Versace seserys

Click here to load reader

 • date post

  08-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Praeitais metais leidykla VAGA visas stilingas ir pramoginius vasaros skaitinius mėgstančias moteris pamalonino amerikiečių autorių dueto, pasivadinusio Cate Kendall knyga „Gucci mamos“. O šį pavasarį kviečiame susipažinti su „Versace seserimis“! Iš Tasmanijos užkampio į rafinuotojo Sidnėjaus gatves seserys Belarenė ir Serandipitė nuėjo ilgą kelią. Tarptautinių skrydžių palydovėms visas pasaulis buvo po kojomis... kol... Sera įsimylėjo, pasirinko ramų šeimos gyvenimą ir, persekiojama maniakiško nepasitenkinimo savo išvaizda, iš paskutiniųjų stengiasi palaikyti tobulumo iliuziją. O tuo metu Bela tiesiog nori pabėgti – nuo atsakomybės globoti mažąją sesutę, nuo sudužusios santuokos liūdesio ir praeities prisiminimų.

Transcript of Versace seserys

 • vilnius 2013

  I angl kalbos vert Ema Bernotait

 • UDK 821.111(94)-31 Ke-104

  Lisa Blundell & Michelle Hamer, 2009 Vertimas lietuvi kalb, Ema Bernotait, 2013 Virelio dailinink, Vita Andriuyt, 2013 Leidykla VAGA, 2013

  ISBN 978-5-415-02301-1

  Lisa Blundell, Michelle Hamer.VERSACE SISTERSFirst published by RandomHouse Australia Pty Limited,Sydney, Australia.This edition published by arrangement with Random House Australia.

 • 5Prologas

  1980-ieji

  BELA RENE!Motinos riksmas ataidjo nuo skalbini diovyklos lauke ir

  pervr Belos, kuri susirangiusi lindjo medyje esaniame savo na-melyje, ausis. Ji stebjo, kaip aptvare tingiai rupnoja ol galvijai.

  Paskubomis isiroptusi i medio Bela nubgo link nam. Ko, po galais, jai dabar prireik? Priepiei metas prajo, indai sutvar-kyti, o kol reiks dengti stal vakarienei dar visa aminyb.

  Apmusijusios tinklins durys pokteljusios usidar jai en-gus virtuv, kuri, palyginti su rykia dienos viesa, skendjo prie-blandoje, ia buvo drgna ir atsidav riebalais.

  Kvietei, mama?Marlena Volker pakl akis nuo virykls vyriausij dukter. Jzau, vaikeliuk, kiek kart sakiau, kad netampytum po na-

  mus savo gerosios suknels? Jeigu ir toliau manysi esanti geresn u mus visus, prisiauksi nelaim. Nebk tuiagarb, vaikeliuk, nebk tuiagarb. Marlenos pamoksl staiga nutrauk sauso kosulio priepuolis.

  Ji nusiluost lpas flanelini markini krat ir kalbjo toliau: Priirk u mane vaikus, mergyt, bgu alud parsivesti

  tavo tvo. Ir mesk prikaistuv sdyt jautien, kai uvirs vanduo,

 • bk gerut, pridr ir usitempusi mgstamiausi rykiai alios spalvos megztin atsidar upakalines duris.

  Bela nutar vilgtelti maj sesut, taiau jos dmes ati-trauk i berniuk kambario sklindantys ksmai ir spygavimai. Kraigui, Trevisui ir Keitui liepusi nedintis lauk ir ten pratsti grumtynes ji apjo kelis nedidelio i lent sukalto j namo kam-barius.

  Sera? Serandipite? Kur tu? kiojo ji.Tada sugro atgal virtuv, kurioje ant senos virykls jau pik-

  tai burbuliavo kaits prikaistuvis. tai kur tu, elme... Bela nutilo, vaizdas jai prie akis staiga

  isiliejo, o laikas beveik sustojo. Sera, keberiodamasi ant kds, kad pasiekt ant apkrautos lentynos vir virykls savo brangij skudurin ll, judjo it sultintame filme. Taiau Belai nepavyko priversti savo kno judti greiiau ir laiku jos pasiekti.

  Ji inojo, kas bus, i anksto regjo tai, kas po keli sekundi virto tikrove, ir igirdo, kaip jos paios klyksmas persipina su Se-ros, kai putli vaikika kojyt ukabina puodo ranken ir verdantis vanduo likteli ant jos deins kojos.

