vem Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan...

46
Entréskolan Svenska, år 6-9 Västerås 2013 Skiljetecken och övriga skrivtecken

Transcript of vem Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan...

Page 1: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

EntréskolanSvenska, år 6-9Västerås 2013

Skiljetecken och övriga skrivtecken

Page 2: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

INNEHÅLL Skiljetecken

PunktFrågeteckenUtropsteckenKolonSemikolonKommateckenTankstreckParentes

Övriga skrivtecken

AccentteckenApostrofAsteriskBindestreckCitatteckenEt-teckenParagrafteckenSnedstreckUtelämningstecken

Vad är skrivtecken?

Page 3: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

Skrivtecken är tecken man använder i skriftlig kommunikation för att skilja orden och meningarna åt samt visa att en paus skall göras. Man kan också ge mer information om orden och meningarna.Skrivtecken i svenska språket består av: skiljetecken och övriga skrivtecken.

Vad är övriga skrivtecken?Övriga skrivtecken är tecken man använder i skriftlig kommunikation för att ge information om orden och meningarna.Följande är de viktigaste övriga skrivtecken i det svenska språket: accenttecken, apostrof, asterisk, bindestreck, citattecken, et-tecken, paragraftecken, snedstreck och utelämningstecken.

Vad är skiljetecken?Skiljetecken är tecken man använder i skriftlig kommunikation för att skilja orden och meningarna åt samt visa att en paus skall göras.Följande är de viktigaste skiljetecknen i det svenska språket: punkt, frågetecken, utropstecken, kolon, semikolon, komma, tankstreck och parantes.

Vad är en punkt?( . )

Page 4: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

Hur använder man den?"Punkt" är tecknet ( . ) som används för att avsluta ett påstående, vid förkortningar och vid tidsangivelser.

Punkt räknas som ett skiljetecken i svenska språket.

Avsluta ett påståendeMan använder punkt för att avsluta ett påstående.Punkten visar att man skall göra en paus.• Hon är vacker.• Bosse skulle hämta bilen.• Bordet behöver slipas.• Hunden gick ut.

Efter förkortade meningar eller titlarMan använder punkt för att avsluta en förkortad mening eller titel.Punkten visar att man skall göra en paus.• Flickan och hästen.• Vad heter du? Axel.• God dag.• Den modiga riddaren.• Korv och mos.

Vid förkortningarMan använder punkt för att visa att ett ord är förkortat.

Page 5: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

• till exempel/t.ex.• till och med/t.o.m.• bland annat/bl.a.• Peter Larsson/P. Larsson• med flera/m.fl.• hälsningar/hälsn.• Med mera/m.m.

Vid datumMan använder punkt för att ange ett datum.• 17.04.2009• 2009.04.17• Båten lämnade hamnen den 23.08.2009.

Vid tidsangivelseMan använder punkt för att ange en tid.• Han åkte med bussen 10.30 och kom hem 11.40.• Kan vi åka 12.20?• Sture sprang milen på 40.34.• Barnen kom hem 20.30.

Vad är frågetecken? ( ? )Hur använder man det?

Page 6: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

"Frågetecken" är tecknet ( ? ) man använder för att avsluta en mening med en fråga.

Frågetecken räknas som ett skiljetecken i svenska språket.Frågetecknet visar att man skall göra en paus.• Har du klippt dig?• Vill du följa med och fiska?• Vem följer med dig?• Hur skall vi få upp båten?

Vad är utropstecken? ( ! )Hur använder man det?"Utropstecken" är tecknet ( ! ) man använder för att avsluta en mening med utrop, stark önskan, uppmaning

Page 7: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

eller hälsning.

Utropstecknet visar att man skall göra en paus.Utropstecken räknas som ett skiljetecken i svenska språket.• Hjälp!• Jag vill ha glass!• Hämta väskorna!• Kom hit snabbt!• Se upp för trafiken!Utropstecken används även vid hälsningar i skrivna kommunikationer.• Hej Sven!• Bäste Gösta!• Kära Lisa!• Hej Olle!

Vad är kolon? ( : )Hur använder man det?"Kolon" är tecknet ( : ) man använder för att skilja ord och bokstäver åt.

