Uitdagingen bij scrum implementatie. Een overzicht · PDF fileUitdagingen, resultaten en...

Click here to load reader

 • date post

  15-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Uitdagingen bij scrum implementatie. Een overzicht · PDF fileUitdagingen, resultaten en...

 • Uitdagingen bij scrum implementatie. Een overzicht van reeds

  uitgevoerde casestudies.

  Herm van Veen

  Strategisch Organiseren, Master BCO

  Vrije Universiteit Amsterdam

  Faculteit sociale wetenschappen

  Afdeling organisatie wetenschappen

 • Uitdagingen, resultaten en relevante factoren in scrum implementatie casestudies Herm van Veen

  1

  Inleiding

  Steeds meer IT bedrijven overwegen de overstap van een planmatige software

  ontwikkelmethode naar een meer flexibele methode (Misra S. C., 2012; Salo & Abrahamsen, 2008).

  Flexibele ontwikkelmethodes verschillen onder anderen van traditionele ontwikkelmethodes in de

  manier waarop zij met veranderingen omgaan en de manier waarop teams samenwerken (Nerur,

  Mahapatra, & Mangalara, 2005; Misra, Kumar, & Kumar, 2009). Nerur et al. (2005) geven een

  overzicht van de verschillen, samengevat in figuur 1:

  Figuur 1. Verschillen tussen flexibele en planmatige software ontwikkelmethodes naar Nerur et al., 2005

  Boehm (2002) stelt dat er voor beide soorten methodes situaties zijn waarin zij het beste tot

  uiting komen. Flexibele methoden zijn geschikt voor projecten waar de uitkomst onduidelijk is, er

  snel ingespeeld moet kunnen worden op tussentijdse veranderingen en klanten in staat zijn

  waardevolle input te leveren. Volgens Boehm (2002) hebben steeds meer IT projecten deze

  karakteristieken. De markt vraagt om korte levertijden en de eisen aan software veranderen

  voortdurend, ook tijdens het ontwikkelproces (Rising & Janoff, 2000; Long & Starr, 2008; Scotland

  Planmatig (traditioneel) Flexibel (Agile)

  Fundamentele

  aannames

  Systemen zijn goed te specificeren,

  voorspelbaar en de bouw er van moet

  zorgvuldig gepland worden

  Systemen kunnen opgebouwd worden

  door kleine teams vanuit principes van

  continu testen, feedback verzamelen en

  verbeteren

  Controle Proces georinteerd Mens georinteerd

  Managementstijl Hirarchisch en vanuit controle Leiderschap en samenwerking

  Kennis management Expliciet Impliciet

  Rollen Gespecialiseerd individueel werk Zelforganiserende teams met

  aanmoediging van taakwisseling

  Communicatie Formeel Informeel

  Klantenrol Belangrijk Cruciaal

  Project cycli Geleid door taken of activiteiten Geleid door productfuncties

  Ontwikkel model Levenscyclus (Waterfall/Spiral) Evolutionair-lever model

  Gewenste organisatie

  structuur

  Mechanisch (bureaucratisch met veel

  formalisatie)

  Organisch (flexibel en participatief)

  Technologie Geen restricties Object georinteerde technologie

 • Uitdagingen, resultaten en relevante factoren in scrum implementatie casestudies Herm van Veen

  2

  & Boutin, 2008). Met planmatige methodes lukt het organisaties niet hier op in te spelen (Nerur,

  Mahapatra, & Mangalara, 2005). Het is daarom voor veel organisaties noodzaak meer flexibele

  methodes te implementeren.

  En van de meest gebruikte flexibele software ontwikkelmethodes is scrum. Volgens een

  survey van Versionone (2011) onder meer dan 6000 gebruikers van flexibele software methodes,

  wordt scrum in 66% van de gevallen gebruikt. Casestudies laten zien dat zowel kleine, middelgrote

  en grote organisatie als Yahoo, Microsoft, Intel en Nokia, gebruik maken van de scrum methode

  (Marchenko & Abrahamson, 2008; Rising & Janoff, 2000; Fitzgerald, Hertnett, & Conboy, 2006;

  Scotland & Boutin, 2008). De scrum methode werkt met drie rollen: de scrum master, het (zelf

  organiserende) ontwikkelteam en de product eigenaar (Schwaber, 1995). Als de software

  ontwikkeld wordt voor een klant, neemt de klant deel in het projectteam als producteigenaar. In het

  ontwikkelteam nemen medewerkers met verschillende functies plaats (ontwerpers, ontwikkelaars,

  testers, etc.). Het ontwikkelteam ontdekt gaandeweg hoe het product er uit komt te zien en wat daar

  allemaal voor nodig is.

