TITAS ISL

Click here to load reader

download TITAS ISL

of 29

 • date post

  23-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  72
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of TITAS ISL

ISL

ISL MINGGU 2: Konsep Tamadun

Tamadun berasal daripada perkataan Greek iaitu Civitas yang merujuk Bandar. Dari sudut epistemology, istilah civilization dalam bahasa Inggeris berhubung kait dengan kemajuan dalam kehidupan manusia yang membentuk peradaban dan tamadun. Ini menunjukkan, bahawa istilah civilization yang dimaksudkan sebagai tamadun manusiawi lebih merujuk kepada kemajuan jati diri manusia di dalam membangunkan kehidupan dalam pelbagai peringkat terutamanya diperingkat negara .Menurut Gordan Childe, tamadun ialah pencapaian lahiriah yang menjadi kayu ukur utama kemajuan sesesuatu masyarakat itu. Manakala Darcy dan Buchanan pula menekankan kepentingan pembangunan lahiriah dalam tamadun. Dari sudut bahasa Arab, terdapat beberapa istilah yang dirujuk dalam konteks tamadun. Antara istilah-istilah tersebut ialah madaniah,tamadun, dan hadarah

Selain daripada definisi di atas, terdapat di kalangan sarjana Islam yang memberikan definisi berhubung dengan tamadun Islam. Di antara sarjana tersebut ialah Syed Muhammad Naquib Al-Attas. Beliau telah memberikan takrif tamadun Islam sebagai keadaan kehidupan insane bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya. Definisi Tamadun

Definisi tamadun berasal daripada perkataan Arab yang bererti kehalusan budi bahasa dan kesopanan tingkah laku. Berpunca dari kata kerja maddana yang bererti memperhalus budi bahasa dan memperelok tingkah laku. Juga membawa erti membuka bandar. Terbit pula perkataan madinah yang bermaksud bandar dan juga madani iaitu orang yang berkelakuan seperti orang bandar yang bersifat halus dalam budi bahasa dan beradab sopan dalam tingkah laku. Kesimpulannya, istilah tamadun boleh ditakrifkan sebagai sejumlah pencapaian dan pemerolehan dalam segala perlakuan, pemikiran dan penciptaan yang baik, halus, sopan santun bagi pembentukan peribadi, akhlak, tingkah laku serta budi bahasa yang mulia bagi individu dan juga sesuatu kelompok manusia yang membentuk sesebuah masyarakat atau negara bangsa. Ringkasnya, tamadun boleh dilihat sebagai pencapaian satu bentuk budaya tinggi.

Ciri-ciri Tamadun

Mengikut pendapat Lucien Goldmann, unsur utama yang menjadi pembeza antara sesebuah dengan tamadun yang lain ialah pandangan semesta (world view/weltanschauung). Berdasarkan konsep pandangan semesta, tamadun manusia secara tipologi dapat dibahagikan kepada empat ciri yang utama :

i.tamadun materialistik

ii.tamadun intelektual

iii.tamadun mistik

iv.tamadun berasaskan wahyuNamun dalam perkembangan sesebuah tamadun, terdapat tahap-tahap peningkatannya yang boleh diukur berdasarkan dua asas utama iaitu; a) pencapaian fizikal ; boleh dilihat dari segi penubuhan sebuah kerajaan atau empayar yang luas melalui penggabungan beberapa pusat perbandaran yang berdekatan, peluasan sempadan atau melalui penaklukan. b) pencapaian intelektual ; boleh dilihat dari segi penemuan fikiran yang baru ataupun penemuan, penyuburan dan penafsiran kembali fikiran yang lama yang membuahkan sistem falsafah, pemikiran, sains dan teknologi.

ISL MINGGU 3: Definisi Tamadun Islam dan prinsip-prinsipnyaTamadun Islam dibina berdasarkan kepada prinsip-prinsipnya yang luhur yang merangkumi matlamat yang jelas. Ia menekankan kepada pembangunan hidup manusia di dunia dan kesejahteraan hidup di akhirat. Pada umumya prinsip dan matlamat Tamadun Islam merangkumi Pengabdian diri kepada Allah S.W.T di dalam seluruh kegiatan hidup Berorganisasi atas asas akidah yang menjamin dari sifat menyeleweng dan kezaliman Keagungan dan keluhuran nilai kemanusiaan berbanding dengan nilai kebendaan Berfungsinya nilai-nilai kemanusiaan yang menyebabkan berkembangnya sifat kemanusiaan manusiawi bukan sifat kebinatangan Kesucian dan keharmonian hidup keluarga Melaksanakan tugas khilafah di bumi Allah dengan mengikut panduan Allah S.W.T dan sentiasa memegang janji dan amanah Allah Matlamat Tamadun Islam juga ialah untuk memartabatkan Islam sebagai AI-Din iaitu satu cara hidup yang yang lengkap selaras dengan fitrah manusia. Manusialah pemacu dan penggerak kepada tamadun.

