Ujian sejarah tingkatan 3 Mac 2015.rtf

download Ujian sejarah tingkatan 3 Mac 2015.rtf

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

Transcript of Ujian sejarah tingkatan 3 Mac 2015.rtf

SMK. BANDAR UTAMA DAMANSARA 2

47800 PETALING JAYA

UJIAN PENILAIAN 1 2015

SEJARAH TINGKATAN 3

NAMA :_________________________TINGKATAN : __________________

0

20

40

60

80

100

1st Qtr2nd Qtr3rd Qtr4th Qtr

East

West

North

0

20

40

60

80

100

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

East

West

North

1. Apakah bidang yang ditekankan pada masa pemerintahan Meiji? (1 markah)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

2. Mengapakah China dijadikan sasaran awal perluasan kuasa Jepun? (2 markah)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

3. Kemenangan Jepun terhadap sebuah kuasa Barat menyebabkan Jepun dianggap sebagai sebuah

kuasa besar. Nyatakan kuasa Barat tersebut? (1 markah)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

4. Apakah faktor-faktor yang mendorong perluasan kuasa Jepun? (6 markah)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

5. Mengapakah Amerika Syarikat mengenakan sekatan ekonomi kepada Jepun? (2 markah)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Bab 1 : Pendudukan Jepun Di Negara Kita

2

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________

Apakah slogan yang digunakan oleh Jepun mempengaruhi penduduk tempatan supaya anti Barat? (m/s 5)

________________________________________________________________________

________________________________________________________

Jepun tidak menyerang Thailand kerana tidak dijajah oleh Barat. Keadaan ini dikaitkan dengan slogan ? (m/s 5)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________

Namakan dua buah kapal perang British yang Berjaya ditenggelamkan oleh tentera Jepun. (m/s 7)

________________________________________________________________________

________________________________________________________

Bagaimanakah cara kemaraan tentera Jepun di Tanah Melayu? (m/s 9)

________________________________________________________________________

________________________________________________________

Apakah yang anda faham dengan taktik Bumi Hangus? (m/s 10)

________________________________________________________________________

________________________________________________________

| n a g 2 o O 9P E N G U K U H A N T I N G K A T A N 3

Bab 1 : Pendudukan Jepun Di Negara Kita

3

Apakah kesudahan perjuangan Leftenan Adnan, anggota Regimen Askar Melayu di Bukit Gap, Singapura? (m/s 11)

________________________________________________________________________

________________________________________________________

Apakah iktibar daripada peristiwa kejatuhan Tanah Melayu ke tangan tentera Jepun? (m/s 12)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________

Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan Jepun mengalahkan British di Tanah Melayu. (m/s 13)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________

Apakah kunci kejayaan tentera Jepun menakluk Tanah Melayu dalam masa yang singkat? (m/s 14)

________________________________________________________________________

________________________________________________________

Semasa pemerintahan Jepun di Tanah Melayu, negeri-negeri Melayu Utara diserahkan kepada Thailand. Mengapa? (m/s 16)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________

| n a g 2 o O 9P E N G U K U H A N T I N G K A T A N 3

Bab 1 : Pendudukan Jepun Di Negara Kita

4

Apabila pihak Jepun mendapati mereka akan kalah dalam Perang Dunia Kedua, Jepun mula memperkenalkan dasar yang lebih bermanfaat kepada penduduk Tanah Melayu. Mengapa? (m/s 17)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________

Senaraikan langkah-langkah yang diambil oleh pihak Jepun apabila melaksanakan sistem kawalan ekonomi? (m/s 18)

________________________________________________________________________

________________________________________________________

Apakah yang terjadi kepada sekolah-sekolah Inggeris dan Cina semasa pemerintahan Jepun? (m/s 18)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________

Mengapakah orang Cina dilayan dengan buruk oleh pihak Jepun? (m/s 18)

________________________________________________________________________

________________________________________________________

Mengapakah orang Melayu dan India di Tanah Melayu mendapat layanan yang baik daripada pihak Jepun? (m/s 18)

________________________________________________________________________

________________________________________________________

Apakah tujuan Kesatuan Melayu Muda (KMM) mengadakan hubungan sulit dengan pihak Jepun? (m/s 22)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________

Walaupun rata-rata orang Cina dilayan dengan buruk namun ada segolongan yang menyokong Jepun. Mengapa? (m/s 23)

| n a g 2 o O 9P E N G U K U H A N T I N G K A T A N 3

Bab 1 : Pendudukan Jepun Di Negara Kita

5

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________

Apakah bantuan yang diberikan oleh pihak British kepada MPAJA semasa kependudukan Jepun? (m/s 25)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________

Senaraikan empat pertubuhan yang terlibat dalam gerakan anti-Jepun? (m/s 25)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________

Sultan Abu Bakar ( Pahang )

Kapten Abdul Razak Hussein ( Tun Abdul Razak )

Kedua-dua tokoh di atas telah menyertai sebuah prtubuhan yang menentang Jepun. Nyatakan pertubuhan tersebut. (m/s 26)

________________________________________________________________________

________________________________________________________

Apakah tujuan penubuhan Koa Kunrenjo ( Sekolah Latihan Kepimpinan )? (m/s 30)

| n a g 2 o O 9P E N G U K U H A N T I N G K A T A N 3

Bab 1 : Pendudukan Jepun Di Negara Kita

6

________________________________________________________________________

________________________________________________________

Apakah tujuan penubuhan pasukan Pembela Tanah Air (PETA)? (m/s 30)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________

Dr. Burhanuddin al-Helmi

Dato Onn Jaafar

Apakah jawatan yang diberikan oleh Jepun kepada tokoh-tokoh di atas? (m/s 31)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________

Mengapakah tentera MPAJA dikenali sebagai tentera Bintang Tiga? (m/s 32)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________

Mengapakah rancangan Jepun untuk mewujudkan Kawasan Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya tidak kesampaian? (m/s 33)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________

Apakah bukti Dasar Ekonomi Kawalan yang dilaksanakan tidak memberi kebaikan kepada penduduk tempatan? (m/s 33)

| n a g 2 o O 9P E N G U K U H A N T I N G K A T A N 3

Bab 1 : Pendudukan Jepun Di Negara Kita

7

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________

Keperitan hidup menjadikan pendudk di negara kita lebih kreatif.

Berdasarkan pernyataan di atas, berikan contoh-contoh yang sesuai? (m/s 35)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________

Apakah tugas Kempeitai? (m/s 36)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________

| n a g 2 o O 9P E N G U K U H A N T I N G K A T A N 3