T.J. Sokol Chraštice

16
- naše jednota byla založena roku 1920 - z počátku neměla vlastní budovu, tu získala až při parcelaci panského dvora Dol - samotná budova byla v 60. letech rekonstruována, bylo přistaveno přísálí a zrušeno jeviště - v roce 1990 proběhla značná přestavba

description

T.J. Sokol Chraštice. naše jednota byla založena roku 1920 z počátku neměla vlastní budovu, tu získala až při parcelaci panského dvora Dol samotná budova byla v 60. letech rekonstruována, bylo přistaveno přísálí a zrušeno jeviště v roce 1990 proběhla značná přestavba. T.J. Sokol Chraštice. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of T.J. Sokol Chraštice

Page 1: T.J. Sokol Chraštice

- naše jednota byla založena roku 1920

- z počátku neměla vlastní budovu, tu získala až při parcelaci panského dvora Dol

- samotná budova byla v 60. letech rekonstruována, bylo přistaveno přísálí a zrušeno jeviště

- v roce 1990 proběhla značná přestavba

- naše jednota byla založena roku 1920

- z počátku neměla vlastní budovu, tu získala až při parcelaci panského dvora Dol

- samotná budova byla v 60. letech rekonstruována, bylo přistaveno přísálí a zrušeno jeviště

- v roce 1990 proběhla značná přestavba

Page 2: T.J. Sokol Chraštice

- Střecha pochází pravděpodobně z 60. let a od té doby na ní byly provedeny jen nutné opravy

- Proto bylo už více než nutné provést větší rekonstrukci

- Byla zaslána žádost na dotaci z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje

- Dotace byla poskytnuta v částce 150 000Kč.

- Dále bylo domluveno s firmou Cembrit poskytnutí střešní krytiny za výhodnou cenu.

- Samotná rekonstrukce byla zahájena 19. listopadu 2006 a v těchto dnech jsou dokončovány finální práce

- Střecha pochází pravděpodobně z 60. let a od té doby na ní byly provedeny jen nutné opravy

- Proto bylo už více než nutné provést větší rekonstrukci

- Byla zaslána žádost na dotaci z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje

- Dotace byla poskytnuta v částce 150 000Kč.

- Dále bylo domluveno s firmou Cembrit poskytnutí střešní krytiny za výhodnou cenu.

- Samotná rekonstrukce byla zahájena 19. listopadu 2006 a v těchto dnech jsou dokončovány finální práce

Rekonstrukce střechy Sokolovny:Rekonstrukce střechy Sokolovny:

Page 3: T.J. Sokol Chraštice

Fotodokumentace:

Původní střecha

Fotodokumentace:

Původní střecha

Rekonstrukce střechyRekonstrukce střechy SokolovnySokolovny:Rekonstrukce střechyRekonstrukce střechy SokolovnySokolovny:

Page 4: T.J. Sokol Chraštice

Fotodokumentace:

Zahájení rekonstrukce 19.11.2006

Fotodokumentace:

Zahájení rekonstrukce 19.11.2006

Rekonstrukce střechyRekonstrukce střechy SokolovnySokolovny:Rekonstrukce střechyRekonstrukce střechy SokolovnySokolovny:

Page 5: T.J. Sokol Chraštice

Fotodokumentace:

Zahájení rekonstrukce 19.11.2006

Fotodokumentace:

Zahájení rekonstrukce 19.11.2006

Rekonstrukce střechyRekonstrukce střechy SokolovnySokolovny:Rekonstrukce střechyRekonstrukce střechy SokolovnySokolovny:

Page 6: T.J. Sokol Chraštice

Fotodokumentace:

Bylo nutné provést i opravu komínů

Fotodokumentace:

Bylo nutné provést i opravu komínů

Rekonstrukce střechyRekonstrukce střechy SokolovnySokolovny:Rekonstrukce střechyRekonstrukce střechy SokolovnySokolovny:

