Työuran pituus Ydinindikaattorit

37
Työuran pituus Ydinindikaattorit

description

Työuran pituus Ydinindikaattorit. Eläkkeellesiirtymisiän odote vuosina 2002–2012, kaikki työeläkkeelle siirtyneet. Eläkkeellesiirtymisiän odote vuosina 1996–2050, tavoitteet ja toteuma. 15-vuotiaan työvoimaan kuulumisajan ja työllisen ajan odote vuosina 2003–2012. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Työuran pituus Ydinindikaattorit

Page 1: Työuran pituus Ydinindikaattorit

Työuran pituus

Ydinindikaattorit

Page 2: Työuran pituus Ydinindikaattorit

Eläkkeellesiirtymisiän odote vuosina 2002–2012, kaikki työeläkkeelle siirtyneet

Eläketurvakeskus 2

Page 3: Työuran pituus Ydinindikaattorit

Eläkkeellesiirtymisiän odote vuosina 1996–2050, tavoitteet ja toteuma

Eläketurvakeskus 3

Page 4: Työuran pituus Ydinindikaattorit

15-vuotiaan työvoimaan kuulumisajan ja työllisen ajan odote vuosina 2003–2012

Eläketurvakeskus 4

Page 5: Työuran pituus Ydinindikaattorit

Työllisyysaste ikäryhmittäin vuosina 2003–2012

Eläketurvakeskus 5

Page 6: Työuran pituus Ydinindikaattorit

Vuonna 2012 eläkkeelle siirtyneidentyöuran pituus, vuotta

Page 7: Työuran pituus Ydinindikaattorit

Työuran pituus

Täydentävät indikaattorit

Page 8: Työuran pituus Ydinindikaattorit

Eläkkeellesiirtymisiän odote, mediaani jakeskiarvo työeläkejärjestelmässä vuosina 2003–2012

Eläketurvakeskus 8

Page 9: Työuran pituus Ydinindikaattorit

60- ja 62-vuotiaan eläkkeellesiirtymisiän odote vuosina 2004–2012, kaikki työ-eläkkeelle siirtyneet

Eläketurvakeskus 9

Page 10: Työuran pituus Ydinindikaattorit

Työeläkkeelle siirtyneiden osuus vakuutetuista, 25–49-vuotiaat

Eläketurvakeskus 10

Page 11: Työuran pituus Ydinindikaattorit

Työeläkkeelle siirtyneiden osuus vakuutetuista, 50–69-vuotiaat

Eläketurvakeskus 11

Page 12: Työuran pituus Ydinindikaattorit

Työkyvyttömyyseläkkeiden ikävakioitu alkavuus työeläkejärjestelmässä 25–62-vuotiailla vuosina 2003–2012

Eläketurvakeskus 12

Vakioväestö = Vuoden 2012 ei-eläkkeellä oleva työeläkevakuutettu väestö

Page 13: Työuran pituus Ydinindikaattorit

15-vuotiaan työvoimaan kuulumisajan odote Pohjoismaissa ja EU-maissa keskimäärin vuosina 2002–2011

Eläketurvakeskus 13

Page 14: Työuran pituus Ydinindikaattorit

55–67-vuotiaiden työllisyysaste vuosina 2003, 2011 ja 2012

Eläketurvakeskus 14

Page 15: Työuran pituus Ydinindikaattorit

20–29-vuotiaiden työllisyysaste vuosina 2003–2012

Eläketurvakeskus 15

Page 16: Työuran pituus Ydinindikaattorit

55–64-vuotiaiden työllisyysaste Pohjoismaissa ja EU-maissa keskimäärin vuosina 2003–2012

Eläketurvakeskus 16

Page 17: Työuran pituus Ydinindikaattorit

Eläkkeiden taso

Ydinindikaattorit

Page 18: Työuran pituus Ydinindikaattorit

Omaeläkkeensaajien keskimääräinen kokonais-eläke vuosina 2003–2012 eläkelajin mukaan vuoden 2012 rahassa

Eläketurvakeskus 18

Vuodesta 2008 alkaen kansaneläke ei enää sisällä eläkkeensaajan asumis- jahoitotuen osuutta.

Page 19: Työuran pituus Ydinindikaattorit

Omaeläkkeensaajien keskimääräinen kokonais-eläke vuosina 2003–2012 prosentteina kyseisen vuoden keskiansiosta eläkelajin mukaan

Eläketurvakeskus 19

Vuodesta 2008 alkaen kansaneläke ei enää sisällä eläkkeensaajan asumis- jahoitotuen osuutta.

