TÜRK'ÜN DÜNYA NİZAMI

Click here to load reader

 • date post

  13-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  267
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Türk Milleti, tarih boyunca kurduğu 16 güçlü devletin yönetiminde gösterdiği üstün kabiliyetle tüm dünya milletlerine örnek olmuştur. Bunun en önemli nedeni ise hakimiyeti altında yaşayan farklı etnik kökene mensup toplulukları, her birinin dil ve din farklılıklarına saygı göstererek, barış, huzur ve güvenlik içerisinde, asırlar boyunca birarada yaşatma becerisini göstermesidir.

Transcript of TÜRK'ÜN DÜNYA NİZAMI

 • YAZAR ve ESERLERHAKKINDA

  Harun Yahya mstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 ylnda An-kara'da dodu. lk, orta ve lise renimini Ankara'da tamamlad. Daha sonra s-tanbul Mimar Sinan niversitesi Gzel Sanatlar Fakltesi'nde ve stanbul ni-versitesi Felsefe Blm'nde renim grd. 1980'li yllardan bu yana, imani, bi-limsel ve siyasi konularda pek ok eser hazrlad. Bunlarn yan sra, yazarn ev-rimcilerin sahtekarlklarn, iddialarnn geersizliini ve Darwinizm'in kanl ide-olojilerle olan karanlk balantlarn ortaya koyan ok nemli eserleri bulunmak-tadr.

  Harun Yahya'nn eserleri yaklak 30.000 resmin yer ald toplam 45.000sayfalk bir klliyattr ve bu klliyat 57 farkl dile evrilmitir.

  Yazarn mstear ismi, inkarc dnceye kar mcadele eden iki peygam-berin hatralarna hrmeten, isimlerini yad etmek iin Harun ve Yahya isimlerin-den oluturulmutur. Yazar tarafndan kitaplarn kapanda Resulullah'n mh-rnn kullanlm olmasnn sembolik anlam ise, kitaplarn ierii ile ilgilidir.Bu mhr, Kuran- Kerim'in Allah'n son kitab ve son sz, Peygamberimiz(sav)'in de hatem-l enbiya olmasn remzetmektedir. Yazar da, yaynlad tmalmalarnda, Kuran' ve Resulullah'n snnetini kendine rehber edinmitir. Busuretle, inkarc dnce sistemlerinin tm temel iddialarn tek tek rtmeyi vedine kar yneltilen itirazlar tam olarak susturacak "son sz" sylemeyi hedef-lemektedir. ok byk bir hikmet ve kemal sahibi olan Resulullah'n mhr, buson sz syleme niyetinin bir duas olarak kullanlmtr.

  Yazarn tm almalarndaki ortak hedef, Kuran'n tebliini dnyaya ula-trmak, bylelikle insanlar Allah'n varl, birlii ve ahiret gibi temel imani ko-nular zerinde dnmeye sevk etmek ve inkarc sistemlerin rk temellerinive sapkn uygulamalarn gzler nne sermektir.

  Nitekim Harun Yahya'nn eserleri Hin-distan'dan Amerika'ya, ngiltere'den Endo-nezya'ya, Polonya'dan Bosna Hersek'e, s-panya'dan Brezilya'ya, Malezya'dan tal-

  ya'ya, Fransa'dan Bulgaristan'a ve Rusya'yakadar dnyann daha pek ok lkesinde be-

  eniyle okunmaktadr. ngilizce, Franszca, Al-manca, talyanca, spanyolca, Portekizce, Ur-

  duca, Arapa, Arnavuta, Rusa, Bonak-a, Uygurca, Endonezyaca, Malayca,

  Bengoli, Srpa, Bulgarca, in-ce, Kishwahili (Tanzanya'da

 • kullanlyor), Hausa (Afrika'da yaygn olarak kullanlyor), Dhivelhi (Mauritus'takullanlyor), Danimarkaca ve svece gibi pek ok dile evrilen eserler, yurt d-nda geni bir okuyucu kitlesi tarafndan takip edilmektedir.

  Dnyann drt bir yannda olaanst takdir toplayan bu eserler pek okinsann iman etmesine, pek ounun da imannda derinlemesine vesile olmak-tadr. Kitaplar okuyan, inceleyen her kii, bu eserlerdeki hikmetli, zl, kolayanlalr ve samimi slubun, aklc ve ilmi yaklamn farkna varmaktadr. Bueserler sratli etki etme, kesin netice verme, itiraz edilemezlik, rtlemezlikzellikleri tamaktadr. Bu eserleri okuyan ve zerinde ciddi biimde dneninsanlarn, artk materyalist felsefeyi, ateizmi ve dier sapkn gr ve felsefele-rin hibirini samimi olarak savunabilmeleri mmkn deildir. Bundan sonra sa-vunsalar da ancak duygusal bir inatla savunacaklardr, nk fikri dayanaklarrtlmtr. amzdaki tm inkarc akmlar, Harun Yahya Klliyat kar-snda fikren malup olmulardr.

