Triathlon 2010

of 8 /8
MET DANK AAN ALLE SPONSORS EN MEDEWERKERS DE STICHTING POLITIE TRIATHLON SPIJKENISSE organiseert op zaterdag 11 september 2010 in samenwerking met INSCHRIJVEN: STICHTING POLITIE TRIATHLON SPIJKENISSE NTB Schriftelijk: Achterweg ZZ 2 3216 AB Abbenbroek Website www.politietriathlon.nl Voor de 25e maal de triatlon van Spijkenisse START VANAF SPORTPARK OOSTBROEK (PRC DELTA) SPRINT (1/8) 11.30 OD (1/4) 12.30 (OPEN) NK’s en TRIO’s 12.45 KWART 12.55 PRESTATIELOOP 14.30 FINISH Vanaf 12.45 uur in het centrum van Spijkenisse t.o. hoofdingang gemeentehuis (Raadhuislaan) Onderdelen: SPRINT - OD - KWART - TRIO’s NK Politie en NK Brandweer 10 km prestatieloop PRIJSUITREIKING Vanaf 15.30 uur Kantine Sportpark Oostbroek nu ook in Spijkenisse en Hellevoetsluis www.autodekker.nl

Embed Size (px)

description

Politie Triathlon deelnemersboekje 2010

Transcript of Triathlon 2010

 • MET DANK AAN ALLE SPONSORS EN MEDEWERKERS

  DE STICHTINGPOLITIE TRIATHLON SPIJKENISSE

  organiseert op zaterdag 11 september 2010in samenwerking met

  INSCHRIJVEN:STICHTING POLITIE TRIATHLON SPIJKENISSE

  NTB

  Schriftelijk: Achterweg ZZ 2 3216 AB AbbenbroekWebsite www.politietriathlon.nl

  Voor de 25e maalde triatlon van Spijkenisse

  START VANAF SPORTPARK OOSTBROEK(PRC DELTA)SPRINT (1/8) 11.30OD (1/4) 12.30(OPEN) NKs en TRIOs 12.45KWART 12.55PRESTATIELOOP 14.30

  FINISH Vanaf 12.45 uur in het centrum van Spijkenisse t.o. hoofdingang gemeentehuis (Raadhuislaan)

  Onderdelen: SPRINT - OD - KWART - TRIOs NK Politie en NK Brandweer 10 km prestatieloop

  PRIJSUITREIKING Vanaf 15.30 uur Kantine Sportpark Oostbroek

  nu ook

  in Spijkenisse en Hellevoetsluis www.autodekker.nl

 • 25e Editie Politie TriathlonSpijkenisse

  Dit informatiebulletin is een uitgave van de Stichting Politie Triathlon Spijkenisse

  De Stichting Politie Triathlon Spijkenisse is een onafhankelijke orga-nisatie.Zij is voortgekomen uit de Politie Sport Vereniging Spijkenisse.

  Onze stichting is aangesloten bij de Neder landse Triathlon Bond.

  Postadres:Bestuur Stichting Politie Triathlon SpijkenisseAchterweg ZZ 2 3216 AB Abbenbroek

  Het bestuur van de Stichting behoudt zich het recht voor wijzigingen in de organisatie door te voeren in afwijking van de informa tie vermeld in dit bulletin.

  Bestuur van de Stichting Politie Triathlon Spijkenisse:Voorzitter: Dick Roza(Wedstrijd)Secretaris: Ron MeertensPenningmeester: John van de LoosdrechtBestuurslid: Alex Stroo

  Wedstrijdsecretariaat:Achterweg ZZ 2 3216 AB AbbenbroekE-mail [email protected] 0181-663855

  Internet: www.politietriathlon.nl

  Beste deelnemer!