Mengapakah sumber Tamadun Islam berpandukan kepada al-Quran, Sunnah, akal, penemuan penciptaan baru dan penyempurnaan semula?

al-Quran: Kitab yang diturunkan oleh Allah adalah suci mengandungi nilai-nilai mukjizat yang tinggi sama ada dari sudut akidah, syariah, ahklak dan moral, bahasa, prasejarah,pemikiran dan intelektual, ketamadunan, rahsia alam semesta dan sebagainya. Sesuai sepanjang zaman dan lengkap, sesuai dengan tahap manusia dan ketamadunan. Kandungannya menggalakkan manusia berfikir untuk mencapai kesejahteraan hidup, memberi dorongan dan semangat mereka untuk meneroka alam di segenap bidang. Merupakan kitab samawi terakhir bagi manusia selepas turunnya Taurat, Zabur dan Injil. Merupakan wahyu Allah ( terpelihara): 1) Ditulis sejak diwahyukan 2) Dihafaz oleh para sahabat, generasi

kini dan seterusnya.Sunnah:

Segala yang disandarkan kepada Rasulullah sama ada perkataan, perbuatan dan pengakuan (taqrir) serta sifat kejadian, akhlak dan riwayat hidup baginda, sebelum dan sesudah baginda dilantik menjadi Rasul. Sunnah telah menjadi sandaran hukum, sesudah menjadi Rasul. al-Quran menggariskan prinsip-prinsip asas, kemudian dihuraikan dan diperincikan oleh al-Sunnah (sumber inspirasi).Penemuan ciptaan baru:

Dalam tamadun manusia, banyak perkembangan baru berlaku. Sebahagian daripada pembaharuan itu tidak terdapat secara nyata dalam al-Quran dan al-Sunnnah. Oleh itu, menggalakkan peranan ulama dan cendekiawan muslim yang mengolah hukuman terhadap perkara-perkara baru berdasarkan keilmuan yang mereka miliki dengan merujuk kepada sumber al-Quran dan al-Sunnah.ISL

MINGGU 4:

( Kepentingan wujudnya interaksi positif dan negatif antara pelbagai Tamadun.

Kepentingan Interaksi Positif:

Semua sempadan adalah sama

Perbezaan kecil dari segi variasi kerana perbezaan geografi

Mudah berinteraksi & perubahan adalah kecil malah berlaku pemantapan atau tertutup

Devian mudah dikenali dan ditolak kerana masih kekalkan sempadan yang ada

Jika tidak mahu menguasai pihak yang lain

Jika pemimpin tidak mahu menjadi jaguh

Kemajuan teknologi bukan tujuan untuk menjajah

Sentiasa berdialog, terbuka & toleransi

Interaksi Keagamaan

Berlaku melalui penyebaran

Setiap agama yang kuat main peranan penting pertahankan tamadun

Mampu menyatukan bangsa

Interaksi Migrasi

Penting dalam peringkat awal pembinaan tamadun

Disentuh oleh tokoh Ali Shariati

Interaksi Perdagangan

Berasaskan keperluan ekonomi

Berlaku spt ekonomi perdagangan & pertanian

Interaksi Pendidikan

Berlaku dalam ilmu

Melalui bahasa & tulisan

Kepentingan Interaksi Negatif: Pemimpin yang ingin berkuasa timbulkan kacau-bilau

Semangat nasionalisme sempit cth Jepun

Persaingan kuasai sumber ekonomi negara lain utk penuhi

keperluan ekonomi kapitalis cth negara Barat menjajah seluruh

dunia dengan matlamat 3G

Beranggapan tamadun tertentu bersifat mutlak

- Memperluaskan ajaran agama secara paksaan

- Perjuangan menentang penindasan kuasa besar

- Penyebaran budaya popular sebagai budaya konsumer

- USA mengadakan diplomatik berkonsepkan hamburger

ISL

MINGGU 5:( Nilai-nilai Universal antara Tamadun

Nilai-nilai Universal antara Tamadun terbahagi kepada: Nilai individu

Nilai kemasyarakatan

Nilai kenegaraan / antarabangsa

NILAI INDIVIDU

- Mengamalkan sifat yang baik dan terpuji

individu, dalam keluarga, di sekolah, tempat kerja dll

- Contoh baik hati, ikhlas, jujur, bertanggungjawab dan lain-lain

NILAI KEMASYARAKATAN

- Bekerjasama

- Hormat menghormati

- Tolong menolong

- Masyarakat penyayang

- Contoh nilai menghormati tetamu- Mengamalkan kebaikan sesama manusia.

Contohnya: Hak Asasi Manusia

- Berbuat baik pada semua makhluk lain spt haiwan dan tumbuh-

tumbuhan.

- Contohnya:

Undang-undang Perhilitan, Hutan Simpan

Memelihara alam sekitar .

- Contoh:

Kemajuan Sains, Teknologi dan Alam Sekitar

ISL

MINGGU 6:( Teori kedatangan Islam dalam Tamadun Melayu

INDIA

Oleh S.Q Fatimi, R.A Kern, Snouck Hugronje

Bandar pelabuhan Gjerat di India memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam melalui perdagangan

Ramai pemimpin Abasiyyah & Umayyah Andalus melarikan diri daripada tindakan pihak berkuasa sebagai pelarian politik

Hujah persamaan mazhab mazhab syafie - batu nisan Sultan Malikul Salleh Pasai yang dikatakan berasal dari India iaitu dari Gujerat dan Benggala

Ramai sajana bersetuju dari Pasai melalui perdagngan & batu nisan itu sebagai buktinya

CHINA

Oleh Emanuel Eridian dan Paul Wheatley

Islam berkembang dahulu di China dan kemudiannya ke Asia Tenggara melalui perdagangan

Dipercayai tersebar dahulu di Pantai Timur Tanah Melayu

Bukti Batu Bersurat ( 1303 ) -

ARAB

Oleh John Crawford, Syed Naquib al-Attas, Hamka

Berpendapat kegiatan pedagang2 Arab di Kepulauan Melayu sudah bermula sejak zaman jahiliyah & setelah memeluk agama Islam mereka masih datang ke Alam Melayu

Bukti kebanyakan pengarang kitab atau buku hikayat kesusasteraan Melayu Islam pada peringkat awal kedatangan Islam ialah pengarang Arab-Parsi

Walaupun berbeza