Unspoken Doctrine

download Unspoken Doctrine

of 46

 • date post

  02-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Unspoken Doctrine

 • 7/21/2019 Unspoken Doctrine

  1/46

 • 7/21/2019 Unspoken Doctrine

  2/46

  W I O D J N D @ \ A I D @ K V T E J

  ^bspienb

  Midtrjbn

  6

 • 7/21/2019 Unspoken Doctrine

  3/46

  Hngkaipiajs

  ]`n cjrst spnnd` Kgkjbst Kp`ifus fy Mnhist`nbnsJ wiuam dkaa fiurgnijs, hnrd`kbt ir hkrent-fksnm ...Murjbg t`n pridnss, t`js cuturn Grnne irktirdrjtjdjzns ckt`nr's rnaktj ns kbm crjnbm - t`kt fkmay hkbkgnm kssnts, w`jd` !kctnr fnrnk nhnbt" `n `km rndnj nm crih t`nh ks kb kmuat yiut`.

  #js ckt`nr wks kb krhirnr kbm k hkbuckdturnr ic sicks,Mnhist`nbns prndjsnay, ajen kb kddiubtkbt,pri ns gukrmjkbs mjs`ibnsty $ diubtsjb tkanbts, hjbkn kbm mrkd`hkn. #n kddusns t`nh ic t`nct.]`n dksn nbms jb snttanhnbt prifkfay, w`jan t`n spnnd` jtsnac frjbgs ti hjbm t`n fiurgnijs dajhktn ic %kazkd's Nugbjn Grkbmnt ,t`n bi na yiubgnr fy hirn t`kb & ynkrs.

  (bit`nr spnnd`, Cir t`n Hngkaipiajtkbs, dibdnrbst`n hkbkgnhnbt ic hjajtkry kaajkbdns - ck irkfan cir (t`nbs.]`n rian ic t`js piajs js ti fn pricjtjbg crih jbcaunbdjbg t`n fkakbdn fntwnnb bnjg`fiurs - Mnhist`nbns wiuam ajen.#n fnajn ns t`kt (t`nbs, hnmjktjbg jb k mjsputn fntwnnb )pkrtk kbm *ngkaipiajs,rnstrkjb jhpnrjka tnbmnbdjns khibg bnjg`fiurs.]`js spnnd`, jb turb, frjbgs ti hjbm ]`udymjmns, fut jt stjaa shkdes ic k bi jdn irktir's npjgibjsh.

  Jb fit` dksns, `iwn nr, t`n yiubg spnkenr js jb ck iur ic t`n wnkenrjb t`njr mjsputn wjt` stribgnr.

  HHPS

 • 7/21/2019 Unspoken Doctrine

  4/46

  Fkm Frnkt` ic Dknskr

  +autkrd` mnsdrjfns t`n ajcn ic +ihpny t`n Grnkt rkt`nr d`kitjdkaay,mryay kbm wjt`iut jb ia nhnbt. ]`n wrjtnr ic `knribnkjs kasi k s`k najbg, jbstkaanm jb ihkb stkfajs`hnbt,kbm kb kpiaigjst ic jrtuns/ +ihpny js cir `jh rkt`nr k mn ijm ic jmnkas trjcanrdiaandtjbg ibay hjajtkry trjuhp`s.

  #iwn nr, +autkrd` js kfan ti hustnr t`n s`kmiw ic dihpkssjibmnsdrjfjbg t`n akst hihnbts ic t`js ankmnr ib t`n gyptjkb dikst < +ihpny -mncnktnm fy knskr kt +`krskaus, kbm snnejbg ksyauh - js fn`nkmnmkctnr k mndjsjib tkenb fy k griup ic tutirs ;sjd6 ic kmiansdnbt ruanr ic gypt.

  ]`n `jstirjkb trnkts mjccnrnbtay jb jbdjfan mncnbmnr ic rnpufajdkb jrtuns,kti t`n 4iubgnr. ankray syhpkt`jzns wjt` t`js )nbktn tkaenr gujmnm

  fy t`n prjhkdy ic t`n dihhib giim i nr dirruptjib kbm prj ktn jbtnrnsts.kti js k ejbm ic pnrsibjcjdktjib ic t`n ihkb dibsdjnbdn. +autkrd` skys/

  =>ir t`js rnksib kaa t`n grnkt hnb wnrn `istjan ti kti, cnnajbg t`ktt`ny wnrn put ti s`khn fy `jh.=

  ... #k jbg tyrkbt frnkt` ib `js bnde, kti - `k jbg rnkmk sdriaa dibtkjbjbg +akti's mjkaigunib t`n siua $ ank ns, jb ipnrktjd hkbbnr, t`n ihkb piajtjdka sdnbn jb 3tjdkib t`n krt`kgjbjkb dikst.