  Op een mooie zaterdag in september in het jaar 1986 organiseerde de toenmalige Politie Sportvereniging Spijkenisse haar 1e triathlon. Destijds een triathlon met de wedstrijd en recre-anten door elkaar, deelnemers op gewone fietsen, een finish in de Uitstraat en veel deelnemers die voor het eerst kennismaakten met deze sport. De laatste atleet finishte toen bijna 5 uur na de start aan de finish. Nadien is er veel veranderd. De sport wordt nu door veel atleten heel serieus benaderd, waardoor er veel meer getrainde mensen aan de start komen. Nu finisht de laatste deelnemer na 3 uur!Zaterdag 11 september 2010. De 25e editie van dit evenement. Al jaren wordt de triathlon bezocht door atleten uit heel Nederland. Ook opvallend veel mensen uit Belgi. Spijkenisse heeft ook door de triathlon landelijk naamsbekendheid gekregen. Ik herinner me de beginjaren. Deelnemers die vroegen, waar ligt dat Spijkenisse? Binnen triathlonland hoor je deze vraag al lang niet meer. Ook ons biertje aan de finish werd een begrip.Wat doen we dit jaar. Voor het eerst een sprint als onderdeel. Een halve kwart. Vooral jongeren en beginners nemen hieraan deel. De wedstrijd (OD) en de kwart. In beide disciplines atleten die al jaren en jaren de sport beoefenen. Een teamwedstrijd. Een team van sporters die elk aan 1 onderdeel meedoen. Verder ook het NK voor politie- en brandweermensen. Elk triathlon onderdeel heeft een aparte start.. U zwemt in het Scheepvaart- en Voedingskanaal, fietst door het Bernissegebied en loopt in de gemeente Spijkenisse. De start is op sportpark Oostbroek, de finish in het centrum van Spijkenisse.

  Tot slot, een woord van dank aan de vele vrijwilligers, hulpverlenende organisaties en sponsors, die ook dit jaar wederom helpen bij het welslagen van de triathlon van Spijkenisse.

  Ook wens ik U een sportieve en veilige triathlon toe.

  Namens het bestuur,Dick Roza

 • HOE KUNT U ONS VINDEN?In de richting van het Sportpark Oostbroek zijn wegbewijzeringen geplaatst.

  AFSLAG A15

  AFSLAG

  ExxONMObIl: al 50 jaar bETrOKKEN bIj SPIjKENISSEAl vele jaren zijn Esso en Spijkenisse heel goede buren van elkaar. Onze fabrieken, waaronder de raffinaderij die dit jaar 50 jaar bestaat, zijn niet meer weg te denken uit de regio. Vele van onze medewerkers wonen en werken in Spijkenisse en wijde omgeving.

  Naast een goede werkrelatie met de inwoners van Spijkenisse wil ExxonMobil ook graag haar steentje bijdragen en zijn betrok-kenheid tonen bij de samenleving, onder andere met het steunen van maatschappelijke doelen.

  ExxonMobil is dit jaar wederom hoofdsponsor van de Politie Triatlon die voor de 25e keer in Spijkenisse georganiseerd wordt. We zijn al 18 jaar hoofdsponsor van het Spijkenisse Festival en we steunen vele andere activiteiten in de regio. Een aantal recente voorbeelden: Het Spijkenisse IJsplein waarbij de afgelopen twee winters leerlingen van verschillende scholen gratis konden school-

  schaatsen. De steun aan het openluchtzwembad het Molengors in Zuidland, die dankzij een nieuw afdekzeil de stookkosten met bijna

  n derde verlagen. Ook hoeft het bad minder vaak schoongemaakt te worden en zijn minder chemicalin nodig. Goed voor de portemonnee en goed voor het milieu!

  In het kader van het 50-jarig bestaan van onze raffinaderij geeft ExxonMobil een bijdrage aan de feestweek voor de leerlingen van de Jan Campertschool in Spijkenisse, die ook haar 50ste verjaardag viert.

  ExxonMobil steunt de triatlon omdat het een prachtig sportevenement dat veel vraagt van de deelnemers. Naast uithoudings-vermogen dienen de sporters ook te beschikken over een ijzeren discipline, inzet en doorzettingsvermogen. Dit zijn precies de kwaliteiten die wij ook van onze medewerkers verlangen. Hierdoor zijn wij in staat om onze fabrieken veilig en betrouwbaar te kunnen laten opereren, waarna iedereen even gezond naar huis kan gaan als hij of zij gekomen is. Ook voorkomen we overlast voor onze buren.

