UČENJE - unizg.hr ... pojmovi i provode brojne reforme u obrazovanju, a sve to kako bi se učenici...

Click here to load reader

 • date post

  23-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of UČENJE - unizg.hr ... pojmovi i provode brojne reforme u obrazovanju, a sve to kako bi se učenici...

 • P O U Č A V A N J E Z A

  U Č E N J E PRIRUČNIK ZA NAS TAVNIKE

  USMJERENE NA POS TIGNUĆA

  PRIRU Č

  N IK ZA

  N A

  STA V

  N IK

  E U SM

  JEREN E N

  A PO

  STIG N

  U Ć

  A

  P O

  U Č

  A V

  A N

  JE Z A

  U Č

  EN JE

  Tijekom proteklog desetljeća, u gotovo svakoj zemlji značajno su povećana očekivanja od škola. Više nego ikada, od učenika se očekuje da uče i stječu znanja na višoj razini. Sukladno tome, uloga i odgovornost nastavnika moraju se značajno mijenjati, kako bi bile u skladu s novim zahtjevima. Koji su to odgovarajući nastavni ciljevi koji će osigurati ispunjenje tih zahtjeva? Kako pravilno procijeniti i vrednovati ono što se uči, da bismo osigurali korisne informacije za učenike i za njihove nastavnike? Kako kreirati nastavno okruženje i koristiti tehnologiju? Možemo li zadovoljiti potrebe svih učenika? Kako u većoj mjeri usredotočiti nastavu na ono što učenici uče, umjesto na ponašanje nastavnika? U ovom se priručniku za nastavnike donose odgovori na ta i druga pitanja. Priručnik ne daje recepte za uspjeh, nego nastavnicima preporuča alternativna rešenja koja će im omogućiti da sami odgovore na ova životna pitanja.

  Centar za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Europi

  Instrument za pretpristupnu pomoć Europske unije (IPA)

  korice-cro.indd 1korice-cro.indd 1 14.4.2014 18:17:0214.4.2014 18:17:02

 • P O U Č A V A N J E Z A

  U Č E N J E PRIRUČNIK ZA NAS TAVNIKE

  USMJERENE NA POS TIGNUĆA

 • Ova je publikacija nastala uz pomoć Europske unije. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Centra za demokraciju i pomirenje u Jugoistočnoj Europi i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije.

  Instrument za pretpristupnu pomoć Europske unije (IPA)

  Copyright © Centar za demokraciju i pomirenje u Jugoistočnoj Europi

  Ožujak 2014

  ISBN 978-86-6371-008-5

  COBISS.SR-ID 205768716

 • IZDAVAČ

  Centar za demokraciju i pomirenje u Jugoistočnoj Europi

  9 Krispou St., 54634 Solun, Grčka Tel.: + 30 2310 960-820/1 Fax: + 30 2310 960-822 www.cdsee.org

  ZA IZDAVAČA

  Nenad Šebek

  C DR SEE TIM

  Nenad Šebek Corinna Noack-Aetopulos Zvezdana Kovač Antonis Hadjiyannakis Susan Nadeau Elena Farini Florian Spahiu Michaela Zervidou Dane Koruga

  GRAFIČKO OBLIKOVANJE

  Designers United

  [email protected] www.designersunited.com

  UREDNIK

  prof. dr. sc. Lorin W. Anderson

  ODGOVORNA UREDNICA

  Corinna Noack-Aetopulos

  UREDNICA HRVATSKOG IZDANJA

  dr. sc. Snježana Koren

  PRI JEVOD

  Martina Pehar

  LEKT URA

  Zlata Babić

  KOREKT URA

  Denis Detling

  SLOG

  Ivan Hrašovec

  TISAK

  Gama digital centar d.o.o, Beograd

  Naklada: 1000

 • PREDGOVOR

  NEKOLIKO RIJEČI O TOME ZAŠTO SMO NAPISALI OVU KNJIGU…

  ... ZA KOGA SMO JE NAPISALI ...

  ... I ŠTO MOŽETE PRONAĆI U KNJIZI

  O ČEMU SMO RAZMIŠLJALI DOK SMO UREĐIVALI POGLAVLJA OVOG PRIRUČNIKA…

  ... I KAKO SMO DOŠLI NA IDEJU O KNJIZI

  GRUPA AUTORA

 • 5

  NEKOLIKO RIJEČI O TOME ZAŠTO SMO NAPISALI OVU KNJIGU…

  Kako prolazi vrijeme, tako rastu očekivanja društva, a time i očekivanja i zahtjevi koji se postav- ljaju pred obrazovni sustav. Od učenika se očekuje da uče sve složenije sadržaje i da se pritom koriste sve složenijim kognitivnim procesima. Razvijaju se novi programi, uvode sve apstraktniji pojmovi i provode brojne reforme u obrazovanju, a sve to kako bi se učenici lakše nosili sa svime što im ovaj nepredvidivi svijet donosi. Što bismo trebali učiti? Koji je najbolji način učenja? Kakvu ulogu u olakšavanju i poboljšavanju procesa učenja imaju nastavnici? Postoje li pouzdani odgovori na ta pitanja koji bi nam služili dulje od jednog desetljeća? Učenje doista može biti „začin života”, ali glavni kuhar i njegovo umijeće miješanja sastojaka („što” i „kako”) odlučit će o tome hoće li taj začin ostaviti sladak ili gorak okus našem životu. Sposobnost stalnog učenja ovisi o tome koliko smo spremni učiti i koliko smo spremni prihvatiti činjenicu da učenje novih sadržaja ne dovodi u pitanje naše dosadašnje znanje i sposobnosti.

