TYRKISK NORSK EKSEMPEL - norsk-tyrkisk.pdf · PDF filePolygon Dörtten fazla...

Click here to load reader

 • date post

  30-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of TYRKISK NORSK EKSEMPEL - norsk-tyrkisk.pdf · PDF filePolygon Dörtten fazla...

 • 1

  NORSK

  TYRKISK

  EKSEMPEL

  DIAGRAM DYAGRAM, ZELGE,

  GRAFK

  Mal Template

  Tabell

  Tablo

  3 2 4

  Sylediagram Stun grafii, ubuk grafik

  Stolpediagram Stun grafii, ubuk grafik

  Sirkeldiagram/

  sektordiagram

  Yuvarlak diyagram

  Linjediagram

  izgi grafii

  Gjennomsnitt

  Ortalama deer, aritmetik

  ortalama, ortalama

  Gjennomsnittet (kalt G) av tallene 20, 15,

  10 og 15 regnes ut ved finne summen av

  tallene og dele p antall verdier.

  20 15 10 15 6015

  4 4

  SumG

  Antall

  0102030405060708090

  100

  st

  Vest

  Nord

  sektor 1:

  13 %

  sektor 2:

  17 %

  sektor 3:

  57 %

  sektor 4:

  13 %

  0102030405060708090

  100

  Sektor 1: Sektor 2: Sektor 3: Sektor 4:

  st

  Vest

  Nord

 • 2

  Median

  Ortanca

  Medianen til 8, 15, 3, 12 og 5 finner man

  ved sortere tallene i rekkeflge, og finne

  det midterste tallet.

  8, 15, 3, 12, 5 sortert blir 3, 5, 8, 12, 15

  8Median

  Hvis antall verdier er et partall (to tall er i

  midten), finner man medianen ved ta

  gjennomsnittet av de to midterste tallene.

  4, 12, 1, 7 sortert blir 1, 4, 7, 12

  4 75,5

  2Median

  Sannsynlighet Olaslk

  Sannsynlighetenfor f et billedkort nr

  man trekker et vilkrlig kort fra en vanlig

  kortstokk finner vi ved finne antall

  gunstige utfall (de vi vil ha) og dele p

  antall mulige utfall (de vi kan f).

  Det finnes 16 billedkort (knekt, dame,

  konge og ess i spar, hjerter, klver og

  ruter) i en vanlig kortstokk med 52 kort.

  160,31

  52

  GunstigeSannsynlighet

  Mulige

  x-akse

  X ekseni, yatay eksen,

  apsis ekseni

  y-ak

  se

  x-akse

  y-akse

  Y ekseni, dey eksen,

  ordinat

  Se eksemplet ovenfor!

 • 3

  NORSK

  TRKE

  EKSEMPEL

  MLESTOKK

  LEK

  Kart izmek

  Avstand Mesafe, uzaklk, ara

  Avstanden fra srspissen til nordspissen p ya

  Ylvingen er 6,23 km.

  Objekt Nesne

  Lengde Uzunluk

  Lengden til siden i

  trekanten er 2 cm

  Brkform Kesirli form

  4

  3

  Desimalform Ondalk form

  0,75

  Prosentform Yzdelik form

  60%

  Naturlig strrelse Doal byklk

 • 4

  Forminske Azaltmak

  Forstrre Arttrmak, bytmek

  Linjestykke/

  linjesegment

  Doru paras

  x x

  A B

  Virkelighet Gereklik

 • 5

  NORSK TRKE EKSEMPEL

  LIGNINGER DENKLEM, ETLK

  Formel

  Forml

  Arealet til en trekant (A)

  er gitt ved formelen:

  2

  g hA

  der g kalles grunnlinje og

  h kalles hyde.

  Koordinatsystem Koordinat sistemi

  Variabel Deiken

  Strrelse som kan variere. Kalles ofte x, y,

  a, b, c osv.

