Vaše pravo na uspjeh!

Click here to load reader

 • date post

  28-Dec-2016
 • Category

  Documents

 • view

  244
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of Vaše pravo na uspjeh!

 • 63 praktina primjera i upute kako do vaeg PR cilja

  Knjiga o odnosima s javnou

  PRavo na uspjeh!

  Media Content Management MCM

 • O knjizi...PRavo na uspjeh!, autora Adisa Hasakovia je prva knjiga u Bosni i Hercegovini koja govori o PR-u (odnosi s javnou) sa aspekta uvoenja u osnove teoretskog i praktinog znanja o ovoj oblasti, uzimajui za osnovu PRAKTINO ISKUSTVO AUTORA U PROVEDBI MNOGOBROJNIH PR KAMPANJA.

  Knjiga vas na praktian nain vodi kroz sve bitne korake u kreiranju i provedbi PR kampanje, poev od osmiljavanja PR Strategije, preko PR Koncepta, odreivanja ciljnih skupina i komunikacijskih kanala, do definiranja PR Instrumenata i postavljanja i provedbe PR plana. A, za kraj je rezervirana praktina vjeba tv intervju i izjava.

  Vispak, Hewlett-Packard (HP), Dukat, Vichy, Zvijezda, Hercegovina vino, Ameriki univerzitet u Bosni i Hercegovini, entitetske Vlade BiH, zatim Vanjskotrgovinska komora BiH, Ambasade R Hrvtaske i R Slovenije, kao i Volkswagen, Audi, Wuert, Fresenius Medical Care itd, samo su neke od kompanija i institucija koje su sa iskustvenog aspekta obraene i spomenute u ovoj knjizi.

 • O autoru...Adis Hasakovi, novinar, urednik, PR i medijski menader, poeo je svoju novinarsku karijeru krajem osamdesetih godina prolog stoljea kao student urnalistike i mladi saradnik na tadanjem Radio Sarajevu i redakciji tzv. Usmjerenih programa. Slijedilo je pisanje za studentski list Valter, Bosanske poglede, Slobodnu Bosnu i Osloboenje. Devedeste je proveo u Njemakoj radei kao dopisnik za bh. medije (politiki magazini, FENA). Krajem devedesetih pokazuje interes i sklonosti ka PR-u, saraujui tada sa njemakim kompanijama Volkswagen, Daimler-Chrisler, Audi, Wuerth, itd. Prije osam godina poinje saradnju sa PUBLICIS M.I.T.A. Group u Sarajevu, radei tri godine na poziciji PR direktora. U jesen 2005. godine odlazi u Avaz za direktora marketinga, zatim 2006. godine na BHRT za rukovodioca marketinga, potom 2007. godine ponovno u Avaz za generalnog direktora i na kraju u Oxygen 2008. godine za direktora izdavatva. Trenutno je vlasnik Media Content Managementa, kompanije specijalizirane za odnose s javnou i kreiranje medijskih sadraja. Osim toga, Hasakovi je i direktor komunikacija na Amerikom univerzitetu u Bosni i Hercegovini. Diplomirani je urnalista, oenjen i otac etvero djece. PRavo na uspjeh! je njegova prva objavljena knjiga.

 • Iz recenzijaStudentima, profesionalcima, itateljima

  Sa izraenim linim, osobnim pristupom koji se ogleda i u koritenoj stilsko-narativnoj ih-formi,ili prvome licu kazivanja, autor nas primie sebi, svojem iskustvu, svojim znanjima i vjetinama koje nesebino dijeli sa potencijalnom itateljskom publikom. Kao iskustvom obdaren praktiar u sferi masmedijskog djelovanja, pie kao PR-autor, ali i misli i osjea svijet oko sebe. Uvijek kao neki novi PR-izazov, ili PR-kampanju koja ima poluiti dobre rezultate. U tom smislu se moe kazati da je ova problematika pribliena i stopljena prozainou i toplinom do svakog pojedinca ponaosob, koji e iz ovih ili onih razloga imati priliku itati ovo tivo. Sadraji sa stranica ove publikacije dopiru ak i do srca, to je pomalo nepopularno u postmodernim uurbanim i napetim drutvenim okolnostima kao jako prisutnim u svijetu, ali sve vie i kod nas. I to je ona dimenzija rukopisa koja je posebno dojmljiva i znaajna.

