Vetenskap Pris 40 kr 2000¢â‚¬â€œTalets - cure naturali canc...

download Vetenskap Pris 40 kr 2000¢â‚¬â€œTalets - cure naturali canc £¤r svamp! Tema: Gluten och mj£¶lk Yipings unika

of 28

 • date post

  15-Feb-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Vetenskap Pris 40 kr 2000¢â‚¬â€œTalets - cure naturali canc...

 • /2013 feb Årgång 18 Pris 40 krVetenskap2000 –Talets

  1

  Tidningen som talar… …när andra tiger !

  Alternativa metoder till hälsa

  Välkommen till en ny årgång av 2000-Talets Vetenskap!

  Tema: Cancer är svamp!

  Tema: Gluten och mjölk

  Yipings unika metod mot reumatism

  2000V1.13_Layout 1 2013-02-04 11.58 Sida 1

 • EMF-strålning Strålningen som vi brukar vid trådlös kommuni- kation är idag i våra bostäder ofta flera miljoner gånger högre än den naturliga bakgrundsstrålning- en. Den är en svår miljöbelstning som tungt belaster våra immunförsvar. Den innebär att vi blir oftare sjuka och tyngre sjuka och har det svå- rare att tillfriskna. Givetvis samverkar strålningen med annan miljöbelstning som t ex tungmetaller, mögel och konserveringsmedel. Dessa miljögifter innebär att försvagning och degenerering sker snabbare än vid normalt åldrande. Mycket erfa- renhet säger att det är svårt att tillfriskna från kro- nisk infektion i belastad miljö.

  Miljösot: Miljöstörning- försvag- ning- parasiter- sjukdom- död Strålningen har stor skuld till detta. Det finns ett omfattande stöd för detta inom oberoende forsk- ning, till exempel BioInitiativegruppens senaste rapport 2012 (29 oberoende forskare).

  Ett förbättrat immunförsvar innebär en generell hälsoförbättring som gör att man håller sig friska- re och yngre men förstärker även fysisk och intel- lektuell förmåga.

  Strålskydd Våra skydd dämpar strålningen kraftigt. Immunförsvarets förlorade kapacitet kommer då oftast tillbaka och kan bättre bekämpa förorening- ar och infektioner.

  Det är den finmaskiga metallduken som skyd- dar mot strålning. Det nät vi brukar använda ger en dämpning på ca 1000ggr i GHz-bandet. Det är ett rostfritt och ett med galvaniserad järntråd. Järntråden skärmar även magnetfält. Produkterna jordas. I friggeboden är metallduken i väggar, golv och tak. Den är byggd i stora byggelement och den går att flytta och montera. I alla produkterna går det att sätta in små hyllor och krokar utan att dämpningen försämras.

  Hälsoproblem Några exempel på problem som man anser vara orsakade och/eller försvårade av EMF strålning:

  • Neurdegenerativa skador • Astma allergi • Försämrat sammanhängande tänkande • Minnesstörningar • Koncentrationsstörningar • Huvudvärk • Depression • Sömnproblen • Försvagning av cellers och organs skydds- membran • ADHD, Autism m fl. • Hjärtarytmi

  Faraday – Fria ZonerAnnons

  Kontaktuppgifter: Martin Liljeström, Tel. 031 - 23 25 26, e-post: martin@faraday.se,

  hemsida: www.faraday.se

  Med QR-koden kommer du direkt till en 3 minuter lång informationsfilm…

  Faraday Friggebod Enkel sovlåda

  2000V1.13_Layout 1 2013-02-04 11.58 Sida 2

 • 32000-Talets Vetenskap 1/2013

  Redaktörerna har ordet

  Rekordår och förbjudna tankar… Ytterligare ett år är på väg att löpa ut. Det finns domedagspredikanter som tror att det kommer att bli Jordens sista. Enligt dessa kommer världen att gå under i rök och damm den 21 december i år. Alldeles oavsett om dessa profetior slår in eller inte, kan det ändå vara klokt att planera för kommande kri- ser. Det är aldrig fel att ha ett rejält lager av reservproviant i lager hemma. Vad händer om banksyste- met kollapsar i Eurokrisens efter- följd? Vad händer om elen slutar fungera av ett rysligt oväder, eller om det blir allvarliga översvämning- ar eller om dricksvattnet blir infek- terat av någon mikrob? Vad gör du om bensinen tar slut vid pumpen och transportsystemet slutar att fun- gera? Har du beredskap för detta?

  Vårt råd är att du har flera dun- kar rent dricksvatten, ett lager av konservburkar och en bunt kontan- ter hemma. Köp också in ett rejält lager med värmeljus! I alla fall så att du och din familj klarar er en vecka. Du kan nämligen lugnt räkna med att om transportsystemet brakar samman kommer hyllorna på ICA och Konsum att gapa tomma redan efter någon dag.

  Efter denna olycksbådande inled- ning har vi goda nyheter. I detta nummer presenterar vi två svenska forskare som uppvisar stora likheter. De har båda jobbat i motvind i

  decennier, men kan nu vara på väg mot en islossning. Vi talar om bok- debutanten och mikrobforskaren Erik Enby och veterinären Harald Bergengren, vilken under nästan 40 år forskade på fosfor och fosfatför- eningar. En skillnad mellan dessa är att Erik Enby lever i all önskelig väl- måga, medan Bergengren dog 1985 efter ett långt och händelsrikt liv.

  Nyligen gick en unik konferens om förbjudna tankar av stapeln i Danmark. Vi var där och berättar över hela sex sidor om konferensen.

