UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC KẾT QuẢ KỲ THI...

of 46 /46
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC KẾT QuẢ KỲ THI OLYMPIC 19/5 NĂM 2016 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Nữ Tên trường Lớp Môn thi tong_ket Phòng thi SBD Điểm thi Huy chương Dương Hoàng Anh 09-11-2000 Bình Phước TRUE THPT Bù Đăng 10a12 Địa 10 Khá 1 0001 7,75 Đoàn Thị Ngọc Anh 23-02-2000 Bình Phước TRUE THPT Lộc Thái 10A2 Địa 10 Khá 1 0002 6,50 Nguyễn Ngọc Minh Anh 19-06-2000 Bình Phước TRUE THPT Phước Bình 10TN4 Địa 10 Giỏi 1 0003 9,75 Đồng Phạm Thị Lan Anh 01-04-2000 Bình Phước TRUE THPT Hùng Vương 10C Địa 10 Giỏi 1 0004 10,00 Đồng Ngô Thị Ngọc ánh 16-08-2000 Bình Phước TRUE THPT Thống Nhất 10A3 Địa 10 Khá 1 0005 4,50 Lương Văn Cường 12-03-2000 Bình Phước FALSE THPT Đồng Xoài 10C Địa 10 Khá 1 0006 15,25 Vàng Nguyễn Phương Thúy Diễm 07-07-2000 Bình Phước TRUE THPT Hùng Vương 10C Địa 10 Giỏi 1 0007 10,25 Đồng Trần Thị Dung 28-08-2000 Bình Phước TRUE THPT Thống Nhất 10A3 Địa 10 Khá 1 0008 8,25 Phan Thị Thùy Dương 05-01-2000 Bình Phước TRUE THPT Trần Phú 10A3 Địa 10 Khá 1 0009 8,00 Nguyễn Thị Anh Đào 26-12-2000 Bình Phước TRUE THCS & THPT Võ Thị Sáu 10A1 Địa 10 Khá 1 0010 7,25 Trần Thị Ngọc Đào 28-08-2000 Bình Phước TRUE THCS&THPT ĐaKia 10A3 Địa 10 Khá 1 0011 8,25 Trương Quang Đạt 27-05-2000 Bình Phước FALSE THPT Hùng Vương 10TN4 Địa 10 Khá 1 0012 11,75 Bạc Nguyễn Thị Giang 19-08-2000 Bình Phước TRUE THPT Lê Quý Đôn 10C7 Địa 10 Khá 1 0013 7,50 Nguyễn Thùy Giang 26-09-2000 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Du 10C1 Địa 10 Khá 1 0014 8,50 Đặng Thị Ngọc Giàu 16-12-2000 Bình Phước TRUE THPT Chơn Thành 10a4 Địa 10 Khá 1 0015 10,75 Đồng Gia Thị Hà 29-01-2000 Bình Phước TRUE THCS&THPT Lương Thế Vinh 10A1 Địa 10 Khá 1 0016 8,75 Huỳnh Thị Thu 02-04-2000 Bình Phước TRUE THPT Phước Bình 10TN4 Địa 10 Khá 1 0017 10,75 Đồng Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 11-12-2000 Bình Phước TRUE THCS & THPT Võ Thị Sáu 10A Địa 10 Khá 1 0018 6,25 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 29-10-1999 Bình Phước TRUE THPT TX Bình Long 10A10 Địa 10 Khá 1 0019 10,00 Đồng Phan Thị Thúy Hằng 16-06-2000 Bình Phước TRUE THCS&THPT Lương Thế Vinh 10A1 Địa 10 Khá 1 0020 11,25 Bạc Lê Thị Mỹ Hiền 05-10-2000 Bình Phước TRUE THPT Phước Bình 10TN6 Địa 10 Khá 1 0021 12,75 Bạc Ngô Thị Diệu Hiền 04-04-1999 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Hữu Cảnh 10A1 Địa 10 Khá 1 0022 9,50 Đồng Phạm Thị Hiền 10-05-2000 Bình Phước TRUE THPT TX Phước Long 10TN2 Địa 10 Khá 1 0023 6,00 Trần Thị Kim Hiền 10-03-2000 Bình Phước TRUE THCS&THPT Tân Tiến 10A2 Địa 10 Giỏi 1 0024 7,50 Bùi Trung Hiếu 10-07-2000 Bình Phước TRUE THPT Lộc Ninh 10a1 Địa 10 Giỏi 2 0025 8,75 Lê Minh Hiếu 10-03-2000 Bình Phước FALSE THPT Ngô Quyền 10A1 Địa 10 Khá 2 0026 6,50 Trần Minh Hiếu 16-05-2000 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Huệ 10A2 Địa 10 Khá 2 0027 4,50 Đoàn Thị Nhật Hoa 27-12-2000 Bình Phước TRUE THPT Lê Quý Đôn 10C2 Địa 10 Khá 2 0028 6,75 Trịnh Minh Huệ 29-05-2000 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Khuyến 10A9 Địa 10 Khá 2 0029 9,50 Đồng Nguyễn Thị Ngọc Huyền 20-03-2000 Bình Phước TRUE THPT Đồng Phú 10A1 Địa 10 Khá 2 0030 15,00 Bạc Phan Thanh Huyền 14-03-2000 Bình Phước TRUE THPT TX Phước Long 10TN1 Địa 10 Khá 2 0031 7,50 Đoàn Thị Thanh Hương 24-11-2000 Bình Phước TRUE THPT Chơn Thành 10A3 Địa 10 Khá 2 0032 9,00 Đồng Nguyễn Văn Kiếm 16-11-2000 Bình Phước FALSE THPT Lê Quý Đôn 10C1 Địa 10 Khá 2 0033 17,50 Vàng Đàm Thị Kim 25-02-2000 Bình Phước TRUE THCS&THPT ĐaKia 10A5 Địa 10 Khá 2 0034 9,75 Đồng Bùi Thị Ngọc Lan 13-12-2000 Bình Phước TRUE THPT Thống Nhất 10A3 Địa 10 Khá 2 0035 8,00 Ngô Thị Lan 04-07-2000 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Hữu Cảnh 10A1 Địa 10 Khá 2 0036 10,50 Đồng 1/46

Embed Size (px)

Transcript of UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC KẾT QuẢ KỲ THI...

 • UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC KẾT QuẢ KỲ THI OLYMPIC 19/5 NĂM 2016

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Nữ Tên trường Lớp Môn thi tong_ketPhòng

  thiSBD Điểm thi

  Huy

  chương

  Dương Hoàng Anh 09-11-2000 Bình Phước TRUE THPT Bù Đăng 10a12 Địa 10 Khá 1 0001 7,75

  Đoàn Thị Ngọc Anh 23-02-2000 Bình Phước TRUE THPT Lộc Thái 10A2 Địa 10 Khá 1 0002 6,50

  Nguyễn Ngọc Minh Anh 19-06-2000 Bình Phước TRUE THPT Phước Bình 10TN4 Địa 10 Giỏi 1 0003 9,75 Đồng

  Phạm Thị Lan Anh 01-04-2000 Bình Phước TRUE THPT Hùng Vương 10C Địa 10 Giỏi 1 0004 10,00 Đồng

  Ngô Thị Ngọc ánh 16-08-2000 Bình Phước TRUE THPT Thống Nhất 10A3 Địa 10 Khá 1 0005 4,50

  Lương Văn Cường 12-03-2000 Bình Phước FALSE THPT Đồng Xoài 10C Địa 10 Khá 1 0006 15,25 Vàng

  Nguyễn Phương Thúy Diễm 07-07-2000 Bình Phước TRUE THPT Hùng Vương 10C Địa 10 Giỏi 1 0007 10,25 Đồng

  Trần Thị Dung 28-08-2000 Bình Phước TRUE THPT Thống Nhất 10A3 Địa 10 Khá 1 0008 8,25

  Phan Thị Thùy Dương 05-01-2000 Bình Phước TRUE THPT Trần Phú 10A3 Địa 10 Khá 1 0009 8,00

  Nguyễn Thị Anh Đào 26-12-2000 Bình Phước TRUE THCS & THPT Võ Thị Sáu 10A1 Địa 10 Khá 1 0010 7,25

  Trần Thị Ngọc Đào 28-08-2000 Bình Phước TRUE THCS&THPT ĐaKia 10A3 Địa 10 Khá 1 0011 8,25

  Trương Quang Đạt 27-05-2000 Bình Phước FALSE THPT Hùng Vương 10TN4 Địa 10 Khá 1 0012 11,75 Bạc

  Nguyễn Thị Giang 19-08-2000 Bình Phước TRUE THPT Lê Quý Đôn 10C7 Địa 10 Khá 1 0013 7,50

  Nguyễn Thùy Giang 26-09-2000 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Du 10C1 Địa 10 Khá 1 0014 8,50

  Đặng Thị Ngọc Giàu 16-12-2000 Bình Phước TRUE THPT Chơn Thành 10a4 Địa 10 Khá 1 0015 10,75 Đồng

  Gia Thị Hà 29-01-2000 Bình Phước TRUE THCS&THPT Lương Thế Vinh 10A1 Địa 10 Khá 1 0016 8,75

  Huỳnh Thị Thu Hà 02-04-2000 Bình Phước TRUE THPT Phước Bình 10TN4 Địa 10 Khá 1 0017 10,75 Đồng

  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 11-12-2000 Bình Phước TRUE THCS & THPT Võ Thị Sáu 10A Địa 10 Khá 1 0018 6,25

  Nguyễn Thị Mỹ Hảo 29-10-1999 Bình Phước TRUE THPT TX Bình Long 10A10 Địa 10 Khá 1 0019 10,00 Đồng

  Phan Thị Thúy Hằng 16-06-2000 Bình Phước TRUE THCS&THPT Lương Thế Vinh 10A1 Địa 10 Khá 1 0020 11,25 Bạc

  Lê Thị Mỹ Hiền 05-10-2000 Bình Phước TRUE THPT Phước Bình 10TN6 Địa 10 Khá 1 0021 12,75 Bạc

  Ngô Thị Diệu Hiền 04-04-1999 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Hữu Cảnh 10A1 Địa 10 Khá 1 0022 9,50 Đồng

  Phạm Thị Hiền 10-05-2000 Bình Phước TRUE THPT TX Phước Long 10TN2 Địa 10 Khá 1 0023 6,00

  Trần Thị Kim Hiền 10-03-2000 Bình Phước TRUE THCS&THPT Tân Tiến 10A2 Địa 10 Giỏi 1 0024 7,50

  Bùi Trung Hiếu 10-07-2000 Bình Phước TRUE THPT Lộc Ninh 10a1 Địa 10 Giỏi 2 0025 8,75

  Lê Minh Hiếu 10-03-2000 Bình Phước FALSE THPT Ngô Quyền 10A1 Địa 10 Khá 2 0026 6,50

  Trần Minh Hiếu 16-05-2000 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Huệ 10A2 Địa 10 Khá 2 0027 4,50

  Đoàn Thị Nhật Hoa 27-12-2000 Bình Phước TRUE THPT Lê Quý Đôn 10C2 Địa 10 Khá 2 0028 6,75

  Trịnh Minh Huệ 29-05-2000 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Khuyến 10A9 Địa 10 Khá 2 0029 9,50 Đồng

  Nguyễn Thị Ngọc Huyền 20-03-2000 Bình Phước TRUE THPT Đồng Phú 10A1 Địa 10 Khá 2 0030 15,00 Bạc

  Phan Thanh Huyền 14-03-2000 Bình Phước TRUE THPT TX Phước Long 10TN1 Địa 10 Khá 2 0031 7,50

  Đoàn Thị Thanh Hương 24-11-2000 Bình Phước TRUE THPT Chơn Thành 10A3 Địa 10 Khá 2 0032 9,00 Đồng

  Nguyễn Văn Kiếm 16-11-2000 Bình Phước FALSE THPT Lê Quý Đôn 10C1 Địa 10 Khá 2 0033 17,50 Vàng

  Đàm Thị Kim 25-02-2000 Bình Phước TRUE THCS&THPT ĐaKia 10A5 Địa 10 Khá 2 0034 9,75 Đồng

  Bùi Thị Ngọc Lan 13-12-2000 Bình Phước TRUE THPT Thống Nhất 10A3 Địa 10 Khá 2 0035 8,00

  Ngô Thị Lan 04-07-2000 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Hữu Cảnh 10A1 Địa 10 Khá 2 0036 10,50 Đồng

  1/46

 • Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Nữ Tên trường Lớp Môn thi tong_ketPhòng

  thiSBD Điểm thi

  Huy

  chương

  Nguyễn Dương Cẩm Lệ 15-02-2000 Bình Phước FALSE THPT Lộc Hiệp 10A2 Địa 10 Khá 2 0037 7,25

  Trần Thị Liên 07-12-2000 Bình Phước TRUE THCS&THPT ĐaKia 10A2 Địa 10 Khá 2 0038 8,50

  Hoàng Thị Diệu Linh 23-06-2000 Bình Phước TRUE THPT Ngô Quyền 10A1 Địa 10 Khá 2 0039 8,75

  Ninh Thị Khánh Linh 26-12-2000 Bình Phước TRUE THPT Phước Bình 10TN2 Địa 10 Giỏi 2 0040 16,50 Vàng

  Tạ Thị Thùy Linh 24-03-2000 Bình Phước TRUE THPT Thống Nhất 10A2 Địa 10 Khá 2 0041 7,25

  Hoàng Thị Loan 27-04-2000 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Khuyến 10A9 Địa 10 Khá 2 0042 6,75

  Vũ Đức Long 16-07-1000 Bình Phước FALSE THPT Phú Riềng 10A5 Địa 10 Khá 2 0043 6,50

  Vũ Thị Lộc 13-03-2000 Bình Phước TRUE THPT Chơn Thành 10A3 Địa 10 Khá 2 0044 11,00 Đồng

  Đinh Thị Luyến 29-01-2000 Bình Phước TRUE PTDTNT THPT Bình Phước 10A Địa 10 Giỏi 2 0045 12,50 Bạc

  Nguyễn Hà Thảo Ly 12-11-2000 Bình Phước TRUE THPT Chu Văn An 10A1 Địa 10 Khá 2 0046 5,75

  Hồ Nhựt Mai 05-03-2000 Bình Phước TRUE THCS&THPT Lương Thế Vinh 10A7 Địa 10 Khá 2 0047 8,00

  Vũ Thị Đức Mến 22-02-2000 Bình Phước TRUE THPT Phú Riềng 10A2 Địa 10 Giỏi 2 0048 9,25 Đồng

  Lê Thành Nam 19-06-2000 Bình Phước FALSE THPT Lộc Thái 10T Địa 10 Khá 3 0049 11,25 Bạc

  Nguyễn Thị Thúy Nga 26-09-2000 Bình Phước TRUE THPT Trần Phú 10A3 Địa 10 Khá 3 0050 12,25 Bạc

  Nguyễn Thị Kim Ngân 01-02-2000 Bình Phước TRUE THPT Lê Quý Đôn 10C2 Địa 10 Khá 3 0051 5,50

  Hà Thúy Ngọc 17-04-2000 Bình Phước TRUE THPT Phước Bình 10TN2 Địa 10 Giỏi 3 0052 16,50 Vàng

  Nguyễn Diệp Ngọc 20-02-2000 Bình Phước TRUE THPT Thanh Hòa 10A3 Địa 10 Khá 3 0053 8,00

  Trần Thị Minh Nguyệt 22-09-2000 Bình Phước TRUE THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 10A1 Địa 10 Khá 3 0054 7,00

  Lê Thị Ngọc Nhi 07-07-2000 Bình Phước TRUE THPT Trần Phú 10A6 Địa 10 Khá 3 0055 8,25

  Phan Nam Nhi 19-10-2000 Bình Phước FALSE THPT Đồng Xoài 10TN1 Địa 10 Giỏi 3 0056 14,50 Bạc

  Đoàn Thị Nhiều 20-12-2000 Bình Phước TRUE THPT Thanh Hòa 10A10 Địa 10 Khá 3 0057 7,50

  Điểu Thị Nhung 22-11-2000 Bình Phước TRUE PTDTNT THPT Bình Phước 10C Địa 10 Giỏi 3 0058 11,50 Bạc

  Lê Thị Mỹ Nhung 08-09-2000 Bình Phước TRUE THPT Lộc Ninh 10a3 Địa 10 Khá 3 0059 11,25 Bạc

  Trần Thị Nhung 20-10-2000 Bình Phước TRUE THPT Hùng Vương 10C Địa 10 Giỏi 3 0060 15,25 Vàng

  Nguyễn Thị Minh Như 04-05-2000 Bình Phước TRUE THPT Lộc Thái 10A2 Địa 10 Khá 3 0061 9,00 Đồng

  Phan Quỳnh Như 19-09-2000 Bình Phước TRUE THCS&THPT Tân Tiến 10A2 Địa 10 Khá 3 0062 3,25