  Učenje je nešto što se odnosi na svakog pojedinca; svi smo prolazili i dalje prolazimo kroz razdoblja intenzivnog učenja. Naučeni smo povezivati učenje sa školom koja utjelovljuje naš prvi susret sa svjesnim, intenzivnim i unaprijed planiranim procesom učenja. Dok smo pohađali školu nismo uvijek učili zato što smo tako sami odabrali niti smo učili zato što smo bili radoznali i htjeli razviti neku novu vještinu koja bi nas učinila najboljima među ostalom djecom sa školskog igrališta. U školi smo morali učiti ono što su obrazovne vlasti propisale da nas nastavnici nauče ili ono za što su ih obučavali njihovi nastavnici ili drugi djelatnici u obrazovanju. Učenje je stoga često bivalo apstraktno jer više nije proizlazilo iz potreba stvarnog života, što je često vodilo tome da nismo shvaćali što bismo trebali činiti s onim što smo naučili i zašto bismo učili nešto što nema jasnu svrhu. Upravo su nas naši nastavnici trebali upućivati u taj odnos između učenja i stvarnog života te održavati našu urođenu želju za učenjem, istraživanjem, stvaranjem i isprobavanjem nepoznatoga. Neki su nastavnici u tome bili više, a neki manje uspješni; svima su nam u sjećanju i jedni i drugi.

  Svrha je idućih poglavlja upozoriti na sve one velike ili male stvari koje omogućuju nastavnicima da što više utječu na proces učenja svojih učenika. Odnos između „poučavanja” i „učenja” čini se nejasnim sve dok ne shvatite da jasnoću možete postići samo sagledavanjem tog odnosa iz više kutova. Stoga je potrebno steći jasnu sliku o tome kako bismo se mogli kvalitetno baviti složenošću tog odnosa.

  ... ZA KOGA SMO JE NAPISALI ...

  Ovaj je priručnik ponajprije namijenjen nastavnicima i ravnateljima škola koji imaju podjednako važnu ulogu u izgradnji znanja i sjećanja koje će učenici ponijeti sa sobom nakon završetka svo- ga školovanja. Međutim, moramo naglasiti da nisu isključivo nastavnici odgovorni za kvalitetu učenja samo zato što su odgovorni za kvalitetu nastave. Svi oni koji čine karike u takozvanom lancu obrazovanja mogu pridonijeti razvoju i održavanju kvalitete učenja. Stoga ovaj priručnik može koristiti roditeljima, učenicima, djelatnicima ministarstva obrazovanja te onima koji odlučuju o novcu što će se uložiti u obrazovanje. Svim navedenim sudionicima u obrazovanju

 • 6

  može biti vrlo korisna spoznaja o tome što je nastava i kakva je uloga nastavnika u tom procesu. Nastavnik obavlja ozbiljan, složen i zahtjevan posao, no često smo skloni tu činjenicu previdjeti i umanjiti društvenu vrijednost tog zanimanja. Nastavnička profesija ne zahtijeva samo brojne vještine, znanja i sposobnosti, nego i predanost onih koji su se tim poslom odlučili baviti. Baš kao što se učenje odnosi na sve nas, tako i proces nastave/učenja ovisi o doprinosu svih sudionika u obrazovanju.

  ... I ŠTO MOŽETE PRONAĆI U KNJIZI

  U ovaj smo priručnik utkali obilje različitih iskustava i gledišta o procesu poučavanja i učenja. On je rezultat zajedničkih napora multidisciplinarnog tima, kao i primjer sjajne međunarodne suradnje. Svaki član tima na neki je način bio djelatnik obrazovnog sustava, bilo da se bavio reformom obrazovanja, razvijanjem programa za usavršavanje nastavnika ili razvojem ljudskih potencijala. Također smo razgovarali s mnogim nastavnicima iz različitih zemalja da bismo prikupili i analizirali njihova znanja i iskustva, kako pozitivna, tako i negativna.

  Rezultat toga zajedničkog napora sustavna je zbirka preporuka i širok raspon pomagala što dokazano pridonose svladavanju prepreka koje su sastavni dio svakog procesa institucionalnog učenja. Prepreke mogu proizlaziti iznutra, ali i izvana, i pritom se kreću od očitih fi nancijskih ograničenja do općih društvenih razočaranja koja obuhvaćaju gubitak zanimanja za učenje novih sadržaja, kao i shvaćanje da uspjeh pojedinca ne ovisi nužno o njegovim zaslugama. Sve se te prepreke postupno gomilaju i otežavaju uvjete za rad, a takvi uvjeti neminovno umanjuju motivaciju i učenika i nastavnika.

  Nakon što pregledaju sadržaj knjige, mnogi će nastavnici možda pomisliti kako iz nje neće doznati ništa novo. Na prvi pogled sve se čini poznatim, ali to nam je i bila namjera. No jednom kada se krenete bolje upoznavati s poglavljima, ustanovit ćete kako se njihov sadržaj uvelike razlikuje od uobičajenih materijala za obrazovne reforme s kojima ste se dosad susretali. Možda ćete uvidjeti da vam brojni praktični savjeti i preporuke mogu učiniti posao mnogo ugodnijim i uzbudljivijim. Neki će od vas možda pomisliti kako sve što je napisano u knjizi opisuje utopijsku situaciju i kako njezini autori očito nisu proveli nijedan sat u razredu od 40 učenika. To je samo djelomice točno: neki su od nas radili kao nastavnici, a drugi nisu radili u nastavi, ali upravo nam je ta različitost iskustava omogućila da odbacimo stari i pokrenemo novi način razmišljanja.

  O ČEMU SMO RAZMIŠLJALI DOK SMO UREĐIVALI POGLAVLJA OVOG PRIRUČNIKA…

  Sama struktura ovoga priručnika već mnogo govori o našem načinu razmišljanja. Krenuli smo od apstraktne razi