VERGİ HUKUKU (TAX LAW)

Click here to load reader

download VERGİ HUKUKU (TAX LAW)

of 42

 • date post

  30-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  72
 • download

  7

Embed Size (px)

description

VERGİ HUKUKU (TAX LAW). Çankaya Üniversitesi-İİBF 2012-2013 Güz Yarıyılı. Dr. Ahmet OZANSOY. www.ahmetozansoy.com. KATMA DEĞER VERGİSİ. Katma Değer Vergisi (KDV). - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of VERGİ HUKUKU (TAX LAW)

 • VERG HUKUKU(TAX LAW)ankaya niversitesi-BF2012-2013 Gz YarylDr. Ahmet OZANSOYwww.ahmetozansoy.com

  A.EROL/2012

 • A.EROL/2012

 • Katma Deer Vergisi (KDV)Bir mal veya hizmetin retim veya ithalinden tketiciye kadar her el deitirme aamasnda yalnzca o aamann katma deeri zerinden alnan ilem (harcama) vergisidir.Bir maln al fiyat ile sat fiyat arasndaki fark katma deer demektir.

  A.EROL/2012

 • KDVnin zellikleri

  ndirim mekanizmasna sahiptir.Yayl ancak kmlatif olmayan otokontrole dayanan bir vergidir.Tarafsz ve effaf bir vergileme trdr.

  A.EROL/2012

 • Trkiyede KDV 3065 sayl KDV Kanunu 1984de yrrle girmitir.

  63 Madde+Geici 28 Madde

  115 Genel Tebli, 60 Sirkler

  2011 yl KDV Gelirleri: 79 Milyar (30+49)Toplam Vergi Gelirleri indeki KDV Pay:79/254= %31

  A.EROL/2012

 • Verginin Konusunu Tekil Eden lemler

  Trkiyede ticar, sna, zira faaliyet ve serbest meslek faaliyeti erevesinde yaplanteslim ve hizmetler (teslim ve hizmet Trkiyede ise vergi var yurtdndaysa yok)

  Her trl mal ve hizmet ithalat

  Dier faaliyetlerden doan teslim ve hizmetler:

  A.EROL/2012

 • Verginin Konusunu Tekil Eden lemlerDier faaliyetlerden doan teslim ve hizmetler- letiim hizmetleri, - Her trl ans ve talih oyunlarnn tertiplenmesi ve oynanmas, Gsteri, konser, sportif faaliyet, yarmalar tertiplenmesi, gsterilmesi, Mzayede mahallerinde yaplan satlar,- Boru hatt ile petrol rnlerinin tanmalar, - Mal ve haklarn kiralanmas ilemleri, - Kamusal nitelikteki kurumlarn ve iletmelerin ticar, sna, zira ve meslek nitelikteki teslim ve hizmetleri, - stee bal mkellefiyet

  A.EROL/2012

 • Piyango ekilileri Kampanyalar (+)

  Kumarhane iletmecilii (+)

  Arsa Karl inaat ileri (+)

  Belediyeye ait arsann pazarlkla sat(+,-)

  Depremzedeler iin toplanan yardm(-)

  Avanslar ve kaporalar (-)

  Ciro primleri(+)

  A.EROL/2012

 • Verginin Konusunu Tekil Eden lemler

  A.EROL/2012

 • TeslimBir mal zerindeki tasarruf hakknn malik veya onun adna hareket edenlerce, alcya veya adna hareket edenlere devredilmesidir.

  A.EROL/2012

 • TeslimZincirleme kitlerde, maln arada el deitirmeden dorudan sonuncu kiiye devredilmesi halinde, aradaki safhalarn her biri ayr bir teslimdir.Su, elektrik, gaz, stma, soutma ve benzeri ekillerdeki datmlar da mal teslimidir.Trampa iki ayr teslim hkmndedirKap ve ambalajlar ile dknt ve tali maddelerin geri verildii hallerde teslim, bunlar dnda kalan maddeler itibariyle yaplm saylr.