  Kukusuz bu zellikler, Kuran'n hikmet ve anlatm arpclndan kay-naklanmaktadr. Yazarn kendisi bu eserlerden dolay bir vnme iinde deildir,yalnzca Allah'n hidayetine vesile olmaya niyet etmitir. Ayrca bu eserlerin ba-smnda ve yaynlanmasnda herhangi bir maddi kazan hedeflenmemektedir.

  Bu gerekler gz nnde bulundurulduunda, insanlarn grmediklerinigrmelerini salayan, hidayetlerine vesile olan bu eserlerin okunmasn tevik et-menin de, ok nemli bir hizmet olduu ortaya kmaktadr.

  Bu deerli eserleri tantmak yerine, insanlarn zihinlerini bulandran, fikrikarmaa meydana getiren, kuku ve tereddtleri datmada, iman kurtarmadagl ve keskin bir etkisi olmad genel tecrbe ile sabit olan kitaplar yaymakise, emek ve zaman kaybna neden olacaktr. man kurtarma amacndan ziyade,yazarnn edebi gcn vurgulamaya ynelik eserlerde bu etkinin elde edileme-yecei aktr. Bu konuda kukusu olanlar varsa, Harun Yahya'nn eserlerinin tekamacnn dinsizlii rtmek ve Kuran ahlakn yaymak olduunu, bu hizmette-ki etki, baar ve samimiyetin aka grldn okuyucularn genel kanaatin-den anlayabilirler.

  Bilinmelidir ki, dnya zerindeki zulm ve karmaalarn, Mslmanlarnektikleri eziyetlerin temel sebebi dinsizliin fikri hakimiyetidir. Bunlardan kur-tulmann yolu ise, dinsizliin fikren malup edilmesi, iman hakikatlerinin orta-ya konmas ve Kuran ahlaknn, insanlarn kavrayp yaayabilecekleri ekilde an-latlmasdr. Dnyann gnden gne daha fazla iine ekilmek istendii zulm,fesat ve kargaa ortam dikkate alndnda bu hizmetin elden geldiince hzl veetkili bir biimde yaplmas gerektii aktr. Aksi halde ok ge kalnabilir.

  Bu nemli hizmette nc rol stlenmi olan Harun Yahya Klliyat,

  Allah'n izniyle, 21. yzylda dnya insanlarn Kuran'da tarif edilen huzur ve ba-

  ra, doruluk ve adalete, gzellik ve mutlulua tamaya bir vesile olacaktr.

 • Birinci Bask: Haziran 2001 kinci Bask: Ocak 2007

  ARATIRMA YAYINCILIKTalatpaa Mah. Emirgazi Caddesi brahim Elmas merkezi A Blok Kat 4 Okmeydan - stanbul Tel: (0 212) 222 00 88

  Bask: Entegre Matbaaclk Sanayi Cad. No: 17 Yenibosna-stanbul Tel: (0 212) 451 70 70

  w w w. h a r u n y a h y a . o r g - w w w. h a r u n y a h y a . n e t

  Bu kitapta kullanlan ayetler, Ali Bula'n hazrlad"Kur'an- Kerim ve Trke Anlam" isimli mealden alnmtr.

  O K U Y U C U YA Bu kitapta ve dier almalarmzda evrim teorisinin kne zel bir yer ayrlmasnn

  nedeni, bu teorinin her trl din aleyhtar felsefenin temelini oluturmasdr. Yaratl vedolaysyla Allah'n varln inkar eden Darwinizm, 140 yldr pek ok insann imann kay-betmesine ya da kukuya dmesine neden olmutur. Dolaysyla bu teorinin bir aldatma-ca olduunu gzler nne sermek ok nemli bir imani grevdir. Bu nemli hizmetin tminsanlarmza ulatrlabilmesi ise zorunludur. Kimi okuyucularmz belki tek bir kitabmzokuma imkan bulabilir. Bu nedenle her kitabmzda bu konuya zet de olsa bir blm ay-rlmas uygun grlmtr.

  Belirtilmesi gereken bir dier husus, bu kitaplarn ierii ile ilgilidir. Yazarn tm kitaplarn-da imani konular Kuran ayetleri dorultusunda anlatlmakta, insanlar Allah'n ayetlerini -renmeye ve yaamaya davet edilmektedirler. Allah'n ayetleri ile ilgili tm konular, okuya-nn aklnda hibir phe veya soru iareti brakmayacak ekilde aklanmaktadr.