  Lê Thanh Phong 03-11-2000 Bình Phước FALSE THPT Đồng Xoài 10C Địa 10 Khá 3 0063 12,75 Bạc

  Vũ Duy Phong 20-10-2000 Bình Phước FALSE THPT Lộc Ninh 10a3 Địa 10 Khá 3 0064 12,75 Bạc

  Lê Hữu Phước 03-10-2000 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Du 10C1 Địa 10 Giỏi 3 0065 14,00 Bạc

  Lê Hữu Phước 16-03-2000 Bình Phước FALSE THPT Phú Riềng 10A3 Địa 10 Khá 3 0066 8,25

  Điểu Thị Phương 29-12-2000 Bình Phước TRUE PTDTNT THPT Bình Phước 10C Địa 10 Khá 3 0067 11,50 Bạc

  Lê Thị Phương 20-10-2000 Bình Phước TRUE THPT Đồng Phú 10A1 Địa 10 Giỏi 3 0068 11,00 Đồng

  Tô Thị Thu Phương 19-06-2000 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Du 10C1 Địa 10 Khá 3 0069 9,25 Đồng

  Vũ Thị Thu Phương 14-05-2000 Bình Phước TRUE THPT Đồng Phú 10A1 Địa 10 Giỏi 3 0070 12,00 Bạc

  Hoàng Thị Bích Phượng 10-12-2000 Bình Phước TRUE THCS & THPT Võ Thị Sáu 10A1 Địa 10 Giỏi 3 0071 9,75 Đồng

  Hồ Lê Trúc Quỳnh 16-10-2000 Bình Phước TRUE THPT Lộc Thái 10D Địa 10 Khá 3 0072 6,75

  Trần Thị Như Quỳnh 27-05-2000 Bình Phước TRUE THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 10A1 Địa 10 Khá 4 0073 11,25 Bạc

  Đinh Văn Tâm 06-12-2000 Bình Phước FALSE THPT TX Bình Long 10A3 Địa 10 Khá 4 0074 8,25

  Nguyễn Thị Thanh Tâm 26-03-2000 Bình Phước TRUE THPT Bù Đăng 10a12 Địa 10 Khá 4 0075 5,25

  2/46

 • Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Nữ Tên trường Lớp Môn thi tong_ketPhòng

  thiSBD Điểm thi

  Huy

  chương

  Nguyễn Văn Thái 18-11-2000 Bình Phước FALSE THPT Đăk Ơ 10A4 Địa 10 Khá 4 0076 9,00 Đồng

  Đinh Thị Phương Thảo 07-01-2000 Bình Phước TRUE THPT Lê Quý Đôn 10C3 Địa 10 Khá 4 0077 8,50

  Điểu Thị Thẩm 15-08-2000 Bình Phước TRUE PTDTNT THPT Bình Phước 10B Địa 10 Khá 4 0078 11,00 Đồng

  Tôn Nữ Diễm Thi 19-09-2000 Bình Phước TRUE THPT Phú Riềng 10A5 Địa 10 Khá 4 0079 10,00 Đồng

  Phan Thị Thanh Thiện 09-01-2000 Bình Phước TRUE THCS&THPT Lương Thế Vinh 10A1 Địa 10 Khá 4 0080 6,75

  Nguyễn Văn Thoại 15-08-2000 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Du 10C2 Địa 10 Khá 4 0081 4,25

  Hoàng Thị Thơm 11-11-2000 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Huệ 10C2 Địa 10 Khá 4 0082 7,50

  Tạ Thảo Thơm 29-04-2000 Bình Phước TRUE THPT TX Phước Long 10TN2 Địa 10 Khá 4 0083 9,00 Đồng

  Nguyễn Thị Lê Thu 17-04-2000 Bình Phước TRUE THPT TX Bình Long 10A3 Địa 10 Khá 4 0084 4,75

  Phạm Hoài Thu 13-02-2000 Bình Phước TRUE THPT Trần Phú 10A7 Địa 10 Khá 4 0085 6,25

  Trần Thị Hoài Thu 14-07-2000 Bình Phước TRUE THCS & THPT Võ Thị Sáu 10A1 Địa 10 Khá 4 0086 10,25 Đồng

  Nguyễn Văn Thuật 28-10-2000 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Khuyến 10A9 Địa 10 Khá 4 0087 10,25 Đồng

  Nguyễn Thị Thúy 20-05-2000 Bình Phước TRUE THPT Thanh Hòa 10A3 Địa 10 Khá 4 0088 6,75

  Nguyễn Thị Phương Thúy 17-10-2000 Bình Phước TRUE THPT Ngô Quyền 10A1 Địa 10 Khá 4 0089 8,50

  Phạm Thanh Thúy 28-06-2000 Bình Phước TRUE THPT Chu Văn An 10A1 Địa 10 Khá 4 0090 6,25

  Nguyễn Minh Thư 03-05-2000 Bình Phước TRUE THPT Hùng Vương 10C Địa 10 Khá 4 0091 8,50

  Vũ Thị Anh Thư 10-04-2000 Bình Phước TRUE THPT TX Bình Long 10A4 Địa 10 Khá 4 0092 8,00

  Nguyễn Thị Thùy Tiên 08-07-2000 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Hữu Cảnh 10A4 Địa 10 Khá 4 0093 7,00

  Bùi Thị Thu Trang 27-05-2000 Bình Phước TRUE THPT TX Bình Long 10A10 Địa 10 Khá 4 0094 9,25 Đồng

  Hồ Thị Mỹ Trang 03-05-2000 Bình Phước TRUE THPT Thanh Hòa 10A3 Địa 10 Giỏi 4 0095 10,00 Đồng

  Trần Huyền Trang 21-10-2000 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Khuyến 10A9 Địa 10 Khá 4 0096 11,25 Bạc

  Nguyễn Mộc Quế Trâm 22-10-2000 Bình Phước TRUE THPT TX Phước Long 10TN2 Địa 10 Khá 5 0097 8,25

  Đỗ Thị Thúy Trinh 27-08-2000 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Huệ 10A2 Địa 10 Khá 5 0098 8,75

  Võ Thị Hồng Trinh 06-06-2000 Bình Phước TRUE THPT Phú Riềng 10A6 Địa 10 Giỏi 5 0099 10,50 Đồng

  Võ Thị Tố Trinh 24-10-2000 Bình Phước TRUE THPT Đồng Xoài 10C Địa 10 Giỏi 5 0100 14,00 Bạc

  Nguyễn Ngọc Trúc 27-04-2000 Bình Phước TRUE THPT Chu Văn An 10A1 Địa 10 Khá 5 0101 6,75

  Bùi Minh Truyền 27-09-2000 Bình Phước FALSE THPT Ngô Quyền 10A1 Địa 10 Khá 5 0102 7,75

  Đinh Quang Trường 16-12-1999 Bình Phước FALSE THPT Đăk Ơ 10A3 Địa 10 Khá 5 0103 9,25 Đồng

  Trần Quang Trưởng 21-03-2000 Bình Phước FALSE THPT Đồng Xoài 10TN1 Địa 10 Khá 5 0104 11,00 Đồng

  Ngô Thị Thanh Tuyền 28-07-2000 Bình Phước TRUE THPT Đồng Phú 10D1 Địa 10 Giỏi 5 0105 11,25 Bạc

  Hoàng Kim Tuyến 01-01-2000 Bình Phước TRUE PTDTNT THPT Bình Phước 10B Địa 10 Khá 5 0106 9,50 Đồng

  Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 15-05-2000 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Du 10C1 Địa 10 Khá 5 0107 8,50

  Bùi Thị Phương Uyên 28-11-2000 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Hữu Cảnh 10A2 Địa 10 Khá 5 0108 9,25 Đồng

  Nguyễn Long Vũ 19-01-2000 Bình Phước FALSE THPT Đồng Phú 10A1 Địa 10 Khá 5 0109 9,75 Đồng

  Nguyễn Thị Xuân 21-04-2000 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Khuyến 10A9 Địa 10 Khá 5 0110 9,50 Đồng

  Nguyễn Thị Hải Yến 29-01-2000 Bình Phước TRUE THPT Lộc Ninh 10a3 Địa 10 Giỏi 5 0111 6,25

  Nguyễn Thị Thu An 20-08-1999 Bình Phước TRUE THCS&THPT ĐaKia 11a1 Địa 11 Giỏi 1 0001 12,50 Bạc

  Hà Tuấn Anh 11-07-1999 Bình Phước FALSE THPT Lộc Thái 11A2 Địa 11 Giỏi 1 0002 10,00 Đồng

  Lại Thị Lan Anh 28-04-1999 Bình Phước TRUE THPT Thanh Hòa 11A1 Địa 11 Giỏi 1 0003 8,75 Đồng

  3/46

 • Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Nữ Tên trường Lớp Môn thi tong_ketPhòng

  thiSBD Điểm thi

  Huy

  chương

  Nguyễn Thị Ngọc ánh 10-10-1999 Bình Phước TRUE THPT Thống Nhất 11A2 Địa 11 Giỏi 1 0004 9,75 Đồng

  Phan Thị Như Bình 13-09-1999 Bình Phước TRUE THPT TX Bình Long 11A9 Địa 11 Khá 1 0005 13,75 Vàng

  Phạm Thị Hồng Châu 04-08-1999 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Du 11C Địa 11 Khá 1 0006 11,25 Bạc

  Nguyễn Đức Chi 28-03-1999 Bình Phước FALSE THPT Đồng Phú 11D1 Địa 11 Khá 1 0007 8,75 Đồng

  Mai Thị Hoa Cúc 25-08-1999 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Hữu Cảnh 11A10 Địa 11 Khá 1 0008 10,50 Đồng

  Nguyễn Thị Hoàng Diệu 20-04-1999 Bình Phước TRUE THPT Hùng Vương 11C Địa 11 Giỏi 1 0009 14,75 Vàng

  Nông Thị Dinh 05-10-1999 Bình Phước TRUE THPT Lê Quý Đôn 11B3 Địa 11 Khá 1 0010 5,50

  Nguyễn Thị ánh Dịu 04-10-1999 Bình Phước TRUE THPT Ngô Quyền 11A1 Địa 11 Khá 1 0011 7,25

  Đỗ Thị Thùy Dung 14-10-1999 Bình Phước TRUE THPT Phú Riềng 11A1 Địa 11 Giỏi 1 0012 12,25 Bạc

  Lê Thị Thu Dương 04-01-1999 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Khuyến 11A9 Địa 11 Giỏi 1 0013 13,50 Bạc

  Trần Anh Đại 09-03-1999 Bình Phước FALSE THPT Đồng Phú 11C Địa 11 Khá 1 0014 10,00 Đồng

  Đỗ Thị Anh Đào 24-10-1999 Bình Phước TRUE THPT Chu Văn An 11A2 Địa 11 Khá 1 0015 8,75 Đồng

  Nguyễn Anh Đức 08-11-1999 Bình Phước FALSE THPT TX Phước Long 11TN2 Địa 11 Khá 1 0016 7,25

  Hồ Thị Hoàng Giang 26-12-1999 Bình Phước TRUE THPT Trần Phú 11A2 Địa 11 Khá 1 0017 10,50 Đồng

  Nguyễn Thị Mỹ Hà 02-02-2000 Bình Phước TRUE THPT Bù Đăng 11a5 Địa 11 Khá 1 0018 4,25

  Hoàng Thị Hành 25-07-1999 Bình Phước TRUE THPT Đồng Phú 11C Địa 11 Khá 1 0019 8,00

  Bùi Đức Hạnh 24-11-1999 Bình Phước FALSE THCS&THPT Lương Thế Vinh 11A3 Địa 11 Giỏi 1 0020 10,00 Đồng

  Lê Thị Hạnh 10-04-1999 Bình Phước TRUE THPT Lộc Hiệp 11A1 Địa 11 Khá 1 0021 6,75

  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 03-04-1999 Bình Phước TRUE THPT TX Bình Long 11A9 Địa 11 Khá 1 0022 9,50 Đồng

  Hoàng Thị Hằng 09-07-1999 Bình Phước TRUE THPT Ngô Quyền 11A1 Địa 11 Khá 1 0023 7,25

  Trần Thị Thu Hằng 04-07-1999 Bình Phước TRUE THCS&THPT Lương Thế Vinh 11A1 Địa 11 Khá 1 0024 7,25

  Phan Thị Thu Hiền 09-01-1999 Bình Phước TRUE THCS&THPT Tân Tiến 11A3 Địa 11 Giỏi 2 0025 14,00 Vàng

  Nguyễn Thị Hoa 12-02-1999 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Du 11C Địa 11 Khá 2 0026 7,75

  Van Thành Hộ 11-07-1999 Bình Phước FALSE THPT Thanh Hòa 11A10 Địa 11 Khá 2 0027 8,25

  Nguyễn Thị Tuyết Hồng 24-06-1999 Bình Phước TRUE THCS&THPT Lương Thế Vinh 11A3 Địa 11 Khá 2 0028 7,25

  Trần Văn Hùng 10-06-1999 Bình Phước FALSE THPT Đăk Ơ 11A2 Địa 11 Khá 2 0029 8,25

  Bùi Thị Minh Huyền 05-09-1999 Bình Phước TRUE PTDTNT THPT Bình Phước 11B Địa 11 Khá 2 0030 8,50

  Đặng Thị Thanh Hương 08-02-1999 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Khuyến 11A9 Địa 11 Khá 2 0031 12,25 Bạc

  Hồ Thị Thu Hương 08-06-1999 Bình Phước TRUE THPT Ngô Quyền 11A1 Địa 11 Khá 2 0032 7,00

  Nguyễn Thị Hương 28-05-1999 Bình Phước TRUE THPT Lộc Ninh 11a7 Địa 11 Khá 2 0033 7,25

  Vũ Đức Khải 18-12-1999 Bình Phước FALSE THPT Đồng Xoài 11C Địa 11 Khá 2 0034 8,25

  Lưu Thị Thúy Kiều 19-06-1999 Bình Phước TRUE THPT Lộc Thái 11D Địa 11 Khá 2 0035 5,75

  Lý Thị Ngọc Lan 26-09-1999 Bình Phước TRUE THPT Thống Nhất 11A2 Địa 11 Khá 2 0036 7,50

  Vũ Thị Ngọc Lan 09-10-1999 Bình Phước TRUE THPT Đồng Phú 11D1 Địa 11 Khá 2 0037 9,50 Đồng

  Nguyễn Thị Linh 21-01-1999 Bình Phước TRUE THPT Ngô Quyền 11A2 Địa 11 Giỏi 2 0038 7,75

  Võ Thị Mỹ Linh 09-10-1999 Bình Phước TRUE THCS & THPT Võ Thị Sáu 11A1 Địa 11 Khá 2 0039 9,50 Đồng

  Mã Thị Loan 12-06-1999 Bình Phước TRUE THCS&THPT Tân Tiến 11A3 Địa 11 Giỏi 2 0040 9,00 Đồng

  Nguyễn Trần Thùy Lương 03-10-1999 Bình Phước TRUE THPT Lộc Thái 11A1 Địa 11 Khá 2 0041 10,00 Đồng

  Kiều Thảo Ly 17-08-1999 Bình Phước TRUE THPT TX Phước Long 11TN2 Địa 11 Giỏi 2 0042 12,25 Bạc

  4/46

 • Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Nữ Tên trường Lớp Môn thi tong_ketPhòng

  thiSBD Điểm thi

  Huy

  chương

  Hà Công Minh 10-03-1999 Bình Phước FALSE THPT Đồng Xoài 11D2 Địa 11 Khá 2 0043 10,25 Đồng

  Nông Iêu Mỳ 28-06-1999 Bình Phước TRUE PTDTNT THPT Bình Phước 11A Địa 11 Khá 2 0044 6,75

  Trần Thị Nguyệt Nga 17-04-1999 Bình Phước TRUE THPT Lê Quý Đôn 11B3 Địa 11 Khá 2 0045 5,50

  Trần Thị Thanh Nga 20-03-1999 Bình Phước TRUE THPT TX Phước Long 11TN1 Địa 11 Giỏi 2 0046 9,75 Đồng

  Lê Thị Kim Ngân 07-01-1999 Bình Phước TRUE THPT Chơn Thành 11A8 Địa 11 Khá 2 0047 12,25 Bạc

  Lê Thị Bích Ngọc 23-08-1999 Bình Phước TRUE THCS&THPT ĐaKia 11a5 Địa 11 Khá 2 0048 9,00 Đồng

  Âu Thị Kiều Nhã 25-01-1998 Tiền Giang TRUE THPT Lộc Thái 11A3 Địa 11 Giỏi 3 0049 11,50 Bạc

  Nguyễn Thị Thanh Nhã 07-03-1999 Bình Phước TRUE PTDTNT THPT Bình Phước 11A Địa 11 Giỏi 3 0050 7,00

  Đào Nguyễn Yến Nhi 21-11-1999 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Huệ 11C1 Địa 11 Khá 3 0051 8,00

