Turismi taluvusvoimest

24
Turismi taluvusvõime ja selle erinevate tasandite arvutamise metoodikad ettekanne 10 minutit Aivar Ruukel [email protected] Aivar Ruukel - LU-2 kaugõpe - 8.detsember 2007

description

Aivar Ruukeli ettekanne Tartus Eesti Maaülikoolis loodusturismi eriala 2 kursusel, loodusturismi aluste õppeaines.8. detsembril 2007

Transcript of Turismi taluvusvoimest

Page 1: Turismi taluvusvoimest

Turismi taluvusvõime ja selle erinevate tasandite

arvutamise metoodikad

ettekanne10 minutit

Aivar [email protected]

• Aivar Ruukel - LU-2 kaugõpe - 8.detsember 2007

Page 2: Turismi taluvusvoimest

Ülesanne on mitmetasandiline.

Et jõuda metoodikateni tuleb mõista järgmisi mõisteid:

1) Mis on taluvusvõime?

2) Mis on turismi taluvusvõime?

3) Turismi taluvusvõime tasandid?

• Aivar Ruukel - LU-2 kaugõpe - 8.detsember 2007

Page 3: Turismi taluvusvoimest

Ja küsimus : Kas turismi taluvusvõimet ja/või selle tasandeid saab a r v u t a d a ? !

Või hoopis hinnata? - analüüsida?- monitoorida ehk seirata?- ja vahest ka mõjutada?

• Aivar Ruukel - LU-2 kaugõpe - 8.detsember 2007

Page 4: Turismi taluvusvoimest

T u r i s m i t a l u v u s v õ i m e

Millest ja milleks ültse see temaatika?

Vastus: Turismil on negatiivsed mõju!

Näiteid palun ?

• Aivar Ruukel - LU-2 kaugõpe - 8.detsember 2007

Page 5: Turismi taluvusvoimest

Akste sipelgariik

Page 6: Turismi taluvusvoimest

Veel näiteid

turismi negatiivsest mõjust

L O O D U S E L E ?

• Aivar Ruukel - LU-2 kaugõpe - 8.detsember 2007

Page 7: Turismi taluvusvoimest

- laste seiklusrada kassikaku pessa- laudtee kotka pesapuu alt läbi- kaitsealuste taimede korjamine- õrnade koosluste tallamine- veel?

• Aivar Ruukel - LU-2 kaugõpe - 8.detsember 2007

Page 8: Turismi taluvusvoimest

T A L U V U S V Õ I M E

Iga põllumees teab mis see on -

(maksimaalne) tootmisühikute hulk

pinnaühiku kohta, mille juures

ressurss loomulikul viisil taastub

• Aivar Ruukel - LU-2 kaugõpe - 8.detsember 2007

Page 9: Turismi taluvusvoimest

Näiteks X lehma 1 hektari kohta

• Aivar Ruukel - LU-2 kaugõpe - 8.detsember 2007

Page 10: Turismi taluvusvoimest

Taluvusvõime turismis:

“maksimaalne inimeste arv, kes võivad sihtkohta üheaegselt

külastada, ilma , et see põhjustaks füüsilise, majandus-, sotsiaalse- ja

kultuurikeskkona hävimist ja külastajate rahuolu vähenemist”? ? ?

• Aivar Ruukel - LU-2 kaugõpe - 8.detsember 2007

Page 11: Turismi taluvusvoimest

T a l u v u s v õ i m em a a g i l i n e k ü s i m u s:

Kui palju on liiga palju?

Vasutus : Magic number

• Aivar Ruukel - LU-2 kaugõpe - 8.detsember 2007

Page 12: Turismi taluvusvoimest

Turistid

ei ole

lehmad!

• Aivar Ruukel - LU-2 kaugõpe - 8.detsember 2007

Page 13: Turismi taluvusvoimest

Turistide a r v u s t tähtsamad on:

- turistide käitumisviis (näiteks?)- sihtkoha maastik (näiteks?)- liikumisviis (näiteks?)- sihtkoha infrastruktuur (näiteks?)- ilmastikutingimused (näiteks?)- aastaaeg (näiteks?)- veel?

• Aivar Ruukel - LU-2 kaugõpe - 8.detsember 2007

Page 14: Turismi taluvusvoimest

Taluvusvõime (ing.k. Carrying capacity ) sünonüüme eesti keeles:

- kandevõime- koormustaluvus- mahtuvus

veel?