  Samen met de organisatie roepen wij alle deelnemers op om gezondheid en veilig-heid bovenaan te zetten bij deze sportieve inspanning en wij wensen een ieder veel sportief succes en veel kijkplezier!

  Andy. W. MaddenRotterdam Refinery Manager Esso Nederland B.V. Impressie zwemparcours

 • DEElNEMErSINFOrMaTIEDe triathlon van Spijkenisse vindt plaats op zaterdag 11 september 2010.De start en alle wissels vinden plaats op sportpark Oost-broek (wielervereniging PRC Delta).

  STarTTijden11.30 uur Sprint (750-20-5) 12.30 uur Olympische afstand (1500-40-10)12.45 uur (open)NK politie en

  brandweer + teams (trios) (1000-40-10)12.55 uur Kwart (1000-40-10)

  LeT OP!Zowel op u, als deelnemer, als ons, de organisatie van de triathlon van Spijkenisse, zijn de bepalingen van kracht, zoals gesteld in het wedstrijdreglement van de Nederlandse Triathlon Bond.

  auTOmaTiSch TijdwaarnemingDit jaar wordt uw tijd op de finishlijn automatisch geregi-streerd. U ontvangt hiervoor een chip die aan uw loopschoen moet worden bevestigd. Deze chip ontvangt u bij de kraam op het parc ferm.

  inSchrijVen OP wedSTrijddag:Op de wedstrijddag kan men zich nog inschrijven op het terrein van de wielervereniging P.R.C. Delta.

  SecreTariaaT:Bij aankomst op het sportpark Oostbroek kunt u zich vanaf 09:30 uur melden bij het secretariaat. Dit kan tot uitein-delijk 1 uur voor de start van uw afstand.

  Iedere deelnemer moet aan het secretariaat van de organi-satie de volgende bescheiden kunnen tonen:NTB-leden: geldige licentie & legitimatieNiet NTB-leden: geldig legitimatiebewijs aanwijZingen:U wordt verzocht de aanwijzingen van onze medewerkers strikt op te volgen. Onze medewerkers herkent u aan de blauwe t-shirts voorzien van het ExxonMobil logo.

  ParKeren:U dient te parkeren tegenover de wielerbaan, aan de andere kant van het kanaal. Als u aankomt bij de wielervereniging de weg blijven volgen tot de parkeerplaats.

  Heren Dames1986 Willem van Ginneken Y. Reinders1987 Kees Zonruiter S. Vos1988 Axel Koenders Mitzy Nieuwenhuizen1989 Henry Kiens Thea Sybesma1990 Eimert Venderbosch Ada van Zwieten1991 Floris Jan Koole Ada van Zwieten1992 Edwin van Dort Ada van Zwieten1993 Jan vd Marel Sonja Jansen1994 Edwin van Dort Ada van Zwieten1995 Jan vd Marel (*) -1995 Folkert v Eerden Wieke Hoogzaad1996 Casper vd Burgh (*) Wieke Hoogzaad (*)1996 Guido Savelkoul Judy vd Berg1997 Jan vd Marel (*) Ingrid van Lubek (*)1997 Robert vd Werf Jenette van Dalen1998 Bert Flier Jenette van Dalen1999 Andre Laven Christien de Wit2000 Bert Flier Jenette van Dalen2001 Frans van Heteren Sandra Hitzert2002 Bert Flier Cindy Bruss2003 Dave Rost Yvonne van Vlerken2004 Ronnie Babijn Yvonne van Vlerken2005 Roeland Smits Rahel Bellinga2006 Guido Gosselink Yvonne van Vlerken2007 Matthijs van Schreijen Cora Vlot2008 Eddy Lamers Cora Vlot2009 Remy Vasseur Anne Zijderveld

  Parcoursrecord(olympische afstand=1500 meter zwemmen/40 km fietsen/10km lopen)1995 Heren Jan vd Marel 1.55.012006 Dames Yvonne van Vlerken 2.05.59