Page 8: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

Kolon används:• Före vad någon kommunicerar exakt.Han sa: "Ge hit

målningen".• Före en uppräkning av saker.Köp hem: ägg, mjölk och kaffe.• Vid ordningstal.2:a, 3:e och 6:e.• Vid vissa förkortningar.C:a, k:a och n:a.• Framför ändelser.USA:s, FN:s och TV:n.• I samband med priser.10:50, 9:90 och 12:20 kr.• I samband med tid.11:40, 12:20 och 13:30.• Mer kommunikation följer.Jag skall se en film: Titanic.

Kolon räknas som ett skiljetecken i svenska språket.

Före vad någon kommunicerar exaktMan har alltid stor bokstav på nästa ord efter kolon här.Kolon visar att man skall göra en paus.Exempel:• Hugo sa: "Hämta bilen innan klockan fem."• Lena skrev: "Glöm inte att låsa dörren."• Tjejen frågade:– Har du tid att åka till restaurangen?• Olle skrek: "Hjälp mig!"

Före en uppräkning av saker

Page 9: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

Kolon visar att man skall göra en paus.• Mat vi skall köpa: mjölk, smör och bröd.• Ta med dig till stugan:1. Kratta2. Handskar3. Tvål4. Såg• Att fixa innan festen:a) Hantera disken.b) Skura toaletten.c) Ta

fram stolarna från garaget.d) Städa ditt rum.• Glöm inte ta med dig: badkläder, solglasögon och plåster.• Att ta med till skolan imorgon:1. Matsäck2. Varm tröja3. Extra

byxor4. Stövlar

Vid ordningstalNär du skriver ordningstalet med siffror, använder du kolon.Exempel:• Han kom på 2:a plats i simtävlingen.• Vi gick ut som 4:e par i dansen.• Jag tyckte om vår 1:a bil.

Vid vissa förkortningarVid vissa förkortningar kan man använda kolon för att markera att bokstäver saknas.• (S:t = sankt, sankta)Vi gifte oss i S:t Petri kyrkan i Malmö.• (c:a = cirka)Han är c:a 2 meter lång.• (n:a = norra)Olle bodde i den n:a byggnaden.• (s:a = södra)S:a Sandby ligger vid Lund.• (v:a = västra)V:a Ingelstad håller på att byggas ut.• (ö:a = östra)Han köpte Ö:a Station i Monopol.

Page 10: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

Framför ändelserFramför ändelser till redan förkortade ord skall du använda kolon.• (NATO:s)NATO:s chef åkte till Moskva.• (Xll:s)Där ser du Karl XII:s svärd.• (TV:n)Stäng av TV:n!• (USA:s)Hon var USA:s utrikesminister.• (FN:s)FN:s flagga svajade för vinden.

I samband med priserDu delar upp priset i kronor och ören med ett kolon.• Glassen kostade 10:90 kr.• Kan du gå in och betala 100:80 för bensinen?

I samband med tidDu delar upp timmar och minuter med ett kolon, när du kommunicerar vad klockan är.• Ivar kom hem 17:30.• Jag börjar jobba 8:00.• Vi har paus 15:45 – 16:00.

Mer kommunikation följerMed ett kolon kan du ange att mer information följer.Kolon visar att man skall göra en paus.• Han har köpt en ny bil: Audi Q5.

Page 11: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

• Vi har varit på semester: fyra veckor på Mallorca.• Jag skall se en film ikväll: Döden på Nilen.• De kommer att gå på kurs: Företagsekonomi A.Efter kolontecknet börjar man nästa ord med liten bokstav, om det inte är ett egennamn.Men om det är en fullständig sats som följer efter kolontecknet, börjar man denna sats med stor bokstav.

Exempel:• Plötsligt förstod han: Han hade blivit pappa!• Olle fick en stor insikt: Han skulle flytta utomlands.• Berit hade sina fördelar: Hon var väldigt framåt och

kommunikativ.

Vad är semikolon? ( ; )

Hur använder man det?

"Semikolon" är tecknet ( ; ) man använder i stället för punkt mellan meningar som har nära samband med varandra.

Page 12: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

Semikolon visar att man skall göra en paus.Semikolon räknas som ett skiljetecken i svenska språket.• De skall åka till Kreta på sommaren; till vintern åker de till Åre.• Han är frusen; hon är varm.• Sture kommer imorgon; Berit kommer på tisdag.• Bosse tycker om hårdrock; Ann-Louise gillar dansband.

Vad är kommatecken? ( , )

Hur använder man det?

"Kommatecken" är tecknet ( , ) man använder för att dela upp en mening i olika delar och ange att det skall vara en paus.