  doc. dr. Fahira Fejzi

 • Iz recenzijaMudrac novih disciplina

  Autor kao kakav mudrac novih disciplina svojim sljedbenicima nudi modele i njihovog uspjeha, ne traei da njegove modele prepisuju. On stvara atmosferu workshopa, na kojem nema praktinih vjebi, izuzev gimnastike osvajanja tritavlastitim idejama, pouenih praktinim iskustvom Njega koji ne krije naine kako se do uspjeha dolazi. Pogotovo to u sebi objedinjuje i iskustvo novinara koji zna ta je javnost, ta javna rije i odgovornost. Ali zna i slabe take sedme sile, koja je veoma bitna karika u lancu posla kojim se PRovci bave. ak bih rekao kako na osebujan nain ujedinjuje karakteristike PR-a i novinarstva, obogaujui ih obostrano. Primjerice, kada pojanjava znaaj intervjua kao forme koja se koristi pri postizanju odreenih ciljeva PR-a.Knjiga kao svojevrsnu crvenu nit sadri i autorovu vrstu spoznaju o vlastitim kvalitetama koje ne treba skrivati. Samouvjeren je, a nije prepotentan, eli i sam rei koliko zna i vrijedi, ne ekajui da to kau iskljuivo drugi. To samopotovanje me posebno raduje zbog injenice da je autor predstavnik mlae srednje generacije, dakle generacije koja je dokaze vlastitih kvaliteta morala imati barem nekoliko godina prije nego je poela destrukcija vremena i prostora 90-tih do danas. Jer takve snage su mnogo sposobnije da grade bolju budunost na iskustvu bolje prolosti od onih koji to iskustvo nemaju.

  Devdet Tuzli, novinar

 • 63 praktina primjera i upute

  PRavo na uspjeh! svojevrstan je putokaz svima onima koji se bave PR-om, direktno su u kontaktu s njim, ali i onima koji ne znaju mnogo o odnosima s javnou, a eljeli bi shvatiti o emu se tu zapravo radi.

  Stil pomalo slii novinarskom, sa puno jasnih poruka i detaljnih opisa konkretnih situacija potrebnih za razumijevanje materije, ali pomalo aljiv i jednostavan, sa namjerom da itetlja 'natjera' da proita knjigu do kraja.

 • Knjiga koju treba imati!Stoga je Pravo na uspjeh!knjiga koju bi trebali imati:- sve firme, institucije i organizacije- direktori, menaderi, politiari i ljudi koji odluuju- PR profesionalci i praktiari, uposlenici i strunjaci u odjelima marketinga i prodaje, ali i finasnija i proizvodnje - na koncu, svi koji dre do profesije koja je relativno nova na naim prostorima, da bi je makar malo doivjeli i upoznali iz 'prve ruke.

 • Kupovinom ove knjige...

  Vaa kompanija e zasigurno biti dijelom jednog drutveno korisnog pothvata. Jer, prvenstveni zadatk ove knjige je: educirati i pomoi u sticanju novih znanja i iskustava za sve one na koje se PR u bilo kom smislu moe odnositi. A, rijetki su oni na koje se ova oblast ne odnosi i koja ih se ne dotie u bilo kom pogledu njihovog poslovnog egzistiranja.Zato je PRavo na uspjeh! najbolji i najkorisniji poklon kako vaim radnim kolegama, tako i poslovnim partnerima i prijateljima.

 • Cijena i narudbe

  Cijena knjige je 29,90 KM (PDV uraunat).

  Oekujemo vae narudbe...i zahvaljuejmo na panji!

  Konatakt: Media Content Management MCMTrg solidarnosti 9, 71000 Sarajevo, Bosna i HercegovinaTelefon: +387 (0)61 731 800, +387 (0)62 546 862,e-mail: uprava@mcm.ba prodaja@mcm.ba