  (*) Teamcompetitie

  ErElIjST TrIaTHlON SPIjKENISSE

  HAMBURG VERHUUR

 • Parc FErMHet Parc fermee is vanaf 09:30 uur op vertoon van uw deelnemerskaart te betreden. Op dit terrein worden geen begeleiders toegelaten in verband met beveiliging van uw spullen.Mocht u uw deelnemerskaart onverhoopt zijn kwijtgeraakt, dan kunt u zich vervoegen bij de mobiele secretariaatpost bij de ingang van het sportpark. U dient een geldig legitimatie-bewijs te overleggen alvorens aan u een nieuwe deelnemers-kaart kan worden verstrekt.

  In het Parc fermee dient u zich te melden in uw vak. In het vak kunt u uw fiets plaatsen in de daartoe bestemde rekken, bij het nummer dat correspondeert met uw deelnemersnum mer/startnummer.Bij de kraam in het vak ontvangt u:- Enveloppe. Hierin uw startnummer en chip.

  De chip dient u aan uw loopschoen te bevestigen.Ook ontvangt u:- 1 badmuts, - 1 lege plastic tas.

  In de lege tas kunt u spullen doen die u graag terug ziet aan de finish, bijvoorbeeld uw trainings pak. Deze tas met spullen geeft u af bij de kraam in uw vak. Wij zorgen ervoor dat deze tas bij de finish komt. Uw andere eigendommen dienen bij voorkeur te worden achtergela ten bij het fietsrek in uw vak.

  STarT wEDSTrIjDDe start vindt plaats vanuit het water. U kunt ook vanaf de kant starten, echter dit kost u wat extra tijd.Voor de start van het zwemmen dient u zich te begeven naar de wielerbaan nabij de starttoren. Op aanwijzing van de orga-nisatie gaat u het water in.

  U bent verplicht de door de organisatie verstrekte badmuts te dragen en deze na het zwemmen bij de organisatie in te leveren.

  Atleten SPRINT zwemmen 750 meter .

  Wedstrijdatleten van de Olympische afstand zwemmen een afstand van in totaal 1500 meter.

  De atleten voor de kwart-afstand, NKs, en trios zwemmen 1000 meter.

  Bij een waTerTemPeraTuur Van

 • FIETSEN

  ParcOurS (1 rOnde)Houdt u er rekening mee dat het fietsparcours NIET verkeersvrij is. U dient dus ook op andere weggebrui kers te letten. De bepalingen van de wegenverkeerswet zijn gewoon van kracht.Alle kruisingen/splitsingen opgenomen in het parcours zijn beveiligd door onze medewer kers. De lengte van het fietsparcours is 20 km (Sprint) en ca. 42 km (overige onderdelen). Door de organisatie zijn op het parcours blauwe pijlen aangebracht.

  LeT OP!Halverwege en de laatste 2 kilometers van het fietspar-cours is het mogelijk dat u op dat parcoursgedeelte deelnemers van de triatlon als tegenligger tegenkomt.

  BeVeSTigen FieTSnummerVan de organisatie krijgt u een fietssticker met nummer. Het fietsnummer (sticker) moet zichtbaar zijn of op de buis tussen stuur en zadel of aan n van de rem/versnelling-kabels.

  ZichTBaarheid STarTnummer TijdenS FieTSenU dient bij het onderdeel fietsen uw startnummer goed zichtbaar op de rugzijde te dragen

  FieTSheLm VerPLichT!De fietshelm dient u op te zetten en vast te maken voordat u uw fiets pakt. Nadat u uw fiets heeft teruggeplaatst mag u de fietshelm weer afdoen.

  De ingang van het Parc Fermee is verplaatst naar de dijk langs het zwemwater (th start zwemmen). Binnen het Parc Ferm mag u niet fietsen!

  lOPEN

  ParcOurSVanaf wielerbaan naar centrum Spijkenisse.

  chiPUw tijd wordt automatisch geregistreerd als U de finishlijn passeert. U dient de chip beschikbaar gesteld door de orga-nisatie- aan de loopschoen te bevestigen. Na de wedstrijd levert U de chip in bij de finish.