Page 13: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

Jag skall hämta Nisse, Sture och Lasse.Vi åker till Spanien, sedan tågluffar vi i Afrika.

Kommatecknet används även vid tidsangivelser för att avskilja sekunder från delar av sekunder.

Greta sprang loppet på 32,45.

Kommatecken räknas som ett skiljetecken i svenska språket.

När använder man kommatecken?För att helt förstå hur man skall använda kommatecken krävs, att man fullt ut behärskar följande termer från satsläran: fullständig sats, huvudsats, bisats, subjekt, predikat, bindeord och fogeord.Se vårt arbete Satslära – Satsdelarna. Se över dessa avsnitt om du behöver.

Mellan två fullständiga satserDu använder kommatecken mellan två fullständiga satser. (En fullständig sats är en sats, som innehåller både subjekt och predikat).Detta är en huvudregel, men det finns vissa undantag, som vi tar upp nedan.

Två fullständiga satser med kommatecken emellan:• Jag skall vaxa bilen, fastän det snöar mycket.• Han hämtade skotern i Norge, sedan levererade vi den till

kunden.• Olle sprang till affären, eftersom han hade hört larmet.

Page 14: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

• Jag åker skidor, och Stina kör skoter.• Om ni skall äta nu, går jag hem.• Pelle ville dansa, sedan skulle han åka och bada.• När lägenheten är städad, vill hon komma.• Ju längre han gick in i skogen, desto räddare blev han.

Ett bindeord binder ihop huvudsatser, och ett fogeord inleder bisatser.

Lägg märke till att det måste vara två fullständiga satser. Om det finns en gemensam satsdel, utelämnas kommatecknet.

Två fullständiga satser avskilda med ett kommatecken:Jag skall tvätta bilen, och sedan skall jag vaxa den.

En fullständig sats och en ofullständig. Nu utelämnas kommatecknet:Jag skall tvätta bilen och sedan vaxa den.

Några undantag till huvudregelnNedan följer de undantag som finns till ovanstående huvudregel: "Du använder kommatecken mellan två fullständiga satser".

Inget kommatecken vid gemensamt fogeordNär det finns ett gemensamt fogeord (t.ex. när, att, om, då, fastän) mellan fullständiga bisatser, utelämnas kommatecknet.När barnen sov och (när) klockan var tolv, kom han hem.

Page 15: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

"När barnen sov" och "klockan var tolv" är två fullständiga bisatser, men man sätter inget kommatecken mellan dem, därför att ordet "när" är gemensamt.Ett annat exempel på att man inte sätter ut ett kommatecken mellan två fullständiga bisatser:Om jag får pengar och (om) vädret är bra, åker jag till Spanien.

"Om jag får pengar" och "vädret är bra" är två fullständiga bisatser, men man sätter inget kommatecken mellan dem, därför att ordet "om" är gemensamt.

Inget kommatecken vid indirekta frågesatser eller att-satserMan använder inte kommatecken mellan två fullständiga satser om det finns en preposition före fogeordet.

Detta gäller vid indirekta frågor och att-satser.Fullständig huvudsats:Olle är säker på

Fullständig bisats:att han skall segla.

Men man sätter inget kommatecken emellan satserna:Olle är säker på att han skall segla.

Fler exempel:• Barnen gladde sig åt att det snart var sommar.• Han funderade på att de skulle förlova sig.• Jag funderar över när du kan komma till festen.

Page 16: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

• Olle höll med om att de skulle resa bort.• Greta funderar över vad hon skall ha till middag.• Sten tänkte på att de snart skulle ha kvällsmat.• Greta grubblade mycket över att hon skulle resa utomlands.

Inget kommatecken när man utelämnar "att"Man använder inte kommatecken mellan två fullständiga satser, om man har utelämnat ordet "att".

Mening med fogeordet "att" och kommatecken:Tror du, att Nils är försenad?

Du kan utelämna "att" och kommatecknet:Tror du Nils är försenad?

Fler exempel

• Jag hoppas, att Sture hämtar hunden.Jag hoppas Sture hämtar hunden.

• Ulla förmodar, att väninnorna åker på semester tillsammans. Ulla förmodar väninnorna åker på semester tillsammans.

• De tycker, att lägenheten skall målas om. De tycker lägenheten skall målas om.

