Verdediging OOF intentieverklaring Toledo competentienetwerk

Click here to load reader

 • date post

  29-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Used during the presentation of the projectproposal to start a competence network for the support of Toledo.

Transcript of Verdediging OOF intentieverklaring Toledo competentienetwerk

 • 1. Uitbouw van een Toledo competentienetwerk Toelichting bij intentieverklaring Frederik Truyen KU Leuven Bart Dhaenens KAHO Sint-LievenDeze presentatie werd aangepast voor de weergave ervan viaSlideshare, waarbij de opgebouwde animaties verspreidworden over meerdere slides.Dit is geen versie om af te printen.07-02-2012

2. Overzicht Waarom? Wat? Wie? Ter afronding07-02-2012Intentieverklaring Toledo Competentienetwerk 2 3. Waarom? Docent:Hoe kan ik in Toledo werken met groepen? Mogelijke reacties van collega: Kijk je even mee? ICT-helpdesk: Hoeveel groepen heb je nodig? eCoach:Waarvoor deel je de studenten in groepen in? En het beste antwoord is All of the above vanuit het eigen domein07-02-2012 Intentieverklaring Toledo Competentienetwerk 3 4. Waarom? Docent: Hoe kan ik in Toledo werken met groepen? Mogelijke reacties vancollega: Geen idee, maar weet je wat, Koen, de eCoach kan je wel helpen.ICT-helpdesk:Hoeveel groepen heb je nodig?Docent:170 groepenICT-helpdesk:Hier is de handleiding, maar vraag eens aan Els (een collega die ook groepen gebruikt) hoe ze dat gedaan heeft met de advanced groups manager.eCoach:Waarvoor deel je de studenten in groepen in?Docent:Omdat ze in het labo in groep moeten werken en ze het resultaat moeten indienen in Toledo.eCoach:Heb je ook al eens gekeken met de labo-verantwoordelijke (ICT) hoe je eventueel problemen met het netwerk kan opvangen? En deze antwoorden tonenInzicht in het netwerk van mensen uit de andere domeinen met hun expertise en kennis07-02-2012 Intentieverklaring Toledo Competentienetwerk 4 5. Wat?individu team opleiding faculteitinstellingcreatief en efficint gebruik van Toledo organisatieinhoud organiseren ontwikkelen aanbieden begeleidenevalueren didactiek onderzoektechnologie07-02-2012 Intentieverklaring Toledo Competentienetwerk 5 6. Wat? Een profiel in dit project is een door interviews en analyse vastgestelde samenhang van competenties die een medewerker binnen de associatie vanuit zijn of haar rol in deMensen ondersteuning van Toledo kan gebruiken als leidraad om zichzelf verder te professionaliseren. Profielen Competentiesindividu team opleidingfaculteitinstellingcreatief en efficint gebruik van Toledoorganisatieinhoud organiseren ontwikkelen aanbieden begeleidenevalueren didactiekonderzoektechnologie07-02-2012 Intentieverklaring Toledo Competentienetwerk6 7. Wat?MensenProcedures Methodieken Profielen Competentiesindividu team opleiding faculteitinstellingcreatief en efficint gebruik van Toledo organisatieinhoud organiseren ontwikkelen aanbieden begeleidenevalueren didactiek onderzoektechnologie07-02-2012 Intentieverklaring Toledo Competentienetwerk 7 8. Wat? Met dit project willen we competentieprofielen opstellen en valideren, de betrokkenen in de ondersteuning met elkaar in contact brengen en het uitwisselen en ontwikkelen van knowhow, methodieken en procedures mogelijk maken via het Toledo competentienetwerk.MensenProcedures Methodieken Profielen Competentiesindividu team opleiding faculteitinstellingcreatief en efficint gebruik van Toledo organisatieinhoud organiseren ontwikkelen aanbieden begeleidenevalueren didactiek onderzoektechnologie07-02-2012 Intentieverklaring Toledo Competentienetwerk 8 9. Waarom? Uittreksel uit Gentegreerd meerjarenplan Competentiecentrum Diensten Algemeen Beheer 2011 - 2015 Uittreksel uit nota van StAL op Associatieraad voor Onderwijs, April 201107-02-2012Intentieverklaring Toledo Competentienetwerk 9 