• Aivar Ruukel - LU-2 kaugõpe - 8.detsember 2007

Page 15: Turismi taluvusvoimest

Turismi taluvusvõime tasandid- või tasemed?- või piirid?- komponendid?- dimensioonidehk mõõted?

• Aivar Ruukel - LU-2 kaugõpe - 8.detsember 2007

Page 16: Turismi taluvusvoimest

T A L U V U S V Õ I M E M Õ Õ T E D

- looduslik ehk ökoloogiline (näiteks?)

- füüsiline (näiteks?)

- sotsiaalne (näiteks?)

- turistlik e. kvalitatiivne (näiteks?)

Veel?

• Aivar Ruukel - LU-2 kaugõpe - 8.detsember 2007

Page 17: Turismi taluvusvoimest

Liebigi seadus

ja turismi

taluvusvõime

mõõted

• Aivar Ruukel - LU-2 kaugõpe - 8.detsember 2007

Page 18: Turismi taluvusvoimest

Külastushulga ja mõju suhe:

A - “valus algus”

B - lineaarne

C - “valus lõpp”

Näiteid?

• Aivar Ruukel - LU-2 kaugõpe - 8.detsember 2007

Page 19: Turismi taluvusvoimest

NÄIDE

Kumbal matkarajal

on taluvuspiiride küllastumine

lähemal?

• Aivar Ruukel - LU-2 kaugõpe - 8.detsember 2007

Page 20: Turismi taluvusvoimest

NÄIDE: Veetarbimise ülesanne

1 inimene tarbib Y liitrit vett ööpäevas. Meie sihtkoha veevaru on Z millionit liitrit.Arvuta taluvusvõime!

Lihtsustatud mõtleja/arvutaja lahendus: Taluvusvõime Q=Z:Y

Aga miks Y liitrit?Aga uus tehnoloogia?

Aga uus mõtlemine ja suhtumine?

• Aivar Ruukel - LU-2 kaugõpe - 8.detsember 2007

Page 21: Turismi taluvusvoimest

NÄIDE:

Arvutage kui mitut kanuumatkajat tahab näha Riisa küla elanik päevas!

• Aivar Ruukel - LU-“ kaugõpe - 8.detsember 2007

Page 22: Turismi taluvusvoimest

Alternatiive numbrimaagilisele taluvusvõime käsitlusele:

- Tsoneerimine ja külastuse piiramine- Limit of Acceptable Change (LAC)- Visitor Impact Management (VIM)- Visitor Experience and Resource Protection (VERP) - Visitor Activity Management Planning (VAMP- Tourism Optimation Management Model (TOMM)- veel?

• Aivar Ruukel - LU-“ kaugõpe - 8.detsember 2007

Page 23: Turismi taluvusvoimest

Küsi õigeid küsimusi!Vale on küsida: ”Kui palju turiste on liiga palju ?”

Õige on küsida: “Kui palju ja milliseid muutusi me aktsepteerime? Looduses? Kohalikele elanikele? Turistidele?”

• Aivar Ruukel - LU-“ kaugõpe - 8.detsember 2007

Page 24: Turismi taluvusvoimest

Kasutatud allikad:

Beeton S. - 1998 – Ecotourism: A Practical Guide for Rural Communities

Beunders N. - 2002 – PAN Parks Manual for Sustainable Tourism and

Development

Fennel D. A. - 2003 – Ecotourism : an introduction

Kuligina I. - 2006 – Matkaradade planeerimise, rajamise ja haldamise juhend

Leito T. - 2003 – Kõpu loodusväärtused ja säästliku loodusturismi ruumiline

planeerimine

McCool S.F. and Lime D.W. - 2001 - Tourism Carrying Capacity: Tempting

Fantacy or Useful Reality

Purgel E. - 2007 – Turismi taluvusvõime ja selle erinevate tasandite

arvutamise metoodikatest

Ruukel A. - 1995 – Mis on ökoturism?

Strasdas W. - 2002 – The Ecotourism Training Manual for Proteced Area

Managers

Trousdale W. - 1997 – Carrying Capacity Considerations – the Need to

Manage Change in a Unique Tourism Destination

Weaver D.B. - 2001 – The Encyclopedia of Ecotourism

Wigsten J. - 1996 – Ekoturism – en metod för naturesurshushallning inom

svensk turism?• Aivar Ruukel - LU-“ kaugõpe - 8.detsember 2007