VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN bedroeg in 2012, inclusief pogingen, ruim 91.000. In 2017 wil het...

Click here to load reader

 • date post

  17-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN bedroeg in 2012, inclusief pogingen, ruim 91.000. In 2017 wil het...

 • STOP WONINGINBRAKEN

  Het CCV helpt gemeenten in hun strijd tegen woninginbraak

  VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN

 • STOP WONINGINBRAKEN BINNEN UW GEMEENTE

  U wilt de woninginbraken in uw gemeente een halt toe roepen. Woninginbraak behoort met

  geweld, straatroof en overvallen tot de High Impact Crimes. Voor deze delicten geldt dat er een

  grove inbreuk plaatsvindt in het privédomein van het slachtoffer. Het aantal woninginbraken

  bedroeg in 2012, inclusief pogingen, ruim 91.000. In 2017 wil het kabinet het aantal woning­

  inbraken tot 65.000 hebben teruggebracht (inclusief pogingen). In de strijd tegen inbraken

  speelt ook uw gemeente een belangrijke rol.

  Samenwerking Om binnen uw gemeente het aantal woninginbraken terug te dringen is een goede samenwerking

  tussen gemeente, politie, woningcorporaties, Openbaar Ministerie, welzijnsinstellingen en mogelijk

  private partners van belang. Stel samen met deze partijen een plan van aanpak op waarin alle

  betrokken partijen hun acties formuleren en op elkaar afstemmen.

  Het CCV helpt u hier graag bij! De website van het CCV bevat een eenvoudige tool waarmee

  beleidsmedewerkers bij gemeenten op een effectieve manier een plan van aanpak kunnen

  schrijven.

  Eigen verantwoordelijkheid Daarnaast bevat de CCV-website in het webdossier Woninginbraken bij de rubriek ‘Burger-

  participatie’ voorbeelden hoe bewoners, studenten of werknemers van een sociale werkplaats een

  rol kunnen spelen in de strijd tegen woninginbraken. Denk daarbij aan buurtpreventie, huis-aan-

  huis bezoeken, leerwerktrajecten, Waaks, Burgernet en telefonisch buurtcontact.

  Steeds meer Nederlanders nemen zelf ook al veiligheidsmaatregelen tegen inbraak. Zo laat 40% bij

  afwezigheid ’s avonds thuis het licht branden. Ruim 75% heeft extra veiligheidssloten of grendels

  op buitendeuren. Samengevat zijn per inwoner 1,8 preventieve voorzieningen in de woning

  aanwezig. Vooral mensen tussen 45 en 64 jaar nemen thuis relatief veel voorzorgsmaatregelen.

  Relatief weinig niet-westerse allochtonen nemen maatregelen.

 • Belang preventieadvies Uit analyses blijkt dat er in Nederland nog veel winst te behalen valt rond inbraakpreventie.

  Gemeenten en verzekeraars spelen hierbij een grote rol. Belangrijk is dat burgers nog bewuster

  worden van hun eigen verantwoordelijkheid. Nu is het vaak dat een bewoner pas preventie-

  maatregelen neemt, nadat hij slachtoffer van een inbraak is geworden.

  Doelgroepgerichte communicatie is daarom essentieel. Welke communicatiemiddelen u inzet is

  afhankelijk van de situatie. Bij een stijging van het aantal inbraken in een wijk bijvoorbeeld, is een

  snel geplande wijkbijeenkomst aan te raden waarin de nadruk ligt op het nemen van acties door

  bewoners. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van een gratis preventieadvies waar in ieder geval

  de gehanteerde werkwijze van de inbreker (modus operandi) centraal staat. Na een eerste geslaagde

  poging is er namelijk vooral in het eerste halfjaar na de inbraak meer kans op herhaald

  slachtofferschap. Ook lopen woningen in de buurt een hoger risico op inbraak. We noemen dit

  besmettingsgevaar. Om deze reden is het van belang dat bewoners niet alleen kennis tot zich

  nemen maar daadwerkelijk iets met de opgedane kennis of het preventieadvies doen.

  In het webdossier Woninginbraak op de CCV-site vindt u in de rubriek ‘Voorlichting aan bewoners’

  informatie over middelen die u kunt inzetten om bewoners voor te lichten over preventie. Denk

  daarbij aan: bewonersbrief, voorlichtingsbijeenkomsten, brochures, lokale media, speciale

  themakrant, website, social media, themaweek, veiligheidsschouw en voetjesactie.

 • EMOTIONELE SCHADE

  Een woninginbraak heeft grote emotionele gevolgen voor het slachtoffer. Dat wijst onderzoek

  ook uit. Het gevoel van veiligheid is aangetast. Tot zes maanden na een inbraak slapen de

  meeste slachtoffers slecht en voelen zich onveilig. Een op de vijf ervaart ernstige emotionele

  problemen. Vrouwen, gepensioneerden en alleenstaanden hebben meer en langer last van deze

  gevolgen. De angst om opnieuw slachtoffer te worden is groot bij mensen die het recent

  meemaakten: zij verwachten vijf keer vaker dat er bij hen ingebroken gaat worden dan degenen

  bij wie de laatste jaren niet is ingebroken.

