Torque Wrench - Clas Never use the torque wrench to undo nuts, bolts or other fasteners as this will...

Click here to load reader

 • date post

  07-Jul-2019
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Torque Wrench - Clas Never use the torque wrench to undo nuts, bolts or other fasteners as this will...

 • En

  glish

  GREAT BRITAINcustomer service tel: 08545 300 9799 e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk internet: www.clasohlson.com/uk

  Ver. 20130827

  Torque WrenchArt.no 40-8300

  Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions regarding technical problems please contact our customer services.

  Note: Never use the torque wrench to undo nuts, bolts or other fasteners as this will damage the ratchet mechanism and the calibrated settings.

  Product descriptionTorque wrench for clockwise use. Inch-pounds and Nm (Newton metre) scales.

  Setting torque for inch-poundsExample: Setting the torque wrench to 81.42 inch-pounds1. Undo the handle locking screw.

  1. Ratchet 2. Scale3. Torque setting handle4. Locking screw

  Torque settingsSetting torque for NmExample: Setting the torque wrench to 15 Nm1. Undo the handle locking screw. 2. Set to 14 Nm.

  3. Increase the torque setting so that it reads an additional 10 gradations on the scale. 1 gradation on the handle = 0.1 Nm. 10 gradations = 1.0 Nm. 14 + 1.0 = 15 Nm.

  4. Lock the handle using the locking screw.

  2. Set the torque setting to 70.80 inch-pounds.

  3. Increase the torque setting so that it reads an additional 6 gradations on the scale. 1 gradation on the handle = 1.77 inch-pounds. 6 gradations = 10.62 inch-pounds. 70.80 + 10.62 = 81.42 inch-pounds.

  4. Lock the handle using the locking screw.

  Using the torque wrench1. Use the correct sized socket and extension handle.2. Tighten with slow and even force. The handle will click once

  the desired setting has been reached.3. Never continue tightening once the desired torque setting has

  been reached. 4. Never set the handles torque setting above its 224 Nm or

  17.7212.4 inch-pounds range limit. 5. Always refer to the manufacturers recommended torque settings

  and tightening sequences.

  Care and maintenanceCleaningWipe the torque wrench clean using a soft dry cloth. Never submerge the wrench in solvent. This will adversely affect its internal lubrication.

  Storage Set the wrench to its lowest setting when not in use. The torque wrench should be considered as a precision tool.

  Handle it carefully and store it in an area where there is no risk of it sustaining damage.

  If the wrench is not used for a long time, its inner lubrication must be redistributed before using. This can be accomplished by setting it to its lowest setting and tightening a bolt by gently pulling it several times until it clicks. Handy hint! You can clamp the wrenchs socket head securely into a vice and pull it gently several times at its lowest setting until it clicks.

  DisposalThis product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

  1

  2

  3

  4

 • Sve

  nsk

  a

  SVERIGEkundtjnst tel. 0247/445 00 fax 0247/445 09 e-post kundservice@clasohlson.se internet www.clasohlson.se

  Ver. 20130827

  Momentnyckel Art.nr 40-8300

  Ls igenom hela bruksanvisningen fre anvndning och spara den sedan fr framtida bruk. Vi reserverar oss fr ev. text- och bildfel samt ndringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frgor, kontakta vr kundtjnst.

  Obs! Anvnd aldrig momentnyckeln fr att lossa muttrar, skruvar och andra infstningar eftersom det frstr sprren och den kalibrerade instllningen.

  ProduktbeskrivningMomentnyckel avsedd fr medurs momentdragning. Skalor fr inch-pounds och Nm (Newtonmeter).

  Instllning av vridmoment i inch-poundsMomentnyckeln ska stllas in p t.ex. 81,42 inch-pounds:1. Lossa handtagets lsskruv.

  1. Sprr 2. Skala3. Handtag fr instllning

  av vridmoment4. Lsskruv

  AnvndningInstllning av vridmoment i NmMomentnyckeln ska stllas in p t.ex. 15 Nm1. Lossa handtagets lsskruv.2. Stll in 14 Nm.

  3. Vrid handtaget fr instllning av vridmoment ytterligare 10 skaldelar. 1 skaldel p handtaget = 0,1 Nm. 10 skaldelar = 1,0 Nm. 14 + 1,0 = 15 Nm.

  4. Ls handtaget med lsskruven.

  2. Stll in 70,80 inch-pounds.

  3. Vrid handtaget fr instllning av vridmoment ytterligare 6 skaldelar. 1 skaldel p handtaget = 1,77 inch-pounds. 6 skaldelar = 10,62 inch-pounds. 70,80 + 10,62 = 81,42 inch-pounds.

  4. Ls handtaget med lsskruven.

  Momentdragning1. Anvnd vl passande hylsor och frlngningsskaft.2. Dra sakta och lugnt. Det knns i handtaget och ett klickljud hrs

  nr instllt vridmoment uppns.3. Fortstt aldrig att dra nr instllt vridmoment uppntts. 4. Vrid aldrig handtaget utanfr momentnyckelns omrde 224 Nm,

  17,7212,4 inch-pounds.5. Flj alltid tillverkarens rekommendationer om vridmoment och

  tdragningsfljd.

  Sktsel och underhllRengringTorka av momentnyckeln med en ren och torr trasa. Snk aldrig ner den i ngot rengringsmedel, den inre smrjningen pverkas negativt av detta.

  Frvaring Stll momentnyckeln p lgsta vridmoment nr den inte anvnds. Momentnyckeln r att betrakta som ett precisionsverktyg.