  I () = 2 + 3 er x en variabel som vi kan endre verdien til.

  Konstant Sabit say En strrelse som er fast (endrer seg ikke).

  For eksempel = 3,1415926...

  Hyre side (HS) Sa eklem, sa taraf

  10 + Y = 22

  Venstre side (VS) Sol eklem, sol taraf

  10 + Y = 22

  Lsning/rot Kkletirmek, zm

  x = 5 er en lsning/rot til ligningen

  6x + 7 = 37

  siden 6 5 + 7 = 37

  Parenteser Parantez

  (24 +3) 5

  Strrelse Byklk

  For eksempel masse, tid eller lengde.

  Strrelser kan sammenlignes og vre

  strre enn, lik eller mindre enn.

  Tid Zaman

  3 minutter og 8 sekunder

 • 6

  NORSK TRKE EKSEMPEL

  BRK KESR

  Brk

  Kesir

  3

  2

  Brkstrek

  Kesir izgisi

  eller

  Teller Pay

  3

  2

  Nevner Payda

  3

  2

  Brkform Kesir form

  4

  3

  Blandet tall Kark form

  1

  3

  4

  Del Blm, ksm

  Hundredel Yzde bir

  1

  100 (en hundredel),

  2

  100 (to hundredeler) osv

  En fjerdedel Drtte bir

  4

  1

  Kvart eyrek (eyrei)

  4

  1

  Halv Yarm

  1

  2

  Hel Btn

  1

  1

  Forenkle en brk/

  forkorte en brk

  Sadeletirmek, ksaltmak

  6

  8=6 2

  8 2=3

  4

  Utvide en brk

  oaltmak, arttrmak,

  katlamak

  1 1 5 5

  8 8 5 40

  Tallinje

  Say izgisi

 • 7

  NORSK TRKE EKSEMPEL

  ADDISJON

  TOPLAMA

  +

  Addere/pluss Toplamak 4 + 9 = 13

  Legge sammen Birletirmek

  Legge til Eklemek

  ke Artrmak

  Addisjonstegn/plusstegn Art iareti

  +

  Sum Toplam

  3 + 3 = 6

  Ledd Terim

  2 + 5 = 7

  Sammenlagt

  Birlikte toplam, genel

  toplam, ...-in toplam

  Tilsammen Birlikte

  Begge Her ikisi de, ikisi de

  Positive tall Olumlu say/ doal say

  1, 2, 3, 4

  Negative tal Negatif saylar

  -1 , -2 , -3, -4

  Hele tall Tam saylar ..., -1 , -2 , -3 , 0 , 1 , 2 , 3, ...

  Oppstilling Sralama

  Minnetall

  Hatrlatma says, eldeki

  say

  Oppstilling med minnetall

  Elde ki sayy basamak

  kaydrarak yerletirme

  Utvidet form Gelimi /gelitirilmi form

  273,5 = 200 + 70 + 3 + 0,5

  Vanlig form Yaygn form, genel form

  273,5

 • 8

  NORSK TRKE EKSEMPEL

  SUBTRAKSJON

  IKARMA

  -

  Subtrahere (trekke fra) karmak

  5 3 = 2

  Minus/subtraksjon Eksi

  10 3 = 7

  Subtraksjonstegn/

  minustegn

  Eksi iareti

  Differanse

  Fark

  5 3 = 2

  Ledd Terim

  29 - 10 = 19

  Minske/trekke fra Atmak, den karmak

  Minske med ... ile azaltmak

  Lengre enn den daha uzun

  Kortere enn ...den daha ksa

  Sammenligne Karlatrmak

  4 > 2 (4 er strre enn 2)

  8 < 14 (8 er mindre enn 14)

