Variabile experimentale

of 23 /23
VARIABILELE EXPERIMENTALE Curs 7

Embed Size (px)

description

czaczC,asdasdas

Transcript of Variabile experimentale

Page 1: Variabile experimentale

VARIABILELE EXPERIMENTALE

Curs 7

Page 2: Variabile experimentale

Obiectivele cursului Studentul va fi capabil

Să definească variabilele prezente într-un experiment

Să recunoască variabilele în experimente date

Să precizeze condiţiile unei variabile Să identifice diverse variabile externe Să definească grupul experimental şi

grupul de control

Page 3: Variabile experimentale

Definiţia variabilei O cercetare îşi propune să investigheze

relaţia de tip cauză efect prin manipularea directă a variabilei independente şi controlul variabilelor externe

O variabilă reprezintă orice stimul, acţiune fizică, modificare psihofiziologică sau acţiune comportamentală care poate lua diverse valori în cadrul experimentului şi poate fi măsurată

Page 4: Variabile experimentale

Tipuri de variabile 1 După sursă

Interne – tin de coordonatele interne ale subiectului

Externe – sunt produse de situaţia experimentală

După funcţie Explicative – variabile cauzale Nonexplicative

Page 5: Variabile experimentale

Tipuri de variabile 2 După rolul lor în experiment

Variabile independente – manipulate de experimentator; tratamentul particular sau condiţia care crează efecte asupra variabilei dependente

Variabile dependente =Comportamentul observabil şi măsurabil ce rezultă în urma acţiunii variabilei independente

Variabilă intermediară – o stare psihofiziologiă internă ce se interpune între stimul şi reacţie

Page 6: Variabile experimentale

Validitatea variabilei independente

Validitate internă – măsura în care rezultatele sunt atribuibile variabilei independente şi nu altor influenţe

Validitate externă / ecologică – măsura în care rezultatele sunt generalizabile

Page 7: Variabile experimentale

Manipularea variabilei independente (Anitei) Manipularea stimulului Manipularea contextului Manipularea consemnului Folosirea complicilor Modificarea unor variabile intermediare

Manipularea nivelului de stres Manipularea unor indicatori fiziologici Manipularea gradului de oboseală etc.

Page 8: Variabile experimentale

Valoarea variabilei independente

O variabilă independentă trebuie să aibă cel puțin două valori (ex. stimuli vizuali: roșu şi verde)

Valorile pot fi dispuse pe scala (ex. intensitate puternică; intensitate medie, intensitate slabă sau de la 5 la 1 în care 5 reprezintă totdeauna iar 1 niciodata)

Page 9: Variabile experimentale

Variabila dependentă Să fie sensibilă la variaţia variabilei

independente Să fie bine definită Să fie uşor de măsurat sau determinat Să fie fiabilă Să aibă stabilitate

Page 10: Variabile experimentale

Controlul variabilelor externe

Cercetătorul trebuie să facă efortul de a ţine sub control toate variabilele externe care pot influenţa variabila dependentă (ex. trebuie să se asigure că răspunsurile subiectului reflectă variabila independentă şi nu experienţa subiectului, influenţa mediului sau particularităţile experimentatorului)

Scopul este de a se asigura că diferenţele dintre grupul experimental şi cel de control rezultă din acţiunea variabilei independente

Page 11: Variabile experimentale

Subiecţii experimentului

Grupul experimental = Subiecţii expuşi acţiunii variabilei independente

Grupul de control = Subiecţii care nu sunt supuşi variabilei independente. Grupul cu care este comparat grupul experimental

Page 12: Variabile experimentale

Aplicaţie 1 Identificați

variabila independentă variabila dependentă şi variabilele de control (constante)

în următoarele exemple:

Page 13: Variabile experimentale

Experiment 1 Un constructor de automobile doreşte

să ştie cât de intensă trebuie să fie lumina stopurilor pentru a minimiza timpul necesar șoferului din spate să observe că mașina din față frânează şi să frâneze la rândul său. Numiți cele 3 variabile.