  777

  3tjdk, ibdn k pirt ib t`n Guac ic ]ubjs,js aidktnm bnkr t`n bnw `jg`wky fntwnnb ]ubjs kbm %jznrtn.Jt syhfiajzns t`n kauns, jb t`n bkhn ic w`jd`t`n kbdjnbts wnrn kfan ti bit ibay spnke cir `iurs.

  HHPS

 • 7/21/2019 Unspoken Doctrine

  5/46

  ]`n Wk ic !jbgs

  0khiysej +kakdn jb :krskw js mjstjbdtj n, grky fujamjbgkt t`n ?ubdtjib ic twi strnnts/ 5iwy 1wjkt kbm 8rkeiwsejn +rznmhjn2djn.Jt js surriubmnm fy kthisp`nrn ic sdjnbdn...>rih jts wjbmiws, kdriss t`n strnnt, wn snn )tkszjd +kakdn, w`jd` js `ihn ti t`n (dkmnhy ic )djnbdns, bnkr,

  t`n ejbg ic kstribihy, ipnrbjdus, js sjttjbg ib t`n t`ribn.]`js jnw `ks kddihpkbjnm hn t`riug`iut t`n ynkrs ic ?iurbkajsh stumjns9t`n 0khiysej +kakdn js jb ckdt pkrt ic t`n 3bj nrsjty ic :krskw.Jhkgjbn nLnrdjsns kbm andturns `nam ?ust kfi n t`n `jstirjd iyka iutn tken ib k hntkaajd s`jbn. HHPS

 • 7/21/2019 Unspoken Doctrine

  26/46

  #b t`n +n'e ic k .`jp

  J'h jb rntn.J' n snnb t`n hist jhpirtkbt krd`kniaigjdka sjtns. J' n put hy sjgbkturn w`nb mrj jbg wjbmjbg rikms, J' n kmhjrnm t`n (ngnkb kbmt`n Fjfykb )nks crih t`n pnkes. (bm J' n wktd`nm syhpkt`y cir t`n fuaas.

  *y pirtkfan rkmji.]`riug` t`n stnt`isdipn ... J kbkaysn t`n Grnne husjd. #hh,jb jsjfan siuas jbsjmn t`n *usajh cirhs - `jmmnbjb rnajgjius cnr iur B

  Grnne mjbbnr jb 8nrktiekhfis9 jmyaajd skakm,$nakbk>cjs` ,rntsjbk ... 3bmnrwktnr jnw/ trnhfajbg, siakr bnt ib t`n panktnm skbm. >nrryfiktti )ubtirjbj. ]`n fkaapijbt pnb jb t`n `kbm js puttjbg jts sjgbkturn w`jan mrj jbg ib t`n ;nbt k Fjen ciamnr.

  777

  :n'rn kmhjrjbg t`n (ngnkb )nk crih t`n mnde ic t`n s`jp.J'h t`jbejbg kfiut t`n ckhius Mjse ic +`kjstiskbm & nuri dijb.

 • 7/21/2019 Unspoken Doctrine

  27/46

  Cir$s jb 5krjs (jrpirt dk nrbs, rkjawky stktjib gakss`iusns, stkrcjs` drissrikms,hkrzjpkb cirhs ic Hntripiajtkjb ...]`js hntka ajg`t`iusn tnaas t`n wky9 yiu dkb kmhjrn t`n `ugn wrjtjbg-mnse,dkr nm jbgnbjiusay - dibtriaajbg t`n djty dnbtrn. ]`n sndibm ibn

  `ks himnrb mnsjgb kbm s`jbnsjb t`n dkhnrk jnwcjbmnr.

  %nsnt fy t`n dubnjcirh wrjtjbg, yiu rndigbjznt`n fiam s`kpn ic #khhurkfj_s imn. ( pkjbtjbg fy +jnrrn +rum_`ib jaauhjbktns yiur ckdn, t`n djrdan -jaauhjbktjbg *ibk Fjsk_s ckdn - krd`ns t`n dirbnrs ic `nr ajps.

  < >rujtanss kttnhpts ic hiut`-ti-hiut` rnsusdjtktjibib Ksdkr :jamn_s tihf. @jdtir 5ijr_s hkgjdka rjmgn -t`n `jaa cir cnhkan pjagrjhs. +jagrjhkgns,n ujppnm wjt` pnru jkb dkps crih fiit`s,dib unr t`n fiam s`kpn ic hntka ajg`t`iusn ...

  777

  Jt tnaas t`n wky ti hkrzjpkb cirhs ic Hntripiajtkjb ,stkrcjs` drissrikms, rkjawky stktjib gakss`iusns kbm kjrpirt dk nrbs.

