UNIVERSITATEA BABEŞ - BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA ... · PDF file 1 UNIVERSITATEA BABEŞ -...

Click here to load reader

 • date post

  31-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  50
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of UNIVERSITATEA BABEŞ - BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA ... · PDF file 1 UNIVERSITATEA BABEŞ -...

 • 1

  UNIVERSITATEA BABEŞ - BOLYAI CLUJ-NAPOCA

  FACULTATEA PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

  DEPARTAMENTUL DE DIDACTICA ŞTIINŢELOR EXACTE

  LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE

  Liliana CIASCAI – doctor în Pedagogie, specializarea Pedagogie (ORDIN MEN 3772/5 mai1999),

  Profesor (2013)

  A. Teza de doctorat

  1. L. Ciascai. Metode activ participative utilizate în predarea-învaţarea fizicii (Experimentul, problematizarea, modelarea). Universitatea BABEŞ - BOLYAI din Cluj-Napoca, 172 pagini, 1999,

  conducător: prof. univ. dr. Miron Ionescu.

  B. Cărţi/Cursuri în edituri recunoscute

  B1. Volume coordonate în edituri recunoscute CNCSIS

  1. CIASCAI, Liliana (coord. şi autor principal) 2016. Model ciclic de învăţare prin investigaţie. Presa Universitară Clujeană ISBN 978-606-37-0109-2.

  2. GRINDEI, Laura, CIASCAI, Liliana, VLAICU, Rodica, 2012. Tehnici şi tehnologii moderne în educaţie. Materiale didactice electronice. Coord. Aurel Vlaicu, Bogdan Orza, Serban Meza, Liliana

  Ciascai. Cluj-Napoca: Editura UTPRESS. ISBN 978-973-662-693-7.

  3. CIASCAI, Liliana (coord. şi autor), DULAMĂ, Maria-Eliza, DRAGOŞ, Viorel, HAIDUC, Lavinia, MIH, Codruţa, MIH, Viorel, POP-PĂCURAR, Irina, SANCIRA, Gabriela, 2011. Practici educaţionale

  în domeniul învăţării autoreglate şi dezvoltării metacognitive. Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, ISBN

  978-606-17-0068-4.

  4. CIASCAI, Liliana (coord. şi autor), MARCHIS, Iuliana-Hortensia, BRAD, Alexandru, MIH, Codruţa- Alina, HAIDUC, Lavinia-Denisa, 2010. Învăţarea autoreglată şi dezvoltarea metacognitivă la

  matematică şi ştiinţe. Studii şi cercetări. Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, ISBN 978-973-133-856-9.

  5. CIASCAI, Liliana, DULAMĂ Maria-Eliza, ILOVAN Oana-Ramona (coord si editori), 2009. Învăţarea eficientă: actualitate şi perspective. Studii şi cercetări. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, ISBN

  978-973-610930-0.

  6. CIASCAI Liliana (coord. şi autor), FLORIAN, Aurelia-Daniela, FLORIAN, Gabriel, 2008, Elemente de Didactica ştiinţelor naturii şi a disciplinei “Ştiinţe ale naturii”. Modele şi cercetări. Editura

  SITECH, Craiova, ISBN 978-973-747-823-8.

  7. BOCOŞ, Musata, CIASCAI, Liliana, DULAMĂ Eliza-Maria (coord. si autor), 2008. Sinteze de didactică universitară. Instruirea interactivă. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, ISBN 978-973-

  610-879-2.

  8. CIASCAI, Liliana, CIOMOŞ, Florentina (coord. si autor), 2007. Didactique des sciences. Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, ISBN 978-973-133-190-4.

  9. CIASCAI, Liliana; BOCOŞ-BINŢINŢAN, Muşata Dacia (coord. şi autor), 2008. Anuarul Institutului de Pregătire Didactică. Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă,, ISBN 978-973-133-383-0.

  10. CIASCAI, Liliana, ANCA, Maria, CIOMOŞ, Florentina (coord. si autor), 2007. Dezvoltarea competenţelor didactice şi de cercetare ale cadrelor didactice. Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 978-

  973-133-191-1.

