TUKEA TYÖNANTAJUUTEEN Työehtosopimus ja palvelut työnantajille

13
TUKEA TYÖNANTAJUUTEEN Työehtosopimus ja palvelut työnantajille Jarmo Tiri, puheenjohtaja Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry

description

TUKEA TYÖNANTAJUUTEEN Työehtosopimus ja palvelut työnantajille. Jarmo Tiri, puheenjohtaja Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry. HETA – LIITTO TYÖNANTAJAN TUKI JA TURVA. Pysyvyyden turvaaminen ja kehitys. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of TUKEA TYÖNANTAJUUTEEN Työehtosopimus ja palvelut työnantajille

Page 1: TUKEA TYÖNANTAJUUTEEN Työehtosopimus ja palvelut työnantajille

TUKEA TYÖNANTAJUUTEENTyöehtosopimus ja palvelut

työnantajille

Jarmo Tiri, puheenjohtaja

Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry

Page 2: TUKEA TYÖNANTAJUUTEEN Työehtosopimus ja palvelut työnantajille

HETA – LIITTOTYÖNANTAJAN TUKI JA TURVA

Page 3: TUKEA TYÖNANTAJUUTEEN Työehtosopimus ja palvelut työnantajille
Page 4: TUKEA TYÖNANTAJUUTEEN Työehtosopimus ja palvelut työnantajille

Pysyvyyden turvaaminen ja kehitys

>Yhteiskunnallisen kehityksen seuraaminen, vammaisjärjestöjen yhteistyö tässä tärkeää

>Henkilökohtainen avustaja –järjestelmän kehittäminen

>Työehtosopimus helpottaa järjestelmän käytännön toteutuksessa tarkentamalla normeja

Page 5: TUKEA TYÖNANTAJUUTEEN Työehtosopimus ja palvelut työnantajille

Työehtosopimus antaa turvaa ja joustoa työnantajuuteen

>Työehtosopimus palvelee henkilökohtaisen avustajan työnantajaa antamalla selkeämmät pelisäännöt työsuhteeseen

>Työehtosopimus kokonaisuudessaan vain Hetan jäsenille

>Mahdollista toteuttaa joustavammat työajat

>Myös kunnan noudatettava työehtosopimusta

>Ongelmatilanteiden ratkaisumenettely JHL:n kanssa

Page 6: TUKEA TYÖNANTAJUUTEEN Työehtosopimus ja palvelut työnantajille

TES – selkeyttä pelisääntöihin 1

>Avustajan työtehtävien rajaus

>Palkkauksen perusteet ja maksukäytännöt Lomaraha Kokemuslisien määräytyminen Työaikakorvaukset (lisät) Ylimääräiset vapaapäivät (arkipyhäkorvaukset)

Page 7: TUKEA TYÖNANTAJUUTEEN Työehtosopimus ja palvelut työnantajille

TES – selkeyttä pelisääntöihin 2

>Työaika Pidemmät vuorot mahdollisia, työaikalakia

paremmat joustot Jaksojen käyttö Matka-ajalle erityisjärjestelyt

>Monia muita käytäntöjä helpottamaan hyvää työnantajuutta

Page 8: TUKEA TYÖNANTAJUUTEEN Työehtosopimus ja palvelut työnantajille

Uudistuksia ehtoihin tulossa

>Heta ja JHL sopineet uuden keskusjärjestöjen työllisyys ja kasvusopimuksen mukaisen työehtosopimuksen, joka astuu voimaan 1.6.

>Vuosilomalain muutos => tulee lähipäivinä uudet säädökset vuosiloman siirtymisestä sairaustapauksissa

>Henkilökohtaisten avustajien palkkausta eri kunnissa selvitetään yhteisessä työryhmässä, tavoitteena palkkojen harmonisointi kuntien välillä, toteutus asteittain

Page 9: TUKEA TYÖNANTAJUUTEEN Työehtosopimus ja palvelut työnantajille

Arkisia kysymyksiä….

Paljonko on avustajan iltalisä? Kuuluuko avustajalle lomaraha? Saako avustaja parempaa palkkaa jouluna? Mitä työsopimuksessa pitää lukea? Miten lasken avustajan kesäloman pituuden? Saako myös osa-aikainen avustaja kokemuslisää? Kuka päättää, mitä avustajan tehtäviin kuuluu? Voiko työvuoro kestää enemmän kuin 8 tuntia?

Page 10: TUKEA TYÖNANTAJUUTEEN Työehtosopimus ja palvelut työnantajille

Heta-Help! neuvoo

>Oikeudellista neuvontaa henkilö- kohtaisen avustajan työnantajuudesta

>Palvelu kaikille avoin

>Kysymykset puhelimitse arkisin klo 9 – 11

>Tallenna Heta-Help! numero 02 4809 2401

>Vastaukset kirjallisesti

Page 11: TUKEA TYÖNANTAJUUTEEN Työehtosopimus ja palvelut työnantajille

Jäsenpalvelut antaa turvaa

>Vaikeimpien tilanteiden selvittely

>Toimintaa jäsenen puolesta ja apuna: Heta on tomera jäsentensä etujen puolustaja

>Neuvotteluja työntekijäjärjestöjen tai kuntien kanssa

>Vastineiden ja valitusten tekeminen/avustaminen

>Avustaminen riita-asioissa

>Neuvottelumenettely JHL:n kanssa (TES)

Page 12: TUKEA TYÖNANTAJUUTEEN Työehtosopimus ja palvelut työnantajille

Jäsenyys kannattaa

JÄSENILLÄ ASIAT OVAT PAREMMIN kaikki Jäsenet

Soita Heta-Help! 02 4809 2401 x x

Pyydä neuvoja sähköpostitse - x

Pyydä neuvoja kirjeitse - xOikeudellista selvittely- ja neuvottelutukea

- x

työnantajuuteen liittyvissä asioissa - xAlan työehtosopimuksen kaikki edut

- x

Page 13: TUKEA TYÖNANTAJUUTEEN Työehtosopimus ja palvelut työnantajille