Inget kommatecken när man utelämnar ordet SOMMan använder inte kommatecken mellan två fullständiga satser,

Page 17: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

om man har utelämnat ordet "som".Exempel:• Han fick se filmen, som jag hade köpt.Han fick se filmen jag

hade köpt.• De klappade hunden, som Sture hade uppfostrat.De klappade

hunden Sture hade uppfostrat.• Johan skall hämta paketet, som han har slagit in.Johan skall

hämta paketet han har slagit in.• Eva har målat båten, som havet har skadat.Eva har målat båten

havet har skadat.• Vinden blåste på staketet, som Olle hade satt upp.Vinden blåste

på staketet Olle hade satt upp.Inget kommatecken mellan korta fullständiga satserMan kan utelämna kommatecken mellan korta fullständiga satser, när förståelsen är klar och ingen paus behövs.Jag lovar att vi skall bada.

Exempel:• Han visste att det skulle lösa sig.• Hon tvekade fastän pengarna fanns.• Han vet var Nils finns.• Vi bakar om han kan.

Fler användningar av kommateckenNedan följer fler användningar av kommatecken.

Vid direkt kommunikation

Page 18: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

Man använder kommatecknet för att skilja den eller de som säger något från det som sades.• "Vi skall börja jobba nu", sa Lena.•   – Jag är snart klar med kursen, sa Tina.• "Kom nu så går vi", sa Dan.•   – Jag är mycket starkare än du, påstod Ulf.• "Det finns fler kakor i skafferiet", nämnde Ulla.

Vid kommunikationer med uppräkningarDu använder kommatecknet vid kommunikationer med olika uppräkningar.• Jag handlade bröd, smör och sallad.• Han skjutsade Pelle, Bill och Pär till fotbollen.• Det var en stor, lång fisk.• Han hjälpte mig mycket med studier, arbete och

fritidsaktiviteter.• Det var många olika aktiviteter på stranden: fotboll, volleyboll

och bandy.• Efter matchen var de trötta, hungriga och törstiga.

Lägga till ytterligare informationMan kan lägga till ytterligare information till sin kommunikation. Man sätter då kommatecken framför och efter kommunikationen.Kommunikationen kan sättas in inuti meningen eller i slutet.

Page 19: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

Informationen du lägger till är inte en fullständig sats.

• Jag sprang, inte särskilt fort, till kursen för att hinna i tid.• Fredrik, min son, skall jobba som skidlärare i vinter.• Bosse, min käre bror, äger ett företag tillsammans med sin fru.• Jag skall gå på en kurs, i teckning, på lördagar.• Stina, min syster, badade länge i havet.• Jag ville besöka henne på sjukhuset, beläget i Stockholm.

Man kan använda vissa ord eller uttryck och lägga till som en kommunikation. Du sätter då kommatecken för att avskilja dem.• Jag vet inte hur jag skall göra, ärligt talat.• Vi skall vinna matchen, inte sant?• Uppriktigt sagt, vi kommer inte att hinna bli färdiga i tid.

Efter ord som uttrycker känslorMan använder ett kommatecken för att skilja interjektionen från resten av meningen.• Usch, vilken stank!• Hurra, vi vann matchen!• Nej, det gick inte.• Ja, vi skall vinna!

Vid hälsningar eller tilltal

Page 20: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

Man använder kommatecken mellan hälsningsfrasen och den övriga kommunikationen.• Hej, hur går det?• Adjö, mina damer.• Hallå, skall vi börja jobba nu?• God dag, hur är livet?• Greta, kan du komma hit?• Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till det nya företaget.

Man använder även kommatecken mellan namnet på personen och den övriga kommunikationen.• Per-Henrik, kan du hjälpa mig?• Kan du hjälpa mig, Maria?• Johan, det var duktigt gjort.• Här är presenten, Erik.

Vid tidsangivelseMan använder kommatecken för att avskilja sekunder från delar av sekunder.• Hans segertid är 2.16.23,15.• De rodde på 32.34,12.• Olle sprang 100 meter på 13,23.• Eva simmade snabbt och fick tiden 54,56.

Ytterligare information om kommatering

Page 21: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

Här följer ytterligare information om hur du använder kommatecknet.

Inget kommatecken vid två binde- eller fogeordNär en fullständig sats inleds av ett fogeord eller bindeord, sätter man oftast kommatecken framför dem.Peter sa, att de måste städa sitt rum, om de ville gå på bio.

Framför ett binde- eller fogeord i en fullständig sats finns det alltså ofta ett kommatecken.Man kan säga ovanstående mening på ett annat sätt, men då sätter man inte kommatecken framför ett av binde- eller fogeorden.

