Tri Biscuit e

Click here to load reader

 • date post

  13-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Tri Biscuit e

 • 7/23/2019 Tri Biscuit e

  1/19

  Facultatea de Antreprenoriat Ingineria si Managementul Afacerilor, Universitatea Politehnica

  Bucuresti

  CONSTRUIREA I TESTAREA UNUI

  PROTOTIP

  TRIBISCUITS

  MASTRA!"# Teodora Radu

  Anul II, $rupa %

  Bucuresti2016

 • 7/23/2019 Tri Biscuit e

  2/19

  ETAPA 1 :Identificarea nevoii, propunerea idei de produs i sta&ilirea preliminar' aspecifica ilor int'

  Pentru identifcarea nevoilor conumatorilor in ceea ce priveste ideea mea deprodus, am ales sa olosesc metoda chestionaruluipentru a identifca nevoile sipreerintele clientilor din dierite zone ale tarii.

  Deoarece nu am avut timp fzic pentru a chestiona populatia din mai multe regiuniale tarii, am apelat la ajutorul unei frme specializate in acest sens, rezultandurmatorul chestionar :

  ESANTIONUL_ 1091 respondenti cu varsta intre 1!"# ani_ $ezidenti din mediul ur%an &orase peste '0.000 mii locuitori(

  _ )ip de esantion: stratifcat, pro%a%ilistic conorm cu regiunile geografce simarimea localitatii_ *ivel de incredere: 9'+_ roare ma-ima de esantionare pentru total 1091 respondenti: /+

  CULEGEREA DATELOR:_ P$2D2: 01 Decem%rie 3 /1 Decem%rie 401'_ 5)D2 D 678$ 2 D2)8$: interviuri ata in ata asistate de calculator&4 62P( pe %aza dechestionar. 6hestionarul a ost proiectat de ;$2 6enter.

  OBIECTIVELE CERCETARII:

  _recventa de consum si cumparare a urmatoarelor tipuri de %iscuiti: simpli, tipsandvis, cucrema< gem in interior, cu ulgi de ciocolata, cu cereale< f%re, cu glazura, cu jeleu siciocolata=

  _%iceiuri de consum si achizitie=_6unoasterea marcilor de %iscuiti=_ndicatori de consum.

  Intrearile cheie adresate consumatorilor au !ost urmatoarele :

  1. >a rog sa imi spuneti cat de des consumati urmatoarele tipuri de produse: zilnic,de #!' ori pe saptamana, de 4!/ ori pe saptamana, o data pe saptamana, o data ladouasaptamani, mai rar de atat, niciodata.

  4. >a rog imi spuneti in ce moment al zilei consumati cel mai mult urmatoareletipuri de produse. 2legeti pentru fecare tip de produs consumat momentul in care ilconsumati maides dintre cele de mai jos.

 • 7/23/2019 Tri Biscuit e

  3/19

  /. 6are sunt motivele pentru care consumati fecare tip urmatoarele tipuri deproduse. 2legeti pentru fecare dintre categoriile pe care le consumati / motivepentru care oconsumati.

  #. >a rog sa imi spuneti cat de des cumparati fecare din aceste produse: zilnic, de

  #!' ori pe saptamana, de 4!/ ori pe saptamana, o data pe saptamana, o data ladouasaptamanai, mai rar de atat, niciodata.

  '. De unde cumparati cel mai des urmatoarele cateogii de produse? 6umparati dinmagazinul traditional, din hipermar@et, din supermar@et, din magazin de tipdiscount.

  ". >a rog sa!mi spuneti care este prima marca ce va vine in minte atunci cand vaganditi in general la %iscuiti?A. 6e alte marci de %iscuiti mai cunoasteti? . >a voi arata acumo lista cu marci de %iscuiti si va voi ruga sa imi spuneti pe care le cunoasteti,indierent daca le!ati consumat sau nu? >a rog sa!mi spuneti toate marcile, chiardaca le!ati maimentionat inainte.

