Upper Limb Fractures-

download Upper Limb Fractures-

of 52

 • date post

  03-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Upper Limb Fractures-

 • 7/29/2019 Upper Limb Fractures- Physiotherapy.pdf

  1/52

  0

 • 7/29/2019 Upper Limb Fractures- Physiotherapy.pdf

  2/52

  :

 • 7/29/2019 Upper Limb Fractures- Physiotherapy.pdf

  3/52

  >

 • 7/29/2019 Upper Limb Fractures- Physiotherapy.pdf

  4/52

  Cldurk ac 6 J`oh`dk

  8

 • 7/29/2019 Upper Limb Fractures- Physiotherapy.pdf

  5/52

  Naii`r # Nucc ^ilod

  ;

 • 7/29/2019 Upper Limb Fractures- Physiotherapy.pdf

  6/52

  Hurlod Lmmajlilz`tlaoHurlod Lmmajlilz`tlao

  00ststTkke 7Tkke 7 ^ilod) ^tr`pplod ar cld/ ac 6

  j`oh`dk

  3

  au kr k o un ao)lot/ rat`tlao # kijaw

 • 7/29/2019 Upper Limb Fractures- Physiotherapy.pdf

  7/52

  R`tlkot ls `hvlskh loltl`iiy ta sikkpao ` rknilolod nf`lr # lo i`tkr st`dks ta raii avkrtfk uo`cckntkh slhk ta namk ta uprldft pasltlao

  Tkl ft jk`rlo oat krmlttkh

  4

  Cuii ZAM Kx/ ta wrlst) f`oh #hldlts

 • 7/29/2019 Upper Limb Fractures- Physiotherapy.pdf

  8/52

  ::ohoh Tkke 7Tkke 7 Dkotik pkohuium Kx/

  ta sfauihkr lo silod # dkotik

  6

  lsamktrlns ta hkitalh

 • 7/29/2019 Upper Limb Fractures- Physiotherapy.pdf

  9/52

  Hurlod Majlilz`tlaoHurlod Majlilz`tlao

  88tftf Tkke 7Tkke 7 Dr`hu`i sfauihkr majlilz`tlao

  33tftf Tkke 7Tkke 7 Dkotik `ntlvk sfauihkr mavkmkots)

  00--: kk s 7: kk s 7 krma kr`py arkhunk p`lo

  Lsamktrlns ta sfauihkrmusniks

 • 7/29/2019 Upper Limb Fractures- Physiotherapy.pdf

  14/52

  Hurlod Majlilz`tlaoHurlod Majlilz`tlao

  @ctkr :@ctkr :ohoh Tkke 7Tkke 7 ^lmli`r ta

  08

  ni`vlnik cr`nturk m`o`dkmkot

 • 7/29/2019 Upper Limb Fractures- Physiotherapy.pdf

  15/52

  0;

 • 7/29/2019 Upper Limb Fractures- Physiotherapy.pdf

  16/52

  03

 • 7/29/2019 Upper Limb Fractures- Physiotherapy.pdf

  17/52

  04

 • 7/29/2019 Upper Limb Fractures- Physiotherapy.pdf

  18/52

  Hurlod Lmmajlilz`tlaoHurlod Lmmajlilz`tlao

  00-->Tkkes 7>Tkkes 7@rm ls str`ppkh ta truoe lo

  `hhuntlao`hhuntlao # lotkro`i rat`tlaolotkro`i rat`tlao

  06

  Lsamktrlns ta hkitalh

  ZAM Kx/ ta wrlst # hldlts

 • 7/29/2019 Upper Limb Fractures- Physiotherapy.pdf

  19/52

  Hurlod Majlilz`tlaoHurlod Majlilz`tlao

  @ctkr >@ctkr >rhrhTkke 7Tkke 7 Ilmj ls suppartkh lo

  ` silod

  0

 • 7/29/2019 Upper Limb Fractures- Physiotherapy.pdf

  24/52

  :8

 • 7/29/2019 Upper Limb Fractures- Physiotherapy.pdf

  25/52

  ^`mk `s lo @ot/ hlsian`tlao acsfauihkr

  :;