Mellan binde- eller fogeord som står bredvid varandra, sätter man alltså inte kommatecken.Peter sa, att om de ville gå på bio, måste de städa sitt rum.

Fler exempel på utelämnade kommatecken:• Frun badade, men hon gick upp, när mannen kom.Frun badade,

men (,) när mannen kom, gick hon upp.• Olle förberedde middagen, och han ropade på servitrisen, då

chefen kom in.Olle förberedde middagen, och (,) då chefen kom in, ropade han på servitrisen.

• Pär kommer snart, och det blir fest, om han har med sig dricka.Pär kommer snart, och (,) om han har med sig dricka, blir det fest.

Page 22: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

Inget kommatecken vid fasta uttryck med ordet SOMOrdet "som" är ett relativt pronomen och fungerar som ett fogeord. Man sätter då kommatecken framför ordet "som".Han tvättade bilen, som stod på gården.

I nedanstående exempel bildar "som" ett fast uttryck och en satsdel tillsammans med ett annat ord – då sätter man inte ett kommatecken framför "som".

Exempel:• Jag vet inte, vem som har ätit upp kakan.• Vi visste, vad som besvärade henne.• Berit grubblade över, vem av pojkarna som var äldst.• Jag vill veta, vad som står på tavlan.• Vi vill träffa, den som har skickat blommorna.• Jag vill visa dig, något som du blir glad över.

Vad är tankstreck eller talstreck? ( – )Hur använder man det?"Tankstreck" eller "talstreck" är tecknet ( – ) man använder för att visa att en replik eller kommunikation följer, mellan platser och tider och för att förkorta meningarna.

Tankstreck räknas som ett skiljetecken i svenska språket.Tankstrecket eller talstrecket är dubbelt så stort som ett bindestreck.

Page 23: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

Framför en direkt kommunikationMan använder tankstreck framför en exakt och direkt kommunikation, som någon har sagt.Man börjar ett nytt stycke i texten med denna kommunikation.• Tjejen frågade:– Har du tid att åka till restaurangen?• – Jag skall gå på bio, sa chefen.• – Kan du hämta mig vid sju? frågade flickan.• – Ta skydd! skrek brandchefen.• Servitrisen ropade:– Hämta chefen nu!

För att visa en oväntad kommunikationMan använder tankstrecket framför en oväntad kommunikation och visar att där skall vara en paus.• Jag köpte – ett nytt hus!• De spelade bra i matchen och vann med – 10-1!• Ulla gick in i huset och såg – en naken karl!• Jag fixade festmiddagen – inte Sara denna gång.

För att ge mer informationMan kan använda tankstrecket för att ge mer information angående en kommunikation.Du kan även använda parentestecken eller kommatecken.• Jag är på väg – med mammas bil – till fotbollsträningen.

Page 24: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

• Mannen vi såg i Göteborg – vid Drottninggatan – var Tommy Körberg.

• Jag hämtade mina barn – plus två kompisar – på dagis, och vi körde sedan hem.

• De tänkte – det tog lång tid – och kom till slut på svaret.

Man kan även använda tankstreck och lägga till en kommunikation i slutet på meningen. Då använder man inte parentestecken men kan använda kommatecken.• Ulrik har betalt in alla pengar nu – tyvärr inte så mycket.• Han gick ut i trädgården och kopplade hunden – en arg, stor

best.• Jag skall gå in i huset och hämta mina pengar – hundra kronor.• Olle gick hem för att äta lunch – en rejäl sådan.

Mellan platser och tiderTankstrecket anger från en plats eller tid till en annan plats eller tid. Man har inget mellanrum här mellan tankstrecket och ordet/ siffran.• Jag åkte tåg Malmö–Göteborg.• Posten är öppen 9–18.• Han cyklade Limhamn–Malmö på 34 minuter.• Sture sov alltid middag 13–14:30.• Vilket flyg tar du Porto–Madrid?

Page 25: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

FörkortningarMan kan använda tankstrecket för att utelämna vissa ord.• Hon gick 3–4 mil i veckan.• Vi skall gå och titta på Malmö FF–Landskrona BOIS.• Laget vann med 13–1.• Barnen åt 5–6 glassar var i veckan.• AIK–Sundsvall IF slutade 5–3.

Vad är en parentes? ( )

Hur använder man den?

"Parentes" är tecknen ( ) man använder för att lägga till mer information till en kommunikation och avskilja den.

