TUBERCULOZA RENALA

of 20 /20
TUBERCULOZA TUBERCULOZA RENALĂ RENALĂ

Embed Size (px)

Transcript of TUBERCULOZA RENALA

Page 1: TUBERCULOZA RENALA

TUBERCULOZA TUBERCULOZA RENALĂRENALĂ

Page 2: TUBERCULOZA RENALA

Tuberculoza renalaTuberculoza renala

este specifică adultului tânăr (20-40 ani); însămânţările parenchimului renal cu

bacili Koch se fac pe cale hematogenă de obicei în perioada postprimară a infecţiei TBC;

Căi mai rare prin care b. Koch ajunge la Căi mai rare prin care b. Koch ajunge la rinichi:rinichi:

- limfatică- limfatică - ascendentă ureterală- ascendentă ureterală

Page 3: TUBERCULOZA RENALA

Etapa parenchimatoasăEtapa parenchimatoasă/ / inchisainchisa-- leziunile TBC iniţiale sub formă de noduli au sediul în corticala renală (glomeruli şi tubi contorţi) si se extind treptat la nivelul medularei

uneori se pot vindeca prin scleroză şi calcificare;

Etapa deschisă-Etapa deschisă- leziunile ulcero-cazeoase se deschid la nivelul papilei

Page 4: TUBERCULOZA RENALA

Semne incipiente:

secreţia întârziată şi concentraţie mai slabă a substanţei de contrast

eroziunea papilei şi nişa tuberculoasă reprezintă semne sigure de tuberculoză incipientă;

amputarea calicelor sănătoase are loc prin compresia de către cavernele din corticală care nu se pot umple cu substanţă de contrast - semn precoce de diagnostic;

atonia căilor urinare - datorită toxinelor bacilului Koch care produc o paralizie neuro-musculară urmată de dilataţii

Page 5: TUBERCULOZA RENALA

Semne în perioada de stare eroziunea papilară este

observată mai bine la examinarea cu lupa;

contururile şterse ale papilelor şi calicelor afectate;

opacitate neomogenă a calicelor datorată ridicăturilor (noduli TBC) şi adânciturilor

(ulceraţii) prezente pe mucoasa lor;

stenozări ale tijelor caliceale secundare, determinând dilatarea calicelor secundare care iau o formă globuloasă, care determină dilatarea calicelor secundare corespun-zătoare în formă de “floare de margaretă”;

Page 6: TUBERCULOZA RENALA

Tuberculoză renală Tuberculoză renală - modificări "în - modificări "în margaretă" la margaretă" la nivelul grupelor nivelul grupelor calicealecaliceale

Page 7: TUBERCULOZA RENALA

eroziunea pereţilor bulelor caliceale şi distrugerea septurilor dintre ele formează progresiv o cavitate unică cu conţinut de cazeum- caverna TBC;

Page 8: TUBERCULOZA RENALA

Cavernă cu Cavernă cu sistem de sistem de drenajdrenaj

Page 9: TUBERCULOZA RENALA

Caverna TBC Caverna TBC - - calice amputatcalice amputat

Page 10: TUBERCULOZA RENALA

Caverna Caverna TBC TBC parenchimaparenchima-toasa -toasa inchisainchisa

Page 11: TUBERCULOZA RENALA

- - CaverneCaverne unice sau unice sau multiple – multiple –

recente- pereţi - pereţi anfractuoşi, neregulaţi anfractuoşi, neregulaţi cu detritusuri cu detritusuri necroticenecrotice

vechi- scleroză, - scleroză, margini regulate, margini regulate, netede, cu încrustaţii netede, cu încrustaţii calcarecalcare

- - Granulaţii dispuse în Granulaţii dispuse în triunghi cu vârful spre triunghi cu vârful spre hilhil

= Forma ulcero-= Forma ulcero-cazeoascazeoasăă

Page 12: TUBERCULOZA RENALA

persistenţa comunicării cavernei cu căile urinare poate duce la pionefroză cu distrugerea funcţiei renale

Pionefroză stângă cu Pionefroză stângă cu extensia procesului extensia procesului infecţios perinefretic şi la infecţios perinefretic şi la nivelul peritoneuluinivelul peritoneului

Page 13: TUBERCULOZA RENALA

Daca avem Daca avem oobstrucţia ureteruluibstrucţia ureterului cu dilatarea cu dilatarea sistemului sistemului pielocalicealpielocaliceal

