(Ver)bouwen van een praktijk - KNMT · PDF file tandheelkundige praktijk, de mogelijke ruimten...

Click here to load reader

 • date post

  14-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  29
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of (Ver)bouwen van een praktijk - KNMT · PDF file tandheelkundige praktijk, de mogelijke ruimten...

 • (Ver)bouwen van een praktijk

 • (Ver)bouwen van een praktijk 1

  Een goede voorbereiding… Het (ver)bouwen van een praktijk is een kostbaar en tijds- intensief traject. Daarnaast kunnen de kosten tegenvallen en kost het soms meer tijd dan u van te voren had ingeschat. Een goede voorbereiding is het halve werk. Laat u dan ook goed informeren door leveranciers, collega’s, op beurzen en andere vergelijkbare projecten in uw regio. Ook kunt u inspiratie halen uit het Nederlands Tandartsenblad, waarin elke week een andere praktijk wordt uitgelicht.

  Er zijn tandartsen die eerst een concept (een huisstijl) laten ontwikkelen door een communicatiebureau. Hierdoor ontstaat uiteindelijk consistentie in logo, briefpapier, website, bedrijfs- kleding en uitstraling van de praktijk. Alles bij elkaar zorgt voor een professionele uitstraling. Natuurlijk kunt u ook kiezen voor het moderniseren van de huidige ruimten.

  In welke mate u de bouw of verbouwing ook doorvoert, het is handig dit planmatig te doen. Om u hierbij van dienst te zijn, is een beschrijving toegevoegd van het bouwproces met de verschillende fasen. Per fase wordt aangegeven welke activiteiten worden uitgevoerd en wat het uiteindelijke resultaat is.

  Daarnaast vindt u een overzicht van alle ruimten in een praktijk. Hierbij wordt het wettelijke kader weergegeven en een indicatie van de oppervlakte. Wellicht handig om uit te rekenen hoe groot uw beoogde pand zou moeten zijn. Daarnaast vindt u per ruimte praktische tips.

  Als laatste voegen we nog een aantal praktische documenten toe. Een overzicht met technische eisen, relevante wet- en regelgeving en een overzicht van informatieve links.

  Deze brochure “(Ver)bouwen van een praktijk” is bedoeld als hulpmiddel voor relaties van de VGT en leden van de NMT, om inzicht te verkrijgen in het (ver)bouwproces van een tandheelkundige praktijk, de mogelijke ruimten in de praktijk, de technische eisen, de relevante wettelijke regels en relevante links.

  De NMT en de VGT wensen u veel succes bij de bouw of verbouw van uw praktijk.

  (Ver)bouwen in het kort

  Dit is de eerste versie van deze brochure. De auteurs hebben getracht alle onderwerpen te benoemen en hier invulling aan te geven. Veel wetgeving welke in deze brochure wordt genoemd is in 2011 aangepast of zal in 2012 worden aangepast. Daar waar wij al informatie over mutaties of aanpassingen verkregen hebben, is dit reeds in deze brochure verwerkt. Andere informatie of nieuwe wetgeving zal in de volgende brochure verwerkt worden, welke naar verwachting eind 2013 verschijnt.

  Deze brochure is een product van de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT) en de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT).

  Alhoewel VGT en NMT bij het ontwikkelen van dit hulpmiddel de uiterste zorg hebben betracht, kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid en de volledigheid van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. De gebruiker blijft te allen tijde zelf (eind)verantwoordelijk voor de (ver)bouw van de tandartspraktijk en het (ver)bouwproces.

  © Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een digitaal bestand of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VGT én de NMT.

  Nieuwegein/Zaandam, januari 2012

 • (Ver)bouwen van een praktijk 3

  1. Het bouwproces Stap 1 Het vooronderzoek 5 Stap 2 Opstellen van het voorlopig programma van eisen 5 Stap 3 Het zoeken van deskundigen 5 Stap 4 Keuze van de apparatuur 6 Stap 5 Opstellen definitief programma van eisen 6 Stap 6 Keuze van het pand 6 Stap 7 Beoordelen van ontwerpen 6 Stap 8 Aanvragen van de vergunningen 7 Stap 9 Opstellen bestek 8 Stap 10 Aanbesteding van aannemers 8 Stap 11 Realisatie van de bouw 8 Stap 12 De oplevering 9 Stap 13 De opening 9 Schema Het bouwproces 10

  2. Ruimten in een tandartspraktijk Algemeen 12 2.1. Entree 12 2.2. Wachtkamer 12 2.3. Receptiebalie/administratie 13 2.4. Behandelkamer 14 2.5. Röntgenruimte 16 2.6. Technische ruimte 16 2.7. Sterilisatieruimte 17 2.8. Personeelsruimte 17 2.9. Opslagruimte 18

  3. Technische eisen 3.1. Elektrotechnische installaties 19 3.2. Professionele elektrische apparatuur in de praktijk 19 3.3. Werktuigbouwkundige installaties 19 3.4. Röntgenapparatuur 20 3.5. Calamiteiten-voorzieningen 20 3.6. Arbo-voorzieningen 20 3.7. Preventie van legionellabesmetting 20 4. Onderhoudvereisten 4.1. Röntgenapparatuur 22 4.2. Autoclaven en thermodesinfectoren 22 4.3. Alle professionele elektrische apparatuur, waaronder ook desinfectie-, sterilisatie- of röntgenapparatuur 22 4.4. Algemene tandheelkundige apparatuur, niet zijnde desinfectie-, sterilisatie- of röntgenapparatuur 22 4.5. Drinkwaterleidingbeveiligingen (meestal BA-beveiliging) 22 4.6. Airconditioning 22 4.7. Overige apparatuur/systemen 22