  11. CIASCAI, Liliana (coord. şi autor), BARNA, Adriana, CIOMOŞ, Florentina, CHEREJI-MACH Zoltan, DULAMĂ, Maria-Eliza, MAGDAŞ, Ioana, MARCHIŞ, Iuliana, NAUMESCU-KOZAN, Adrienne,

  POP-PĂCURAR, Irina, SECARA, Rodica, VĂLCAN, Dumitru, 2006. Studii, cercetări şi modele în

  Didactica ştiinţelor naturii, matematicii şi informaticii. Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, ISBN 973-

  686-854-0, 978-973-686-854-2.

  12. CIASCAI, Liliana (coord. şi autor), BARNA, Adriana, CIOMOŞ, Florentina, CHEREJI-MACH Zoltan, DULAMĂ, Maria-Eliza, NAUMESCU-KOZAN, Adrienne, POP-PĂCURAR, Irina, VĂLCAN,

  Dumitru, 2004. Studiul comparativ al programelor analitice ale cursurilor de Didactica ştiinţelor naturii

  din România, Europa şi SUA. Cod CNCSIS 398, Colecţia « Didactica ştiinţelor » (coord. Liliana

  CIASCAI). Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, ISBN 973-686-671-8.

 • 2

  B2. Volume ca singur autor/autor principal publicate în edituri recunoscute CNCSIS

  1. CIASCAI, Liliana, 2018. De la Didactică la Didactica ştiinţelor. Studii şi cercetări. Cluj-Napoca: P.U.C. (PUC este editură B, criteriul a)

  2. CIASCAI, Liliana, Zsoldos-Marchis, Iuliana, 2017. Intercultural and Media Education. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană (autorii au contribuţie egală în lucrare)

  3. CIASCAI, Liliana (coord. şi autor principal) 2016. Model ciclic de învăţare prin investigaţie. Presa Universitară Clujeană ISBN 978-606-37-0109-2.

  4. CIASCAI, Liliana, 2013. Didactica fizicii. Premise pentru o didactică centrată pe competenţe. Editura MATRIX.

  5. CIASCAI, Liliana, 2007. Managementul clasei de elevi. Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, ISBN 978-973-133-005-1.

  6. CIASCAI, Liliana, 2006. Didactica ştiinţelor naturii. Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, ISBN 978- 973-686-956-3.

  7. CIASCAI, Liliana, 2006. Didactica fizicii. Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, ISBN 978-973-686- 960-0.

  8. CIASCAI, Liliana, 2005. Educarea creativităţii elevilor. Seria: Laboratorul de buzunar. Volumul 2. Casa Cărţii de Ştiinţă, ISBN 973-686-500-2, ISBN 973-686-703-X.

  9. CIASCAI, Liliana, 2004. Un exerciţiu de dezvoltare a creativităţii elevilor. Seria: Laboratorul de buzunar. Vol. II. Casa Cărţii de Ştiinţă, ISBN 973-686-440-5, ISBN 973-686-527-4.

  10. CIASCAI, Liliana, 2001. Introducere în didactica ştiinţelor. Didactica disciplinei “Ştiinţe”. Cluj- Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 88 pagini, ISBN 973-686-195-3.

  11. CIASCAI, Liliana, 2001. Didactica fizicii. Bucureşti, Editura Corint, ISBN 973-653-171-6. 12. CIASCAI, Liliana, 1999. Strategii euristice de instruire la fizică. Cluj-Napoca, Editura Presa

  Universitară Clujeană, ISBN 973-595-041-3.

  13. CIASCAI, Liliana, 1999. Predarea şi învăţarea fizicii în gimnaziu şi liceu. Cluj-Napoca, Editura Albastră (Grupul Microinformatica), ISBN 973-9443-09-5.

  B3. Volume ca şi coautor publicate în edituri recunoscute CNCSIS

  1. GRINDEI, Laura, CIASCAI, Liliana, VLAICU, Rodica, 2012. Tehnici şi tehnologii moderne în educaţie. Materiale didactice electronice. Coord. Aurel Vlaicu, Bogdan Orza, Serban Meza, Liliana

  Ciascai. Cluj-Napoca: Editura UTPRESS. ISBN 978-973-662-693-7.

