ViA uitvoeren! 2010-2014 -. Waarom gestart? Vlaanderen klaarmaken voor de uitdagingen van de...

download ViA uitvoeren! 2010-2014 -. Waarom gestart? Vlaanderen klaarmaken voor de uitdagingen van de toekomst: sense of urgency •Vergrijzing van bevolking en

of 21

 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ViA uitvoeren! 2010-2014 -. Waarom gestart? Vlaanderen klaarmaken voor de uitdagingen van de...

 • Dia 1
 • ViA uitvoeren! 2010-2014 -
 • Dia 2
 • Waarom gestart? Vlaanderen klaarmaken voor de uitdagingen van de toekomst: sense of urgency Vergrijzing van bevolking en op de arbeidsmarkt Toenemende internationale concurrentie Antwoorden op energie-, milieu- en klimaatvraagstuk 26/06/2014 2
 • Dia 3
 • maatschappelijk en politiek transformatieproces 26/06/2014 3 participatie in de besluitvorming complexiteit kmo Grote onder- neming Regio Vlaanderen Regio Vlaanderen hoog laag
 • Dia 4
 • 2008-2009 participatie 2 Forum met captains of society 5 Ateliers over specifieke uitdagingen Bevragingen van de bevolking Belang van communicatie in de media Onderhandelingen met sociale partners en het verenigingsleven Debatten in het Vlaams Parlement 26/06/2014 4
 • Dia 5
 • Van wie is ViA? Van de regering en van de administratie Van de ondernemers en werknemers Van wie zich inzet in het verenigingsleven Van iedereen in onze samenleving 26/06/2014 5
 • Dia 6
 • Elementen van een toekomstplan 26/06/2014 6 5. DRAAGVLAK - MINDSET DOORBRAKEN 1. VISIE 2. DOELSTELLINGEN 3. DOORBRAKEN 4. OPERATIONEEL BELEID
 • Dia 7
 • 1. Visie: EU-topregio in BBP/hoofd in 2020 26/06/2014 7 1.West-Nederland: 33.772 2.Hessen: 33.363 3.Bayern: 32.245 4.Pais Vasco:31.592 5.Baden-Wrtemberg:30.505 10. Vlaanderen: 27.859 Benchmarking met innovatiegedreven regios in Europa
 • Dia 8
 • 2. Doelstellingen: Pact 2020 20 doelstellingen in 5 domeinen Meer welvaart en welzijn Een competitieve en duurzame economie Meer mensen aan de slag, in meer werkbare jobs en in gemiddeld langere loopbanen Levenskwaliteit van hoog niveau Een efficint en doeltreffend bestuur 80 ondertekenaars, SERV, de Verenigde Verenigingen Jaarlijkse opvolging overlegde indicatoren Nulmeting: www.pact2020.bewww.pact2020.be
 • Dia 9
 • Voorbeeld doelstelling en meting In 2020 is Vlaanderen een solidaire, open en verdraagzame samenleving waarin het sociaal kapitaal minstens op het niveau ligt van de top vijf van Europese landen (sub)indicator: wekelijks contact met vrienden, familie en buren Nulmeting: 70% of een 10 de plaats in EU
 • Dia 10
 • 3. Doorbraken 1.Lerende Vlaming 2.Open ondernemer 3.Innovatiecentrum 4.Slimme draaischijf 5.Groen stedengewest 6.Slagkrachtige overheid 7.Warme samenleving Gehelen van beleidsprojecten die gezamenlijk het middel vormen tot een substantile vooruitgang in de realisatie van de doelstellingen als resultaat van participatief proces
 • Dia 11
 • 3. Doorbraken en actie 1.Lerende Vlaming 2.Open ondernemer 3.Innovatiecentrum 4.Slimme draaischijf 5.Groen stedengewest 6.Slagkrachtige overheid 7.Warme samenleving Persoonlijk ontwikkelingsplan Open netwerkscholen Traffic management voor slimme infrastructuur Slimme elektricteitsnetten voor duurzame energie en elektrische wagens Integraal actieplan armoedebestrijding VMC: IT voor thuiszorg
 • Dia 12
 • 4. Operationeel beleid a)Engagement: Gentegreerd in Regeerakkoord b)Responsabilisering: Trekkers in administratie c)Meten: Monitoringinstrument d)Controle: Raad van Wijzen
 • Dia 13
 • VR RvW CAG DB: lerende Vlaming DB: open ondernemer DB: innovatie centrum DB: slimme draaischijf DB: groen stedengewest DB: Slagkrachtige overheid DAREWIFBiVMOWWSELNEOVCJMSBZRWOWVGLB Stafdienst VR DB: Warme samenleving 26/06/2014 13
 • Dia 14
 • c) Monitoringsinstrument Milestones 2010 2014 Sleutel- projecten Strategische doelstellingen Doorbraken DoorbraakdoelstellingSleutelprojecta b c -dSleutelprojecta b c -ddoelstellingSleutelprojecta b c -d Principe beslissing VR 25/09/09; validering VR in mei 2010 Opvolging ViA en regeerakkoord, publieke rapportering (internet)
 • Dia 15
 • c) Monitoringsinstrument Sleutel- projecten Strategische doelstellingen Doorbraken Warme Samenleving We maken de volwaardige participatie aan toerisme voor iedere Vlaming mogelijk Een betaalbaar aanbod ontwikkelen voor mensen die in armoede leven Een toegankelijk aanbod ontwikkelen voor mensen met een handicap, ouderen en zieken
 • Dia 16
 • d) Raad van Wijzen Samenstelling Missie
 • Dia 17
 • Raad van Wijzen: samenstelling 20 leden afspiegeling van ondertekenaars pact; maar onafhankelijk, geen mandatering (sociale partners, breder middenveld, topambtenaren) thematische experts (maatschappelijk, academisch) voorzitter; in co-voorzitterschap met minister- president opvolging door kabinetchefs (vice-)minister- presidenten
 • Dia 18
 • Raad van Wijzen: missie Opvolgen van uitvoering van ViA / Pact 2020 klankbord en alarmbel: bewaken strategie In periodieke vergadering met de bevoegde minister en de trekker uit de Ambassadeur: helpen zichtbaar maken realisaties
 • Dia 19
 • 5. Draagvlak mindset (a) Activiteiten 2010 - 2011 Open dialoog Pact 2020 (22 maart) ViA-forum met Captains of Society (eind 2010 begin 2011) ViA Rondetafels: inspraak en participatie bij ViA-beleidsprojecten van ministers 18 activiteiten gepland in 2010 - 2011 ViA-projecten van ondertekenaars Pact 2020 16 projecten onder cordinatie van VCK Event: Middenveld in Actie : oktober 2010
 • Dia 20
 • 5. Draagvlak mindset (b) Communicatie Interne communicatie naar ambtenaren Externe communicatie naar het brede publiek fase 1: informeren /activeren ik doe fase 2: beleidsactie en realisaties ViA vertalen naar Vlaming en duidelijk maken dat we er samen werk van moeten en kunnen maken
 • Dia 21
 • 26/06/2014 21