  Behandla den varsamt och frvara den s att den inte kommer till skada.

  Om momentnyckeln inte anvnts under en lngre period behver de inre delarna smrjas upp innan ny momentdragning pbrjas. Detta grs genom att stlla in ett lgt vridmoment och dra upprepade gnger tills klickljudet hrs. Tips! Stt momentnyckelns fste i ett skruvstd och dra flera gnger p lgt vridmoment.

  AvfallshanteringNr du ska gra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala fre-skrifter. r du osker p hur du ska g tillvga, kontakta din kommun.

  1

  2

  3

  4

 • No

  rsk

  NORGEkundesenter tel. 23 21 40 00 fax 23 21 40 80 e-post kundesenter@clasohlson.no internett www.clasohlson.no

  Ver. 20130827

  Momentnkkel Art.nr. 40-8300

  Les brukerveiledningen nye fr produktet tas i bruk, og ta vare p den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller sprsml, ta kontakt med vrt kundesenter.

  Obs! Momentnkkelen m aldri brukes for lsne p mutre, skruer eller andre innfestningsdetaljer. Det vil delegge sperren og den kalibrerte innstillingen.

  ProduktbeskrivelseMomentnkkel for medurs momenttrekking. Skala for inch-pounds og Nm (Newtonmeter).

  Innstilling av dreiemoment i inch-poundsMomentnkkelen skal stilles inn p f.eks. 81,42 inch-pounds1. Lsne p hndtakets lseskrue.

  1. Sperre 2. Skala3. Hndtak for innstilling av

  dreiemoment4. Lseskrue

  BrukInnstilling av dreiemoment i NmMomentnkkelen skal stilles inn p f.eks. 15 Nm1. Lsne p hndtakets lseskrue.2. Still inn p 14 Nm.

  3. Drei hndtaket for innstilling av dreiemoment enda 10 skaladeler. Inndelingen p hndtaket: 1 skaladel = 0,1 Nm. 10 skaladeler = 1,0 Nm. 14 + 1,0 = 15 Nm.

  4. Ls hndtaket med lseskruen.

  2. Still inn 70,80 inch-pounds.

  3. Drei hndtaket for innstilling av dreiemoment enda 6 skaladeler. Inndelingen p hndtaket: 1 skaladel = 1,77 inch-pounds. 6 skaladeler = 10,62 inch-pounds. 70,80 + 10,62 = 81,42 inch-pounds.

  4. Ls hndtaket med lseskruen.

  Momenttiltrekking1. Benytt en passende hylse og forlengelsesskaft.2. Dra sakte til. Det kan kjennes i hndtaket og en klikkelyd hres nr

  man har oppndd innstilt dreiemoment.3. Nr dette punktet er ndd m man straks slutte trekke til. 4. Momentnkkelens virkeomrde er 224 Nm; 17,7212,4 inch-

  pounds. G aldri utover dette.5. Flg alltid produsentens anbefalinger vedr. dreiemoment og bruk

  av verktyet.

  Stell og vedlikeholdRengjringTrk av momentnkkelen med en ren, trr klut. Momentnkkelen m ikke senkes ned i vske med rengjringsmiddel i. Dette vil g ut over den indre smringen i verktyet.

  Oppbevaring Still inn momentnkkelen p det laveste dreiemomentet nr den

  ikke er i bruk. Momentnkkelen skal betraktes som et presisjonsverkty.

  Den m behandles med forsiktighet og oppbevares p en slik mte at den ikke blir skadet.

  Hvis momentnkkelen er lagret i lengre tid m den smres inn fr den tas i bruk igjen. Dette gjr man ved stille inn p et lavt dreiemoment og trekke til gjentatte ganger til et klikk hres. Tips! Fest momentnkkelens feste og trekk til flere ganger p lavt dreiemoment.

  AvfallshndteringNr produktet skal kasseres, m det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.

  1

  2

  3

  4

 • Su

  om

  i

  SUOMIasiakaspalvelu puh. 020 111 2222 shkposti asiakaspalvelu@clasohlson.fi kotisivu www.clasohlson.fi

  Ver. 20130827

  Momenttiavain Tuotenro 40-8300

  Lue kyttohje ennen tuotteen kyttnottoa ja silyt se tulevaa tarvetta varten. Pidtmme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheist. Jos laitteeseen tulee teknisi ongelmia, ota yhteys myymln tai asiakaspalveluun.

  Huom.! l kyt momenttiavainta muttereiden, ruuvien tai muiden kiinnikkeiden irrottamiseen, sill se rikkoo rikn ja kalibroidut sdt.

  TuotekuvausMomenttiavain on tarkoitettu mytpiviseen kiristykseen. Asteikot: inch-pounds (tuumapauna) ja Nm (Newtonmetri).

  Vntmomentin st (inch-pounds)Momenttiavaimen momentiksi sdetn esim. 81,42 inch-pounds1. Irrota kahvan lukitusruuvi.

  1. Lukitsin 2. Asteikko3. Kahva, jolla vntmomentti

  asetetaan4. Lukitusruuvi

  KyttVntmomentin st (Nm)Momenttiavaimen momentiksi sdetn esim. 15 Nm1. Irrota kahvan lukitusruuvi.2. Sd 14 Nm.

  3. Sd vntmomenttia viel 10 asteikko-osaa kntmll kahvaa. 1 asteikko-osa kahvassa = 0,1 Nm. 10 asteikko-osaa = 1,0 Nm. 14 + 1,0 = 15 Nm.

  4. Lukitse kahva lukitusruuvilla.

  2. Sd 70,80 inch-pounds.

  3.