  Mangler Eksik olmak

  10 - = 8

  Rest Artk, artan

  Det som blir igjen

  Veksle Deitirmek

  Ytterligere Daha fazla

 • 9

  NORSK TRKE EKSEMPEL

  MULTIPLIKASJON

  ARPMA

  , * , ,

  Gange/multiplisert med Kere, arp

  =

  Multiplisere arpmak

  Multiplikasjonstegn/

  gangetegn

  arp iareti

  , * , ,

  Produkt arpm

  10 3 = 30

  Faktor arpan, katsay

  10 3 = 30

  Multiplikasjonstabell

  arpm tablosu, kerrat

  cetveli

  Minnetall

  Hatrlatma says, eldeki

  say

  Gjentatt addisjon Tekrarlanan toplamsallk

  4 + 4 + 4 = 12

 • 10

  NORSK TRKE EKSEMPEL

  DIVISJON

  BLME

  : , , ,

  Dividere/dele Blmek

  20 : 2 = 10

  Kvotient Blm

  22 / 2 = 11

  Brkstrek Kesir izgisi

  Teller Pay

  5

  3

  Nevner Blen, payda

  5

  3

  Tall p brkform Kesir formunda say

  5

  15

  Tall p desimalform Ondalk formda say

  30,521

  Forenkle Sadeletirmek, ksaltmak

  14

  56=14 14

  56 14=1

  4

  Hvor mange ganger gr __

  opp i __ ?

  -de ka kere var

  Hvor mange ganger gr 3 opp i 18?

  18 : 3 = 6 ganger

  Primtall Asal say

  2, 3 , 5 , 7 , 11 , 13 , 17 , 19

  Rest Kalan, geriye kalan Det som er igjen

 • 11

  NORSK TRKE EKSEMPEL

  PROSENT YZDE

  Brkform Kesirli form

  1/2

  Desimalform Ondalk form

  0,50

  Prosentform Yzdelik form

  50%

  Prosent fordeling Yzdelik dalm

  25 %

  Prosent (hundredel) Yzde = Yzde bir

  %

  Promille (tusendel) Binde bir

  Deler per million/

  milliondel (ppm)

  Milyonda bir

  0,000001

  Tiendel Onda bir

  10

  1

  En fjerdedel av det hele Btnn drtte biri

  Hvor mye er en fjerdedel av 100?

  1100 25

  4

  Halvparten Btnn yars

  1/2

  Hundredel Yzde = Yzde bir

  100

  1

  Rente Faiz

  Nr man lner penger av en bank, betaler

  man rente til banken.Sparer man penger i

  en bank, fr man renter av banken.

  Rentesats Faiz oran

  For eksempel 5 % rente p sparekontoen.

 • 12

  NORSK TRKE EKSEMPEL

  PRISER OG PENGER

  FYATLAR VE PARA

  Pris Fiyat

  Pris Fiyat

  Brukes vanligvis om transportkostnader, for

  eksempel prisen for en bussbillett

  Bruttopris Brt fiyat

  Pris uten avslag

  Nettopris Net fiyat

  Pris med avslag

  Vare Mal, eya, emtia

  Brukes om noe man kan kjpe, for eksempel

  et eple i dagligvarebutikken

  Veiledende utsalgspris Yaklak fiyat

  Prisen fabrikken/grossisten anbefaler

  butikken selge varen for.

  Verdi Deer

  Dyr, dyrere, dyrest

  Pahal, daha pahal, en

  pahal

  Billig, billigere, billigst Ucuz, daha ucuz, en ucuz

  Telling Saym

  Handle Alveri yapmak

  Selge Satmak

  Hvor mye koster det?

  Ne kadar tutuyor? Fiyat ne

  kadardr?

  Kasse Kasa

  Kjpe Satn almak

  Betale demek

  Belp

  Miktar, tutar, toplam,

  yekun, mebla

  500 kr

  Veksel Bozuk para, bozukluk

  Veksle

  Para bozmak, para

  bozdurmak

  F tilbake Geri almak

  Ha igjen/rest Kalan, artk

 • 13

  Tilbakebetaling

  Geri deme, para iadesi

  yapma; geri denen