent dan reeds vakbekwaam 9. U beschikt over een verklaring omtrent gedrag (VOG) van iederebestuurder die in het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat ingeschreven.Een VOG mag niet ouder zijn dan drie maanden.Een VOG vraagt u aan bij uw gemeente met het speciale Aanvraagformulier VOG waarop de NIWO heeft aangegeven dathet nodig is voor de VIHB-registratie. 10. 11. V ervoerders,i nzamelaars,h andelaren enb emiddelaars vanafvalstoffen.Vanwege de opzet en inhoud is de cursus ook geschikt voorpersonen die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met afvalstoffen of die de basiskennis over afvalstoffenwetgevingwillen bijwerken. 12. Iedere cursist ontvangt een cursusboek, waarin alle aspectenvan de cursus zijn opgenomen.De docent behandelt de verplichte leerstof. Daarbij wisselthij theorie af met concrete voorbeelden, korte opdrachten endiscussie.Door middel van proefexamens wordt u gedegen voorbereidvoor het examen.Het programma biedt voldoende ruimte voor uw specifiekevragen of probleemsituaties.De cursus is mede hierdoor zeer praktijkgericht. 13. De cursus wordt verzorgd in twee opeenvolgende dagen(van ieder 8 lesuren). Een uitgebreide lunch wordt door ons verzorgd. 14. Afhankelijk van het aantal aanmelding (woonplaatsen cursisten)wordt de meest gunstige cursuslocatie bepaald.(meestal is dit centraal in het land) Voor actuele cursusdata en locaties bezoekt u onze site: www.vihbcursus.nl 15. De cursus VIHB leidt u op voor het verplichte examen dat u kuntafleggen bij de divisie CCV van het CBR.Dit is een door het ministerie van VROM aangewezen en erkendexamenbureau. Het examen wordt centraal afgenomen viacomputerexaminering en bestaat uit: 30 meerkeuzevragen (19 vragen goed = geslaagd).Voor de beantwoording van de vragen krijgt u n uur de tijd. Voor informatie over de aanmelding en deexameneisenVIHB bezoekt u de site van het examenbureauwww.cbr.nl. 16. U kunt zich online aanmelden voor de cursus.www.vihbcursus.nl 17.