  Sen måste vi självklart redan här på ledarplats gratulera Karin Öckert till 2012 års Gnistanpris!

  Även detta år blev ett rekordår för 2000-Talets Vetenskap. Vi närmar oss nu med raska kliv 4000 med- lemmar och prenumeranter. I takt med att förljugenheten i de officiösa medierna blir allt större, ökar beho- vet av vår tidning i motsvarande grad. Använd därför omedelbart det inbetalningskort som medföljer denna tidning. Läs mer på sid 5!

  Ge bort 2000-Talets Vetenskap i julklapp till någon du tycker om.

  Vi tackar för allt stöd vi fått under året och kan bara lova en sak. Vi är tillbaka år 2013 med nya fris- ka tag. Om inget oförutsett inträf- far…

  2000-TaletsVetenskap

  Chefredaktör: Ingemar Ljungqvist Gångbrogatan 2, 372 37 Ronneby Tel: 0457-267 49 el. 267 51 (akutärenden) kwame.ingemar@hotmail.com

  Redaktör: Bo Zackrisson Vrenavägen 10, 124 56 Bandhagen Tel: 08 - 86 45 05 bo.zackrisson@telia.com

  Ansvarig utgivare: Bengt Larsson Skiftesvägen 63, 352 53 Växjö Tel: 0470 - 802 07 Endast kvällar och helger

  Redaktionell policy 2000-Talets Vetenskap skapar dialog mellan traditionell, gammal och ny vetenskap. Vi belyser olika behandlings- metoder inom alternativ- och skolmedi- cinen samt nya synsätt för att förbättra människors hälsa och miljö. Artiklarna är endast avsedda som information och redaktionen tar ej något ansvar för ska- dor som kan uppkomma genom användning eller missbruk av informa- tionen. Vi förutsätter att våra läsare är utrustade med sunt förnuft och gott omdöme. Den som har hälsoproblem rekommenderas att först ta kontakt med fackman. Åsikter i tidningen är artikel- författarnas egna. Artiklarna är skrivna med copyright. Mångfaldigande av artiklar i tidningen är tillåtet upp till 100 ex. För större upplagor, kontakta redak- tionen. Citera oss gärna, men ange käl- lan – 2000-Talets Vetenskap.

  Besök vår hemsida www.2000tv.se

  Besök vår nya och uppfräschade hem- sida. Där hittar du massor av intressant läsning, spännande föreläsningar m.m. Där kan du också anmäla dig som medlem/prenumerant, beställa böcker och äldre årgångar av tidningen m.m. För annonsering: Kontakta Bo Zackrisson, tel. 08-86 45 05, e-post: bo.zackrisson@telia.com För adressändring och medlemsären- den m.m.: Kontakta Ingemar Ljungqvist, tel: 0457-267 49 För bokställningar, kontakta webbre- daktör David Tiger, tel: 070-423 09 50

  Lille Ivar är 2013 års första omslagspojke. Han får en bra start med världens bästa livsmedel, mammas bröst- mjölk.

  Nr 1/2013, nov, årgång 18 – utges av föreningen SARA

  ISSN 1654-7810

  På sidan 26 finns info om hur du blir prenumerant!

  Ingemar Ljungqvist & Bo Zackrisson redaktörer för 2000-Talets Vetenskap

  Omslagsfoto: Marta Böhlmark

  2000V1.13_Layout 1 2013-02-04 11.58 Sida 3

 • 4 2000-Talets Vetenskap 1/2013

  INNEHÅLL: 2000-Talets Vetenskap Nr 1 / 2013:

  Nu är det hög tid att förnya medlemskapet för 2013!

  Redaktörerna har ordet: • Rekordår och förbjudna tankar… • Praktiska tips om bra mat…

  Av Red

  • Kallelse till föreningen SARAs årsmöte i Göteborg. Lördagen 13 april. Inbjudan till vetenskapligt seminarium…

  Av Styrelsen

  Cancertema • Cancer är svamp…!

  Av Ingemar Ljungqvist

  • En bröstcancertumör utgjordes av en sporsäckssvamp…

  Av Erik Enby

  …3

  …4

  …5

  …7

  …8

  • Cancer är svamp! Del 2… Av Ingemar Ljungqvist

  Tema: Gluten och mjölk • Gluten och kasein. Två bovar till våra folksjukdomar…!

  Av Ingemar Ljungqvist

  • Ursula Jonssons förklaringsmo- dell…

  Av Ingemar Ljungqvist

  • Så botar du din mjölk- och glutenintolerans…

  Av Ursula Jonsson

  • Ursulas eget recept på Rhinoplex…

  Av Ursula Jonsson

  …22

  …24

  …28

  …11

  …17

  …19

  …21

  …21

  • En liten lögn av en man, men ett stort bedrägeri av mänsklig- heten…

  Av Anna Böhlmark &

  Ingemar Ljungqvist

  • Den kinesiska läkaren Yiping Zhou Thelander har utvecklat en unik behandlingsmetod mot ”kronisk” sjukdom…

  Av Michael Zazzio

  Slutkrönika • Bokslut: Ingen vann de 10 000 kronorna…

  Av B Zackrisson, I Ljungqvist och

  M Zazzio

  Qi plus Unik Creme enligt ny kunskap och

  ny teknik. Avlastar från skadlig energi och ger utrymme för att återställa kroppens energibalans.

  Tel. 0477- 400 44 Lilian Eriksson, Ren Qi

  Annons

  Idetta nummer har vi ett mångsidigttema om gluten och mjölk. Detfokuserar på den ohälsoepidemi som främst spannmål och mjölk ligger bakom. Du läser om detta på sidorna 17