10. Waarom?Uittreksel uit Meerjarenplan voor onderwijsvernieuwingen onderwijsverbetering (2008-2013)Uittreksel uit Beleidsplan 2012 Associatie K.U. Leuven07-02-2012 Intentieverklaring Toledo Competentienetwerk10 11. Wat? Inventariseren, analyseren en ontwerpen Toepassen en valideren* van de bouwstenen Toledo competentienetwerk oprichten en openstellen Wie helpt wie op welk domein?07-02-2012Intentieverklaring Toledo Competentienetwerk11 12. Wat? Inventariseren, analyseren en ontwerpen Toepassen en valideren* van de bouwstenen Toledo competentienetwerk oprichten en openstellen Welke methodieken en procedures worden gebruikt en wat zijn hun sterktes en zwaktes?07-02-2012Intentieverklaring Toledo Competentienetwerk 12 13. Wat? Inventariseren, analyseren en ontwerpen Toepassen en valideren* van de bouwstenen Toledo competentienetwerk oprichten en openstellen Welke competenties zijn er nodig om als ondersteuner met een bepaald profiel competent te zijn in het geven van Toledo- ondersteuning?Illustratie genspireerd door Inleiding tot de algemenedidactiek, A. De Block & J. Heene, 198607-02-2012 Intentieverklaring Toledo Competentienetwerk13 14. Wat? Inventariseren, analyseren en ontwerpen Toepassen en valideren* van de bouwstenen Toledo competentienetwerk oprichten en openstellen Betrokkenheidvan netwerkReal time Online Toledo Competentie- profielen Support* Valideren betekent binnen ons project dat TCNwe nagaan of de voorgestelde competentiesbij de profielen ook betrouwbaar,aanvaardbaar en transparant zijn.Workshops enPersoonlijk ontwikkelings-seminaries plan Competentie- gerichtevormings-databank07-02-2012 Intentieverklaring Toledo Competentienetwerk 14 15. Wat? Inventariseren, analyseren en ontwerpen Toepassen en valideren* van de bouwstenen Toledo competentienetwerk oprichten en openstellenBetrokkenheid van netwerk Real timeOnline Toledo Competentie-profielenSupportDisseminatieTCNIntegratie(Technologie) PersoonlijkWorkshops enontwikkelings- seminariesplanCompetentie-gerichte vormings- databank07-02-2012Intentieverklaring Toledo Competentienetwerk 15 16. Wie? Stuurgroep Promotor + projectmedewerker + projectpartnersProjectgroepPromotor + projectmedewerkerDisseminatie en KwaliteitsbewakingWerkgroepWerkgroep Werkgroepselectie van partnersselectie van partners selectie van partners Resonantiegroep Partners in binnen- en buitenland Ruime en open communicatie via sociale media over de vorderingen en resultaten van het project.07-02-2012Intentieverklaring Toledo Competentienetwerk 16 17. Wie?Verschillende niveausVerschillende profielenVerschillende domeinenRelevante (project-)ervaringtechnologie organisatie didactiek onderzoek inhoud 18. Wie?07-02-2012 Intentieverklaring Toledo Competentienetwerk 18 19. Wie? Projectmedewerker Sociologie of bedrijfs-/arbeidspsychologie Handelswetenschappen, human resources management met Ervaring in onderzoeksmethoden m.b.t. professionele netwerken Kennis van competentieontwikkeling binnen organisaties Communicatieve en organisatorische vaardigheden07-02-2012 Intentieverklaring Toledo Competentienetwerk 19 20. Ter afronding Concrete output? Onderwijsontwikkeling? Bruikbaarheid?07-02-2012 Intentieverklaring Toledo Competentienetwerk20 21. Ter afronding Concrete output? Onderwijsontwikkeling? Bruikbaarheid? acute problemen onderwijsinitiatievenveranderende contexthelpdeskprojecten en onderzoekbeleidsplannenindividuteam opleiding faculteitinstellinginhoud didactiek organisatie onderzoek technologie07-02-2012 Intentieverklaring Toledo Competentienetwerk21 22. Ter afronding Concrete output? Onderwijsontwikkeling? Bruikbaarheid?07-02-2012 Intentieverklaring Toledo Competentienetwerk22 23. Uitbouw van een ToledocompetentienetwerkToelichting bij intentieverklaringFrederik Truyen KU LeuvenBart Dhaenens KAHO Sint-Lieven 07-02-2012