Training Verzuim Management

Click here to load reader

 • date post

  01-Nov-2014
 • Category

  Business

 • view

  1.380
 • download

  2

TAGS:

Embed Size (px)

description

Powerpoint Verzuimmanagement

Transcript of Training Verzuim Management

 • 1. INCOMPANY TRAININGVERZUIM-MANAGEMENT. 3 November 2008 Trainer: Corine Laurant Corine Laurant Middle 2008
 • 2. Doel verzuimmanagementInzicht t.a.v. Oorzaak & Gevolg Kort of langdurig ziekteverzuimHoe, als manager, hiermee om te gaan Corine Laurant Middle 2008
 • 3. Leidinggeven & ManagementLeidinggeven =Iedere poging tot het benvloeden van het gedrag van een ander individu of groepManagement =Het samen met en door middel van anderen werken aan de doelstellingen van de organisatie. Corine Laurant Middle 2008
 • 4. Extern en Intern ziekteverzuim Extern: hetzelfde als ziekteverzuim, medewerker is thuis. Intern: werknemers is wel aanwezig op de werkplek maar is gedurende werktijd ongeoorloofd afwezig. Doelloos rondlopen, oneigenlijke pauzes, niets doen, te laat komen, te vroeg weggaan, langer de tijd nemen voor bv doktersbezoek. Corine Laurant Middle 2008
 • 5. Kosten ziekteverzuim organisatie Kosten: 50.000,00 gemiddeld 1% van de totale loonsom. Indirecte kosten: kwaliteitsverlies, vervangingskosten. 25.000,00 Totale kosten: 75.000,00 per jaar. Doelstelling 2008: 4% (haalbaar 5%?) Verzuim 2007: 7% Corine Laurant Middle 2008
 • 6. Effecten ziekteverzuimVerhoging werkdruk collegasToename van stressAfname Kwaliteit opvangOverplaatsing kinderen naar andere groepOnrust bij oudersIrritaties binnen het team en managementDreigende uitval overige collegas Corine Laurant Middle 2008
 • 7. Wat te doen? Ontwikkel vaardigheden in:Inzicht verwerven in gedrag mensen (inschatten competentieniveau).Voorspellen van toekomstig gedrag.Richting geven aan, veranderen en beheersen van gedrag. Corine Laurant Middle 2008
 • 8. Wit, Zwart & Grijs ziekteverzuimWit: geldige reden tot ziekteverzuimZwart: geen geldige reden. Het verzuim is dus fraude verzuim. Bv zieke heeft een bijbaantje of is thuis de keuken aan het witten.Grijs: legitimiteit twijfelachtig. Aanleiding is vaak legitiem bv lichte griep. Maar de duur niet. Herstel eerder dan betermelding. Corine Laurant Middle 2008
 • 9. VerzuimmanagementHet benvloedbare (grijze) verzuim. Korte-termijn resultaten zijn te behalen door:gericht beleidBespreken alternatieve werkzaamheden.invloed en aandacht van de directe manager.Maken van concrete afspraken met collega managers en zieke werknemers. Corine Laurant Middle 2008
 • 10. Benvloeding op onderstaande factorenArbeidsinhoudArbeidsomstandighedenArbeidsvoorwaardenArbeidsverhoudingen Corine Laurant Middle 2008
 • 11. De opvatting van de managerDe termen wit, zwart en grijs zijn niet objectief. Of een ziektemelding als legitiem wordt beschouwd, hangt immers ook af van de individuele opvattingen die de beoordelende manager in kwestie heeft over arbeid en ziekte. Corine Laurant Middle 2008
 • 12. ROLLENBestuurder: duidelijk, sturend, visie, plannen en doelen stellen, ontwerpen en organiseren, delegeren.Producent: taakgericht, grote betrokkenheid, inzet, motivatie, energie, doelgericht.Controleur: weet wat er gaande is, zorg voor details, controle, analyse. Corine Laurant Middle 2008