  Đặng Thị Yến Nhi 09-19-1999 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Khuyến 11A9 Địa 11 Giỏi 3 0052 14,75 Vàng

  Lê Thị Yến Nhi 27-08-1999 Bình Phước TRUE THPT Hùng Vương 11C Địa 11 Giỏi 3 0053 15,25 Vàng

  Nguyễn Thị Cẩm Nhu 12-09-1999 Bình Phước TRUE THPT Lê Quý Đôn 11B8 Địa 11 Khá 3 0054 8,00

  Nguyễn Thị Hồng Nhung 16-12-1999 Bình Phước TRUE THPT Lộc Ninh 11a14 Địa 11 Khá 3 0055 5,75

  Võ Thị Thu Nhung 20-09-1999 Bình Phước TRUE THPT Trần Phú 11A4 Địa 11 Khá 3 0056 9,25 Đồng

  Đặng Phan Quỳnh Như 02-02-1999 Bình Phước TRUE THPT Trần Phú 11A4 Địa 11 Khá 3 0057 8,75 Đồng

  Nguyễn Thị Bé Như 15-02-1999 Bình Phước TRUE THCS&THPT ĐaKia 11a3 Địa 11 Khá 3 0058 7,00

  Phạm Thị Huỳnh Như 04-05-1999 Bình Phước TRUE THCS & THPT Võ Thị Sáu 11A1 Địa 11 Khá 3 0059 9,50 Đồng

  Thị Sóc Phi 21-12-1998 Bình Phước TRUE THPT Lộc Hiệp 11A4 Địa 11 Khá 3 0060 7,00

  Lê Thị Thu Phương 28-09-1999 Bình Phước TRUE THPT Thống Nhất 11A5 Địa 11 Khá 3 0061 5,75

  Mai Nguyễn Trúc Phương 25-01-1999 Bình Phước TRUE THCS&THPT Đồng Tiến 11A1 Địa 11 Giỏi 3 0062 4,50

  Lê Thị Phượng 05-04-1999 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Khuyến 11A9 Địa 11 Khá 3 0063 9,75 Đồng

  Trần Văn Sang 15-01-1999 Bình Phước FALSE THPT Đồng Xoài 11C Địa 11 Khá 3 0064 13,00 Bạc

  Đặng Thị Tâm 21-11-1999 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Du 11C Địa 11 Khá 3 0065 6,75

  Phan Thị Thanh Tâm 19-07-1999 Bình Phước TRUE THPT Đồng Xoài 11C Địa 11 Khá 3 0066 8,50

  Nguyễn Hoàng Thái 05-08-1999 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Huệ 11C1 Địa 11 Khá 3 0067 5,75

  Nguyễn Trung Thành 26-10-1999 Bình Phước FALSE THPT Đồng Phú 11D1 Địa 11 Giỏi 3 0068 12,00 Bạc

  Vũ Thị Thu Thảo 11-09-1999 Bình Phước TRUE THPT TX Bình Long 11A9 Địa 11 Khá 3 0069 4,75

  Nguyễn Mai Thi 29-01-1999 Bình Phước TRUE THPT Phước Bình 11D2 Địa 11 Khá 3 0070 6,25

  Hoàng Trường Thịnh 27-08-1999 Bình Phước FALSE THPT Phú Riềng 11A2 Địa 11 Khá 3 0071 8,00

  Trần Thị Bích Thoa 19-06-1999 Bình Phước TRUE THCS&THPT Đồng Tiến 11A1 Địa 11 Khá 3 0072 5,00

  Nguyễn Thế Thông 12-11-1999 Bình Phước FALSE THPT TX Bình Long 11A9 Địa 11 Khá 4 0073 7,50

  Lê Đức Thuận 25-10-1999 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Huệ 11C1 Địa 11 Khá 4 0074 7,75

  Thị Thủy 03-10-1999 Bình Phước TRUE THCS&THPT Lương Thế Vinh 11A3 Địa 11 Khá 4 0075 8,75 Đồng

  Hà Anh Thư 18-08-1999 Bình Phước TRUE THPT Phú Riềng 11A7 Địa 11 Giỏi 4 0076 13,50 Bạc

  Nguyễn Minh Thư 19-08-1999 Bình Phước TRUE THCS & THPT Võ Thị Sáu 11A1 Địa 11 Khá 4 0077 8,25

  Hoàng Thị Thương 21-01-1999 Bình Phước TRUE THPT Thống Nhất 11A2 Địa 11 Khá 4 0078 9,50 Đồng

  Nguyễn Thị Hoài Thương 29-01-1999 Bình Phước TRUE THPT Hùng Vương 11C Địa 11 Khá 4 0079 8,50

  Trần Ngọc Hoài Thương 30-10-1999 Bình Phước TRUE THPT Chu Văn An 11A2 Địa 11 Khá 4 0080 8,00

  Huỳnh Thị Cẩm Tiên 06-05-1999 Bình Phước TRUE THPT Thanh Hòa 11A2 Địa 11 Giỏi 4 0081 9,50 Đồng

  5/46

 • Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Nữ Tên trường Lớp Môn thi tong_ketPhòng

  thiSBD Điểm thi

  Huy

  chương

  Huỳnh Nhật Tiến 28-08-1999 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Hữu Cảnh 11A10 Địa 11 Khá 4 0082 9,75 Đồng

  Nguyễn Văn Toàn 06-09-1999 Bình Phước FALSE THPT Phước Bình 11D1 Địa 11 Giỏi 4 0083 10,00 Đồng

  Lê Ngọc Sơn Trang 20-11-1999 Bình Phước TRUE THPT Thống Nhất 11A2 Địa 11 Giỏi 4 0084 11,75 Bạc

  Nguyễn Thị Huỳnh Trâm 12-09-1999 Bình Phước TRUE THPT Đồng Xoài 11C Địa 11 Khá 4 0085 7,00

  Nguyễn Hữu Trí 29-11-1999 Bình Phước FALSE THPT Trần Phú 11A1 Địa 11 Khá 4 0086 6,75

  Quách Bùi Duy Trí 03-03-1999 Bình Phước FALSE THPT TX Bình Long 11A9 Địa 11 Giỏi 4 0087 8,50

  Đàm Thị Tuyết Trinh 17-01-1999 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Hữu Cảnh 11A10 Địa 11 Giỏi 4 0088 10,00 Đồng

  Đặng Thị Mai Trinh 10-12-1999 Bình Phước TRUE THPT Hùng Vương 11C Địa 11 Khá 4 0089 10,50 Đồng

  Trần Thi Thu Trinh 21-09-1999 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Du 11C Địa 11 Khá 4 0090 8,00

  Trương Thị Trinh 06-07-1999 Bình Phước TRUE THPT Chu Văn An 11A2 Địa 11 Khá 4 0091 7,00

  Võ Minh Trường 20-11-1999 Bình Phước FALSE THPT Thanh Hòa 11A3 Địa 11 Khá 4 0092 6,75

  Nguyễn Thị Cẩm Tú 07-12-1999 Bình Phước TRUE THPT Lộc Ninh 11a2 Địa 11 Khá 4 0093 6,25

  Đỗ Thị Tươi 24-03-1999 Bình Phước TRUE THPT Lê Quý Đôn 11B6 Địa 11 Khá 4 0094 9,25 Đồng

  Nguyễn Hoàng Mỹ Uyên 01-01-1999 Bình Phước TRUE THPT Chơn Thành 11A3 Địa 11 Khá 4 0095 9,50 Đồng

  Nguyễn Thị Thu Uyên 24-05-1999 Bình Phước TRUE THPT Hùng Vương 11C Địa 11 Khá 4 0096 13,25 Bạc

  Lê Thị Cẩm Vân 07-06-1999 Bình Phước TRUE THPT Phước Bình 11D1 Địa 11 Giỏi 5 0097 7,50

  Lương Thị Hồng Vân 01-01-1999 Bình Phước TRUE THPT Thanh Hòa 11A3 Địa 11 Khá 5 0098 4,50

  Trần Thị Trường Vân 01-08-1999 Bình Phước TRUE THPT Lộc Hiệp 11A1 Địa 11 Khá 5 0099 5,25

  Hỷ Gia Vinh 10-10-1999 Bình Phước FALSE THPT Phú Riềng 11A2 Địa 11 Khá 5 0100 7,50

  Lê Thị Xoan 14-04-1999 Bình Phước TRUE THPT Chơn Thành 11A3 Địa 11 Khá 5 0101 11,75 Bạc

  Nguyễn Thị Xuân 10-12-1999 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Du 11C Địa 11 Khá 5 0102 11,00 Bạc

  Ninh Thị Xuân 23-02-1999 Bình Phước TRUE PTDTNT THPT Bình Phước 11C Địa 11 Khá 5 0103 7,75

  Hoàng Thị Như ý 04-10-1999 Bình Phước TRUE THPT Lê Quý Đôn 11B3 Địa 11 Giỏi 5 0104 6,50

  Trương Thị Như ý 22-10-1999 Bình Phước TRUE THPT Phước Bình 11D1 Địa 11 Khá 5 0105 6,50

  Hoàng Thị Ngọc Yến 29-04-1999 Bình Phước TRUE THCS&THPT Đồng Tiến 11A1 Địa 11 Khá 5 0106 6,00

  Mai Hoàng Yến 08-03-1999 Bình Phước TRUE THPT Phước Bình 11D2 Địa 11 Khá 5 0107 9,00 Đồng

  Vũ Thị Hoàng Yến 20-02-1999 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Khuyến 11A9 Địa 11 Khá 5 0108 10,50 Đồng

  Vũ Thị Kim Yến 13-12-1999 Bình Phước TRUE THPT TX Phước Long 11C Địa 11 Khá 5 0109 8,75 Đồng

  Nguyễn Thanh An 23-08-2000 Bình Phước FALSE THPT TX Phước Long 10TN1 Anh 10 Giỏi 1 0001 12,20 Đồng

  Đàm Thị Thu Anh 02-07-2000 Bình Phước TRUE THPT Thống Nhất 10A3 Anh 10 Khá 1 0002 6,10

  Đào Tuyết Anh 03-10-2000 Bình Phước TRUE THPT Lộc Thái 10T Anh 10 Giỏi 1 0003 9,60

  Điểu Thị Lan Anh 24-02-2000 Bình Phước TRUE PTDTNT THPT Bình Phước 10A Anh 10 Giỏi 1 0004 9,30

  Lưu Hoàng Trâm Anh 01-01-2000 Bình Phước TRUE THPT Đồng Phú 10A1 Anh 10 Khá 1 0005 11,60 Đồng

  Nguyễn Hoàng Anh 22-01-2000 Bình Phước FALSE THPT Bù Đăng 10a13 Anh 10 Khá 1 0006 9,00

  Nguyễn Thị Cẩm 02-10-2000 Bình Phước TRUE THPT TX Bình Long 10A10 Anh 10 Giỏi 1 0007 14,20 Bạc

  Nguyễn Thị Cúc 11-02-2000 Bình Phước FALSE THPT Lộc Hiệp 10A5 Anh 10 Khá 1 0008 9,30

  Hà Phú Cường 26-11-2000 Bình Phước FALSE THPT Đồng Xoài 10TN1 Anh 10 Giỏi 1 0009 11,85 Đồng

  Nguyễn Ngọc Diệp 07-11-2000 Bình Phước TRUE THPT Ngô Quyền 10A1 Anh 10 Khá 1 0010 6,30

  Nguyễn Quốc Duy 13-07-2000 Bình Phước FALSE THPT Lộc Ninh 10A1 Anh 10 Giỏi 1 0011 6,40

  6/46

 • Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Nữ Tên trường Lớp Môn thi tong_ketPhòng

  thiSBD Điểm thi

  Huy

  chương

  Võ Thành Duy 09-01-2000 Bình Phước FALSE THPT Thanh Hòa 10A1 Anh 10 Giỏi 1 0012 11,00 Đồng

  Mai Thành Đạt 17-12-2000 Bình Phước FALSE THPT Đồng Xoài 10TN1 Anh 10 Giỏi 1 0013 12,90 Bạc

  Nguyễn Thành Đạt 28-11-2000 Bình Phước FALSE THPT Hùng Vương 10D1 Anh 10 Khá 1 0014 15,90 Vàng

  Phạm Quốc Đạt 10-05-2000 Bình Phước FALSE THPT Chơn Thành 10A1 Anh 10 Giỏi 1 0015 12,80 Đồng

  Nguyễn Đăng Đức 02-10-2000 Bình Phước FALSE THPT Hùng Vương 10D1 Anh 10 Giỏi 1 0016 16,80 Vàng

  Lâm Hoàng Giang 01-01-2000 Bình Phước TRUE THPT Hùng Vương 10D1 Anh 10 Giỏi 1 0017 16,70 Vàng

  Nguyễn Thị Thu Hạnh 06-02-2000 Bình Phước TRUE THCS&THPT ĐaKia 10A1 Anh 10 Khá 1 0018 6,95

  Nguyễn Huỳnh Gia Hân 28-09-2000 Bình Phước TRUE THPT Lộc Ninh 10A1 Anh 10 Khá 1 0019 8,20

  Nguyễn Thị Ngọc Hân 14-11-2000 Bình Phước TRUE THCS&THPT Lương Thế Vinh 10A2 Anh 10 Khá 1 0020 15,60 Bạc

  Trần Thúy Hiền 11-01-2000 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Khuyến 10A11 Anh 10 Giỏi 1 0021 13,30 Bạc

  Vũ Thảo Hiền 11-20-2000 Bình Phước TRUE THPT Đồng Phú 10A1 Anh 10 Giỏi 1 0022 11,00 Đồng

  Nguyễn Quang Hiệp 12-07-2000 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Huệ 10A1 Anh 10 Khá 1 0023 8,40

  Nguyễn Quốc Hiếu 01-11-2000 Bình Phước FALSE THPT Thanh Hòa 10A1 Anh 10 Khá 1 0024 10,70 Đồng

  Nguyễn Trọng Hiếu 12-10-2000 Bình Phước FALSE THPT Bù Đăng 10a1 Anh 10 Giỏi 2 0025 7,00

  Phạm Thị Huệ 20-07-2000 Bình Phước TRUE THPT Đồng Phú 10D1 Anh 10 Giỏi 2 0026 11,40 Đồng

  Vũ trần Tuấn Huy 04-12-2000 Bình Phước FALSE THPT Đồng Xoài 10TN1 Anh 10 Giỏi 2 0027 13,00 Bạc

  Đào Thị Kiều 18-08-2000 Hưng Yên TRUE THPT Lộc Thái 10T Anh 10 Giỏi 2 0028 10,65 Đồng

  Nguyễn Bùi Ngọc Lan 13-02-2000 Nam Định TRUE THPT Lộc Thái 10T Anh 10 Giỏi 2 0029 15,70 Bạc

  Nguyễn Thị Yến Lan 29-01-2000 Bình Phước TRUE THPT TX Bình Long 10A8 Anh 10 Khá 2 0030 13,40 Bạc

  Lương Thị Liên 03-04-2000 Bình Phước TRUE THCS&THPT Lương Thế Vinh 10A2 Anh 10 Khá 2 0031 10,90 Đồng

  Trịnh Thuỳ Linh 17-09-2000 Bình Phước TRUE THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 10A1 Anh 10 Giỏi 2 0032 7,45

  Nguyễn Thị Thanh Loan 08-06-2000 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Khuyến 10A11 Anh 10 Khá 2 0033 10,75 Đồng

  Phương Thị Loan 27-05-2000 Bình Phước TRUE THPT Đăk Ơ 10A1 Anh 10 Khá 2 0034 9,25

  Hoàng Nhật Long 19-08-2000 Bình Phước FALSE THPT Lộc Ninh 10A1 Anh 10 Khá 2 0035 11,80 Đồng

  Nguyễn Phú Nhật Long 23-08-2000 Bình Phước FALSE THPT TX Bình Long 10A8 Anh 10 Khá 2 0036 13,30 Bạc

  Trần Minh Mẫn 29-12-2000 Bình Phước FALSE THPT Thống Nhất 10A1 Anh 10 Giỏi 2 0037 13,05 Bạc

  Nguyễn Thị Muội 07-01-2000 Bình Phước TRUE THPT Lê Quý Đôn 10C4 Anh 10 Khá 2 0038 9,55

  Hồ Hoàng My My 09-02-2000 Bình Phước TRUE THPT Bù Đăng 10a1 Anh 10 Khá 2 0039 9,10

  Lê Thị Thoại My 20-10-2000 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Hữu Cảnh 10A1 Anh 10 Khá 2 0040 7,95

  Nguyễn Thị Thảo My 03-12-2000 Bình Phước TRUE THCS & THPT Võ Thị Sáu 10A1 Anh 10 Giỏi 2 0041 7,40

  Hồ Thị Lệ Mỹ 10-11-2000 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Hữu Cảnh 10A1 Anh 10 Giỏi 2 0042 8,75

