Titanic the Musical - Conductor's Score

download Titanic the Musical - Conductor's Score

of 469

 • date post

  17-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  544
 • download

  79

Embed Size (px)

description

Titanic the Musical - Conductor's Score

Transcript of Titanic the Musical - Conductor's Score

 • Sasho Pramatarov

  Sasho PramatarovOverture

  Sasho PramatarovNo. 1

 • Sasho PramatarovNo. 1

 • Sasho PramatarovNo. 1 A

  Sasho Pramatarov

  Sasho PramatarovIN ELKE TIJD

  Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarovel-

  Sasho Pramatarovke

  Sasho Pramatarovtijd

  Sasho Pramatarovpro-

  Sasho Pramatarovbeert

  Sasho Pramatarovde

  Sasho Pramatarovmens

  Sasho Pramataroveen

  Sasho Pramatarovwerk

  Sasho Pramatarovte

  Sasho Pramatarovschep-

  Sasho Pramatarovpen

  Sasho Pramatarovdat

  Sasho Pramatarovzo-

  Sasho Pramatarovwel

  Sasho Pramatarovgi-

 • Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarovgan-

  Sasho Pramatarovtisch

  Sasho Pramatarovis

  Sasho Pramatarovals

  Sasho Pramatarovon-

  Sasho Pramatarovmog-

  Sasho Pramatarovge-

  Sasho Pramatarovlijk

  Sasho Pramatarovuit

  Sasho Pramatarovblok-

  Sasho Pramatarovken

  Sasho Pramatarovsteen_

  Sasho Pramataroveen

  Sasho Pramatarovgraf-

  Sasho Pramatarovmo-

  Sasho Pramatarovnu-

  Sasho Pramatarovment

  Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarovvoor

  Sasho Pramatarovfa-

  Sasho Pramatarovra-

  Sasho Pramatarovos.

  Sasho PramatarovEen

  Sasho PramatarovTekst

  Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarovka-

  Sasho Pramatarovthe-

  Sasho Pramatarovdraal_

  Sasho Pramatarovge-

  Sasho Pramatarovmaakt

  Sasho Pramatarovvan

  Sasho Pramatarovlicht,

  Sasho Pramatarovge-

  Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarovbrand

  Sasho Pramatarovin_

  Sasho Pramatarovglas_

 • Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarov

  Sasho PramatarovDe

  Sasho Pramatarovpas-

  Sasho Pramatarovsie,

  Sasho Pramatarovde

  Sasho Pramatarovob-

  Sasho Pramatarovses-

  Sasho Pramatarovsie,

  Sasho Pramatarovdie

  Sasho Pramatarovde

  Sasho Pramatarovmen-

  Sasho Pramatarovsen

  Sasho Pramatarovdrijft

  Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarovnaar

  Sasho Pramatarovhet

  Sasho Pramatarovho-

  Sasho Pramatarovge-

  Sasho Pramatarovre ___

 • Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarovwe-

  Sasho Pramatarovten-

  Sasho Pramatarovschap_

  Sasho Pramataroven

  Sasho Pramatarovvuur

  Sasho Pramatarovtem-

  Sasho Pramatarovmen

  Sasho Pramatarovde

  Sasho Pramatarovna-

  Sasho Pramatarovtuur:

  Sasho Pramatarovstone-

  Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarovhenge,

  Sasho Pramatarovhet

  Sasho Pramatarovpar-

  Sasho Pramatarovthe-

  Sasho Pramatarovnon,

  Sasho Pramatarovde

  Sasho Pramatarovduo-

  Sasho Pramatarovmo__________

  Sasho Pramataroven

  Sasho Pramatarov

  Sasho PramatarovChi-

  Sasho Pramatarovnas

  Sasho Pramatarovgro-

  Sasho Pramatarovte

  Sasho Pramatarovmuur.

 • Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarovon-

  Sasho Pramatarovze

  Sasho Pramatarovpas-

  Sasho Pramatarovsie

  Sasho Pramatarovwas

  Sasho Pramatarovniet

  Sasho Pramatarovom

  Sasho Pramatarovde

  Sasho Pramatarovhe-

  Sasho Pramatarovmel

  Sasho Pramatarovte

  Sasho Pramatarovbe-

  Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarovstor-

  Sasho Pramatarovmen,

  Sasho Pramatarovzo-

  Sasho Pramatarovals

  Sasho PramatarovI-

  Sasho Pramatarovca-

  Sasho Pramatarovrus.