  2. MEZA, Șerban, CHIOREANU, Adrian, ORZA Bogdan, GRINDEI, Laura, CIASCAI, Liliana, 2012. Proiectarea și dezvoltarea materialelor pentru aplicații educaționale în domeniul științelor inginerești.

  A.Vlaicu, Bogdan Orza, Serban Meza (coord.) UTPRESS, ISBN 978-973-662-772-4

  3. CIASCAI, Liliana (coord. autor), DULAMĂ, Maria-Eliza, DRAGOŞ, Viorel, HAIDUC, Lavinia, MIH, Codruţa, MIH, Viorel, POP-PĂCURAR, Irina, SANCIRA, Gabriela, 2011. Practici educaţionale în

  domeniul învăţării autoreglate şi dezvoltării metacognitive. Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, ISBN

  978-606-17-0068-4.

  4. CIASCAI, Liliana (coord şi autor.), MARCHIS, Iuliana-Hortensia, BRAD, Alexandru, MIH, Codruţa- Alina, HAIDUC, Lavinia-Denisa, 2010. Învăţarea autoreglată şi dezvoltarea metacognitivă la

  matematică şi ştiinţe. Studii şi cercetări. Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, ISBN 978-973-133-856-9.

  5. CIASCAI, Liliana, DULAMĂ Maria-Eliza, ILOVAN Oana-Ramona (coord si editori), 2009. Învăţarea eficientă: actualitate şi perspective. Studii şi cercetări. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, ISBN

  978-973-610930-0.

  6. BOCOŞ-BINŢINŢAN, Muşata, BOLOVAN, Sorina, DIACONU Monica, MARŢIAN, Nicoleta, MIH, Coduţa, PRODEA, Cosmin, CIASCAI, Liliana, CIOMOŞ, Florentina, MAGDAŞ, Ioana, CATALANO,

  Horaţiu, 2009, Problematizarea - Aplicaţii la nivel universitar, Editori: Bocoş Muşata, Diaconu Monica.

  Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană.

  7. CIASCAI, Liliana, MARCHIŞ, Iuliana, 2008. Educaţia interculturală şi multimedia. Cluj-Napoca: Presa Universitara Clujeana, editat cu sprijinul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, ISBN:

  978-973-610-784-9.

  8. CIASCAI Liliana (coord.şi autor), FLORIAN, Aurelia-Daniela, FLORIAN, Gabriel, 2008, Elemente de Didactica ştiinţelor naturii şi a disciplinei “Ştiinţe ale naturii”. Modele şi cercetări. Editura SITECH,

  Craiova, ISBN 978-973-747-823-8.

 • 3

  9. CIASCAI, Liliana (+12 autori) 2008. Sinteze de didactică universitară. Instruirea interactivă. BOCOŞ, Musata, CIASCAI, Liliana, DULAMĂ Eliza-Maria (coord.), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană,

  p. 199-218.

  10. CIASCAI, Liliana; BOCOŞ-BINŢINŢAN, Muşata Dacia (coord. şi autor), 2008. Anuarul Institutului de Pregătire Didactică. Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, ISBN 978-973-133-383-0.

  11. CIASCAI, Liliana, CIOMOŞ, Florentina (coord şi autor), 2007. Didactique des sciences. Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, ISBN 978-973-133-190-4.

  12. CIASCAI, Liliana, ANCA, Maria, CIOMOŞ, Florentina (coord. şi autor), 2007. Dezvoltarea competenţelor didactice şi de cercetare ale cadrelor didactice. Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 978-

  973-133-191-1.

  13. CIASCAI, Liliana, MARCHIŞ, Iuliana, 2007. Educaţia interculturală. Teorie şi practică. Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 978-973-133-106-5.

  14. CIASCAI, Liliana, DULAMĂ, Eliza, MARCHIŞ, Iuliana, 2007. Predarea şi învăţarea temei riscurile n