  Ngô Hoàng Thanh Nga 19-03-2000 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Khuyến 10A11 Anh 10 Giỏi 2 0043 12,55 Đồng

  Thị Nga 01-01-1998 Bình Phước TRUE THCS & THPT Võ Thị Sáu 10A1 Anh 10 Giỏi 2 0044 7,50

  Phạm Như Ngọc 29-01-2000 Bình Phước TRUE THPT Phú Riềng 10A6 Anh 10 Giỏi 2 0045 6,60

  Nguyễn Chí Ngộ 08-12-2000 Bình Phước FALSE THPT Lộc Hiệp 10A4 Anh 10 Khá 2 0046 12,70 Đồng

  Nguyễn Tuyết Nhi 13-03-2000 Bình Phước TRUE THPT Phước Bình 10D1 Anh 10 Khá 2 0047 12,40 Đồng

  Vũ Nguyễn Trâm Nhi 01-11-2000 Bình Phước TRUE THPT TX Bình Long 10A10 Anh 10 Khá 2 0048 12,00 Đồng

  Vũ Thị Hồng Nhung 12-12-2000 Bình Phước FALSE THPT Thanh Hòa 10A1 Anh 10 Giỏi 3 0049 10,10

  Lê Minh Phong 26-08-2000 Bình Phước FALSE THPT Lộc Ninh 10A1 Anh 10 Khá 3 0050 7,20

  7/46

 • Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Nữ Tên trường Lớp Môn thi tong_ketPhòng

  thiSBD Điểm thi

  Huy

  chương

  Nguyễn Hoàng Phúc 20-01-2000 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Du 10D Anh 10 Khá 3 0051

  Tăng Hạnh Phụng 22-09-2000 Bình Phước TRUE THPT Trần Phú 10A8 Anh 10 Giỏi 3 0052 14,60 Bạc

  Nguyễn Ngọc Minh Phương 29-06-2000 Bình Phước TRUE THPT Lộc Ninh 10A1 Anh 10 Khá 3 0053 7,75

  Nguyễn Thị Thu Phương 13-11-2000 Bình Phước TRUE THPT Đồng Xoài 10TN1 Anh 10 Giỏi 3 0054 10,60

  Viên Thị Mai Phương 28-07-2000 Bình Phước TRUE THPT Phú Riềng 10A6 Anh 10 Khá 3 0055 9,60

  Lê Thị Hoa Phượng 08-08-2000 Bình Phước TRUE THPT Thống Nhất 10A1 Anh 10 Giỏi 3 0056 11,50 Đồng

  Nguyễn Thị Bích Phượng 10-12-2000 Bình Phước TRUE THCS&THPT ĐaKia 10A1 Anh 10 Khá 3 0057 9,85

  Trần Hồng Quân 31-01-2000 Bình Phước FALSE THPT Hùng Vương 10D3 Anh 10 Giỏi 3 0058 16,80 Vàng

  Nguyễn Thành Sang 18-06-2000 Bình Phước FALSE THPT Phước Bình 10D1 Anh 10 Khá 3 0059 12,90 Bạc

  Nguyễn Ngọc Sơn 06-07-2000 Bình Phước FALSE THPT Thống Nhất 10A4 Anh 10 Khá 3 0060 7,70

  Hồ Thị Thanh Tâm 24-09-2000 Bình Phước TRUE THPT Phú Riềng 10A6 Anh 10 Giỏi 3 0061 9,25

  Trịnh Văn Tấn 05-03-2000 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Hữu Cảnh 10A1 Anh 10 Khá 3 0062 10,60

  Trần Ngọc Thạch 21-07-2000 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Hữu Cảnh 10A1 Anh 10 Giỏi 3 0063 9,10

  Đinh Đức Thanh 30-12-2000 Bình Phước FALSE THPT Hùng Vương 10D3 Anh 10 Giỏi 3 0064 17,20 Vàng

  Nguyễn Hải Thanh 14-01-2000 Bình Phước FALSE THPT Phước Bình 10D1 Anh 10 Khá 3 0065 11,50 Đồng

  Đồng Thị Thu Thảo 23-10-2000 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Khuyến 10A11 Anh 10 Giỏi 3 0066 12,00 Đồng

  Lý Thu Thảo 20-07-2000 Bình Phước TRUE THPT Thống Nhất 10A1 Anh 10 Giỏi 3 0067 11,80 Đồng

  Võ Thị Thanh Thảo 02-02-2000 Bình Phước FALSE THPT Chơn Thành 10A4 Anh 10 Khá 3 0068 7,80

  Lý Văn Thân 20-01-2000 Bình Phước FALSE PTDTNT THPT Bình Phước 10A Anh 10 Khá 3 0069 7,70

  Nguyễn Thị Phương Thìn 01-07-2000 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Du 10D Anh 10 Khá 3 0070 5,90

  Đoàn Thị Thủy 17-11-2000 Bình Phước TRUE THPT Lê Quý Đôn 10C10 Anh 10 Khá 3 0071 11,70 Đồng

  Phạm Thị Thanh Thúy 15-12-2000 Bình Phước TRUE THPT Đồng Xoài 10TN1 Anh 10 Giỏi 3 0072 11,20 Đồng

  Đậu Thị Minh Thư 17-11-2000 Bình Phước TRUE THCS&THPT Lương Thế Vinh 10A2 Anh 10 Khá 4 0073 11,10 Đồng

  Cao Sông Thương 15-11-2000 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Du 10D Anh 10 Khá 4 0074 6,50

  Nguyễn Thị Thủy Tiên 28-11-2000 Bình Phước TRUE THPT Phú Riềng 10A6 Anh 10 Khá 4 0075 7,80

  Dương Thị Thuỳ Trang 21-04-2000 Bình Phước TRUE THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 10A1 Anh 10 Giỏi 4 0076 6,80

  Đỗ Phạm Huyền Trang 24-09-2000 Bình Phước TRUE THPT Phú Riềng 10A6 Anh 10 Giỏi 4 0077 8,10

  Mai Nguyễn Bảo Trâm 13-10-2000 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Huệ 10A1 Anh 10 Giỏi 4 0078 10,60

  Huỳnh Thị Thu Trim 08-01-2000 Quảng Ngãi TRUE THPT Đăk Ơ 10A1 Anh 10 Khá 4 0079 13,40 Bạc

  Phạm Việt Trường 19-01-2000 Bình Phước FALSE THPT TX Bình Long 10A8 Anh 10 Khá 4 0080 11,00 Đồng

  Nguyễn Hoàng Thị Thanh Tú 13-12-2000 Bình Phước TRUE THPT Chu Văn An 10A1 Anh 10 Giỏi 4 0081 11,80 Đồng

  Lai Quế Uyên 08-05-2000 Bình Phước TRUE THPT Phước Bình 10D1 Anh 10 Giỏi 4 0082 13,15 Bạc

  Đinh Thị Thảo Vân 20-08-2000 Bình Phước TRUE THPT Phước Bình 10D1 Anh 10 Giỏi 4 0083 11,70 Đồng

  Võ Thị Thùy Vân 27-06-2000 Bình Phước FALSE THPT Lộc Hiệp 10A6 Anh 10 Giỏi 4 0084 8,10

  Đào Thị Trúc Vi 07-01-2000 Bình Phước TRUE THPT Chơn Thành 10A1 Anh 10 Khá 4 0085 12,20 Đồng

  Ngô Phạm Hùng Vỹ 31-01-2000 Bình Phước FALSE THPT TX Phước Long 10TN1 Anh 10 Khá 4 0086 10,55

  Phạm Hiểu ý 11-07-2000 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Khuyến 10A11 Anh 10 Khá 4 0087 10,65 Đồng

  Lê Hoàng Anh 14-11-1999 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Huệ 11A2 Anh 11 Khá 1 0001 3,50

  Nguyễn Hoàng Anh 01-01-1999 Bình Phước TRUE THPT Đồng Phú 11A2 Anh 11 Giỏi 1 0002 7,20

  8/46

 • Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Nữ Tên trường Lớp Môn thi tong_ketPhòng

  thiSBD Điểm thi

  Huy

  chương

  Nguyễn Thị Nhất Anh 01-12-1998 Bình Phước TRUE THPT Lộc Ninh 11A1 Anh 11 Giỏi 1 0003 7,90 Đồng

  Phạm Thị Vân Anh 26-06-1999 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Khuyến 11A10 Anh 11 Giỏi 1 0004 8,60 Đồng

  Lê Thị Hồng ánh 06-07-1999 Bình Phước TRUE THPT Trần Phú 11A4 Anh 11 Giỏi 1 0005 9,00 Đồng

  Trần Thị Ngoc ánh 10-11-1999 Bình Phước TRUE THPT TX Phước Long 11D Anh 11 Giỏi 1 0006 8,20 Đồng

  Trương Thị Hồng ánh 17-02-1999 Bình Phước TRUE PTDTNT THPT Bình Phước 11D Anh 11 Giỏi 1 0007 7,80

  Nguyễn Quốc Bảo 21-02-1999 Bình Phước FALSE THPT Lộc Hiệp 11A1 Anh 11 Giỏi 1 0008 5,20

  Lê Ngô Bằng 28-07-1999 Bình Phước FALSE THPT Hùng Vương 11D3 Anh 11 Khá 1 0009 15,00 Vàng

  Nguyễn Thị Ngọc Bích 11-09-1999 Bình Phước TRUE THPT Phước Bình 11D1 Anh 11 Giỏi 1 0010 8,50 Đồng

  Lý Tú Chi 25-01-1999 Bình Phước TRUE THPT Thống Nhất 11A1 Anh 11 Giỏi 1 0011 4,90

  Nguyễn Thị Kim Chi 25-01-1999 Bình Phước TRUE THPT Lộc Hiệp 11A1 Anh 11 Khá 1 0012 5,60

  Phan Thị Chinh 02-01-1999 Bình Phước TRUE THPT Đồng Phú 11D1 Anh 11 Khá 1 0013 7,40

  Nông Thị Hồng Cúc 26-03-1999 Bình Phước TRUE THPT Thống Nhất 11A1 Anh 11 Giỏi 1 0014 5,80

  Nguyễn Đức Duy 02-01-1999 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Khuyến 11A10 Anh 11 Giỏi 1 0015 8,70 Đồng

  Nguyễn Đức Minh Dương 15-12-1998 Bình Phước FALSE THCS&THPT ĐaKia 11A1 Anh 11 Khá 1 0016 8,30 Đồng

  Hoàng Thị Hồng Hạnh 02-07-1999 Bình Phước TRUE THPT Thanh Hòa 11A3 Anh 11 Khá 1 0017 7,00

  Lâm Thị Ngọc Hạnh 25-01-1999 Bình Phước TRUE THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 11A1 Anh 11 Giỏi 1 0018 9,00 Đồng

  Nông Thị Bích Hạnh 12-03-1999 Bình Phước TRUE PTDTNT THPT Bình Phước 11A Anh 11 Giỏi 1 0019 10,20 Bạc

  Dương Thị Thanh Hằng 07-12-1999 Bình Phước TRUE THPT Lộc Thái 11T Anh 11 Giỏi 1 0020 5,40

  Lê Vũ Như Hằng 10-10-1999 Bình Phước TRUE THPT Lộc Thái 11A1 Anh 11 Khá 1 0021 6,90

  Nguyễn Thị Thanh Hằng 21-02-1999 Bình Phước TRUE THPT Lộc Ninh 11A13 Anh 11 Khá 1 0022 9,40 Đồng

  Hà Thị Thu Hiền 09-04-1999 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Hữu Cảnh 11A1 Anh 11 Giỏi 1 0023 6,80

  Lại Thị Thu Hiền 20-12-1999 Bình Phước TRUE THPT Thanh Hòa 11A1 Anh 11 Giỏi 1 0024 5,50

  Đàm Thị Thu Hồng 08-01-1999 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Khuyến 11A10 Anh 11 Giỏi 2 0025 12,00 Bạc

  Hồ Thị Thanh Hồng 20-08-1999 Bình Phước TRUE THCS&THPT Tân Tiến 11A1 Anh 11 Khá 2 0026 4,40

  Mai Duy Khánh 01-09-1999 Thanh Hóa FALSE THPT Lộc Thái 11T Anh 11 Giỏi 2 0027 12,10 Bạc

  Nguyễn Thị Thúy Lan 29-06-1999 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Khuyến 11A10 Anh 11 Giỏi 2 0028 9,30 Đồng

  Dđào Quang Linh 22-09-1999 Bình Phước FALSE THCS&THPT ĐaKia 11A1 Anh 11 Khá 2 0029 11,30 Bạc

  Phạm Thị Thùy Linh 14-11-1999 Bình Phước TRUE THPT Bù Đăng 11a1 Anh 11 Giỏi 2 0030 7,80

  Vũ Thị Thùy Linh 01-12-1999 Bình Phước TRUE THCS&THPT Lương Thế Vinh 11A1 Anh 11 Giỏi 2 0031 3,70

  Lê Thị Ngọc Mai 14-04-1999 Bình Phước TRUE THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 11A1 Anh 11 Khá 2 0032 11,80 Bạc

  Doanh Thị Mẫn 14-10-1999 Bình Phước TRUE THPT Bù Đăng 11a2 Anh 11 Giỏi 2 0033 7,95 Đồng

  Nguyễn Dương Thanh Mi 09-09-1999 Bình Phước TRUE THPT TX Bình Long 11A7 Anh 11 Khá 2 0034 7,10

  Trần Thị Kim Ngân 15-02-1999 Bình Phước TRUE THPT Đồng Xoài 11D1 Anh 11 Giỏi 2 0035 5,60

  Trịnh Thị Bảo Ngân 13-05-1999 Bình Phước TRUE THPT TX Phước Long 11D Anh 11 Giỏi 2 0036 7,80

  Điền Mẫn Nghi 28-10-1999 Bình Phước FALSE THPT Phước Bình 11D1 Anh 11 Khá 2 0037 8,30 Đồng

  Trần Nguyễn Phương Nghi 19-10-1999 Bình Phước TRUE THPT Lộc Ninh 11A1 Anh 11 Giỏi 2 0038 10,15 Bạc

  Nguyễn Trung Nghĩa 04-03-1999 Bình Phước FALSE THPT TX Bình Long 11A10 Anh 11 Khá 2 0039 7,20

  Ngô Thị Minh Nghiệp 25-12-1999 Bình Phước TRUE THPT Lộc Ninh 11A1 Anh 11 Giỏi 2 0040 9,00 Đồng

  Đỗ Cao Thảo Nguyên 14-02-1999 Bình Phước TRUE THPT Lộc Thái 11T Anh 11 Giỏi 2 0041 6,60

  9/46

 • Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Nữ Tên trường Lớp Môn thi tong_ketPhòng

  thiSBD Điểm thi

  Huy

  chương

  Nguyễn Ngọc Thanh Nhàn 02-12-1999 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Khuyến 11A10 Anh 11 Khá 2 0042 7,25

  Hồ Thanh Nhân 27-07-1999 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Hữu Cảnh 11A2 Anh 11 Khá 2 0043 8,00 Đồng

  Trần Quý Nhân 16-10-1999 Bình Phước FALSE THPT Hùng Vương 11D1 Anh 11 Khá 2 0044 15,80 Vàng

  Bùi Minh Nhật 13-07-1999 Bình Phước FALSE THPT TX Bình Long 11A7 Anh 11 Khá 2 0045 9,60 Đồng

  Ngô Văn Nhu 18-09-1999 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Du 11D Anh 11 Khá 2 0046 3,90

  Đinh Thị Hồng Nhung 20-11-1999 Bình Phước TRUE THPT Bù Đăng 11a4 Anh 11 Giỏi 2 0047 12,15 Bạc

  Nguyễn Ngọc Hồng Nhung 02-01-1999 Bình Phước TRUE THPT Đồng Phú 11A1 Anh 11 Giỏi 2 0048

  Nguyễn Thị Hồng Nhung 16-08-1999 Bình Phước TRUE THPT Thanh Hòa 11A2 Anh 11 Khá 3 0049 7,40

  Trương Hồng Nhung 14-02-1999 Bình Phước TRUE THPT Phú Riềng 11A1 Anh 11 Giỏi 3 0050 8,00 Đồng

  Trần Thị Diễm Như 19-05-1999 Bình Phước TRUE THPT Phước Bình 11D1 Anh 11 Giỏi 3 0051 8,20 Đồng

  Trần Thị Anh Phi 30-09-1999 Bình Phước TRUE THCS & THPT Võ Thị Sáu 11A1 Anh 11 Khá 3 0052 3,60

  Nguyễn Tấn Phú 23-04-1999 Bình Phước FALSE THPT Bù Đăng 11a4 Anh 11 Giỏi 3 0053 7,50

  Nguyễn Hữu Phương 18-09-1999 Bình Phước FALSE THCS&THPT Tân Tiến 11A1 Anh 11 Giỏi 3 0054 3,30

  Nguyễn Mai Phương 03-01-1999 Bình Phước TRUE THPT Đồng Phú 11D1 Anh 11 Giỏi 3 0055 7,80