  A.EROL/2012

 • Teslim Saylan HallerVergiye tabi mallarn her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi ilemler dndaki amalarla iletmeden ekilmesi, vergiye tabi mallarn iletme personeline cret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi,

  Vergiye tabi mallarn, retilip teslimi vergiden istisna edilmi olan mallar iin her ne suretle olursa olsun kullanlmas veya sarf, (uygulamas yok)

  Mlkiyeti muhafaza kaydyla yaplan satlarda zilyedliin devri,

  A.EROL/2012

 • HizmetTeslim ve teslim saylan haller ile mal ithalat dnda kalan ilemlerdir.

  Bir eyi yapmak, ilemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazrlamak, deerlendirmek, kiralamak, bir eyi yapmamay taahht etmek gibi, ekillerde gerekleebilir.

  A.EROL/2012

 • KDVnin Mkellefi Mal teslimi ve hizmet ifas hallerinde bu ileri yapanlar, - thalatta mal ve hizmet ithal edenler, - Transit tamalarda gmrk veya gei ilemine muhatap olanlar, (84/8889 BKK ile istisna)- PTT letme Genel Mdrl ve radyo ve televizyon kurumlar, - Her trl ans ve talih oyunlarn tertip edenler,- Gsteri, konser, ma, yar ve yarmalar tertipleyenler veya gsterenler, - Mal ve haklar kiraya verenler, - stee bal mkellefiyette talepte bulunanlardr.

  A.EROL/2012

 • Vergi Sorumlusu- Mkellefin Trkiye iinde ikametghnn, iyerinin, kanun merkezi ve i merkezinin bulunmamas hallerinde - gerekli grlen dier hallerde

  Maliye Bakanl, vergi alacann emniyet altna alnmas amacyla, vergiye tabi ilemlere taraf olanlar verginin denmesinden sorumlu tutabilir. BAZILARI:Yazl eserlere reklam verme ileriFason tekstil konfeksiyonHurda metalTemizlik, zel gvenlikDanmanlk ve denetim

  A.EROL/2012

 • Vergiyi Douran OlayMal teslimi ve hizmet ifas hallerinde, maln teslimi veya hizmetin yaplmas,

  Maln tesliminden veya hizmetin yaplmasndan nce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gsterilen miktarla snrl olmak zere fatura veya benzeri belgelerin dzenlenmesi, Ksm ksm mal teslimi veya hizmet yaplmas mutad olan veya bu hususlarda mutabk kalnan hallerde, her bir ksmn teslimi veya bir ksm hizmetin yaplmas

  A.EROL/2012

 • Vergiyi Douran Olay- Su, elektrik, gaz, stma, soutma ve benzeri enerji datm veya kullanmlarnda bunlarn bedellerinin tahakkuk ettirilmesi,

  - thalatta, Gmrk Kanununa gre gmrk vergisi deme mkellefiyetinin balamas, gmrk vergisine tabi olmayan ilemlerde ise gmrk beyannamesinin tescili,

  - Komisyoncular vastasyla veya konsinyasyon suretiyle yaplan satlarda, mallarn alcya teslimi, - Maln alcya veya onun adna hareket edenlere gnderilmesi halinde, maln nakliyesine balanmas veya nakliyeci veya srcye tevdii, - kametgh, iyeri, kanun merkezi ve i merkezi Trkiye'de bulunmayanlar tarafndan yabanc lkeler ile Trkiye arasnda yaplan tamaclk ile transit tamaclkta gmrk blgesine girilmesi veya gmrk blgesinden klmas,- 5300 sayl Tarm rnleri Lisansl Depoculuk Kanununa gre dzenlenen rn senetlerinin temsil ettii rnlerin depodan ekilmesi.

  A.EROL/2012

 • Taksitli mal sat Dergi aboneliiTelefon hizmetleri Dershanelere, zel okullara kayt yaptrlmas Kira demeleri Gayrimenkul sat vaadi szlemesi imzalanmas Avans demeleri n demeli sat kampanyalar Erken rezervasyonla tatil paketi sat Beyaz eya maazasndan yklenen televizyonun mterinin adresine varmadan trafik kazas sonucu hasar grmesi Mzayede suretiyle yaplan satlar

  A.EROL/2012

 • MatrahTeslim ve hizmet ilemlerinde matrah, bu ilemlerin karln tekil eden bedeldir.

  Bedel deyimi, mal teslim alan veya kendisine hizmet yaplan veyahut bunlar adna hareket edenlerden bu ilemler karlnda her ne suretle olursa olsun alnan veya bunlarca borlanlan para, mal ve dier suretlerde salanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve deerler toplamn ifade eder.