  Sasho PramatarovVoor

  Sasho Pramatarovons

  Sasho Pramatarovgeen

  Sasho Pramatarovzep- pe- lin.

  Sasho PramatarovGeen

  Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarovto-

  Sasho Pramatarovren-

  Sasho Pramatarovbouw_

  Sasho Pramatarovals

  Sasho PramatarovBa-

  Sasho Pramatarovbel

  Sasho Pramatarovhad

  Sasho Pramatarovvoor

  Sasho Pramatarovons_____________________

 • Sasho Pramatarov

  Sasho PramatarovOn - ze droom was van een stad, een pa - ra - dijs, een

  Sasho PramatarovTekst

  Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarovwaar mi - ra - kel.

  Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarovmaar te wa - ter!

 • Sasho Pramatarov

  Sasho Pramataroveen drij- vend U- to- pi a!

  Sasho Pramataroveen com - ple - te be

  Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarovschaving! Chic!

  Sasho PramatarovEn

  Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarovsnel! po - - tisch won - der en de es -

 • Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarov sen - tie van tech-ni-sche per - fec - tie_ po - e - tisch

  Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarovwon-der en de es - sen - tie van tech - ni - sche per

  Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarov fec - tie_

 • Sasho Pramatarov

  Sasho PramatarovWAT EEN GIGANT, TITANIC

  Sasho PramatarovNo. 2

  Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarov fec - tie_

  Sasho Pramatarov Wat een gi - gant, Ti - tan - ic! Net een reu - zen

  Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarov sta - len stad!

 • Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarov Gro - ter dan ooit ge - bouwd is. Ster - ker dan go - li

  Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarov- ath

  Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarov Dui - zen -den ton - nen zwaar is zij. Een he - mel

 • Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarovhoog pa - leis

  Sasho Pramatarov

  Sasho PramatarovSchit - te -rend als een sprook - je. Net een drij - vend pa - ra

  Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarov- dijs

 • Sasho Pramatarov

  Sasho PramatarovNo. 2 A

  Sasho PramatarovWACHT OP MIJ

  Sasho Pramatarov

  Sasho PramatarovWacht op me mijn lief - ste. Nog een week of twee_ en dan keer ik

 • Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarovweer

  Sasho Pramatarov

  Sasho PramatarovWacht op mij - mijn lief - ste. Nog een week of twee en dan keer ik

 • Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarov weer. Nog een week of twee en

  Sasho Pramatarov

  Sasho PramatarovWacht op mij - mijn lief - ste. Nog een week of twee en

  Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarov dan keer_ ik weer_______________________

  Sasho Pramatarov dan keer_ ik weer_______________________

 • Sasho Pramatarov

  Sasho PramatarovBarrett, stoker van de Baltic

  Sasho Pramatarov

  Sasho PramatarovFleet, uitkijk van de Majestic

  Sasho Pramatarov

  Sasho PramatarovHarold Bride, radio-officier bij Marconis Internationale Firma voor Draadloze Maritieme Communicatie

 • Sasho Pramatarov

  Sasho PramatarovNo. 2 B

  Sasho PramatarovKIJK HAAR DAAR

  Sasho Pramatarov

  Sasho PramatarovKijk haar _ daar__________________________________________

 • Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarovto - ren - hoog __________________________________________

  Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarovwon - der _ mooi_____________ net een

  Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarovto - ren - hoog __________________________________________

  Sasho Pramatarovto - ren - hoog __________________________________________

  Sasho Pramatarovdroom!____________________________________________________________________________

 • Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarovgro - te ____ reis____________________________________________

  Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarov eer - ste _____ keer _________________________________________

  Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarov stra - lend ______ weer _____________ net een

 • Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarovdroom!__________________________________________________ in

  Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarovwol - ken van rook wil zij uit haar ket - ting

  Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarovglij - den.___________________________ haar

 • Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarovboeg als een mes wil ie - de - re golf door -

  Sasho Pramatarov

  Sasho Pramatarov