  ZichTBaarheid STarTnummer TijdenS LOPenBij het onderdeel lopen dient u uw startnummer aan de borstzijde te dragen. Denkt u aan een elastiek om het startnummer aan te bevestigen! U kunt het dan draaien van rug- naar borstzijde. Op het loopparcours komt u diverse verversingsposten tegen. Het loopparcours begint op het terrein van de wielervereni-ging P.R.C. Delta en eindigt in het centrum van Spijkenisse. Ook de looproute is niet verkeersvrij, maar is zoveel als moge-lijk buiten de doorgaande wegen gehouden. Enkele malen dient u kruisingen over te steken. Uiteraard zijn deze beveiligd door medewerkers van de organisatie.De lengte van het loopparcours is 10 km. Door de organisatie zijn op het parcours blauwe pijlen aangebracht.

  Zie voor bijzonderheden fiets en loopparcours

  website triatlon

  www.politietriathlon.nl

 • DE FINISHWanneer alles goed verloopt eindigt de triathlon voor u ter hoogte van het Gemeentehuis van Spijkenisse.. Wilt u bij het passeren van de finishlijn uw startnummer goed laten zien.

  Nabij de finish hebben wij voor u een verzorgingsvak ingericht. In dit vak kunt u zich opfrissen en uw vermoeide spieren laten verzorgen door onze masseurs e/o masseu ses. Eventuele blessures kunnen worden behandeld door onze fysiothera-peuten.Bovendien kunt u uw tasje ophalen welke u eerder afgaf voor de start van de triathlon.Ook het traditionele biertje zal hier niet ontbreken.Nabij de finish is een toilet aanwezig.

  LeT OP:heT BierTje mag uiTSLuiTend wOrden genuTTigd Binnen de heKKen Van heT VerZOrgingSVaK.

  maSSage vindt plaats in postkantoor!

  DE PrIjSUITrEIKINGALLE prijsuitreikingen vinden na afloop van de triathlon plaats op sportpark Oostbroek. Aanvang 16.00 uur.

  Na Uw TrIaTHlONWanneer u vanuit het centrum van Spijkenisse terug wilt naar het sportpark Oostbroek, alwaar u uw fiets achter-liet, kunt u gebruik maken van speciaal voor u gereserveerde bussen. De halte vindt u nabij de finish.

  Op het sportpark Oostbroek krijgt u als deelnemer toegang tot het Parc fermee. Op het sportpark is gelegenheid u te douchen. Na vertoon van uw startnummer kunt u dit terrein verlaten na ontvangst van een leuke herinnering aan onze triathlon.

  aTTenTieHet bestuur van de Stichting Politie Triathlon Spijkenisse aanvaardt geen enkele aanspra kelijkheid voor het eventueel zoekraken van uw eigendommen.

  UITSlaGDe uitslagenlijsten worden per e-mail toegezonden en staan miv 12 september op onze site. Wanneer u in het bezit bent van een emailadres en u heeft dit nog niet aan ons doorgegeven, verzoeken wij u dit te mailen naar [email protected] zodat wij de uitslagenlijsten ook naar uw emailadres kunnen verzenden.

  PrOTeSTen/KLachTen en cOmPLimenTen

  Het bestuur van onze stichting, de betrokken vrijwilligers/medewerkers en de mensen van de NTB doen er alles aan om het u als deelnemer naar uw zin te maken. Immers het gemeenschappelijk doel is het laten slagen van het evenement.

  Ons bestuur staat onder controle van de nederlandse Triathlon Bond (nTB).

  Heeft u klachten en/of opmerkingen, misschien zelfs compli-menten, schroomt u niet om dit aan ons te melden.

  Het secretariaat van de Stichting Politie Triathlon Spijkenisse is gevestigd aan de Achterweg ZZ 2, 3216 AB Abbenbroek, [email protected]

  Protesten over het wedstrijdverloop dienen bij de jury nabij de finish te worden ingediend. De jury en wedstrijdleiding zijn als zodanig herkenbaar dan wel via de speaker bereikbaar.