Turbulente export - Fenedex

download Turbulente export - Fenedex

of 37

Embed Size (px)

Transcript of Turbulente export - Fenedex

1. Masterclass Turbulente Export Trends in Export 2015 3 juni 2015 2. Agenda 1. Introductie 2. Wereldwijde Trends 3. Actualiteit 4. Trends in Export 2015 5. Aanbevelingen 3. Fenedex Het gezicht van exporterend Nederland Private vereniging voor export en internationaal ondernemen Opgericht door en voor het internationale bedrijfsleven (1954) Een onafhankelijke en ongesubsidieerde organisatie Grootste exportnetwerk van Nederland 4. Leden Fenedex 12% 9% 9% 8% 7% 7%6% 6% 6% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% Machines Voeding, Drank, Tabak Chemie, Farma Elektrotechniek, Elektronica Exportspecialisten, Advocatuur, Notarissen Overige Dienstverlening Overige Consumenten Artikelen Landbouw, Tuinbouw, Visserij Metaal Logistieke Dienstverlening Bouwmaterialen Financiele Dienstverlening Transportmiddelen, materiaal Rubber, Kunststof Medische apparaten, instrumenten Energie 5. Wereldwijde Trends: een selectie (1) Een groeiende wereldbevolking (en elders vergrijzing!) De grote trek naar de stad (50% van de wereld woont in grote steden en dat groeit naar 60%) Groeiende behoefte aan voedsel (en schoon water) (en minder boeren) Schaarste aan grondstoffen en toenemende controle issues 6. Wereldwijde Trends: een selectie (2) Globalisering Toenemend belang van een bio-based economie (door/voor/alle topsectoren) (van hoogleraar Jan Rotmans tot CEO Paul Polman) (duurzaam / circulair .) (deels gekoppeld aan energievraagstuk) Toenemend belang ICT (connectivity, mechanisatie robotisering) 7. Actualiteit (1) FD De nieuwe kampioenen Wereldwijde uitdagingen NL oplossingen Priva Optiqua Photanol Al deze bedrijven (maar ook de andere namen) denken en werken internationaal: Marktgroei Nieuwe markten Risicospreiding 8. Actualiteit (2) Waar zit die groei? Nieuwe kijk op BRICS (min. China/India) kanttekeningen Turkije en Zuid- Afrika Next eleven (Indonesie /Filippijnen) Top 10 landen hoogste economische groei in komende 5 jaar helft in Afrika Perspectief Europa? Antwoorden op waarheen zijn dus iets minder voor de hand liggend maar wel cruciaal Keuze & Focus 9. Trends in Export 2015 Maar waarheen gaan die bedrijven en wat zijn hun kenmerken? Trends in Export geeft hierbij wat richting in denken en handelen 10. Export in context Omvang 500 miljard NL is 7e exporteur ter wereld NL is 2e exporteur in agro- food ter wereld 11. Trends in Export 2015 Kansen en bedreigingen in een snel veranderende wereld 31 maart 2015 12. Van de respondenten is: 49% producent 33% groothandelaar 10% dienstverlener 3% detailhandelaar Gemiddeld 31 jaar exportervaring en export naar 28 landen 72% heeft een totale omzet tussen de 0,5 en 40 miljoen euro Kenmerken exporteurs 13. Kenmerken exporteurs Gemiddeld 59% van de totale omzet komt uit export Hoe groter het bedrijf hoe groter het aandeel export 14. Kenmerken exporteurs Percentage exportomzet hoogst bij sectoren machines en land- en tuinbouw Wereldwijde Trends: Groeiende behoefte voedsel Mechanisatie 15. 