  A. >a rog sa!mi spuneti care este prima marca ce va vine in minte atunci cand vaganditi in general la %iscuiti?

  . >a voi arata acum o lista cu marci de %iscuiti si va voi ruga sa imi spuneti pe carele cunoasteti, indierent daca le!ati consumat sau nu? >a rog sa!mi spuneti toatemarcile,chiar daca le!ati mai mentionat inainte.9. Pe care dintre aceste marci de %iscuiti le luati in considerare pentru a lecumpara, chiar daca le!ati cumparat pana acum sau nu?10. Pe care dintre aceste marci de %iscuiti le!ati consumat cel putin o data inultimele 14 luni, indierent daca le mai consumati in prezent sau nu?11. ;i pe care dintre aceste marci de %iscuiti le!ati consumat in ultima luna?14. 6are este marca de %iscuiti pe care o consumati cel mai des?

  In urma a"licarii chestionarului# au re$ultat urmatorele in!ormatii :

 • 7/23/2019 Tri Biscuit e

  4/19

 • 7/23/2019 Tri Biscuit e

  5/19

  In urma re$ultatelor otinute# "utem tra%e urmatoarele conclu$ii :

  !Pe piata din $omania, asistam la un consum de %iscuiti mediu. ameniiconsiderand!ul adesea un raat atunci cand isi doresc ceva dulce, sau pur si simpluo gustare delicioasa intre mese.

  De aceea, consideram ca este neceara o ino&atiein acest sens, un produs nou,cu o orma inedita, si un gust special , care sa indemne consumatorul sa il preere

  in locul oricarui alt desert.

  De aceea# am decis sa lansam o ino&atie in domeniu sianume TRIBICUITELE '

  Bn lim%a italianC iscotti se traduce Eceva copt de douC oriF. 6uvGntul%iscotto derivC de la termenii %is &de douC ori(si cotto &copt(. 2lte HCri au propria lor

 • 7/23/2019 Tri Biscuit e

  6/19

  versiune de %iscuiHi, de e-emplu In landa se numesc rus@, In ranHa %iscotte, iar Inermania zJie%ac@.

  7na din dovezile cele mai timpurii dateazC din secolul In $oma.)ermenul %iscuit provine de la cuvGntul latinesc E%is coctumF care reprezintC ceva

  copt de douC oriF. Bn aceastC perioadC E%iscuiHiiF erau nedospiHi, tari, ca niKtenapolitane su%Hiri, care aveau un conHinut scCzut de apC. 2vGnd ouiditate scCzutCreprezentau alimentul ideal pentru conservare, deoarece nu se Invecheau niciodatC

  prea repede.

  Bn 2merica, un %iscuit era descris ca find o prajiturC su%Hire, dulce Ki deo%icei de dimensiuni reduse. iecare HarC are propriul sCu cuvGnt pentru aceastCEprCjiturCF. 2ceste dulciuri, In 2nglia Ki 2ustralia sunt numite %iscuiHi, In ;paniagalletas, germanii le denumesc @e@s sau @els, iar In talia e-istC mai multe denumiricare identifca diverse orme de %iscuiHi printre care amaretti Ki %iscotti. Bnconormitate cu istoricii culinari, prima dovadC InregistratC a %iscuiHilor a ost aceea

  prin care o micC parte de aluat pentru prCjituri era coaptC pentru a verifcatemperatura cuptorului. 6ea mai veche variantC de prCjiturC se crede cC ar data dinsecolul A In Persia &acum ran(, una din primele HCri care au cultivat zahCr. Bnconormitate cu istoricii, zahCrul GKi are originea fe din pCrHile joase ale %engalului,fe In Imprejurimile sud!estice ale 2siei. LahCrul s!a rCspGndit In Persia Ki apoi In

  zona est mediteraneeanC. datC cu invazia mulsulmanilor In ;pania, apoi acruciadelor Ki dezvoltarea comerHului cu mirodenii, arta gastronomicC Kiingredientele specifce ara%iei s!au rCspGndit In zona nordicC a uropei. Bnmomentul In care oamenii au Inceput sC e-ploreze lumea, %iscuiHii marinCreKti audovedit un aliment ideal pentru cClCtorii, deoarece rCmCneau proaspeHi timpIndelungat.