  Naast de emotionele gevolgen krijgen slachtoffers ook te maken met schade. De gemiddelde

  maatschappelijke schade bij een inbraak is ruim 4.500 euro. Hiervan is 1.200 euro de waarde

  van gestolen goederen en bestaat de rest van de kosten uit onder meer manuren bij politie,

  Slachtofferhulp en het Openbaar Ministerie.

  INBREEKTIJDEN

  Was een aantal jaar geleden vooral ’s nachts tussen 1:00 en 4:00 uur een geliefde tijd voor

  inbrekers, nu wordt er ook steeds meer overdag ingebroken. Redenen hiervoor: het valt minder

  op dan ’s nachts, steeds meer vrouwen zijn gaan werken en woningen zijn dus overdag

  verlaten. Wat betreft de seizoenen zijn er wel verschillen. In de donkere dagen wordt in de

  meeste gemeenten beduidend meer ingebroken dan in de zomer. Ook afgelopen jaren waren

  kerst en oud & nieuw weer topdagen voor de criminelen. Inbraken vertonen in elk geval het

  patroon van een virus: in een buurt waar makkelijk wordt ingebroken, volgen binnen korte tijd

  meer inbraken. Het is belangrijk om dan snel in actie te komen met extra maatregelen.

 • POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN (PKVW)

  Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een effectief onderdeel om het integrale

  veiligheidsbeleid concreet vorm te geven. Veiligheid wordt hiermee ook breed aangepakt:

  van woning tot wijk, van straatverlichting tot groenbeheer. Daar waar het Politiekeurmerk wordt

  toegepast, neemt het inbraakrisico sterk af en neemt de veiligheidsbeleving van bewoners sterk

  toe. In woningen met het Politiekeurmerk is de kans op een geslaagde inbraak door een

  (gelegenheids)inbreker 50% tot zelfs 90% kleiner dan in een vergelijkbare woning zonder keurmerk.

  Het Politiekeurmerk Veilig Wonen kent twee eisenpakketten: een voor de nieuwbouw en een voor

  bestaande bouw. Uiteraard kunnen bewoners van een bestaande woning zelf het keurmerk

  Beveiligde Woning aanvragen, maar effectiever is als een hele straat of buurt het keurmerk krijgt.

  Bewoners kunnen het idee aandragen om hun straat of buurt met het keurmerk te beveiligen.

  De gemeente is betrokken als het gaat om de inrichting van de openbare ruimte en de verlichting.

  Woningcorporaties bepalen of zij hun gebouwen en woningen met het keurmerk willen beveiligen.

  Als bewoners echter samenwerken om hun eigen koopwoningen gezamenlijk te laten beveiligen

  dan hebben zij daar de gemeente niet bij nodig. Er zijn voorbeelden in het land waarin bewoners

  financiële voordelen behalen door een offerte aan te vragen voor meerdere woningen.

  Adviesbureaus, PKVW-bedrijven, certificatie- en inspectie-instellingen kunnen gemeenten,

  corporaties en bewoners van dienst zijn.

  Het stappenplan voor gemeenten inclusief voorbeelddocumenten geeft aan langs welke

  stappen gemeenten de maatregelen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen kunnen

  implementeren in het gemeentebeleid. Het stappenplan kunt u terug vinden op onze themasite

  www.politiekeurmerk.nl/gemeente.

  PKVW VERNIEUWT

  Het Politiekeurmerk heeft een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van woningbeveiliging in

  het Bouwbesluit, maar ook in de manier waarop we nadenken over het ontwerpen van wijken,

  de rol van verlichting, de zichtlijnen en de faciliteiten in een wijk. We merken dat de naams-

  bekendheid van het keurmerk nog steeds erg groot is en het resultaat is goed en bewezen.

  In 2014 verandert het Politiekeurmerk Veilig Wonen op een aantal onderdelen, waardoor het

  keurmerk minder eisen stelt en eenvoudiger toepasbaar wordt. Het voornemen is om medio

  november de vernieuwde PKVW handboeken 2014 te publiceren. Tot die tijd kunt u het

  keurmerk blijven gebruiken zoals u gewend bent.

 • PRODUCTEN EN DIENSTEN VOOR GEMEENTEN

  Het CCV biedt gemeenten vrijblijvend een aantal producten en diensten aan. U kunt bij het CCV

  terecht voor:

  ADVIES

  Wilt u meer weten over de aanpak van woninginbraken en het PKVW, neem dan contact op met het

  CCV. Kijk op www.hetccv.nl/woninginbraak of bel (030) 751 67 77.

  PLAN VAN AANPAK

  De website van het CCV bevat een tool waarmee beleidsmedewerkers bij gemeenten op een

  effectieve manier een plan van aanpak kunnen schrijven.

  WEBSITE EN NIEUWSBRIEVEN

  Op de website van het Politiekeurmerk in de rubriek voor gemeenten krijgt u uitgebreide informatie

  over het Politiekeurmerk, zie www.politiekeurmerk.nl/gemeente. U blijft op de hoogte van de

  nieuwste ontwikkelingen, trends en workshops met de digitale nieuwsbrief. Voor een gratis

  abonnement kunt u terecht op www.hetccv.nl/nieuwbrief/aanmelden.

  PRESENTATIES EN WORKSHOPS

  Het CCV verzorgt presentaties over het Politiekeurmerk aan professionele partijen en biedt

  workshops ‘woningovervallen, babbeltrucs en inbraken’ voor bewoners aan. Daarnaast helpen we u

  op weg met het geven van eigen voorlichtin