 • 71

  2009-ieji

  io ypatingo raukles lyginanio serumo privalumas j lengvai sugeria poros, jis lygina ir atjaunina od. Be jokios abejons, tai vienas i mano mgstamiausi produkt, be to, mes j vadiname turboutaisu. Savo grabylyst Sera ubaig nuoirdia ypse-na. O js jautriai odai, toliau suok ji, linkteljusi galva raudon klients veid, rekomenduoiau Diorskin Forever: jis su-kurtas taikant nanotechnologijas.

  Praktikus batelius avinti ir nemantriai pasidaiusi ketvirt deimt kopusi klinikos administrator gerte gr kiekvien od.

  Forever kosmetikos linijos pagrindas nematomas tinklas mikroskopini oro molekuli, kurios utikrina, kad oda graiai atrodys net paiomis sudtingiausiomis slygomis, ipykino Sera, taip diaugdamasi iuo kosmetikos stebuklu, kad net kvap gniau.

  Per penkiolika minui administrator nusipirko serumo, pu-dros, skaistal ir naktinio kremo, padedanio veikti pasalnikus senjimo poymius. Ieidama ji visa vytjo, ventai sitikinusi, kad sigijo groio formul.

  Sera atsiduso i pasitenkinimo. Ji dievino darb David Jones prekybos centre esanioje Christian Dior parduotuvlje, nes nuo-

 • 8irdiai tikjo savo parduodamos produkcijos kokybe ir su didiu-liu entuziazmu skleid pasauliui tiesos od apie Dior veido odos prieiros priemones. Taiau sulaukusi pertraukls nutar j pra-leisti mirindama po kitas kosmetikos parduotuves.

  Jose Sera palikdavo didij dal u pus darbo dienos gaunam pajam, bet ventai tikjo turinti teis pailaidauti kosmetikai ir kremams juk privaljo rpintis dviem vaikais, vyru ir dar anyta.

  Sveika, Liucile! kteljo ji, tyrindama asortiment Cli-nique parduotuvlje. Gal ada atveti k nors naujo?

  Brangute, juk inai, kad tau visada praneu paiai pirmai. Liucil nusiypsojo. Kaip patiko Turnaround Concentrate kre-mas?

  Neblogas. Sera susirauk ir nesmoningai persibrauk ran-ka rand ivagot laun. Vis dlto noriau pamatyti, k dar jie silo.

  Liucil pakio rank po prekystaliu. Na, man regis, tu dar nebandei Continuous Rescue Antioxi-

  dant Moisturiser, tiesa?Tai akimirksniu prikaust Seros dmes ir ji su dkingumu pa-

  linko vir prekystalio itiesusi rank, ant kurios Liucil ulaino kelis brangaus sidabro spalvos skysio laus. Pajuto, kaip serumas velniai dilgioja jai ant odos. Atrod toks minktas, ilkinis, bet drauge galingas, o oda, regis, m vytti ir tapo velnesn nei prie kelias akimirkas.

  Ak, tai nuostabu, Liucile, ikart pajutau, kaip veikia. Argi jis ne puikus, brangute? Maniau, kad jau esu j tau ro-

  diusi. Jis su kolagenu galingos serumo molekuls atgaivina ir jaunina paeistas lsteli sieneles...

  Ser prarijo gerai pastamas vili ir lkesi burbulas, Liu-cils balsas nutolo. Galbt is kremas toks, kokio ji ieko. Galbt pads.

 • 9Gerai pagalvojus, kiek kart ji jau patyr tok jaudul, o jis ga-liausiai baigdavosi nusivylimu ir tuiomis kienmis? inojo, kad Bela aipysis, jog ji ir vl tikisi nemanomo stebuklo. Net krpte-ljo suvokusi, kad jau kelias savaites nemat sesers, ir pajuto taip pastam lides, sumius su apmaudu.

  Tie metai, kai jiedvi su Bela skersai iilgai nar ems rutul, buvo kupini jaudulio ir naujos patirties. suaugusi moni gyve-nim jos eng lygiai taip, kaip fantazuodavo vaikystje sukritu-sios ankt lov Mol Krike. Tais laikais Bela sienas buvo nukli-javusi ikarpomis i mad urnal, kuriuos rasdavo turtingesni kaimyn iukliadse jie adjo labiau blizgant, viesesn, rafi-nuotesn gyvenim. Nors ir labai stengsi, seserims sunkiai seksi i savo prast, gerokai nudvt drabui ir labdaros parduotuvi asortimento ispausti k nors panaaus tai, k sil j puslapiai. iek tiek pretenzingas ir ak riantis Versace tapo j svajoni pre-ks enklu, slaptu kodu geresn gyvenim.