  A.EROL/2012

 • Satc tarafndan yaplan tama, ykleme ve boaltma giderleri,

  Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karlklar ile vergi, resim, har, pay, fon karl gibi unsurlar,

  - Vade fark, fiyat fark, faiz, prim gibi eitli gelirler ile servis ve benzer adlar altnda salanan her trl menfaat, hizmet ve deerler.Teslim ve hizmet ilemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gsterilen ticar teamllere uygun miktardaki iskontolar, Hesaplanan katma deer vergisi.

  zel letiim Vergisi

  - Geri verilmesi mutad olan kap ve ambalaj maddeleri

  A.EROL/2012

 • Bakanlar Kurulunun yetkisi:

  Muhtelif mal ve hizmetler ile baz mallarn perakende safhas iin farkl vergi oranlar tespit edebilir.

  KDV Oranlar

  A.EROL/2012

 • %18%8%1KDV Oranlar(I) sayl liste (II) sayl liste

  Bu listelerdeyer almayanlar

  A.EROL/2012

 • Mkellefler, yaptklar vergiye tabi ilemler zerinden hesaplanan KDVden, faaliyetlerine ilikin olarak kendilerine yaplan teslim ve hizmetler dolaysyla hesaplanarak dzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gsterilen KDVyi indirebilirler.

  Vergi ndirimi

  A.EROL/2012

 • Vergi ndirimindirilecek KDVHesaplanan KDV

  A.EROL/2012

 • Vergi ndirimindirilecek KDVHesaplanan KDV

  A.EROL/2012

 • Vergi ndirimi

  Al Bedelidenen KDVVergisiz Sat BedeliHesap. KDVToplam Sat BedeliFark KDVmalat- -5009059090Toptanc5009075013588545Perakendeci7501351.0001801.18045Nihai Tketici1.000180180

  A.EROL/2012

 • ubat Aynda Yaplan Satlar: 1.000 TLKDV Oran: %115.000 TLKDV Oran:%18

  ubat Aynda Yaplan Almlar:

  500 TL KDV Oran: %1 5.000 TLKDV Oran:%18

  nceki Dnemden Devreden KDV: 1.270

  Mal adeleri: 1.000 TLKDV Oran: %18

  A.EROL/2012

 • Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmi bulunan mallarn teslimi ve hizmet ifas ile ilgili al vesikalarnda gsterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleriiinde yer alan KDVFaaliyetleri ksmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanmas veya eitli ekillerde iletilmesi olanlarn bu amala kullandklar hari olmak zere iletmelere ait binek otomobillerinin al vesikalarnda gsterilen KDV

  Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlnn yangn sebebiyle mcbir sebep iln ettii yerlerdeki yangn sonucu zayi olanlar hari olmak zere, zayi olan mallara ait KDV

  Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarna gre kazancn tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolaysyla denen KDV

  ndirilemeyecek KDV

  A.EROL/2012

 • Transit ihracat nedeniyle Trkiyede denen KDV Wet Lease hizmetleri nedeniyle yklenilen KDV ocuk Esirgeme Kurumuna balanan TVlerin almnda denen KDV Ara kiralama irketince otomobil almnda denen KDV (G) Otomobil Galerisinin (X) A..den ald binek otomobil nedeniyle denen KDV Ayakkab imalinde yanl diki nedeniyle imha edilen ayakkablarn imali srecinde denen KDV Kullanma sresi getii iin imha edilen ilalarn ithalinde denen KDV (Y) Lastik A..nin iletmeye kaytl yatnn akaryakt almnda denen KDV

  A.EROL/2012

 • KDV stisnasKDV istisnas vergiye tabi bir ilemin (teslim, hizmet veya ithalat) vergi dnda tutulmasdr. Yasann istisna sayd durumlarda KDV hesaplamayacak olan mkellef, nceden demi olduu KDVyi indirim hakkndan mahrum kalacaktr.

  A.EROL/2012

 • stisna Edilmi lemlerde KDV ndirimiKDV Kanunu istisna kabul edilen ilemler iin nceki aamalarda denen verginin; kural olarak, indirimine imkan vermemekte bu vergin