  Bn secolele 1A Ki 1 In uropa, gastronomia a ost o proesie minuHioscontrolatC, prin intermediul unei serii de resle sau asociaHii proesionale. Prine-tensia acestor asociaHii proesionale, autoritCHile puteau controla cu uKutinHCcantitatea Ki calitatea produselor a%ricate. Pe mCsurC ce tehnologia s!a dezvoltat In

  perioada $evoluHiei ndustriale din secolul 19, s!a dezvoltat Ki mCiestria %ucCtarilorde a a%rica o gamC largC de dulciuriKi %iscuiHi savuroKi destinaHi consumuluicomercial.

  (roduc)torii de iscui*i din Rom+nia sunt:

  >el Pitar ;.2

  >el Pitar ;.2 s!a ormat In decem%rie 4001 prin uziunea a patru a%ricidin industria de morCrit Ki panifcaHie: 5opariv $Gmnicu >Glcea, erceni ucureKti,5opariv 6luj *apoca Ki ranpan )ecuci. Bn octom%rie 4004 >el Pitar ;.2 uzioneazC

  prin a%osorHie cu compania ;picul 2rgeK PiteKti, deHinGnd la momentul respectivpeste 4000 de angajaHi. Bn 400/ procesul de e-tindere a continuatcu preluarea altordouC companii:Pangran iai Ki orjpan )Grgu Miu, iar In 400# >el Pitar a achiHizionat o

 • 7/23/2019 Tri Biscuit e

  7/19

  unitate de producHie in alK. 2nul 400' a marcat marirea grupului, prin uziunea cusocietCHile postCvarul din raKov Ki Panam din iurgiu.

  Bn prezent >el Pitar deHine centre de producHie In 10 judeHe ale HCrii&>Glcea, ucureKti, 2rgeK, raKov, 6luj, alaHi, aKi, iurgiu, orj Ki lt( Ki un

  partener de grup In ucureKti &E8i%ertateaF(! aceasta avGnd acelaKi acHionarmajoritar ca Ki >el Pitar ;.2.

  Principalele activitCHi ale companiei sunt In industriile de panifcaHie Kide morCrit, >el Pitar find liderul pieHei romGneKti a produselor de panifcaHie Ki un

  jucCtor important In domeniul producHiei Ki distri%uHiei de specialitCHi, %iscuiHi Kinapolitane, paste Cinoase, specialitCHi de coetCrie Ki patiserie Ki produse demorCrit.

  ;.6. >el Pitar ;.2. $m. >Glcea cu sediul In strada )imiK nr.44 a realizat ocirC de aaceri In anul 400# de ' milioane de euro.6ompania opereazC un numCr

  de 11 a%rici de panifcaHie, A mori Ki peste 1A# de magazine localizate In 10oraKe.6ompania are o gamC de peste '00 de produse pentru piaHa internC Ki circa/000 de puncte de vGnzare.

  >el Pitar produce lunar o cantitate de A'00 de tone de panifcaHie, circa/00 de tone de %iscuiHi, 10 tone de napolitane Ki apro-imativ 140 de tone pasteCinoase. De asemenea, compania dispune de capacitCHi de morCrit, cantitatea degrGu mCcinatC depCKind 14000 toneel Pitar deHine la produsele de panifcaHie o cota de piaHa de '+ lanivel naHional, de ',"+ la %iscuiHi Ki 0,'+ la napolitane.

  $eHeaua de magazine: In $Gmnicu >Glcea, In ucureKti, In 6luj, In)ecuci, In PiteKti, In iurgiu, In )g. Miu, In asi.

  ;ucursale: In $Gmnicu >Glcea, In raKov, In 6luj, In )ecuci, In PiteKti, Iniurgiu, In )g. Miu, In asi.

  Parteneri: ucureKti.

  Principalii competitori:8oulis, oromir, $acova 6om 2gro Pan >aslui,Pangram $eKiHa, Pan roup 6raiova.

  Doro%ea Gru"

  Bn prezent grupul de frme Do%rogea deHine patru fliale cu profl deproducHie, distri%uHie, comerH Ki transporturi. Bn cele 14 unitCHi de producHie,amplasate pe douC platorme indust