  Galiausiai tai kaip viskas susiklost: pirmiausia Bela, o paskui j ir Sera pabgo i usistovjusio Mol Kriko uutkio platesnius vandenis, sidarbino Air Australia oro linijose ir netrukus jau pirko tikrus Versace etiketmis paymtus drabuius Paryiuje, gurkno-jo kokteilius Prahoje, mgavosi Burberry ipardavimais Londone, aksesuarais Italijoje ir La Prairie veicarijoje.

  Jos, neperskiriamos seserys, derindavo tarp savs tvarkara-ius, maldaudavo ir tikindavo kolegas susikeisti pamainomis arba skrydi marrutais, kad tik galt drauge skristi ar bent jau nutpti tame paiame mieste. J pasaulio ukariavimas tssi net tada, kai Bela itekjo u grauolio piloto Kerio.

  Paskui Sera susipaino su Toniu ir skrydius mielai ikeit ei-min gyvenim. Kakodl tikjosi, kad ir Bela nusiramins, taiau, jos didelei nuostabai, vyresnioji sesuo ir toliau gyveno palus gy-venim.

 • Spoksodama savo rank Sera prisivert sugrti tikrov. Buvo sitikinusi, kad oda atrodo jaunesn ir gaivesn.

  Kokia didiausia pakuot, Liucile? paklaus. Kodl tau neibandius io penki mililitr mginio pama-

  tysi, ar tinka, pasil Liucil.Sera nustm tolyn mayt buteliuk. Jo neuteks visam mano... mmm... aaa... veidui, istenjo

  nuraudusi. Atrodo, is serumas tobulas. Paimsiu didiausi bu-teliuk.

  Pinigai tavo. Liucil gteljo peiais. Ubgsiu sumokti baigusi darb, paadjo Sera nekan-

  traudama grti savo darbo viet. Tiesa, kiek jis kainuoja? imt septyniasdeimt penkis dolerius, brangute, atsak jai

  Liucil. Moksi parduotuvs kredito kortele?

 • 11

  2

  Bela vos steng paeiti: nugara keistai sibavo, o koj pirtai buvo nutirp. Taiau ji n neketino leisti, kad kanios dl siaurutlio sijono, net brakanio per siles, ir pirtus spaudiani auktakul-ni sutrukdyt apsirengti pagal paskutin mados klyksm.

  Einant per terminal tobula jos figra kelions ivargintus ke-leivius vert pakelti akis nuo laikrai ir oro uoste pirkt roman. Beveik metro atuoniasdeimties gio, viesius plaukus rpestingai susisukusi kuod ir apsitempusi okolado spalvos uniform nuo jos sklindantis pasitikjimas savimi trauk susiavjimo kupinus vilgsnius.

  Bela nuslopino iovul. K tik pasibaigs skrydis buvo tikra nuobodyb, utai dabar lauk kelion The Grove, mgstamiau-si jos apsipirkimo viet Los Andele. Per pastaruosius dvideimt met Bela inar visus Los Andelo parduotuvi rajonus; isamus tyrimas parod, kad The Grove prekybos centras su penkiasdeimt madingiausi butik, parduotuvi ir kavini subtiliai suprojek-tuotame komplekse, naujausia pirkini Meka, jai geriausiai tiks io vakaro apdarui nusipirkti.

  Paskui kolegas lipusi autobus ji saugiai pasidjo rankin po kde prieais save (protis) ir ketvirt kart nuo tada, kai ilipo i lktuvo, dirsteljo Rolex laikrod ant rankos. Pasitryn deln deln, apirjo manikir. Tobulas. Nukreip vilgsn al, tada

 • 12

  vilgteljo dar kart. Vis tiek tobulas. Persibrauk ranka plaukus iekodama, ar nebus isprdusi kokia garbana, taiau jie buvo glo-tniai priglud, tvarkingi, ir ji patenkinta atsiduso.

  Po valandos Bela sikr viebutyje, oko Paige dinsus, len-gvus batelius, usitemp raukt alsvai mlyno ilko palaidin ir nr Los Andelo centro smog.

  The Grove kaip visada sausakimas, taiau Bela buvo pratusi irtis per minias vpsani turist ir niekur neskubani vietini. Pradjo nuo Abercrombie and Fitch ir maloniai nustebo pamaiusi, kad sezon pilka spalva buvo pervardinta naujja juoda. Isi-rinko dir, tiesaus kirpimo dinsus ir permatom palaidin su takeliais (inoma, pilk) rytojaus priepieiams.

  Toliau jos srae buvo Victorias Secret reikjo naujos bal