 • 13. DRIEHOEK van ASPECTENInhoud en procedure bepalen het uiterlijk, het gezicht van de groep. De dynamiek en de levenskracht komen tot uiting in het interactieproces. Inhoud/boodschapInteractie/proces procedure Corine Laurant Middle 2008
 • 14. Visie ziekteverzuim (opdracht)Ontwikkel gezamenlijk met management en P&O een visie op ziekteverzuim.Wat zijn de grootste verzuimoorzaken. Zijn deze in te delen in de termen van wit, zwart, grijs verzuim?SWOT-analyseDoelstellingPlan van aanpak, actiepunten.Meten van resultaten. Corine Laurant Middle 2008
 • 15. LEERCIRKEL KOLB Hoe leert u? WaarnemenWat doe ik en wat zijn de effecten?Beoordelen en beslissen AnalyserenWat zijn de oorzaken van die effecten? ExperimenterenGoede voornemens uitvoerenPlannen en uitproberen Beoordelen en beslissenGoede voornemens uitvoerenWil ik veranderen of niet? Corine Laurant Middle 2008
 • 16. Soorten verzuimgesprekkenHet ziekmeldinggesprekHet vervolggesprek (contact)Het verzuimgesprek frequent kortdurend verzuimHet verzuimgesprek langdurend verzuimHet werkhervattinggesprekRe-integratie gesprekPreventieve gesprek Corine Laurant Middle 2008
 • 17. Preventief verzuimgesprek: CounselingKenmerken counseling (coachend leiderschap).MW helpen op constructieve wijze over hun problemen na te denken.MW helpen bij het vinden van eigen oplossingen.MW helpen bij oplossing van hun probleem door gebruik te maken van eigen capaciteiten en hulpbronnen. Corine Laurant Middle 2008
 • 18. Basishouding counselingBetrokkenheidRespectInlevingsvermogenEchtheid Corine Laurant Middle 2008
 • 19. Structuur verzuimgesprekVoorbereidingOpenen van het gesprekProbleemanalyseOplossingen - inventarisatieAfsluiten: SMART; specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsfactor.Nawerk Corine Laurant Middle 2008
 • 20. Tips verzuimgesprek 1Stimuleer de werknemer door:Niet zelf met oplossingen te komenWel steun bieden bij realisering(is ziekteverzuim wel de meest geschikte oplossing?)Stel duidelijke grenzen:Welke oplossingen zijn wel/niet acceptabel? Corine Laurant Middle 2008
 • 21. Tips (preventief) verzuimgesprek 2SLEUTELWOORD: AANDACHT HAR(D)T VOOR DE MEDEWERKER. VRAAG: KAN IK? WIL IK? WAT / WIE HEB IK DAARVOOR NODIG? Corine Laurant Middle 2008
 • 22. Fysiologische stress risicosOnduidelijkheden werkGebrek aan sociale ondersteuning van de directe managerGebrek aan sociale ondersteuning van de directe collegas.Kwantitatieve werkbelastingVerantwoordelijkheid voor mensenGeprikkelde relatie met de managerOnvoldoende kennis en bekwaamheden aanwezig. Corine Laurant Middle 2008
 • 23. Gedragsmatige stressreactiesAgressief gedragRusteloos gedragOngecordineerd gedragHet vermijden van een situatie (ziekteverzuim)OngelukkenRoken, drinken, medicijnen gebruikNegatief / Cynisch Corine Laurant Middle 2008
 • 24. Lange termijn gevolgen stressBurnout Corine Laurant Middle 2008
 • 25. Psychologische stressreactiesOpgejaagd gevoelGespannenPiekerenOnzekerheidConcentratieproblemenIrritatieSomberheid Corine Laurant Middle 2008
 • 26. Gevolgen stressVerhoging bloeddruk en hartslagVerandering ademhalingVerandering spierspanningAfname spijsverteringVerhoging bloedsuikerspiegelEnz. Corine Laurant Middle 2008
 • 27. GesprekstechniekenActief luisterenVragen stellenStiltes hanterenSpanningen reducerenFeedback geven Corine Laurant Middle 2008
 • 28. Vragen stellenOpen vragen:Kenmerkend gesprekspartner wordt volledigvrijgelaten in zijn antwoorden.Geven