Page 20: Työuran pituus Ydinindikaattorit

Omaeläkkeensaajien keskieläke vuoden 2012 rahassa ja prosentteina kunkin vuoden keskiansiosta vuosina 2012–2080

Eläketurvakeskus 20

Page 21: Työuran pituus Ydinindikaattorit

Vuonna 2012 työstä työeläkkeelle siirtyneiden eläkkeiden korvausasteet

Eläketurvakeskus 21

Page 22: Työuran pituus Ydinindikaattorit

Eläkkeiden korvausasteet vuosina 1950, 1962 ja 1987 syntyneille henkilöille

Eläketurvakeskus 22

Page 23: Työuran pituus Ydinindikaattorit

Eläkkeiden taso

Täydentävät indikaattorit

Page 24: Työuran pituus Ydinindikaattorit

Omaeläkkeensaajien keskimääräinen kokonais-eläke ja osuus eläketulosta desiileittäin vuosina 2003–2012

Omaeläkkeensaajadesiilienkeskimääräinen kokonais-eläke vuosina 2003–2012vuoden 2012 rahassa

Omaeläkkeensaajadesiilien osuus eläketulosta vuosina2003–2012, %

Eläketurvakeskus 24

Page 25: Työuran pituus Ydinindikaattorit

Työeläkkeelle vuonna 2012 siirtyneiden eläkkeen suhde edeltävään ansioon

Eläketurvakeskus 25

Page 26: Työuran pituus Ydinindikaattorit

Kotitalouksien toimeentulo vuosina 2002–2011

Keskiarvo vuoden 2011 rahassa

Eläkeläiskotitalouksien toimeen-tulo suhteessa palkansaajiin ja kaikkiin kotitalouksiin

Eläketurvakeskus 26

Page 27: Työuran pituus Ydinindikaattorit

Eläkeläisten ja koko väestön köyhyysaste 60 ja 50 prosentin pienituloisuusrajalla vuosina 2002–2011

Eläketurvakeskus 27

Page 28: Työuran pituus Ydinindikaattorit

Eläkemenot ja rahoitus

Ydinindikaattorit

Page 29: Työuran pituus Ydinindikaattorit

Lakisääteiset eläkemenot suhteessa brutto-kansantuotteeseen vuosina 2000–2080, %

Eläketurvakeskus 29

1 Sotilastapaturma- ja sotilasvamma- sekä liikennevakuutus- ja tapaturmavakuutuslait.

2 Sisältää kansaneläkkeet ja takuueläkkeet.

3 Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta.

Page 30: Työuran pituus Ydinindikaattorit

Työeläkemeno suhteessa työtulosummaan vuosina 2000–2080, %

Eläketurvakeskus 30

Page 31: Työuran pituus Ydinindikaattorit

TyEL:n meno- ja maksuprosentti vuosina 1962–2080

Eläketurvakeskus 31

Page 32: Työuran pituus Ydinindikaattorit

Eläkevarat, karttuneet eläkeoikeudet ja rahastointiaste vuosina 2010–2012 2,5 prosentin reaalisella diskonttokorolla. Rahamäärät ovat käyvin hinnoin

Eläketurvakeskus 32

Page 33: Työuran pituus Ydinindikaattorit

Eläkemenot ja rahoitus

Täydentävät indikaattorit

Page 34: Työuran pituus Ydinindikaattorit

Työ- ja kansaneläkemeno eläkelajin mukaan vuosina 2003–2012 vuoden 2012 rahassa

Vuodesta 2008 alkaen kansaneläkemeno ei enää sisällä eläkkeensaajanasumis- ja hoitotuen osuutta.

Kansaneläkemeno ei sisällä rintamalisiä, lapsikorotuksia eikä takuueläkkeitä.Vuonna 2012 maksettiin takuueläkkeitä 121 milj. euroa ja rintamalisiä ja lapsikorotuksia 53 milj. euroa.

Eläketurvakeskus 34

Page 35: Työuran pituus Ydinindikaattorit

Keskimääräiset työeläkemaksuprosentit vuosina 2007–2013 eläkelain mukaan

1 TyEL-maksuprosenteissa on otettu huomioon työnantajakohtaiset asiakashyvitykset ja tilapäiset maksunalennukset.2 Maatalousyrittäjät.3 Apurahansaajat.4 KuEL-maksu sisältää palkka- ja eläkemenoperusteiset maksuosat.5 Arvio.TyEL Työntekijän eläkelakiMEL MerimieseläkelakiYEL Yrittäjän eläkelakiMYEL Maatalousyrittäjän eläkelakiVaEL Valtion eläkelakiKuEL Kunnallinen eläkelakiKiEL Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki

Eläketurvakeskus 35

Page 36: Työuran pituus Ydinindikaattorit

Työeläkevarat suhteessa työtulosummaan vuosina 2007–2012 eläkelain mukaan, %

TyEL Työntekijän eläkelaki

MEL Merimieseläkelaki

YEL Yrittäjän eläkelaki

MYEL Maatalousyrittäjän eläkelaki

VaEL Valtion eläkelaki

KuEL Kunnallinen eläkelaki

KiEL Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki

Muut julkiset: Suomen pankin eläkesääntö, Kansaneläkelaitoksen eläkesääntö,

Ahvenanmaan maakuntahallituksen eläkesääntö

Eläketurvakeskus 36

Page 37: Työuran pituus Ydinindikaattorit

Työeläkesijoitusten keskimääräinen reaalinen vuosituotto prosentteina sitoutuneesta pääomasta vuosina 1997–2012

*Yksityisalat: Vuodelle 1997 käytetty työeläkeyhtiöiden sijoitusten keskituottoa.

Julkiset alat: Vuosille 1997–1999 käytetty Kevan sijoitusten keskituottoa.

Eläketurvakeskus 37