Parentes räknas som ett skiljetecken i svenska språket.Parentesen visar att man skall göra en paus.Ordet "parentes" kommer från grekiska ordet "parenthesis", insättning bredvid.

Page 26: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

Lägga till mer informationMan använder parentes för att lägga till mer information och visa att det skall vara en paus.

Exempel:• Jag skall snart (i nästa vecka) åka på semester.• De skall hämta bilen (en Audi) i Tyskland.• Bosse lämnade sin hund (Jacky) på hunddagis.• Festen blir på Skryllegården (utanför Dalby).• Oskar skulle ut och fiska (torsk), när ovädret bröt ut.

En halvparentes kan användas i listorExempel:Ta med på söndagsutflykten:1) Stövlar2) Matsäck3) Regnkläder4) Varm tröja

Hakparentes"Hakparentes" eller "klammer" är tecknen [ ] man använder för att avskilja information i en parentes, eller för att avskilja uttalsinstruktioner i en ordbok.

Han stannade hela dagen och fikade med mig. (Hans gamla mor [Greta] var inte med vid detta tillfälle som hon alltid brukar.)

Paris ligger vid Seine [ uttal ].

Page 27: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

Övriga skrivtecken

Vad är accenttecken?( ´ )Hur använder man det?"Accenttecken" är tecknet( ´ ) man använder för att visa att en stavelse skall betonas.

Accenttecken räknas som ett övrigt skrivtecken i svenska språketAccenttecknet sätts ovanför vokalen i den stavelse som skall betonas. Man säger då denna stavelse med mer styrka.

Page 28: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

"Accent" är ett namn på hur man betonar de olika stavelserna i ett ord.

Man hörde på hans "accent", att han var engelsman.Jag kunde inte förstå hennes "accent".

Exempel:• En-tré• Nil-sén• Ar-mé• i-dé• Lin-né• Kom-mit-té

Vad är apostrof?( ’ )Hur använder man den?

"Apostrof" är tecknet( ’ ) man använder för att visa utelämnade bokstäver, markera ett ord i ett citat och för att ange ägande.

Apostrof räknas som ett övrigt skrivtecken i svenska språket

Visa utelämnade bokstäverMan kan visa att bokstäver är utelämnade genom att sätta en apostrof på deras plats.Exempel:

Page 29: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

• "På honom grabbar!" skrek mannen."På’n grabbar!" skrek mannen.

• "Vi skall åka till staden.""Vi skall åka till sta’n."• "Då skall vi på det igen.""Då skall vi på’t igen."• "Har du lite korv över?""Har’u lite korv över?"• "Vi jobbade hårt hela dagen.""Vi jobbade hårt hela da’n."

Numera skrivs vissa av dessa ord utan apostrof t.ex: dan, stan, sen, sån och nån.

Vid citatInuti ett citat kan du markera ord med apostrofer.Exempel:• "Passar ordet ’kaviar’ i korsordet?" undrade Stina.• "Sture läste ’Fantomen’ igår!" utbrast mormor.• "Vi har varit och sett ’Titanic’ på Rio i lördags", mumlade Greta.• "Jag läste om ’Klimatförändringarna vid Antarktis’ i tidningen

igår", sa Nils.

För att beskriva ägandeI svenska språket används ändelsen "s" för att uttrycka ägande: Boken-s rygg är röd.

Vid ord som slutar på s, x och z användes apostrof för att klargöra och uttrycka ägande.

Page 30: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

• Max’ mormor är snäll.• Min bror Hans’ bil står där borta.• Lars’ fästmö skall med till festen.• Olles kompis’ båt är fin.• En tax’ tassar skall man vara rädd om.

Vad är en asterisk?( * )Hur använder man den?"Asterisk" är tecknet( * ) man använder för att visa att det finns en förklarande information nederst på sidan eller på annat ställe.

Ordet kommer från början från grekiskan och betyder "liten stjärna". Asterisk räknas som ett övrigt skrivtecken i svenska språket.

Exempel:• En mening kan bestå av en huvudsats* och en bisats*.• Lars har skaffat en Skoda*.• De går och tränar på gymmet tre gånger i veckan*.

Page 31: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

• Ulla åkte tåg till Berit* i förra månaden.

Vad är ett bindestreck?( - )Hur använder man det?

"Bindestreck" är tecknet ( - ) man använder för att: dela upp ett ord som inte får plats, dela upp siffror och ord, dela upp förkortningar och ord, sätta samman ord, för att bilda ovanliga sammansättningar och binda samman orddelar.

