Turn off cellphone

download Turn off cellphone

of 92

 • date post

  30-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  44
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Turn off cellphone. TRÔNG ĐỢI. 1-1 Trời cao nghe chăng. 1-2. DK- Yêu đương lòng con. 2-1 … trần gian vắng sao. 2-2. DK- Yêu đương lòng con. 3-1 … trần gian khóc than. 3-2. DK-E Yêu đương lòng con. Lạy Chúa Xin Dủ Lòng-1. Lạy Chúa Xin Dủ Lòng-2. Lạy Chúa Xin Dủ Lòng-3. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Turn off cellphone

Turn off cellphone

Turn off cellphone

TRNG I

1-1 Tri cao nghe chng

1-2

DK- Yu ng lng con

2-1 trn gian vng sao

2-2

DK- Yu ng lng con

3-1 trn gian khc than

3-2

DK-E Yu ng lng con

Ly Cha Xin D Lng-1

Ly Cha Xin D Lng-2

Ly Cha Xin D Lng-3

Dap ca - Mi Giang

Dap ca - Mi Giang

Reading 1

0

1

1

1

1

1

1

Dap ca - Mi Giang

Dap ca - Mi Giang

Reading 2

0

1

2 -E

2 -E

Gosphel

0

1

2

13 -E

13 -E

Kinh tin kinh 0

Ktk 1

Ktk 2

Ktk 3

Ktk 4

Ktk 5

Ktk 6

Ktk 7

Ktk 8

Ktk 9

Ktk 10

Ktk 11 of 11

I TAY CON DNG

1-1 ... ca l thnh thing

1-2

DK Chc tng Ngi

2-1 ... ta Cha ch nhn

2-2

DK-E Chc tng Ngi

Thnh Ch Thnh-1

Thnh Ch Thnh-2

Tuyen xung mau nhiem duc tin

Lay Duc Kito-1

Lay Duc Kito-2

NC TRI GN

1-1 ... no ch chi na

1-2

DK-1 Hy hi ci

DK-2

2-1 ... lng no cong queo

2-2

DK-1 Hy hi ci

DK-2

3-1 ... l nim m c

3-2

DK-1 Hy hi ci

DK-2-E

AVE MARIA, CON DNG LI

DK A ve Ma ri a!

1a-1 Khi tn mu nng

1a-2

1a-3

DK A ve Ma ri a!

1b-1 Khi tri ngp

1b-2

1b-3

DK A ve Ma ri a!

2-1 Khi i y mi

2-2

2-3

DK A ve Ma ri a!

3-1 Trong gi ny

3-2

3-3

DK-E A ve Ma ri a!