  Een scrum project wordt opgedeeld in drie tot vier weken durende iteraties die sprints

  worden genoemd. Voorafgaand aan elke sprint komen het ontwikkelteam en de product eigenaar bij

  elkaar om te bespreken welke functies het product moet bevatten. Dan bepaald het ontwikkelteam

  zelf wat zij in de komende sprint af kunnen krijgen. De voortgang van deze lijst met actiepunten

  wordt voor iedereen zichtbaar bijgehouden op een sprint backlog en een burndown chart. Op deze

  manier behoudt het ontwikkelteam het overzicht. Elke ochtend komt het ontwikkelteam 15 minuten

  bij elkaar met de scrum master. Hier wordt de voortgang besproken en kunnen teamleden reageren

  op problemen die anderen tegenkomen. Een sprint wordt afgesloten met een bijeenkomst waarin de

  resultaten worden getoond aan de producteigenaar. Het ontwikkelteam presenteert een zo concreet

  mogelijk product waar de product eigenaar op kan reageren. Daarna worden de wensen voor de

  volgende sprint vast gesteld. Na de bijeenkomst met het ontwikkelteam, de producteigenaar en de

  scrum master, komt het ontwikkelteam bij elkaar. Het ontwikkelteam evalueert het proces van de

  sprint en stelt leer- en actiepunten voor de volgende sprint op. (Srinivasan & Lundqvist, 2009;

  Rising & Janoff, 2000; Schwaber, 1995).

  Cardozo et al. laten in een review van 28 casestudies naar scrum implementaties zien dat

  (afdelingen van) organisaties betere resultaten kunnen behalen met het werken volgens de scrum

  methode dan dat zij behaalden met planmatige methoden. Van de 28 casestudies meten veertien

  studies een productiviteitsstijging, zes studies rapporteren een kwaliteitsstijging, vijf studies

  noemen een stijging van de klant tevredenheid en eveneens vijf studies spreken van een stijging van

  de team motivatie. In totaal beschrijft 75% van de door Cardozo et al. onderzochte rapporten een

  verbetering. Dezelfde casestudies noemen echter ook allerlei uitdagingen die organisaties

 • Uitdagingen, resultaten en relevante factoren in scrum implementatie casestudies Herm van Veen

  3

  tegenkomen bij het implementeren van de scrum methode. Figuur 1 laat een aantal verschillen zien

  tussen planmatige en flexibele ontwikkelmethoden en de overstap hiertussen blijkt in de praktijk

  zowel voor medewerkers, managers als klanten niet altijd gemakkelijk (Srinivasan & Lundqvist,

  2009; Marchenko & Abrahamson, 2008; Hosbond & Nielsen, 2008; Mann & Maurer, 2005; Moe,

  Dingsyr, & Dyba, 2010).

  Onderzoek van Boehm en Turner (2005) en onderzoek van Nerur et al. (2005) geeft een

  overzicht van uitdagingen die organisaties tegen komen bij implementaties van flexibele software

  ontwikkelmethodes, maar een overzicht van de uitdagingen die organisaties specifiek tegenkomen

  bij scrum implementaties ontbreekt. Bovendien geven zowel Boehm en Turner als Nerur et al. niet

  aan waar de uitdagingen die zij beschrijven vandaan komen en is in hun papers dus niet terug te

  vinden wanneer deze uitdagingen voorkomen. Dit literatuur review stelt de vraag: welke

  uitdagingen, resultaten en relevante factoren beschrijven casestudies naar scrum implementaties?

  Een dergelijk overzicht helpt organisaties in te schatten welke uitdagingen zij kunnen verwachten

  bij een scrum implementatie. Daarnaast biedt een overzicht van uitdagingen richtlijnen voor

  toekomstig onderzoek naar scrum implementaties. Moe et al. (2010) laten zien dat er veel

  onderzoek is gedaan naar scrum implementaties, maar dat een verklaring van deze uitdagingen met

  wetenschappelijke theorien ontbreekt. Het belang hiervan is tweeledig: het scherpt

  veranderkundige theorien aan en helpt organisaties niet alleen te begrijpen welke uitdagingen zij

  kunnen verwachten, maar ook te begrijpen wat zij daar aan kunnen doen. Om de aanbevelingen van

  Moe et al. (2010) op te volgen en uitdagingen bij scrum implementaties te verklaren, is het

  allereerst belangrijk te weten welke uitdagingen er voorkomen en wanneer.

  Theorie

  Nerur et al. (2005) noemen vier categorien uitdagingen bij implementaties van flexibele

  ontwikkelmethoden: management en organisatie, mensen, processen en technologie. De categorie

  management en organisatie bevat uitdagingen op het gebied van organisatiecultuur, structuur,

  beloningssystemen en management stijl. De categorie mensen bevat uitdagingen op het gebied van

  competenties en klantrelaties. In de categorie proces staan veranderingen naar een mensgericht

  proces, korte iteraties, het managen van grote projecten en het selecteren van de juiste flexibele

  ontwikkelmethode. In de categorie technologie staan de geschiktheid van de huidige technologie

  en het leren gebruiken hiervan.

  Boehm en Turner (2005) noemen drie categorien uitdagingen bij implementaties van

  flexibele ontwikkelmethoden: ontwikkel proces conflicten, business proces conflicten en mensen

  conflicten. In de eerste categorie beschrijven zij uitdagingen die ontstaan door variatie in methodes

  binnen de ontwikkeling van n product, het toepassen van een nieuwe ontwikkelmethode op een

 • Uitdagingen, resultaten en relevante factoren in scrum implementatie casestudies Herm van Veen

  4

  proces dat al jaren op eenzelfde manier plaatsvindt en het voldoen aan eisen die vanuit de

  organisatie staan voorgeschreven. In de categorie Business proces conflicten vallen uitdagingen op

  het gebied van medewe