  Vũ Kim Quý 21-08-1999 Bình Phước TRUE THPT Lê Quý Đôn 11B4 Anh 11 Giỏi 3 0056 5,50

  Nguyễn Đỗ Như Quỳnh 07-11-1999 Bình Phước TRUE THPT Ngô Quyền 11A2 Anh 11 Giỏi 3 0057 15,50 Vàng

  Nguyễn Thanh Sang 11-07-1999 Bình Phước FALSE THPT Hùng Vương 11D1 Anh 11 Khá 3 0058 14,90 Vàng

  Trần Đình Tân 19-04-1999 Bình Phước FALSE THPT Hùng Vương 11D1 Anh 11 Khá 3 0059 15,50 Vàng

  Đỗ Quang Thành 24-10-1999 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Du 11D Anh 11 Khá 3 0060 4,80

  Hồ Thị Thanh Thảo 06-01-1999 Bình Phước TRUE THPT Chơn Thành 11A4 Anh 11 Khá 3 0061 8,30 Đồng

  Lê Thị Phương Thảo 01-01-1999 Bình Phước TRUE THPT Đồng Xoài 11TN1 Anh 11 Giỏi 3 0062 5,30

  Lê Ngọc Tứ Thiện 08-06-1999 Bình Phước TRUE THPT Phước Bình 11D1 Anh 11 Giỏi 3 0063 8,00 Đồng

  Trần Nguyễn Gia Thịnh 20-08-1999 Bình Phước FALSE THPT TX Bình Long 11A10 Anh 11 Khá 3 0064 9,05 Đồng

  Nguyễn Huyền Thoại 10-10-1999 Bình Phước TRUE THPT TX Phước Long 11D Anh 11 Giỏi 3 0065 8,90 Đồng

  Trần Thị Thơm 22-12-1999 Bình Phước TRUE THPT Thanh Hòa 11A3 Anh 11 Giỏi 3 0066 10,20 Bạc

  Lê Kim Thuỳ 01-01-1999 Bình Phước TRUE THPT TX Phước Long 11D Anh 11 Giỏi 3 0067 9,90 Đồng

  Đặng Thị Phương Thủy 02-01-1999 Bình Phước TRUE THPT Đồng Phú 11B Anh 11 Khá 3 0068 10,15 Bạc

  Trần Anh Thư 28-03-1999 Bình Phước TRUE THPT Hùng Vương 11D3 Anh 11 Giỏi 3 0069 16,30 Vàng

  Võ Hồng Anh Thy 03-02-1999 Bình Phước TRUE THPT Bù Đăng 11a1 Anh 11 Giỏi 3 0070

  Nguyễn Ngọc Cát Tiên 18-10-1999 Bình Phước TRUE THPT Đồng Xoài 11TN1 Anh 11 Giỏi 3 0071 9,20 Đồng

  Nguyễn Thị Thủy Tiên 11-06-1999 Bình Phước TRUE THPT Đồng Xoài 11TN1 Anh 11 Giỏi 3 0072 10,75 Bạc

  Dương Thị Hoàng Trang 23-12-1999 Bình Phước TRUE THPT Trần Phú 11A4 Anh 11 Khá 4 0073 7,20

  Hoàng Thu Trang 10-05-1999 Bình Phước TRUE THCS & THPT Võ Thị Sáu 11A1 Anh 11 Khá 4 0074 3,50

  Nguyễn Đặng Ngọc Trang 14-03-1999 Bình Phước TRUE THPT Phú Riềng 11A1 Anh 11 Giỏi 4 0075 12,20 Bạc

  Bùi Thị ánh Tuyết 21-03-1999 Bình Phước TRUE PTDTNT THPT Bình Phước 10A Anh 11 Khá 4 0076 7,20

  Phạm Thị ánh Tuyết 06-02-1999 Bình Phước TRUE THPT Phú Riềng 11A1 Anh 11 Giỏi 4 0077 6,85

  Đỗ Huỳnh Anh Vân 16-03-1999 Bình Phước TRUE THPT Lộc Ninh 11A1 Anh 11 Giỏi 4 0078 9,90 Đồng

  Huỳnh Thị Hà Vy 29-11-1999 Bình Phước TRUE THPT Đồng Xoài 11D1 Anh 11 Giỏi 4 0079 7,05

  Lê Hạ Vy 22-07-1999 Bình Phước TRUE THPT Chơn Thành 11A4 Anh 11 Khá 4 0080 6,60

  10/46

 • Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Nữ Tên trường Lớp Môn thi tong_ketPhòng

  thiSBD Điểm thi

  Huy

  chương

  Võ Văn Vỹ 01-01-1999 Bình Phước FALSE THPT Chơn Thành 11A3 Anh 11 Khá 4 0081 12,75 Bạc

  Vòng A Xuân 17-12-1999 Bình Phước FALSE THPT Phước Bình 11D1 Anh 11 Khá 4 0082 8,90 Đồng

  Phan Thị Xuân Yến 12-11-1999 Bình Phước TRUE THPT Lê Quý Đôn 11B3 Anh 11 Khá 4 0083 5,05

  Trần Thái An 21-04-2000 Bình Phước FALSE THPT TX Bình Long 10A2 Hóa 10 Khá 1 0001 6,50

  Đào Quế Anh 09-01-2000 Bình Phước TRUE THPT Trần Phú 10A8 Hóa 10 Giỏi 1 0002 4,25

  Lê chí Tuấn Anh 28-01-2000 Bình Phước FALSE THPT Lộc Ninh 10a2 Hóa 10 Giỏi 1 0003 4,50

  Lê Thị Minh Anh 28-07-2000 Bình Phước TRUE THPT Phú Riềng 10A1 Hóa 10 Giỏi 1 0004 8,50 Đồng

  Nguyễn Văn Tuấn Anh 25-10-2000 Bình Phước FALSE THPT TX Bình Long 10A2 Hóa 10 Khá 1 0005 2,25

  Nguyễn Việt Anh 01-06-2000 Bình Phước FALSE THCS&THPT ĐaKia 10A1 Hóa 10 Khá 1 0006 3,75

  Phạm Quang Anh 04-01-2000 Bình Phước FALSE THPT Bù Đăng 10a1 Hóa 10 Giỏi 1 0007 7,75

  Đỗ Thị Ngọc ánh 20-03-2000 Bình Phước TRUE THPT Lộc Thái 10T Hóa 10 Giỏi 1 0008 11,00 Đồng

  Nông Trần Ngọc ánh 10-11-2000 Bình Phước TRUE THPT TX Phước Long 10TN1 Hóa 10 Giỏi 1 0009 13,00 Bạc

  Hoàng Đình Tiểu Bảo 07-01-2000 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Khuyến 10A1 Hóa 10 Khá 1 0010 10,50 Đồng

  Lê Thị Bình 24-04-2000 Bình Phước TRUE THCS&THPT ĐaKia 10A1 Hóa 10 Giỏi 1 0011 7,50

  Nguyễn Quang Bình 08-03-2000 Bình Phước FALSE THPT Lộc Thái 10T Hóa 10 Giỏi 1 0012 14,25 Bạc

  Nguyễn Thị Kim Chi 28-04-2000 Bình Phước TRUE THPT Lộc Ninh 10a2 Hóa 10 Giỏi 1 0013 6,00

  Hà Huy Cường 26-02-2000 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Khuyến 10A1 Hóa 10 Giỏi 1 0014 15,75 Bạc

  Phạm Thị Diệu 01-11-2000 Bình Phước TRUE THPT TX Bình Long 10A5 Hóa 10 Giỏi 1 0015 13,25 Bạc

  Nguyễn Đỗ Thanh Dung 34-04-2000 Bình Phước TRUE THPT Chu Văn An 10A1 Hóa 10 Khá 1 0016 1,00

  Nguyễn Tiến Dũng 11-04-2000 Bình Phước FALSE THPT Hùng Vương 10TN3 Hóa 10 Giỏi 1 0017 16,25 Bạc

  Phạm Bá Duy 04-04-2000 Bình Phước FALSE THPT Đồng Xoài 10TN2 Hóa 10 Khá 1 0018 19,00 Vàng

  Nguyễn Văn Dương 14-02-2000 Bình Phước FALSE THPT Đồng Phú 10A2 Hóa 10 Khá 1 0019 16,50 Bạc

  Nguyễn Di Đan 02-08-2000 Bình Phước FALSE THPT Hùng Vương 10TN3 Hóa 10 Giỏi 1 0020 17,50 Vàng

  Vũ Tấn Đức 05-07-2000 Bình Phước FALSE THPT Lộc Ninh 10a1 Hóa 10 Khá 1 0021 4,50

  Bế Nguyễn Trường Giang 17-01-2000 Bình Phước FALSE THPT Thanh Hòa 10A1 Hóa 10 Giỏi 1 0022 4,25

  Diệp Tiểu Giao 29-10-2000 Bình Phước TRUE THPT Thống Nhất 10A2 Hóa 10 Khá 1 0023 7,00

  Kiều Thị Thu Hà 18-05-2000 Bình Phước TRUE THPT Ngô Quyền 10a1 Hóa 10 Giỏi 1 0024 9,50 Đồng

  Lê Thị Việt Hà 24-03-2000 Bình Phước TRUE THPT Phước Bình 10TN1 Hóa 10 Giỏi 2 0025 14,50 Bạc

  Đinh Hoàng Thúy Hằng 26-11-2000 Bình Phước TRUE THPT Đồng Phú 10A1 Hóa 10 Khá 2 0026 5,50

  Lê Thị Thu Hằng 30-06-2000 Bình Phước TRUE THPT Hùng Vương 10TN3 Hóa 10 Khá 2 0027 13,00 Bạc

  Nguyễn Thị Hằng 06-10-2000 Bình Phước TRUE THPT Thống Nhất 10A1 Hóa 10 Giỏi 2 0028 6,50

  Nguyễn Thị Diễm Hằng 08-10-2000 Bình Phước TRUE THPT Thanh Hòa 10A1 Hóa 10 Giỏi 2 0029 7,00

  Võ Thị Mỹ Hằng 17-02-2000 Bình Phước TRUE THPT Đăk Ơ 10A1 Hóa 10 Khá 2 0030 1,50

  Lê Thị Dịu Hiền 05-06-2000 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Du 10T1 Hóa 10 Khá 2 0031

  Nguyễn Thị Thu Hiền 04-10-2000 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Khuyến 10A1 Hóa 10 Khá 2 0032 13,00 Bạc

  Trần Minh Hiếu 03-07-2000 Bình Phước FALSE THPT Thanh Hòa 10A1 Hóa 10 Giỏi 2 0033 9,75 Đồng

  Tăng Thị Hòa 11-03-2000 Bình Phước TRUE THPT TX Bình Long 10A2 Hóa 10 Khá 2 0034 11,50 Đồng

  Nguyễn Sỹ Hoàng 14-12-2000 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Hữu Cảnh 10A1 Hóa 10 Giỏi 2 0035 10,75 Đồng

  Vũ Minh Hoàng 12-06-2000 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Huệ 10A1 Hóa 10 Khá 2 0036 5,50

  11/46

 • Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Nữ Tên trường Lớp Môn thi tong_ketPhòng

  thiSBD Điểm thi

  Huy

  chương

  Bùi Quang Huy 21-01-2000 Bình Phước FALSE THPT Ngô Quyền 10a1 Hóa 10 Khá 2 0037 4,00

  Lê Đình Nhật Huy 16-02-2000 Bình Phước FALSE THPT Phước Bình 10TN1 Hóa 10 Giỏi 2 0038 12,00 Đồng

  Nguyễn Trường Huy 23-11-2000 Bình Phước FALSE THPT Chu Văn An 10A2 Hóa 10 Khá 2 0039 2,75

  Nguyễn Thị Thu Huyền 12-11-2000 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Hữu Cảnh 10A1 Hóa 10 Giỏi 2 0040 10,25 Đồng

  Nguyễn Thị Hương 13-09-2000 Bình Phước TRUE THPT Chơn Thành 10A1 Hóa 10 Giỏi 2 0041 13,00 Bạc

  Nguyễn Thị Thu Hương 04-03-2000 Bình Phước TRUE THPT Trần Phú 10A8 Hóa 10 Giỏi 2 0042 3,50

  Nguyễn Thị Thùy Hương 14-01-2000 Bình Phước TRUE THPT Bù Đăng 10a2 Hóa 10 Khá 2 0043 4,50

  Triệu Thị Thu Hường 06-11-2000 Bình Phước TRUE THPT Thống Nhất 10A2 Hóa 10 Giỏi 2 0044 6,50

  Nguyễn Thị Khánh 06-03-2000 Bình Phước TRUE THCS & THPT Võ Thị Sáu 10A1 Hóa 10 Khá 2 0045 4,75

  Mai Thúy Lan 17-01-2000 Bình Phước TRUE THPT Ngô Quyền 10a1 Hóa 10 Giỏi 2 0046 8,75 Đồng

  Nguyễn Thanh Long 27-09-2000 Bình Phước FALSE THPT Phú Riềng 10A1 Hóa 10 Khá 2 0047 8,25 Đồng

  Nguyễn Văn Long 20-04-1999 Bình Phước FALSE THPT Phú Riềng 10A1 Hóa 10 Giỏi 2 0048 8,00 Đồng

  Lê Đình Lực 04-01-1999 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Du 10T1 Hóa 10 Giỏi 3 0049 4,50

  Tô Thị Thanh Lưu 30-06-2000 Bình Phước TRUE THPT Phước Bình 10TN2 Hóa 10 Giỏi 3 0050 10,00 Đồng

  Đỗ Thị Ngọc Mai 26-11-2000 Bình Phước TRUE THPT Lê Quý Đôn 10C2 Hóa 10 Khá 3 0051 1,00

  Phạm Văn Mạnh 10-09-2000 Bình Phước FALSE THPT TX Phước Long 10TN1 Hóa 10 Giỏi 3 0052 10,25 Đồng

  Trương Tiểu My 04-07-2000 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Hữu Cảnh 10A1 Hóa 10 Giỏi 3 0053 11,00 Đồng

  Hồ Hoàng Nam 02-05-2000 Bình Phước FALSE THPT Bù Đăng 10a3 Hóa 10 Khá 3 0054 3,00

  Trần Thị Mai Ngân 29-12-2000 Bình Phước TRUE THCS & THPT Võ Thị Sáu 10A1 Hóa 10 Giỏi 3 0055 3,00

  Hoàng Thị Ngoan 10-10-2000 Bình Phước TRUE PTDTNT THPT Bình Phước 10A Hóa 10 Giỏi 3 0056 8,00 Đồng

  Phạm Thị Ngọc 15-01-2000 Bình Phước TRUE THCS&THPT Lương Thế Vinh 10A1 Hóa 10 Khá 3 0057 8,75 Đồng

  Trương Lê Khánh Nguyên 22-01-2000 Bình Phước FALSE THPT Lê Quý Đôn 10C2 Hóa 10 Khá 3 0058 3,00

  Bế Thị Nguyệt 19-01-2000 Bình Phước TRUE PTDTNT THPT Bình Phước 10A Hóa 10 Giỏi 3 0059 10,50 Đồng

  Lê Thanh Nhân 29-02-2000 Bình Phước FALSE THCS&THPT ĐaKia 10A1 Hóa 10 Giỏi 3 0060 15,50 Bạc

  Nguyễn Thị Yến Nhi 07-09-2000 Bình Phước TRUE THPT TX Phước Long 10TN1 Hóa 10 Giỏi 3 0061 17,25 Vàng

  Đào Thị Hồng Nhung 24-07-2000 Bình Phước TRUE THPT Thống Nhất 10A1 Hóa 10 Giỏi 3 0062 8,25 Đồng

  Lê Thị Nhung 14-11-2000 Bình Phước TRUE THPT Bù Đăng 10a3 Hóa 10 Giỏi 3 0063 9,25 Đồng

  Phạm Thị Hồng Nhung 05-02-2000 Bình Phước TRUE THPT Phước Bình 10TN2 Hóa 10 Giỏi 3 0064 17,25 Vàng

  Trần Thị Hồng Nhung 22-07-2000 Bình Phước TRUE THPT Lê Quý Đôn 10C1 Hóa 10 Giỏi 3 0065 5,00

  Nguyễn Văn Ninh 03-01-2000 Bình Phước FALSE THPT Thanh Hòa 10A2 Hóa 10 Giỏi 3 0066 7,50

  Lê Thị Yến Phương 01-10-1900 Bình Phước TRUE THPT Đồng Xoài 10TN2 Hóa 10 Giỏi 3 0067 17,00 Vàng

  Triệu Thị Hà Phương 22-09-2000 Bình Phước TRUE THPT Thống Nhất 10A1 Hóa 10 Giỏi 3 0068 11,00 Đồng

  Trần Hồng Quân 28-05-2000 Bình Phước FALSE THPT Hùng Vương 10TN4 Hóa 10 Giỏi 3 0069 12,00 Đồng