  [tmast n`rk ls t`eko lo`hhuntlao # lotkro`i rat`tlao

 • 7/29/2019 Upper Limb Fractures- Physiotherapy.pdf

  26/52

  Rrkvkotlvk Rfyslatfkr`pyRrkvkotlvk Rfyslatfkr`py

  ^trkodtfko musniks # Ild`mkots 7^trkodtfko musniks # Ild`mkots 7 ^kic

  :3

  ta tfk p`tlkot

  Lohkpt/ wkldftkh humjkiis ar wkldftkh jkits `rkuskh

 • 7/29/2019 Upper Limb Fractures- Physiotherapy.pdf

  27/52

  @nflkvk # m`lot`lo cuii r`odk p`sslvkmatlao7 Loltl`iiy haok jy Xfkr`plst wltf p`tlkotlo suplok

  :4

  @rn ac mavkmkot ls5 `jhuntlao-kikv`tlao)cikxlao-kikv`tlao # kxtkro`i rat`tlao

  Kxtr` n`rk sfauih jk t`eko `t tfktkrmlo`i r`odk ac kikv`tlao # kxtkro`i rat`tlao

 • 7/29/2019 Upper Limb Fractures- Physiotherapy.pdf

  28/52

  :6

 • 7/29/2019 Upper Limb Fractures- Physiotherapy.pdf

  29/52

  HurlodHurlod lmmajlils`tlaolmmajlils`tlao--Ilmj lssuppartkh lo ` silod car ` wkke ar twa

  @ntlvk mavkmkots car kijaw) wrlst)

  :2

 • 7/29/2019 Upper Limb Fractures- Physiotherapy.pdf

  31/52

  >0

 • 7/29/2019 Upper Limb Fractures- Physiotherapy.pdf

  32/52

  Xr`osvkrsk Cr`nturks trk`tkh naoskrv`tlvkiyXr`osvkrsk Cr`nturks trk`tkh naoskrv`tlvkiy

  Hurlod Lmmajlilz`tlao &RAR [Hurlod Lmmajlilz`tlao &RAR [--^i`j,^i`j,

  Clrst 3Clrst 3-- 6 Tkkes 76 Tkkes 7 Nfkne tfk ilmj car prkskonk ac

  >:

  ^traod wrlst # clodkr mavkmkots

  Lsamktrlns car hkitalh) trlnkps)jlnkps

 • 7/29/2019 Upper Limb Fractures- Physiotherapy.pdf

  33/52

  Hurlod Majlilz`tlaoHurlod Majlilz`tlao

  6 wkkes aow`rhs76 wkkes aow`rhs7 Iaodkr pkrlah ac lmmajlilz`tlaorksuits lo stlccstlcc# p`locuip`locui sfauihkr

  >>

  p`lo rkilkvlod mah`ilty ilek XKO^) [^ ar ^TH ls okkhkh

  0st h`y5 skic `sslstkh ar p`sslvk

  ZAM Kx/ lo ` sm`ii r`odk

  Rradrkss ta Nahm`o$s pkohui`rKx/

 • 7/29/2019 Upper Limb Fractures- Physiotherapy.pdf

  34/52

  Zki`xkh p`sslvk skic strktnflod ac`jhuntlao-kikv`tlao # cikxlao-kikv`tlao losuplok iylod

  >8

  @ntlvk ^kic rkslstkh ZkslstkhKx/ &Tkldftkh humjkiis) wkldft jkits)Ruiiky,

  [sk ac w`oh) sfauihkr wfkki) sfauihkri`hhkr

 • 7/29/2019 Upper Limb Fractures- Physiotherapy.pdf

  35/52

  ^plr`i Cr`nturks trk`tkh^plr`i Cr`nturks trk`tkhnaoskrv`tlvkiynaoskrv`tlvkiy

  >;

  ^i`j,^i`j,

  ^`mk `s lo tr`osvkrsk cr`nturks

 • 7/29/2019 Upper Limb Fractures- Physiotherapy.pdf

  36/52

  >3

 • 7/29/2019 Upper Limb Fractures- Physiotherapy.pdf

  37/52

  >4

 • 7/29/2019 Upper Limb Fractures- Physiotherapy.pdf

  38/52

  Hurlod Lmmajlilz`tlaoHurlod Lmmajlilz`tlao

  Clrst > Tkkes 7Clrst > Tkkes 7 M`o`dkh kltfkr jy m`olpui`tlaowltf niask rkhuntlao ar Huoiap tr`ntlao

  >6

  Rrapkr nfknelod ac pi`stkrsi`j!tr`ntlao ta kosurk prapkr lmmajlilz`tlao #crkkham ac tfumj # clodkrs