==Forma Forma hidrocaliceală şi hidrocaliceală şi hidronehidroneffroticărotică

Page 14: TUBERCULOZA RENALA

izolarea completă a cavernelor formate şi încrustarea lor calcară realizează aspectul de

rinichi mastic Necroza totală a Necroza totală a

parenchimului renalparenchimului renal Scleroza capsuleiScleroza capsulei Pielită obliterantăPielită obliterantă Modificări fizico-chimice ale Modificări fizico-chimice ale

cazeumului ( depuneri de cazeumului ( depuneri de săruri calcare, lipide etc)săruri calcare, lipide etc)

Absenţa excreţiei s. de Absenţa excreţiei s. de contrastcontrast

Page 15: TUBERCULOZA RENALA

Rinichi masticRinichi mastic

Page 16: TUBERCULOZA RENALA

Modificări la nivelul Modificări la nivelul ureteruluiureterului

DilataţiiDilataţii Alungiri Alungiri ÎngustăriÎngustări ScurtăriScurtări EroziuniEroziuni scurtarea şi rigidizarea

(semnul Musiani)

Page 17: TUBERCULOZA RENALA

Modificări la Modificări la nivelul VUnivelul VU Vezica urinară bacilarăVezica urinară bacilară::DDimensiuni foarte mult reduseimensiuni foarte mult reduseContur dinţat, neregulatContur dinţat, neregulatDepozite calcare: cistită încrustatăDepozite calcare: cistită încrustată hemicontractura vezicii urinare

dinspre rinichiul bolnav constituie semnul lui Freudenberg

lipsa de umplere a jumătăţii respective a vezicii constituie semnul lui Constantinescu;

Rar: disectazie de col vezical- Rar: disectazie de col vezical- creşterea marcată a capacităţii creşterea marcată a capacităţii vezicalevezicale

Page 18: TUBERCULOZA RENALA

Diagnostic pozitivDiagnostic pozitiv CCliniclinic:: PolakiuriePolakiurie DisurieDisurie Hematurie Hematurie

micro/macroscopicmicro/macroscopicăă Dureri lombare, Dureri lombare,

abdominaleabdominale Semne de impregnare Semne de impregnare

bacilară: subfebrilitate, bacilară: subfebrilitate, fatigabilitate, scădere în fatigabilitate, scădere în greutate, inapetenţăgreutate, inapetenţă

Simptome date de alte Simptome date de alte localizări ale TBC localizări ale TBC ( pulmonară, osoasă etc.)( pulmonară, osoasă etc.)

ParaclinicParaclinic:: ppiiuriuriee, proteinuri, proteinurie şie şi

hematurihematuriee IDR la tuberculinăIDR la tuberculină pozitiv pozitiv urocultură urocultură pe medii pe medii

specifice pt. B. K. specifice pt. B. K. UIVUIV CT CT este indicată pentru este indicată pentru

evaluarea extinderii evaluarea extinderii leziunilor la nivel renal şi leziunilor la nivel renal şi extrarenal – este cea mai extrarenal – este cea mai sensibilă metodă de sensibilă metodă de determinare a calcificărilor determinare a calcificărilor renale (apar în 50% din renale (apar în 50% din cazuri)cazuri)

Examen histologic Examen histologic Ex. legate de alte localizări Ex. legate de alte localizări

ale B. Kochale B. Koch

Page 19: TUBERCULOZA RENALA

Diagnostic diferenţialDiagnostic diferenţial Pielonefrita cronicăPielonefrita cronică Pionefroza de altă cauzăPionefroza de altă cauză SchisostomiazaSchisostomiaza Necroză papilară de altă cauzăNecroză papilară de altă cauză Rinichi polichisticRinichi polichistic Diverticul calicealDiverticul caliceal Pielonefrită xantogranulomatoasăPielonefrită xantogranulomatoasă Carcinom renalCarcinom renal

Page 20: TUBERCULOZA RENALA

Concluzii:Concluzii: Cea mai importantă caracteristică Cea mai importantă caracteristică

radiologică a TBC urinare este marea radiologică a TBC urinare este marea variabilitate a leziunilorvariabilitate a leziunilor

De câte ori există o boală renală De câte ori există o boală renală inflamatorie cronică cu piurie inflamatorie cronică cu piurie ““sterilăsterilă" " şi mai ales cu semne de şi mai ales cu semne de fibroză periureterală/peripelvică fibroză periureterală/peripelvică trebuie să ne gândim la TBCtrebuie să ne gândim la TBC