Bindestreck räknas som ett övrigt skrivtecken i svenska språket

Dela upp ett ord som inte får platsMan kan dela upp ett ord som inte får plats på raden med hjälp av bindestreck.När du delar upp ett ord i olika stavelser är regeln, att en konsonant inleder sista stavelsen. Exempel: Orden lig-ga, byg-ga,

Page 32: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

väs-sa, hyd-da och vil-da är alla ord med två stavelser.En konsonant skall om möjligt inleda en stavelse.Du kan inte dela på bokstäver, som tillsammans bildar ett ljud. Exempel: CK, NG, GN eller STJ. Flick-a, häng-a, sväng-a, ugn-ar-na och stjär-na.Läs mer om stavelser här.Exempel på avstavningar:• Han sprang och hämtade skörde-tröskan.• Hon är bortrest för tillfället, men even-tuellt kommer hon

imorgon.• Fredrik är uppe i Sälen, men naturligt-vis kommer han på

bröllopet.

Dela upp siffror och ord• 25-årskalas• 10-årsjubileum• 5-årsgaranti• 50-årsfest

Dela upp förkortningar och ordMan kan använda bindestrecket mellan förkortningar och ord för att dela upp dem.• TV-tidning• Handbolls-EM• USA-stater• FN-delegation

Page 33: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

• IT-tidning• ABBA-film• CD-skiva

Sätta samman ordMan kan använda bindestrecket för att sätta samman ord som tillsammans bildar ett begrepp.• gör-det-själv• mun-mot-mun-metoden• fransk-svensk ordbok

För att bilda ovanliga sammansättningarMan kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar.• Beck-filmerna• Polar-priset• Hem och Skola-förening• Stickan Andersson-text• Oscar-statyetten• Vild-Hasse-korv• Laptop-väska

Binda samman orddelarMan kan använda bindestreck för att binda samman orddelar.

Page 34: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

måndag, tisdag och onsdag

Man kan även skriva:mån-, tis- och onsdag

Exempel:• läs- och skrivsvårigheter• Kött-, fisk- och korvrätter står i kapitel 5.• Dam-, herr- och barnavdelningen ligger på andra våningen.• Pojk- och flickgruppen skall starta nu.

Vad är citattecken? (’’ ”)Hur använder man det?"Citattecken" eller "citationstecken" är tecknen( " " ) man använder för att markera en direkt kommunikation eller citat, för att markera ord och för att visa att ord har en annan betydelse än den vanliga.

Citattecken eller citationstecken räknas som ett övrigt skrivtecken i svenska språket

Vid en direkt kommunikationMan använder citattecken för att visa vad någon har sagt.• Pär sa: "Hämta barnen så snabbt som möjligt!"• "Jag undrar", muttrade Bengt, "om jag skall byta olja på bilen."• "Har ni fått mat?" undrade vår mamma.

Page 35: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

• "Ta in hästarna i stallet nu!" ropade Stina.• "Vi vet inte", sa pappan, "vart vi skall åka på semester i år."

Vid en exakt kommunikationMan använder citattecken för att visa exakt vad någon har tänkt, sagt eller skrivit.• "Människor är födda fria", läste han i boken.• "Arbetarna måste få mer betalt", hörde han att politikern sa i

talet.• "Att vara eller inte vara", är ett klassiskt citat.• "Du skall inte stjäla", är ett av budorden.• Hon gillade detta ordspråk: "Borta bra men hemma bäst".• Jag ställde mig frågan: "Hur kunde han få upp båten?"

För att markera ordMan använder citattecken för att markera och särskilja ord i meningen.• "Oz, the great and powerful" går på bio nu.• Hugo förstod inte vad ordet "aktier" betydde.• "Hemsöborna" är en bra bok.• Hur många exemplar sålde M. Jacksons skiva "Thriller"?

Ord som har en annan betydelseMan använder citattecken för att markera ord som har en annan

Page 36: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

betydelse än den vanliga.• Det kom en "groda" ur munnen på honom.• De kallade fängelset för "Paradiset".• Jag vill inte ha en "åsna" bredvid mig i bilen.• Berit har flera "rävar" bakom öronen.• Nils åkte till festen i sin bil, som han kallade "Spjutet".

Korrekt utseende på citatteckenSom en läsare precis påpekade så finns det ett mer formellt och korrekt utseende på citattecken än " ".Jag har tyvärr svårigheter att skriva och publicera de korrekta med mitt datorprogram och tangentbord.Man får nog säga att på internet används ofta dessa tecken " " istället för de helt korrekta citattecknen.

