Veranderingen in de zorg Presentatie op dinsdag 25 februari in Udenhout Gabie Conradi

Click here to load reader

download Veranderingen in de zorg Presentatie op dinsdag 25 februari in Udenhout Gabie Conradi

of 21

 • date post

  08-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Veranderingen in de zorg Presentatie op dinsdag 25 februari in Udenhout Gabie Conradi

 • Dia 1
 • Veranderingen in de zorg Presentatie op dinsdag 25 februari in Udenhout Gabie Conradi
 • Dia 2
 • Opbouw presentatie Wat is de rode draad? Nieuwe wetsvoorstel WMO Kort over de Jeugdwet en de Participatiewet Ruimte voor vragen? . Mag ook tussendoor! www.aandachtvooriedereen.nl 2
 • Dia 3
 • Kantelingtransitie.participatie. www.aandachtvooriedereen.nl 3
 • Dia 4
 • Essentie: PARTICIPATIE Het gaat om meedoen: -Passend Onderwijs (voor alle kinderen) -Jeugdwet: n gezin n plan -WMO: ondersteuning lokaal, dichtbij -Wet Langdurige Zorg: zo thuisnabij mogelijk -Participatiewet: iedereen aan het werk -VN verdrag voor mensen met een beperking: inclusieve samenleving www.aandachtvooriedereen.nl 4
 • Dia 5
 • Terugtredende overheid www.aandachtvooriedereen.nl 5
 • Dia 6
 • Beperking overheidsuitgaven www.aandachtvooriedereen.nl 6
 • Dia 7
 • Transitie www.aandachtvooriedereen.nl 7 AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten WLZ Wet Langdurige Zorg WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning ZVW Zorg Verzekeringswet
 • Dia 8
 • Nieuwe wetsvoorstel WMO Zo lang mogelijk thuis Bevorderen sociale samenhang Maatwerk www.aandachtvooriedereen.nl 8
 • Dia 9
 • WMO nieuwe wetsvoorstel 3 doelen voor gemeentelijk beleid Nadruk op keuzevrijheid clint Beleidsvrijheid gemeente Toegankelijkheid algemene voorzieningen Integraliteit ondersteuningsaanbod Zorg voor kwaliteit en continuteit MvT: vrijheid tot samenvoeging WMO beleidsplan met andere plannen in het sociale domein Uitgebreide formulering voorwaarden PGB www.aandachtvooriedereen.nl 9
 • Dia 10
 • Keuzevrijheid - beleidsvrijheid www.aandachtvooriedereen.nl 10
 • Dia 11
 • WMO nieuwe wetsvoorstel Integrale aanpak Belang regionaal samenwerken gemeenten Belang samenwerking met zorgverzekeraars VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking www.aandachtvooriedereen.nl 11
 • Dia 12
 • De samenwerkingsladder www.aandachtvooriedereen.nl 12
 • Dia 13
 • Volgorde Eerst klant + systeem: informele zorg/eigen kracht Algemene voorzieningen: zo inclusief mogelijk Maatwerkvoorziening: kan ook een algemene voorziening zijn maar kan ook individueel zijn. Indien individueel: eigen bijdrage kan gevraagd worden. www.aandachtvooriedereen.nl 13
 • Dia 14
 • Kanteling www.aandachtvooriedereen.nl 14
 • Dia 15
 • Jeugdwet (1) Aangenomen vorige week in de Eerste Kamer gemeente is verantwoordelijk voor totale jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp en jeugdzorg (ook jeugd GGZ, ook jeugd VG) n legt de verbinding met zorg, onderwijs, werk, inkomen, sport, veiligheid en maatschappelijke ondersteuning www.aandachtvooriedereen.nl 15
 • Dia 16
 • Jeugdwet (2) www.aandachtvooriedereen.nl 16 Uitgangspunten: -versterken: - eigen kracht jeugdige - probleemoplossend vermogen gezin - sociale omgeving -bevorderen opvoedcapaciteit ouders; -preventie en vroege signalering; -tijdig juiste jeugdhulp op maat; - samenwerking rond gezinnen: n gezin, n plan
 • Dia 17
 • Van jeugdzorg naar jeugdhulp www.aandachtvooriedereen.nl 17
 • Dia 18
 • Participatiewet (1) -samenvoeging WWB, WsW en Wajong, gericht arbeidsparticipatie (onder andere quota) -Wajong: alleen voor mensen die niet volledig en duurzaam kunnen werken; keuring en iedere vijf jaar herkeuring sociale werkplaatsen: - huidige werknemers geen herkeuring; per 1-1-2015 afgesloten voor nieuwe werknemers; www.aandachtvooriedereen.nl 18
 • Dia 19
 • Participatiewet (2) -beschut werk voor mensen met beperking die ondersteuning nodig hebben; in dienst van gemeenten; 30.000 plekken - diversen: gemeenten organiseren indicatiestelling; macrobudget beperkt - doel: inclusieve arbeidsmarkt samenhangend en integraal beleid in het sociale domein www.aandachtvooriedereen.nl 19
 • Dia 20
 • Gevolgen decentralisaties clint: minder rechten; meer eigen verantwoordelijkheid; drang tot maatschappelijke participatie (kwetsbare jongeren); weg naar gemeente vinden gemeente: sturende rol; nadruk eigen kracht; creatieve verbindingen tussen domeinen; inkoopbeleid cruciaal; combinatie drie decentralisaties; intergemeentelijke samenwerking (welzijns- en zorg)instelling: onzekere positie; (her)formuleren aanbod; positioneren (samenwerken, concurreren) www.aandachtvooriedereen.nl 20
 • Dia 21
 • www.aandachtvooriedereen.nl 21