  Nguyễn Thị Quê 17-03-2000 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Hữu Cảnh 10A1 Hóa 10 Giỏi 3 0070 11,25 Đồng

  Nguyễn Thị Ngọc Quế 06-06-2000 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Khuyến 10A1 Hóa 10 Giỏi 3 0071 9,75 Đồng

  Tôn Nữ Thục Quyên 23-03-2000 Bình Phước TRUE THPT Phú Riềng 10A1 Hóa 10 Giỏi 3 0072 4,50

  Đoàn Văn Sang 06-12-2000 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Du 10T1 Hóa 10 Khá 4 0073 10,25 Đồng

  Trần Tuấn Tài 20-08-2000 Bình Phước TRUE THPT Lộc Hiệp 10A5 Hóa 10 Giỏi 4 0074 7,25

  Chu Văn Thành 14-01-2000 Bình Phước FALSE THPT Chơn Thành 10A5 Hóa 10 Khá 4 0075 8,75 Đồng

  12/46

 • Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Nữ Tên trường Lớp Môn thi tong_ketPhòng

  thiSBD Điểm thi

  Huy

  chương

  Nguyễn Duy Thao 21-02-2000 Bình Phước FALSE THPT Phước Bình 10TN1 Hóa 10 Giỏi 4 0076 15,75 Bạc

  Nguyễn Thị Phương Thảo 06-01-2000 Bình Phước TRUE THPT Hùng Vương 10TN2 Hóa 10 Giỏi 4 0077 13,50 Bạc

  Lê Văn Thiện 10-04-2000 Bình Phước FALSE THPT TX Bình Long 10A1 Hóa 10 Khá 4 0078 9,50 Đồng

  Lê Phước Thọ 02-04-2000 Bình Phước FALSE THPT Lê Quý Đôn 10C1 Hóa 10 Khá 4 0079 1,50

  Lê Hồng Thông 28-05-2000 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Hữu Cảnh 10A1 Hóa 10 Khá 4 0080 4,50

  Nguyễn Tiến Thuận 13-01-2000 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Du 10T1 Hóa 10 Khá 4 0081 3,00

  Ngô Thị Thu Thủy 10-12-2000 Bình Phước TRUE THPT Lộc Hiệp 10A7 Hóa 10 Giỏi 4 0082 3,25

  Văn Thị Anh Thư 24-03-2000 Bình Phước TRUE THPT Lộc Hiệp 10A7 Hóa 10 Giỏi 4 0083 5,25

  Ngô Phương Tiến 27-06-2000 Bình Phước FALSE THPT Thanh Hòa 10A1 Hóa 10 Giỏi 4 0084 6,50

  Lê Hiếu Tình 20-11-2000 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Khuyến 10A3 Hóa 10 Giỏi 4 0085 13,50 Bạc

  Nguyễn Trí Tình 11-08-2000 Bình Phước FALSE THPT TX Phước Long 10TN1 Hóa 10 Giỏi 4 0086 10,25 Đồng

  Đỗ Đức Toàn 12-01-2000 Bình Phước FALSE THCS&THPT Lương Thế Vinh 10A1 Hóa 10 Giỏi 4 0087 13,25 Bạc

  Nguyễn Thị Kim Trang 05-12-2000 Bình Phước TRUE THPT Lê Quý Đôn 10C2 Hóa 10 Khá 4 0088 5,25

  Trần Thị Ngọc Trinh 07-01-2000 Bình Phước TRUE THPT Đồng Phú 10A2 Hóa 10 Giỏi 4 0089 8,00 Đồng

  Lã Thị Ngọc Trúc 14-11-2000 Bình Phước TRUE THPT Đồng Xoài 10TN2 Hóa 10 Giỏi 4 0090 17,00 Vàng

  Nguyễn Thị Thanh Trúc 13-05-2000 Bình Phước TRUE THPT Lộc Hiệp 10A7 Hóa 10 Giỏi 4 0091 4,00

  Bùi Tấn Trung 18-07-2000 Bình Phước FALSE THPT TX Phước Long 10TN1 Hóa 10 Giỏi 4 0092 12,50 Đồng

  Vũ Trọng Nghĩa Trung 17-04-2000 Bình Phước FALSE THPT Đồng Phú 10A2 Hóa 10 Khá 4 0093 15,50 Bạc

  Hoàng Anh Tú 25-01-2000 Bình Phước FALSE THPT Lộc Ninh 10a1 Hóa 10 Giỏi 4 0094 10,50 Đồng

  Nguyễn Huỳnh Tuấn 17-12-2000 Bình Phước FALSE THCS&THPT Lương Thế Vinh 10A1 Hóa 10 Khá 4 0095 10,00 Đồng

  Nguyễn Thị ánh Tuyết 08-06-2000 Bình Phước TRUE THPT Đồng Phú 10A2 Hóa 10 Khá 4 0096 8,00 Đồng

  Vũ Thị ánh Tuyết 30-10-2000 Bình Phước TRUE THCS&THPT Tân Tiến 10A1 Hóa 10 Giỏi 5 0097 4,00

  Trương Thị Cẩm Vân 18-01-2000 Bình Phước TRUE THPT Lộc Hiệp 10A5 Hóa 10 Giỏi 5 0098 8,25 Đồng

  Nguyễn Kiều Vi 29-03-2000 Bình Phước TRUE THCS & THPT Võ Thị Sáu 10A1 Hóa 10 Khá 5 0099 1,25

  Phan Hữu Vinh 12-01-2000 Bình Phước FALSE THPT Đồng Xoài 10TN2 Hóa 10 Giỏi 5 0100 16,50 Bạc

  Phan Thị Tường Vy 20-10-2000 Bình Phước TRUE THPT Đồng Xoài 10TN1 Hóa 10 Giỏi 5 0101 19,00 Vàng

  Lê Hoàng Vỹ 16-02-2000 Bình Phước FALSE THPT Đăk Ơ 10A1 Hóa 10 Khá 5 0102 7,75

  Phạm Thị Thư Xinh 10-08-2000 Bình Phước TRUE THPT Chu Văn An 10A1 Hóa 10 Giỏi 5 0103 6,00

  Hoàng Thanh Xuân 19-12-2000 Bình Phước TRUE THPT Ngô Quyền 10a1 Hóa 10 Giỏi 5 0104 6,00

  Vũ Ngân Yên 20-05-2000 Bình Phước TRUE THPT Lộc Thái 10T Hóa 10 Giỏi 5 0105 10,00 Đồng

  Lưu Thị Hồng Yến 03-02-2000 Bình Phước TRUE THPT Bù Đăng 10a2 Hóa 10 Khá 5 0106 4,25

  Nguyễn Hải Yến 30-11-2000 Bình Phước TRUE PTDTNT THPT Bình Phước 10A Hóa 10 Giỏi 5 0107 8,00 Đồng

  Trần Thị Yến 20-09-2000 Bình Phước TRUE THCS&THPT ĐaKia 10A1 Hóa 10 Giỏi 5 0108 8,00 Đồng

  Nguyễn Thị Ngọc Anh 08-06-1999 Bình Phước TRUE THPT Phú Riềng 11A1 Hóa 11 Giỏi 1 0001 6,00

  Trần Thị Anh 04-10-1999 Bình Phước TRUE THPT Lộc Ninh 11a3 Hóa 11 Giỏi 1 0002 11,00 Đồng

  Nguyễn Hoàng Bảo 06-06-1999 Bình Phước TRUE THPT TX Bình Long 11A1 Hóa 11 Khá 1 0003 13,50 Bạc

  Bùi Mạnh Bắc 16-03-1999 Bình Phước FALSE THPT Chơn Thành 11A1 Hóa 11 Khá 1 0004 10,00 Đồng

  Phùng Thị Chung 25-02-1999 Bình Phước TRUE THPT TX Bình Long 11A1 Hóa 11 Khá 1 0005 10,50 Đồng

  Lê Tiến Dũng 30-07-1999 Bình Phước FALSE THCS&THPT ĐaKia 11A1 Hóa 11 Khá 1 0006 8,25

  13/46

 • Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Nữ Tên trường Lớp Môn thi tong_ketPhòng

  thiSBD Điểm thi

  Huy

  chương

  Trần Ngọc Dũng 12-03-1999 Bình Phước FALSE THPT Ngô Quyền 11a1 Hóa 11 Khá 1 0007 9,75 Đồng

  Nguyễn Cao Kiều Duyên 10-07-1999 Bình Phước TRUE THPT Lộc Thái 11T Hóa 11 Giỏi 1 0008 8,25

  Lê Xuân Dương 19-05-1999 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Hữu Cảnh 11A1 Hóa 11 Khá 1 0009 7,00

  Nguyễn Mạnh Đô 09-12-1999 Bình Phước FALSE THCS&THPT ĐaKia 11A1 Hóa 11 Khá 1 0010 11,25 Đồng

  Nguyển Thị Đông 10-12-1999 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Du 11T Hóa 11 Khá 1 0011 10,50 Đồng

  Nguyễn Viết Duy Đông 16-10-1999 Bình Phước FALSE THPT Hùng Vương 11TN1 Hóa 11 Khá 1 0012 11,50 Đồng

  Phạm Trường Giang 12-02-1999 Bình Phước FALSE THPT Lộc Ninh 11a3 Hóa 11 Gỏi 1 0013 9,75 Đồng

  Nguyễn Minh Giàu 05-06-1999 Bình Phước FALSE THPT Bù Đăng 11a3 Hóa 11 Khá 1 0014 3,00

  Dương Thị Thu Hà 23-05-1999 Bình Phước TRUE PTDTNT THPT Bình Phước 11A Hóa 11 Giỏi 1 0015 5,75

  Nguyễn Thị Ngọc Hà 22-02-1999 Bình Phước TRUE THPT Chu Văn An 11A1 Hóa 11 Khá 1 0016 6,50

  Nguyễn Công Hậu 29-01-1999 Bình Phước FALSE THPT Thống Nhất 11A1 Hóa 11 Giỏi 1 0017 9,00 Đồng

  Trịnh Thị Thúy Hiền 04-04-1998 Bình Phước TRUE THCS & THPT Võ Thị Sáu 11A1 Hóa 11 Giỏi 1 0018 5,25

  Vũ Thị Thu Hiền 29-08-1999 Bình Phước TRUE THPT TX Bình Long 11A1 Hóa 11 Giỏi 1 0019 16,75 Vàng

  Lê Hoàng Hiệp 08-02-1999 Bình Phước FALSE THPT Phú Riềng 11A1 Hóa 11 Giỏi 1 0020 13,00 Bạc

  Nguyễn Thị Hoa 22-06-1999 Bình Phước TRUE THPT Ngô Quyền 11a1 Hóa 11 Giỏi 1 0021 12,75 Đồng

  Nguyễn Thị Thúy Hoa 28-11-1999 Bình Phước TRUE THCS&THPT Tân Tiến 11A1 Hóa 11 Giỏi 1 0022 8,25

  Võ Quang Hòa 13-01-1999 Bình Phước FALSE THPT Lộc Ninh 11a3 Hóa 11 khá 1 0023 8,00

  Vũ Thị Hoài 26-06-1999 Bình Phước TRUE THCS&THPT ĐaKia 11A1 Hóa 11 Giỏi 1 0024 8,00

  Linh Thị Huệ 19-05-1998 Bình Phước TRUE THPT Thống Nhất 11A1 Hóa 11 Khá 2 0025 7,25

  Trần Đình Hùng 05-09-1999 Bình Phước FALSE THPT Bù Đăng 11a3 Hóa 11 Giỏi 2 0026 4,75

  Trần Nhật Huy 08-01-1999 Bình Phước FALSE THPT Chơn Thành 11A1 Hóa 11 Khá 2 0027 10,25 Đồng

  Nguyễn Trung Kiên 11-08-1999 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Khuyến 11A1 Hóa 11 Giỏi 2 0028 7,75

  Đặng Thảo Linh 03-03-1999 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Khuyến 11A1 Hóa 11 Giỏi 2 0029 7,25

  Trần Thuỳ Linh 08-01-1999 Bình Phước TRUE THPT Đồng Xoài 11TN2 Hóa 11 Giỏi 2 0030 17,50 Vàng

  Đặng Thị Phương Loan 03-02-1999 Bình Phước TRUE THPT Đồng Xoài 11TN2 Hóa 11 Khá 2 0031 15,00 Bạc

  Ngô Thị Loan 07-07-1999 Bình Phước TRUE THPT Lộc Ninh 11a3 Hóa 11 Giỏi 2 0032 10,00 Đồng

  Phan Thị Mỹ Long 04-05-1999 Bình Phước TRUE THPT Đồng Phú 11A1 Hóa 11 Khá 2 0033 4,50

  Trần Phi Long 16-08-1999 Bình Phước FALSE THPT Đồng Xoài 11TN2 Hóa 11 Khá 2 0034 17,50 Vàng

  Nguyễn Huy Lực 01-09-1999 Bình Phước FALSE THPT Hùng Vương 11TN1 Hóa 11 Giỏi 2 0035 9,75 Đồng

  Hồ Lưu Trúc Ly 01-01-1999 Bình Phước TRUE THCS & THPT Võ Thị Sáu 11A1 Hóa 11 Khá 2 0036 3,75

  Nguyễn Thị Ly 15-08-1999 Bình Phước TRUE THCS & THPT Võ Thị Sáu 11A1 Hóa 11 Khá 2 0037 12,50 Đồng

  Trần Lý Sương Mai 28-02-1999 Bình Phước TRUE THPT Phước Bình 11T1 Hóa 11 Giỏi 2 0038 13,75 Bạc

  Đinh Thị Chúc Mây 10-10-1999 Bình Phước TRUE THPT Hùng Vương 11TN1 Hóa 11 Giỏi 2 0039 9,25 Đồng

  Trịnh Công Minh 04-14-1999 Bình Phước FALSE THPT Trần Phú 11A1 Hóa 11 Giỏi 2 0040 9,75 Đồng

  Võ Hoàng Minh 02-04-1999 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Khuyến 11A1 Hóa 11 Khá 2 0041 12,25 Đồng

  Đặng Phùng Anh Nam 12-09-1999 Bình Phước TRUE THPT Thanh Hòa 11A1 Hóa 11 Giỏi 2 0042 12,25 Đồng

  Lê Văn Nam 11-19-1999 Bình Phước FALSE THPT Trần Phú 11A1 Hóa 11 Khá 2 0043 11,75 Đồng

  Nguyễn Hoàng Nam 14-01-1999 Bình Phước FALSE THPT Chơn Thành 11A1 Hóa 11 Khá 2 0044 9,25 Đồng

  Trần Hoài Nam 17-07-1999 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Du 11T Hóa 11 Khá 2 0045 10,25 Đồng

  14/46

 • Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Nữ Tên trường Lớp Môn thi tong_ketPhòng

  thiSBD Điểm thi

  Huy

  chương

  Trịnh Phương Nga 10-11-1999 Bình Phước TRUE THPT Hùng Vương 11TN1 Hóa 11 Giỏi 2 0046 11,50 Đồng

  Đoàn Thị Kim Ngân 02-02-1999 Bình Phước TRUE THPT Thanh Hòa 11A1 Hóa 11 Giỏi 2 0047 11,75 Đồng

  Lê Thị Thanh Ngân 16-09-1999 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Hữu Cảnh 11A1 Hóa 11 Giỏi 2 0048 10,00 Đồng

  Phạm Thị Kim Ngân 26-02-1999 Bình Phước TRUE THPT Phước Bình 11T1 Hóa 11 Khá 3 0049 12,50 Đồng

  Nguyễn Tường Thảo Nhi 05-19-1999 Bình Phước TRUE THPT Phú Riềng 11A1 Hóa 11 Giỏi 3 0050 11,25 Đồng

  Lê Thị Tuyết Nhung 14-10-1999 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Huệ 11A1 Hóa 11 Khá 3 0051 5,25

  Trần Công Đại Phát 10-05-1999 Bình Phước FALSE THPT Phước Bình 11T1 Hóa 11 Giỏi 3 0052 15,25 Bạc

  Dương Hoàng Phúc 29-10-1999 Bình Phước FALSE THPT Chơn Thành 11A1 Hóa 11 Giỏi 3 0053 15,75 Bạc

  Nguyễn Hoàng Phúc 20-10-1999 Bình Phước FALSE THPT Phước Bình 11T1 Hóa 11 Khá 3 0054 19,75 Vàng

  Nguyễn Đình Phước 15-04-1999 Bình Phước FALSE THPT TX Bình Long 11A1 Hóa 11 Khá 3 0055 15,00 Bạc

  Nguyễn Đức Phương 10-09-1999 Bình Phước FALSE THPT TX Phước Long 11TN1 Hóa 11 Giỏi 3 0056 6,50

  Vũ Thị Hồng Phượng 27-05-1999 Bình Phước TRUE THCS&THPT Lương Thế Vinh 11A1 Hóa 11 Khá 3 0057 3,00

  Nông Đức Quảng 28-04-1999 Bình Phước FALSE PTDTNT THPT Bình Phước 11A Hóa 11 Giỏi 3 0058 10,50 Đồng

  Nguyễn Thị Thu Sương 02-10-1999 Bình Phước TRUE THPT TX Phước Long 11TN1 Hóa 11 Giỏi 3 0059 7,75

  Ngô Phước Tài 18-10-1999 Bình Phước FALSE THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 11A1 Hóa 11 Khá 3 0060 5,75

  Trần Thuỳ Tâm 13-07-1999 Bình Phước TRUE THPT Đồng Xoài 11TN2 Hóa 11 Khá 3 0061 17,00 Vàng

  Phạm Nhật Tân 31-01-1999 Bình Phước FALSE THCS & THPT Võ Thị Sáu 11A1 Hóa 11 Khá 3 0062 2,25

  Hồ Thị Ngọc Thanh 20-07-1999 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Hữu Cảnh 11A1 Hóa 11 Giỏi 3 0063 4,50

  Nguyễn Công Thanh 19-07-1999 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Khuyến 11A1 Hóa 11 Khá 3 0064 10,00 Đồng

  Nguyễn Tiến Thắng 11-09-1999 Bình Phước FALSE THPT Lộc Hiệp 11A1 Hóa 11 Khá 3 0065 6,25

  Trần Thị Ngọc Thể 04-02-1999 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Du 11T Hóa 11 Khá 3 0066 4,75

  Trần Lê Hoàng Thi 31-10-1999 Bình Phước FALSE THPT Lộc Hiệp 11A2 Hóa 11 Giỏi 3 0067 2,00

  Dương Ngọc Thiện 25-10-1999 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Khuyến 11A1 Hóa 11 Giỏi 3 0068 14,75 Bạc

  Nguyễn Chí Thiện 24-10-1999 Bình Phước FALSE THPT Lê Quý Đôn 11B1 Hóa 11 Giỏi 3 0069 9,00 Đồng

  Huỳnh Nguyên Thiều 15-01-1998 Bình Phước FALSE THPT Đăk Ơ 11A1 Hóa 11 Khá 3 0070 3,50

  Lê Xuân Thịnh 02-06-1999 Bình Phước FALSE THPT Hùng Vương 11TN1 Hóa 11 Khá 3 0071 13,00 Bạc

  Lê Thị Kim Thủy 06-01-1999 Bình Phước TRUE THCS&THPT Lương Thế Vinh 11A1 Hóa 11 Giỏi 3 0072 7,25

  Nguyễn Hồng Thủy 04-08-1999 Bình Phước TRUE THPT TX Bình Long 11A1 Hóa 11 Giỏi 4 0073 7,25

  Lê Thị Ngọc Thúy 03-12-1999 Bình Phước TRUE THPT Thanh Hòa 11A1 Hóa 11 Giỏi 4 0074 12,50 Đồng

  Trần Thị Thanh Thúy 15-12-1999 Bình Phước TRUE THPT Bù Đăng 11a1 Hóa 11 Giỏi 4 0075 10,00 Đồng

  Nguyễn Thị Hoài Thương 10-10-1999 Bình Phước TRUE THPT Thống Nhất 11A1 Hóa 11 Khá 4 0076 5,25

  Võ Trung Thường 09-06-1999 Bình Phước FALSE THPT Lộc Thái 11T Hóa 11 Khá 4 0077 7,00

  Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 23-02-1999 Bình Phước TRUE THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 11A1 Hóa 11 Giỏi 4 0078 7,50

  Nguyễn Thanh Tiến 06-11-1999 Bình Phước FALSE THPT Phước Bình 11T1 Hóa 11 Khá 4 0079 15,50 Bạc

  Trương Xuân Tiến 18-03-1999 Bình Phước FALSE THPT Lê Quý Đôn 11B1 Hóa 11 Khá 4 0080 7,50

  Nguyễn Thu Trà 28-06-1999 Bình Phước TRUE THPT Đồng Phú 11A1 Hóa 11 Giỏi 4 0081 7,50

  Hoàng Lê Phương Trang 03-09-1999 Bình Phước TRUE THPT Bù Đăng 11a1 Hóa 11 Khá 4 0082 8,00

  Lê Nguyễn Ngọc Trang 04-08-1999 Bình Phước TRUE THPT Bù Đăng 11a2 Hóa 11 Giỏi 4 0083 6,75

  Nguyễn Thị Quỳnh Trang 06-09-1999 Bình Phước TRUE THPT Ngô Quyền 11a1 Hóa 11 Giỏi 4 0084 10,00 Đồng

  15/46

 • Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Nữ Tên trường Lớp Môn thi tong_ketPhòng

  thiSBD Điểm thi

  Huy

  chương

  Phạm Thị Ngọc Trân 10-08-1999 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Hữu Cảnh 11A1 Hóa 11 Giỏi 4 0085 9,75 Đồng

  Nguyễn Thị Tuyết Trinh 16-04-1999 Bình Phước TRUE THPT Đồng Phú 11A1 Hóa 11 Giỏi 4 0086 9,75 Đồng

  Nguyễn Thị Ngọc Trúc 07-12-1999 Bình Phước TRUE THPT Đồng Xoài 11TN2 Hóa 11 Khá 4 0087 9,00 Đồng

  Trương Trọng Tuấn 28-10-1999 Bình Phước FALSE THPT Lộc Ninh 11a3 Hóa 11 khá 4 0088 13,25 Bạc

  Phan Thanh Tư 25-10-1998 Bình Phước FALSE THPT Lộc Thái 11A6 Hóa 11 Khá 4 0089 5,00

  Nguyễn Thị ý Vy 20-05-1999 Bình Phước TRUE THPT TX Phước Long 11TN1 Hóa 11 Giỏi 4 0090 9,25 Đồng

  Phạm Hữu Xuân 18-02-1999 Bình Phước FALSE THPT Đăk Ơ 11A1 Hóa 11 Khá 4 0091 7,75

  Phan Thị Thanh Xuân 10-06-1999 Bình Phước TRUE THPT Lê Quý Đôn 11B1 Hóa 11 Khá 4 0092 7,00

  Hồ Thị Kim Yến 04-06-1999 Bình Phước TRUE THPT Phú Riềng 11A1 Hóa 11 Giỏi 4 0093 4,75

  Lê Đức Anh 07-10-2000 Bình Phước FALSE THPT TX Bình Long 10A8 Lý 10 Khá 1 0001 8,00

  Nguyễn Đức Anh 02-10-2000 Bình Phước FALSE THPT Đồng Xoài 10TN1 Lý 10 Giỏi 1 0002 12,25 Bạc

  Phạm Phước Tuấn Anh 14-11-2000 Bình Phước FALSE THPT Đồng Phú 10A2 Lý 10 Khá 1 0003 10,50 Đồng

  Nguyễn Thị ánh 15-05-2000 Bình Phước TRUE THPT Phú Riềng 10A1 Lý 10 Giỏi 1 0004 9,50 Đồng

  Dương Quốc Bảo 05-04-2000 Bình Phước FALSE THPT Lộc Hiệp 10A4 Lý 10 Giỏi 1 0005 3,25

  Mai Thế Công 02-07-2000 Bình Phước FALSE THPT Thống Nhất 10A2 Lý 10 Khá 1 0006 4,25

  Hồ Đức Cường 10-07-2000 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Hữu Cảnh 10A1 Lý 10 Khá 1 0007 14,75 Bạc

  Nguyễn Huỳnh Quốc Cường 28-10-2000 Bình Phước FALSE THPT TX Bình Long 10A1 Lý 10 Khá 1 0008 1,25

  Nguyễn Trí Dũng 09-02-2000 Bình Phước FALSE THPT Hùng Vương 10TN2 Lý 10 Giỏi 1 0009 14,25 Bạc

  Vũ Minh Dương 29-11-2000 Bình Phước FALSE THPT Hùng Vương 10TN2 Lý 10 Khá 1 0010 15,00 Bạc

  Nguyễn Thị ánh Đào 01-05-2000 Bình Phước TRUE THCS&THPT ĐaKia 10A2 Lý 10 Khá 1 0011 5,50

  Nguyễn Tiến Đạt 10-11-2000 Bình Phước FALSE THPT Đồng Xoài 10TN2 Lý 10 Giỏi 1 0012 16,50 Vàng

  Trần Viết Đạt 07-02-2000 Bình Phước FALSE THPT Hùng Vương 10TN2 Lý 10 Giỏi 1 0013 17,00 Vàng

  Điểu Đăng 11-10-2000 Bình Phước FALSE THPT Lộc Hiệp 10A2 Lý 10 Khá 1 0014 8,50 Đồng

  Lê Công Đức 11-09-2000 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Du 10T1 Lý 10 Khá 1 0015 1,75

  Sằn Hồng Đức 16-03-2000 Bình Phước FALSE THPT Đăk Ơ 10A2 Lý 10 Khá 1 0016 2,25

  Bùi Trung Giang 19-02-2000 Bình Phước FALSE THPT Thống Nhất 10A1 Lý 10 Giỏi 1 0017 15,25 Vàng

  Đặng Thị Thu Giang 22-08-2000 Bình Phước TRUE THPT Chơn Thành 10A1 Lý 10 Giỏi 1 0018 13,50 Bạc

  Phan Thị Thúy Giang 05-04-2000 Bình Phước TRUE THPT Đồng Phú 10A2 Lý 10 Giỏi 1 0019 5,75

  Đặng Thị Kim Hà 29-03-2000 Bình Phước TRUE THCS&THPT Lương Thế Vinh 10A1 Lý 10 Khá 1 0020 6,00

  Nguyễn Phạm Thu Hà 18-12-2000 Bình Phước TRUE THPT Phú Riềng 10A1 Lý 10 Giỏi 1 0021 7,25

  Kiều Thị Mỹ Hạnh 04-04-2000 Bình Phước TRUE THPT Ngô Quyền 10A1 Lý 10 Giỏi 1 0022 5,75

  Dương Anh Hào 01-07-2000 Bình Phước FALSE THPT Lê Quý Đôn 10C3 Lý 10 Khá 1 0023 1,00

  Nguyễn Ngọc Bảo Hân 27-12-2000 Bình Phước TRUE THPT Ngô Quyền 10A1 Lý 10 Giỏi 1 0024 5,50

  Lê Đăng Hiếu 01-01-2000 Bình Phước FALSE THPT Hùng Vương 10D3 Lý 10 Khá 2 0025 16,00 Vàng

  Ngô Quang Hiếu 10-09-2000 Bình Phước FALSE THPT Lê Quý Đôn 10C1 Lý 10 Giỏi 2 0026 10,00 Đồng

  Nguyễn Duy Hiệu 09-08-2000 Bình Phước FALSE THPT Lộc Ninh 10A1 Lý 10 Giỏi 2 0027 10,00 Đồng

  Võ Minh Hòa 19-11-2000 Bình Phước FALSE THPT Đồng Xoài 10TN2 Lý 10 Giỏi 2 0028 14,00 Bạc

  Lương Văn Hoài 09-06-2000 Bình Phước FALSE THPT Đăk Ơ 10A2 Lý 10 Khá 2 0029 6,50

  Nguyễn Viết Hoàng 26-05-2000 Bình Phước FALSE THPT Lê Quý Đôn 10C4 Lý 10 TB 2 0030 10,25 Đồng

  16/46

 • Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Nữ Tên trường Lớp Môn thi tong_ketPhòng

  thiSBD Điểm thi

  Huy

  chương

  Nguyễn Trọng Hùng 21-10-2000 Bình Phước FALSE THPT TX Phước Long 10TN1 Lý 10 Giỏi 2 0031 17,75 Vàng

  Điểu Kham 16-10-/200 Bình Phước TRUE PTDTNT THPT Bình Phước 10A Lý 10 Khá 2 0032 9,75 Đồng

  Mạc Nguyễn Hồng Khánh 03-11-2000 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Hữu Cảnh 10A1 Lý 10 Giỏi 2 0033 10,50 Đồng

  Đinh Chí Kiệt 24-09-2000 Bình Phước FALSE PTDTNT THPT Bình Phước 10A Lý 10 Khá 2 0034 10,75 Đồng

  Lương Kim Lành 23-07-2000 Bình Phước TRUE THPT Lộc Thái 10T Lý 10 Giỏi 2 0035 9,25 Đồng

  Trần Thị Quỳnh Lâm 10-07-2000 Bình Phước TRUE THPT Phước Bình 10TN1 Lý 10 Giỏi 2 0036 9,75 Đồng

  Hoàng Thị Nhật Lệ 17-01-2000 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Khuyến 10A1 Lý 10 Giỏi 2 0037 7,50

  Trần Xuân Lĩnh 12-04-2000 Bình Phước FALSE THPT Đồng Xoài 10TN2 Lý 10 Giỏi 2 0038 18,50 Vàng

  Trần Thị Thúy Loan 22-07-2000 Bình Phước TRUE THCS & THPT Võ Thị Sáu 10A1 Lý 10 Khá 2 0039 1,25

  Trần Huy Long 18-05-2000 Bình Phước FALSE THPT Bù Đăng 10a1 Lý 10 Khá 2 0040 9,00 Đồng

  Vũ Thành Long 05-05-2000 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Hữu Cảnh 10A1 Lý 10 Khá 2 0041 14,50 Bạc

  Đồng Phúc Lộc 25-07-2000 Bình Phước FALSE THCS&THPT Lương Thế Vinh 10A2 Lý 10 Giỏi 2 0042

  Lê Công Lực 08-11-2000 Bình Phước FALSE THPT Bù Đăng 10a2 Lý 10 Giỏi 2 0043 8,75 Đồng

  Lê Thị Lý 18-10-2000 Bình Phước TRUE THPT Lê Quý Đôn 10C1 Lý 10 Giỏi 2 0044 8,50 Đồng

  Khưu Trung Hải Minh 29-03-2000 Bình Phước FALSE THPT Lộc Ninh 10A1 Lý 10 Giỏi 2 0045 17,75 Vàng

  Lê Duy Minh 20-03-2000 Bình Phước FALSE THPT Phước Bình 10TN1 Lý 10 Giỏi 2 0046 8,50 Đồng

  Lê Thanh Minh 01-06-2000 Bình Phước FALSE THPT Ngô Quyền 10A1 Lý 10 Giỏi 2 0047 7,50

  Nguyễn Thị Trà My 16-10-2000 Bình Phước TRUE THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 10A1 Lý 10 Khá 2 0048 13,00 Bạc

  Đinh Thị Lê Na 06-04-2000 Bình Phước TRUE THCS&THPT Lương Thế Vinh 10A1 Lý 10 Giỏi 3 0049 9,75 Đồng

  Bùi Minh Nam 04-05-2000 Bình Phước FALSE THCS&THPT ĐaKia 10A2 Lý 10 Khá 3 0050 6,00

  Bùi Nguyễn Hoàng Nam 21-08-2000 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Huệ 10A1 Lý 10 Khá 3 0051 0,50

  Phan Thị Nga 18-12-2000 Bình Phước TRUE PTDTNT THPT Bình Phước 10A Lý 10 Khá 3 0052 2,75

  Bùi Nguyễn Kim Ngân 20-07-2000 Bình Phước TRUE THPT TX Phước Long 10TN1 Lý 10 Giỏi 3 0053 5,00

  Nông Minh Nghĩa 04-12-2000 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Du 10T1 Lý 10 Khá 3 0054

  Đoàn Thị Kim Nguyên 23-11-2000 Bình Phước TRUE THPT TX Phước Long 10TN2 Lý 10 Giỏi 3 0055 11,50 Đồng

  Nguyễn Kỷ Nguyên 01-07-2000 Bình Phước FALSE THPT Thanh Hòa 10A3 Lý 10 Khá 3 0056 4,50

  Trần Chí Nhân 08-08-2000 Bình Phước FALSE THPT Trần Phú 10A8 Lý 10 Khá 3 0057 6,25

  Trần Văn Nhân 02-11-2000 Bình Phước FALSE THPT Thống Nhất 10A2 Lý 10 Giỏi 3 0058 3,75

  Nguyễn Thị Ngọc Nhi 17-05-2000 Bình Phước TRUE THPT Lộc Ninh 10A1 Lý 10 Giỏi 3 0059 5,50

  Trần Thị Yến Nhi 02-04-2000 Bình Phước TRUE THPT Thanh Hòa 10A1 Lý 10 Giỏi 3 0060 8,75 Đồng

  Võ Đăng Pha 03-06-2000 Bình Phước FALSE THPT Chu Văn An 10A1 Lý 10 Khá 3 0061 0,50

  Lê Bá Phiêu 10-12-2000 Bình Phước FALSE THPT Thống Nhất 10A1 Lý 10 Giỏi 3 0062 10,25 Đồng

  Phan Văn Phó 06-01-2000 Bình Phước FALSE THCS&THPT Tân Tiến 10A1 Lý 10 Khá 3 0063 10,75 Đồng

