UiTPAS Meetjesland - de basis

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of UiTPAS Meetjesland - de basis

PowerPoint-presentatie

UiTPAS Meetjesland

Kansen geven, kansen grijpen

UiTPAS in Vlaanderen

1 programma

> Herkenbare naam: UiTPAS> Gelijkvormig systeem met lokaal gezicht en unieke werking> Specifiek ontwikkeld om vrijetijdsparticipatie te bevorderen> Streefdatum Meetjesland: 1 september 2017

De 3 UiTPAS fundamenten

Kansentarief moet jaarlijks verlengd worden!De kaart blijft altijd geldig!

Kansentarief toekennenPunten sparenPunten omruilen

Kansentarief toekennen= basisvoorwaarde voor een UiTPASeventImmers, iedereen heeft het recht om op een leuke manier vrije tijd te beleven.Geen gratis-verhaal, maar een solidaire kostendeling:> Persoon in armoede: 25%> Overheid (ocmw,): 55%> Organisator: 20%

OPGELET: enkel pashouders met recht op kansentarief uit de EIGEN regio hebben hier recht op!

UiTpunten sparen1 activiteit = 1 puntStigma wegnemen: UiTPAS is voor iedereen, niet enkel voor mensen in armoedeNiet prijsgebonden, zowel voor sport-, jeugd-, als cultuuractiviteitenUitzonderingen:Ledenaanbod (speelnamiddagen jeugdbeweging; theaterrepetities; sporttrainingen;)Eetfestijnen (geen UiTPASaanbod)Gratis permanent aanbod: 1x/week (bibliotheek)

Voordelen opnemen

Welkomstvoordelenzijn dezelfde voor de hele regiokrijg je bij aankoop van de pasgeen punten voor nodigzijn samen ong. 25 waard

HOE VERKRIJGEN? Bij de aanbieder van het voordeel, pashouder moet kaart altijd eerst afgevenINLOGGEN VIA www.uitinhetmeetjesland.be OM JOUW VOORDELEN TE ZIEN

Omruilvoordelenzijn verschillend per aanbiedermoet je omruilen voor puntenhoe waardevoller of specialer het voordeel, hoe meer punten je nodig hebtook pashouders uit andere regios kunnen voordelen omruilen

https://docs.google.com/document/d/152dCYhTryLVsZDpzt4Ck9d0htA3gB_zjPRs77ACmlAQ/edit

computer met balie app en lezer(s) OF website balie.uitpas.be (geen lezers)

gsm met mobiele applicatie (downloaden in app store)

spaarzuil

Werken met UiTPAS

Publiekssite Lokale infobladenNieuwsbrievenFoldersBaliesBaliemedewerkers....

https://docs.google.com/document/d/152dCYhTryLVsZDpzt4Ck9d0htA3gB_zjPRs77ACmlAQ/editCommuniceren over UiTPAS