  Bu anlatm srasnda kullanlan samimi, sade ve akc slup ise kitaplarn yediden yetmieherkes tarafndan rahata anlalmasn salamaktadr. Bu etkili ve yaln anlatm sayesinde,kitaplar "bir solukta okunan kitaplar" deyimine tam olarak uymaktadr. Dini reddetme ko-nusunda kesin bir tavr sergileyen insanlar dahi, bu kitaplarda anlatlan gereklerden etki-lenmekte ve anlatlanlarn doruluunu inkar edememektedirler.

  Bu kitap ve yazarn dier eserleri, okuyucular tarafndan bizzat okunabilecei gibi, kar-lkl bir sohbet ortam eklinde de okunabilir. Bu kitaplardan istifade etmek isteyen bir grupokuyucunun kitaplar birarada okumalar, konuyla ilgili kendi tefekkr ve tecrbelerini debirbirlerine aktarmalar asndan yararl olacaktr.

  Bunun yannda, sadece Allah rzas iin yazlm olan bu kitaplarn tannmasna ve okun-masna katkda bulunmak da byk bir hizmet olacaktr. nk yazarn tm kitaplarndaispat ve ikna edici yn son derece gldr. Bu sebeple dini anlatmak isteyenler iin en et-kili yntem, bu kitaplarn dier insanlar tarafndan da okunmasnn tevik edilmesidir.

  Kitaplarn arkasna yazarn dier eserlerinin tantmlarnn eklenmesinin ise nemli sebep-leri vardr. Bu sayede kitab eline alan kii, yukarda sz ettiimiz zellikleri tayan ve oku-maktan holandn umduumuz bu kitapla ayn vasflara sahip daha birok eser olduu-nu grecektir. mani ve siyasi konularda yararlanabilecei zengin bir kaynak birikimininbulunduuna ahit olacaktr.

  Bu eserlerde, dier baz eserlerde grlen, yazarn ahsi kanaatlerine, pheli kaynaklaradayal izahlara, mukaddesata kar gereken adaba ve saygya dikkat etmeyen sluplara,burkuntu veren mitsiz, pheci ve ye'se srkleyen anlatmlara rastlayamazsnz.

 • NSZ 9NSZ 9

  SAHP OLDUUMUZ MRAS 15SAHP OLDUUMUZ MRAS 15

  BR CHAN MPARATORLUU: OSMANNLI 23BR CHAN MPARATORLUU: OSMANLI 23

  MRASIMIZA SAHP IKMAK 35MRASIMIZA SAHP IKMAK 35

  TTRK DNYASINDA MEVCUT DURUM 57TRK DNYASINDA MEVCUT DURUM 57

  BALKANLAR'I ANLAMAK... 63BALKANLAAR'I ANLAMAK... 63

  ORTADOU'YA BARII GETRMEK 89ORTADOU'YA BARII GETRMEK 89

  KURTARICISINI BEKKLEYEN KAFKASLARKURTARICISINI BEKLEYEN KAFKASLAR

  VE ORTA ASYA 103VE ORTA ASYA 103

  ZM VE SONU 115ZM VE SONU 115

  EK BLM: EVRM YANILGISI 119EK BLM: EVRM YANILGISI 119

  N D E K L E R N D E K L E R

 • Adnan Oktar 9

  T rk Milleti'nin tarih boyunca kurduu devletlerin says-nn 180'i bulduu kabul edilir. Hatta pek ok tarihi,aratrmalar derinletirildike bu saynn daha da artabile-ceini belirtmektedir. Bu devletlerden 16 tanesi ise dnya tarihinde

  etkili rol oynam, ok gl devletlerdir.2 Kemal Tahir'in 1966 y-

  lnda syledii gibi: "Trk Milleti'nin btn tarih boyunca bayrak-

  sz ve devletsiz kalmamas rastgele ve bouna deildir. Onun ekirde-

  indeki dinamizm, ona devlet kurma yatknl getirmi... Devlet

  kurmak baka bir eydir, devleti ynetmek baka bir eydir. Trk Mil-

  leti tarih boyunca devleti hem kurmada, hem ynetmede ustalk gs-

  termitir."3

  Trk Milleti her biri dierinden gl olan bu 16 devletle ve

  bu devletlerin ynetiminde gsterdii stn kabiliyetle tm dnya

  milletlerine tarih boyunca rnek olmutur. Bunun en nemli ne-

  NSZ

  Tarih Trklerden ok ey rendi.Onlarn elinden kma yle eserler var ki ,

  medeniyet iin birer ss tekil etmektedir 1...(nl Avusturyal Dou bilimci

  Baron Joseph von Hammer-Purgstall)

 • denlerinden biri ise hakimiyeti altnda yaayan farkl etnik kkene

  mensup topluluklar, her birinin dil ve din farkllklarna sayg gs-

  tererek, bar, huzur ve gvenlik ierisinde, asrlar boyunca bira