Page 7: T.J. Sokol Chraštice

Fotodokumentace:

Stav prací 1.12.2006

Fotodokumentace:

Stav prací 1.12.2006

Rekonstrukce střechyRekonstrukce střechy SokolovnySokolovny:Rekonstrukce střechyRekonstrukce střechy SokolovnySokolovny:

Page 8: T.J. Sokol Chraštice

Fotodokumentace:

Co všechno nám zbylo ze staré střechy

Fotodokumentace:

Co všechno nám zbylo ze staré střechy

Rekonstrukce střechyRekonstrukce střechy SokolovnySokolovny:Rekonstrukce střechyRekonstrukce střechy SokolovnySokolovny:

Page 9: T.J. Sokol Chraštice

Fotodokumentace:

Nová krytina a latě

Fotodokumentace:

Nová krytina a latě

Rekonstrukce střechyRekonstrukce střechy SokolovnySokolovny:Rekonstrukce střechyRekonstrukce střechy SokolovnySokolovny:

Page 10: T.J. Sokol Chraštice

Fotodokumentace:

Laťování přední strany budovy

Fotodokumentace:

Laťování přední strany budovy

Rekonstrukce střechyRekonstrukce střechy SokolovnySokolovny:Rekonstrukce střechyRekonstrukce střechy SokolovnySokolovny:

Page 11: T.J. Sokol Chraštice

Fotodokumentace:

Pokládání krytiny

Fotodokumentace:

Pokládání krytiny

Rekonstrukce střechyRekonstrukce střechy SokolovnySokolovny:Rekonstrukce střechyRekonstrukce střechy SokolovnySokolovny:

Page 12: T.J. Sokol Chraštice

Fotodokumentace:

Pokládání krytiny

Fotodokumentace:

Pokládání krytiny

Rekonstrukce střechyRekonstrukce střechy SokolovnySokolovny:Rekonstrukce střechyRekonstrukce střechy SokolovnySokolovny:

Page 13: T.J. Sokol Chraštice

Fotodokumentace:

Nakonec několik snímků pro srovnání

Fotodokumentace:

Nakonec několik snímků pro srovnání

Rekonstrukce střechyRekonstrukce střechy SokolovnySokolovny:Rekonstrukce střechyRekonstrukce střechy SokolovnySokolovny:

Page 14: T.J. Sokol Chraštice

Fotodokumentace:

Nakonec několik snímků pro srovnání

Fotodokumentace:

Nakonec několik snímků pro srovnání

Rekonstrukce střechyRekonstrukce střechy SokolovnySokolovny:Rekonstrukce střechyRekonstrukce střechy SokolovnySokolovny:

Page 15: T.J. Sokol Chraštice

Fotodokumentace:

A takhle to vypadá dnes

Fotodokumentace:

A takhle to vypadá dnes

Rekonstrukce střechyRekonstrukce střechy SokolovnySokolovny:Rekonstrukce střechyRekonstrukce střechy SokolovnySokolovny:

Page 16: T.J. Sokol Chraštice

Co dodat snad jen poděkovat všem za poskytnutou pomoc. Převážně Středočeskému kraji za finanční dotaci, firmě Cembrit za výhodnou

cenu krytiny a ostatním firmám, které nám poskytly slevu na potřebný materiál.

Nesmím ovšem zapomenout i na práci mnoha našich členu.

Děkujeme

Co dodat snad jen poděkovat všem za poskytnutou pomoc. Převážně Středočeskému kraji za finanční dotaci, firmě Cembrit za výhodnou

cenu krytiny a ostatním firmám, které nám poskytly slevu na potřebný materiál.

Nesmím ovšem zapomenout i na práci mnoha našich členu.

Děkujeme

Rekonstrukce střechyRekonstrukce střechy SokolovnySokolovny:Rekonstrukce střechyRekonstrukce střechy SokolovnySokolovny: