Työturvallisuus erilaisten tilaajien työmailla · Telinekataja Oy • Telinealan asiantuntija ja...

12
Työturvallisuus erilaisten tilaajien työmailla 9.11.2011

Transcript of Työturvallisuus erilaisten tilaajien työmailla · Telinekataja Oy • Telinealan asiantuntija ja...

Page 1: Työturvallisuus erilaisten tilaajien työmailla · Telinekataja Oy • Telinealan asiantuntija ja alan johtava toimija Suomessa • Suunnittelemme, asennamme, vuokraamme ja myymme

Työturvallisuus erilaisten tilaajien työmailla

9.11.2011

Page 2: Työturvallisuus erilaisten tilaajien työmailla · Telinekataja Oy • Telinealan asiantuntija ja alan johtava toimija Suomessa • Suunnittelemme, asennamme, vuokraamme ja myymme

Telinekataja Oy

•  Telinealan asiantuntija ja alan johtava toimija Suomessa

•  Suunnittelemme, asennamme, vuokraamme ja myymme rakennustelineitä ja sääsuojia

•  Asiakkainamme ovat uudis- ja korjausrakentajat, teollisuus, energiantuottajat sekä kone- ja laiteasentajat

•  Sertifioitu toimintajärjestelmä huomioi laatu-, työterveys- ja turvallisuus- sekä ympäristöasiat kaikessa toiminnassa.

•  Telinekataja edustaa Layherin tuotteita Suomessa

RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET

2

Page 3: Työturvallisuus erilaisten tilaajien työmailla · Telinekataja Oy • Telinealan asiantuntija ja alan johtava toimija Suomessa • Suunnittelemme, asennamme, vuokraamme ja myymme

Telinerakentamisen haasteet

  Muuttuvat olosuhteet

  Yhteinen työmaa

  Kireät aikataulut

  Korkealla tehtävä työ

  Fyysisesti raskas työ

  Tilaajien erilaiset vaatimukset

3

Page 4: Työturvallisuus erilaisten tilaajien työmailla · Telinekataja Oy • Telinealan asiantuntija ja alan johtava toimija Suomessa • Suunnittelemme, asennamme, vuokraamme ja myymme

Olosuhteet

  Ahtaus

  Liukkaus

  Lämpötila

  Pöly

  Stabiilit/muuttuvat

  Tutut/vieraat

  Valaistus

4

Page 5: Työturvallisuus erilaisten tilaajien työmailla · Telinekataja Oy • Telinealan asiantuntija ja alan johtava toimija Suomessa • Suunnittelemme, asennamme, vuokraamme ja myymme

Aikataulut

  Kireät toteutusaikataulut

  Vähän aikaa ennakkovalmistautumiselle

  Suunnittelemattomat muutokset

  Päällekkäiset työvaiheet

  Yhteinen työmaa

5

Page 6: Työturvallisuus erilaisten tilaajien työmailla · Telinekataja Oy • Telinealan asiantuntija ja alan johtava toimija Suomessa • Suunnittelemme, asennamme, vuokraamme ja myymme

Perehdytys

  Perehdyttämisen tason ja sisällön vaihtelut

  Tehdaskohtainen/työmaakohtainen perehdytys

  Työturvallisuuskortti, tieturvakortti, ratatyölupa

  Tehtäväkohtainen perehdytys

  Monikulttuurisuus ja kielikysymykset

6

Page 7: Työturvallisuus erilaisten tilaajien työmailla · Telinekataja Oy • Telinealan asiantuntija ja alan johtava toimija Suomessa • Suunnittelemme, asennamme, vuokraamme ja myymme

Vaatimustason vaihtelut

  Eri työmaat

  Eri ammattiryhmät

  Teollisuudessa selkeämpi ja yhtenäisempi

  Jakaantuminen kahteen leiriin

  Sopeutuminen vaadittuun tasoon

7

Page 8: Työturvallisuus erilaisten tilaajien työmailla · Telinekataja Oy • Telinealan asiantuntija ja alan johtava toimija Suomessa • Suunnittelemme, asennamme, vuokraamme ja myymme

Toimintakulttuuri

  Lupakäytännöt

  Vastuukysymykset

  Systemaattiset mittaukset

  Tehtaiden omat terveysasemat ja palokunta

  Teollisuudessa riskienarviointi usein kehittyneempää

  Teollisuudessa vuosisopimukset

8

Page 9: Työturvallisuus erilaisten tilaajien työmailla · Telinekataja Oy • Telinealan asiantuntija ja alan johtava toimija Suomessa • Suunnittelemme, asennamme, vuokraamme ja myymme

Hyviksi havaittuja käytäntöjä

  Tilaajan selkeät pelisäännöt

  Tilaaja puuttuu epäkohtiin ja laiminlyönteihin

  Tehdas/työmaakohtainen perehdytys

  Turvallisuuskierrokset

  Toolbox Talks

  ”Oikea valinta” helpoksi

9

Page 10: Työturvallisuus erilaisten tilaajien työmailla · Telinekataja Oy • Telinealan asiantuntija ja alan johtava toimija Suomessa • Suunnittelemme, asennamme, vuokraamme ja myymme

Ero näkyy numeroissa

  50% pienempi tapaturmataajuus

  ”Läheltä piti” ilmoitusten määrä kasvaa

  Riskianalyysit syvällisempiä

  Tietoisuus tavoitteista ja sitoutuneisuus kasvavat

  Henkilökohtaisten turvavarusteiden laiminlyönnit vähentyvät

10

Page 11: Työturvallisuus erilaisten tilaajien työmailla · Telinekataja Oy • Telinealan asiantuntija ja alan johtava toimija Suomessa • Suunnittelemme, asennamme, vuokraamme ja myymme

Mitä olemme oppineet

  Tapaturmien tutkinta, juurisyyn löytäminen

  Turvallisuuskeskustelut

  Silmäsuojainpakko

  Turvavaljaiden jatkuva käyttö

  Valjasliivit antiflame-käsiteltyjä

  Pysyvät työparit/työryhmät

11

Page 12: Työturvallisuus erilaisten tilaajien työmailla · Telinekataja Oy • Telinealan asiantuntija ja alan johtava toimija Suomessa • Suunnittelemme, asennamme, vuokraamme ja myymme

KIITOS!

12