Tulisan jawi

download Tulisan jawi

If you can't read please download the document

 • date post

  07-Aug-2015
 • Category

  Education

 • view

  256
 • download

  21

Embed Size (px)

Transcript of Tulisan jawi

 1. 1. DISEDIAKAN OLEH: USTAZ AL AMIN B. RAMLI 1
 2. 2. KANDUNGAN Unit 4: Kaedah Mengeja Jawi Kaedah Diftong Bunyi Glotis Kaedah Huruf Tertentu - Dal, Hamzah, Ta, Alif di Akhir Kata, Bunyi ke atas Halus Kaedah Kata Dasar yang Lebih Daripada Dua Suku Kata Kaedah Geluncuran Kaedah Gelinciran Kata Gabungan (Majmuk) Kata Ulang 2
 3. 3. KANDUNGAN Homograf Kata Pinjaman Kata Berimbuhan (Terbitan) Partikel Kata ganti Singkat Akronim (tambahan) 3
 4. 4. 6.1 KAEDAH DIFTONG Dalam sistem ejaan Jawi terdapat tiga bentuk diftong yang digunakan iaitu /ai/, /au/ dan /oi/. Dengan adanya sistem ejaan Jawi baru, kegelisahan para pengguna dapat diselesaikan. Sebelum ini, sistem mengeja bagi beberapa perkataan Jawi disama eja. 4
 5. 5. Perbezaan kaedah ejaan diftong baru dan lama Ejaan Baharu Ejaan Lama Bakau Bakau/Baku Bajau Bajau/Baju Engkau Engkau/Engku Gerai Gerai/Geri Gulai Gulai/Guli Jelai Jelai/Jeli Julai Julai/Juli Lampau Lampau/Lampu Petai Petai/Peti Rantai Rantai/Ranti 5
 6. 6. Adik Baik Cabik Daik Emak Gagak Herdik Jentik 6.2BUNYI GLOTIS Semua perkataan bahasa Melayu yang diakhiri dengan hentian glotal akan dieja dengan menggunakan huruf qaf. 6
 7. 7. 6.3 MENGEJA DARIPADA HURUF-HURUF TERTENTU Huruf-huruf Berbunyi Ke Atas Halus /e/ 7 Semua huruf Jawi boleh berbunyi sendiri tanpa bantuan huruf saksi iaitu bunyi ke atas halus. Misalnya, huruf alif selain berbunyi /a/ seperti dalam perkataan anak, ia juga boleh berbunyi /e/ seperti dalam perkataan emak. Sungguhpun begitu 20 huruf sahaja lazim digunakan.
 8. 8. Alif /e/ - emak - Ba /be/ - betul - Ta /te/ - telur - Sa /se/ - selasa