Page 14: Variabile experimentale

Experiment 2 Un porumbel este antrenat să apese o

cheie dacă se aprinde o lumină verde, dar NU şi dacă se aprinde becul roşu. Răspunsurile sunt recompensate cu grăunţe. Numiţi variabilele.

Page 15: Variabile experimentale

Experiment 3 Un terapeut încearcă să dezvolte stima

de sine a unui pacient. Ori de câte ori pacientul spune ceva pozitiv despre sine terapeutul întărește reacția prin aprobări, zâmbete, atenție deosebită. Numiți variabilele.

Page 16: Variabile experimentale

Răspuns experiment 1

Variabila independentă: intensitatea (strălucirea) luminii stopurilor

Variabila dependentă: TR (timpul scurs între apariția luminii stopului şi momentul apăsării pedalei de frână de către șoferul din spate)

Variabile de control: culoarea luminii stopurilor, inerția pedalei de frână, iluminatul extern etc.

Page 17: Variabile experimentale

Răspuns experiment 2

Variabila independentă: culoarea stimulului luminos (roșu sau verde)

Variabila dependentă: număr de apăsări pe cheiţă (câte corecte, câte greşite, câte omise)

Variabile de control: timpul de deprivare de hrană, dimensiunea cheiței, intensitatea stimulului luminos, etc.

Page 18: Variabile experimentale

Răspuns experiment 3 Acesta nu este un experiment deoarece variabila

independentă trebuie să aibă cel puțin două valori

Variabila independentă: tipul de întărire: pozitivă / negativă; aprobare nonverbală / aprobare verbală; etc.

Variabila dependentă: numărul evaluărilor pozitive la adresa propriei persoane

Variabile externe: nu este controlată nici unaa din variabilele externe: istoricul pacientului, caracteristicile relaţiei etc.

Page 19: Variabile experimentale

Aplicaţie 2 În următorul experiment identificaţi variabila independentă,

variabila dependentă şi grupurile care au participat la cercetare

3. Un psiholog industrial a fost interesat în ce măsură scăderea temperaturii într-o cameră de ambalare va creşte productivitatea muncii (numărul de produse ambalate). La studiu au participat muncitori din două camere de ambalare echivalente. O cameră este menţinută la 19 grade, în timp ce cealaltă cameră a rămas la temperatura obişnuită de 22 grade Variabila independentă: ________________________ Variabila dependentă: __________________________ Grupul experimental:____________________________ Grupul de control ______________________________

Page 20: Variabile experimentale

Aplicaţie 3 Pentru fiecare din următoarele studii decideţi

dacă sunt cercetări corelaţionale sau cercetări experimentale.

Dacă este o cercetare corelaţională specificaţi ce fel de corelaţie a fost observată.

Dacă este o cercetare experimentală precizaţi care este variabila independentă

Page 21: Variabile experimentale

Exemplul 1 1. După administrarea unui test de stimă de sine

tuturor elevilor din clasa a 6-a a unei şcoli, o echipă de psihologi a observat comportamentul copiilor în fiecare clasă şi a monitorizat numărul de intervenţii voluntare (răspunsuri la întrebări, opinii etc.) ale fiecărui copil. Concluzia a fost că cu cât stima de sine este mai scăzută cu atât numărul intrervenţiilor este mai mic

Tip de cercetare ........................................ Tip de corelaţie ............................................... Variabila independentă ....................................

Page 22: Variabile experimentale

Exemplul 2 Un psiholog cognitivist a testat abilitatea

elevilor de a reţine un text dintr-o carte memorat timp de 30 minute în condiţii de zgomot şi în condiţii de linişte

Tip de cercetare ........................................ Tip de corelaţie ......................................... Variabila independentă .............................

Page 23: Variabile experimentale

Exemplul 3 După ce a observat şi tratat sute de pacienţi,

doctorul Bashir a ajuns la concluzia că cu cât umflătura de pe fruntea klingonienilor este mai mare, cu atât mai scăzut este nivelul sentimentului de autoeficacitate, dar este mai ridicat nivelul de anxietate. Tip de cercetare ..................................................... Tip de corelaţie ...................................................... Variabila independentă ...........................................