  Sldaraus) straod cuii r`odkmavkmkots ta crkk galots

 • 7/29/2019 Upper Limb Fractures- Physiotherapy.pdf

  39/52

  Hurlod Majlilz`tlaoHurlod Majlilz`tlao

  > wkkes aow`rhs7> wkkes aow`rhs7 @nnur`tk kv`iu`tlao ac ZAM `t tfkkijaw # cark`rm

  > Tkkes 7Clrst > Tkkes 7 Nfkne RAR n`st ta kosurk ZAM ac crkkgalots

  8>

  kikv`tlao # rat`tlao

  Clodkr `oh tfumj Kx/ lo kikv`tkh

  pasltlao wltf `rm rkstlod ao tfk t`jik tap &rkhunksswkiilod,

 • 7/29/2019 Upper Limb Fractures- Physiotherapy.pdf

  44/52

  Hurlod Majlilz`tlaoHurlod Majlilz`tlao

  > wkkes aow`rhs7> wkkes aow`rhs7 Kv`iu`tlao ac cikxlao-kxtkoslao `tkijaw # suplo`tlao-prao`tlao `t cark`rm

  Kv`iu`tlao ac hkdrkk ac p`lo # swkiilod^ult`jik tfkrmatfkr` mah`ilt

  88

  jkcark majlilz`tlao &w`x j`tf) fat p`nes,

  Zki`xkh) rfytfmln`i `ntlvk `sslstkhmajlilz`tlao ac kijaw # cark`rm

  [sk ac raiikr se`tks) w`oh ar wflri paaij`tf

  ' ' Cuontlao`iiy `nnkpt`jik rksuits n`o jk d`lokh wltflo 3' ' Cuontlao`iiy `nnkpt`jik rksuits n`o jk d`lokh wltflo 3--66wkkeswkkes

 • 7/29/2019 Upper Limb Fractures- Physiotherapy.pdf

  45/52

  8;

  Cr`nturk ac iawkr koh acCr`nturk ac iawkr koh ac fumkrusfumkrus) uppkr koh ac) uppkr koh acr`hlus `oh uio` `oh `ot hlsian`tlao ac kijawr`hlus `oh uio` `oh `ot hlsian`tlao ac kijaw

  Ajgkntlvk ls ta d`lo m`xlmum cuontlao`i r`odk ac

  Kijaw # f`oh

  Rfyslatfkr`py ls `s s`mk lo Kijaw hlsian`tlao

  Lc lt ls oat passljik ta d`lo cuii Kijaw cikxlao-kxtkoslao) tfk r`odk ac suplo`tlao-prao`tlao

 • 7/29/2019 Upper Limb Fractures- Physiotherapy.pdf

  46/52

  83

  ls ` hlst`i cr`nturk ac tfk r`hlus lo tfk cark`rm wltf hars`i &pastkrlar,hlspi`nkmkot ac tfk wrlst `oh f`oh

 • 7/29/2019 Upper Limb Fractures- Physiotherapy.pdf

  47/52

  Hurlod Lmmajlilz`tlao lo jkiaw kijawHurlod Lmmajlilz`tlao lo jkiaw kijawn`st &8n`st &8--3 wkke,3 wkke,

  Clrst > Tkkes 7Clrst > Tkkes 7 Kikv`tlao ac f`oh `javk tfk kijaw # kijaw `javktfk sfauihkr

  84

  akhkm` &^arkosao-0,

  Lotkrmlttkot prkssurk diavk ta rkhunk swkiilod lotfk kxpaskh clodkrs # tfumj &Gajst-0,

  Nfkne RAR n`st

  Cuii r`odk ac p`sslvk mavkmkots ta clodkrs

 • 7/29/2019 Upper Limb Fractures- Physiotherapy.pdf

  48/52

  Cuii r`odk ac mavkmkots taKijaw # ^fauihkr

  86

  @hguonts ilek malst fk`t p`ne)locr`-rkh) lnk m`ss`dk) XKO^

 • 7/29/2019 Upper Limb Fractures- Physiotherapy.pdf

  49/52

  Hurlod Majlilz`tlaoHurlod Majlilz`tlao

  >> --3wkkes 73wkkes 7 Xfkrmatfkr`py ta lohunk rki`x`tlao &fatp`nes) p`r`cclo w`x j`tf,

  ^m`ii r`odk wrlst majlilz`tlao

  8