Läs mer här om det korrekta utseendet på citattecken.

Page 37: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

Vad är et-tecken? ( & )Hur använder man det?

"Et-tecknet" är tecknet ( & ) man använder vid olika namn på företag, författare och böcker etc. för att binda ihop dem.

Et-tecknet räknas som ett övrigt skrivtecken i svenska språket. Ordet "et" är latin och betyder "och".

Exempel:• Hon kommer att anlita advokatbyrån Nilsson, Andersson &

Svensson.• Boken är skriven av Leif G.W.Persson & Jan Guillou.• Beck-filmerna är baserade på böcker av Sjöwall & Wahlö.• Jag skall gå och köpa Kalle Anka & Co.

Page 38: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

• Sture har nyligen läst "Härskarfolk & Slavar".

Vad är paragraftecken? ( § )Hur använder man det?"Paragraftecken" är tecknet ( § ) man använder för att markera delar av viktiga texter.

"Paragraf" är en del av en viktig text, tex. regler, lagar eller protokoll från möten.

Paragraftecken räknas som ett övrigt skrivtecken i svenska språket.

(§ 6) läses paragraf sex.(6 §) läses sjätte paragrafen.Paragraftecknet används enbart tillsammans med en siffra.Mellanslag används alltid mellan paragraftecknet och siffran.

Exempel:

Page 39: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

• § 1 Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.• Har du läst 2 §?• Protokollet från mötet slutade med § 10.• Det var vilda diskussioner kring 3 §.• Han valdes på tre år enligt § 4.

Vad är snedstreck? ( / )Hur använder man det?

"Snedstreck" är tecknet ( / ) man använder för att uttrycka ett eller flera alternativ, datum och tidsperioder samt övrig användning enligt nedanstående.

Snedstreck räknas som ett övrigt skrivtecken i svenska språket.

Uttrycka alternativMan kan använda snedstrecket för att uttrycka ett alternativ och spara plats.• Är du gift/ogift?• Se till att han/hon städar sitt rum.• Din dotter/son kommer att bo utmärkt i denna lägenhet.• Hunden/katten får följa med till landet.• Skall du ta bilen/motorcykeln till Danmark?

Page 40: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

Och/eller• Han visste inte vem han skulle ta med sig: Stina, Pelle eller båda

två.Istället kan man säga: Stina och/eller Pelle.• Vill du ha kaffe, glass eller båda?Vill du ha kaffe och/eller glass?• Olle tvekade, om han skulle se på film och/eller läsa en bok.• Kom Sture och/eller Nils på festen?

Andra exempel på användningenDatum och tidsperioder.• Hon föddes 12/8 2002.• räkenskapsåret 2000/01• årsskiftet 1998/99• månadsskiftet september/oktober

Övrig användning av snedstrecket• Hastigheten var 60 km/tim.• Det bor 20 invånare/km2.• Olle Nilsson c/o Svensson, Storgatan 12, 461 34 Bro. C/o betyder

"care of", vilket innebär att personen bor inneboende hos någon annan.

• Köp en 1/2 liter mjölk!• Hej, hur står det till? Kan du komma hem till mig sedan? /Peter

Page 41: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

Vad är utelämningstecken?( … )Hur använder man det?

"Utelämningstecken" är tecknen ( … ) man använder för att visa att bokstäver eller ord är borttagna ur kommunikationen.

Utelämningstecken räknas som ett övrigt skrivtecken i svenska språket.

Exempel:• De var kära men kunde inte gifta sig. Men kanske …• "Det går åt hel…", beklagade sig mannen.• Alla måste ha med sig matsäck imorgon annars …• "Nu kan vi inte …", började han men blev avbruten av kocken.• Det är ju samma visa varje kalas …• "Jag vill inte vara på detta förb… stället!"• De började sjunga: "Vi gratulerar …"

Page 42: vem  Web viewfransk-svensk ordbok. För att bilda ovanliga sammansättningar. Man kan använda bindestreck för att bilda ovanliga sammansättningar. Beck-filmerna

Förkorta citatDu kan använda tecknet /…/ eller […] för att förkorta ett citat.Mormor skrev i sitt brev: "Ni är varmt välkomna att besöka mig på landet. Här är det underbart i vårsolen /…/ Jag väntar er kl. 15:00 den 3:e juni."