  Dương Trọng Phúc 29-07-2000 Bình Phước FALSE THPT Phước Bình 10TN1 Lý 10 Giỏi 3 0064 8,75 Đồng

  Hồ Nguyễn Thu Phương 28-06-2000 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Khuyến 10A1 Lý 10 Khá 3 0065 13,00 Bạc

  Huỳnh Nguyễn Uyên Phương 10-09-2000 Bình Phước TRUE THPT Bù Đăng 10a1 Lý 10 Giỏi 3 0066 9,00 Đồng

  Lê Minh Quang 10-06-2000 Bình Phước FALSE THCS&THPT Lương Thế Vinh 10A1 Lý 10 Khá 3 0067 8,00

  Ngô Đức Quang 12-06-2000 Bình Phước FALSE THPT Thống Nhất 10A1 Lý 10 Khá 3 0068 4,25

  Phạm Thanh Quang 12-04-2000 Bình Phước FALSE THPT Đồng Phú 10A2 Lý 10 Khá 3 0069 10,00 Đồng

  17/46

 • Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Nữ Tên trường Lớp Môn thi tong_ketPhòng

  thiSBD Điểm thi

  Huy

  chương

  Đỗ Hoàng Quân 14-10-2000 Bình Phước FALSE THPT TX Phước Long 10TN2 Lý 10 Khá 3 0070 6,00

  Trần ái Hải Sơn 16-03-2000 Bình Phước FALSE THPT Thanh Hòa 10A2 Lý 10 Khá 3 0071 1,25

  Lê Mạnh Tài 13-09-2000 Bình Phước FALSE THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 10A1 Lý 10 Khá 3 0072 13,50 Bạc

  Phạm Tú Tài 18-12-2000 Bình Phước FALSE THPT TX Bình Long 10A6 Lý 10 Giỏi 4 0073 10,75 Đồng

  Vũ Hồng Thái 24-02-2000 Bình Phước FALSE THPT Chơn Thành 10A3 Lý 10 Giỏi 4 0074 12,75 Bạc

  Nguyễn Thị Hương Thanh 04-03-2000 Bình Phước TRUE THPT Phước Bình 10TN1 Lý 10 Giỏi 4 0075 12,25 Bạc

  Nguyễn Văn Thanh 02-12-2000 Bình Phước FALSE THPT Phú Riềng 10A1 Lý 10 Giỏi 4 0076 5,00

  Nguyễn Tiến Thành 05-10-2000 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Khuyến 10A1 Lý 10 Giỏi 4 0077 10,50 Đồng

  Trần Văn Thành 04-07-2000 Bình Phước FALSE THCS&THPT ĐaKia 10A1 Lý 10 Khá 4 0078 10,00 Đồng

  Lê Thị Phương Thảo 02-06-2000 Bình Phước TRUE THPT Lộc Ninh 10A2 Lý 10 Giỏi 4 0079 14,00 Bạc

  Ngô Thị Thảo 06-11-2000 Bình Phước TRUE THPT Chu Văn An 10A1 Lý 10 Giỏi 4 0080 5,25

  Trần Thị Phương Thảo 20-10-2000 Bình Phước TRUE THPT Phước Bình 10TN1 Lý 10 Giỏi 4 0081 15,50 Vàng

  Võ Thị Ngọc Thảo 17-12-2000 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Du 10T1 Lý 10 Khá 4 0082 1,00

  Nguyễn Xuân Thắng 28-12-2000 Bình Phước FALSE THPT Phú Riềng 10A1 Lý 10 Giỏi 4 0083 11,75 Bạc

  Trần Trung Thắng 05-02-2000 Bình Phước FALSE THCS&THPT Tân Tiến 10A1 Lý 10 Giỏi 4 0084 6,25

  Nguyễn Trần Đức Thịnh 17-03-2000 Bình Phước FALSE THPT Đồng Phú 10A2 Lý 10 Khá 4 0085 10,00 Đồng

  Nguyễn Minh Thuận 01-01-2000 Bình Phước FALSE THPT Ngô Quyền 10A1 Lý 10 Giỏi 4 0086 8,00

  Lê Thị Thu Thủy 14-02-2000 Bình Phước TRUE THPT Lộc Ninh 10A1 Lý 10 Giỏi 4 0087 12,75 Bạc

  Trần Thị Anh Thư 29-06-2000 Bình Phước TRUE THPT Chơn Thành 10A1 Lý 10 Khá 4 0088 8,75 Đồng

  Phạm Tri Thức 22-02-2000 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Du 10T1 Lý 10 Khá 4 0089 10,50 Đồng

  Nguyễn Thị Thủy Tiên 25-12-2000 Bình Phước TRUE THPT TX Bình Long 10A1 Lý 10 Giỏi 4 0090 7,25

  Trịnh Thị Quỳnh Tiên 14-10-2000 Bình Phước TRUE THPT Đồng Xoài 10TN2 Lý 10 Giỏi 4 0091 11,50 Đồng

  Lê Xuân Tiến 14-04-2000 Bình Phước FALSE THPT Đăk Ơ 10A1 Lý 10 Khá 4 0092 11,75 Bạc

  Phan Trung Tín 24-09-2000 Bình Phước FALSE THCS&THPT Lương Thế Vinh 10A1 Lý 10 Giỏi 4 0093 6,00

  Nguyễn Thành Tính 10-02-2000 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Khuyến 10A1 Lý 10 Khá 4 0094 12,25 Bạc

  Ninh Huyền Trang 08-03-2000 Bình Phước TRUE THPT TX Phước Long 10TN1 Lý 10 Giỏi 4 0095 11,50 Đồng

  Nguyễn Thị Anh Trâm 18-01-2000 Bình Phước TRUE THPT Lộc Hiệp 10A6 Lý 10 Giỏi 4 0096 5,00

  Nguyễn Đình Trần 05-01-2000 Bình Phước FALSE THPT Bù Đăng 10a3 Lý 10 Giỏi 5 0097 7,00

  Đặng Tăng Anh Trí 29-12-2000 Bình Phước FALSE THPT Trần Phú 10A8 Lý 10 Khá 5 0098 2,75

  Lê Tiến Trình 15-08-2000 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Khuyến 10A1 Lý 10 Khá 5 0099 7,75

  Đặng Thành Trung 24-03-2000 Bình Phước FALSE THPT Lộc Thái 10T Lý 10 Khá 5 0100 7,50

  Võ Thành Trung 08-06-2000 Bình Phước FALSE THPT Lộc Thái 10T Lý 10 Giỏi 5 0101 8,25

  Huỳnh Quốc Trường 20-01-2000 Bình Phước FALSE THCS & THPT Võ Thị Sáu 10A1 Lý 10 Khá 5 0102 10,50 Đồng

  Nguyễn Anh Tuấn 19-03-2000 Bình Phước FALSE THPT Bù Đăng 10a2 Lý 10 Giỏi 5 0103 11,00 Đồng

  Nguyễn Đình Quốc Tuấn 19-10-2000 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Du 10T1 Lý 10 Khá 5 0104 3,00

  Trần Anh Tuấn 08-07-2000 Bình Phước FALSE THPT TX Bình Long 10A1 Lý 10 Khá 5 0105 10,50 Đồng

  Trần Thanh Tùng 28-06-2000 Bình Phước FALSE THPT Đồng Phú 10A2 Lý 10 Khá 5 0106 7,25

  Đặng Thị Thu Uyên 28-10-2000 Bình Phước TRUE THPT Hùng Vương 10TN2 Lý 10 Giỏi 5 0107 11,00 Đồng

  Nguyễn Thị Tường Vi 01-07-2000 Bình Phước TRUE THPT Phú Riềng 10A1 Lý 10 Giỏi 5 0108 13,50 Bạc

  18/46

 • Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Nữ Tên trường Lớp Môn thi tong_ketPhòng

  thiSBD Điểm thi

  Huy

  chương

  Võ Thanh Vương 15-02-2000 Bình Phước FALSE THPT Lê Quý Đôn 10C1 Lý 10 Khá 5 0109 5,50

  Nguyễn Thị Bảo Yến 18-12-2000 Bình Phước TRUE THCS&THPT ĐaKia 10A2 Lý 10 Khá 5 0110 2,50

  Nguyễn Thị Ngọc Yến 18-09-2000 Bình Phước TRUE THCS&THPT ĐaKia 10A1 Lý 10 Giỏi 5 0111 12,25 Bạc

  Trần Đăng An 25-11-1999 Bình Phước FALSE THPT Trần Phú 11A2 Lý 11 Khá 1 0001 1,00

  Cao Quế Anh 06-01-1999 Bình Phước TRUE THPT Hùng Vương 11TN2 Lý 11 Khá 1 0002 12,75 Bạc

  Nguyễn Thị Cẩm Anh 11-10-1999 Bình Phước TRUE THPT Phú Riềng 11A1 Lý 11 Giỏi 1 0003 7,25

  Nguyễn Thị Ngọc Anh 05-09-1999 Bình Phước TRUE THPT Phú Riềng 11A1 Lý 11 Giỏi 1 0004 12,00 Bạc

  Nông Thị Bích 19-05-1999 Bình Phước TRUE PTDTNT THPT Bình Phước 11A Lý 11 Giỏi 1 0005 8,75 Đồng

  Hồ Phương Chi 05-06-1999 Bình Phước TRUE THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 11A1 Lý 11 Khá 1 0006 12,75 Bạc

  Nguyễn Cường 31-03-1999 Bình Phước FALSE THPT Lộc Ninh 11A2 Lý 11 Khá 1 0007 9,00 Đồng

  Nguyễn Tiến Cường 21-10-1999 Bình Phước FALSE THPT Lộc Hiệp 11A2 Lý 11 Khá 1 0008 6,00

  Nguyễn Ngọc Duy 30-07-1999 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Khuyến 11A1 Lý 11 Giỏi 1 0009 6,25

  Phạm Bá Duy 05-06-1999 Bình Phước FALSE THPT TX Phước Long 11TN3 Lý 11 Khá 1 0010 15,00 Vàng

  Trịnh Hoàng Duy 11-02-1999 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Khuyến 11A1 Lý 11 Khá 1 0011 8,75 Đồng

  Lưu Thị Thùy Duyên 16-06-1999 Bình Phước TRUE THPT Phước Bình 11TN1 Lý 11 Giỏi 1 0012 15,75 Vàng

  Nguyễn Thị Mỹ Duyên 28-05-1999 Bình Phước TRUE THCS & THPT Võ Thị Sáu 11A1 Lý 11 Khá 1 0013 10,00 Đồng

  Nguyễn Hữu Đang 10-03-1999 Bình Phước FALSE THPT Thanh Hòa 11A2 Lý 11 Giỏi 1 0014 2,50

  Trương Huỳnh Đức 02-01-1999 Bình Phước FALSE THPT Hùng Vương 11TN2 Lý 11 Khá 1 0015 14,25 Bạc

  Phan Mỹ Thùy Giang 26-03-1999 Bình Phước TRUE THPT Chu Văn An 11A1 Lý 11 Giỏi 1 0016 7,00

  Huỳnh Thị Giỏi 09-07-1999 Bình Phước TRUE THPT Phước Bình 11TN1 Lý 11 Giỏi 1 0017 15,00 Vàng

  Phạm Mỹ Hà 20-04-1999 Bình Phước TRUE THPT Đồng Phú 11A1 Lý 11 Giỏi 1 0018 9,25 Đồng

  Nguyễn Văn Hải 24-10-1999 Bình Phước FALSE THPT Đồng Phú 11A1 Lý 11 Khá 1 0019 8,75 Đồng

  Phạm Thị Hải 12-08-1999 Bình Phước TRUE THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 11A1 Lý 11 Giỏi 1 0020 9,75 Đồng

  Trần Văn Hải 23-08-1998 Bình Phước FALSE THCS&THPT ĐaKia 11A1 Lý 11 Khá 1 0021 9,00 Đồng

  Hoàng Anh Hào 24-04-1999 Bình Phước FALSE THPT Phước Bình 11TN2 Lý 11 Khá 1 0022 15,00 Vàng

  Đặng Trung Hiếu 23-06-1999 Bình Phước FALSE THPT Bù Đăng 11a3 Lý 11 Giỏi 1 0023 4,25

  Trần Minh Hiếu 10-07-1999 Bình Phước FALSE THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 11A1 Lý 11 Khá 1 0024 14,75 Bạc

  Trịnh Minh Hiếu 09-08-1999 Bình Phước FALSE THCS&THPT ĐaKia 11A1 Lý 11 Giỏi 2 0025 11,50 Bạc

  Tạ Phương Hoa 18-10-1999 Bình Phước TRUE THPT Bù Đăng 11a2 Lý 11 Giỏi 2 0026 10,50 Đồng

  Hà Huy Hoàng 13-08-1999 Bình Phước FALSE THPT TX Phước Long 11TN1 Lý 11 Khá 2 0027 13,75 Bạc

  Phạm Huy Hoàng 28-08-1999 Bình Phước FALSE THPT Lộc Hiệp 11A2 Lý 11 Giỏi 2 0028 3,00

  Trần Văn Hoàng 22-06-1999 Bình Phước FALSE THCS&THPT Lương Thế Vinh 11A1 Lý 11 Khá 2 0029 3,75

  Nguyễn Huy Hùng 31-10-1000 Bình Phước FALSE THPT Lộc Ninh 11A3 Lý 11 Khá 2 0030 8,00 Đồng

  Nguyễn Mạnh Hùng 01-07-1999 Bình Phước FALSE THPT Đồng Phú 11A1 Lý 11 Giỏi 2 0031 4,50

  Nguyễn Văn Huynh 15-06-1999 Bình Phước FALSE THPT Nguyễn Hữu Cảnh 11A1 Lý 11 Giỏi 2 0032 7,50 Đồng

  Đặng Thị Lan Hương 10-10-1999 Bình Phước TRUE THPT Thống Nhất 11A1 Lý 11 Giỏi 2 0033 5,75

  Lương Thu Hương 11-05-1999 Bình Phước TRUE THPT Đồng Xoài 11TN1 Lý 11 Giỏi 2 0034 8,00 Đồng

  Phạm Thị Thu Hương 26-03-1999 Bình Phước TRUE THPT Đồng Xoài 11TN2 Lý 11 Giỏi 2 0035 5,75

  Nông Thị Bích Hường 31-05-1999 Bình Phước TRUE THCS&THPT Tân Tiến 11A1 Lý 11 Giỏi 2 0036 8,00 Đồng

  19/46

 • Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Nữ Tên trường Lớp Môn thi tong_ketPhòng

  thiSBD Điểm thi

  Huy

  chương

  Nguyễn Hoàng Khanh 20-06-1999 Bình Phước FALSE THCS&THPT Lương Thế Vinh 11A1 Lý 11 Khá 2 0037 3,50

  Đặng Thị Khánh 02-01-1999 Bình Phước TRUE THPT Bù Đăng 11a3 Lý 11 Giỏi 2 0038 8,50 Đồng

  Nguyễn Thị Hồng Khuyến 30-11-1999 Bình Phước TRUE THPT Thanh Hòa 11A1 Lý 11 Giỏi 2 0039 6,25

  Phạm Thị Lan 10-09-1999 Bình Phước TRUE THPT Lê Quý Đôn 11B1 Lý 11 Giỏi 2 0040 5,75

  Lê Minh Lâm 20-03-1999 Bình Phước FALSE THPT Lộc Thái 11T Lý 11 Giỏi 2 0041 2,50

  Nguyễn Thị Kim Liên 31-01-1999 Bình Phước TRUE THPT Hùng Vương 11TN1 Lý 11 Khá 2 0042 15,75 Vàng

  Bùi Trúc Linh 15-03-1999 Bình Phước TRUE THPT TX Bình Long 11A2 Lý 11 Khá 2 0043 6,00

  Đinh Thị Thùy Linh 15-08-1999 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Du 11T Lý 11 Khá 2 0044 1,75

  Nguyễn Thị Trúc Linh 22-03-1999 Bình Phước TRUE THPT Lê Quý Đôn 11B2 Lý 11 Khá 2 0045 7,25

  Tiền Khánh Linh 05-08-1999 Bình Phước TRUE THPT Nguyễn Khuyến 11A1 Lý 11 Giỏi 2 0046 6,50

  Vương Sỹ Mây 07-10-1999 Bình Phước FALSE THPT Ngô Quyền 11A1 Lý 11 Giỏi 2 0047 4,75

  Triệu Thị Miến 14-12-1999 Bình Phước TRUE PTDTNT THPT Bình Phước 11A Lý 11 Giỏi 2 0048 6,50

  Lê Thị Minh 29-09-1999 Bình Phước TRUE THPT Phú Riềng 11A1 Lý 11 Giỏi 3 0049 5,50

  Nguyễn Nhật Minh 11-10-1999 Bình Phước FALSE THPT Thống Nhất 11A1 Lý 11 Khá 3 0050 6,25

  Trần Đình Minh 18-06-1999 Bình Ph