66% van de export- omzet komt uit de EU 34% van de exportomzet komt uit markten buiten EU Kenmerken exporteurs CBS cijfers laten vergelijkbare verhouding zien voor Nederlandse maakindustrie 16. Lokale aanwezigheid - vestigingen buitenland Belangrijkste exportmarkten ook favoriete landen voor eigen vestiging: Duitsland: 39% VK en VS: 28% Spanje: 9% 16% 17. Exportomzet 2014 Ontwikkeling exportomzet in 2014 ten opzicht van 2013 18. Exportomzet 2014 Reden daling exportomzet 2014: 72% Gevolgen recessie 43% Daling omzet op onze belangrijkste exportmarkten 35% Toename concurrentie 15% Ongunstige valutaverhouding 6% Minder verkoopinspanningen 19. Exportomzet 2011-2014 Verlopige exportcijfers van CBS over 2014 laten een vrijwel gelijkblijvende export zien. Indien wij grondstoffen en minerale brandstoffen buiten beschouwing laten bij CBS onderzoek, komt exportgroei uit op 3,5%. Jaarlijks zien we dat responsgroep van Trends in Export boven landelijk gemiddelde presteert. 20. Exportomzet 2015 Verwachting ontwikkeling exportomzet in 2015 ten opzichte van 2014 21. Exportomzet 2015 Verwachte groei 2015 22. Exportbestemmingen Binnen de EU in 2014: Duitsland blijft belangrijkste handelspartner Itali stijgt 2 plaatsen ten koste van Spanje en Polen 23. Exportbestemmingen Buiten de EU in 2014: Top 10 bijna gelijk aan vorig jaar Verenigde Staten terug in top 3 24. Exportbestemmingen Top 10 stijgers groei wereldwijd in 2015: China, Verenigde Staten, Duitsland aan top Duitsland en Frankrijk enige EU-landen Rusland voor het eerst sinds jaren niet in top 5 Brazili uit top 10 (% respondenten dat groei verwacht) 25. VS in 2014 (resultaat) en 2015 (verwachting) terug in top 3 VS terug van weg geweest 26. Exportbestemmingen Top 10 dalers groei wereldwijd in 2015: Rusland en Oekrane twee grootste dalers 2014; eveneens grootste daling verwacht voor 2015 Brazili en Argentini opvallende dalers (% respondenten dat daling verwacht) 27. EU wordt veel meer geraakt door sancties aan Rusland dan de V.S. Rusland grootste daler Nederlandse mkb-bedrijven exporteren evenveel naar Rusland als grote bedrijven CBS april 2014 28. Nieuwe exportbestemmingen 2015 25% verwacht in 2015 nieuwe markten te betreden VS en Canada de nieuwe bestemmingen voor 2015 Turkije, Brazili en China completeren top 5 Rusland sterk teruggevallen (van de 1e naar de 42e positie) 29. Exportfinanciering 2015 30. Kansen en bedreigingen in een snel veranderende wereld Omzetdaling voor merendeel maximaal 35% 31. Kansen en bedreigingen in een snel veranderende wereld 32. Just a few more things Afnemend geloof in de vrijhandel (grote voortgang WTO lukt niet, TTIP onder vuur) kleinschaliger/bilateraal lukt soms wel (Canada (CETA / Zuid-Korea) De terugkeer van de geopolitiek en dus het toenemende belang van de overheid (NL vis vis andere landen) conflicten en een multi-polaire wereld (Rusland, China, VS, AIIB) Belang van risico management (valutas, betalingen / financiering, compliance, Grexit / Brexit, overig) 33. AIIB: het alternatief voor IMF en Wereldbank? 34. versus $ 1 juni 2015 1 = $1,0930 35. Kansen en bedreigingen in een snel veranderende wereld Hoe snel kunt u uw focus veranderen? 36. Aanbevelingen Leer van anderen (NL sectorkampioenen van groot tot klein) / (van deuren (Boon Edam) tot Cacao (Duyvis) en van zaadveredeling (Enza) tot melk (FrieslandCampina) Samenwerking in de keten horizontaal (netwerken, teams, projecten) gouden driehoek PPS branches Cultuur (awareness, verschillen en overeenkomsten, innovatie, agile) Professionalisering 37. Dank voor uw aandacht