 • 7/21/2019 Unspoken Doctrine

  28/46

  *Fkr'naibk Kfstrk''j8

  )ianhb mndkmnbdn ic @jnbbk, t`n hkssj nbnss ic fujamjbgsjb )tide`iah, bnib +krjs...

  (bm t`n djty ic sbkjas kbm tnrhjtns, nLitjd `iusns,jbspjrnm fy t`n wkrh frnkt` ic (crjdk < ( pucc ic dufjsh

  crih pirt fiit`B*ksenm fkadibjns, wjbmiw caiws miwb t`n wkaa...t`n s`naacjs` js gibn - ant's p`itigrkp`, kt anjsurn -tkbs kt iayhpjd pirt, gajttnrjbg,

  fribznm.

  aisn kt `kbm - krhy ic kbtsdriwms jb t`n paubmnrnm ajfrkry

  jbsjmn.

  Jb t`n birt`, t`ny fustan kfiut ubmnr t`n s`krptnrhjtkry. ]ibjg`t

  wjaa drnktn t`njr strnnt-sbkens kbmhkrd` kaibg t`n spjbns ic git`jd fiies.

  ]`n sbkja wjaa stky ib t`n fnkd`... -t`js hkssj n fujamjbg ic sianhb mndkmnbdn, rnpisjbgubmnr t`n bjg`tay sey bnibs -

  j.n. t`n krhy ic gajttnrjbg kbts, rncjbnm mntkjas. (bm kfstrkdt krt.

  HH7S

 • 7/21/2019 Unspoken Doctrine

  29/46

  Drjtj3un ic .i'rktns

  ( drjtjd hjg`t sky t`kt )idrktns kbm +aktikrn ejbm ic d`ktty `kjr-spajttjbg, w`jd` kccndtnmt`n dnbturjns ic jbtnaandtuka mjanhhks jb uripnkb duaturn ...]`js wiram ic mjanhhks kbm wkccan ckmnm,ks jc, jb t`n &Dst dnbtury. ]imky - J suppisn - trkbspkrnbt,

  fakde kbm w`jtn p`jaisip`y ic (rjstjppus ic yrnbn wiuam `k n rkjsnm grnktnr jbtnaandtuka rn j ka9ir t`n cktn ic t`n (t`nbjkb strktngis , (adjfjkmns - `js crnbzjnm mn jiusbnss`km kb jhpkdt ib `kac ic t`n +naipibbnsjkb :kr.

  (rjstjppus tnkd`jbgs - ks yiu ebiw - Mjignbns Fknrtjus mnsdrjfns, w`i bitk fnbn , wrjtjbg t`js rnpirt, gkjbs hihnbtuh ks k wrjtnr ... (rjstjppus wks k p`jaisip`nr-km?utkbt ic t`n tyrkbt ic )yrkdusnkbm fksjdkaay - cir hn - js t`n krd`ntypn ic t`n wjsn ?nstnric t`n nbkjsskbdn riyka diurt. ]`js js t`n pritkgibjstic t`n snac-dibtriaanm `nmibjsh.

  *nkbw`jan, t`n cirtubns ic (adjfjkmns - ng. jb ]`udymjmns -js k stiry ic t`n t`jrst cir jbcaunbdn, fut bit jb fakde kbm w`jtn mndirktjibs9t`n strktngjst gins i nr ti t`n nbnhjns ic (t`nbskbm rnkppnkrs ib t`n cirncribt ic triips ic t`js piajs . < #n wks ubmnrtkejbgkstibjs`jbg mndjsjibs kbm js bit kb nLnhpakr cir nmudktirs.

  777

  )idrktns, jb turb, wks k akzy nmudktir ic (rjstjppus kbm (adjfjkmns rnbd`,rn iautjibkry tuhuat jb t`n sict nrsjib. >ir bnkray k mndkmn J di nrnmaj=nt`n trkbscirhktjib ic t`n systnh !jbdaumjbg t`n hnmjk", t`n mjssktjsckdtjib ic t`n pnipanir t`n gnrhjbktjib ic pip duaturn rih t`kt tjhn... J rnhnhfnr cibmay siaykbek kbm rkw, sajdnm cktfkde snr nm jb k mndnbt fjstri ib t`n nmgn ic Hkjmkb %n1kan1`bistj !prifkfay kt )`n d`nbei Fb.".

  777

  )`irtay J stkrtnm cajbg wjt` piajtjds - jhpanhnbtjbg kb jbtnrbnt dkhpkjgbcir k dkbmjmktn jb t`n prnsjmnbtjka nandtjib, jb hy iwb diubtry. krajnr,kakrhnm, aidka pakynrs jb 8jn fiug`t iur wnfsjtns crih shkrt iwbnr.

  HHP7S

 • 7/21/2019 Unspoken Doctrine

  46/46