Tutkimusmatka open call -esite

2
Tutkimusmatka Itämerellä avoin projektihaku photo:Tommi Taipale Poikkitaiteellinen Tutkimusmatka Itämerellä kutsuu Suomen ja Viron taiteen tekijöitä ihmettelemään ja tutkimaan Itämerta, siihen liittyviä luonnonilmiöitä ja omaa suhdettaan muuttuvaan mereen. Projektiehdo- tuksia otetaan vastaan 21. joulukuuta 2009 saakka. Haun tuloksena valitut projektit toteutetaan vuonna 2010 ja esitetään Turku Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 -ohjelmassa. Tutkimusmatkojen kautta halutaan kiinnittää huomiota luonnon ihmeellisiin tapahtumiin. Osallistujia rohkais- taan sukeltamaan Itämeren pinnan alle, pohjamutiin saakka, tiirailemaan merta lokkiperspektiivistä tai tutustumaan meren muihin ulottuvuuksiin näiden välillä. Onko Itämeren yleinen tila se ilmiö, jota tutkitaan, vai halutaanko merta lähestyä sen ainut- laatuisten luonnonilmiöiden ja ekosysteemien kautta, jää kunkin taiteilijan itse päätettäväksi. Hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat Capsula ja Suomen biotaiteen seura ry .

description

Tutkimusmatka Itämerellä -avoin projektihakuesite

Transcript of Tutkimusmatka open call -esite

Page 1: Tutkimusmatka open call -esite

Tutkimusmatka Itämerellä

avoin projektihaku

phot

o:T

omm

i Tai

pale

Poikkitaiteellinen Tutkimusmatka Itämerellä kutsuu Suomen ja Viron taiteen tekijöitä ihmettelemään ja tutkimaan Itämerta, siihen liittyviä luonnonilmiöitä ja omaa suhdettaan muuttuvaan mereen. Projektiehdo-tuksia otetaan vastaan 21. joulukuuta 2009 saakka. Haun tuloksena valitut projektit toteutetaan vuonna 2010 ja esitetään Turku Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 -ohjelmassa.

Tutkimusmatkojen kautta halutaan kiinnittää huomiota luonnon ihmeellisiin tapahtumiin. Osallistujia rohkais-taan sukeltamaan Itämeren pinnan alle, pohjamutiin saakka, tiirailemaan merta lokkiperspektiivistä tai tutustumaan meren muihin ulottuvuuksiin näiden välillä. Onko Itämeren yleinen tila se ilmiö, jota tutkitaan, vai halutaanko merta lähestyä sen ainut-laatuisten luonnonilmiöiden ja ekosysteemien kautta, jää kunkin taiteilijan itse päätettäväksi.

Hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat Capsula ja Suomen biotaiteen seura ry.

Page 2: Tutkimusmatka open call -esite

TUTKIMUSMATKA ITÄMERELLÄ

Capsulan Poikkitaiteellisilla tutkimusmatkoilla ihmetellään ja tutkitaan luonnonilmiöitä omakohtaisen kokemuksen kautta. Tutkimusmatkoille kutsutaan taiteilijoita, tutkijoita ja muita kulttuurivaikuttajia työskentelemään taiteen ja tieteen rajalla. Hankkeen puitteissa tuotetaan uusia teoksia ja innostetaan yleisöä ottamaan osaa erilaisiin luoviin prosesseihin. Matkustaminen ”hitaita” ja ympäristöä kohtuullisesti kuormittavia tapoja käyttäen on olennainen osa tutkimusmatkoja. Hanke haluaa kiinnittää huomioita vaihtoehtoisiin tapoihin liikkua lento- ja luotijunamatkailun sekä yksityisautoilun sijaan. Kanootti, kuumailmapallo, optimistijolla, merentutkimusalus tai soutuvene ovat vain muutamia esimerkkejä mahdollisista kulkuvälineistä, joita taiteellinen tutkimusmatkailija voi käyttää päästäkseen lähelle merta. Kyseessä on Capsulan toinen tutkimusmatka; ensimmäinen järjestettiin vuonna 2008 täydellisen auringonpimennyksen vyöhykkeelle Siperiaan. Lisää tietoa Tutkimusmatkasta auringonpimennykseen:http://capsulaexpeditions.com

Mitä haetaan?

Tutkimusmatka Itämerelle -projektihaun kautta haetaan uusia ja ennen julkaisemattomia projektisuunnitelmia, joiden olennainen osa on Itämerellä tapahtuva tutkimusmatka. Hakuun voivat osallistua Suomessa ja Virossa asuvat taiteilijat kansallisuuteen katsomatta. Myös ulkomailla asuvat suomalaiset ja virolaiset taiteen tekijät ovat tervetulleita. Taiteilijoita pyydetään lähestymään Itämerta ja sen luonnonilmiöitä eri tasoilta meren pintaan ja omaan merisuhteeseensa nähden; ammentamaan tieteestä, vaikka viitekehyksenä tulosten tulkintaan ja tarkasteluun onkin taide.Valitut projektiehdotukset toteutetaan vuoden 2010 aikana.

Projektit voivat olla monitaiteellisia, performatiivisia tai työpajoja. Kantaaottavuus, ekologisuus, sosiaalisuus ja osallistuvuus ovat avainsanoja. Syntyvien taideteosten tulisi taiteen keinoin kiinnittää huomiota Itämeren tilaan ja herättää sen vaikutuspiirissä elävien tietoisuus omasta vastuustaan sen tulevaisuudessa.

Töiden toteutukseen varataan 7000¤/teos.** Se kattaa tutkimusmatkan materiaalikulut, tekijän palkkion sekä mahdolliset vakuutukset. Tekijöiden matka- ja asumiskustannukset katetaan mahdollisuuksien mukaan. Jos hankkeeseen valittu taiteilija asuu Suomen ja Viron ulkopuolella, hänen tulee maksaa omat matkakustannuksensa Suomeen tai Viroon saakka. Tekijät sitoutuvat osallistumaan Tutkimusmatka Itämerellä -tapahtumaan Turku Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 -ohjelmassa.

**muutokset mahdollisia

HAKUOHJEET

Hakijoita pyydetään esittämään ehdotuksensa kirjallisena sähköpostitse suomeksi tai englanniksi.

Hakemuksen (enintään 2 x A4 + kuvaliitteet) tulee sisältää:· projektisuunnitelma· aikataulu, jossa määritellään tutkimusmatkan

ajankohta ja kesto vuoden 2010 aikana· merialue, jossa projekti tehdään· kulkuväline tai tapa liikkua Itämerellä tutkimus-

matkan aikana

- kustannuslaskelma (enintään 1 x A4), jossa eritellään arvioidut tuotantokustannukset ja tekijän työpalkkio - tekijän tai työryhmän CV (enintään 2 x A4)

Merkitse yhteystietosi, sähköpostiosoite ja mahdolliset web-sivut sekä viestiin että hakemukseen liitteenä pdf-muodossa. Aihekenttään: Tutkimusmatka Itämerellä/Curated Expedition to the Baltic Sea

Sähköpostiosoite: [email protected] postituspäivä on 21. joulukuuta 2009

lisätietoja:

Ulla TaipaleCapsula (art-science-nature)[email protected]+34 653795456tai +358 40 5110214

Merja [email protected]+358 40 5803901

Lisää tietoa hausta sivulla:www.capsula.org.es