  5. Relevante wet- en regelgeving 23

  6. Relevante links 24

  Inhoudsopgave

 • (Ver)bouwen van een praktijk 5

  Bij een bouw of verbouwing van een praktijk is een goede voorbereiding cruciaal voor het aansturen op het gewenste eindproduct. Breng uw wensen helder in beeld en weeg alternatieven goed af. Wijzigingen van plannen gedurende de bouw kunnen leiden tot overschrijding van uw budget. Een goed vooronderzoek is daarom onontbeerlijk.

  Stap 1 Het vooronderzoek Voordat u begint is het verstandig om vast te stellen wat uw plannen en ambities zijn op korte termijn, maar zeker ook op langere termijn. Denk bijvoorbeeld over de volgende vragen na: - Wil ik dat mijn praktijk groeit? - Wil ik nauw samenwerken? - Wil ik meer delegeren? - Wil ik specialiseren en/of differentiëren? - Wat moet mijn praktijk uitstralen? Maar denk ook aan: - Kom ik in het te verbouwen pand geen bouwkundige

  verrassingen tegen? - Wat is de marktwaarde van mijn praktijk na de

  verbouwing?

  De weg naar de gemeente Met uw vooraf bepaalde plannen en ambities zoekt u vervolgens uw weg binnen de gemeente. Daar gaat u na of uw plannen passen binnen het bestemmingsplan. Heeft u al een concreet perceel of pand op het oog? Dan is het belangrijk de bestemming na te gaan. Wellicht moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor bepaalde activiteiten, bijvoorbeeld voor het bouwen, slopen, kappen van bomen of het wijzigen van een monument. Denk ook aan vergunningen voor brandveiligheid en/of uitingen van reclame enzovoort.

  Gesprek met uw financieel adviseur Een oriënterend gesprek met uw financieel adviseur geeft u een beeld van de financiële mogelijkheden. Zeker wanneer u een grotere praktijk gaat ontwikkelen, is het belangrijk een financiële haalbaarheidsanalyse uit te voeren.

  Stap 2 Opstellen van het voorlopig programma van eisen Nu u een beeld heeft van zowel de vergunningen als uw financiële ruimte, stelt u een voorlopig programma van eisen op vanuit uw eigen praktijksituatie. Het is raadzaam om dit in samenspraak met uw medewerkers te doen.

  U stelt daarbij de volgende vragen: - Wat wil ik in de praktijk gaan doen? Bijvoorbeeld

  uitsluitend patiëntbehandeling of ook tandtechnische werkzaamheden?

  - Hoeveel medewerkers gaan er tegelijkertijd in de praktijk werken en in welke functies?

  - Hoe wordt er gewerkt? (solo, duo, four handed, met/ zonder tray-systeem, soort behandelingen, planning)

  Let op! Als u anders gaat werken in de nieuwe praktijk- ruimte dan moet het programma van eisen daar op afgestemd worden en kunt u niet uitgaan van uw ‘oude situatie’.

  - Hoe moet de praktijkruimte worden ingedeeld en ingericht? Bijvoorbeeld meerdere behandelkamers, aparte röntgenkamer? Denk ook aan de -grotere?- sterilisatieruimte.

  - Hoe is de beleving van patiënten? Is de ontvangstruimte groot genoeg? Is de wachtkamer berekend op eventuele langere wachttijd? Is er voldoende privacy in de behandel- ruimtes?

  - Hoeveel jaar wilt u in de nieuwe praktijksetting werken? Hoe lang moet het een en ander meegaan? Houd hierbij rekening met verwachte toekomstige ontwikkelingen.

  Bepaal ook welke rol u wilt spelen in het bouwproces. Realiseert u zich dat een (ver)bouwing veel tijd en energie kost en veel bouwkundige kennis en ervaring vraagt. Wilt u alles zelf regelen en coördineren? Of wilt u daarvoor een bouwcoördinator inschakelen? Als u deze inschakelt is het ook verstandig goed te bepalen vanaf welk moment deze de coördinatie over gaat nemen. Dit kan vanaf deze stap, maar kan bijvoorbeeld ook vanaf het moment dat u een aannemer gaat inschakelen.

  Stap 3 Het zoeken van deskundigen Met een globaal programma van eisen gaat u op zoek naar een deskundige (architect, ontwerpbureau, bouwadviseur, leverancier, installateur) die u kan helpen de plannen verder te concretiseren. Let er vooral op dat deze wel ervaring heeft met het inrichten van een tandartspraktijk. Het is van groot

  1. Het bouwproces

  Neem een kijkje bij collega’s en laat u vooral goed informeren door leveranciers, dienst- verleners en adviseurs.

  Verzamel ideeën en voorbeelden van sfeer, materialen en kleuren die u aanspreken. De tijd die u vooraf besteedt aan het opdoen en beoordelen van ideeën vergemakkelijken en versnellen bepaalde keuzes tijdens de realisatie.

  Tips

 • 6 (Ver)bouwen van een praktijk

  belang dat in ieder geval de leverancier(s) van de tandheel- kundige inrichting en apparatuur al direct vanaf het begin bij het proces betrok